Sunteți pe pagina 1din 250

TOMA MIRCEA

DREPTUL
ASIGURRILOR
curs pentru nvmnt la distan

BUCURETI
EDITURA ARGUMENT
2012

DescriereaCIPaBiblioteciiNaionaleaRomniei
TOMAMIRCEA
DREPTULASIGURRILOR/MirceaToma
EdI,Bucureti:Argument2012
Bibliogr.
ISBN9789731761121

2012EdituraARGUMENT
ToatedrepturileasupraacesteiediiiisuntrezervateEdituriiArgument

RoluliconinutuldisciplineiDreptulAsigurrilor
l.Introducere.
Acestcursestedestinatstudenilordinanulllldelacursul
de nvmnt la distan a Facultii de Drept din cadrul
UniversitiiEcologicedinBucureti.
DreptulAsigurrilorlesteosubramuraDreptuluiPrivat
Romn.Aceastdisciplinareroluldeafacilitacunoaterea
urmtoarelorprobleme:
A.Apariiaievoluiadreptuluiasigurrilor:
a.Necesitatea,apariiaievoluiaasigurrilor
b.Scopulifunciileasigurrilor
c.Clasificareaasigurrilor
d.Coasigurarea,reasigurareairetrocesiunea
B.Caracterizaregeneralacontractuluideasigurare
a.Noiunea,icaractereledreptuluiasigurrilor
b.Particularitialeelementelorcontractuluideasigurare
c.Prileincontractuldeasigurare
d.Condiiileesenialealecontractuluideasigurare
C.Incheiereacontractuluideasigurare
a.Declaraiadeasigurare
b.Analizarisculuidedusdindeclaraiadeasigurare
c.Obligaiaasiguratoruluideancheiacontractulde
asigurare
d.Momentuliloculncheieriicontractuluideasigurare
e.Coninutulcontractuluideasigurare
f.Duratacontractuluideasigurare
g.Probacontractuluideasigurare
h.Interpretareacontractuluideasigurare
D.Particularitinncheiereaunorcategoriideasigurri
4

a.Asigurridelocuineibunuri
b.Asigurriagricole
E.Particularitinncheiereaunorcategoriideasigurri
a.Asigurriauto
F.Particularitinncheiereaunorcategoriideasigurri
a.Asigurareadebunuripetimpultransportului
b.Asigurareaderspunderecivil
G.Particularitinncheiereaunorcategoriideasigurri
a.Asigurridevia
H.Efectelecontractuluideasigurare
a.Drepturileiobligaiileprilorpnalaapariiariscului
asigurat
I.Efectelecontractuluideasigurare
a.Drepturileiobligaiileprilorpnalaapariiariscului
asigurat
J.ncetareacontractuluideasigurare
ll.Obiectivelecursuluisunturmtoarele
a.Transmitereainsuireacunotinelorprivinddreptul
asigurriloriprincipaleleluiinstituii.
b.Formareadeprinderiloriabilitilornecesarepentru
recunoatereainstituiilordreptuluiasigurrilorncontextul
uneianumitecazuisticiirezolvareaacestorcazuisticipotrivit
legiiiprincipiilordedreptnuz.
c.Formareaabilitilornecesarepentruelaborareasau
mbuntireaunuicontractdeasigurare
d.Formareaatitudinilordeechitateidreptate,nmateria
asigurrilor
III.Competeneleconferite
5

Dupparcurgereaacestuicurs,studeniivorficapabili:
a.sdefineasc,sidentificeissoluionezesituaiile
dedreptidefaptcefacobiectulntrebrilorispeelordin
prezentulcurs
b.sexpliceisrezumeelementeleunorstridedrept
idefapt
c.srezumesituaiilededreptidefapt
d.sdescrieconsecinelediverselormanifestridevoin.
IV.Resurseimijloacedelucru
Pentruparcurgereacursului,vorfiutilizatemetodecurente
lanvmntulladistan,respectivsuportuldecurs,testelede
autoevaluare/evaluare,temedecontrol.
V.Structuracursului
Cursulestestructuratn:
10unitidenvare(U.I.),
3temedecontrollaunitiledenvarenr.2,6,10.
Temeledecontrol,vorfitransmisedectretutoreiarrezultatul
evaluriivaficomunicatdeacestantermende3sptmnide
latransmitereatemei.
VI.Disciplineledeservite
Nuestecazul
VII.Duratamediedestudiuindividual
Pentru parcurgerea unei uniti de nvaare (UI), sunt
necesare3oredestudiuindividual,respectivpentrucele10UI,
estenrcesaruntimpindividualdestudiude30ore.

VIII.Evaluarea
Notafinalsevastabiliastfel
pondereaevaluriifinale60%
pondereaevalurilorpeparcurs40%.

UnitateadenvareI
Introducere]nmateriaasigur[rilor
I.Introducere
Aceasttemipropuneslmureascurmtoarele
probleme
1.Necesitatea,apariiaievoluiaasigurrilor
2. Scopul i funciile asigurrilor
3. Clasificarea asigurrilor
4. Coasigurarea, reasigurarea i retrocesiunea
5. Formele i varietile reasigurrilor
6. Clase de asigurri

II.Competene
Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili
sdefineascnecesitatea,apariiaievoluiaasigurrilor
sexplicescopulifunciileasigurrilor
sdescrieclasificareaasigurrilor
sexplicecoasigurarea,reasigurareairetrocesiunea
srezumeformeleivarietilereasigurrilor
sdescrieclaseledeasigurri
III.Duratamediedeparcurgereaprimeiunitidenvare
3ore
IV.Coninutulunitiidenvare
4.Necesitatea,apariiaievoluiaasigurrilor
4.1.Necesitateaasigurrilor
Otrsturimportantasocietiiomeneti,manifestatdin
celemaivechitimpuri,afostmeninereaunuiechilibruntre

producie,consumiacumulare,nmsursasigureodezvoltare
continuavieiisocialeconomice.
Acestechilibruesteperturbatnsdeoseriedeevenimente
(naturalesaunucutremure,incendii,inundaii,secet,etc)
imposibilsaugreudeprevzut,prevenitianticipatorideaciuni
omeneti,svritecusaufrinteniadeaproducepagube
(explozii,catastrofe,sinistre,rzboaie,coliziunidemijloacede
transportnavale,terestre,aerieneingeneraloricefeldeacte
saufaptecareaducatingerevieiiisntiipersoaneisaubunurilor
acesteia).
Strdaniileindividualeicolectivedeaevitairepara
pagubelecauzatesauaccentuatdealungultimpului.Aufost
construitesistemedeirigaii,baraje,diguri,sauplantatperdelede
protecie,sauluatmsurideprevenirendomeniulsntiipublice
icelzooveterinar,pentrucombatereaincendiilor,conservarea
bunuriloriaverilor.
Pentrurepararearapidadauneloraufostconceputediverse
soluiicucaractersocial,economic,politicimilitarinunultimul
rndjuridic.Instituiarspunderiiciviledelictualeesteunadin
soluiileaplicabilecndesteprezentculpauneipersoane,iar
instituiarspunderiicivileobiectiveestefolositatuncicndse
impuneangajarearspunderii,independentdeculp1.Aceastdin
urmipotezconstituiedomeniulasigurrilor.
Ideeaafectriiindividualeaunuifondcaresserveasc
reparaieincazulproduceriiunuiprejudiciu,aevoluatctreideea
constituiriiunuifondcolectivdestinatacestuiscop.Unastfeldefond
seputeaconstituifieprincontribuiaprofesionitilorcarelucraun
acelaidomeniu(comerciani,meseriai,crui,agricultori,etc.),
fieprincontribuiacelorcare,nabsenaunoriniiativeprofesionale,
voiausseprotejezecontraunoreventualepagube.
Dealungultimpului,constituireafondurilorpentrureparaiii
1 AsevedeaM.Toma,Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor,Editura
Argument,Bucureti,2003.

amecanismelordedespgubiresantemeiat,dupcaz,peideeade
ajutormutualsaupeaceeadeactivitateeconomicindependent
(actedecomer).Treptat,domeniulasigurrilorsaconcretizatntr
unsistemderelaiieconomicecareimplicaportulunuinumrmare
depersoanefiziceijuridicelaconstituireaunuifondbnesc,n
condiiilencarefiindameninaideaceleaipericole(nceprivete
existenaiactivitatealor)concepirecunoscoportunitatea
preveniriiinlturrii,pebazemutuale,aprejudiciilorgeneratede
producereaacestorpericolenviitor,probabile,posibiledar
nesigure2.
4.2. Asigurrile n societatea antic i medieval
Ideileimecanismeleartateaufostneleseiutilizatenc
din antichitate. Acum 6500 de ani, tietorii de piatr din Egipt
constituiau fonduri de ntrajutorare, formate anticipat, prin
contribuiatuturor,pentruacoperireapagubelorprovocatedediverse
evenimentecareloveaumembriicolectivitii.
Solon a instituit n statul atenian, un fond comun pentru
societilepubliceimeteugreti,alimentatprincontribuiilunare
idestinatreparriprejudiciilorsurvenite.
CruiicucaravanedinBabilon,Fenicia,etc.,seconstituiau
norganizaii,cuscopuldeareparancomunpagubelesuferitede
uniidineicaurmareajafurilorsaualtorevenimente.
Aa cum preciza legislaia maritim a insulei Rhodos (916
.e.n.),pierderiledebunuriprodusentimpultransporturilornavale
datoritunorcauzedeformajor(naufragiu,euare,furtun,etc.)
erau suportate proporional de toi participanii la expediii, pe
principiulaveriicomune(patrimoniunaval).
Ideeademutualitatenreparareapagubelorestebineconturat
n vechiul precept palestinian potrivit cruia fiecruia dintre noi
cruiaiapieritunmgarprinhoiesauanimaleslbatice,ivom
2 Gh.Iosif,Al.Gherasim,N.Crian,C.Galiceanu,G.Sauer,P.
Tnsescu,SistemulasigurrilornRomnia,EdituraTribuna
Economic,Bucureti,1997,p.281.

