Sunteți pe pagina 1din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015

SPECIALIZARE
A
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO
AATIO

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Administrarea i dezvoltarea ntreprinderii de turism


Diagnosticul ntreprinderii de turism
Managementul ospitalitii
Turismul i serviciile internaionale
Limba englez
Limba francez
Limba german
Management financiar n turism i industria ospitalitii
Strategii de marketing pentru turism i industria ospitalitii
Comunicare corporativ in Turism si Industria ospitalitii
Sisteme si tehnologii informationale avansate in turism
Tehnici de negociere in industria ospitalitatii
Limba francez
Limba englez

Bailesteanu G
Bailesteanu G
Babaita C
Negrut L
Istodor D
erbnescu S
Lavrits P
Lala I
Babaita C
Prada S
Biriescu S
Nitu R
Stanciu D
Istodor D

16-Feb
16-Feb
17-Feb
18-Feb
20-Feb
21-Feb
21-Feb
16-Feb
17-Feb
17-Feb
18-Feb
19-Feb
21-Feb
20-Feb

17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
8.00-9.30
9.30-11.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
11.00-12.30
17.00-18.30

D04
D04
D04
D03
D04
202
206
D05
D04
202
D04
202
202
D04

Pagina 1 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
2
2
2
2
2

Standarde internaionale privind raportarea financiar


Standarde generale de audit i norme profesionale
Normalizare contabila
Doctrina contabil i deontologia profesiei
Auditul sistemelor informatice
Auditul proiectelor finanate din fonduri nerambursabile (opt)
Contabilitatea i auditul entitilor din piaa de capital (opt)
Audit statutar
Controlling i management prin costuri

Farcane N
Hategan C
Bunget O
Moraru M
Brandas C
Hategan C
Caciuc L
Stirbu D
Grosu C

19-Feb
17-Feb
21-Feb
18-Feb
16-Feb
17-Feb
18-Feb
19-Feb
20-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30

D03
D05
202
D03
D03
D05
D05
206
D05

Pagina 2 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
AMFFE
AMFFE
AMFFE
AMFFE
AMFFE
AMFFE
AMFFE
AMFFE
AMFFE
AMFFE

AN
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

DISCIPLINA
Accesarea fondurilor europene
Deontologie i responsabilitate social
Principii i reglementri speciale europene
Standarde generale de audit
Achiziii publice aferente proiectelor
Contabilitatea finantarilor europene
Elemente de drept specifice proiectelor
Practici de implementare a proiectelor (opt)
Proceduri de control si audit intern
Promovare, informare si comunicare

Pagina 3 din 20

TITULAR

DATA

ORA

SALA

Megan O
Moraru M
Tec L
Stirbu D
Iosif A
Domil A
Imbrescu C
Puu S
Peres C
Dobre C

16-Feb
18-Feb
20-Feb
19-Feb
17-Feb
20-Feb
16-Feb
17-Feb
18-Feb
19-Feb

18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30

D05
D03
D03
206
D03
D03
103
D05
D05
302

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA
AOA

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Analiz strategic
Managementul afacerilor globale
Management organizaional
Antreprenoriat
Sisteme si metode de management
Limba englez
Limba francez
Limba german
Managementul carierei
Analiza performanelor financiare
Managementul schimbarilor organizationale
Utilizarea sistemelor informatice in gestiunea afacerilor (opt)
Finante corporative
Limba englez

Pantea M
Brancu L
Prediscan M
Bibu N
Bibu N
Boldea M
Stanciu D
Lavrits P
Georgescu L
Stefea P
Prediscan M
Hurbean L
Opris P
Boldea M

16-Feb
20-Feb
19-Feb
17-Feb
17-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
16-Feb
17-Feb
19-Feb
18-Feb
20-Feb
21-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30
12.30-14.00
11.00-12.30
9.30-11.00
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00
12.30-14.00

206
202
202
302
302
202
202
206
103
103
D05
111
D04
202

Pagina 4 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
CCG
CCG
CCG
CCG
CCG
CCG
CCG
CCG
CCG

