Sunteți pe pagina 1din 1

1. Care sunt obiectivele posibile ale unei misiuni de audit?

2. Descrieti factorii de care depind elementele probante pe care le va reuni auditorul


in legatura cu soldurile de deschidere ?
3. In ce consta continutul unui raport de audit si care sunt elementele de de baz ale
acestuia?
4. Enumerati si descrieti elementele posterioare nchiderii exerciiului.
5. In ce consta rolul i importana dosarului exerciiului.
6. In ce consta rolul i importana dosarului permanent.
7. Descrieti elementele de baz ale raportului de audit ntr-o misiune de audit .
8. Cre sunt conditiile de care trebuie sa tina seama un auditor inainte de inceperea
unei misiuni de examinare a situatiilor financiare ?
9. Care sunt punctele principale care nu pot lipsi din scrisoarea de misiune sau
contract?
10. Ce reprezinta paragraful opiniei si care sunt tipurile de opinie care apar?
11. In ce consta rolul raportului de audit.
12. Care sunt principiile fundamentale de etic profesional pentru auditorii
profesioniti?
13. Riscul de audit: componentele i relaiile ntre acestea.
14. Descrieti riscul legat de control.
15. Descrieti riscul inerent.
16. Descrieti riscul de nedetectare.
17. Care sunt principalele misiuni speciale i misiuni conexe ale profesionitilor
contabili?
18. Care sunt obiectivele generale ale auditorului conform ISA 200?
19. Ce informatii ar mai putea sa includa probele de audit conform ISA 200?
20. Ce sunt evenimentele ulterioare datei bilanului si de cate tipuri pot fi?