10

procuraunaltul".
Tot astfel, Talmudul babilonian recomanda proprietarilor de
corbiisseneleagntreeipentrucaacelaceipierdecorabias
primeasc o alta n loc (nu ns i dac aceasta sa pierdut din
greealaproprietarului).
nafaracelordemaisus,ndreptulanticmaieraucunoscutei
utilizateurmtoarelemecanismedeasigurare:
ajutorul reciproc asigurtor acordat n comunitile
profesionale (hateirile la greci, colegiile i asociaiile militare la
romani,etc.);
mprumutul nautic, practicat nGrecia i la Roma, pentru
platamrfurilorceurmausfietransportatepemare.Ceicedoreau
stransporteanumitebunuripemare,contractauunmprumutcare
serestituianumaidacvasulajungeacubineladestinaie.Dacse
produceaupierderi,proprietarulmrfurilorsedespgubeadinsuma
mprumutat.Pentrusumamprumutatsepercepeaodobndde
1330%;
garantareadectrestatapierderilorcauzatedeinamicsau
de furtun, produselor i materialelor pe timpul transportului
(folositndreptulroman).
Acestemecanismepermiteaudeplasarearisculuidelaasigurat
laasigurtoriimpuneauncheiereaunuicontract ntreasigurati
asigurtor,soluiicaresauperpetuatcuparticularitispecificein
dreptulmedieval.
nGermania,Anglia,Irlanda,Danemarca,nperioadaevului
mediu,saudezvoltatcorporaiiprofesionalenumitegilde,bazatepe
principiulntrajutorriiicareacordaumembrilordespgubiripentru
cazuri de pierderi provocate de incendiu, furturi, naufragiul
corbiilor, etc. Totodat sau dezvoltat diverse sisteme bazate pe
mutualitate,precumnIrlanda,undeerauorganizatecteoasociaie
mutualla20degospodrii.Operaiideasigurrimutualeauaprut
inItaliansecolulalXlVlea.
n ce privete contractul de asigurare, acesta era accesoriu
vnzriiiconstantrunnscrisnumit poli,careaveauncuprins

11

clasicspecific.Elerantocmitdecurtier,apoidenotar,dupmodelul
contractuluidemprumut.Asigurtorulsimulalancheierealuica
primitsumaasigurat,obligndusesplteascasiguratuluilaun
anumittermendespgubiri,dacseproducearisculasigurat.Riscul
fceaobiectulunorclauzeamnunite.
n1383laGenova,sacodificatlegislaiaasigurrilor.Acelai
lucru sa produs i n 1435 n Spania, n legislaia catalan, care
reglementaicontractuldeasigurare.
Secoleleurmtoareaducoseriedereglementriasigurrilor
debunuridepersoaneiasigurrilordevia.
LaHamburgiLondrasauconstituitncdinsecolulalXVII
leasocietideasigurri(CasageneraldeincendiuiInstitutulde
asigurri).
nagricultur,nScoiasepracticaunsecolulXVIIIasigurri
contragrindinei,iarnGermaniaasigurripentruvite.
Odat cu dezvoltarea transporturilor feroviare, n Anglia au
fostconstituitesocietideasigurarepentruaccidentepecaleferat
(secolulXIX).Totaici,n1706afostconstituitSocietateaamical
pentru asigurarea vieii i se practicau asigurri pentru risc de
incendiuitransporturimaritime.
nFrana,nsecolulalXVIIIleasaudezvoltatasigurrilede
rspunderecivilpentruacoperireadaunelorcauzatedeproprietarii
decaiitrsuri,extinseapoilarspundereaproprietarilordefabrici
fadeangajaiiteri.
nSUA,societiledeasigurareauaprutlasfritulsecolului
XVIII,susinutentrealiiideBenjaminFranklin.
nc din secolul trecut, n rile dezvoltate, sa manifestat
amestecul statului n domeniul asigurrilor, mai ales pe calea
controluluiacesteiactiviti.
4.3. Evoluia asigurrilor n dreptul modern
DaclanceputulsecoluluiXIXexistaudeja30defirmede
asigurri (14 n Marea Britanie, 5 n SUA, 3 n Germania, 3 n
Danemarca, 2 n Frana, cte una n Olanda, Elveia i Austro

12

Ungaria),lajumtateasecoluluinumrulacestorasaridicatla306,
cu sedii n 14 ri, pentru ca la nceputul secolului XX, numrul
asigurtorilorsajungla1272n26deri.Dupnumai10ani,
numrulasigurtorilorerade2540n29deri,iarn1970aajunsla
9700, din care 2676 aveau ca obiect asigurrile de via, 6036
asigurridebunurii988desocietipracticautoatecategoriilede
asigurare3.
Pe teritoriul rii noastre sau practicat forme incipiente de
asigurare a animalelor, numite hopsa, care constau n ajutorarea
reciprocalocuitorilordinaceeaicomun,pentrucazulaccidentrii
unei vite, care era tiat, carnea mprit ntre locuitori, fiecare
pltind o sum pentru cantitatea de carne primit, sum care se
transmiteaproprietaruluisinistratcareiacopereaastfel,ntotsaun
parte,daunasuferit.
LanivelulbreslelordinTransilvania,ncdinsecolulXIV,au
fost folosite sisteme de asigurri de persoane. Se plteau taxe de
nscriereicotizaiiperiodice,sumeleadunatefiindfolositepentru
plata cheltuielilor de nmormntare i ajutorarea familiei celui
decedat4.
n 1844, Asociaia meteugarilor din Braov a ntemeiat
Institutul General de Pensii, care avea ca obiect asigurrile de
via.Ulterior,aufostconstituiteialtesocietideasigurareprecum
Transilvania (1866), Dacia (1871), Romnia (1873),
Naionala (1882), Generala (1887), Agricola (1906), Banca
Generaldeasigurri(1911).
SocietateaSteauaRomniei,nfiinatn1920afuzionatn
1932cusocietateaAncora,iarn1936apreluatportofoliulromnesc
alsocietiiPhoenixdinViena.
Dup1940,piaaasigurriloracunoscutoptrunderemasiva
capitaluluigerman,maialesprezentnsocietileVictoria,Vatra
Dornei,Allemania,SteauaRomniei,etc.
3 Ibidem,p.283.
4 Ibidem,p.294.

13

n 1930 a fost nfiinat Oficiul pentru supravegherea


ntreprinderilorprivate",carencheiauasigurriireasigurrinar.
AceastinstituiepublicfuncionapelngMinisterulIndustrieii
Comerului.
Dup1944,sistemulasigurrilorafostnaionalizat,societile
de asigurri fiind puse n lichidare la l septembrie 1949. ntregul
portofoliualacestoraafostpreluatdeosocietateromnosovietic,
iardin1952deAdministraiaAsigurrilordeStatADAScarea
preluat intreprindereadeStatpentruReasigurri,nfiinatn
1949. ADAS a deinut monopolul asigurrilor pn n 1990 i a
practicat diferite forme de asigurare (70) prin efectul legii i
facultative, pentru cele trei grupe: persoane, bunuri i rspundere
civil.ADASiancetatactivitatealalianuarie1991,patrimoniul
acesteia i portofoliul de asigurri fiind preluate de primele trei
societi de asigurare constituite cu capital integral de stat:
AsigurareaRomneascSA,AstraSAiCaromSA.Ulterior
aufostconstituitenumeroasesocietideasigurareireasigurarecu
capitalprivat,mixtsaudestat.
4.4.Reglementarea actual a asigurrilor n Romnia
Dupanul1990,regimuljuridicalasigurrilorafost
reglementatdeoseriedeactenormativentrecareenumerm:
Legeanr.136/1995privindasigurrileireasigurrilen
Romnia, modificat prin Legea nr. 172/2004; aceasta a abrogat
dispoziiilereferitoarelacontractuldeasiguraredinCodulcomercial
romn,precumiactelenormativetranzitorii.Legeaprevedeexpres
asigurareafacultativiraporturiledintreasiguratiasigurtor,legea
face precizri legate de coninutul contractului de asigurare,
drepturileiobligaiilefiecreipri.
ncepriveteasigurrileobligatorii,legeaprecizeazcele
potfipracticatenumaideasigurtoriiautorizaiexpresdeOficiulde
supraveghereaactivitiideasigurareireasigurare.Oasemenea
asigurare obligatorie este numai asigurarea de rspundere civil
pentrupagubeproduseprinaccidentedeautovehicule.

14

Reasigurareacompleteazactivitateadeasigurare,princedareai
primireaunorriscuridepiaadeasigurri,unorreasigurtori.Prin
reasigurare,asigurtorul,ncalitatedereasigurtor,primeteprime
de reasigurare n schimbul crora contribuie la suportarea
indemnizaiilor pe care reasigurtorul le pltete la producerea
risculuicareafcutobiectulreasigurrii.Asigurtorul,ncaritatede
reasigurat cedeaz prime de reasigurare n schimbul crora
reasigurtorul contribuie la suportarea indemnizaiilor pe care
reasigurtorullepltetelaproducerearisculuiasigurat.
Reasigurarea nu stinge obligaiile asigurtorului i nu
determinniciunraportjuridicntreasiguratireasigurtor.Aceeai
legedispuneconstituireaunorfondurideprotecie,precumfondulde
protecieaasigurailor,destinatplilordedespgubiri,ncazde
falimentalsocietilordeasigurare.Acestfondseconstituie ise
organizeazdeOficiuldesupraveghereaactivitiideasigurarei
reasigurareconstituitprinH.G.74/1991.Unaltfondeste fondulde
protecieavictimelorstrzii,constituitpentruprotejareavictimelor
accidentelor de circulaie auto, soldate cu vtmri corporale sau
decese, accidente n care autorul a rmas neindentificat, iar
autovehiculul este neasigurat. Administrarea acestui fond a fost
ncredinatbirouluiasigurrilordeautovehicule.
Legea nr. 32/2000 privind societile de asigurare i
supraveghereaasigurrilor.Potrivitart.l,obiectuldereglementare
al acestei legi l formeaz organizarea i funcionarea societilor
comercialedeasigurare,deasigurarereasigurareidereasigurare,a
societilor mutuale, denumite asigurtori, respectiv reasigurtori,
precum i a intermediarilor n asigurri (brokeri i ageni de
asigurare),organizarea ifuncionareaComisieidesupravegherea
asigurrilor, supravegherea asigurtorilor i reasigurtorilor care
desfoar activitate n sau din Romnia, supravegherea activitii
intermediarilornasigurriireasigurriprecumiaaltoractiviti
nlegturcuacestea.Potrivitart.3,asigurtoriipracticasigurride
viaiasigurrigenerale.
Normelenr.3/14.08.2001reglementeazclaseledeasigurri

15

carepotfipracticatedesocietiledeasigurare
Legea nr. 32/2000 a fost modificat prin Legea
nr.76/12.03.2003,iarulteriorprinLegeanr.403/11.10.2004.Aceast
norm,aduceoseriedeprecizrireferitoarelasistemelesocietarece
sepotconstituindomeniulasigurrilor.Suntdefinitenoiunilede
societate mam,sucursale i filiale, societi afiliate, holding de
asigurareiholdingmixtdeasigurare,grupdesocieti,tranzacii
intragrup,conglomeratfinanciar,holdingfinanciar,etc.
Oreglementaremaiamnunitestedatiintermendiarilorn
asigurare(brokeriloriagenilordeasigurare).
Funcionarea i atribuiile Comisiei de supraveghere a
asigurrilorestereglementatnart.514.
AceeailegereglementeaznCapitolulIIIiCapitolulVII,
dreptuldestabilireilibertateaasigurtorilordeaprestaserviciipe
teritoriulRomnieiialestatelormembrealeComunitiiEuropene,
iarnanexal,asigurriledevia,asigurrilegenerale,riscurilei
registrulspecialalsocietilordeasigurare.
nsfrit,noulCodciviladoptat nanul2009,stabileten
capitolul XVl, art.21992241, cadrul general al asigurrilor n
Romnia.
4.5. Scopul i funciile asigurrilor
Asigurriledebunuri,depersoaneiderspunderecivilsunt
instrumente juridice, care prin scopul i metoda de realizare sunt
destinatesasigureanumitefunciuninsocietateaomeneasc.
Asigurrile au avut i au ca scop compensarea pagubelor
produse independent de culpa vreunei persoane responsabile
(accidente, catastrofe, calamiti, etc.), prevenirea daunelor i
finanareaeconomiei.
Atingereaacestuiscopserealizeazpecaleacrericomunitii
derisc,concretizatenformareaiutilizareafonduluideasigurarei
prinfunciilerezervateacestuia5.
5 Asupranoiuniidefuncieaunorinstituiijuridice,asevedeaM.Toma,

16

Doctrina i practica consider c asigurrile ndeplinesc


urmtoarelefuncii6:
1.compensareapagubelorproduseasigurailor.
Funcia esenial a asigurrilor o reprezint compensarea
pagubelor produse asigurailor de calamiti sau accidente prin
acordareadedespgubirilaasigurareadebunuri iderspundere
civiliprinplatasumeiasiguratelaasigurriledepersoane,pentru
cazulcndnviaaasigurailorintervinanumiteevenimente.Aceast
funciecontribuielarefacereabunurilorafectate(avariate,distruse)
derisculasigurat,reparareaunorprejudiciidecareasiguraiirspund
potrivit legii i acordarea unor sume n cazul producerii unor
evenimenteceafecteazviaaiintegritateapersoanelor.Totodat,
asigurrilecontribuielarefacereaireluareaproduciei(ntrerupte
saudiminuate)aageniloreconomici,larefacereapatrimoniului i
capacitiidemuncapersoanelorpgubite.
2.prevenireaicombatereapagubelorprodusedecalamiti
sauaccidente.
Aceastfuncieserealizeazprin:
contribuii ale societilor de asigurare la finanarea unor
aciunideprevenireicombatereaunorevenimenteproductoarede
pagube precum incendiile, exploziile, inundaiile, accidentele de
circulaie,etc.
educarea cetenilor n spiritul prevenirii i conservrii
bunurilor,anelegeriicorecteacondiiilordeasigurareiacelorde
acordareadespgubirilor;
impunerea unor condiii de ncheiere a contractului de
asigurarecarecontribuielaprevenireaidiminuareariscurilor.
3.funciafinanciar
Aceastfuncieseconcretizeaznmsurideordinfinanciar
DreptuldeproprietateiformelesaleactualenRomnia,tezdoctorat,
p.123;M.Toma,Dreptcivil,Drepturireale,EdituraArgument,
Bucureti,2003.
6 AsevedeaD.Popescu,I.Macovei,Contractuldeasigurare,Editura
Junimea,Iai,1982,p.27.