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
2
2
2
2
2

Deontologie i responsabilitate social


Guvernan corporativ
Politici i opiuni contabile generate de aplicarea IFRS
Standarde generale de audit
Fiscalitatea n corporaii
Contabilitate naional (opt)
Dreptul european al afacerilor (opt)
Sisteme contabile comparate
Conveniile de evitare a dublei impuneri

Moraru M
Tec L
Dumitrescu A
Stirbu D
Bufan R
Dumitrescu D
Nasz C
Farcane N
Buliga M

18-Feb
20-Feb
21-Feb
19-Feb
16-Feb
17-Feb
16-Feb
19-Feb
20-Feb

18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
11.00-14.00
17.00-18.30
18.30-20.00

D03
D03
202
206
104
103
A31 UVT
D03
D05

Pagina 5 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
DECA
DECA

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1

Etic, deontologie i responsabilitate social


Creativitate i inovare n afaceri

Munteanu V
Sipos G

16-Feb
17-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30

202
104

DECA

Instrumente informatice aplicate in controlling, diagnostic si evaluare

Pelin A

18-Feb

17.00-18.30

104

DECA
DECA
DECA
DECA
DECA
DECA
DECA

1
1
2
2
2
2
2

Networking, comunicare i negociere n afaceri


Limba englez
Consultan n afaceri
Evaluarea afacerilor
Evaluarea proprietatilor imobiliare
Metode statistice de diagnostic financiar si evaluare
Evaluarea activelor financiare

Nitu R
Istodor D
Silasi C
Buglea A
Codau C
Sipos C
Sacui V

19-Feb
20-Feb
16-Feb
17-Feb
18-Feb
19-Feb
20-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30

202
D04
104
104
103
D05
103

Pagina 6 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
ECEA
ECEA
ECEA
ECEA
ECEA
ECEA
ECEA
ECEA
ECEA

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
2
2
2
2

Doctrin contabil i deontologia profesiei


Normalizare contabil
Standarde generale de audit i norme profesionale
Standarde internaionale privind raportarea financiar
Limba francez
Audit statutar
Situaii financiare consolidate (opt)
Consultan n contabilitate i expertiz contabil judiciar
Control de gestiune aprofundat

Peres C
Bunget O
Dumitrescu D
Hategan C
erbnescu S
Dumitrescu A
Iosif A
Bobitan N
Ineovan F

18-Feb
21-Feb
17-Feb
17-Feb
21-Feb
21-Feb
17-Feb
19-Feb
18-Feb

18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
8.00-9.30
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00

D05
202
103
D05
202
202
D03
103
104

Pagina 7 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
FCF
FCF
FCF
FCF
FCF
FCF
FCF
FCF
FCF
FCF
FCF

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Economie financiara publica


Fiscalitatea persoanelor fizice
Fiscalitate indirect
Statistica aplicata in fiscalitate
Limba englez
Limba german
Regimuri fiscale speciale
Control fiscal
Fiscalitatea grupurilor de firme
Conformitate si expertiza fiscala
Limba francez

Enache C
Mutascu M
Mutascu M
Sipos C
Cristea S
Lavrits P
Lobont O
Lobont O
Cristea H
Moldovan N
Stanciu D

17-Feb
16-Feb
16-Feb
19-Feb
18-Feb
21-Feb
17-Feb
17-Feb
21-Feb
19-Feb
21-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
9.30-11.00
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
11.00-12.30

105
105
105
D05
105
206
304
304
202
D04
202

Pagina 8 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
FSFC
FSFC
FSFC
FSFC
FSFC
FSFC
FSFC
FSFC
FSFC

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
2
2
2
2
2

Administrarea fiscal a companiei


Guvernan corporatist
Finane internaionale
Managementul instituiilor financiare
Managementul portofoliului financiar al companiei
Strategii de administrare a riscurilor companiei
Analiza performanelor financiare ale companiei
Auditul financiar intern al companiei
Fuziuni i achiziii

Mutascu M
Nicolescu C
Botoc C
Opris P
Dima B
Corduneanu C
Stefea P
Cristea H
Cosma D

