Sunteți pe pagina 1din 62
(CARTEA TETELOR; CUM SA FILCEA MAT BUNA IN TOATE, Rezohatea rend ev rénd, ln ‘ces exemal, casstele din riloc si dia dreapte contin, fiecore, cifo 1. Trebvie «3 agaeort care e locl bi 1m Lah cosela din tinge. Peinul si vu rand dejo contin te un 1. osadar nicun ot pateste! din acest rindi al poate contine pe 1. Mat mane dl telea rénd. A eles vind din cosets dn stinga ore un sng patie! gol, osoderocel ¢ food ciel 1 cor lipsea. Rezelvaea coloand cy coloand. Caseia de fo mifoc #1 cea din droopia conta cSle wn 1. Ca st descopett in core patratel din cosets in sHango kebvie 58 poi 1, TH ite lo rand de sus 7 Contine deja cia 1, deci 8 rick ot pel de pe rondslecela nol moi poate ogy confine. Al doilea rond confine cite 1, osodar niciun ot ptrtel de pe rénd mo mai poate confine, Atuncl, Singur loc unde ai mol putea sb pui cia 1 ete rendu! ol trellea, dar pe aces! rand sun! dovd patétele goal, In coset din stinga, Cio 1 ar putea fin oxcare dite cceste doo patatele ‘Acun, docd te ifn josl prime’ coloane, 0 #8 veri cf ‘aceasté coloand confine dela un 1, Deci, acum si <8 cio 1 au poole f plasaia in prina coloand, rand ol Singur loc care a mai rémas esie pe coloane a dove, rindol tel 82 \CARTEA FETELOM: COM SA TILCEA MATBUNA IN TOATE Rezobarea case cu 1 ot ‘cased. in core patil din coseta din dreopto Irebuie 36 pui cho 12 Pop sé doi seomo, docs vei cerceta ott eoloone: le, eat si randurle ca 68 stobilest in care patel nu poote aparea cia 1. Sicnume, vite la cuselo dn ‘tinga. Cia 1 din aceasé coselé nu poate f pe randol al dollea, nici in coloona a tela, Cea ce inseornd cf a 1 man decat dou’ pattie posibile, pe randol de ss. Asa dor, si cin caseta din stanga, cffo | rebule +2 opors pe rdindol de ss. ‘Asa ingeomnd ci 1 nu ponte opirea pe rindi de su ol cosetei din dieaplo. Himini,osfel, toote aceste patraele limi’ 51 @-nove coloons, din prcing cifei | de pe réndel ol poles ‘Acom, poll vedea c& nu rai e decd on singur patrtel in care poi pune cifo 1, in caseta din dreapta, sovoocsonanemnnennntsnnen neonate area ose Dypa cum vezi, oo rezoliti! unui puzzle sudoks cons, in egal mésur5, 1 a deduce unde este Loc ne’ cike, ct sia deduce unde nu poate fi ‘Acum, flores proaspst dobéindita copaciate de a rezok ‘yo coreur sudoku pentu a complela cele dova puzzlew de pe paginle urétoare. 83 CUM SA PACIO BRATARA A PRIETENEL (© cafe de bro veprzins un dar grey de schimbot Take prisene. cep prin a imple una din sou cinch fre, Cdst8 ce dep! ehnea, polos once fe vei 5 rales W AM 1. Aloge pory sores, din code footie a heater sou la brodat de evs ders, fiecam de rao 60 em lungine. Inada un ‘op, Fxanz copa ey rodul de un obec, core 8h brits a ie ce inpleest cum arb speteaza ural soon, cuore dente, penta ¢ cztne bata late 3 2 la prina sor in senga lara A) # cio peat sin jul ou B, co faci un rod, com ene figrot mal us Tne oar B insreo in trp oe fact rrigcorea atta axiguae th nodil ete at, Reged proceded co #0 faci un nod duble 3, Folsind in contmicre shoo A, un rod dubhy B jn fos C, op, iv fost, in orl on D. Cord seein prinul end, sfoara A v3 f via din cdroopta, ar soora B (emdioaran cv core vi her] ve f prima din singe A @ 4, Repel etopele 2.8 3 cu soite B, opoiC si ope) D. pol incepe da nou ev A Cond brane wnt deel de iungi ce eat ineorjeare inches. monde copetele sforior ints els inrun ot nod tans. Ca v0 Gon, pride de mind, egénd cele dovd copete anode CUM SA-TI IMBUNATATESTI MEMORIA Ces moi buna cole de 04 inbunatoh memona ese 5: pu ei lo reabs,Incearcd 48 2a céteva careun de jf icrucigal in fecore 21 ~ siatele av, de cbse, 0 agin’ de rebuswi sau pal cumpiva dive ct de cue ‘Niwa 48 acl diverse oct fice eateo okt metods de ‘of antena cleni Incearce +8 deprns! meray cate nou ctv, de pik cum s@ eBn un ineniment meziecl cou Dezvclirt puerea de obsenatie, Roogs pe cineva s3 sting 15 oblece mick de prin cau sis #le prez pe 0 tend. Lisi bee 90 de secunde, opot incearca ed son pe 6 li toate obiecte pe cores dit arin c& lei wit FoogStiprielena s8 foun able, ia imp ce W chi och ‘pot ghiceste ce cbiectIpaese de pe tov. Uso dnte cele mot vyoare matode de of omint lyre este epetitc. Cu cSt o protic mal mul, cv a6 wai pede 1 vel aint [nceae8 28 vel cise o posal Th fecore, stptirén’. Giese cv voce lave, penky tine, de veo leva, pand cand 0 pot ecéa pe dinars Tehsicle rrencrice ~instumentle mennei~ sunt la fl do ia indernan’. Inport este 16 cxocien n'ont pe care ai nevoie #8 fo erinks§ cu propoci simple, evenel rete. De exergy, .Ds Saniens «va prcteei mele” ~ 4, cxf, pot te mini fe end wnt Sénzerele, raporandore la suc pretenel tle pe core os, fe, inves, End «24 spl fa mul an pratere| ole, sind cb rival « ce Sénziene 36 Acelag rol v 5 poezioorel .cv toma, co de de aceea coe mote notele dle game do Do eo doomna cam voi, Re oun rege mustcios, ‘Mi eo mica teed Fe eu fanc chigoror, Sol un soldétel de teoba, la evn lac neg, Sie ulna sobs rménloe de unde-am pom CUM SA FACI CEL MAI MARE BALON DE GUMA DE MESTECAT Meslecd ine mai ule le sow - patil de gut de reste, Cu Ste moi more gagoloil de gone din gurat, eu o6t moi mare va 8 sialon Cova +8 gazes © gma moe si usor do ins Gu linbo, use gogeloil de uma de gu de epasle dior de tus 5 de or Apo ttc birbo, impinge mijocd desi de una cbieut grate dnt, exéngdad buzale de ur inpreix. Apo eroget inbo 5 sus in dsc de guna, untied ct de are poate ojvage boloncrl Snake £5 6 spargh #0 Hse lpeasea pe CUM SA SUPRAVIETUIESTI INTR-UN FILM DE GROAZA * Cénd cree ed oi ucis wen monsty,neiodass ay propia 2 veri doc ete mon cu adevirot ~ 28 se ‘epead6 osupr to dinron sll *+ Cand fogi de un menatu care fe umbrese,oveopste fe Impledic si s3 ca de cel putin dev * Nv eccepta icicdos inias dela extn care locciexe In zone izoate, unde a exis icin miloe de coract cu Love, + Daca fs sticd masine nocptes, rte duce lao cass e pare pardsit ca s8 telefonan dips oldoare + Ne expt piv ~ mal ales daca local +a intent curenl tlofonol a rimas Er ton + Docs Baio cv ore fol dat inch are col, ig acon + Daca bala cv cor foi dat nahie are cameo vwrzvle ol pueda 5 se poatd co un zombie mol mol decd cla boiet cv care sea matin, fose balls depar, 1 Nu seune iciodots Ma ior imeiot Finda no #8 ¢ nore, CUM SA FLUIERI TARE Us fiert ope fare potivi eo £6 ata) atenta ‘viva ~ sau $84 enerez Ja coin 1, Spaleve pe mil posed vale degetbi more 5 el certo, in Forma Ite O, 2. Bago degetsle ccesea in gua, pnd lo prinele arco prim folong,Ponivete unghie acedtr degete pela mifecl nb 3. Tehide gu si erénges bustle ino degetelo, cxf ‘ned ae 58 nu pool fee decd pin spat dine ee 4 Inpinge cu lmba Tn spat dior de js, 5, Sufa cen cu fora folindte de rb st roctores ps ot prn spotl date degete pass degele po buss de jos 6. Comrua s2 exes, misedndis degetle, buzee si linbo céte pura, pana sect perl Rene ule 9 (CARTEA FEEHION CUASA CEA MAUNA TORT CUM SA Fil O FRUMUSETE NATURALA ol feos ingredients pe coe le geese igider sav in dulopenle dn bucetone co £8 clo plele co cxpect roasat si xéndios tun pa suc. « Edblete, Amedtca o Inge de lout snp, citews piccin de mieres 0 ingurd de zahtr tos, Moveazé yor foe cu oced omertec ca'20 enol [6 scopi de pelea ‘moet s se foc abrazlsiluctor. Cltese bine + Mach de fo8, Doe’ oi pelea vscovd, emesacd un fect de Suct de avocads cv dov® lingur de mien siun gems de ov. Itndeo pe fot (ealnd cei si laro un fet de on lupe care cltetete cu ap cad + Och. Gos seapi de cearareleImecate din ol cht, lave 0 snoching propa in dove 6 pune cite o jnblole poe fecare ochi inp de 15 mine, ep in core salons in ots relxeazite. Panty chi cbost, bucurh de fect ‘Bcoror dal de dovt fai de cortvere puse peste och. Co tai caimen usmle, aneale corprese de ton n apa de ronda, pte sav suc de ole vera si purele pe och + Mosca de pir bale, Perm un por mcoe i makinos, bate un gabervs do cu fan vr, pei adaug’ o lng de Ui de meine, ulin ce putin Anesecd ob cv o cond de pa colds, Dypa ca rol spoi ve sunpon, Hkede § onesie fact de ine uno pe 6p silat! 