17

legatedeconstituireafonduluideasigurare(proceduradencasarea
primelor, de constituire a rezervelor, a plasamentelor, etc.).
Societile de asigurare sunt titulare ale unor importante fonduri
financiare.
Toateacesteafacdininstituiaasigurrilorunfactoreconomic
stimulativ.

4.6.Clasificareaasigurrilor
Sistemulasigurriloractual,utilizeazovarietatedeforme
deasigurarecarepotficlasificatedupmaimultecriterii,cumsunt:
naturajuridicaraportuluideasigurare,modulncareiaunatere
acesteraporturi,obiectulasigurrii,teritoriulpecareseacord
acoperireapentruasigurare,etc.
Astfel, dup criteriul modului de natere, asigurrile pot
fi facultative i obligatorii. Ambele se nasc n temeiul contractului ncheiat ntre asigurtor i asigurat.
Asigurrilefacultativeiaunatereprinliberavoinaprilor
carestabilesccondiiilecontractuale(riscuri,sumaasigurat,
beneficiulasigurrii,etc.),potrivitart.2dinLegeanr.136/1995.
Estefacultativiasigurareabunurilorcucaresegaranteaz
uncredit,oribunuriprocurateprincreditsaunrate,cndcreditorul
obligpedebitorlacontractareauneiasigurricamsurdegaranie
aexecutriiobligaiilor.
Asigurareaobligatorieserealizeazprincontractncheiatntre
asiguratiasigurtornsprileacioneazntemeiuluneiobligaii
legaledeasigurare,potrivitart.3dinLegeanr.136/1995.
Singura varietate de asigurare obligatorie reglementat de
Legea nr. 136/1995 este asigurarea de rspundere civil pentru
pagubecauzateprinaccidentedeautovehicule.
n art. 4 din Legea nr. 136/1995, se prevede obligaia
persoanelor fizice i juridice, deintoare de autovehicule supuse
nmatriculrii sau folosite pe teritoriul Romniei, de a le asigura
pentrucazurilederspunderecivilcaurmareapagubelorproduse

18

prinaccidentedeautovehicule(art.48,56).
Obligativitateancheieriicontractuluirevineattdeintorilor
deautovehiculectiasigurtorilor.Refuzulacestoradinurmdea
ncheiaoasigurareobligatorieestesancionatdelegenart.63,64.
Dup criteriul obiectului asigurrii, distingem ntre
asigurri de bunuri, asigurri de rspundere civil i asigurri de
persoane(art.10dinLegeanr.136/1995).
La asigurarea de bunuri obiectul asigurrii l formeaz
anumite bunuri (construcii, autovehicule, bunuri ale gospodriei
casnice, animale, plantaii, etc.) pentru caz de pieire, furt i alte
evenimente.
Asigurarea de rspundere civil are ca obiect valoarea
patrimonial egal cu despgubirea ce ar urma s o plteasc
asiguratul unei terepersoane, caurmarea unui prejudiciucauzat
acesteia, pentru care rspunde conform legii (accidente auto,
vtmareasntii, cauzareamorii,distrugeriisaudeteriorrii de
bunuri).
ntruct att asigurrile de bunuri ct i cele de rspundere
civilaudreptscopreparareaprejudiciuluiceameninpatrimoniul
asiguratului,eleaucaracterdedespgubire.Interesulasigurriieste
ns diferit n cele dou cazuri: rscumprarea pagubei efective,
evaluabilnbani,pecareasiguratulopoatesuferi,ncazdepieire
saudeteriorareabunuluiasigurat,ntimpcencazulasigurriide
rspundere civil asiguratul dorete s evite plata despgubirii
datorateunuiter,cruiaiaprodusodaun.
Deinambelecazurisuntemnprezenauneidespgubiri,n
prima ipotez paguba se produce nemijlocit n patrimoniul
asiguratului,caurmareaproduceriicazuluiasigurat, ntimpcen
ipoteza secund, prejudiciul se produce n patrimoniul unei tere
persoane,strindecontractuldeasigurare,caurmareaintervenirii
unuicazderspunderecivil.
Asigurarea de persoane are ca obiect un anumit atribut al
persoaneifizice(via,integritatecorporal).Lasurvenireacazului
asigurat, asiguratul sau beneficiarul au dreptul s primeasc

19

indemnizaiadeasigurare,frrelaiecuprejudiciulsuferitichiar
frafincercatopagub.Asigurareadepersoaneesteomsurde
prevedere,decapitalizareauneisumedebani.

Dup criteriul subiectului raportului de asigurare,

distingemntreasigurridirecteireasigurri.
Dac n raportul de asigurare exist mai muli asigurtori,
distingemntrecoasigurareiasigurareamutual.
Asigurareadirect ianaterentreasigurtoriasigurat.Tot
asigurare direct este i coasigurarea n care exist mai muli
asigurtori,fiecaredintreacetiaprelundocotpartedinrisc.n
aceast ipotez, nu este admis solidaritatea convenional i nici
supraasigurarea. Este admis ns coasigurarea ncheiat de
asigurtor numai pentru riscuri sau interese deosebite la valoarea
bunului(exemplu:coasigurareaaceluiaibundectreproprietari
uzufructuar).
Coasigurtorii vor suporta dauna produs proporional cu
sumaasiguratipnlaconcurenaacesteia,frcaasiguratuls
ncasezeodespgubiremaimaredectprejudiciulefectiv,aacum
dispuneart.29alin.ldinlege.Aceastsoluieseaplicinmateria
asigurriiobligatoriiderspundereciviliaasigurriifacultativede
rspunderecivil.
n materia asigurrii de persoane, deoarece indemnizaia de
asigurare nu are caracter de despgubire, nu se pune problema
supraasigurrii prin coasigurare. Beneficiarul va avea dreptul s
ncasezedelafiecareasigurtorntreagasumasigurat.
Asigurarea mutual se realizeaz ntre mai multe persoane,
expuse unor riscuri similare, toate prile contractante (asociaii)
oblignduselaplataprimeideasigurare,numitcotizaie.
Aceasta are ca scop constituirea unui fond comun care s
serveasc plii indemnizaiei de asigurare la survenirea cazului
asigurat.
Specificasigurriimutuale,estefaptulc:
fiecarepartecontractantaredublacalitatedeasigurtori
asigurat;

20

prin ncheiereacontractului nuseurmreterealizareade


beneficiisauprofit,cinumaipartajareariscurilorntreasociai.
Supravegherea activitii i aprarea drepturilor asigurailor
esteexercitatdeprilecontractantendublalorcalitate.
Interesul asigurrii mutuale este mprirea ntre prile
contractuluiadaunelorcauzatederisculceiamenin.
Dovada contractului de asigurare mutual se face prin act
scris.Probatestimonialpoatefiadmisncondiiiledispoziiilor
coduluicivil.
Acoperireadaunelorsefacenlimitafonduluiconstituitdac
prilenuauprevzutposibilitateamajorriicotizaiei.Asigurrile
mutualesuntguvernatedeconveniaprilorcompletatederegulile
dedreptcomun.
4.7. Coasigurarea, reasigurarea i retrocesiunea
4.7.1 Coasigurarea
Coasigurarea este potrivit Art. 2.239 Cod civ., operaiunea
prin care 2 sau mai muli asigurtori acoper acelai risc, fiecare
asumndu-i o cot-parte din acesta.
Fiecare coasigurtor rspunde fa de asigurat numai n limita
sumei pentru care s-a angajat prin contract.

4.7.2 Reasigurarea
Reasigurareaesteoperaiuneadeasigurareaunuiasigurtor,
ncalitatedereasigurat,dectreunaltasigurtor,ncalitatede
reasigurtor(art.2240Codciv.).Prinreasigurare:
a) reasigurtorul primete prime de reasigurare, n schimbul
crora contribuie, potrivit obligaiilor preluate, la suportarea
indemnizaiilorpecarereasiguratullepltetelaproducereariscului
careafcutobiectulreasigurrii;
b)reasiguratulcedeazprimedereasigurare,nschimbul
crorareasigurtorulcontribuie,potrivitobligaiilorpreluate,la
suportareaindemnizaiilorpecarereasiguratullepltetela

21

producerearisculuicareafcutobiectulreasigurrii.
(3) Reasigurarea nu stinge obligaiile asigurtorului i nu
stabileteniciunraportjuridicntreasiguratireasigurtor.
Reasigurareareprezintoasigurareaasigurtoruluidirect.
Att asigurtorul ct i reasiguratorul sunt societi de
asigurare.
ntemeiulcontractuluidereasigurare,nschimbulprimeide
reasigurare,reasiguratorulcontribuiecorespunztorcurisculprodus
la suportarea indemnizaiei de asigurare pe care reasiguratorul o
pltetelaproducereaevenimentuluicareafcutobiectulreasigurrii
(art.46,47dinLegeanr.136/1995).
Reasigurareacontribuieladispersareariscurilor.
Spredeosebiredecoasigurarelacaresecereconsimmntul
asiguratului la divizarea riscurilor ntre mai muli asigurtori,
reasigurareasefaceindependentdevoinaasiguratului, ntemeiul
dreptuluiasigurtoruluilareasigurare,precizatdelege.

