Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

Dezvoltarea spatiala durabila

Analiza principalelor disfunctionalitati si directii de dezvoltare


durabila pentru orasul Popesti Leordeni

Petre Iulia Georgiana


Master Urbanism si politici publice

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

Principiile dezvoltarii durabile

Conceptul de dezvoltare durabila cunoaste evolutii in functie de trecerea timpului si varietatea


disfunctionalitatilor cu care se confrunta asezarile umane, iar in definitia acesteia gasim
principiul care sta la baza acestei dezvoltari: utilizarea resurselor regenerabile pentru
satisfacerea nevoilor si aspiratiilor unei generatii, fara a compromite sansa unei alte generatii de
a-si satisface propriile nevoi.1
Utilizand componentele dezvoltarii durabile ( mediul, economic si social) voi analiza
principalele disfunctionalitati si directii de dezvoltare durabila ale orasului Popesti-Leordeni. Din
punct de vedere al mediului voi discuta despre starea capitalul natural al orasului; din punct de
vedere al economicului accesibilitatatea la resurse tehnologice si financiare iar socialul este
prezentat pe baza a nivelului de trai si a disparitatilor precum si accesibilitatea la infrastructurile
sociale.

Popesti-Leordeni Date generale

Orasul este situate in judetul Ilfov, Muntenia, Romania. Acesta se afla in vecinatatea sud-estica
a municipiului Bucuresti, la iesirea catre Oltenita, fiind un oras satelit al Capitalei.
Conform recensamantului din anul 2011, orasul are o populatie de 21.895 de locuitori, fiind al
patrulea centru urban al judetului Ilfov, din punct de vedere demografic.
Orasul se incadreaza intr-un areal periferic cu specific industrial, suprafete mari sunt ocupate cu
platformele industriale IMGB si Policolor precum si cu alte fabrici functionale sau dezafectate.
In prezent, principalul fenomen cu care se confrunta orasul este migrarea populatiei din
Bucuresti catre periferie, in special catre zonele cu resurse de teren importante pentru investirea
in locuinte. Acest lucru conduce la pierderea identitatii orasului care se manifesta printr-o
puternic caracter agricol reprezentat de suprafetele mari de teren exploatate precum si prin serele
Popesti- Leordeni, sere care functioneaza si astazi.

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

Principalele disfunctionalitati din punct de vedere al mediului


Propunere de directie de dezvoltare durabila

Relieful este jos, de campie, cu o clima temperat


continental, avand o medie anuala de precipitatii de
460-500 mm.
Cadrul natural este reprezentat de suprafetele
plantate productive si de balta Floarea Popestiului
insa in oras nu exista spatii plantate amenajate
(vegetatie de aliniament a strazilor, parcuri/gradini),
acestea regasindu-se doar in interiorul parcelelor.
In imaginea de mai sus, am reprezentat principalele disfunctionalitati din punct de vedere al
mediului cu care se confrunta orasul in prezent. Sunt reprezentate suprafetele si caracteristicile
lor: zonele de locuire, zonele industriale ale caror sol este foarte poluat si zona gropii de gunoi
un factor puternic de disconfort pentru locuire. Astfel, orasul se confrunta cu probleme mari
legate de poluare (atat a aerului cat si a solului), mai ales in zonele aflate in imediata apropriere a
surselor care o genereaza.
Gestiunea deseurilor reprezinta o problema foarte mare mai ales in contextul extinderii
intravilanului orasului, reprezentand un factor de risc la care se supun locuitorii. De asemenea, si
suprafetele industriale dezafectate reprezinta un factor important de poluare, mai ales a solului si
care impiedica dezvoltarea teritoriala a orasului ( suprafetele sunt foarte mari iar gestionarea lor
se realizeaza cu dificultate).
Propunere directie de dezvoltare durabila. Conceptiile privind infrastructura serviciilor de
mediu, se rezuma, in cazul acestui oras, la eliminarea treptata a factorilor de disconfort si
protejarea mediului si a cadrului natural.
Problema gropii de gunoi isi gaseste rezolvare in mutarea acesteia in afara orasului (insa nici
aceasta solutie nu este permanenta) iar cea existenta fiind ecologizata prin dezvoltarea unei
centrale de extragere a biogazului ce poate fi folosit atat in obtinerea energiei termice pentru oras
cat si a combustibilului.
Zonele industrial nefolosite si cele dezafectate pot fi reconvertite astfel incat sa se dezvolte o
industrie usoara, care sa nu reprezinte un factor de disconfor pentru locuitorii din zona si care sa
permita dezvoltarea locuintelor. Insa, aceste aspecte trebuie rezolvate in concordanta cu alte

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

probleme, legate de alimentarea cu apa, problema spatiilor verzi si administrarea acestora


precum si dezvoltarea necontrolata a investitiilor.