16-Feb
17-Feb
17-Feb
20-Feb
19-Feb
20-Feb
18-Feb
21-Feb
16-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30

105
206
206
D04
103
103
305
202
205

Pagina 9 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA

AN
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

DISCIPLINA
Analiz strategic
Managementul afacerilor globale
Management organizaional
Antreprenoriat
Sisteme, metode si tehnici de management
Limba englez
Limba german
Managementul firmelor n dificultate
Managementul schimbarilor si inovare in IMM
Comunicare si negociere in afaceri
Evaluarea afacerii
Management financiar in IMM
Managementul resurselor umane si leadership in IMM
Limba englez

Pagina 10 din 20

TITULAR

DATA

ORA

SALA

Pantea M
Brancu L
Prediscan M
Bibu N
Bibu N
Boldea M
Lavrits P
Sala D
Prediscan M
Nitu R
Sacui V
Lala I
Abrudan D
Boldea M

16-Feb
20-Feb
19-Feb
17-Feb
17-Feb
21-Feb
21-Feb
18-Feb
19-Feb
19-Feb
20-Feb
16-Feb
17-Feb
21-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30
12.30-14.00
9.30-11.00
18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
12.30-14.00

206
202
202
302
302
202
206
108
202
202
103
D05
203
202

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
MACE
MACE
MACE
MACE
MACE
MACE
MACE
MACE
MACE
MACE

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Environnement juridique europeen


Politiques europeennes. Marche unique
Environnement et stratgie des entreprises
Gestion internationale des affaires
Management de linovation et gestion des risques
Normalisation comptable nationale et europeenne
Entreprenariat et ledearship
Projets et commerce a l'international
Communication et negociation des affaires
Activits pluridisciplaires

Hurbean C
Vadasan I
Petrisor I
Brancu L
Cosma D
Farcane N
Bibu N
Son L
Son L
Roja A

19-Feb
18-Feb
16-Feb
20-Feb
16-Feb
19-Feb
17-Feb
18-Feb
18-Feb
16-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30

203
108
203
202
205
D03
302
203
203
302

Pagina 11 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
MICF
MICF
MICF
MICF
MICF
MICF
MICF
MICF

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
2
2
2
2

Corporate Finance
Corporate social responsibility & strategy
Corporate Governance
Behavioral Finance
Mergers & Aquisitions
Financial Risks Modelling and Management
Portofolio Management
Advanced financial statement analysis

Botoc C
Gligor D
Nicolescu C
Donath L
Nachescu M
Dima B
Dima B
Pelin A

17-Feb
20-Feb
17-Feb
16-Feb
16-Feb
19-Feb
17-Feb
18-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30

206
104
206
208
203
104
108
104

Pagina 12 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE
MIE

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
2
2
2
2

Cultur i civilizaie european


Drept comunitar
Globalizare si integrare regionala
Economie europeana
Mediul de afaceri european si strategia competitivitatii
Cercetri de marketing internaional
Guvernarea firmelor multinationale
Antreprenoriat international
Economie spaiala si urbana

Pasat M
Hurbean C
Son L
Vadasan I
Feder E
Naghi R
Nitu R
Feder E
Son L

20-Feb
19-Feb
18-Feb
17-Feb
16-Feb
18-Feb
19-Feb
16-Feb
18-Feb

17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30

105
104
203
108
211
D04
202
211
203

Pagina 13 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
MIOSP
MIOSP
MIOSP
MIOSP

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1

Etic i deontologie n IOSP


Fundamentele managementului public
Management intercultural in IOSP
Managementul resurselor strategice n securitatea naional

Munteanu V
Bibu N
Brancu L
Popara M

16-Feb
17-Feb
20-Feb
19-Feb

17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30

202
302
202
105

Pagina 14 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
MMV
MMV

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1

Marketing in retail
Managementul vanzarilor relationale

Prada S
Dutu C

17-Feb
20-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30

202
108

MMV

Consumatorul si comunicarea de marketing in mediile online si offline

Dobre C

19-Feb

17.00-18.30

302

MMV
MMV
MMV
MMV
MMV
MMV
MRU
MRU
MRU
MRU
MRU
MRU
MRU
MRU
MRU

1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Otil M
erbnescu S
Foltean F
Petrisor I
Adam C
Prada S
Cizmas E
Prediscan M
Petrisor I
Para I
Alexa V
Muntean M
erbnescu S
Pirjol F
Alexa V