4.7.3Retrocesiunea
Prinoperaiuneaderetrocesiune,potrivitart.2.241.Cod
civ.Reasigurtorulpoateceda,larndulsu,opartedinriscul
acceptat.
4.7.4. Formele i varietile reasigurrilor
Practicareasigurriloraconsacratctevaformedereasigurare,
fiecaredineleavndmaimultevarieti.
Oform dereasigurareeste reasigurareadecot fix (cot
parte) caracterizat de faptul c reasiguratorul preia o anumit
fraciune din riscurile de acelai fel contractate de reasigurat,
suportndcotaparte,corespunztoaredinindemnizaiilepltitede
asigurtordirectasiguratului.
Oaltformdereasigurareestereasigurareadeexcedent(de
prisos)ncadrulcreiareasiguratorulpreiaparteadinriscurilecare
determinplatauneiindemnizaiipestelimitaprevzutncontractul

22

de reasigurare. n consecin, asigurtorul suport singur


indemnizaiadeasigurare,pnlalimitaprevzutncontractulde
reasigurare,iardiferena(excendentul)cetrebuiepltitasiguratului
serecupereazdelareasigurator.
Prima de reasigurare se stabilete prin contractul de
reasigurareireprezintparteadinprimelencasatedereasigurator
maipuincomisionuldereasigurare,careaparineacestuia.
Obiectul reasigurrii l formeaz ricurile asumate de
reasigurat prin asigurarea de bunuri, de rspundere civil sau de
persoane.
Reasigurareacontribuielaomaimaredispersareariscurilori
estecompatibilcucoasigurareaireasigareaprevzutdelege.
n consecin, reasigurarea de excedent se poate realiza n
urmtoarelevarieti:
coreasigurarea,cazncaredousaumaimultesocietide
reasigurarepreiaucotepridinriscurileasiguratedeasigurtorul
directicedatelareasigurare;
reasigurarea reasiguratorului care const n cedarea, prin
contract,auneipridinriscurilepreluatedelaasigurtoruldirect;
reasigurareaunilateral,caracterizatprinaceeacnumai
unadinprilecontractantepreiaopartedinriscurileasumateprin
contractuldeasiguraredectrecealaltparte;
reasigurareareciproc,esteovarietatencarefiecaredintre
pri cedeaz/preia nreasigurare o partedin riscurile asumate de
cealaltparteprincontractedeasiguraresaureasigurare.
ntoateformeleivarietileartate,contractuldereasigurare
produce efecte numai ntre prile contractante (reasigurat i
reasigurator), art. 47 din Legea nr. 136/1995 preciznd c:
reasigurareanustingeobligaiileasigurtoruluiinustabiletenici
un raport juridic ntre asigurat i reasigurator". Riscurile sunt
preluatedereasiguratordelaasiguratuldirect inudelaasigurat,
astfel c acesta din urm nu are aciune direct contra
reasiguratorului.Nicireasiguratulnuaredreptlaaciunempotriva
asiguratului.

23

nceprivetedreptulasiguratuluiiniialdeasesubroga n
dreptulasiguratuluisauabeneficiaruluiasigurriicontrapersoanei
responsabiledeproducereapagubei,acestanutrecelareasigurator
careesteunterfadeasigurat7.
4.8. Clase de asigurri
PotrivitanexeildinLegeanr.403/11.10.2004,societilede
asigurarepotpracticaurmtoareletipuriiclasedeasigurri:
A.Asigurridevia
Tipurideasigurricareauobazcontractual:
a) asigurri de via care includ: asigurarea la termen de
supravieuire, asigurarea de deces, asigurarea la termen de
supravieuire i de deces (mixt de via), asigurarea de via cu
rambursareaprimelor,asigurareadecstorie,asigurareadenatere;
b)anuiti;
c) asigurri de via suplimentare: asigurri de deces din
accident,asigurridevtmricorporale,asigurrideincapacitate
permanent din boal, asigurri de incapacitate permanent din
accident,asigurrideincapacitatetemporardinboal,asigurride
incapacitatetemporardinaccident,asigurridespitalizare,asigurri
decheltuielimedicale,asigurrideboligrave,asigurrideomaj,
cndacesteasuntsubscrisesuplimentarunuicontractdeasigurride
via;
d)asigurripermanentedesntate.Claseledeasigurride
via:
I. Asigurri de via, anuiti i asigurri de via
suplimentare, prevzute la lit. A a), b) i c), cu excepia celor
prevzutelapct.IIiIII;
II.Asigurridecstorie,asigurridenatere;
III.Asigurrideviaianuiticaresuntlegatedefonduri
deinvestiii,prevzutelalit.Aa)ib);
IV.Asigurripermanentedesntate,prevzutelalit.Ad).
7 AsevedeaFr.Deak,op.cit.

24

B.Asigurrigenerale
Claseledeasigurrigenerale:
1.Asigurrideaccidente(inclusivaccidentedemunciboli
profesionale),pentrucareseacord:
despgubirifinanciare;
despgubirinnatur;
despgubirimixte(financiareinnatur);
despgubiri pentru vtmri corporale suferite de
persoanentimpultransportului.
2.Asigurridesntate,pentrucareseacord:
despgubirifinanciare;
despgubirinnatur;
despgubirimixte(financiareinnatur).
3.Asigurridemijloacedetransportterestru(alteledect
feroviare),careacoper:
daune survenite la mijloacele de transport terestru cu
motor;
daunesurvenitelamijloaceledetransportterestru,altele
dectcelecumotor.
4.Asigurridemijloacedetransportferoviar,careacoper:
daunesurvenitelamijloaceledetransportferoviarcare
sedeplaseazsautransportmrfurioripersoane.
5.Asigurridemijloacedetransportaerian,careacoper:
daunesurvenitelamijloaceledetransportaerian.
6. Asigurri de mijloace de transport maritim, lacustru i
fluvial,careacoper:
daunesurvenitelamijloacedetransportfluvial;
daunesurvenitelamijloacedetransportlacustru;
daunesurvenitelamijloacedetransportmaritim.
7.Asigurridebunurintranzit,careacoper:
daune suferite de mrfuri, bagaje i alte bunuri
transportate.
8. Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale, care
acoper:

25

daune suferite de proprieti i bunuri (altele dect


bunurilecuprinsenclasele3,4,5,6i7),cauzatede:
incendiu;
explozie;
furtun;
altefenomenenaturalenafarafurtunii;
energienuclear;
surparedeteren.
9.Alteasigurridebunuri,careacoper:
daune suferite de proprieti i bunuri (altele dect
bunurilecuprinsenclasele3,4,5,6i7),atuncicnd
acestedaunesuntcauzatedegrindinsaunghe,furt,
alteledectceleprevzutelapct.8.
10.Asigurriderspunderecivilpentruautovehicule,care
acoper:
daunecarerezultdinfolosireaautovehiculelorterestre
(inclusivrspundereatransportatorului).
11. Asigurri de rspundere civil pentru mijloace de
transportaerian,careacoper:
daunecarerezultdinfolosireamijloacelordetransport
aerian(inclusivrspundereatransportatorului).
12. Asigurriderspunderecivilpentrumijloacedetransport
maritim,lacustruifluvial,careacoper:
daunecarerezultdinfolosireamijloacelordetransport
maritim, lacustru i fluvial (inclusiv rspunderea
transportatorului).
13.Asigurriderspunderecivilgeneral,careacoper:
daune dinprejudicii produse terilor,altele dect cele
menionatelapct.10,11i12.
14.Asigurridecreditecareacoperurmtoareleriscuri:
insolvabilitate;
creditdeexport;
vnzarenrate;
creditipotecar;

26

creditagricol.
15.Asigurridegaraniipentru:
garaniidirecte;
garaniiindirecte.
16.Asigurridepierderifinanciare,careacoper:
riscurideomaj;
insuficienaveniturilor;
pierderidatoratecondiiilormeteorologicenefavorabile;
nerealizareabeneficiilor;
riscurileaferentecheltuielilorcurente;
cheltuielilecomercialeneprevzute;
depreciereavaloriidepia;
pierderilederentsaualteveniturisimilare;
pierderile comerciale indirecte, altele dect cele
menionateanterior;
pierderilefinanciarenecomerciale;
altepierderifinanciare,conformclauzelorcontractului
deasigurare.
17.Asigurrideproteciejuridic,careacoper:
cheltuielilecuprocedurajudiciarialtecheltuieli,cum
arfi:recuperareapagubeisuferitedeasiguratprintro
procedurcivilsaupenal,aprareaorireprezentarea
asiguratuluintroprocedurpenal,administrativsau
mpotrivauneireclamaiindreptatempotrivaacestuia.
18.Asigurrideasistenapersoaneloraflatendificultaten
cursuldeplasrilorsauabsenelordeladomiciliuoridelaloculde
reedinpermanent.

V.Rezumat
ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Ceesteasigurarea,funciileiscopulacesteia
Procesulapariieiievoluieiasigurririlor
Clasificareaasigurrilor
27

Coasigurarea,reasigurareairetrocesiunea
Claseledeasigurare
VI.Testdeevaluare/autoevaluareacunotinelor
1.Explicaiceestesistemuldeasigurare
2.Rezumaiprincipalelemomentealeprocesuluideevoluie
adreptuluiasigurrilor
3.Precizaiscopulifunciileasigurrilor.
4.Explicaiclasificareaasigurrilor
5.Rezumainoiuniledecoasigurare,reasigurare,retrocesiune
6.Explicaiclaseledeasigurri
R:1.vezi4.14.vezi4.5
2.vezi4.25.vezi4.6
3.vezi4.36.vezi4.7

28

Unitateadenvarell.

Caracterizaregeneralacontractuluideasigurarei
condiiileesenialealeacestuia

l.Introducere
Aceasttemurmreteslmureascurmtoarele
probleme:
Noiuneaicaracterelecontractuluideasigurare
Particularitialeelementelorcontractuluideasigurare
Prilencontractuldeasigurare
Condiiileesenialealecontractuluideasigurare

ll.Competene
Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili:
Sdefineascicaracterizezecontractuldeasigurare

Srezumeparticularitileelementelorcontractuluideasigurare
Sexplicecaresuntprilencontractuldeasigurare
Srezumecondiiileesenialealecontractuluideasigurare

lll.Duratamediedeparcurgereatemeiestede:
3ore
lV.Coninutulunitiidenvare
4.Contractuldeasigurare
4.1.Noiuneaicaracterelecontractuluideasigurare

Contractuldeasigurareesteacelcontractprincareasiguratulse
obligsplteascoprimasigurtorului,iaraceastaseobligca,la
producereaunuianumerisc,splteascasiguratuluisauuneialte
persoane, numit beneficiar, despgubirea sau suma asigurat,

29

numitindemnizaie,nlimiteleconvenite8.
Aceastdefiniiepermitededucereaurmtoarelorcaracterejuridice
alecontractuluideasigurare:
a) contractul de asigurare are un caracter consensual, fiindc se
formeazprinsimplulacordalprilor(soloconsensu),frsfie
nevoiedevreoformspecialdemanifestareavoineilor.Prile
trebuie s cad de acord asupra elementelor eseniale ale
contractului.
Faptul c art. 10 din Legea nr. 136/1995 cere ca ncheierea
contractuluissefacnscristrebuieprivitcaocondiiereferitoare
la prob i nu la validitate. Ca urmare, lipsa formei scrise nu va
atragenulitateacontractului,cinumailimitareaposibilitiidease
dovediexistenaiconinutulacestuia,potrivitdreptuluicomun.
Cnd prile nu iau preconstituit un nscris pentru dovedirea
contractuluincheiat,iarprobacumartoriesteinterzis,elevorputea
totuisfacdovadacontractuluinumaiprinnscrisurisusceptibile
deaprobac,ntradevr,contractulafostncheiat9(cumarfipolia
deasiguraresaucertificatul,cerereadeplataprimeiorinscrisul
princareseconstatprimireaacesteiplisauoricenscrisdincare
reiesevoinadeaseconvenioasigurare).
b)contractuldeasigurareareuncaractersinalagmatic,dndnatere
laobligaiireciproce.Astfel,asiguratulseobligsplteascprima,
iar asigurtorul s suporte riscul i s achite, la producerea
evenimentuluiprevzutncontract,odespgubire,ncazulasigurrii
debunurioriderspunderecivil,sausumaasigurat,nsituaia
asigurriidepersoane.
Fiecaredinprilecontractante,oblignduseunafadealta,este
creditor i debitor al celeilalte. Obligaiile celor dou pri sunt
reciproce, dar i interdependente deoarece existena obligaiei
8 Asevedeaart.9dinLegeanr.136/1995iart.2199Codciv.
9 AsevedeaTr.lonacu,E.Barasch,Teoriageneralacontractelor
economice,VolumulI,EdituraAcademieiR.P.R.,Bucureti,1963,p.
283284.