8 actensze cAtve rine, Pele de ale ck Party givte slivers, 0 do pe un clei pel dep samponare cu» ce de bare feocducls MoseceS tine cap, opal cles Importer. No flo! acini dinte produsle almentre de rai wx, docd et lenge la el 40 CCARTEA FETEION CUASAFECEA MALEUNA SVTOATE CUM SA PACI VITRALIT Unmeazd induce de mai jor ea 484 fac oforoare8 co 1, la dova bucdt de caton neg dova buett de cae cde ocoeas mdse, Hotraiet la un dasen simp, de pilda on deli, Schlearsi coat pe una dinke buctle de covion 2. Tin cal dovs beth de catflon one peta ala 6 decopecetdetinul pe contr ‘binned ofl o Fann forms de defin in ombele oh 3, Nege ceiconele cerate de eultle co care eis ipodebers desenl Co un cat ox, reste co 4, Imprapie bucdelele de c2ard peste una dnke fle de cole Pure pete ea rei cu Beni de ‘akot pe deompes, 5. Ca ef monte, pune uno dive bute do can pe nest si lpeste sendvcu de ‘CUM SA FACI O COSITA FRANTUZEASCA (SPIC) Coste fonnzet ard minunat, dare desl de grav x8 § le foci sng, bac exerseaet ai nti pe opin A newie de un pr lng pan la ure, pentv cele moi ‘une recut 1. Pere bine pan, ca 68 nv fe Incurcet, apol despa 0 moe 2 Penece sua din eaga pase cea cin rile, 990i repets ‘perunea cu suns din reopt, Lafleur ob face lo 0 coade Implertoob one, 3. Acum opues put por dec de sub gevta core ase cccom in singo, Adougs fo suska dn singe si pereceo penis gona din milo, cum 51 fico! la punch do, Bape ‘peranes si cu giv din dreopie 4, Repetaacest procedes, eddugind cate putin pn Fecare sur, pane cared ft pnd bbe a fst gins in ingle, Leagl cope ev un sdtde de pr ‘Yo, © minunais core fontvzeasct CUM SA FAC] O BUSOLA loo metods de af confctona 0 busls simp lao Funzd cheap wi laro s4 pkteatcs pe sprofra ne phar pln cw apa Gaeste un ac de cut, Tinnd de veches ec coboo ‘i wéel pe lings margins unsi ragnet Cand ojvagila baca mognetl ike’ putin de ac s'ndepareazal de mogre. Apol oprpie din roe wel aculA de pares fsa mogaebe| yi coboart| pe 0 Ise, Aaa exe sigt lng agnet nro singurd dreche, Repela Spertnea de cel poi 50 de of, Erect va ft megnetzarea acl Dacé nv of un ogre, po float o bueats de métaxe co silimagnetzezi, dor efecwl va § mult mot la, Pune cv gif acu peste Sunes din pohor 3! wee com frunca + tearce user inte onumia diocte. Acul se va clini, in cele din rma, pe ona nord-sod 2 Pann, cu vir indrept spre rordsl wognete 103 CUM SA TRIMITI UN MESAJ IN CODUL MORSE In coshl More, scare tar afabetie ene mats din incl lis, puncte raprezenind o renralizore seun ior line, © sormeheare lrg Sont me metods do tine un metas cochl Mowe (Cea mal snp a flosn o anus, Folosegte ofabeu! 2 de mat jot co #8 rons meso. Sal cy © pred tar comune Bane 3 fused Imesoje oprnzénd gi sngnd antec. inde stage Jane In ierale scute de fap co $8 reprezenta panclel sla inerale moi angi co <8 regnezentst bile ‘of lnteme sina ceva mal nul pet a reprezenia ra dine here st inc sme longi gente povze dinre fant. Ve avea newie s pritena fe de 0 copie tAfabet Moree co #8 detefaze caea ce 1 Fors 106 Cum SA IMBLANZESTI UN CAL SALBATIC Cérdinceri ste opropt de orice arma, ea mat deat si nib comportement, Agader, va Pebul 5B cum se compos cal, penmv ale putea copie limbajel compl. ai a rise faldoe de piel arpa, wean, aumio dul pn” pe partes inroors a aiciootelr, Imediat deosypra Dpemrehilet, Gasexe un cal dome dascoleie wjor ‘de deonvora al -ddopsl.Freacs ene pain becota desert ca 20% arco mitoul de om. Aso va viara oproporea don cal sabatc Applet de col dette pate, Ochi uni cal ent sezet deo poate si de alo © explo, ate ca ns poate vodea rept ft ncn eae spot, Daca on cal sine dar nu te posts vedes, va epee, Mista ince! der cv hott, to tp Fi foarte eli 5 foore previestoare. Oca micas bused sau zgornot pulemic ar pea face cab x8 kes. (CUM SA TRAVERSEZI CASCADA NIAGARA MERGAND PE FUNIE Morele Blond a fos conoscut drt cel mo emer acrobat cate a avert veadata Cascada Niagota. Nu door cB ‘mer pe nie, dor porcuiro gi co belts, execttind dun snopes, a mer a rocha, ciel pe imorecord sy 5a gt 0 ole’ la miface foie lea cum pot castigo Stl da Cel met temera Mo ini, fret de un constucor core 0 ze fri pe ddeosyae Cascodel Niagara Tabu #8 fe foore, foarte bine fines, Apo, + tetomenl door pent cara in core reprezenio dé ges si scone pont satel ‘Asozdee lo vn capa al fini, rage adéne cern peg ponetipicionl dept in dagonali pe fnghie, cu dagetle ‘indepen old spre dreopie. Fénghia va Tpcepe probabil 6 wibreze, dar heer x oy te ingore Tandv' pcionl sting pe panant, indoaies gerurchs| opts apara ince! pe pictonl deep, ae ne 284 pelo greustes Acum neice, fir grab, pcionl sang de la pamant folosindite de brate co 29 mere schllbrl, Sia in pasta aceasts pd cénd fur se opese din balan 12601 pune peiowt sng pe fino, in ota pion drop, 0 vel indaptt in ofr pra sings, Marg Fi ctert lo ce rar poe ocr de tne, ca stile mor 1 elcoplerele pine de tit, progilesee, ment, «® abot tos fina pan lo copa eeldalt Cu cl mai repede vei rege, cv al a! usor 8 va fet mer ‘chin, ofa 05 wae deep nante i preze heb 96 ‘arab ea.on: CUM SA HUCEA Mal BOA IN TOME CUM SA MANANCI CU BETICASE 1, Ga sa i cored bowl de ~-———}, ics, pnelinke degel more = 1 degen mifocy.Trebuie 56 19 pene in orol dite de goed mare 8 degetl exo, ccm re ved in schemes litres, dict degen “rit, £8 # inwree 2. Pony ban do su, potvetel ine deget isu ‘mare # orator, 70 pore spipninduse de vad agate mare sev va ‘cotton tb spriiindse cde cops bate 3, Bal de fs tebuie 33 adn’ nenigcot. 8 exerci co 98 inet sb i bon de tus cite cel de jos, Oda ce hot notin mina, ‘nceores #8 apes 58 rd obiece, pana cind est gota 1 ceri cv mencar, CUM SA SUPRAVIETUIESTI IN DESERT Cal mal inpoceni ew pe care rabuis eb fo! end te irezopisingurd in deger exe 9 gdvedt un adept conve ‘euler soar, Couta unbra rarest de wel rote # ices sou dene, Addposirete pe tmpul ales erg ama nocplen, cnd « mul moi ore, Gaye eee Cec mel move probiewa cu cor fe vel confuna exe pea (530) Co £4 le age o& oo eat de op9, conewieste un sditiair solr lo 0 cunga de plasic wi tie pe Iipieo diate pare si deo lung! margins dela find, Deschideo ca si aio bucatd rare de plas, Sape 6 gioaps nv prea adarca. in miloc 0p, «028 in rip un pokar cu gura in ws, core xd fe 10 oWeltevendo din i, Neopere groapa ev focis de asics arcorecze oy pieve po margir, Pano o piaké mai mcd in mileed fll de plostc, cafe inc «8 vind exact deosvpre pohorui, Vapor de opa se vor condenea sub paste 9 se vor sx8nge in poor Disinon| au olor nv poee da prea muta opo, oto 1nd cénd tna se pune din nov in migcare. Dac perscona init intro deidre, gdveste un loc adéipostt de unde £0 pos supravaghea inraves pana cdnd apore din nov. (Cand oi impresia cé tea zérit nw ina in panica. Doct reactoneri medic, © mai mult decdt evident 8 te dai de gol. Ca sa scapi din aceasia svat, vite a ceas cow prelate c8 veiici un mesa primt pe mobil, apci excloms “Oh, ad Am inal ri” ior Is fuga, necand pe Langa persocna pe care © uumdres si nv ocolindo, Aga o 8 dai de banuit mul mai pun 86 CARTEA FETELOR: CUM SA FICE MAIBUNA IN TOATE CUM SA FACI CEVA MAGIC Pent cul de mai jos este nevoie de puiind pregtire, dor ‘.usor de efecht si o sti loi spectator cu guea cascata B or e@ vad8 0 monedé sténd langé un pahor de plosic ironsparent, Te © +8 acoperi paharel cv 0 batists, epoi vei muto pahanl peste moneda. Cénd veiidica bats, monedo ny vo mai f= disp fh aer, lat ‘cum s¢ face 1. lo dout bucdt de carton fore, Pune pahaml cv gura jn ips pe un caron si desenoaztr cont, Apot decupeazs cereal obsinut 2. DB cu lisicl pe toott buze pahamei si araz8 cercul de cotton dearupre, Las lpi 56 s0 usuce bine. Tole marginle dsculbi de cation, daci © nevoie, ca 58 se potriveascs exact 3, Pune « dova bucaté de carion pe mast si asaz8 pe ea paharl de plaste, ev gurain jos 4, Cere evi din public 0 moneds, Puneo altri de pabar si anna c8 0 vei face sa dspors. Acopers aoharl ‘v0 batts i impinge! peste moned®. Rostese riste cuvinle mogice impresionanie i ricd bateta. Copacul de carton pe care toi lip de pahar va acoper! monedo, far imoresia va fi cd moneda a disput 5, Bcoper’ din nov poharul cv botisa si impinge! la 0 porte de pe moneda ~ moneda o reopér a7 CUM SA. GHICESTI CUIVA IN PALMA Ara de oi ghicicuiva in palma pent oj prezice vito! si i desis! personaliaiee se aumere chiortanfe. Doct o vei stepéni, cu sgurans vei deveni cent ate la orice perecere Schema de maior or lnile principale pe coe le pot (8s n pala unei pecans. Nu loa bmes are wut nie, ior unee pot 6 mai wzible eau mei lng la unele per soone decét la alle. Uitte bie in palma prietenei tole si ‘po loses indicatile umBloore pnt er dezvshi vitor. Dia inini, Co ct moi ungd este aceast nie, cv ott mai expansiv este pretena fa, Dace lina are mule 50 Dita capi. Aceoss lie ofr indi despre persone Hotes pretene le,Docd ele curb’, prictna to ete spon tana, der daca exe deep, este o pesoand practic si volta nina si dominejadecola. Cu ct mal edénct ese ‘cea rie, cv oft mai mult imaginote oe prefena fe @inia desinv. Nu itd lunea ore aceon ni, dar cei core o av manfes india ee cesponsabil ssi tamaweccd on tel pre @linio ves. © bie 2 viet nga nseorna 8 pretna ta ‘22 plina de vol’ indkSgosti da pice 8 O line mai sev inseam cB se bucura de o sindtot de fer. Docé est puta adénce,ineeamnd & ¢nehotirts ®nia Soorei. O ine « sooreiscut inde svecese in vil, in imp co une longa presice bundeor si Frcs, Daca lina se sree in forma de sea, prieena fa vo coven foimoaes @ Brice norcuhi. 0 ine 0 nord neinven ‘rseamaa 30 de ont do nore. Ieyperie din acete bre inseam perioade mai pin nooeacse in vio Dinia cdstive. 