16-Feb
21-Feb
20-Feb
16-Feb
19-Feb
17-Feb
18-Feb
19-Feb
16-Feb
18-Feb
17-Feb
20-Feb
21-Feb
19-Feb
17-Feb

18.30-20.00
8.00-9.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
8.00-9.30
17.00-18.30
18.30-20.00

205
202
105
302
108
202
205
202
302
205
205
005 UVT
202
205
205

MRU

Abrudan D

17-Feb

17.00-18.30

203

MRU
MRU

2
2

Brancu L
Gligor D

20-Feb
20-Feb

17.00-18.30
18.30-20.00

202
104

MRU

Puskas G

18-Feb

17.00-18.30

208

MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA
MSODSA

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Economia consumatorului
Limba francez
Audit de marketing
Strategie, structur i performan n organizaii
Marketing online i social media
Marketingul strategic al achiziiilor
Managementul intercultural al resurselor umane
Management organizaional
Strategiile organizaiilor
Limba englez
Antreprenoriat
Managementul cunostintelor (opt)
Limba francez
Comunicare i negociere
Managementul i ergonomia ambiental
Motivarea i evaluarea performanelor resurselor umane. Echipa de nalt
performan
Managementul resurselor umane n companii multinaionale
Cultur, etic i responsabilitate social
Leadership i dezvoltare managerial. Bune practici de inteligen
emoional
Managementul intercultural al resurselor umane
Strategiile organizaiilor
Sisteme, metode si tehnici de management
Antreprenoriat
Managementul cunostintelor (opt)
Limba englez
Limba francez
Limba german
Strategii tehnologice
Marketing strategic si audit de marketing
Managementul sistemelor logistice
Evaluarea afacerilor & Managementul riscului
Limba englez

Cizmas E
Petrisor I
Bibu N
Bibu N
Muntean M
Boldea M
Stanciu D
Lavrits P
Munteanu V
Foltean F
Bizoi G
Sacui V / Bizoi G
Boldea M

18-Feb
16-Feb
17-Feb
17-Feb
20-Feb
21-Feb
21-Feb
21-Feb
16-Feb
20-Feb
17-Feb
19-Feb
21-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
12.30-14.00
11.00-12.30
9.30-11.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
12.30-14.00

205
302
302
302
005 UVT
202
202
206
202
105
208
208
202

Pagina 15 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA
PFBA

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Econometrie financiara
Piete financiare internationale
Politica monetara
Produse si servicii de asigurari
Limba englez
Limba francez
Limba german
Instrumente financiare derivate
Psihologie investitionala
Sisteme bancare comparate
Marketing si comunicare in servicii financiare
Strategii investitionale si managementul portofoliului
Limba francez

Preda C
Nachescu M
Cerna S
Barna F
Cristea S
erbnescu S
Lavrits P
Corduneanu C
Murgea A
Hetes R
Adam C
Barna F
Stanciu D

17-Feb
16-Feb
19-Feb
20-Feb
18-Feb
21-Feb
21-Feb
20-Feb
18-Feb
17-Feb
19-Feb
20-Feb
21-Feb

18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
8.00-9.30
9.30-11.00
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
11.00-12.30

208
203
303
205
105
202
206
103
304
211
108
205
202

Pagina 16 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
PPV
PPV
PPV

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1

Analiz strategic
Comunicare corporativa
Marketing intern si comunicare interna
Consumatorul si comunicarea de marketing in mediul online si in mediul
offline
Limba francez
Limba german
Tehnici de prezentare i comunicare public
Strategii i stiluri creative de publicitate
Semiotic i retoric n publicitate
Marketing relaional
Publicitate i relaii publice online