30

asigurtoruluidepindedeexistenaobligaieiasiguratuluiiinvers.
Aceste obligaii nu pot exista una fr alta, astfel c ele se
condiioneazreciproc10.
Uniiautoriaupusproblemadacsepoatevorbideocorelaientre
obligaiile asumate de fiecare dintre pri, ct timp riscul nu sa
realizat11.
Atuncicndasigurareasefaceasupraunuiriscincert inusetie
dac evenimentul asigurat se va produce sau nu, obligaiile
asigurtoruluisuntsupuseuneicondiiirezolutorii.
Asigurtorulnuvadatoraindemnizaialacaresaobligatdectla
producerea evenimentului viitor i incert. Aceast constatare nu
nlturnscaracterulsinalagmaticalcontractului,deoareceeld
naterelaobligaiireciproce,fiecaredintreeleservinddreptcauz
pentru cealalt. Obligaiile prilor sunt legate unele de altele, iar
reciprocitatealornupoatefinlturatdeevenimentulviitoriincert.
Dei executarea obligaiei asigurtorului este condiionat de
producerea evenimentului viitor i incert, existena nsi a
contractului nu este afectat12. Dac existena contractului ar fi
supusrealizriiriscului,asiguratulnuarmaifiobligatsplteasc
primadectnipotezaiviriicazuluiasigurat.Pedealtparte,dac
asiguratulplteteprimadarevenimentulnuseproduce ntimpul
validitiicontractului,elarfi ndreptscearrestituireaprimei,
ceeaceestecontrarnoiuniideasigurare.
c) contractul de asigurare are un caracter oneros. Fiecare parte
urmreteunanumitavantaj,ocontraprestaienschimbulaceleiape
careofaceoriseobligaofacenfavoareaceleilaltepri.
Astfel, asiguratul urmrete s obin de la asigurtor o anumit
protecie, concretizat n despgubirea necesar acoperirii daunei
suferite(sumaasigurat);ncazulproduceriievenimentuluiprevzut
10 AsevedeaM.Toma,Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor,Editura
Argument,Bucureti,2003.
11 AsevedeaD.Popescu,I.Macovei,Contractuldeasigurare,Editura
Junimea,Iai,1982,p.98ilucrrileacolocitate.
12 Ibidem.28

31

n contract, n schimbul acestui avantaj, el se oblig s plteasc


prima de asigurare chiar i atunci cnd asiguratul stipuleaz c
beneficiul asigurrii revine unei tere persoane, aceast convenie
accesorienuschimb caracterul oneros al contractului ncheiat cu
asigurtorul.Princontractuldeasigurare,niciunadintreprinuva
obineunavantajgratuit.
Amputeacredecasigurtorularputeaobineunavantaj(ncazul
cndevenimentulprevzutncontractnusaprodus),pstrndprima
frnicioobligaiedeplat.Darlaoanalizatent,observmc
prima pe care o ncaseaz asigurtorul constituie contraprestaia
corespunztoare riscului asumat, risc ce poate uneori s nu se
realizeze, dar cnd se produce, depete considerabil valoarea
primelorncasate.
d)contractuldeasigurarearecaracteraleatoriu.Elestedestinata
acoperiunrisc,iarefectelesalenceprivetebeneficiileipierderile
depinddeunevenimentincert.
Incertitudinea privete nsi realizarea evenimentului vizat; n
asigurareaasupravieiipentrucazdedeces,evenimentulconstn
momentulinevitabilalmorii,ntoatecelelaltetipurideasigurare
existincertitudinenprivinaefectelorcontractuluii,prinurmare,
nusepoateti,lancheiereaasigurrii,dacvaexistaopierderesau
unctig.
e) contractuldeasigurareestecuexecutaresuccesiv.Executarea
contractuluinuarelocdintrodat,printrosingurprestaieciprin
prestaii succesive ale prilor; asigurtorul acord protecie
asiguratului,prinacoperireariscului,petoatduratacontractului,iar
asiguratul este obligat s plteasc primele la termenele stabilite.
Ambeleprisuntinutesndeplineascobligaiilecelerevindin
contract,pnlaexpirareaacestuia.
Executarea succesiv a contractului determin urmtoarele
consecine:
regulilerezoluiuniinuseapliccontractuluideasigurare;
parteacareiandeplinitobligaiaaredreptlacontraprestaiaco
contractantuluipnladesfiinareacontractului;

32

nendeplinireadectreasigurataobligaiilorsalenuproduceefecte
dect pentru viitor i ca urmare, primele pltite pentru perioada
anterioarrezilieriinuserestituieasiguratului;
dispariiaobiectuluiasiguratprinefectulaltuievenimentdectcel
nvedereacruiasancheiatasigurareaimplicreziliereadedrepta
contractului.
f)contractuldeasigurareesteuncontractdeadeziune,deoarece
clauzelesalesuntstabilitenumaidectreunadinpri(asigurtorul),
cealaltneavndposibilitateaslediscute,cinumaifacultateasle
acceptesausnucontracte.
Aa cum precizeaz doctrina, contractul de adeziune reprezint
voina unei singure pri, care se impune celeilalte pri, silit s
acceptecondiiilecontractuluisausrefuzecontractarea.Asemenea
contracteurmrescsatisfacereaunornevoiprimordialealeoamenilor,
astfelcacetianupotsrenunelacontract,citrebuieslaccepte,
sadere.Spreaevitanesocotireainteresuluiasigurailor,condiiile
contractuluideasiguraresuntdeterminatecuanticipaiedelege,iar
asigurtorii sunt supui controlului Comisiei de supraveghere a
asigurrilor.
nsistemulnostrudedrept,asigurtorulnuaredrepturiexcesivei
abuzive.

4.2.Particularitialeelementelorcontractuluide
asigurare

4.2.1 Precizri

Elementele contractului de asigurare sunt: interesul


asigurrii,riscul,sumaasiguratiprima.
4.2.2. Interesul asigurrii
Asigurrilengeneraliasigurareadebunurinspecialsunt
dominatededoureguli:existenaunuiinterespatrimonialcuprivire
labunulasiguratilimitareaindemnizrii,carempiedicasiguratul
deaprimiodespgubiresuperioarpagubeisuferite.

33

Prin interes trebuie neleas valoarea pecuniar a bunului


expus pierderii, sau valoarea patrimonial ce poate fi pierdut
pentruasiguratsaubeneficiarcaurmareaproduceriievenimentului
asigurat13.
Pentru a fi asigurabil, un interes trebuie s ntruneasc
urmtoarelecondiii:
sfieeconomic;
spriveascbunuriaflatencircuitulcivil;
sfieevaluabilnbani.
Interesulasigurabilpoatefireprezentatde:
interesul proprietarului bunului asigurat, deoarece el
suportriscullucrului,adicpagubaproveninddindistrugereasau
avariereabunului.
interesultitularuluiunuidreptreal(uzufructuar,creditor
gajist,depozitar).
La asigurare de persoane, interesul este legat de protecia
pentrucazuldecesului,invaliditii,atingeriiuneianumitevrste,de
asiguratsaubeneficiarulasigurrii.
Laasigurrilederspundere,interesulestelegatdeprotecia
patrimoniuluipersoaneiresponsabile.
Deobicei,titularulinteresuluiesteititularulasigurrii,dup
cumtotelestedebitorulprimeiicreditoruldespgubirii.Totui,n
unelecazuri,seasiguraltinteresdectcelalproprietarului(animale
primitenfolosindectresocietileagricolesauanimale primite
sprecreteresaungraredefermespecializate).
Pentru asigurtor, interesul poate privi dobndirea primelor
pltite de asigurat. Astfel, n cazul rezilierii, ct i al denunrii
contractului de asigurare, primele ncasate rmn dobndite de
asigurtor cu titlul de daune interese, ca sanciune aplicat
asiguratului pentru greelile sale. Rezilierea contractului opereaz
frrestituireaprimelordeasigurarepltite,dacsumeledatoratede
13 AsevedeaD.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.49ilucrrileacolo
citate.

34

asiguratcutitluldeprimnusuntpltitentermenuldepsuire.La
fel, cnd se constat c asiguratul, fiind de rea credin, a dat
rspunsuri neexacte i necomplete cu privire la datele luate n
considerare la ncheierea contractului, asigurtorul denun
contractulfrrestituireaprimelor.Deasemenea,nerespectareade
ctreasigurataobligaieidentreinerecorespunztoareabunurilor
inclcarearegulilorzooigieniceisanitarveterinare,denatura
producepagubebunurilorsauapunenpericoldembolnvireoride
pieireanimaleleasigurate,constituiecauzededenunareaasigurrii
frrestituireaprimelorpltite.
4.2.3. Riscul
A. Noiunea de risc
Noiunea de risc (pericol) asigurat" are n materia
asigurrilorosemnificaiedistinctdeaceeadindreptulcomun.
Prinrisculasiguratnelegemunevenimentviitor,posibildar
incert,independentdevoinapriloriprevzutncontract,lacare
sunt expuse bunurile ori patrimoniul sau viaa ori sntatea unei
persoane14.
Sunt astfel de evenimente (pericole) asigurate: incendiile,
inundaiile, moartea unei persoane etc. Asigurarea se face tocmai
mpotrivaurmrilorunorasemeneapericole.
Riscul trebuie s existe n momentul contractrii, adic
evenimentulincertsnusefiprodus.
B. Condiiile riscului
Doctrina este unanim n a considera c riscul este un
eveniment viitor, posibil i incert15. Incertitudinea poate privi
ndeplinireasaunendeplinireaevenimentuluiipoatefireprezentat
deocondiie(incendiu,explozie,inundaie,etc.)saudeuntermen
incert(decesulesteunfaptinevitabildarmomentulproduceriilui
esteincert),nconsecin,nasigurrilededeces,risculconstnun
14 Fr.Deak,op.cit.,p.489.

15Ibidem.
35

decesulasiguratului(evenimentcert)cindurataincertavieiilui.
Riscul nu exist dac evenimentul se produce nainte de
nceputulasigurriisauproducerealuiesteimposibil.
Risculesteunelementesenial,obligatoriualcontractuluide
asigurare. Absena riscului conduce la rezilierea contractului de
asigurare i nu la nulitatea lui, astfel nct acesta nu produce
retroactivefectejuridice.