0 lnie ings, erizontls, inenamns prielena ta va eves o singué césttorie,ferci®, Moi mute Ini oct cB vo eves mai muke cSs8tor dea lung! viei Daca line este orci ine, catia e vo f une evs (lini crits in os preveteste un divort agp, Wine celteres. Cu cat moi mvt ln din acetea vo ‘ea prstne t, cv ott mai mule calor va face. @ bic inifel, Oomenis care o av sunt de cbicei uni pahoogy ‘crea FETELOR CUASAIECEA MAT ONA BV TOATE CUM SA FACI UN POMPON Pompoonel ent incr! de concede fece ie po flat ce 38 inpodabest nuke luc. Po eo impodobest hainele cosénd pompoane pe fare si pe cécisiele de lend sou chor #3 le aga run bad de Crécon. Lino se ers iro mens vets cde cules gos, ogo cB folorete4 imaginal ‘Ai nevoe de ris ona, de 0 foarfecs so buco de caren ca x8 fac pan ponponvhi 1 Desenears dova cexcur ] gee pe caren fncearc 58 sroreri conv cy ojetoul una eerie ere de consore). Cv ct moi mort soot cercute, c atét mai mare +e § i pomponsl Bu, Desenec tol ac cer mat mare Decupeosa cerule mat st pci si pe cele ici, fel net | nea | 8 obji dovs inele de coron, 52 24a ina pe core wel 0 fobs toto bucth de tm ng, 3. Pune cele do nl de cain vnul peste oll, pnzand unl dine Pear enaaeea ho dova tare de coon, Tac clot J opt al fide lena pet ine, ‘recnd pin ceri ine. 4, Cand oi termina de ifsa ot fi, rept opecatunea cu un fi nov, Ny et nevbia el inosi cal dacile ~ door #1 porives cafe inet caps ef lo l | morginea extrioor o neler 5, Contnus «8 infos buch de 1, pind cénd cil nei ee ot de inguet Tneat rw mal pot tec lina prin el 6, Srecoard o lama a force frele de lina # prints cee dous tnele de canon, Tate lona de jr Iinprejrinlele, pe margines lor enor 7. Jaan ol fr de an si stecoora! pare cele do inl, loagal cu on e cate leo eeu pin onic inelelor, Scoot nee de cation 9 ‘nfoaiet pompond 33 ‘CANTEA FETELORCLASA CEA MAT BUNA TN TOATE CUM SA CASTIGI UN DUEL AL PRIVIRILOR ‘Soi nfo rite! tle ss st una in ec ‘lel. Prima care clpeste sau isi mud pivreaplerde pe c&tsund. Ochi fse sce dace u cipast siincep 8 te use. Unneazé ‘eet fat co #8 fi de neivins. + Incinte de nceperea inteceti,skange pleoapele cat de tore po a cat de mul mp pot, ca si dea loci si 54 tnd ech umes «+ Pune pict de ochi incite de incre, Proce, ase Tnseorn 38 tte, deci baga de seamd 50 ru fe vod rien’ end o fact + Deschides och lag in snp inkecet 8, ctneicéind creci eb es gato 5 cipess, deschidet inca s mol lrg. 'Asta impotiva insinctelr natal, dor 8 vor eparea Tecimle si, ore, vel umeziochi + Dacé eft gata x3 cipest, mises ochi 6 inewntite in now, procedeul va adc lacs inochi st vo ‘jt 8 conn 2 fe ui it 54 CUM SA PRESCHIMBI APA IN LIMONADA ‘Adu preter si spunele cB te pregatest sa infpviesh un miacol vei preschinbo 0 cand de op& chioord intro moneda deleionss Co #8 fi sigur de cuccer,Febuie #88 pregbtest 0 cons “fal” pe care 0 ai la ndemand si poo x3 fol wreo {Bleva repent 1. la carafs mare, din porslon sev de ceramics. Tiebuie 8 nw 20 vod pin a, ain sic foc 2 lipese puta past de lipt ceramics pe fondu uni ppohar deplore si pune! in corals, epséndut cis sea bine <8 nv se mist 3. Indecs bine ctv bute sav cérpe absosbanie pe lang pahand de plas, co 36 rw cod8 card carafe ete intored co sul ia fos 4. Umple cv gié pahanl dinauntul corafel cy nena 5. Acum eft gota 28 infopntess mracoll, Cheam public «vit 3 i loc, afl inca 58 au vad intend 6, Unple un pokar cu ops. Toad din el n cont, ose inet #8 ny curg in pohal da plastic, ch pe corel si bret din jun hi unde 58 fe abso 7. Mund cata cine impresiononie, core <8 se 0 invocate magicd, nise38 mane pe deowwpr core 8. Ridicd ope! corfa de pe masa gi toma coninutl phar de plsicinenul gol, Oferd poharl eu ronads vino din publ, co 204 gut, Arazte a loc tu s bcurdt de oplouze CUM SA CONVINGI LUMEA CA ESTI EXPERTA IN CEEA CE PRIVESTE ANIMALELE, lets cétevaluenn care, spute intra doa lao disci, vor convinge pristeni 3 eso avtrfote mondiola in domeniolonimoleler. Srecoorblremarcle cv expres co: .Sunele mele de Infoonoti ofa cd.” sou .Cercettnle mele au dovedit 8." soy Sent sigur cB niin dine colegi mel my vo conte fap.” pice ov telzec doi de much in fecare oreche. crocedii nu pt scoate linbo rch unei rate mare aco, to spol ve olosese in principal de laba stings voele pot ure 0 sco, dor ne pot cabo ton mel poole dorm sean lo rad record abso de zboxal une gBini este de 19 seconde feria no dex, 56 CUM SA FACI UN TRUC RAPID CUO CARTE DE JOC “Amesoc8 un pachet de cir de jor. Unis mpi latina ‘ore 4 ee mint, Cee unl prctone 58 tog’ orice ‘ate, 5840 vile a ea si 0 merioveze, fi 58 fro orole si fe. Toe, ininde jamaica de su a pochet de ct s ete’ prison tle 48 pund caren oleast decsupra. Pune jumdloea de oe © pachewli pese jométatea de sus. Bote Gu degehl in cl, nran med miteios, Apo itoorce cele pe ft, una cle una, Cand ojungi sé itor cates pe care oi veuto [a findul pachelle, vel st cd urvatoarea Cate ese cea aleasb de pitene to 7 CUM SA REPETI PENTRU TEZE Tnfoldeouna invaté intron loc linist, unde nimic 58 nut oat distage atentia, Unii spun & dacd av muzica in fondal se pot concentra mai bine ~ dar e obligatory 58 sing) televizon. Nu [aso nimic pnd fn ultimul moment. Cu mult inainte de teze, Inlocmeste‘i un program seis si respecié. Fa o lita ‘cu subiectele pe core trebuie sa le invet si imparte'i timoul inte ele. Include in program si pauzele in core sii ménéine! si ft timp pent o iesi s6 iei o guré de cer si set) mai dezmorest casee. Nu stiri de la un subject fa atl in impul unei singure elope de recapitulare ~ no 38 faci decdt 83 fe zépicest sist le Fo cezumote la nottele pe core le-ai vat lo ore, dar cat mai scutte si coloreaza lucrutle esentiole cu diverse colori Serie punctele principale pe mici cotonase pe care le pot fa apoi cu fine. Citestele pe sbrite, of de céte of i cinci mint lbere Daca dai peste cova ce nu infelegi, sce pe un bite! s roogéti profesor! sé moi explice 0 dat’ acel subiect Pune pe cineva s8 te verlice la punctele importante, dupa fecare sedints de recapiulare Gel mai impodtant lucw — nw inta in panic’ gandindvte lo tez8, Vorbeste cu cineva, daca ai emoti, Adv-# ominte ca 0 tez6 slaba sav un ies atat nv inseomns star li CUM SA CREEZI 0 ILUZIE OPTICA ‘Acest proiect origami se bazeazd pe o ilvzie optic prin care creierl va ajunge #8 ereada ca vede on singur tablou complet si eu dova pic dfere ino succesiune ropids fa 0 bucals de carion de Siem pe 5 em si urmeazé indicofile de mai jos: tiooce S/o dodanie Desensand oof Toms pe vero, Tine cartonul ine degetl more ® f si orto, cum se art in ig. 4, Sul cv putere intron dine colturle indotte, Cartonul se vo ‘dr gi vei vedea cele dou’ desene suprapute, ca sicénd or i voul singur e dy CUM SA FACI UN CHIP DINTR-UN OU 1. Mat int, vo tebui 8 scot tot coninutul oul fre 3 sporgi coaja. Pune oul inrun supart de ov. Cu mare gris perforeaz6s in var ev un ac, apoi inloarce oul ev capa in jos si repet® operatiunea, Va tebui sé largest cu atentie ‘aces! offic, migcénd acu dintro parte in ala 2. Infige acul prin orifciul mai mare. Zgdlaie! de veo iteva of, ca 38 rupi gilbenusul si membrana lui. Scoate «cu ¢ suf incet prin ovficil mai mic, asl ineat continu oului 58 ias8 pe partea de [os si s8 curge inrun vas 3. Acum trebuie s6 cure inieriow| oui, Cu miscari gull, pune cooja de ov intro oalé cu apa calda si detergent lichid, umple oul cv opis colda si apoi laso 56 se scurga prin caficul mei mare din portea de jos, 4, Odati ce cooja este golta si curata, poli incepe sil desenezi pe prielenul iv ov, la din nov ocul 4&5 dovs gurl moi mar, de © parte si de ala, acolo unde vor vent brajele. la o sna de cust pipe si impinge prin gaura dinteo parte 0 oului pind iese pe portea cealalts 5. Foloseste nile land co st faci pail. lipestel de ov dcoperind orifcul din var. Co sé faci picioaree’, tae un inel din bul de carton de la 0 r0l8 de hari igienic’, de eo 2 cm inslime, picleozt| cu neg si lipeste! de un dice de carton gros, care 88 ib’ 0 euprafaté putin mai more decat iubul de hare igienic®, Deseneoza tasaturle une’ fle, folosind fe carioca, fie acverelee. CUM SA-TI PLIMBI CAINELE Acesta esle un truc cv un yoyé si nv o plimbare plécutts ‘impreund cu cainele tu, iar cel mai bine se execuid pe parche! sou pe gresie ae 1. Tine yoyéul tn mang, cv polma in: toars8 in sus. Pune'i degetul mifociy pe sénivetl prin core hece sfoore, Ai gi jaca diectia de infésurare a sfor 6 fie de la varfl degetlui tov, peste mij locul bi, cave corpul tau, asa cum indice ségeata din figura de olatur 2, Indoaies brakl din cot, opei ntinde!| brusc. Cand brafil este aproape drept ‘in fota to, zvcneste din incheletura mini, ldséndut 56 se rostogoleasca in jos 4 inainte, Intoorce't pola cae podea si coboarsti brat cdind cade. Cénd e gata s8 alingé pémantul, oprestete din coborat bral si muceste de sfoard in sus. Yoybul va rca ‘nape’ pe sfoard, pn’ la mana fa, Prinded 3. De dota aceasta, repett figurile de moi sus, dar, cind va céde. lasée| 8 alings pimantl, Se va ros togoli pe podea, indepsnanduse de ine — acesia e ,cdinele mergator’ NOTA CATRE CITITORI ‘Aton # editra i declns rice esponsobiitote penta ‘soedenele si neplacenle ce pot sven in uma ‘nfomatilor ofr n aceon care Ca 28 fi cee mol bund i toate va rebui si floss idecota in fecare moment: spor itotdeouna un echipoment de protects adecva, 58 nv ical legea si Teghlle loc £0 fi wxpectoass ev ceil, Fibs mab tare cav tot’ tmprountt! Fit coma bund CcanTea vero: COM SA HGRA MALBUNA IN TOATE (cum SA EXPLICI DE CE Al INTARZIAT LA SCOALA Invtdeoune pide bine i oi cea scvze goa preg, dee mpl 8 te comva la scoak des ow in se a, biel) “fn vei pa a pote gol tabi cn! mom dot sein Gee ine nbrico in pode, om co tebui a nore aco md scinb Cad om ots cc deanna profesor nw a ex, cso co om ten 20 cout” “fot opt de exter cos feed expen pe ann, ha fo pleco cic de on, dar, dia fice, pe Fomant na tes ecto 18." “Am vero asin mpi core ma pln ior and