Sunteți pe pagina 1din 2

SISTEME DE POZI IONARE GLOBAL

Note de curs

Cuprins
1.Introducere. No iunea de tehnologie........................................................1

2.Tehnologia GNSS.......................................................................................9
2.1.Prezentarea tehnologiei...................................................................................9
2.2.Sisteme de pozi ionare.....................................................................................9
2.2.1.Sistemul de pozi ionare global NAVSTAR GPS..............................9
2.2.2.Sistemul GLONASS...........................................................................9
2.2.3.Sistemul GALILEO..........................................................................11
2.2.4.Sistemul DORIS...............................................................................12
2.2.5.Sistemul PRARE...............................................................................13
2.3.Sistemul NAVSTAR GPS..............................................................................15
2.3.1.Pozi ia sistemul NAVSTAR GPS n cadrul lucr rilor geodezice i
topografice.................................................................................................15
2.3.2.Structura sistemului de pozi ionare global NAVSTAR GPS..........15
2.3.2.1.Segmentul spa ial...............................................................15
2.3.2.2.Segmentul de control.........................................................16
2.3.2.3.Segmentul utilizatori..........................................................17
2.4.Principii generale de func ionare a sistemului de pozi ionare
global NAVSTAR GPS......................................................................................34
2.4.1.Structura semnalului.........................................................................34
2.4.2.Accesul la m sur tori........................................................................35

3.Metode de pozi ionare cu tehnologia GNSS


sistemul NAVSTAR GPS............................................................................37
3.1.Baza teoretic a metodelor de pozi ionare cu sistemul NAVSTAR GPS..37
3.2.Principii de lucru...........................................................................................39
3.3.Pozi ionarea cu tehnologia GNSS.................................................................45

4.Erori n m sur torile efectuate cu tehnologia GNSS,


sistemul NAVSTAR GPS............................................................................77
4.1.Clasificarea erorilor.......................................................................................77
4.2.Erorile accidentale.........................................................................77
4.3.Erorile sistematice.........................................................................78
4.3.1.Erorile de ceas...................................................................78
4.3.2.Erorile de orbit .................................................................79
4.3.3.Erorile datorate refrac iei...................................................79
4.3.3.1.Erorile datorate refrac iei troposferice...................79
4.3.3.2.Erori datorate refrac iei ionosferice.......................80
4.4.Precizia de pozi ionare cu tehnologia GNSS...............................................82

5.Bibliografie................................................................................................86

II

S-ar putea să vă placă și