Sunteți pe pagina 1din 7

Scoala Superioara de Aviatie Civila anunta prin prezenta scoaterea la concurs a unui

numar de 20 burse integrale de studiu in vederea formarii de PILOTI TRANSPORT AERIAN


PUBLIC AVION. Bursele sunt acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Transporturilor in conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr 1182 /
18.09.2008. Durata instruirii este de 2 ani (02.12.2008 - 01.12.2010) si este mentionata
in anexa la ordinul de mai sus.
Acest curs are ca referinta cerintele Subpartii G a JAR-FCL 1 si a fost dezvoltat in cadrul
SSAvC in conformitate cu Amendamentul 7 al acestui document.
Cursul se adreseaza persoanelor care nu detin experienta prealabila de zbor, asigurand
prin cele doua parti (teoretica si practica) cunostintele teoretice si abilitatile practice
necesare obtinerii licentei ATPL(A) frozen / CPL(A)/IR MEP, adica necesare ocuparii unei
pozitii de copilot pe o aeronava multimotor, multiechipaj pentru operare in regim de
transport aerian public.

1. Date generale despre curs.


Cerinte preliminare:
Licenta medicala Clasa I JAR-FCL 3
Diploma de bacalaureat
Varsta minima 18 ani (21 ani la momentul obtinerii ATPL(A)); varsta maxima 27 ani
(impliniti in anul 2008)
Cazier judiciar
Depunerea la sediul SSAvC a unui dosar cuprinzand copii ale unor acte de identitate,
studii si stare civila (diploma bacalaureat sau adeverinta eliberata de liceu si copie
legalizata, copie legalizata certificat nastere, copie carte de identitate), cazierul judiciar in
original, 4 fotografii tip pasaport si chitanta reprezentand contravaloarea taxei de
inscriere si examinare (200 RON, se achita la depunerea dosarului).
Recrutarea:
Candidatii inscrisi vor fi evaluati la limba engleza, matematica si fizica in vederea stabilirii
cunostintelor initiale, in scopul respectarii cerintei ca fiecare cursant sa detina un nivel
minim de cunostinte care sa-i permita deplina intelegere a continutului cursului. In
termeni reali, notele minime ce trebuie obtinute sunt 7.50 la limba engleza scris (si
calificativul admis la limba engleza oral) si 7.00 la fiecare dintre celelalte doua discipline
(matematica si fizica).
Cursul partea teoretica
Cursul propriu-zis, 750 ore,
Cursul de radiotelefonie (in vederea obtinerii certificatului de operator radio in serviciul
aeronautic mobil si aeronautic mobil prin satelit), 32 ore
Cursul de medicina aeronautica pentru piloti, 8 ore
Cursul de securitate aeronautica pentru piloti, 32 ore
Cursul de calificare clasa SEP Land (C172SP), 30 ore
Cursul de calificare clasa MEP (PA34), 60 ore
Cursul de MCC (inclus in cursul propriu-zis), 21 ore
Nota: Cursurile acopera toate disciplinele prevazute de JAR-FCL1, in continutul lor
regasindu-se prezentari, seminarii, evaluari progresive si finale, cu mijloace didactice si
tehnice moderne adecvate cerintelor actuale la nivel european si international. Cursurile
se desfasoara in cadrul sediului central din Bucuresti si la Aerodromul Strejnicu-Ploiesti
aflate in administrarea SSAvC.
Cursul partea practica (in zbor si sintetic)
Numarul total al orelor de instruire practica in zbor si zbor sintetic (pe simulator) este cel