moment in core mise oases rece lo eee Re voz! om bat 10 pe Ine, 92. mom rc ox pte sole ai male de crm edo “Lam ot pe coco moth sl geo png ‘oba “Ae sas poss de di prea es mom pet ots Stneare co fo bag soe nN" “Poin eu itt che deo cuca in core 8" “Me mama 8 nu ¥8 pot spine de ce om ti. “Gove ns cent ro psa secrel” [Nem init. el oo vent prea deen” Jan tun vi care se ce c eam ces mat bun in Jase ov mam mc net 188 dav fos dn pot” 9 CUM SA CALATORESTI DOAR CU UN SINGUR BAGAJ Nimeni,eicat de pretntios or, nv calor cu on rrunts de bagoje. Docd scum 0 mpocheleri vei f ura dine ocele fete cae tece,stlucoare « senind, pin ‘eroport si gt, cv in sigue Bago de burgust Mai nei, geese geonta eau valiza pots, Tiebuie fe deshl de micé ponty 0 f sccaptts in vion la hagole cde mand jmogarinle specializale pent gel de voig vor 1 dimension), usr de ds elegant ‘Alctuiege 0 list cv tot ce vei avae neve, pl ctes-o cu alent si ireabite dacé noi putea 20 scot la copa fara weun oricol din eo, Adon toot luce absolt necesare 5 punele pe pat, indole de pe lst, unul cite nu Io ev ta it cBnd ple, ca 28 veri, la ntorcee ddacéraiuiot cevo Alege hoine pe care x le pot combine si asor, lnfepoard hoinel in jul clor unui pe care le ii cv fae. Incepe cu aricolle de care es sigha c6 nu se vor sfona si contin’ cu celeate Tomé somponl si celelaielichide n sce mici de plastic si punele apo jn pang. Leojeia inti pos 0 pin panel ~ asa © 58 oi moi mul pat va fe sl parte dew wt Asai hainel impacheate uno peste ca, in vol28, opoi imple cure goole dine teancu cu sosele 6 ciorap. Henee cele mai volminoate inbrocte 5 poate pe dum. 28 cum SA STAI IN MAINT 1. Govt un loc unde pamanisl cite dept neted unde ow exit ‘eo piesa de mobil cov ale bstacele de coe tea putea low, oct fe rstomi, Pe ia orf fore bine, pen cd pBméntl e mai rode, 2, Sti reap sides méine ddeospre cops 23, Fal vant co 68 vib cv ‘moi i os, spe pamankl din fla to, oplecdndvre de lo mifoc 4. Cénd ang! piménil cu maine, rebuie Bi mut (restate de pe picioare in bate. Azle picoarele in i, und cae un, Aa ¢ cea mol grea pare a stall n troll ~ dacd nui orc picioaele n sus cat rebule, or 3 ‘Cd inopoi la pmént, ar deca Te rnc cv prea mul pulre, 0 #8 te stor ocd 38 pate pros grew x 1 pcioaele cx In chi sprite de un perete eau pune o prilen 0 fe rind’ de tgombe cénd i foci vent 8 so in mdi 5. Miacé pun polmele pina euset sf echiib. Ls inept, fe pout outa dacé ft gerunci di, ofl ‘nc ipl s6 ote deasypra copdhi, Dyps ce te biswed, inceared 24 ndeeppicoarle. 9 (COM SAFI O MARE TLUZIONISTA rice mare zone! se cd seer succenhi cont neo Frege minufooss, lat, mel js, cata reguh de gr Penta reprezenot abil ifr greseas, Fi gota 3 itr pe seen é * Exeseard facore mvc pe car i ve exewuia pe scan, cdo 23, da sina o dats, pana ‘nd pot sl fel son somn. Repel infos, alo. Asa 0 35 vezi ce vor vedea $i spect 1+ Repeta ceea ce vei spine fa tin ceive thzionim. Un comentario, omuzant. stage ofera publicohi, dead c&t sal pot vim la Hecore me * No execii rciodats de dovt or acelosi te in foto ccelig publ, nici daca te agi. Nu dasvthi niedoth ‘um 0 fev un fue sch * Manieazd scaunele ps core vasa public inant de ‘nceperea uni spectcol ~ peatu mile tc pebuie oy comeni 8 s ute dret one, ofa nc 8 nv pots, vedea in spatele tu, {Ot de cite of epost imprums cbc dn pubic ‘com or monede wi creioone ~asfl ors se cB Sea blac ent nehucole CUM SA TE PORT! CA 0 CELEBRITATE CCreeazé © aur do misters celebrate in jr ou, purkindvte co cel mai mare WP dn ono. + Curppéré © pereche de ochelat de soare enor si Poort tot imu, chiar si szara sau cdnd est cose 1 Spone lve cu Fora foe va rog” si Mis di 2 fon x a lse tn pace. Am nevoie de un tmp door ents min”, * ictdecuna fi imbricok fxs repos, chiar doc te duct door la spermaret, * Fo vot de un grap care ete wmeze preteen) (mergind la eétva pein uma ta, fee). * Iotdeouna orate lcci, chiar doc’ te dstex + Tntotdecuna comands ceva cate nw e i meni 5 eur ‘indi primes, chior dacde deci, + Inbufveozte * Fo exec de dat aulogrofe. Serna fa tebule 8 fe compat comple ll, * Inocmesta ola de cares absinde pe cae si leo Prezinh paitor ti, Trece hen ca Recor bavire ‘cortoore core mi se serveste tebuies6 conn ence! sase bade gheots~ ric moi mek, ni mai pune" * Core: tot au 8 ponte 0 sapcd de ser or de cite te duce ev masina, + Tncepe si scrieti prima pore a avcbiogeai.Trebuie publica moins 25 implnest 20 de and 31 ‘CATEA FETEIORCUMSAFLCUA MAL BUNATA TOATE CUM SA-TI FACI PROPRIUL SPUMANT DE BAI lots metoda sinpa si ropids ca x fac spomontd de boie de ‘care fe pot bucura oicnd we 3 fe ree. Sau mal pot sé pu pln rio sila dhigus ss Fo doi cadow cele mai bune prietene 1. Intrun vor curt foam 2 eed de sampon tansporent sou pain color, te ces de opa si dova lingu de sore, Amestecs Incet soli, pané cénd se Ingroos pun. 2. Presré fare putin colorant almantor rp n sla ta 5 fomestacd dn nov. Contin 28 adaughcéte pun colorant colmenar pana cand amestecul copa © maa perfects de raz, 3. Adoug® zece pict do uel eric, ca #8 pore Inbietor. Poole sie de anda, lavonds, yong ylang, lnm de Soria, mit lena de rondo sav muse, Toole av rome sclaxonte # bogoe 4 Toama spumeniul de baie into sls inchideo bine CUM SA CONTROLEZI VREMEA Cine © 28 te creadé edad vel spune cB 0 atta pute ‘ncdt po contola wemeat Ei bing, aotte Muar cine stopanesteeleentele nau ceéndes prop irevbeu sou flge. CCareubeul. Tot ex of seurin prin neon pee 2 ey Soar, un pokar pin cu apd proope pnd a buza si o fooie de hare obs ‘Azozd phon oral ncdt x sea ume pe max jumot dincolo de ea, Verifies dac8 razele de 20 nec ‘rect pon 998, cjungand pe podes, Pune hrtia pe podso, in ace! lc, stl st veel oparind pe 2 un excubeo Fugen, Inbrocs on hanorac de ln. Un wn balon bist i ceresteazd pan cate pnd gre o svprafata metalied more [de pil usa uni figider say lata unt fic metal, Singe eae luninie, co $8 foci ct mo inneri in comers. Freee belonl de honoracut de lon cam de we 22ce ot, Apel plinba foarte oproape de svprafota melaic8. O 35 veri un lc av 0 stele, intra ca fulgerd,tésnind ine balon si supeefete de meta, fecu mines se produce deoarece, prin ecore, oi creat energie sles pe supcofta bolonvl, core ge elberecz® descéreandise pe suprfeta de mete ‘CUM SA FIl CEA MAI BUNA GAZDA A UNE NOPTI PETRECUTE CU PRIETENELE Unmeost aceste sate inponanie si curt ost fi ‘aunoécvt6 ca 0 dvs a pemeor de pl * Invi cel mult po prietene, daca wei «8 fi sigur cd 0 8 reese le acorzfecSrciaafenacuvenit, Ticiele invitot sis cu mul inaine, ca pristenele oles ei Fac ale planus, Corele 588 dea an spuns, cas si ate vor ven! iradevsr. + Nor rav dec 58 oegi o toma penty noapiea cv rotnale a 6 ceri lectre inva 98 adca ceva care 58 contibvie la disrocte. Daca vab gindi, de pids, lao noople de rift ca la salonl de fumusete, or puleo 35 died 0 placd de indrepiat par so tusd de machio Panui mpreond diverse acta si impodobestes camera Pe fema respect + Gandestete lace jocuri of putea juca si stonge tot ce ell ovec nevoie inane £8 soseascinviiele, Roagéle pe prclenele tle s6 vine cu CDi lor preferte, cu DVD ‘00 jocuri pentw colcuator. + Fil 0 gazda bund ~ oi gr «4 cibd tats lomo once x dorede sisi se unde o baia,Ingijestete co fiecare 58, «ibs un loc vnde sa doarma comoad le pat sugera sisi duc soci de domi, dacs © nevoe * Azrovicioneazéte cv méncore din beg, inclusv guts de sent la miezu nop sin diminacta urmatoare, la micil dein. + No ita de regula noptlor cv pritenele ~secretele dliscuote nu le a ofl nimenacinevo, 12 ‘CATEA FETELON: COM SA FILCEA MALBUNA IY TOA CUM SA DRESEZI UN CAINE SA RIDICE LABUTA COrcne is poo dretoedinele 23 42d6 sou 58 vina edad e cheat, dor doc da labuia cu tne, « © dovada claré 8 w si cinele tv sung Pieter la carom, Poi sa incep sé desezi céinele cénd ‘ore veo 12 spline Toldeauna orate fermé i rSbdétoare cGnd @ dese, rebuie sf srs Si autor, dor 63 nu hp si s8 ui loves niciodats cine 1, Comandli caine s ste jos, fol ta, Laude cGnd ‘oscul 5 fer evo bun de nancat 2. Ridicbi cu bléndejeo bute din fo si eo, fora £0 sting), in mand, spundndvi in acelos timp .Novot. 