Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Activitatea judecatorului
Actul de sesizare este procedura inaintea primei instante. Sesizarea
instantei se face numai dupa indeplinirea procedurii prealabile, daca legea prevede
expres acest lucru.
Reclamantul formuleaza o cerere de chemare in judecata, ce reprezinta
actul de sesizare. Ea trebuie sa cuprinda mai multe elemente:
1)
2)
3)
4)
5)

datele personale ale reclamantului


datele reprezentantului partilor in proces
obiectul si valoarea cererii si valoarea patrimoniala
motivele de fapt si de drept ale chemarii in judecata
probele pentru fiecare capat de cerere
Intr-o cerere de chemare in judecata, reclamantul poate avea mai multe doleante
(de exemplu, intr-o actiune in justitie pentru recuperarea unui imprumut, se pot cere
si cheltuieli de judecata, plata transportului etc.)
-

Intampinarea
Prima zi de infatisare
Apel
Recurs
Cotestatie in anulare, revizuire
2 mecanisme de unificare a practicii judiciara: RIL (recurs in interesul legii) si
pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept

Elemente fundamentale de procedura penala:


In prcesul penal, regulile sunt diferite fata de cel din civil. Astfel, procesul penal are 2
faze:
a) Faza urmaririi penale (este secreta)
b) Faza judecatii (este publica)

Raspunderea juridica:
1 Definitie:
In ceea ce ne priveste definim raspunderea juridica drept un ansamblu de drepturi fie
ale statului, fie ale persoanei vatamante si de obligatii ale autorului faptei antisociale
prin care se restabileste ordinea de drept incalcata prin aplicarea sanctiunilor juridice.
Raspunderea juridica nu trebuie insa a se confunda cu constrangerea si cu
sanctiunea juridica.

3. Formele raspunderii

4. Conditii:
- conduita/ fapta ilicita
- vinovatia
- legatura de cauzalitate intre fapta comisa si rezultatul produs.