C. Dispoziii legale privind riscul


Legeanr.403/11.10.2004,caremodificicompleteazLegea
nr. 32/2000 privind societile de asigurare i supravegherea
asigurrilor, distinge ntreriscuri majore(principale,secundare) i
riscuriauxiliareilecoreleazclaselordeasigurri.Totodatcereca
asigurtoriisfieautorizaipentruaputeasubscriediversecategorii
deriscuricarecaptanumitedenumirilegale.
Asigurtoriipotfiautorizaissubscriemaimulteclasede
asigurripotrivitpct.5dinAnexanr.llaLegeanr.403/2004.
Riscurileauxiliaresuntdetaliatelapct.Ddinlegeamaisus
menionat:
Asigurtorul autorizat s subscrie un risc principal dintro
clas poate s subscrie riscuri cuprinse ntro alt clas, fr ca
autorizaiasprevadacesteriscuri,dacacestea:
suntlegatederisculprincipal;
privesc obiectul care se afl sub incidena riscului
principal;i
suntgarantateprincontractulcarereglementeazriscul
principal.
Riscurile cuprinse la lit. B n clasele nr. 14 "Asigurri de
credite", nr. 15 "Asigurri de garanii" i nr. 17 "Asigurri de
proteciejuridic"nupotficonsiderateriscurisecundarepentrualte
clase.
Riscurile cuprinse la lit. B n clasa nr. 17 "Asigurri de
proteciejuridic"pot fi considerateriscuri auxiliare clasei nr. 18
"Asigurrideasisten",atuncicndsuntlegatederisculprincipali

36

cnd riscul principal se refer numai la asistena furnizat


persoanelor care sunt n dificultate n cursul deplasrilor sau
absenelordeladomiciliuoridelaloculdereedinpermanent.
Asigurrile de protecie juridic pot f considerate riscuri
auxiliare,curespectareaprevederilorprimuluialineat,daclitigiile
sau riscurile care decurg din acestea sunt aferente utilizrii
mijloacelordetransportmaritim."
Riscurilemajoresuntmenionatelapct.EdinAnexa1:
a)riscurilecuprinsenclaselenr.4,5,6,7,11i12delalit.B;
b)riscurilecuprinsenclaselenr.14i15delalit.B,atunci
cndtitularulcontractuluideasigurareexercitdinpunctdevedere
profesionaloactivitateindustrial,comercialsauindependenti
risculsereferlaaceastactivitate;
c)riscurilecuprinsenclaselenr.3,8,9,10,13i16delalit.
B, n msura n care titularul contractului de asigurare depete
limiteleacelpuindoudintreurmtoareletreicriterii,ncepndcul
ianuarie2007:
totalul activelor: 6,2 milioane euro, stabilit pe baza
cursuluiROL/EURcomunicatdeBancaNaionalaRomnieipentru
ultimaziaexerciiuluifinanciarprecedent;
cifra de afaceri: 12,8 milioane euro, stabilit pe baza
cursuluiROL/EURcomunicatdeBancaNaionalaRomnieipentru
ultimaziaexerciiuluifinanciarprecedent;
numrulmediudeangajaincursulexerciiului:250;
d)ncazulncaretitularulcontractuluideasigurarefaceparte
dintrun grup care are obligaia ntocmirii situaiilor financiare
consolidate, criteriile menionate la lit. c) se vor aplica conturilor
consolidate.
Uneleriscurisuntneasigurabile.
4.2.4. Suma asigurat
A. Noiune
Suma asigurat reprezint suma maxim n limita creia
asiguratulesteobligatsplteascindemnizaiadeasigurarelaivirea

37

cazuluiasigurat.
Suma asigurat este un element esenial al contractului de
asigurare ce stabilete ntinderea obligaiei asigurtorului la ivirea
cazuluiasigurat.
Totodat, suma asigurat este util i pentru determinarea
primei.ntreceledouelemente(primaisumaasigurat)existo
corelaienecesar(primasestabiletecaprocentlasumaasigurat).

B. Condiii
Sumaasiguratestesupusunorcondiiicaredifernfuncie
detipulivarietateaasigurrii.
Astfel, n cazul asigurrilor de bunuri, suma asigurat nu
trebuie s depeasc valoarea real a bunului la data asigurrii.
Supraasigurarea nu este permis deoarece ar putea trezi interesul
asiguratuluinproducerearisculuiasigurat 16.nschimbeapoatefi
inferioarvaloriibunuluiladataasigurrii(subasigurare),ipotezn
caresumaasiguratsestabileteprinconveniaprilor.
Tot prin convenie se stabilete suma asigurat i n cazul
asigurriiderspunderecivil(ntructcuantumulpagubeiterului
esteincert).
n cazul asigurrii obligaiei de rspundere civil suma
asiguratsestabileteprinHotrreaGuvernului.
ncazulasigurriidepersoane,sumaasiguratnuestelimitat
ci sestabileteprinconveniaprilor(deoarece viaaisntatea
omuluisuntnprincipiuinestimabile,raiuniledesupraevaluaresau
subevaluaresuntinaplicabile).
C. Indemnizaia de asigurare
Indemnizaiadeasigurareesteovarietateasumeiasigurate
definitcasumadebanipecareasigurtoruloachitasiguratuluila
survenireacazuluiasigurat.Seutilizeaznasigurrilededauneise
pltetenlimitasumeiasigurate(numaipnlaconcurenasumeise
16 Fr.Deak,op.cit.,p.492.

38

asigurare i nu poate depi valoarea bunului la data producerii


evenimentuluiasigurat).
La asigurrile de persoane, indemnizaia coincide cu suma
asiguratsauopartedinaceastancazuluneiinvaliditipariale.

4.2.5. Dauna (paguba) de asigurare


Dauna(paguba)deasigurarereprezintprejudiciulsuferitde
asigurat n urma realizrii cazului asigurat (riscul), n stabilirea
acesteia se are n vedere numai prejudiciul efectiv (damnum
emergens)nuibeneficiulnerealizat(lucrumemergens).Acestadin
urmvafireparatnumainasigurareaderspunderecivil.
n materia asigurrilor de persoane, dauna nu intereseaz,
deoareceindemnizaiadeasigurareestepltitindiferentdepagub.
4.2.6. Sistemele de acoperire n asigurare
Modulncaresestabileteniveluldespgubiriiideciraportul
dintredauna(paguba)deasigurareiindemnizaie(despgubirea)de
asigurare(volumuldespgubirii)senumetesistemdeacoperiren
asigurare.
Aceast problem se pune numai n cazul asigurrilor de
dauneadicalasigurriidebunuriiderspunderecivil.
Practicseutilizeazunuldinurmtoarelesisteme:
sistemulacopeririiproporionalecareconstnaceeac
indemnizaiadeasigurarereprezintaceeaipartedindaunpecare
o reprezint suma asigurat fa de valoarea de asigurare. Spre
exemplu,dacunbunnvaloarede100milioaneleiesteasiguratla
valoareade80milioaneleiipiereparial(50%)asiguratulvaprimi
odespgubireproporionalcuvaloareaasigurrii,adic40milioane
lei.Seaplicnmateriaasigurrilorfacultativedebunuri.
sistemul primului risc const n aceea c asigurtorul
suportdaunanntregime,nlimitasumeiasigurate.Spreexemplu,
ncazulasigurriiunuibunnvaloarede100milioanelei,asigurat
pentrusumade50milioanelei,buncareafostavariatnproporiede
40%(40milioanelei)asigurtorulvaplti40milioaneleiinu50

39

%dinpagub(adic20milioanelei)deoareceaceastanudepete
sumaasigurat.Dacpagubaerade60milioanelei,asigurtorularfi
pltitnumai50milioanelei(sumaasigurat).
Sistemulseaplicnmateriaasigurrilordebunuricasnice,
avndavantajulniveluluimairedusalprimelordeasigurare.
sistemul acoperirii limitate este un sistem combinat.
Asigurtorulpltetepagubanumaipesteoanumitlimitnumit
franiz,determinatnsumasbsolutsauprocentual.Deaceeasa
spuscnlimitafranizei,asiguratulestepropriulsuasigurtor.
4.3. Prima de asigurare
4.3.1. Noiune
Primadeasigurareestesurnadebani(indemnizaia)pecareo
pltete asiguratul asigurtorului pentru asumarea riscului (preul
asigurrii).
Noiuneadeprimderivdinlatinescul primum,carenseamn
mainti,nprimulrnd,nsensulcsepltetemainti,naintea
pliiindemnizaieideasigurarecareesteincert,netiindusedac
icndsevaplti.
nasigurrilemutuale,primadeasiguraresenumetecotizaie.
4.3.2. Structura primei
Primapltitdeasigurat,numiti primbrut,secompune
dinprimanet(teoretic)destinatformriifonduluidedespgubire
(sumaasigurat)iprimaadaos(destinatacopeririicheltuielilori
profituluiasigurtorului).
Primelesestabilescpecategoriideriscuriasumateifuncie
desumaasiguratsubformatarifelordeprime.Acesteasuntsupuse
Oficiuluidesupraveghereaactivitiideasigurareireasigurarei
trebuiesasigureojustcorelaientreriscurileasumateiprimele
pecarelencaseazdelaasigurai.Primeledeasiguraresestabilesc
peunitidetimp,deregulunanisuntindivizibile,chiardac
asigurtorulpoateacceptaratesubanuale.Unitateadetimpavutn
vederelastabilireaprimeinuseconfundcudurataasigurrii,care

40

semnific intervalul de timp n decursul cruia asiguratul sufer


risculasigurrii.
4.4. Prile n contractul de asigurare
4.4.1. Precizri
Contractuldeasiguraresencheientredoupri:asiguratul
iasigurtorul.
Acetiapotparticipala ncheiereacontractuluiattpersonal
ctiprinreprezentanisaualtepersoaneinteresate,ipotezncare
aparoseriedeparticulariti.
4.4.2. Asiguratul
Asiguratulestepersoanafizicceintrnraporturicontrac
tuale cu asigurtorul. El este persoanacare suport asupra sa sau
asupraintereselorsaleoasigurare.
Elestecelameninatderisculacoperit,fienpersoanasa,fie
npatrimoniulsu.
Calitateadeasiguratdesemneazpe:
titularulinteresului(nasigurareadebunuri);
persoanaasuprafaptelorcreiapoartriscul(nasigurarea
derspundere);
persoanapentruviaaisntateacreiasacontractat(n
asigurareadevia).
La asigurrile ncheiate cu persoane juridice cu sediul n
Romnia,prinasiguratsenelege:membriiorganuluideconducere
lucrndnaceastcalitate,conductoruluiautovehicululuisauorice
alt prepus al asiguratului. Sunt excluse de la asigurare daunele
cauzatecuinteniedemembriiconduceriipersoaneijuridice ide
oricareprepusalei.
Din perspectiva asiguratului, formarea contractului de
asiguraresepoateproduceattnmodulobinuit,prinmanifestarea
devoinaprilorcticaoconsecinaurmtoarelorsituaii:
unmandatgeneralsauspecialncredinatunuireprezentant
convenional.Mandantulesteacelcare,prinintermediulmandatarului

41

seobligidevinecreditoruleventualalasigurtorului;
o gestiune de afaceri (fapt juridic licit). Dac faptul de
gestiuneconstndnperfectareacontractuluideasigurareesteutil,
proprietarul(geratul)seobligidevineasigurat;
o stipulaie pentru altul (obligare n contul altuia). Dac
persoanacaretrateazcuasigurtorulseobligapltiprimele,terul
n contul cruia asigurarea a fost contractat devine asigurat sau
creditorulasigurtoruluincazulproduceriiriscului.
n aceast ipotez distingem trei categorii de persoane
interesatencontractuldeasigurare:
a) semnatarul sau contractantul asigurrii, cel care
semneazpoliannumepropriuiseobliglaplataprimelor(ctre
asigurtor);
b)asiguratuladiccelacruipersoansaupatrimoniu
suntsupuserisculuipreluatdeasigurtor;
c) beneficiarul desemnat n caz de sinistru s ncaseze
beneficiulcontractului.Beneficiarulestestipulatexpresdecontractantul
asigurriisauuneoridelege(creditorulprivilegiatsauipotecar n
asigurarea de bunuri, victima n asigurarea de rspundere civil,
etc.).
Celetreicalitipotfireuniteasuprauneisingurepersoane,
precumproprietarulunuibuncarencheieoasiguraredebunurii
care este deopotriv contractant, asigurat i beneficiar n cazul
produceriirisculuiasigurat.
Alteori, calitatea de contractant revine unei persoane (spre
exemplu agentul economic ce a ncheiat o asigurare facultativ
pentruaccidentedemunc),iarcalitateadeasiguratibeneficaraltor
persoane(angajaiiasigurai).
ntroaltipotez,specificasigurriidevia,contractantuli
asiguratulsuntaceeaipersoan,iarbeneficiarulasigurriiesteoalta
(motenitori,etc.).