3, Rospoteste! media cu ceve bun de méncoresirepet ‘exeriol de moi mole or 4, Dupas acces, inde’ mana si spunei Noro, Da Cina timp 6 puna labuta in palma ta desis, repetindo: comenda, Dacé no face in citeva seconde, ‘idle labula, spundndv’ Noroe ‘5. Continuo 050 ~ 5 reusi in cole din ura (Cum SA FACIL UMBRE CU MAINILE ve ee Uimeste pretense i fama cy nemajpomentele unbre facto cv méinile Ca 28 obi cel mat mae efec, sine umbrelor ino comer deschi lo cu Lumines polemic epre perce si 0507 bec. Pol #8 coopten #0 preten ‘CauTEA ETEOR. COM SAF CEA MAL MUNA TOATE (CUM SA FACT SA NU-TI MIROASA TENISIL Exisa cétowa metodeverfcale de a evita momentle “Aonjnioore cGnd fe ase siti scot pono de spot din picicar, iar pitenele tle se png de mice, Cv thrice ‘cette, sigur 08 a cel mat plac mikeson tenis. + Tndeass mai mule pete nefoloste de cea in fecore tens 5 lasae weo edteve ale + Pesor in esi Bcd lenis ile pode de take + Stopes bronpile cu pun ll eter. Inceare vil de eal verde, de rondafr eau de ments + Unple dova soscto curate cu nisip pent pic neflort si las peste noapte in ens, + Inieteronl incline, sub matesill core se opica psi nlp, pune sete texte, cast in preclabi in bolsom de wfe funor miroir. CUM SA SALVEZI PLANETA lot céteva luce forte simple dar eficiente pe care le pot face ca 58 ou la solarea planesi de la ditugerle po cote de pouore, de gazele core genereazs elechl de ser6 side incazirea glabola * Folotere becur economic, Iiotleauna singe nine de core no oi neve + Inchides consol de cur, tevizonl, DVD, vdeo ployen si combina stro, da nv le floset. Dacd lal de snd by este opti, oporot nes mai consumd eiren 1A gis ca fama ta 28 eccleze tot ce se poate rei ‘Bore, scl, csi de consewe sou de racortoar, hoine ‘ech’, caroane, bedoone de plate i hi + Nu onnce jucbi, cil sou CD wri dacd nv moi ebuie, Dele la cen de colectare al aivioarelor pent sara + efoloseia lucie of de cate of este posi. De cexemply, date vitoore cénd temo dic ka perk, i de acor’ pong de pls. lama orsamentle in borcanele de gem dev o nina magic in gréding, cand ‘1 metat pen a un gitar. + F6 economie de aps. Nu lira rebinetl <8 cg in timp ce le spel pe dit. Aso spd, Unple un pahor cv op co 81) ates guro. Nu [oso rebinal <3 erga pent @ can forte cénd spel voele, Moi bine flosest un vas cv op cald8. Convinge’ pe prin 150 cumpere un bul de 19p0 pent grading, in core £8 sténgi ap8 de ploae. In loc 5 floses fron, uda plntle cu ope din bso + Docs sinc fre fig, mai pune o hand pe tine ~ nv da cul ied! a ldo. 7 CUM SA FACI UN ZMEU Irae unui meu ase 0 cctv idea ero 2 eu vr 1, Confectonecza corp meu, flsind dovt agin duble de fa oes! Sul io, hare pin ma 102%, lpese pores de jaro une ogi duble de parka de we o = Celaiaie cu bends adesvs, ca Hi obtim depkngh acs. a 2. Co s8 dai fore porivis zmedli tu, floret lie pent e mésuto 18 em de lo cok pe fecore lotr si mmorcheoza cv un creion punclele respective, neste oceste puncte ev cleo line, coin schema de moi js. Tale cu foorleca dea long lini rote de tine, pat pagina 3. Trebuie 24 intrest _zmeul cv bonds adezivs Lipese un Wy pe toate lownle zmevi, opot dew lungul si de ltl, a in figura de oan 4. Malia dovs pogini duble dn 2 si nleozd le facénd dvs bur sansa ~ Incepe dun cof races‘ pe diogondl, nd ojngh in cll eo, Uipese ure de zmeu ca in figura de cla Coord cr cae mane 5.la 1,5 m de soot silipeste step de cea sou un copat in cael dinsngo ss, lor exalt cope in cof din choopla we lag « bucats de slooré de 20 m lngine de ilcul prime son ~ cu ea vei plea manewa med in bor. 6 loo ot buco de oar de 1,5 a lngine 5 peste dea crmezislcelor dovt cola de la bazo zmeuli tv, De ea vei prinde coede zmevli. Pot face ‘© conds din hae color eau dln ong ‘ANTE FeToR. CUM SA FLCEA MALO TOATE nd la gt. Leagd capil sor nun nod bine skdns, Ce fund tcoul in vopsea penty 20 de mint, apc los! sb se ‘urvee complet nant 8 dezlegisfoora, Cleese bine ticoul + Dacé ai incercat tote metodel si ticoul Bu e pur i simply prea vechi si nectacty ca eB! mal foc 8 orce veo dole bine, stEnge bani sisi comper nul nou, flosnde! pe cel vehi la splat! masinlor pinto, fle moi more #00 neh met CUM S-O SCOTI LA CAPAT CU NISTE. DERBEDEI (Cai mat ma dine nc au avt confit, fa un moment dat in vita lr, cu wen derbedeu, Dacd wea ofaco, nu @ vin tal este cal cu probleme. Toi, foarte inpornt 8 com 58 eactonez (Gaeta on profesr,pérne sou ot odoin cave 8 oi Increder 5 spunele exoct coea ce ee inémpla. Eine rebuie neoparat 6 infanin, nck ndcar 28 sa de vor ‘0 perscana in caued, Simpl apt cle impansesh spin, sou outa 6 ei singue ms, Cala moi mute scl au reguamentesticte inpotiva derbadelor si scandalogilr, cr prfecon sigur cu desis experiens - 58 ezolve problema, Der ena a por tipénd pe tine i vorbese cu hore ‘Aces oomen sun, de obice, nse las ce se iow de persoe ne pe care le ced mi ficoose deca el. Pasete cv splele cept pera icine de cnd int in scons pnd cand ies. Vorbeste car stares vibe in och ntedocworor. 22 (Of de cate or este posi, nv da alent nian ‘omporoment care umétese #8 ts poalie aczasia np de a jin de mint pol araxdte 08 podeo, cv pcioase ininse dep ia foa fo ti genunch fll, lninde mdbale, edeindvte dela mifoc inceart £4 angi dagetelepiccerelo. Ties spate dept ceo #64 oduct plop cai pot mal epoape plclcwre, Randi fh poziia aceasa io © Site de mbt ‘Azim, esaz®te in genunch sl inesiet polnale de podeo, de (pare #\ do aka compl tv, co 28 te spina. inde un fiat in spate si rloneazate, Lava corpl «8 coboote inetinca cre pode. emi in poxfla eceasis un wie, ‘29p0i schinba picicael, Dipl ci exert de iindare, necote 38 fel geegetd vex pane unde gos cebar, Pe masra ce fxbiites is imbuntatest. vel desceper cd ot alnge din ce Ia cs rol jee, Nu fea, Dace smi ces: mai mich dora, opresets Ino ‘dot, Unels peroane sun de fre mal fexibile dec oil, ara cB ns Sompore progessle cu ele wewne!prctre Sat important, Inoxdecone poeta hore leere, conor 3 tens cand execs aceee inden CUM SA FIL CEA MAT BUNA LA LIMBI STRAINE Connnge pe tt omen cd est un tena! Inga, soltnd pencanelssdine pe Smba for. Zambere #1 46 din cop a inslegere cad Ml vexbesc, opci serge segort. ‘Ma de mai os eum s0 spi bur si Ja revedee” in zece bib dere Englesd is Gun Aut Wiederseherr Greaca Ando sas? Joponess—, Mosh! Moshi Ja, mata” Forghers Ola” “Adeus! Spans Hola” Adios” Indonesions Hat” Selamat jalon” CUM SA-TL SACAT FAMILIA $1 PRIETENELE lana céteva chime bune de pusn racic, despre core gorontin cer sof scoot din minh prin fo, soe si paetrele de la scoot + Asap oi plioasd, Toor’ wn come! de confi ‘mbrala inchs © momel tle i padesteo cénd ese cfod ‘a decide = Foret on bold co «8 gStxet pot de bout cortoore al fal #0, oproape de capil dn core bao + Mesees dropaut atclote mic sh clbe, anol pref cd dai cu capel iron perso. Gone s scvipd masta din gr. Tata tv vo crede 8 tal ecipat din pe care & ct spor. + Gaseate 0 carpa veche, Pune 0 moneds ps podes # cxcundets pe oproope. Cand sora to race pe acco si “recor #8 12 moneda, wpe compa, © £0 cead co rho foro ot, + Ciind on priten bea 0 cute de racortoore corbogazoass, esleapts pana cind nv se uk iments pine’ rise zohar Zohar ve preface bovare in spume ‘cere e vo une 6 ve da pe cinofora, + Tine ena dae pitonele tle dupa caver pe pre — ada inssomad #34 cen 38 face un lve obs ‘co neputin, De example, cori st deo 0 foga pan lo ‘iagazin 3 £3 cmpere nige rosoope inpemecbile, rife vopeea 1000, 0 cro cv alle de cote sy 0 longa astepbre. 2 tea Fern Cun sh Cra MANERA TOT CUM SA TI UN MESAJ SECRET act sapSnest ata de of prepara o.cemecl ivi, pe cate £9 pol face vizbl6 cénd wel, po «0 le ct Inezoe seco rite, Oncine mile cure eu tue vo vedea door 0 fale alba de hate 1. Mal iti, omelet iron vas conti ego de opi bicorbonat de soo. Cei mu shied, aga 8 rai nevale de prea mut dia fecore ngredien! 2 Tamale o scobtoore cou un befgas de vethin sole ‘weet mero peo foae de hain. 3, Ca 36 ches un meso sci osfu, fe pur spo harko yciepu uci bac fo so lipast ce bee, co 38 00 reg 20 innogeest. Pe manu ce cokdra degayls de bec reactoneast cv biearbonal de sod, 0 58 ver ‘oparind replat cil de pe foie, moron 40 ok metoda de a coat alumina mess ele le da pe focia de harte ev sve de shugo, ev ojtor onct ppenale Beorbonatl de ods zoel de vow ver reacona fi vor schinbo eiloorea seceul ‘eum est gata 23 ‘omni in secre, fra toara de repo (CARTE BETELOR: CUM SA HI CEA MAL BUNA IN TOATE (CARTEA FETEUOR: CUM SA FIL CEA MAI BUNA IN TOATE HSSSohT pono himae'el Get caevane Tesearst nove abit co cca corey ceva nai complet sf9f2|5|_(3|6{7 4) 3]4 7 8} 1[s|ale|4 7/9] |e! 7lal [2 4| lelo[2eliiais 2[6 5/1 [siai4{ fel | | [2] E fel] |7| [sla 4 9| zi I 5, |alel9 elil2ta 3/6/7|1/9/5/2| [6 [5/1[3fe| [9 7 [2 lol7{ale|3|s/1 4) 8l2/aislolijeé 61.5|2| [a[elol7 9/2 6l4i74 3 CUM SA-TI DESENEZI ARBORELE, GENEALOGIC Intocmitea unet schife cu isora familie tle este foscinants Cerele rudelor tale 58 te ajte ca #8 afi toate numele si personalitétle din treeut, Cel mai bine e 38 lucrezi de la coada la cop, cénd foci schemo arboreli genealogic, Azadar, incepe prin ati sre numele pe vliimul rand al unei mar coli de hértie, Serie numele twvrorfrilor si suoror tle, in ordinea varslei, pe acelosi rénd cu numele tv, Cel mai in vareia dire ei ar tebui 88 fen sténga, iar cel mai mic, in deeapl, Cu 0 righ, raseaz’ céte o scura linie vericald deasupra fiecdrvia dinte nume, Uneste capetele acesior liniuie verticale cv o linie lung’, orizoniald, Dupa aceeo, trage o singurt linia verticals deasypra liniei orizontale care unesie numele tau de cele ale ‘ratilor si suronlor tale |pe le mifocul ei 1h vartu ccestei lini vericale, raseaza o line orizontola scutt, asfel nc&t st oleatiosca impreund un T, 5 scie ‘ume fatal tau in sénga lie si peal mame’ tale in dreapto liniei, ‘Apol sctie numele fatlor si surorlor mamei fale in dreapla ‘rumeli ei, iar pe-ale Fatlor si soronlor tai, in stinga ‘umelui sdiu. Adoti aminte sii asezi pe cel mai tn vérsté in sténga si pe cel mai tanar in dreapta 5g ‘ARBORELE GENEALOGIC AL FAMILIE! MELE Biniod Dovid 7 Ponico Nice © Banicol Nee rBoniea Lida 10 fel cum ai facut in coz fatlor# suotlor tale, neste rwmele folor si svrotier din failic tatu t8u si tage 0 lnie vericols deasupra, cde numele perintlor lor