Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a V-a
Disciplina:Matematica
Propun
ator:
Unitatea de nvatare:Divizibilitate
Tema lectiei:Divizor.Multiplu
Tipul lectiei: Lectie de transmitere de noi cunostinte
Obiective operationale:La sfarsitul orei elevii vor fi capabili:
O1. sa foloseasca adecvat terminologia relatiei de divizibilitate;
O2. sa defineasca notiunile de divizor si de multiplu;
O3. sa recunoasca numerele naturale divizibile cu 2, 3, 5, 10;
O4. sa scrie toti divizorii unui numar natural, respectiv sa enumere multiplii ai
acestuia.
Metode si procedee didactice: conversatia euristica, exercitiul, exemplificarea,
explicatia
Mijloace si materiale didactice:manual,tabla,creta
Modalit
ati de evaluare:observatia sistematica, evaluare orala
Timp:50 de minute
Bibliografie
1. G.Turcitu, I. Rizea, N. Ghiciu - Matematica, manual pentru clasa a V-a, Editura Radical, Craiova, 2011
2. M.Singer,M.Radu,I.Ghica - Matematica pentru clasa a V-a, Editura Sigma,
Bucuresti,2012

URAREA LECT
DESFAS
IEI

Etapele
lectiei
1.Moment
organizatoric
2min.

Obiective
operationale

Se
verifica
prezenta,
tinuta,
aspectul salii
de clas
a precum si
predispozitia psihocomportamentala a elevilor
pentru lectie.

2.Captarea
atentiei si
anuntarea
temei noi
5 min.

3.Predarea
lectiei
30 min.

Continutul lectiei

O1

Activitatea
elevilor
Elevii
se
pregatesc
materialele
necesare
lectiei:
caiete, manual,
culegere.

Se propune spre rezolvare


urm
atoarea
problema:
Intr-o cutie sunt 6 bomboane.

Elevii
teaza
blema
caiete.

noprope

a) La c
ati copii pot fi
mp
artite n mod egal
bomboanele din cutie?
Dar
bomboanele
din
dou
a, respectiv trei astfel
de cutii?
b) De c
ate cutii de bomboane este nevoie pentru
a mp
arti n mod egal
bomboanele din ele la 30
de copii?
Se anunt
a titlul lectiei:
Divizor. Multiplu
Se prezinta obiectivele
lectiei.

Elevii
raspund
din banca,
iar profesorul noteaza
raspunsurile
pe tabla.

Definitie 1. Spunem ca un
num
ar natural a este divizibil (sau se divide) cu
un num
ar natural b daca
exist
a un numar natural c,
astfel nc
at a = b c.
..
Scriem a.b sau b|a si citim

Elevii
noteaza
definitia
caiete.

Metode
procedee

si

Conversatia

Conversatia

Conversatia
euristica
n

9|27 deoarece 27 = 9 3
In acest caz a este un multiplu a lui b si b este un divizor al lui a.

Exemplificarea

Materiale
si
mijloace

Cret
a
Tabl
a

Exercitiul

a este divizibil cu b sau


b divide a.
Exemple:
.
24..8 deoarece 24 = 8 3
O2

Forma de
organizare
Frontala

Frontala

Cret
a
Tabl
a

Cret
a
Tabl
a

Explicatia

Dac
a a este un numar natural, not
am cu:
Da multimea divizorilor
lui a;
Ma multimea multiplilor
lui a.
Exemple:
D18 = {1, 2, 3, 6, 9, 18};
M4 = {0, 4, 8, 12, 16, ...}.

Converstia
euristica

Propriet
ati ale relatiei de
divizibilitate
1.Orice numar este divizibil cu 1.
2.Orice numar natural
este divizibil cu el nsusi.
3.Zero este multiplu al
oric
arui numar natural.
4.Asociativitatea relatiei
de divizibilitate
Fie a, b, c numere na.
.
turale. Daca a..b si b..c,
.
atunci a..c.
Observatii: 1) Numarul 0
are o infinitate de divizori
si pe el nsusi ca singur
multiplu.
2)Num
arul 1 are un singur
divizor, pe el nsusi.
O3

Criterii de divizibilitate
cu 2
Un num
ar este divizibil
cu 2 dac
a si numai daca
ultima sa cifra este para
(adic
a 0,2,4,6 sau 8).
cu 3
Un num
ar este divizibil
cu 3 dac
a si numai daca
suma cifrelor sale este
divizibil
a cu 3.
cu 5
Un num
ar este divizibil
cu 5 dac
a si numai daca
ultima lui cifra este 0
sau 5.
cu 10
Un num
ar este divizibil cu 10 daca si numai
dac
a are ultima cifra 0.

Elevii nteleg
si noteaza n
caiete.

Explicatia

Cret
a
Tabl
a

Elevii sunt rugati, folosind criteriile predate, sa


dea exemple de numere
naturale divizibile cu 2,3,5
si respectiv 10. Profesorul noteaz
a exemplele pe
tabl
a.

Elevii participa activ


si
raspund
cerintei.

4.Fixarea
O3, O4
cunostintelor
10 min.

Se propun spre rezolvare exercitiile din manual:1,2,6,9,11/84.

Unii
elevi
rezolva
la
tabla, ceilalti
lucreaza
individual n
caiete.

5.Evaluarea
activit
atii
1 min.

Profesorul face aprecieri


privind ntreaga activitate.

6.Tema
pentru
acas
a
2 min.

In functie de contributia
elevilor la bunul mers
al actului didactic, cei
care s-au evidentiat vor fi
recompensati prin note.
Culegere: 4,5, 6( a),d),f)),
10/56. Se dau indicatii
pentru fiecare exercitiu.

Exercitiul
Frontala
Exemplificarea

Exercitiul

Manual
Individual
a Tabl
a
Cret
a

Observarea
sistemica
Apreciere
orala/nota

Elevii si noteaza tema


pe caiete.

Cret
a
Tabl
a