prevazut de catre Appendix 1 to JARFCL 1.160 & 1.165(a)(2) si AMC FCL 1.160 &
1.165(a)(2), adica de 180 ore.
In cadrul partii practice cursantii vor fi instruiti pe aeronavele din dotarea SSAvC
(C172SP, C172SP NAV III, PA34) si pe simulatorul Frasca 242 FNPT II, dupa un program
aprobat de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana si inclus in Manualul de Instruire
al FTO(A) SSAvC.
Cursurile se desfasoara in patru faze de instruire, la Aerodromul Strejnicu Ploiesti, la
Aeroportul International Aurel Vlaicu Bucuresti, si, dupa caz, cu operare pe toate
aeroporturile deschise transportului aerian public din Romania. Cursurile de zbor sintetic
se desfasoara la simulatorul FNPT II aflat la sediul central SSAvC.
Diplome, certificate
La finalul cursurilor, absolventilor li se emit diplome recunoscute de catre autoritatea JAA
(AACR) care sa ateste parcurgerea fiecarui curs teoretic si derularea instruirii practice in
zbor si zbor sintetic. Foile matricole si rezultatele progresive obtinute se arhiveaza
conform legii, putand fi puse, la solicitare, la dispozitia cursantului.
In baza documentelor emise de catre SSAvC, cursantul se poate prezenta in vederea
obtinerii licentei la AACR.
Durata cursului, costuri de instruire, diverse
Cursul, in formula prezentata mai sus, conform JAR-FCL 1, se incadreaza in durata
recomandata de 12-36 luni; in conformitate cu Ordinul MT mai sus mentionat, durata de
instruire este 2 ani.
Bursele acordate de catre Ministerul Transporturilor includ:
Instruirea teoretica si practica (integral)
Manuale de instruire Jeppesen Oxford (set complet) precum si alte elemente de
documentare produse in cadrul SSAvC
Log book ATP(A), set de rigle de navigatie (complet), un echipament de zbor (complet),
alte elemente de tip consumabil necesare instruirii teoretice si practice
Cazare si masa (complet) pe intreaga desfasurare a instruirii practice derulate la
Aerodromul Strejnicu Ploiesti, in locatia proprie refinisata si amenajata la standarde 2008
Costurile prelungirii licentelor medicale
Costurile implicate de sustinerea examenelor teoretice si a celor practice in vederea
obtinerii licentelor si a certificatelor de radiotelefonie (pentru cel mult doua sesiuni
diferite)
Costurile de operare pe toate aeroporturile unde se desfasoara activitatea de instruire
practica in zbor si costurile de tip TANC si RANC inregistrate in cadrul procesului de
instruire practica in zbor
Asigurari complete pe intreaga desfasurare a procesului de instruire practica in zbor
pentru cursant, aeronava si terti

Data de incepere a cursului: 02.12.2008


2. Programul de desfasurare a concursului de admitere la curs.
22 Septembrie - 14 Noiembrie 2008 ora 11.59: inregistrarea candidatilor, efectuarea
vizitei medicale si depunerea dosarelor la sediul SSAvC (biroul Registratura, sediul
central, parter, luni-vineri, program 7.00 -15.00)
14 Noiembrie 2008 ora 12.00: incheierea situatiei cu inscrierea candidatilor;
17 Noiembrie 2008, ora 09.00: examen de selectie la cunoasterea limbii engleze, proba
scrisa - 3 ore;
20 - 21 Noiembrie 2008, ora 08.00: examen de preselectie la cunoasterea limbii engleze,
proba orala;

24 Noiembrie 2008, ora 09.00: examen scris Matematica, 3 ore


25 Noiembrie 2008, ora 09.00: examen scris Fizica, 3 ore
28 Noiembrie 2008: afisare rezultate finale concurs admitere.
3. Programele pentru selectia la limba engleza si examen.

LIMBA ENGLEZA
Se cere candidatilor un nivel bun de cunoastere a limbii engleze, corespunzator
programei de liceu pentru limba straina principala, clasele cu 2-3 ore de predare pe
saptamana .
Proba scris si oral; standardul de performanta pentru fiecare solicitant este considerat
acceptat daca n urma examinarilor, acesta nregistreaza urmatoarele rezultate :
- proba scrisa - nota minima : 7.50;
- proba oral - calificativul admis
Important: participarea la proba oral este permisa numai daca la proba scrisa la limba
engleza a fost obtinuta cel putin nota 7.50.

COMPETENTE DE COMUNICARE SCRISA


Pentru a evalua competentele de comunicare scrisa, candidatilor li se va cere rezolvarea
unor sarcini specifice de lucru. Candidatii trebuie:
sa dovedeasca intelegerea sensului global al unui text necunoscut ;
sa recunoasca / ordoneze argumente si sa identifice concluzii dintr-un text argumentativ
pe teme cunoscute ;
sa identifice si sa comenteze informatii semnificative/ detalii relevante din text (ideiile
principale, tema, perspectiva narativa, tonul autorului, mesajul etc.).
sa schimbe perspectiva narativa intr-o povestire / intr-un text si sa comenteze implicatiile
acestei schimbari ;
sa exprime propriile pareri in legatura cu ideiile / continutul textului respectiv ;
sa analizeze si sa interpreteze un aspect / o idee din textul dat ;
sa descrie locuri cunoscute / imaginare activitati ;
sa descrie / caractizeze o persoana ;
sa relateze un eveniment / un fapt divers / si o intamplare / o experienta personala ;
sa continue un text, o idee, folosindu-se de propria fantezie ;
sa construiasca un text pe baza unei teme date ;
sa redacteze un eseu corespunzator subiectului primit;
sa comenteze un subiect ;
sa exprime si / sau sa argumenteze o parere personala / un punct de vedere, pornind de
la un text prin redudcere / expansiune ;
sa parafrazeze un citat folosind exemple personale / prin raportare la experienta altor
persoane ;
sa faca rezumatul unui text intr-un numar dat de cuvinte ;
sa faca rezumatul unui text intr-un numar de cuvinte ;
sa foloseasca corect structurile lexicale si gramaticale studiate ;