founici tl. Fe ocelosi luc i pentu forlia momet tale. Continué aga pana efnd ni desenat tot adborele genealogic ol fame ole, pind lo cee mai indepartats tudé de care isi mai cminteste cineva, ‘fat imporiant. Poti addvga datele de nastere ale celor pe ore inregisre’ in schito ta (deca le pot af, co si dotele de nastere si cele ole meri rudelor core nv moi sunt in vow ‘CARTEA FERHLOR: CUM SA FILCEA MAT BUNA EV TOATE CUM SA IMPRESIONEZI CU PUTEREA TA SUPRAOMENEASCA Impresioneazési pritenele spunéndule cd ci puerto un.i supererov. Leo poti dovedh cu cee tu, Tine o ambrela:normola, inchs, orzontl in fata to, osfel incdt 58 fe la rivelul umetior sila eo 25 cm distorts de fine, Trebvie 68 ti coatee tet hmpulindoite~ oproope in unghi dept Core’ unei prietene s6 apace unbrela de capete, dar oi agij5 ca méinle ¢i sb fe moi aproope de copelele umbrelei decst ae tle Core st incerce sf te cinteasc’ din loc, fmpingdnd in Uumbrelé cv toate pulele el. Céind ea impinge, rdicd de Uumbrala, psténco fn pozie orzoncls. Aces lace va devia in s05 presinea core arf rebuit 58 se exercle osupra iypuli tu, fr prietena to nu vo fin stare i le clnlecé Peni » face figura 58 poord si mai impresicnon- 18, potter cor oot piisiene £0 ojue, ‘impingnd cu foots puterea, din spolele peel fo, in ume ‘Ar webu! s® pot sb le rezis omdndurora 78 ‘CARTEA FETELOR: CUM SA FIL CEA MAL BUNA IN TOATE CUM SA-TI FACI O TOBA Toba este unuldinte cele mai vsor de fact insiumente (\ unit dinte cole moi galagioase 1. Gasese 0 cute de conserve goold. Cutile de cafes un focre potivite pent ca sunt puin mai man decat celelote cui de table 2, Toe nis hie asfel inci fle eat cutis de inal si dest de lo cat s0 poh inSisa de jor impreju ei. Impo- dobeste hari Folosind acuorele, sclipic sau anct abcevo {ii mai hece prin minle Losi imogivalia si ebocrel 3. Freoz® cu lipici sav cv bond edezivs hérka decoratd pe cutia de table, 4, Pune cutia pe o coal de cal si deseneaza vn cere a jw ei, mai mare cu weo 2,5 cm in diomety decét fondo cute), Decupeaza, Repeté operatinea si mai toe alte cincidiscur, de aceeosi mérime. Acopers primal disc de harte cu un shat subtis de lpict si fixeaza un atl eamupro lv. Repet operalnes, pénd cénd toote ele ase cercur sunt lipite ine ele. Aceasta v0 6 ,pielea” tobel tale, Last lipiculs6 se usuce bino, peste noopte. 5, Asan cere de hare peste eapanl deachis ol eviet de tobla si fxeazé sténs cv un elas. 6. Polis foc si bele de tobb, din dous creioane si dovi dopuri de plu: inige pur si simplu val ascufit al creionuui in dop_ Bate in toba cu capetele de pli Sunetoledifers dela 0 cule la oe, a30 68 poi sea com fectionezi propria batera,folosind cut de mimi dere 79 CCanTEA FETHOR CUACsA en cra AI FUNA I TOATE Inca mal bun coz, va hgh nce! mai eu, te ve dobos ei te vo cea in plcioare Inckeapiéte care col hep, vorbindet in acela tip ce ‘hs sedzu, [histor Noe vita och call, finde pent «ar inseonnd omerinoe nd et nga al, opreviee#ioatcet tro part. ‘Ace nba} ol corp a 6 ineretst de cle col co sino aig’. Cownvt #8 t april de cal n poz ‘Sceasia, pind cBnd olungi sit angi Ininde mano spre al, dor cgi #8 cee Hote, ru rigchioe, Mangdie user aramol cold Contin osel pond cid cab s reste, opel usr, dor rmpeds, onncs un caper paste cop. CUM SA SUPRAVIETUIESTI UNEL INVAZI A EXTRATERESTRILOR iolerepiivadeara de obceloroye mes, unde pot rvoca maximum de vectine # drupe, asadar cand 3 ‘Bfuzeoes prnele aii despre woo Ivazie, gandestete cum ti fig mt raped Novelespatle at extterertler sont forte mor ior de observat. Ata 1 fers un ovata, Pact, tn joc diel, soorele eae decdats cegpert nw ricioeclps® previzvi in zona unde locus, ed mec octune fun avert Fas proves aiciant de rrcares de apt, co si ‘ment femio i vot moi ete sbpbmini a rnd 8 108 boricadeacd tein 048. Evloepl sul firte esteordinoe dle irtligerte, dar adesee av probleme cu cue sinpe ‘em otf clniele tau ucovl si cobordl sano. Asodar, tscundete In cea rick more camer’ de la eo. Exkateresi tint de osemensa, vor de 28p4ct vazénde! propo Imagine din oginda, soda! opelecz camera cv eote opiete pe care le géses pin coxd Nowe cosmic ¢ eeraterepior ate, adoseo, un efect decostver axpra crcl elactce, ogador ru te boza pe rosie pantera co a gil Agu cd bic t ore rote bine unl, in cox c8 tebvie ro foloseti pemmu ea gents Extolereti vor cerca uneor «8 se deghizeze ca coment Din feces, nv se pricop la arto, Daca ds peste wean ort let eres de scund, cv och ofl selucitoiso voce 240 ne, cv ecov, oaotat inert 9 hgi ce fn icioree Rosele de extoteret ov adesea reac flee la leew care sont obisoute ge Pemant cum ar cpa sv vn ipa act ojong fan fol cv 0 cocks de pe oh planes ‘pceorcs 30 stoped ev un piel cu ap say sb spe CARTEA TETFLOR: CUM Sh C24 MALBUNA IS TONTE CUM SA FACI UN BOL DE MUCAVA 1. Ca #8 foci pasta pent mucava, toon’ o jumatiate de cond de fins iro ool, Tmoreund cu dova pohore de ‘api rece, Pune oala pe ochisl aragazului si adaugia dows ini de apa clocotit, Lost «6 farbé, amestecnd con finwu, Apol ia cala de pe oragaz si odauge rel lingur de zohae, omestectind bine sléstind posia 68 se ceased, 2. Tntinde ziare ocolo unde vei lira, finded se va face foorte mul mize 3. Un bolon are o forma foarie potivis pen un bo. Asodar uma un balon si leaga' la gure Rupe fas subj de ziar, de veo 20 cm lungime si cxfindée in pasid. Stere cv degetele supusul de posta si lipeste file de balon, Ininde bine fesle pe bolon, ca si ny rémnd cocoloose si ula. Repeta eperaivnes pana ind loatd jumdtotea de jos a bolonvbi este acopent floss jmétaien de sus, ceo cv gat, descoperts). 5. asd ocesle foil de héie 58 se usvce,inainie de a ‘adugo vn alt stat peste el. Lipeste mi multe statri de hare pe belon,lasdnd mai inti st se vsuce stotl dinaint, 6. Cénd benzle de ziar sau uscat comple, pot sparge alonu, deztipindu! opoi de here 7. Folosese foarfeca ponty a indkepta margiile boli tau, inpadobestel cu vopsea si sclpi. ‘CATUTEA FETELO®: CUM SA FILCEA MAUIBUNA IN TOATE CUM SA AI GRIJA DE PUIL DE GAINA Gosseste 0 cusc desel de incdpstoare penty prison, Fiecare are nevoie de un spot de cel puin 40 cin? Acopert fundul custi cu 2-cm de wmegus Pui ev nevoie de cBldixs. jh rebuie un bec special de 250 wal. Acesta va produce destla cdlduré pentu 50 de pui Becultebuie 8 fe fa weo 45 em inslime deosupea cust A grids co 0 parte din cusca sa fie Feria de c8lda ecu, afel inc pois x3 ce pool muto acole, daca le este prea cold, Aptiti de curent, acoperind margin cust pe dinafard cu catoane Javotd pull undo sisi cavte mancarea, presdrondvle puting rméncate in jurel vasl respectv, Veriicd des doc’ put ov desula apa, Boga fecare pul co iocol in opa, cand i pur ‘exe, €0 56 Ivete ch acolo 0 ‘yor gis a nevoie. 195 ‘CUM SA FACI O COSITA FRANTUZEASCA (SPIC) Coste fonnzet ard minunat, dare desl de grav x8 § le foci sng, bac exerseaet ai nti pe opin A newie de un pr lng pan la ure, pentv cele moi ‘une recut 1. Pere bine pan, ca 68 nv fe Incurcet, apol despa 0 moe 2 Penece sua din eaga pase cea cin rile, 990i repets ‘perunea cu suns din reopt, Lafleur ob face lo 0 coade Implertoob one, 3. Acum opues put por dec de sub gevta core ase cccom in singo, Adougs fo suska dn singe si pereceo penis gona din milo, cum 51 fico! la punch do, Bape ‘peranes si cu giv din dreopie 4, Repetaacest procedes, eddugind cate putin pn Fecare sur, pane cared ft pnd bbe a fst gins in ingle, Leagl cope ev un sdtde de pr ‘Yo, © minunais core fontvzeasct CUM SA FAC] O BUSOLA loo metods de af confctona 0 busls simp lao Funzd cheap wi laro s4 pkteatcs pe sprofra ne phar pln cw apa Gaeste un ac de cut, Tinnd de veches ec coboo ‘i wéel pe lings margins unsi ragnet Cand ojvagila baca mognetl ike’ putin de ac s'ndepareazal de mogre. Apol oprpie din roe wel aculA de pares fsa mogaebe| yi coboart| pe 0 Ise, Aaa exe sigt lng agnet nro singurd dreche, Repela Spertnea de cel poi 50 de of, Erect va ft megnetzarea acl Dacé nv of un ogre, po float o bueats de métaxe co silimagnetzezi, dor efecwl va § mult mot la, Pune cv gif acu peste Sunes din pohor 3! wee com frunca + tearce user inte onumia diocte. Acul se va clini, in cele din rma, pe ona nord-sod 2 Pann, cu vir indrept spre rordsl wognete 103 (CUM SA ENERVEZI OAMENII INTRUN LIFT + Ronit fo un pasoger sein i ope anwnt cu voce love Aon goat eva in picoare * Leaganate din pert in perte, de parcot fla bord tne corsbit pe 0 mare frinced + Popunele celal 0 edn cava impreuna + Exdams Bing fa fecere ela + Solas si spune Bin oi vei la bord’, de fecare dots nd mo nt neve lie + Deschidet goonta «i, viéndute inSuam, inteabé: WA destd 008 60 + Mlowna din cBnd in cB + Sil nomieats, for #8 te ot un ewan, nrun eo fova a pete, romdndnd ara cand lel se oprete, + Scoote agorote ca de cuss de mosini on de cdte er 8 eheva fh CUM SA FACI © LUMANARE 1. Tale gatul unl sice de plas (se ereazs moi bine ticle cv pert deep 2 Rupe un pura de cine de ceors, Cal moi bine arf 1 fobeest cricane de aceeasievoare.Topest'e a © terpperatrs medi. heaba un adult docs ore o rot vche pe care 50 p08 folow in ocoe seop, 3. Unple stclo de plasic para ss cy heats peeaze bine £8 0 alba bicot prea man — 2x8 ay ramén8 gout in irénerea a 4, Tige un fil ng s subir in gheot.Tncearcd st ov cat mai pe cent se, Venfea dacd ounge pant a bara sic, ior vel roméne la eprafo® 5, Toama cricanele de cesed opts in ala de peste Uumplee pina we, Ghects se va lop # ops vo ies revaredndove dn scl, Apa rece ca gheoke va face #8 20 imareosca repid ceara din el, (6, Oda ce sa inet de tot toi tea de plsie ‘eanTea Foro CUM SAFHLCEA MALEUNANTOATE CUM SA-TIFACI MANICHIURA PERFECTA ‘face manichura pede est 0a exentla pe core bole ee deprine dac8 vals crt ldeauna inpecobi 1. Apis rise rem pe evicule ~ acest sunt mile fs dle pele de kz boza unghilor tle, MoseozS bine, pan nd ink crema in pete. poi cin degetle run vet pl cv apa calds i s3p0n inp de zece mwa, ca 5 fae moa pilee i unghie 2, Clatetes mane i vein dacs uaghile te wnt curate, Doct € nave, ajvite de pens de unghi sav de o che de dint, Scoate toa negtecla de wv unghi jal de ccule Seger pe min 3. Use, fs 2 apes, impinge cueviele dela baza wr hilo spre degele, cv copa drept ol betgani de com ue, co un bfigas cual de acada aay cu unghie dela wna cealaha, Ato te scop® de pialiele moc so 25 facd radaciale unghilor £8 erate mal cwate 6 al ingrite 4, Dupa ce spel maine fe seg dn nou cu un protop, tie unghie lo Wnginge dort. Cel mai bine @ 0H tal umghile rept, deo comes, ora cd vnghvele sat mal pote deca foadecale de orghi rn 5. Dupa aceeo, plese unghie, rounjhd core oscuile lesote de unghiera, Da cu ata iar singua direct, no Frain sinep, finde a» poten labs enghile #2 ype. Mot spl 0 dass pe main sargete cu prosop. 6, Aeum o tinpul fe dol cu lac. Lou! onsarent ele dicret elegant si adetes dureoz® mci mut decat ce frat Ca 8 rw ab cocoloage, pune stcuts de lca Figider pen cnc nue ince de cl fle, Ase vo f mai ugor de ns, Co 40 mui fot dove vt, do numci de te on cv pensla pe unghie cénd aplc lau srw a pres ult lac pe pena, cond o frnciin sev. Pima oord da cv pensla pe mice! unghie, in deca de cesee, Apo! acapers pile din tango din dreopta, Las lac! 48 se vuice pe vaght cel pin 15 mints. Co ct exist moi mut epi de a incdha corap si pont, cv tite mai mic pescohl de a man unghile ott de Somat manicure CUM SA FITUN VANATOR DE AUTOGRAFE. Campane sou fat un cat sow on obbum pen colect to de omngrfs 9 inpadabesel cum i glace Vera in zion local, cu regione, cand vor avea loc cevenimentele lo care porcip celeb, cam arf seshnle de cutogrfe la wee laneare de care sav lo deschideren fonui mogozin si roogS on adult ete dued s pe fine acols, Fi preg 58 csleps hdatoare la coada pony un evogat CUM SA SCRII UN HAIKU DE NOTA 10 Haiku este o specie de poezie din Japania, Cuvintl vine de la japonezul haiko’ no ku, care inseomnd vers usor" Haikururle ou inlotdeaune ‘re versun Primul vers ol unui hailw are cinci ,silebe”, Cuvintele se fmpar in mal mute gropuri de sunete numite sabe, De exemplu, cuvantul eu are 0 singurd silaba, dar cro-cordil ore tei, Primul vers ol nui heila prezinté de obicel subiectul poeziei despre ce @ vorba in haiku). Al doilea vers are saple slabe si descrie adesea ce face subiectul poeziei. Versu final are inci slobe $i ore un rol asemdindtor unei poante lati dous exemple: Soarele pe rau Face pasirévul ascuns Sa iasé din mal, Pe iazul verde: Cand braostele cénts Lebedele tac paraoennmconneoed CUM SA-T1 INNOIESTI UN TRICOU + Fai un gablon, decupénd riste Here diairo bueats de cor ion sav o cute veche de cereale, Lipeste sablonul pe tricou si 45 pe deasupra cu niple vopsea de texte. Las vopseaua 50 se usuce complet inane de a dezlipi scblonul, Pentu un efact deosebit, poi 58 pui nite vopsea cate s6 se scurgi sau cunci cu putin vopsea peste lierele pitote cv sablonul + Incearca sé imoodobest kicoul cu nostur de toate formele, mérimile si culorle, Incepe prin a aran|o nasturii pe ticou ~ miscénd din loc in le pent a vedeo unde orcke ce! mai bine. © banda lati de nastut fh jul ganlui e fotdecuna de efect, Api couse: de ficou ev a si ac, sav tiseaza si lipestei cu solute de lipit penav textile + Foloseste petice de material ca sé aplici desene sou modele pe foka cav pe spaicle ticouli,Foloseste sole spe ciala de lipit, Daca adougi si niste vopsea pe morginile pe- fcelor de material, aceaste 0 £8 ajute la fxarea lor pe ticou * Vopseste attic un trou in culactea ta preferata. Vopsiul esle 0 heabd care pileaz’ ural, asa ct, dact pot incearcé sa faci operationea ofr’, nv in casd, Poort’ manusi de coucive si haine vechi, a coz c& te sropest (vopseava, dacé mai e nevoie so spunem, e grev de sco Pentru cele mai bune tezulate ale vopsivli atisic, olege un ficou 100% din bumbac. Amestect fatro galeaié un pachet de vopsea pudrd peniy exile cv 0 jumatole de liu de apd fierbinle, Adaug’ cinci fingur de sare. Lasé sola st se t= ceascé la temperatura medili, Leags © bucatd ling’ de sfoact in url unvia dine collie de jos ole bicoulvi, epoi dc il TH iEa i cickeein Ge isto sie ‘CARIEA FETE. CLAESA CEA MAT BONATOATE ‘A dova posi. Ficicarle Ine tebvie «0 fe alnove cae prima poze, dor epiote la eo 30 er Inde brat Ta ates, la un uaghi pita a ic 4p 90-de grade, co palele ioorein os. S 7 ‘Aris poziie. Go edie wlplorcrentote Fn ofa, c2 in primele ddovd poris, pone on picior nfs cella, ‘fel net dled coli in fos 25 Ge is crept bobi pico’ din spate Un bec rane 38 fie co in prima pozte Te fo ‘ol sar celle, co a dows pate inns in lore eaevea FETLON. CUM SAT CEA ALAUNALIN TONTE AA pois porte. Accaita sy posite ¢ ceva mei diel. \ Gu vite tlplor aerate In coniewora in exterior, codeiiun pico eto a, oe! nc var { dd a url a fen rapa A cdleailel cali, Un bro rebvie sa Fe pozta a dova, colct ‘dicots art dass cop ‘Accncea posite. ‘Aceasia ate cea ol biel poste dive toate, Pune un picior ‘ ercct nfo cela 62 \ ‘paste a pave, dor cu ‘8h te was de cool Ad ombele beste H sdeos-pra cops, put | ‘noi clinate ty ft5 st ‘CARTEA FETELOR. CUM SA Fl CEA MATBLINA it TOATE Ca 88 inainlesi, m4 grouatea pe picid sting si ‘impinge piciowl dept spre exter, in diagonals. Apot repets aceasi miscore cu picion crept, inpingéndv in {06 picion! sting. Mise’ corpul oda eu picow| core ‘noileazs. Cénd cope curl, incearcé si longest alinecares pion. Dupa ceva exercitu, vei fin stare sa aluneci cum se cuvine pe gheota Cea mai vsoard melod de o te opel este sO duci un pleior 1h spoiele tb, ifigdnd in gheata vérhl pone. Trésle Picioml pe gheata ca sé incetinest keplat, pand te opresti de tot CUM SA PRESEZI FLORI Urmeazs aceste instuctivni ca si presezt florle preferate 61 £8 te bucor de culonle viratice ole fotilor si funzelr tot ‘nul, Ford 98 cumper 0 presa specials in acest scop. Cond clegi fore de presot, gandestete cum vor arta end vor § ute, Unele fos, cum ar f narcsee, ay forme ewdate si nv rat’ hine presse, Rama la fore cu forme simple si ev patine pele (po chiae 38 mai smug cAteva tole, cv gis, dace ‘€ nevie, ca sii moi subjex corel} 66 ‘CARTEA FETELOR, CUM SA HCHA MAIUNA BVTOATE lots cum se obsin cele mai bune rezuote cB le presezt 1. Culege fore cénd sunt uscate. Dacd sunt ude de lo plocie sav O05 exis perce s8 mucegdiases 2. Alege o carle mare si grea, cum arf cares de tolefoone sv o enciclopedie. Taie niste bucdii de carton asfe|incdt 2a fie cv purin mai mici dec6! mérimea une pogini 0 cdi, Apoi aie nie panatele de zior si de hate satinot, de we0 10 cm pe 10.cm. 5, Pune un ptrat de zi pe 0 bucats de carton. Apoi pine Un pital de hire sufnatd decrypra zlardl, Agar cu gti forle si funzele pe fora subtre de hate sotnats ‘i gli 36 1 se ofing’ una de ia, 4, Aeoper’ frie ev un at srat de hare sotnats, apol cv unul de zir si epoi cu un al doles carton, Contimud si foci sendviciun de Fos" pnd cénd oi termina tote fori Punele ie diferte pagini prin tons cartea caret vo presa fol 5, Asazd un teane de ole ch peste catea in care ai pus florle si laro acolo veo dous stpidméni. Dupd acest interval de timp, cénd scot fone, fro cu mare otenie. Foloseste fre presate di funzale co of foc tablous st felickin sou ca £0 impodabesi coperte un colt Ararjeazéle arate pe suprafola pe core wei s0 impodobest, apot acoper cu 0 fole de outocolant fronsporent ‘fat important. Nu eulege fori stlbatice sou fri din percur si cere moi itai voie proprietoroeiniete 8 culeg) fori din grein 67 (CAWTEA RETILOR: CUM SA FI CEA MAT BUNA IN Tore CUM SA ZDRANGANI LA O CHITARA Dacé pot 24 perectionez ara de a cipi corzile une! chitre, 0 88 convingi lumea c& esti un geniv ol muzici chiar dacti nv pot 8 eénti decét o singurs melodie Trebvie doar sie 0 chord in broe, 3 zdeingdi, impresionont, de weo dova on, cpoi so pui la loc, spunand ceva de genut,No prea om cheF 25 cant coum” sou Ce pécot ca nv’ bine ecordaia ots cum se face la @ posite do zeit rochuhi, Doct es dreplace, ine cht tora devo cumezinl corpui, spinindo de genunchid dept, v gif (portea mai lung’, gata cite) spre singe to, CChitarele ov nist nit metcice nomite reba, de-a lungul agri, Acestea Ri aroti unde 25 pei degelele ca 8 cand diverse acorduri, De exemplu, dacé vrei s3 cin acords Lo, trebule £8 apesi pe mol mute corzi cu degetele ine primul frets ol dotes, aumsrand din wir gif Ca sa faci ast, trebuie £8 sf e8 prima coatda, cea mal Peer La ‘proape de copul tiv este detent papal fer coarda de