Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT:

DEZVOLTARE PARC INDUSTRIAL TETAROM I


Edificare Clridi, Extindere i Modernizare Infrastructur
NR. PROIECT:
046/2010; 275/2011
BENEFICIAR:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL CLUJ
EXECUTANT:
Asocierea S.C. ACI Cluj S.A., S.C. Nord Conforest S.A.,
S.C. Electromontaj S.A.
PROIECTANT GENERAL:S.C. MICOSTY PROIECT S.R.L.
DIRIGINTE DE ANTIER: S.C. AQUA SERV S.R.L.

NOTA DE CONSTATARE
nr. 20 / 11.11.2014.

In urma analizarii proiectului tehnic si a articolelor de lucrari cuprinse in devizele oferta


aferente obiectului 09 Extindere drumuri si parcari s-au constatat urmatoarele:
1. In proiect nu exista detalii pentru executarea rigolelor de sgurgere a apelor pluviale
de pe planformele din jurul urmatoarelor obiecte: Sediu birouri D+P+5E, Hala
depozitare, Sediu Administrativ, Hala depozitare 2 si Parcarea de 78 de locuri.
2. Este necesara completarea proiectului cu detaliile necesare pentru executarea
rigolelor, atat pentru cele prefabricate cat si pentru cele monolite. La intocmirea
detaliilor, obligatoriu trebuie sa se tine cont de modul de realizare a amenajarilor
exterioare, pentru fiecare obiect in parte, cat si de articolele din devizul oferta.

Nota:
Drept urmare, se solicita prin prezenta nota de constatare reanalizarea proiectului tehnic si
emiterea unor dispozitii de santier de catre proiectantului general.
Dispozitiile de santier vor contine planuri si detalii de executie, acestea fiind necesare
pentru reglementarea cat mai urgenta a acestor observatii si intocmirea devizelor de NR si
NCS, daca este cazul.

Aprobat,
DIRIGINTE DE SANTIER,

ntocmit,
EXECUTANT
S.C. NORD CONFOREST S.A.

S-ar putea să vă placă și