COMPETENTE DE COMUNICARE ORALA


Pentru a evalua competentele de comunicare orala, candidatii vor fi solicitati :
sa citeasca corect, fluent si expresiv un text necunoscut / sa raspunda la intrebari si sa
rezolve sarcinile de lucru primite ;sa recunoasca elementele de vocabular si structurile

gramaticale dintr-un text dat ;


sa recunoasca ideiile principale din textul dat ;
sa recunoasca argumentele si sa identifice concluziile dintr-un text ;
sa selecteze informatiile relevante dintr-un text in vederea indeplinirii unei sarcini de
lucru ;
sa comenteze o informatie/ o parere / un citat/ un proverb pentru a realiza un discurs
oral pe o tema data ;
sa prezinte un film / o carte prin raportare la experienta profesionala ;
sa relateze un eveniment / un fapt divers / o intamplare / o experienta personala ;
sa descrie un obiect, o persoana / un personaj, o activitate, locuri cunoscute /
imaginare ;
sa demonstreze capacitatea de intelegere a textului respectiv, sa emita judecati de
valoare, sa faca referiri la alte texte cunoscute sau la propria experienta de viata si sa
redea continutul textului cu propriile cuvinte ;
sa identifice sensul cuvintelor si al relatiilor semantice dintre ele ;
sa schimbe perspectiva narativa intr-un text si sa comenteze implicatiile acestei
schimbari ;
sa parafrazeze un citat prin raportare la experienta personala / experienta altor persoane
;
sa faca rezumatul unui text intr-un numar dat de cuvinte ;
sa exprime si / sau sa argumenteze o parere personala / un punct de vedere, pornind de
la un text / o tema data, sustinut/a de exemple relevante, asociatii si comparatii cu texte
cunoscute, situatii si experiente personale sau experientele altor persoane ;
sa foloseasca corect si adecvat structurile gramaticale si lexicale studiate .

ELEMENTE DE GRAMATICA
SUBSTANTIV
pluralul substantivelor;
substantive defective de numar ;
ADJECTIV
comparatie intensiva;
VERB
timpurile verbale;
subjonctivul;
verbe modale / modalitate;
infinitivul / participiul / gerunziu;
constructii cu infinitivul si cu participiul ;
ADVERB
grade de comparatie ;
CUVINTE DE LEGATURA
prepozitii, conjunctii, locutiuni ;
ARTICOLUL
hotarat, nehotarat, zero, omisiunea articolului;
cazuri speciale de utilizare a articolului;
SINTAXA
ordinea cuvintelor in propozitie;
tipuri de propozitii;
propozitii conditionale;
conditionale I,II,II,mixte;

corespondenta timpurilor;
vorbire directa / indirecta ;
PRECIZARI :
Timp de lucru :
Proba scrisa : timp de lucru 3 ore.
Proba orala : timp de prezentare : 15 minute