jos", ior cea mai ‘opr0cpe de picioarele tole este ,ecvarda de sue Pune degeti inelor de la mana sianga pe a dove coords de jos in sve, opoi degetl mifocio pe coordo umdioare si degetil “ardiator pe coarde uematoote cum este arti schema a acorduloi din stango, [CARTEA WELILONG CUM SA FULCEA MALIUNA TN TOATE Tine ména dreopts iriro posite elaxaté peste gavra din corpul chitarei, Treces! degetdl more vsor peste corel. Opes tete lo asta sav repeta miscarea de veo citevo at, Inrun sim increzditor. Docé esi singace, spijiné chtara pe enenchid sing s indreap® gill spre dreopts ta, opass pe corzi cu mina dreapid si zdringéne coraile cu skinga CUM SA NU RESIMTI SCHIMBAREA DE, FUS ORAR DUPA ZBORUL CU AVIONUL Dee’ shot cv aviondl co sii pelted vacanta intun loc cu cots ort, pregatestote pent cAlétorie cv tri zie inaine Prima 2i, Méndncd la micul dejun s Io prinz olimente bogate in profane, cum arf sinc’, v8, cémaf sou hips, lorla cid, climente bogole in carbohidre, co pastele {Binoese, cartohi sav orezu A dova zi, Mulumesiete aumol cu ménetnit usoare Ateia zk Aci ol vole £0 mancnci tt ce wei iva plea, De indats ce teoi uch evion, posivestes eas dipa ora de destoaie, Apo ci ga «6: méndaci la ‘orcle fa care mancal de obicei, dar pot novli cecs. Bea ‘mol op in timpol zboni Sia teaz in impul zbori dec’ este zivd in locul do desinate. Dorm in avin doc’ ese naape in loci de destinalie, Folosese doputile de urechi, castle si mastle de ‘chi, ca 58 te forest de kmind side zgomot. Dacd ojungi ls destnate in mifocu zie, nu te duce imediat la culcare, Fa un dus, isi lo plimbare si ocupare de ceva, Sears, ménéncd si dere a culere, fa ora la care te cvleai de obieei acoss. ‘CARTEA FETELOR: CUM SA Fll CEA MA] BUNA IN TOATE: Ca st pn de cold noopiea, oi putea esl pice cub fos, pe core apoi s8 le ingropi in pment 5 3 te cus deasupra lor. Este sent si foul opin tot impu ss8 c la ‘ndeméng vn mado de funze umede, Doct vel on avon a1 vn elicoptet zbuind pe dearvra te, owned funzele umede peste fo si ele or 58 scoaté o tims de fum care 0.65 atagé atenko, Cénd tebvie 64 caut ceva de mincare, oi ge, Ne te asa pins de ciyperi~ pn’ i exper se incre uneor ind tebuie 28 spand core sunt bune de mancat si core sunt orivioare, Si fuctle cu bebite mk pot i percuoose, Co regele general, cele mai mike bob albe sav golbe. ne sunt chrivocre si cele mi mule bobltenegre xa o- bose sunt comestbile, dor exis si except, Cel mal sigur cf 50 mandnc insecte, Poole cB sund dergustior, dor unt héniare sn mates majoriaie av dBuneczé sand E moi bine s8 mai tun singurloc, doc’ si ed va ven} ‘hnewa 58 fe cove CHM SAI FACI TOALETA UNUI CAL 1. Pune un copésty pe copu cali s! priponesel cv 2 sfoors, co si nu s0plinbe de colocoo. 2. ecepe cv 0 esol, ca s8i descdkcei pul ¢ 28 dai [ps Toots murdata vscali de pe el. Misc tla rebuie 23 f'n general ferme, crculare, dar 38 apes! mai putn ecole tle oasce sunt cproape sub ple sev pe zonele sensbie, co pcioarele si bur. Nu frdla bol calli 70 (CARTE RETELOR, CUM SA PI CEA MAI BONALN TOKE 3. Foloseste perio de comp care ore peri des asp, co si cure de perl si macria pe care lei dezlipt cu fesola, Misc fle tebvie s8 fie lng), incepand de lo gts perindol in sens reset frelor de pr. 4, Steger por ochi si nasul cu un burete ued sav 0 carp moale 5. Foloseteo pore de coama ca si descblees eoame s coada, incepe de la bazafrelor de prs pioptin in jos Cand Wi pieptni coada, nu sa chat in spatee club, cl Pn mo! ro pote, ca 8 rw pres veo lve de icon. 6 Folosese o pete cu pir moat si neezestei pr pe tt compu, ca sé foci 8 staloceascs, 7. Cura copitele cu 0 rgcheld ca 28% 208 toois smurdéra$ pletcdae,Incepe de la célesie ete unghie, ‘cdl zone sensibila in forma dV. [CARTEA ETON UM SA TERA MARANA Y TOME ack etre 0 celebrtote pe ads si wei so oprert «a8 dea vn avogref, iniodeaura f pebicoass, No it odzeso decor does $e pote 68 nw 0 Incucl ~ Annu avi plece 6 Se inant in impul une mee cn in mized nel convert telefonice, de exemple, ‘Cauts adhesele foncluburlor sau ae inpresalorvedevelor sisenele, agandu: sat deo un avegi, Doct le seri inl gem, Fae probed o8 priest un spans. Spuncie cite caves dasoea tine deco ext un fan al veda respective, Inideauna 23 pu daa cu soavoorea svn ple cu adres to gots sca pe el. cv un tbr co 0 foole abe de hari pe cate «04 somneze, CUM SA-TI GASESTI PATA OARBA Pune o mina peste ochul sing +i tne comes ase ia mst: dreapis, Ute fr Ia cereal mage de mal os. Misc incet cates mel aproape de fat to, Fr sa let chide ls ceca ind cata se vo alo loo cris datoas de oe b, 0 obser ci slelijoo dspint Bing Trt gst pata combs Fact de pols oar ole provacat de ipsa celular core recepteoz8 lumina de pe dic opal rine e * ‘conte sermons Con SA F.cea Manni fe rae (CUM SA PATINEZI PE GHEATA Tints de 0 pine picionl pe potiocr, tigre cB lft echipamentl necesar, Ghaola or 0 eoprko ‘exten de dd toa hes code do cBiews ont a inceput. Aside, trbuie 38 porf genurchiee,cobre 1 minus goose, 2 33 le prez Vertis docd potele& se pothesc $n sivesc: degelele dela pcioor, scl nu eso la cdl Cénd int pine oor pe gheats, rte grb, i o¥aapt6 pin ‘8to¢4 achlbe, Docd se poste, dete cu o pitend care deja ste 03 pafners, Roogr oe fn bine $8 be dacs furl patnoards pn te obiswiest cu senza, Tne gonunchi uso dol ot tpl, co 50 to je 5 echiibres = nar ¥ebu 288 vex vile peloarlr Unesi seboio 2 ie putes ads aff, ta Se cv genonchi ‘Tncearca 24 roles! eoxpl, mat clas gerenchl. Aso 0 58 1c oe crt marti ech i, in ps, dact + coz, 0 8 1c loves mai pa, Dacd sii cd ep gata sb cazi pe spa, Ticeorcd 4 reg lene x58 Tz! brofele co 38 te pres E mal bine «te oleg cv un grat doreros, decd oinchelewa sx sau cv mre wp 65 ee a Ee eee ee Ee CUM SA COMBINI CELE MAI BUNE FIGURI DE DANS Diveaz8 desl de di mmol pnt invet pe * dinafars tacte migctrle diniron numte de dane ‘modem, asa €& 8 fim <2 exerseziinainte de spectaco. ‘Alege 0 melodie core ploce 5 scr versutl, Inpore vewutle in grypur de cate pose Yarsurl. Gandestete la miscérile de dons ponivite pens focore grup de versus noteazsle pe hie lapis te din videoclpusle muzicale. Incepe slated miscile de picioare pentyfecore figs, ‘poi pe acelee ale brotelor si capobi, Treceres de la 0 miscore lo alta nebuie sa se facd fres, (0 c8 gandestete in ce porite se aft copul tav la ferivl tunel Figur cum 38 ojungt in poztta de la tncepud fg urmatoare Dace danseri co on grup de pitone, verfics dacé ioote po execuia misc plinuite. Mai bine simplfici, decat 66 |as8 pros. Sf imporont, ante de orice sedin de dans, f4 nce tea. La fash riste misc de andere a muschilor 90 (CARTE PTPLOR: CUM SA Bll CKA MALBUNA LN TOATE CUM SA CREEZI 0 CAPODOPERA CUO CRETA UDA Coola ud produce cur foarte shalucitoare si o pot folost pe mult tpuri de suprafete. Dacé ci acasé © cute intevoars, de ce nv ceri vole £6 creel 0 oped pe asl, core poole fi splat cu suis? Aris olentc pot crea incredible pics 3D pe asfol. Mul deseneazd gropi fanténi sov barine, core par ott de reole, incdt chior vezi 8 al pei #8 coz! inal, |. Alege csfrile e core wes le floses in lucrorea fa si pune buctitle de crea in piioar, intwn pohar, 2, Umple paharel cv opt, osfelincat oproape o treime din lungimea creel si se afe sub op. [Dacé dizol incite olingura de zohér in ap6, cuiole or a fies! mai shlvctoore,) 3, Lass creies la tmviat weo zece minute ~ nv mai mul, ack se vor fram 4 Scoaie creole lostte pe o buco de rics. Sint gota pent @ putea desena cv ele, mai exact cv capa lor omed 5. Acum, tt ce webvie 35 foci este 58 incepl & desenez Feloseste imagaia Incoored 28 amesteci cuore nie se, ‘linzdndvle cu degen, pent a abine un efect interesom, 6 Doct Werezi pe hate, ated opera pe o stima de if, co 56 sea la uscat o weme. ca CARTE sR CL SA A MALDUNA HV TT ‘CANTHA ome CLM SATICEA MAF BUNA BE TOATE CUM SA FIL CEA MAI RAPIDA IN SCRIEREA MESAJELOR SI PE CHAT Record mondial fs aetarea ese est condo inby- tot fr pron, «on a 160 de corte forte 111.52 de scinde. bine, x acest va cord doberd, ddrcea mol bund cole deo aie eva tol ropid ese ‘2 losers abrevirte de text la citevain bo eget, pe core or iguant e s «em hugs AML all my love possible before bye for now be back later faling off my chair teughing for your eyes only goto. go goodbye CUM SA-TI CONVINGI PARINTH SA-TI 1A UN ANIMAL DE COMPANIE, notte de cf incepe demersrleachitionan uns aninal de compan, tirecbie da we! rirodovar und si dacd tn pragoiié si oxi Trreage reeponeabliste party Gaodestete bine ce fel de animal de eompanie sor pokiv fn casa to ca oi putea oven grit deel Pot xp ores din ot auf un pone, dar dacd levies! la oe, probabil nv eo dee buna leformeazite cai pot mai amount despre orimal pe cote foi oes Cu et mai muke, cy Bt mad vor ve 164 condng| pari cd wo! ged sens la ost, Mat elle de o ss de vrbs ov pari, 9 ois cx tole biecile posible pe core lear putea ove ncearc’ 58 agécest rbepunsnt rezonobie le toote Inger lr. Fi tniloore in cererea ta, dar rOméi colné si policonsd lebeie nenoose tl acre vor davec mac cB ny exh cdesul de mctrs ca 28 a gid de n aninal de compari andesite sot goeerl ceva de hew dupa orele do e0sP, car s8inglce ing jireo orimalelr, Pf 8 heart Te plrb ctinele eva,