Sunteți pe pagina 1din 36

7.

Adaugarea
jaloanelor si
a
cheltuielilor
neprevazute
Jaloanele sint
repere de timp
sau
evenimente

cheie cind se
poate
verifica progres
ul proiectului,
pot fi jaloane
zilnice sau
periodice.

8.Trecerea in
revista si
corijarile
Presupune o
privire
circumspecta,
detaliata, peste
tot planul de
pina acum

simodificarea
unde este
cazul a
activitatiilor
sau
parametrilor
proiectului.

9.Examinare
a planului

impreuna cu
clientul
Acum se
semneaza
aprobarea
finala a
proiectului.

Faza III.
Executia
Proiectul
ui
Acestea de
mai jos sint
misiunile

managerului de
proiect.
Activitatea de
zi cu zi a
managerului de
proiect.

1.Inceperea
proiectului
Se dau
dispozitiile de

incepere a
lucrului, tuturor
responsabililor
de
misiuni,confor
m planificarii
WBS si se
incepe executia
misiunilor pina
la finalizarealor.

2.Planificare
a unei zile de
lucru
Managerul isi
planifica
munca pe zi
sau perioade
mai mari
pentru a

puteacoordona
bine proiectul,
ex. sedinte
zilnice, interval
de comunicare,
situatii

3.Stringerea
informatiilor

si
rapoartelor
Se primesc
zilnic informatii
si rapoarte de
la echipa de
proiect in
legatura
cuetapele
parcurse,

problemele
aparute,
detalii,
evenimente
neprevazute
etc.

4.Monitorizar
ea si
managemen

tul
progresului
Se analizeaza
stadiul general
al proiectului,
verificarea
graficului
proiectului,mod
ificari de
proiect,

suplimentare
resurse, etc.

5.Identificare
a si
rezolvarea
problemelor
Care este
problema? Cind
a fost

identificata? Ce
impact are
asupra proiectu
lui? Cine
rezolva
problema? Ce
se va face
pentru
rezolvarea prob
lemei? Care

este termenul
de rezolvare?
Este o
problema
cucontinuitate
sau doar de
moment?

6.Identificare
a si

managemen
tul riscurilor
Ce se intimpla
daca?

7.Manageme
ntul
schimbarilor
w w w . d
i g i t i z

e r c o n s
u l t . e u
P a g e
6

Notarea
fiecaror
schimbari
aparute ce duc
la schimbarea
proiectului.

8.Actiuni
pentru
asigurarea
succesului
proiectului
Fiti un adevarat
project
manager,
implicativa in

actiuni
propriuzise
atuncicind
echipa v-o cere
nu doar sa dati
dispozitii, dar
ramineti
dirijorulorchest
rei.

9.Informarea
clientului
Clientul trebuie
tinut la curent
cu graficul
proiectului.
Clientul trebuie
sa stiela ce sa
se astepte.
Comunicati

permanent ca
sa-i mentineti
increderea.

10.Actualizar
ea planului
sau
bugetului
proiectului

In multe situatii
planul si
bugetul au
ajuns sa difere
mult de
realitate
incit trebuie
actualizate,
atentie, trebuie
cazut de

accord cu
clientul
asupraacestui
aspect grav.

Faza IV.
Finalizar
ea

proiectul
ui
1.Testarea
rezultatelor
Se verifica cu
clientul daca
rezultatul
obtinut este

conform
obiectivului
cerut de client

2.Implement
area
rezultatelor
Poate insemna
predarea catre
client.

3.Asigurarea
de asistenta
pentru client
Ca sa nu
deveniti sclavul
clientului
conveniti de la
inceput asupra

acestuiaspect
cu clientul.

4.Eliberarea
resurselor
Trebuie
eliberati doar
atunci cind
sinteti sigur ca
au terminat
misiunile

cerutesi nu mai
aveti nevoie de
ei

5.Trecerea in
revista
pentru
proiectul
viitor

Ce voi continua
sa fac? Ce voi
inceta sa mai
fac? Ce voi
incepe sa fac?
Cealtceva?

6.Petrecerea
Obisnuiti-va sa
sarbatoriti

reusitele cu
echipa.
w
i
e
u
P

w w . d
g i t i z
r c o n s
l t . e u
a g e
7

Aceasta este o
schita de
gindire a unei

structuri de
proiect, evident
oricemanager
poate avea o
schita proprie
obtinuta in
urma
experientei
sale, dar in linii
mari aceasta

organizare de
mai sus se va
regasi in orice
proiect
deinvestitii.

SUCCES
!

w
i
e
u
P

w w . d
g i t i z
r c o n s
l t . e u
a g e
8
8

of 8

Leave a Comment
You must be logged in to leave a comment.
Submit
Characters: 400
You must be logged in to leave a comment.
Submit
Characters: ...

Management de Proiect
O carte despre cum sa conduci practic un proiect. Este destinata incepatorilor care vor sa inteleaga
aspectele practice de baza.
9,337 Reads
Info and Rating
Category:
Research > Business & Economics
Rating:
(20 Ratings)
Upload Date: 01/11/2009
Copyright:
Attribution Non-commercial
project management
Tags:
businessmanagement
Flag document for inapproriate content

Uploaded by
officedigitizer4755
Follow
Download
Embed Doc
Copy Link
Add To Collection
Comments
Readcast
Share

Share on Scribd:
Readcast

Search
TIP Press Ctrl-FF to quickly search anywhere in the document.
Search
Search History:
Searching...
Result 00 of 00
00 results for result for
p.
More From This User
Related Documents

More From This User

8 p.
Management de Proiect

Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications.