Sunteți pe pagina 1din 5

5.

Sa se arate ca variatia factorului de neidealitate cu temperatura, la presiune constanta,


este legata de coeficientul Joule-Thomson si de capacitatea calorica molara la presiune
constanta prin ecuatia
z

pC p
RT 2

6. Un amestec de butan si metan (97% metan) are factorul de neidealitate 0,9673 la 51 At


si 394,1 K. Cunoscand urmatoarele date:
T,0K
294,2

,0K/At
0,436

Cp, cal/0K
10,35

327,5

0,344

10,30

360,8

0,274

10,51

394,1
0,215
10,80
0
sa se calculeze factorul de neidealitate la 294,2 K si la 51 At (v. problema precedenta).

7. Stiind ca pentru valori a si b mici, ecuatia lui van der Waals ia forma; pV RT 1 ,
V
B

unde B

a
b , sa se stabileasca ecuatia diferentiala a adiabatelor gazelor care se supun
RT

ecuatiei lui van der Waals simplificate si sa se gaseasca expresia vitezei sunetului in acest gaz.
U

0, p(V-b)=RT unde b este o constanta.

8. Pentru un anumit gaz dar


U

a) Sa se calculeze
V

si Cp-CV.
T

b) Sa se stabileasca expresia lucrului mecanic si caldurii pentru un proces izoterm.


c) Sa se calculeze caldura absorbita de 1 mol de gaz la 25 0C, daca se destinde (izoterm) de
la 250 la 25 000 cm3, presupunand b = 20 cm3. mol-1.
9. Se considera un gaz van der Waals. a) Sa se arate ca
C p CV R

p a /V 2
(exact)
p a / V 2 2ab / V 2

si
C p CV R

RT 2
RT 2

ap
ap

(aproximativ).

b) Sa se arate ca daca se introduc puterile superioare pentru p, rezulta:

2ap

Cp
6a a

* * 1

b p 2 ........
2
3
CV
RT RT
RT

in care

este raportul Cp/CV pentru gazul perfect.

10. Sa se arate ca pentru determinarea entalpiei gazelor reale din diagrama VII.5, se poate
utiliza ecuatia:

H *
z
R 2
dIn .
0
Tc
11. Sa se verifice ecuatia:

H*

* H * T
Cp Cp
T In

care permite determinarea diferentei C*p-Cp cu diagrama XVI.2.


12. Sa se studieze regiunile determinate de curbele B si J din fig. XVI.5 (v. exemplele
XVI.17 si VII.13).
13. Transformarea isentropica in stare a unui gaz este reprezentata printr-o ecuatie de
forma: p x T , unde

este o constanta, iar

este functie numai de conditiile initiale.

Considerand Cp constant, sa se arate ca forma generala a ecuatiei de stare a acestui gaz


este: p V f p C p T .
14. Sa se explice procedeul de folosire a diagramei factorilor de neidealitate pentru a
calcula lucrul izoterm reversibil al unui gaz.
15. Sa se arate ca pentru un gaz Berthelot

R
27 p Tc3
1

p
32 pc T 3

si sa se calculeze valorile coeficientilor

si
T

.
T

Sa se integreze p

S S Berthelot

intre p = 0 si p = p, sa se verifice astfel ecuatia


T

27 RTc3 p
32 T 3 pc

si sa se calculeze F - FBerthelot
16. Sa se arate ca la temperatura de inversie a efectului Joule-Thomson, se verifica ecuatia:
p

C p CV V

.
V

17. Efectul diferential Joule este definit prin expresia


V

1
CV

p
T T

T 2 d p
p


CV dT T

. Sa se verifice ecuatia:
U

18. Presiunea de vapori a clorului lichid este 3,66 At la 0 0C iar volumul molecular al
vaporilor in aceste conditii este 6,01 l .mol-1.
Sa se calculeze fugacitatea clorului lichid la 00C.
19. Sa se calculeze activitatea vaporilor de apa la 250C si 1 cm col Hg. (0,0132 At), referita
la starile standard: a) gaz, b) apa lichida, c) gheata.
20. Fugacitatea apei lichide la 250C este 0,0313 At. Stiind ca entalpia ideala de vaporizare
este 10 450 cal.mol-1, sa se calculeze fugacitatea la 270C.
21. Sa se indice datele necesare calculului activitatii sulfului monoclinic la 250C si 1 At.
22. Utilizand ecuatia lui van der Waals si cunoscand relatiile:

pB

Vdp

pA

VB

si F pdV
VA

sa se arate ca ecuatiile:
Inf In

RT
b
2a

V b V b RTV

si
Inf In

RT
a
pV

1
V b RTV RT

sunt identice.

23. Considerand ca fugacitatea f si deci In f este functie de temperatura si presiune, se


poate scrie:
Inf

dInf

Inf

dT
p

dp
T

(pentru o faza pura). Sa se demonstreze, pornind de la aceasta relatie, ecuatiile de echilibru


Clausius-Clapeyron si Poynting [v. ecuatia (XVIII.2) si exemplul XVIII.6].
(La echilibru intre doua faze dG 1 dG 2 si dInf 1 dInf 2 ).
24. Factorul de neidealitate (compresibilitatea) z al hidrogenului la 00C este dat de ecuatia
z

pV
1 7 10 4 p 2,28 10 8 p 2
RT

intre 0 si 1 000 At. Sa se calculeze fugacitatea hidrogenului la 500 si 1 000 At.


25. Mai jos se indica factorii de neidealitate pentru oxigen la 00C:
p. At
z

25
0,98

50
0,96

100
0,92

200
0,91

300
0,96

400
1,05

500
1,16

600
1,27

700
1,39

800
1,51

900
1,62

1000
1,74

a) Sa se calculeze fugacitatea oxigenului la 1 000 At.


b) Sa se arate ca raportul f/p trece printr-un minim la o anumita valoare a presiunii.
c) Cunoscand valorile constantelor lui van der Waals, sa se calculeze datele cerute la
punctele a) si b).
26. Presiunea de vapori a benzenului C6H6 (l) la 200C este 7,6 cm col Hg.
Densitatea este 0,879 g.ml-1. Sa se calculeze fugacitatea si activitatea benzenului la 200C si la 10
At, considerand ca stare standard lichidul la 200C si 1 At.
27. Coeficientul Joule-Thomson pentru aer, intr-un domeniu limitat de presiune si
temperatura, poate fi reprezentat prin ecuatia empirica

0,1975

138 319 p

.
T
T2

a) Sa se arate ca la 600C si presiuni mici0,217 si

0,00124 .
p

b) Stiind ca p

C p
T

, sa se arate ca

C p

C p

Cp
T

.
p

c) Experimental, pentru aer la 600C, caldura specifica Cp = 0,241 si la presiuni mici


C p

2,86 10 4 cal g 1 grd 1. .


T

C p

La aceasta temperatura T

3,50 10 5 cal g 1 grd 2 .


p

Utilizand aceste valori si 0,217 (calculat la punctul a) sa se calculeze T

si sa se
p

compare cu valoarea obtinu


ta la punctul a).
28. Pentru oxigen se cunosc urmatoarele date:
Temperatura normala de fierbere ........90,3 0K;
Caldura latenta de vaporizare.............1 600 cal.mol-1;
Capacitatea calorica a oxigenului gaz......C p = 6,50 + 0,001T cal mol-1 grd-1
a) Sa se calculeze lucrul necesar in procesul: 1 mol O2 (g) la 250C se comprima izoterm de
la 1 At la 200 At si se destinde adiabatic la 1 At (90,30K).