Principalele disfunctionalitati din punct de vedere al economicului


Propunere si directie de dezvoltare durabila

Activitatea economico-sociala a orasului PopestiLeordeni este reprezentata de urmatoarele domenii:


prestari servicii si comert, transport rutier, industrie
usoara (produse alimentare, imbracaminte si
incaltaminte), constructii civile si industriale, activitati
de consultanta pentru afaceri si management, transport
si distributie apa, energie electrica si gaze.
In ultmii ani, forta de munca a orasului este relativ in
crestere, acest lucru fiind direct relationat cu
dezvoltarea continua a orasului, iar numarul somerilor
a fost in scadere, cu o usoara crestere din anul 2012.
Insa orasul nu are o stabilizare economica, aceasta putand descreste in timp. In acest moment,
economia este sustinuta de dezvoltarile imobiliare care au inceput mai puternic din anul 2007 si
care a condus la crearea locurilor de munca. Odata cu incetarea activitatilor din ramura
industriala iar agricultura, una dintre principalele ramuri de activitate, s-a diminuat, orasul se
confrunta cu lipsa activitatilor care sa conduca la performante economice chiar daca beneficiaza
de oportunitati precum: resurse de teren, proximitatea Capitalei, cai importante de acces si de
legatura. O alta problema o reprezinta lipsa populatiei calificate, fapt ce impiedica noile
dezvoltari pe alte ramuri decat cele existente.
Propunere directie de dezvoltare durabila. Desechiderea unor noi directii de dezvoltare catre
industria usoara si comert, care sa nu deranjeze locuirea din zona. De asemenea, orasul trebuie
revitalizat prin introducerea unor noi ramuri: tehnologice si de cercetare. Astfel, se vor atrage noi
investitii iar economia orasului va creste.
O importanta ramura care dispare dar care sustinea economia orasului este cea agricola, insa
aceasta dispare odata cu ocuparea terenurilor cu asambluri de locuinte noi. Insa serele PopestiLeordeni asigura un loc de munca pentru o parte din locuitori, acestea avand productie anuala de
legume si flori.

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

Principalele disfunctionalitati din punct de vedere social


Propunere si directie de dezvoltare durabila

Numarul total al populatiei din oras este, conform recensamantului din 2011, de 21.895 de
locuitori. Acesta a fost, din anul 2002, in continua crestere, direct relationata cu continua crestere
a orasului, mai ales in partea de sud-vest a acestuia.
Dotarile sociale sunt alcatuite din: 9 gradinite, 4 scoli, un liceu, dispensar si 2 biserici.
Pregatirea educational a orasului reprezinta un potential ridicat de dezvoltare a acestuia. Din
totalul populatiei, 63,1% au o pregatire educational de gradul secundar si numai 0,9% sunt
analfabeti.2
Insa, orasul se confrunta cu numeroase probleme legate de dotari, siguranta locuitorilor precum
si de conditiile de locuit. Daca in partea de nord-vest se realizeaza mari investitii in asambluri
rezidentiale cu un confort crescut de locuire, in partea de est si nord-est intalnim numeroase
parcele insalubre care sunt direct afectate de aerul poluat generat de groapa de gunoi. De
asemenea, dotarile sanitare sunt intr-un numar foarte mic raportat la numarul de locuitori.
Propunere directie de dezvoltare durabila. O propunere importanta o reprezinta inlaturarea
factorilor disturbatori care impiedica dezvoltarea orasului din punct de vedere al cresterii
nivelului de trai. O buna gestionare a deseurilor precum si implementarea unor proiecte de
urbanism si amenajarea teritoriului care sa ofere beneficii egale locuitorilor va creste nivelul de
trai precum si calitatea locuirii va fi imbunatatita. De asemenea, este necesar un bun management
al proiectelor desfasurate astfel inca acestea sa nu se desfasoare doar intr-o anumita parte a
orasului ci trebuie sa il vizeze ca asamblu, sa il intregeasca.

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

Bibliografie

Dezvoltarea durabila si protectia mediului Conf.univ.dr. Raducan Oprea

Planul integrat de dezvoltare a orasului Popesti Leordeni http://ppl.ro/sites/ppl.ro/files/docs/pidu_pl.pdf

Site-ul Primariei orasului: http://ppl.ro/

Curs Dezvoltare spatial durabila

Proiect integrat de fundamentare a licentei Oportunitati de dezvoltare a periferiei


Bucurestiului ( studenti: Petre Iulia Georgiana, Strimbeanu Elena Laura, Tudor
Alexandra)