42

4.4.3. Asigurtorul
A. Dispoziii legale
Activitatea de asigurare din Romnia se desfoar potrivit
Legii nr. 136/1995 (cu modificrile ulterioare) de ctre societi
comerciale de asigurarereasigurare i societi de reasigurare
denumiteasigurtori.
B. Societile de asigurare
Potrivitari.11dinLegeanr.32/2000activitateadeasiguraren
Romniapoatefiexercitatnumaide:
societipeaciuni,
societimutuale;
filialealeunorasigurtoristrini,constituitecapersoane
juridiceromneautorizatedeComisiadesupraveghereaasigurrilor;
sucursalealeunorasigurtori,persoanejuridicestrine,
autorizatedeComisiadesupraveghereaasigurrilor.
Pentru a fiautorizate, n vedereaconstituirii i funcionrii,
societiledeasiguraretrebuiesndeplineasccondiiilecumulative
prevzutedeart.12pct.4dinLegeanr.32/2000,respectiv:
sdispundemarjadesolvabilitatelegal;
capitalul social vrsat sau dup caz, fondul de rezerv
libervrsatesteconformprevederilorlegale(7miliardeleipentru
activitateadeasigurrigenerale,cuexcepiaasigurrilorobligatorii,
14miliardeleipentruactivitideasigurrigenerale,10miliardelei
pentruactivitideasigurridevia);
societateaprezintunprogramdereasiguraresatisfctor
pentruactivitateasa;
societateaprezintcalculespecificepentruactivitateade
asiguraredevia;
numelesocietiinuinduceneroarepublicul;
societateavadesfuranumaiactivitatenlegturasigurarea.
asigurtorultrebuiesfacdovadacsaconstituitlegal
narancareestenregistraticdesfoardecelpuin5anio
activitate de asigurare similar cu aceea pentru care solicit

43

autorizarenRomnia.
Societatea de asigurare poate si constituie dezmembr
minte de tipul filialelor i sucursalelor n teritoriu, ai cror
conductorilucreazpebazdemandat.
Societiledeasigurrisepotasociangrupurisausistemede
genulholdingurilor,grupurilor,conglomeratelor,etc.(art.4953din
Legeanr.403/2004)17.
ncadrulacestoraosocietatedeasigurarepoateaveapoziia
uneisocietimamafilialei,societiafiliate,holdingului,etc.
ntre entitile unui grup se stabilesc raporturi de putere
potrivitdreptuluicomun18.

C. Intermediari n asigurri
Pentruexpansiuneaafacerilorlor,societiledeasigurripot
folosi intermediari. Potrivit art. 55 din Legea nr. 403/2004 sunt
intermediarinasigurribrokerideasigurareiageniideasigurare,
iarintermediarinreasigurribrokeriidereasigurri.
Brokerdeasigurarepoatefi:
a) persoana juridic romn ori strin constituit n
condiiilelegii,carenegociazpentruclieniisi,persoanefizicesau
juridice,asiguratesaupotenialasigurate,ncheiereacontractelorde
asigurare sau reasigurare i acord asisten nainte i pe durata
derulriicontractelororinlegturcuregularizareadaunelor,dup
caz.
b) un intermediar dintrun stat membru, care desfoar
activitideintermedierepeteritoriulRomniei,conformdreptului
destabilireilibertiideaprestaservicii.
Agent de asigurare este persoana fizic sau juridic
mputernicit,nbazaautorizriiunuiasigurtororireasigurtor,s
ncheie n numele i n contul asigurtorului sau reasigurtorului,
17 Cuprivirelanoiuniledefilial,sucursal,societatemamasevedea
M.Toma,Dreptcomercial,EdituraArgument,Bucureti,2003,p.317i
urm.
18 Ibidem.

44

contractedeasigurareorireasigurarecuterii,conformcondiiilor
stipulate ncontractul de mandat ncheiat, fr s aib calitate de
asigurtor,reasigurtor,brokerdeasigurare(reasigurare).
Art. 6 din Legea nr. 403/2004 definete activitatea de
intermediere n asigurrii ca fiind activitatea de introducere,
propunere ori ndeplinire a altor activiti preliminarii ncheierii
contractelor de asigurare sau oferirea de asisten pentru
administrareaorindeplinireaunorcontracte,ndeosebincazulunei
daune. Aceste activiti nu vor fi considerate activiti de
intermedierenasigurri,ncazulncaresuntndeplinitedectre
asigurtor sau de un angajat al acestuia, care acioneaz sub
responsabilitateaasigurtorului.
Nu pot fi considerate activiti de intermediere n asigurare
nici urmtoarele: furnizarea de informaii n mod ocazional, n
contextuluneialteactivitiprofesionalealcruiscopnuconstn
oferireadeasistenclientuluinvedereancheieriisauadministrrii
unui contract, administrarea daunelor unui asigurtor, pe baze
preferenialeprecumiregularizareadaunelor.

4.5.Condiiiledevaliditatealecontractuluideasigurare
4.5.1. Enumerare
Contractul de asigurare este supus regulilor generale ce
guverneazmateriaobligaiunilor.nconformitatecudispoziiunile
art.1179dinCodulcivil,condiiileesenialepentruvaliditateaunui
contractsunturmtoarele:
capacitateadeacontracta;
consimmntulvalabilalprilor;
unobiectdeterminat;
ocauzlicit.
4.5.2. Capacitatea de a contracta
i n contractul de asigurare, capacitatea (ca element de
validitate)reprezintregula,iarincapacitatea,excepia.Art.1180din
Codulcivilstabiletecpoatecontractaoricepersoancenueste

45

declarat necapabil de lege. Aceast regul general privete i


persoanafizicipersoanajuridic.
Persoanele juridice, spre deosebire de persoanele fizice,
dobndesc capacitatea de exerciiu concomitent cu capacitatea de
folosinchiardinmomentulnfiinriiideterminriiorganelorde
conducere. Ca atare, persoanele juridice pot ncheia contracte de
asiguraredirectprinorganeledeconducere,prinsubunitilelorsau
prinreprezentani.
Referitor la persoanele fizice, ele pot ncheia contracte de
asigurare dac au mplinit vrsta de 14 ani i nu sunt puse sub
interdicie.Sunt,deci,exceptatepersoanelecarenuaucapacitatede
exerciiu.
Cutoateacestea,contracteledeasigurare,ncheiatedeminorii
sub14aniidepersoanelepusesubinterdicie,rmnvalabile,att
timpctceincauzsaureprezentaniilorlegalinuceranularea.n
consecin, dac nainte de a se cere anularea survine o daun,
asigurtorulvafiobligatladespgubiri.Dacsecereanularea,sevor
restituiprimelencasate.Dreptuldeacereanulareacontractuluinu
existnsipentruasigurtorntruct,potrivitart.46(2)dinCodul
civil,persoanelecapabiledeaseobliganupotopuneminoruluii
interzisuluiincapacitatealor19.
Persoanele fizice cu capacitatea deplin de exerciiu, pot
ncheiaoricecontractdeasigurare, nbazaclauzelorprevzuten
condiiiledeasigurare.
Problemacapacitiipersoaneifizicedeancheiauncontract
deasigurareasuscitatinteresnliteraturajuridic.
ntroopinie20saexprimatprereacuncontractdeasigurare
de bunuri poate fi ncheiat de orice persoan fizic, care are
capacitateadeafaceactedeconservare.
ntroaltopinie21,seconsidercncheiereacontractuluide
19 D.Popescu,I.Macovei,Contractuldeasigurare.EdituraJunimea,Iai,
1982,p.104.
20 FranciscDeak,op.cit.,p.113.
21 T.R.Popescu,P.Anca,Teoriageneralaobligaiilor,Edituratiinific

46

asigurare privind bunurile este un act ce face parte din categoria


actelordeadministrareapatrimoniuluiinudincategoriaactelorde
conservare, deoarece aceste cheltuieli fcute pentru asigurarea
lucrului,nugaranteazbunulcontrapericoluluilacareestesaupoate
fiexpus,cipermitenumaiasiguratuluideaprimi,ncazdesinistru,
valoarea bneasc a bunului22, n aceast opinie sunt acte de
administrare, acele acte a cror finalitate concur la o exploatare
normalieficientapatrimoniului.Unasemeneacontract,cumeste
i contractul de asigurare, poate fi ncheiat n mod valabil de un
minorcucapacitaterestrnsdeexerciiu,ctvremeesteunactce
nu depete sferaadministrrii bunurilor i nueste de natur ai
pricinuivreoleziune23.
n consecin, persoanele fizice cu capacitate de exerciiu
restrns,cerealizeazvenituridinmuncproprie audreptuldea
dispunesinguridesumeledebaniceleaudobnditipotncheia
attasigurridebunuri,ctiderspunderecivil,ncadrulactelor
deadministrareapatrimoniuluipropriu,frncuviinareaprealabil
areprezentanilorlegali(prinisaututori).
nasigurriledepersoane,pentruancheianmodvalabilun
contract,persoanacaredoretesseasiguretrebuiesaibvrstade
celpuin16animpliniiisndeplineasccelelaltecondiiipentru
iEnciclopedic,Bucureti,1987,p.49;C.Sttescu,Dreptcivil.Teoria
generalaobligaiilor,Bucureti,T.U.B.,1988,p.236;M.Planiol,G.
Ripert,Traitepratiquededroitcivilfranais(Tratatpracticdedrept
civilfrancez),TomeXI,Contratscivils.Paris,1932,p.579;H.Margeat,
A.FavreRochex,Precisdelaloisurlecontratd'assurance(Studiu
asupralegiicontractuluideasigurare),Paris,1971,p.59;M.PicardiA.
Besson,op.cit.,p.78.
22 D.Alexandresco,Explicaiuneateoreticipracticadreptuluicivil
romn,TomulX,EdituraSocec,Bucureti,1911p.445446.
23 Tr.Ionacu,Capacitateadeexerciiuadrepturilorcivileiocrotireasub
aspectulpatrimonialalipseifirestrngeriiacesteicapacitinlumina
recenteilegislaiiaR.P.R.,nStudiiicercetrijuridice,1956,nr.l,p.
72.

47

a fi cuprins n asigurare, poate ncheia valabil o asigurare fr


ncuviinareareprezentanilorlegali.
nliteraturajuridicsasusinuttotuicunminorntre14i
18aninupoatencheiapersonalisingurcontractuldeasigurarede
persoanedectcuautorizaiaprealabilareprezentanilorsilegali.
nacestsens,saartatcvaloareaprimelordeasigurarearputea
depi venitul minorului i deci lar putea leza, iar n asigurarea
pentrucazdemoarte,impunndusedesemnareauneiterepersoane
cabeneficiar,neamaflanfaaunuiactdedispoziie,pecareun
asemeneaminornuarecapacitateadea1ncheia.
Practica curent a asigurrilor a admis ns ncheierea
contractelor de asigurare mixte de persoane pentru caz de
supravieuire,invaliditatepermanentcaurmareaunuiaccidenti
decessaunumaicontractedeasigurarepentrucazdeaccidente,cu
minori n vrst de 16 ani mplinii, ncadrai nmunc, fr a fi
necesarvreoncuviinareprealabil.Aceastsoluieestejustificat
prin natura contractelor de asigurare, care exclud posibilitatea de
leziune,elefiindcaracterizateiprinfaptulcreprezintomsur
deprevederei,deregul,unmijlocdeeconomisirepetermenmai
ndelungat.Totodat,nasigurareamixtdepersoane,sumaasigurat
nu se pltete numai n situaia decesului asiguratului survenit n
cursulasigurrii,ciincazdesupravieuirelaexpirareacontractului
deasigurare,ceeacepermiteminoruluicalaoanumitvrstsaib
osumdebanipecareopoatefolosindiversescopuri.
n fundamentarea acestei opinii, sau invocat dispoziiile
conform crora minorul cu capacitatea de exerciiu redus poate
dispunepersonaldevenituriledobnditedinmuncasa.Deci,minorul
se poate obliga s plteasc, din veniturile realizate, primele de
asigurare, cu att mai mult cu ct nivelul lor este redus. De
asemenea,minorulde16ani,personalifrnicioncuviinareeste
capabildeantocmiuntestamentprincaresdispundejumtate
dinceeacearfipututdispunedacarfifostmajor.
n ipoteza c minorul, ncheind un contract de asigurare de
viaorideaccidente,ardecedandecursulasigurrii,sumaasiguratse

