Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 12.01.2015
Profesor: Bolboaca Denisa Georgiana
Clasa: a VIII a
Disciplina: Limba si literatura romana
Unitatea de nvaare: Sintaxa
Tema/Coninutul: Clasificarea propozitiilor dupa rolul pe care il au in fraza
Titlul leciei: Subordonatele completive circumstantiale
Competene specifice: Sa recunoasca tipurile de subordonate, topica impusa, sa dobandeasca cunostinte de morfosintaxa,
sa utilizeze corect relatiile sintactice , sa sesizeze valoarea expresiva a structurilor morfosintactice studiate.
Scopul leciei: Dobndirea de noi cunotine referitoare la completivele circumstantiale,dezvoltarea capacitii de exprimare
oral i scris, formarea de deprinderi i priceperi de folosire corect a punctuaiei.
Obiectivele operaionale ale leciei :
O1 s identifice corect subordonatele din exemplele date;
O2- s recunoasc regenii specifici fiecrei subordonate;
O3- s argumenteze apartenena unei propoziii la un anumit tip de subordonat;
O4- s fie capabili de contragerea subordonatelor completive la partile de propozitie aferente precum si de expansiunea
complementelor la completivele circumstantiale specifice;
O5-sa realizeze analiza sintactica a frazei;
Strategii didactice :
-

Metode didactice: conversaia euristic, brainstormingul, exerciiul, algoritmizarea, munca n echipe, ciorchinele.

Mijloace didactice: fie de lucru, testul de evaluare, tabla si creta, teste lingvistice;

Forme de organizare: activitatea frontal combinat cu activitatea pe grupe.

Bibliografie: Limba i literatura romn pentru clasa a VIII-a, Editura Corint; tefania Popescu;
Gramatica practic a limbii romne; Bucureti, Editura Orizonturi, 1995, ediia a V-a revizuit;

Proiect didactic
OBIECTIVE
OPERAION
ALE

CONINUT ADECVAT

CAPACITI
DE
NVARE

STRATEGII DIDACTICE

SITUAII
DE
NVARE

ITEMII TESTULUI DE
EVALUARE

La
sfritul
activitii
didactice
elevii vor fi
capabili:
O1 sa
identifice
corect
subordonatel
e.

CO1:
CL-unde?de unde?pana
unde?
CT-cand?de cand?pana
cand?cat timp?
CM-cum?in ce fel?in ce
mod?
CZ-din ce cauza?din ce
pricina?
CS-cu ce scop?in ce scop?
CT-cu ce conditie?
CNS-care e urmarea
faptului ca..?

G1:Indicarea
intrebarilor
specifice CL,
CT, CM.
G2:Indicarea
intrebarilor
specifice CZ,
CS, CT, CNS.

SO1
Activitatea frontala,
explicatia,expunerea,conv
ersatia euristica,
deducerea.

Invatarea
de
concepte,
exercitii
vizuale

I(O1)
Identificati felul
subordonatelor
completive din frazele
ce urmeaza.

O2 sa
recunoasca
termenii
regenti ai
subordonatel
or

CO2:
CL-verb,locutiune
verbala,interjectie,adverb,a
djectiv
CT-verb,locutiune
verbala,interjectie,adverb,a
djectiv
CM-verb,adverb,adjectiv
CZ-verb,locutiune
verbala,interjectie,adjectiv
CS-verb,locutiune
verbala,interjectie

G1:Termenii
regenti care
se regasesc
la CL,CT,
CNS.
G2: Termenul
regent care
nu se
regaseste la
CM si CNS,
spre
deosebire de

SO2
Comparatia, lucrul in
grup,observatia,exercitiul.

exerciiul,
explicaia,
nvarea
de
concepte,
munca
independe
nta.

I(O2)
Determinati termenii
regenti ai
subordonatelor
completive din textul
de mai jos.

CT-verb,locutiune
verbala,interjectie
CNS-verb,locutiune
verbala,adjectiv,adverb

celelalte.

O3 s
realizeze
contragerea
completivelo
r la
complement
e si
expansiunea
complement
elor la
subordonatel
e specifice

CO2 El sta foarte aproape/de


cine stim cu totii./
El sta foarte aproape de
Ion.

G1:Contrager
ea unei
completive la
un
complement.
G2Expansiunea
unui
complement
la o
completiva.

SO3 - Observatia,
exercitiul, explicatia,
algoritmul, invatarea prin
descoperire, deducerea.

explicaia,
discriminr
i multiple

I(O3): Realizati
expansiunea
complementelor
exprimate prin verbe
la moduri
nepredicative in
propozitiile
subordonate
corespunzatoare ,
precum si contragerea
propozitiilor
completive in in
partea de propozitie
corespunzatoare in
textele urmatoare.

O4 sa
realizeze
analiza
sintactica a
frazei

CO4Sa stii /(PP)ca tare ma


miram/(CD) cum gaseste
Irinuta oua prin cotloanele
ascunse,/(CM) cum stie
ea(CM)/ ca vitelul i-i
foame,/(CD)cum a inteles
ca pasarile cer graunte si
apa./(CM)
(Mihail Sadoveanu,
Hultanul)

G1Delimitarea
in propozitii,
gasirea
propozitiei
principale.
G2Precizarea
tipurilor
subordonatel
or.

SO4-Exercitiul, algoritmul,
explicatia, conversatia
euristica,deducerea.

nvarea
de
principii,
exerciiul.

I(O3)Realizati analiza
sintactica a frazei.

Nu-mi dau seama de


greseala.
Nu mi dau seama/unde
am gresit./

SCENARIUL DESFURRII ACTIVITII


EVENIMENTUL
INSTRUCIONAL

ACTIVITATEA DE NVARE

DURATA

Captarea ateniei

Se va realiza printr-un dialog interactiv prin care elevii isi actualizeaza cunostintele
acumulate la lectiile precedente din unitatea prezenta de studiu.(Sintaxa)

3'

Enunul obiectivelor

Obiectivele sunt trecute n prima parte a proiectului didactic

Reactualizarea celor
nvate anterior
ideile ancor

Verificm cantitativ frontal tema dat acas si cunostintele elevilor in legatura cu


propozitiile subordonate invatate pana acum.

Prezentarea
sarcinilor de
nvare i dirijarea
nvrii: obinerea
performanelor

SO1 Care sunt intrebarile dupa care recunoastem completivele circumstantiale?


SO2 Care sunt termenii regenti ai subordonatelor ?
SO3 Care sunt elementele de relatie ale propozitiilor in fraza?
SO4 Cum realizam contragerea completivelor circumstantiale si expansiunea
complementelor?

25

Evaluarea
performanei

Prezentarea i rezolvarea testului formativ:


a)Realizati expansiunea complementelor exprimate prin verbe la moduri
nepersonale in propozitiile subordonate corespunzatoare.
b)Contrageti propozitiile completive in partea de propozitie corespunzatoare.
c)Identificati felul propozitiilor subordonate in frazele urmatoare.
d) Realizati analiza sintactica a frazei.

10

Asigurarea reteniei

Comentm eventualele erori aprute la testele formative