Sunteți pe pagina 1din 3

AS()(:IATTA

MUT,'Tt(IARE

I\foi cre6m scl. imtrarea!

Str. Gherasim Buliga nr.l Suceava

ASOCIATIA

RAPORT ACTIVITATE
MULTICARE SUCEAVA PE ANUL 2014

MISIUNEA ASOCIATIEI MULTICARE


Asociatia Multicare Suceqva, infiintata la sfarsitul lunii ianuqrie 2012, este o
organizatie nonguvernamentala, nonprofit, care are drept MISIUNE sustinerea si
sprijinirea persoanelor vulnerabile in vederea reabilitarii acestora prin accesul la servicii
sociale de specialitate (informare, consiliere, ingrijire la domiciliu, evaluare, formare gi
recomandare a persoanelor calificate in ocupalia de baby sitter), sprijinirea copiilor
talentati precum si a celor ce necesita interventii chirurgicale proveniti din familii sarace,
promovarea economiei sociale, a protectiei animalelor si a mediului inconjurator precum
si sus{inerea serviciilor sociale.

SCOPUL ASOCIATIEI
- il constituie promovarea qi derularea de servicii sociale in sprijinul persoanelor
vulnerabile, servicii de informare, consiliere si ingrijire la domiciliu pentru persoane
vdrstnice, promovarea drepturilor copilului si initierea de campanii de strangere de
fonduri . pentru copiii care necesita sprijin de orice fel, lobby pentru femeile
calificate/necalificate in profesia de baby sitter in vederea identificarii de locuri de
r4unca, servicii de asistenta canina pentru animale, promovarea economiei sociale si a
protectiei mediului natural si a resurselor acestuia.

OBIECTIVELE ASOCIATIEI MULTICARE SUCEAVA


Asociatia Multicare Suceava si-a propus si atins o parte din urmatoarele OBIECTIVE:

'

Sa deruleze. servicii de informare

si consiliere (sociala si juridica) adresate

pgrsoanelor vulnerabile in vederea reabilitarii acestora prin accesul la servicii sociale de


special itate, formare profesionala pentru reinsertie profesionala;
Sa sprijine dezvoltarea economiei sociale, stiind ca acesta este segmentul prin
care se pot infiinta locuri de munca si creste numarul populatiei active;
Initierea si derularea de campanii
actiuni caritabile si oferirea de asistenta
jqridica, psihologica sau sociala, dupa caz, familiilor vulnerabile sau care au in ingrijire
copii bolnavi sau/si cu dizabilitati, pentru a face fata dificultatilor de natura financiara,
r4ateriala sau birocratica;

'
'

si

Initierea si derularea de actiuni, campanii si proiecte care sa vina in sprijinul


'
protectiei animalelor fara stapan si a protectiei mediului natural;

valorilor autentice, sa descopere si sa


fi recunoscute munca, daruirea si pasiunea;
.
sa promoveze dezvoltarea de servicii de ingrijire la domiciliu si de implicare a
comunitatii si sa militeze si sa sprijine familiile in vedere prevenirii abandonului familial
Sa promoveze un sistem de iecunoastere a

sprijine persoanele talentate pentru a le

atat al

copiilor cat si al

varstnicilor;

Sa initieze actiuni care sa conduca

la

dezvoltarea voluntariatului, prin


sensibilizarea si implicarea tinerilor in special, in actiuni caritabile, care pot salva vieti si
schimba destine.

ACTIUNI AL ASOCIATIEI MTILTICARE SUCEAVA PE PARCURST]L AI\ULUI


2014

Parteneri: Consiliul Judetean Suceava, Prefectura Suceava, DGASPC

Suceava,
Asociatia Kontrast-E Suceava, Asociatia Save Suceava, Asociatia S.E.V.A. Suceava,

AREAS, Asociatia de Parinti ai Scolii generala nr. 4 "Regina Elisabeta" Radauti,


ooMonitorul de
Televiziunea Intermedia Suceava, Clubul Rotary Suceav4 Ziarul
Suceava", Inspectoratul Scolar Suceava, Universitatea Stefan Cel Mare Suceava ,
gradinite, scoli si licee din judet, Libraria Carturesti, Librariile Alexandria, Clubul
Lions Suceava, Asociatia Kult-art Suceava, 3 D Caft-Suceava, Iulius Mall Suceava,
Oriflame Suceava, Shopping City Suceava, Baumax Suceava,etc.

Activitatile si campaniile se pliaza pe nevoile identificate in comunitate si variaza in


functie de parteneri, initiative si oporhrnitati.
Asociatia isi propune proiecte comune cu alte ONG-URI, institutii publice, agenti
economici, la nivel local, natioanl si international.

Actiuni desfasurate in anul 2014


1.