Pantea M
Prada S
Naghi R

16-Feb
17-Feb
19-Feb

17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00

206
202
D04

Dobre C

19-Feb

17.00-18.30

302

Stanciu D
Lavrits P
Stefan L
Dobre C
Stanciu D
Dutu C
Adam C

21-Feb
21-Feb
17-Feb
19-Feb
21-Feb
20-Feb
19-Feb

11.00-12.30
9.30-11.00
17.00-18.30
17.00-18.30
11.00-12.30
17.00-18.30
18.30-20.00

202
206
203
302
202
108
105

PPV

PPV
PPV
PPV
PPV
PPV
PPV
PPV

1
1
2
2
2
2
2

Pagina 17 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
SEEI
SEEI
SEEI
SEEI
SEEI
SEEI
SEEI
SEEI

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
1
2
2

Elemente de metodologia cercetarii stiintifice


Microeconomie europeana
Macroeconomie europeana
Analiza si intepretarea datelor in economia europeana
Limba englez
Limba francez
Integrare europeana
Diplomatie comunitara

Parean M
Sirghi N
Cismas L
Sipos C
Boldea M
Stanciu D
Vadasan I
Sirghi N

17-Feb
16-Feb
18-Feb
19-Feb
21-Feb
21-Feb
17-Feb
16-Feb

18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
12.30-14.00
11.00-12.30
18.30-20.00
17.00-18.30

211
D03
211
D05
202
202
108
D03

SEEI

Elaborarea politicilor europene. Mecanismul european de stabilitate

Cismas L

18-Feb

17.00-18.30

211

SEEI
SEEI

2
2

Federalism fiscal in UE
Politica europeana de vecinatate

Crasneac A
Barbulescu A

19-Feb
20-Feb

18.30-20.00
18.30-20.00

108
108

Pagina 18 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Business Intelligence
Elemente de ingineria programarii specifice SIA
Sisteme informatice integrate pt afaceri
Modelarea proceselor de afaceri
Reglementari in spatiul virtual
Limba englez
Limba francez
Limba german
Tehnologii si aplicatii mobile pt afaceri
Auditul sistemelor informationale
Site-uri Web. Proiectare, optimizare, promovare
Organizatii colaborative. Sisteme colaborative
Sisteme informatice integrate pentru afaceri
Limba francez

Muntean M
Muntean C
Hurbean L
Neamtu M
Hurbean C
Cristea S
erbnescu S
Lavrits P
Voicu M
Brandas C
Margea R
Muntean M
Hurbean L
Stanciu D

20-Feb
16-Feb
18-Feb
17-Feb
19-Feb
18-Feb
21-Feb
21-Feb
17-Feb
16-Feb
19-Feb
20-Feb
18-Feb
21-Feb

17.00-18.30
18.00-19.30
17.00-18.30
17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00
8.00-9.30
9.30-11.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
11.00-12.30

005 UVT
002 UVT
111
D03
104
105
202
206
111
D03
005 UVT
005 UVT
111
202

Pagina 19 din 20

ORAR MASTER - SEMESTRUL 1 - 2014-2015


SPECIALIZARE
A
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB
SIFB

AN

DISCIPLINA

TITULAR

DATA

ORA

SALA

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Management bancar
Organizare si operatiuni bancare
Baze de date. Tehnici avansatede interogare
Retele de calculatoare si tehnici de comunicatie
Limba englez
Limba francez
Limba german
Solutii Saas financiar-bancare
Securitate informatica
Sisteme e-Banking
Business Inteligence. Analiza datelor financiar bancare
Analiza operaiunilor financiar-bancare
Limba francez

Hetes I
Hetes I
Voicu M
Mircea G
Cristea S
erbnescu S
Lavrits P
Giulvezan C
Giulvezan C
Danaiata D
Negrut V
Lala I
Stanciu D

16-Feb
16-Feb
17-Feb
19-Feb
18-Feb
21-Feb
21-Feb
19-Feb
19-Feb
17-Feb
18-Feb
16-Feb
21-Feb

17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
8.00-9.30
9.30-11.00
17.00-18.30
18.30-20.00
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
11.00-12.30

303
303
111
002 UVT
105
202
206
304
304
303
303
D05
202

Pagina 20 din 20