Sunteți pe pagina 1din 3

Micarea Ecologist din Moldova

n trimestrul III al anului 2014 pe sistemele centralizate, care se afl la bilanul


Ageniei Apele Moldovei, au fost irigate cu prima udare 843,4 ha, cu doua i
mai multe udri 4447,1 ha terenurilor agricole, volumul apei pompate pentru
irigare culturilor agricole constituie 2102,5 mii m3 , inclusiv pe raioane i
sistemele centralizate:
1. r.Briceni
Sistema de Irigare Colicui - suprafaa irigat cu prima udare 30 ha, cu doua i
mai multe udri -180 ha, volumul apei pompate 17,9 mii m3
Sistema de Irigare Corjeui - suprafaa irigat cu prima udare 99,3 ha, cu doua i
mai multe udri 192,8 ha, volumul apei pompate 125,5 mii m3
Sistema de Irigare Tecani- suprafaa irigat cu prima udare 90,3 ha, cu doua i
mai multe udri 178,7 ha, volumul apei pompate 20,2 mii m3
Sistema de Irigare Beleavini - n trimestrul III nu a fost irigat suprafaa cu prima
udare , iar cu doua i mai multe udri au fost irigate -89,3 ha, volumul apei
pompate 22,1 mii m3
2. r.Ungheni
Sistema de Irigare Sculeni- n trimestrul III nu a fost irigat suprafaa cu prima
udare , iar cu doua i mai multe udri au fost irigate - 21 ha, volumul apei
pompate 2,0 mii m3
Sistema de Irigare Bereti- suprafaa irigat cu prima udare 42,5 ha, cu doua i
mai multe udri 212,5 ha, volumul apei pompate 65,6 mii m3
3. r.Anenii Noi
Sistema de Irigare Varnia- suprafaa irigat cu prima udare 65 ha, cu doua i mai
multe udri 180 ha, volumul apei pompate 67,5 mii m3
Sistema de Irigare Rocani- suprafaa irigat cu prima udare 27 ha, cu doua i
mai multe udri 159,5 ha, volumul apei pompate 121,0 mii m3
Sistema de Irigare Puhceni - n trimestrul III nu a fost irigat suprafaa
terenurilor agricole
Sistema de Irigare Nistrean - suprafaa irigat cu prima udare 147 ha, cu doua i
mai multe udri - 268 ha, volumul apei pompate 333,9 mii m3
Sistema de Irigare Hrbov - suprafaa irigat cu prima udare 35 ha, cu doua i
mai multe udri - 25 ha, volumul apei pompate 21,4 mii m3
4. r.Criuleni
Sistema de Irigare Criuleni de Sus- n trimestrul III nu a fost irigat suprafaa cu
prima udare , iar cu doua i mai multe udri au fost irigate - 26 ha, volumul apei
pompate 10,4 mii m3
Sistema de Irigare Puhceni de Sus- suprafaa irigat cu prima udare 10 ha, cu
doua i mai multe udri - 106 ha, volumul apei pompate 35,8 mii m3
Sistema de Irigare Holercani- suprafaa irigat cu prima udare 19 ha, cu doua i
mai multe udri - 70 ha, volumul apei pompate 52,3 mii m3
5. r. Dubsari

Sistema de Irigare Holercani - suprafaa irigat cu prima udare 32,5 ha, cu doua
i mai multe udri 188,5 ha, volumul apei pompate 123,6 mii m3
Sistema de Irigare Conia - suprafaa irigat cu prima udare 33,8 ha, cu doua i
mai multe udri 354,3 ha, volumul apei pompate 184,5 mii m3
6. r. tefan Vod
Sistema de Irigare Suvorov, sec.4, Cplani - suprafaa irigat cu prima udare 27
ha, cu doua i mai multe udri - 675 ha, volumul apei pompate 290,6 mii m3
Sistema de Irigare Suvorov, sec.3, Olneti - suprafaa irigat cu prima udare
22ha, cu doua i mai multe udri - 1071 ha, volumul apei pompate 390,0 mii m3
Sistema de Irigare Talmaza - suprafaa irigat cu prima udare 20 ha, cu doua i
mai multe udri 103 ha, volumul apei pompate 51,6 mii m3
7. mun. Chiinu
Sistema de Irigare Trueni - suprafaa irigat cu prima udare 0,5 ha, cu doua i
mai multe udri 16,5 ha, volumul apei pompate 9,8 mii m3
8. r. Streni
Sistema de Irigare Cojuna - suprafaa irigat cu prima udare 6,5 ha, cu doua i
mai multe udri - 29 ha, volumul apei pompate 15,9 mii m3
9. r. Cueni
Sistema de Irigare Copanca - n trimestrul III nu a fost irigat suprafaa cu prima
udare , iar cu doua i mai multe udri au fost irigate - 99 ha, volumul apei
pompate 28,2 mii m3
10. r. Rocani
Sistema de Irigare Boroseni - suprafaa irigat cu prima udare 5 ha, volumul apei
pompate 1,5 mii m3
11. r. Cantemir
Sistema de Irigare Toceni - suprafaa irigat cu prima udare 103 ha, cu doua i
mai multe udri - 174 ha, volumul apei pompate 95,7 mii m3
12. r. Hnceti
Sistema de Irigare Cioara - suprafaa irigat cu prima udare 28 ha, cu doua i
mai multe udri - 28 ha, volumul apei pompate 15,5 mii m3

Raionul
Briceni

Sistema de Irigare
Colicui
Corjeui
Tecani

Ungheni
Anenii Noi

Beleavini
Sculeni
Bereti
Varnia
Rocani

30
99,3
90,3

Suprafaa
Volumul
irigat cu 2
apei
i mai multe
pompate,
udri, ha
mii m3
180
17,9
192,8
125,5
178,7
20,2

42,5
65
27

89,3
21
212,5
180
159,5

Suprafaa
irigat cu 1
udare, ha

22,1
2,0
65,6
67,5
121

Criuleni
Dubsari
tefan Vod

Mun.
Chiinu
Streni
Cueni
Rocani
Cantemir
Hnceti
Total

Puhceni
Nistrean
Hrbov
Criuleni de Sus
Puhceni de Sus
Holercani
Holercani
Conia
Suvorov, sec.4,
Cplani
Suvorov, sec.3,
Olneti
Talmaza
Trueni
Cojuna
Copanca
Boroseni
Toceni
Cioara

147
35
10
19
32,5
33,8
27

268
25
26
106
70
188,5
354,3
675

333,9
21,4
10,4
35,8
52,3
123,6
184,5
290,6

22

1071

390

20
0,5

103
16,5

51,6
9,8

6,5
5
103
28

29
99
174
28

15,9
28,2
1,5
95,7
15,5

843,4

4447,1

2102,5