- 15 decembrie

2013

- L martie

2014

: Asocia{ia Multicare Suceava impreuna

cu

Suceava, 3D Cafe Suceava, Asocialia SEVA Suceava, si


Asocialia SAVE Suceava au derulat campania umanitara intitulata Alaturi de Alexia,

Asociatia Kontrast-E

Visul de a trai. A avut loc o proiectie cinematografic cu sprijinul 3 D Cafe, fondurile


iqcasate fiind donate pentru interventiile medicale ale fetitei si s-au realizat colecte
financiare in Librariile Alexandria, Auchan Suceava si Shopping City Suceava

2. in perioada I februarie - I iulie 20142 Asocia{ia Multicare Suceava in colaborare


cu Asociafia Kontrast-E Suceava, Asociafia SEVA Suceava, Asocialia SAVE Suceava,
Asociafia de Pdrinfi a $colii nr. 4 " Regina Elisabeta " Rddduti pi Televiziunea Intermedia
Spceava au derulat Campania rrCultura unegte Bucovina".
Obiectivele campaniei au constat in valorificarea potenlialului creator gi promovarea
artigtilor gi autorilor bucovineni qi educarea prin culturd a tinerei genera{ii, descoperirea
qi promovarea tinerelor talente.

Pimul proiect al. campaniei l-a constituit editarea romanului "Ce dulci sunt fructele
ainare..." al scriitoarei Luminila Aldea, aflat in manuscris din anul 20II, insd pe

qi datoritd interesului ridicat


posibilitatea
reeditdrii romanului "Acas[".
concretizat

parcursul campaniei

Tot in cadrul acestui proiect

fost editatd

al

sponsorilor

qi cititorilor,

s-a

gi placheta "Pasdrea de h6rtie",

care confine
cele mai frumoase poezii ale autoarei, pe ale cdlei versuri au fost
creionate schile realizate de elevi ai Colegiului de Arti "Ciprian Porumbescu" Suceava,
coordonali de cdtre prof. Camelia Rusu Sadovei. c .
a

3.

E
30 mai 2014 -Asociatia Multicare a fost partener alaturi de Asociafia Kontrast
gi
Televiziunea
Suceava
lntermedia
in
Spceava; AsociaJia SEVA, Oriflame Suceava
organizarca, cu prilejul Zilei Copilului, a celei de a doua edilie a ac{iunii intitulate "Este
;i ziua noastri!", beneficiarii acliunii fiind27 de copii cu Sindrom Down din municipiul
Spceava si localitati limitrofe.
2014 - Direcfia Generald de Asistenld Sociald qi Protecfia Copilului
Spceava, la ini{iativa Fundatiei J6r6me Lejeune, a organizat cea de-a III-a edi{ie a
cdncursului EuropAffiche in Romdnia, care se adreseazd tinerilor peste 14 ani dar qi
adul{ilor cu dizabilit5li intelectuale, in data de 3 octombrie 2014 in cadrul Hotelului
Zamca. Asociatia Multicare a fost partenero organizator si sponsor in acest proiect.
Parteneri qi sponsori ai Concursului EuropAffiche la Suceava:Fundafia Jerome Lejeune,
Ambasada Franlei in Romdnia, Cristian Bugoi-europarlamentar, Asociafia Multicare
Suceava, Asocialia Kontrast-E Suceava, Asocialia SAVE Suceava, Asociafia SEVA
Suceava, Televiziunea Intermedia Suceava, Biroul Francez-Casa Prieteniei Suceava,
Hotel Zamca Suceava, Consiliul Judelean Suceava, Centrul Na{ional de Informare qi
Plomovare Turisticd Suceava, SC Digital Birotics Suceava, SC Cozonac Bujor SRL
Slceava, Cofetdria Tosca Suceava, Flordria Flower By Bia Suceava, Oriflame Suceava,
SC Rio Bucovina SRL Vatra Dornei, Ami&Mihai Servicii Foto Suceava.

4. I - 4 octombrie

5, In data de 31 octombrie 2014 -

Asociatia Multicare Suceava a participat ca partener


si sponsor alaturi de Asociatia Kontrast-E Suceava si DGASPC Suceava - Serviciul
Ephipe mobile - in organizarea actiunii intitulate ,,Happy Halloween". Beneficiari au
fqst 15 copii cu dizabilitati si copii cu parinti plecati in strainatate, care au participat la un
atelier de lucru confectionandu-si propriile mascute, au primit cadouri si s-au distrat la
balul mascat. La eveniment au participat, alaturi de copii si parintii acestora sau
rgprezentantiii legali ai copiilor.

6. In data de 3 decembrie 2014- Asociatia Multicare Suceava a participat ca partener si


sponsor alaturi de Asociatia Kontrast-E Suceava si DGASPC Suceava la organizarca
celei de a IX-a editii a Evenimentului ,,Deschide ochii, deschide inima", care a constat
intr-un spectacol urmat de o expozitie cu produse handmade, organizat cu sprijinul Iulius
Mall Suceava, de catre persoanele cu dizabilitati din judet cu ocazia Zilei lnternationale
a persoanelor cu dizabilitati.
Asociatia Multicare
Nicoleta Daneliuc,