Sunteți pe pagina 1din 1

AS()(TIATIA

t(tAR[t

h,{{Jr-'f

st l( rEA\,{n

hfoi cre5-rn sch irntrarea!

Str. Gherasim Buliga nr.l Suceava

ASOCIATIA

RAPORT ACTIVITATE
MULTICARE SUCEAVA PE AI{UL 2OI3

MISIUNEA ASOCIATIEI MTJLTICARE


Asociatia Multicare Suceova, infiintata la sfarsitul lunii ianuarie 2012, este o organizatie
nonguvernqmentalq, nonprofi| care are drept MISIUNE sustinerea si sprijinirea persoanelor
vulnerabile in vederea reabilitarii acestora prin accesul la servicii sociale de specialitate
(informare, consiliere, ingrijire la domiciliu, evaluare, formare qi recomandare a persoanelor
calificate in ocupalia de baby sitter), sprijinirea copiilor talentati precum si a celor ce necesita
interventii chirurgicale proveniti din familii sarace, promovarea economiei sociale, a
protectiei animalelor si a mediului inconjurator precum si susfinerea serviciilor sociale.

scoPUL ASOCTATTET
- il constituie promovarea qi derularea de servicii sociale in sprijinul persoanelor vulnerabile,
servicii de informare, consiliere si ingrijire la domiciliu pentru persoane v6rstnice, promovarea
drepturilor copilului si initierea de campanii de strangere de fonduri pentru copiii care necesita
sprijin de orice fel, lobby pentru femeile calificate/necalificate in profesia de baby sitter in
vederea identificarii de locuri de munca, servicii de asistenta canina pentru animale,
promovarea economiei sociale si a protectiei mediului natural si a resurselor acestuia.

OBIECTIVELE ASOCIATIEI MT]LTICARE SUCEAVA


Asociatia Multicare Suceava si-a propus si atins o parte din urmatoarele OBIECTIVE:

'

Acordarea

de servicii de informare si consiliere (sociala si juridica) adresate

persoanelor vulnerabile in vederea reabilitarii acestora prin accesul la servicii sociale de


specialitate, formare profesionala pentru reinsertie profesionala;
.
Sprijinirea dezvoltarii economiei sociale, stiind ca acesta este segmenful prin care se
pot infiinta locuri de munca si creste numarul populatiei active;
.
Initierea si derularea de campanii si actiuni caritabile pentru a veni in sprijinul
familiilor vulnerabile sau care au in ingrijire copii bolnavi sau/si cu dizabilitati, pentru a face
fata dificultatilor de natura financiar4 materiala sau birocratica;
Initierea si derularea de actiuni, campanii si proiecte care sa vina in sprijinul protectiei
'
animalelor fara stapan si a protectiei mediului natural;
.
Promovarea unui sistem de recunoastere a valorilor autentice, prin descoperirea si
sprijinirea persoanelor talentate care nu au posibilitatea materiala si financiara de a-si face
cunoscute munca, daruirea si pasiunea;