FIZICA
I. MECANICA
CONTINUTURI
1.Principiile mecanicii newtoniene si tipuri de forte :
1.1. Principiile I, II si III
1.2. Forta de frecare
1.3. Forta de tensiune
1.4. Forta elastica. Modelul corpului elastic
1.5. Forta centripeta
1.6. Momentul fortei in raport cu un punct; cuplu de forte
2. Cinematica punctului material :
2.1. Miscarea rectilinie uniforma a punctului material
2.2. Miscarea rectilinie uniform variata a puntului material
2.3. Miscarea uniform circulara a puntului material
3. Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica :
3.1. Lucru mecanic(marime de proces). Putere mecanica
3.2. Energia mecanica (marime de stare).
3.3. Teorema variatiei energiei cinetice a punctului material
3.4. Energia potentiala gravitationala
3.5. Energia potentiala elastica
3.6. Conservarea energiei mecanice
3.7. Teorema variatiei impulsului mecanic si legea conservarii impulsului
II. ELEMENTE DE TERMODINAMICA SI FIZICA MOLECULARA
CONTINUTURI
1. Echilibrul termic. Temperatura
2. Modelul gazului ideal. Teoria cinetico-moleculara a gazului ideal
3. Transformari simple ale gazului ideal.
4. Caldura si lucrul mecanic in termodinamica
5. Coeficienti calorici
6. Energia interna. Primul principiu al termodinamicii
7. Aplicatii ale primului principiu al termodinamicii
8. Al doilea principiu al termodinamicii
9. Motoare termice. Randamentul motoarelor termice. Ciclul Carnot.
III. ELECTRICITATE SI MAGNETISM
CONTINUTURI
1. Electrocinetica
1.1. curentul electric
1.2. Legea lui Ohm
1.3. Legile lui Kirchoff pentru retele electrice
1.4. Gruparea rezistoarelor si a generatoarelor electrice
1.5. Energia si puterea electrica. Transferul optim de putere
2. Electromagnetism

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Campul magnetic
Inductia campului magnetic
Forta electromagnetica
Forta electrodinamica (interactiunea magnetica a curentilor electrici stationari )
Forta Lorentz
Fluxul magnetic
Inductia electromagnetica. Legea lui Faraday
Autoinductia.

MATEMATICA
I. competente de evaluat
1. Folosirea corecta a terminologiei specifice matematicii in contexte variate de aplicare ;
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse in
enunturi matematice ;
3. Utilizarea corecta a algoritmilor matematici si a rationamentelor in rezolvarea de
probleme cu diferite grade de dificultate ;
4. Exprimarea si redactarea corecta si coerenta in limbaj formal sau in limbaj cotidian, a
rezolvarii sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme ;
5. Analiza unei situatii problematice si determinarea ipotezelor necesare pentru obtinerea
concluziei ;
6. Generalizarea unor propietati prin modificarea contextului initial de definire a
problemei sau prin imbunatatirea sau generalizarea algoritmilor ;
II. continuturi
Clasa a IX-a
Algebra ;
Geometrie si trigonometrie ;
Clasa a X-a
Algebra : Progresii.Functii. Polinoame. Elemente de combinatorica. Medii; dispersia.
Operatii cu evenimente. Probabilitatea unui eveniment .
Elemente de geometrie in plan si in spatiu : Numere complexe sub forma algebrica,
conjugatul, operatii cu numere complexe. Interpretarea geometrica a adunarii, a
scaderiinumerelor complexe si a inmultirii acestora cu un numar real. Numere complexe
sub forma trigonometrica; produsul; puterea (formula lui Moivre); radacinile de ordinul n
ale unitatii ; interpretarea geometrica a inmultirii numerelor complexe sub forma
trigonometrica; aplicatii ale numerelor complexe in geometrie.
Produsul scalar a doi vectori in plan si in spatiu-conditii de perpendicularitate.
Determinarea distantelor, ariilor sau a volumelor folosind calculul sintetic sau vectorial .
Clasa a XI-a
Elemente de algebra liniara si geometrie analitica. (Nu se cer elemente de programare
liniara) .
Elemente de analiza matematica. (Nu se cer marginile unei multimi si diferentiala).
Clasa a XII-a
Elemente de algebra . ( Nu se cer relatii de echivalenta, partitii si subinele ).
Elemente de analiza matematica .
NOTA: toate subiectele sunt elaborate in concordanta cu programa scolara, fara a reflecta
in mod special viziunea unui manual anume.
4. Note. Observatii generale.
Pentru a putea fi admis la examenele de matematica si fizica candidatul trebuie sa obtina
la preselctia de limba engleza o medie cel putin egala cu 7.50.

Pentru a putea fi declarat admis la concurs candidatul trebuie sa obtina o nota cel putin
egala cu 7.00 la fiecare dintre examenele de matematica si fizica.
Vor fi declarati cursanti primii 20 candidati in ordinea mediilor, de la cea mai mare la cea
mai mica. Media se calculeaza ca medie aritmetica intre notele obtinute la examenele de
matematica si fizica.

In situatia in care mai multi candidati obtin medii egale, nota obtinuta la examenul de
matematica stabileste ordinea acestora (cel cu medie mai mare la matematica are
intaietate).
In situatia in care mai multi candidati au medii egale si note la matematica egale
(conditie simultana), nota obtinuta la proba de limba engleza scris stabileste ordinea
acestora (cel cu nota mai mare la limba engleza scris are intaietate).