Sunteți pe pagina 1din 31

.

RESTRUC
TURAREA

frlewkfjgg
ggggggggg
ggggggggg
ggggggggg

ggggggggg
ggggggggg
ggggggggg
ggggggggg
ggggggggg
ggggggggg

ggggggggg
ggggggggg
gggggggre
eeeeeeeee
eeeeeeeee
eeeeeeeee

eeeeeeeee
eeeeeeeee
eeeetttttttttt
ttteeeeeee
eeeeeeeee
eeeeeeeee

eeeeeeeee
eeeeeeeee
eeeeeeeee
eeeeeeeee
eeeeeeeee

eeeeeeeee
eeeeee
I
MODERNI
ZAREA AR
MATEI

ROMNIEI
....................
....................
....................
......27

OBIECTIVE
LE

I STADIUL
RESTRUCT
UR


RII

I
MODERNIZ

RII ARMATE
I....................
......................
..............27

CONTROLU
L
CIVIL - DEM
OCRATIC AS
UPRA ARMA
TEI.........38

PLANIFICA
REA
INTEGRAT

A AP

RII................
....................4
6

NDEPLINI
REA
OBLIGA

IILOR DE R
EDUCERE A
ARMAMENT

ULUI............
......................
......................
....................5
4

PROGRAME
DE MODER
NIZARE A
NZESTR

RII ARMAT
EI.....60

INTEROPER
ABILITATE

I
COMPATIBI

LITATECU S
TRUCTURIL
E NATO........
......................
......................
..........71

MODERNIZ
AREA

I RESTRUCT
URAREA N
DOMENIUL

RESURSELO
R UMANE....
......................
......................
..................8
0

5. RELA

IILE
MILITARE
ALE
ROMNIEI

CU
STATELE
NATO

I PARTENE
RE..............

...................
...................
...................
...88

PARTICIPA
REA
ROMNIEI
LA
PROGRAMU
LDE
PARTENERI

AT PENTRU
PACE............
......................
.............88

RELA


II
MILITARE B
ILATERALE.
......................
......................
..100

ROMNIA

I INI

IATIVA
NATOPENT
RU EUROPA
DE SUDEST...............
......................
............114

RELA

II N
DOMENIUL

ARMAMENT
ELOR

I CERCET

RIIDEZVOLT


RII................
......................
......................
...................11
7