48

pltetebeneficiarilornscriinpolisaumotenitorilor,dacnus
adesemnatunbeneficiar.Aceastsumnuconstituiensunelement
dinpatrimoniuldecedatuluiasigurat,ntructpatrimoniulnuafost
micoratdectcucontravaloareaprimelorpltite.nacelaisens,n
cazdedecesalasiguratuluidinaccident,sumapltitbeneficiarului,
iesedinpatrimoniulasigurtorului,nudinaasiguratuluidecedat,ca
urmareapreluriirisculuipentrucaresauncasatprimele.Dealtfel,
sumaasiguratnuestecuprinsnsuccesiuneastipulantuluiinici
supusraportuluisuccesoralorireduceriipentruntregirearezervei
succesoraledectcuprivirelasumelepltitededefunct,ntimpul
vieii,cutitluldeprime24.
4.5.3. Consimmntul prilor
n contractele de asigurare, consimmntul prilor este
reglementatdedispoziiiledreptuluicomun.Pentruaproduceefecte,
consimmntul trebuie s nu fi fost dat prin eroare, smuls prin
violensausurprinsprindoi.
nceeaceprivetestareadeeroareaesenialaasiguratului
existent la ncheierea contractului de asigurare este greu de
presupus. O confuzie, cu privire la asigurtor, sau la substana
obiectuluiconveniei,estedeneconceputntructasiguratulprimete
undocumenttipritncareseindicclarcncheieuncontractde
asigurareicareanumetipdeasigurare.
nliteraturajuridicveche25saconsideratc,consimmntul
estedatprineroareatuncicndasigurareaurmasfiefcutlao
anumitsocietatedeasigurare,ntrunscopbinedeterminaticao
cauzprincipalacontractului.Astfel,instituiilebancareidecredit
careacordau mprumuturiipotecare,impuneau,printroclauz,ca
imobilul s fie asigurat, pe durata mprumutului, la o anumit
societate de asigurare, agreat de creditori. Dac din eroare se
ncheiadectredebitoroasigurarecuunaltasigurtorneagreatde
24 D.Popescu,I.Macovei,op.cit,p.108.
25 A.Calef,Asigurareacontraincendiilor,Bucureti,1936,p.1415.

49

creditor,solicitantuluiiserefuzamprumutul,ceeaceddealocla
anularea contractului de asigurare, din cauza existenei erorii
referitoarelapersoanacucaresacontractat.
npracticafrancezdeasigurri,printrohotrreaCuriide
casaie, sa statuat c reprezint eroare asupra substanei confuzia
privindeficacitateajuridicacauzeiobligaiei.nspe,opersoana
ncheiatuncontractdeasigurarentimpcebeneficia,pentruacelai
risc,deoasigurarecontractatdemamasa,decedat.ntrunaltcaz,
instana francez, delibernd asupra situaiei unui asigurat care
contractasesuccesivdouasigurricontraaceluiairisc,arespins
excepiadenulitate,motivndceroareainvocatnuestescuzabil.
nmateriaasigurrilor,violena(art.1216Codciv.),caviciu
deconsimmntindeplinindcondiiiledeafideterminantpentru
ncheiereacontractului,injust,nelegitimiilicit,esterarntlnit
nactivitateapractic.Totui,cndconsimmntuluneiadinpri,
asigurtor sau asigurat, ar fi viciat, prin violen, contractul de
asigurarevafianulatdupreguliledreptuluicomun.
Potrivitart.1214dinCodulcivil,dolulreprezintocauzde
nulitateaconveniei,dacmijloaceleviclenentrebuinatedeunadin
prisuntdeaanaturnctaparenmodevidentcfraceste
manoperecealaltpartenuarficontractat 26,npracticaasigurrilor
sentlnesc,uneori,cazuridedoiconstndnprezentareadectre
agentuldeasigurareaunorasigurrifacultativecafiindobligatorii,
subsanciuniimaginare,pentruaobineconsimmntulasiguratului
lacontractare.Unasemeneadolestedenatursncalcelibertatea
asigurriicontractualedac,fraceastfalsreprezentare,parteanu
iarfidatconsimmntullancheiereacontractului.
Soluia anulrii se impune pentru a ocroti principiul de
libertatealvoineipriicareacontractat,nfapt,nusepoateaprecia
nscasiguratulasuferitopagubprinplataprimelordeasigurare
26 AsevedeaiTribunalulSuprem,seciacivil,decizianr.351din14
februarie1973,nRepertoriuldepracticjudiciarnmateriecivila
TribunaluluiSupremiaaltorinstanejudectoreti,peanii19691975,
EdituratiinificiEnciclopedic,Bucureti,1976,p.115.

50

ntruct,caocontraprestaie,asigurtorulapreluatnsarcinasaun
riscceputeaameninaviaasaupatrimoniulceluincauz.
Dolulsarputeaiviidinparteaasiguratului.Pentruaevita
asemenea situaii, se instituie un regim special de protecie a
consimmntuluiasigurtoruluincazderspunsurineexactesau
necomplete,fcutecusaufrreacredin,dectrecontractantla
ncheiereaasigurrii,cuprivirelamprejurrileesenialereferitoare
larisc.
4.5.4. Obiectul contractului
n literatura de specialitate exist o diversitate de opinii cu
privireladefinireanoiuniideobiectalcontractuluideasigurare.
ntroprimsusinere27,obiectulcontractuluide asigurare l
formeazbunulsaupersoanacaresuntexpuseunuianumitpericol.
Dup o alt opinie28, obiectul contractului l constituie interesul
asigurabil. ntroaltprere29,risculesteobiectalcontractuluide
asigurare.Astfel,seconsiderclafiecareasigurarenprimulplan
vine riscul i acesta trebuie s fie un element independent care
reprezint obiectul unitar al asigurrii, formnd singurul obiect al
contractuluideasigurare.
n aceste opinii, elementele considerate a fi obiect al
contractuluisuntnrealitateobligaiicontractuale30careauobiectele
27 P.Sumien,Traitetheoriquedesassurancesterrestresetdela
reassurance(Tratatteoreticdeasigurriterestreidereasigurare),Paris,
1936,p.27;V.K.Raiher,op.cit.,p.196;A.Ramella,Tratattodelle
assicurazioneprivateesociali(Tratatuldeasigurareprivatisocial),
Milano,1936,p.179.
28 Ch.Weens.L'assurancedeschoses(Asigurareadelucruri),Paris,1933,
p.102.
29 CesareVivante,Dellcontrattodiassicurazione(Contractulde
asigurare),Torino,1936,p.65;Josephllemard,op.cit,p.75.
30 M.Planiol,Traitedementairededroitcivil(Tratatelementardedrept
civil),Tomedeuxieme.Lespreuves.Theoriegeneraledesobligations.
Lescontrats.Privilegesethypotheques,Paris,1907,p.333;A.Colin,H.

51

lor. Se confund obiectul asigurrii cu obiectul raportului de


asigurareicuobiectulcontractuluideasigurare.
Risculesteunuldinelementeleesenialealecontractului i,
frndoial,ainspiratideeadeasigurare,deorganizareaproteciei
mpotrivasa.Conformprincipiuluifr riscnuexistasigurare",
risculajungepeprimulplanalelementelorcontractuluideasigurare.
Darnuestesuficientcarisculsfieconsideratobiectalcontractului,
ntructelajungensferajuridicnumaidupceprilesauobligat.
Tot astfel, interesul nu poate fi obiect al contractului de
asigurare.Aprotejainteresul,nmultecazuri,arnsemnaaproteja
interesul creditorului pentru crean sau al uzufructuarului pentru
valoarea uzufructului. Protecia prin asigurare, pe care o creeaz
asigurtorul mpotriva riscului, are ns o arie mult mai
cuprinztoare. Protecia prin asigurarea bunului asigurat cuprinde
attmsurilepreventivecareaucafinalitatepstrareanevtmata
bunului,ctimsuriledereparareirepunerensituaiaanterioar,
ncazulproduceriisinistrului.nacestfel,seprotejeazattinteresul
proprietaruluibunului,ctiinteresulcreditorului.
nsituaiancare,nurmaproduceriievenimentuluiasigurat,
creana creditorului ar fi pltit din suma despgubirilor, ar fi
zdrnicitproteciainteresuluiproprietarului.Caurmare, nunele
dispoziiunilegalecuprivirelaachitareadespgubirilordinfondul
deasiguraresaprevzutcadespgubireasfiefolositexclusiv"
pentrureparareadaunei.
Organizarea proteciei prin asigurare mpotriva riscului este
destinatbunurilor,respectivpersoanelorexpuseunuianumitrisc.
Despgubirealaasigurareadebunurisauderspunderecivileste
destinat refacerii lucrurilor distruse sau acoperirii prejudiciului
cauzatterilor.Laasigurareadepersoane,sumaasiguratcontribuie
lacreareacondiiilormaterialealeasiguratuluisaubeneficiarului.
nconsecin,obiectulobligaiilorcontractualealeprilor,n
Capitant,Courselementairededroitcivilfranais(Curselementarde
dreptcivilfrancez),VolumeII,Paris,1921,p.292.

52

contractuldeasigurare,lconstituievaloareacesaasigurat,nmod
concret (anumite lucruri la asigurarea de bunuri, despgubirile
datoratedeasiguratuneiterepersoanelaasigurareaderspundere
civilsauuneleatributealepersoanei,viaaoricapacitateademunc
laasigurareadepersoane31).
nasigurareadebunuri,nprincipiu,oricebunexpusunuirisc
poatefiasigurat.Astfel,culturileagricoleirodulviilorsusceptibile
deafidistruseorivtmateprinploaietorenial,inclusivefectele
indirecte,furtun,uragan,incendiu,prbuiresaualunecaredeteren,
potfiasigurate.
Pelngbunurilesupusedistrugeriioriavarieriinsubstana
lorconstitutiv,potficuprinsenasigurareilucrurilecarefrafi
distrusesauavariatesuntsusceptibiledediminuaresauinexisten,
cumarfibeneficiulsperat(aplicabilmrfurilortransportatenafara
rii).
Pentrucaunbunsfieasigurat,eltrebuiesexiste.Oexcepie
de la aceast regul o reprezint asigurarea bunurilor viitoare,
practicatncomerulmaritim(navenconstrucie).
Determinarea bunului asigurat ca obiect al obligaiei
contractuale se face n funcie de specificul asigurrii i n
conformitate cu cerinele stabilite prin condiiile generale sau
specialedeasigurare,considerateparteintegrantacontractului.De
regul, determinarea bunului asigurat se realizeaz prin indicarea
caracteristicilor proprii, n scopul identificrii i diferenierii, prin
artarea caracteristicilor grupului din care face parte i prin
precizarealoculuiundesepoategsi.
Astfel,ncazulasigurriiautovehiculelor,ncontractulcese
ncheie,asiguratultrebuiesmenioneze,nmodobligatoriu,felul,
marcaitipulautovehiculului,capacitateacilindric,indicativul i
numruldenmatriculare.
La asigurarea facultativ a bunurilor n timpul transportului
extern, asiguratulesteobligatca ncererea de asiguraresindice
31 FranciscDeak,op.cit.,p.88.

53

toate datele care au importan pentru identificarea bunurilor, i


anume,descriereaexactabunurilor,numrulieventual,marcajul
coletelor,greutatea,felulambalajelor,loculdencrcare,transportare
i destinaie, iar n cazul transportului maritim, denumirea i
pavilionulnavei.
Cu caracter derogatoriu, unele bunuri nu pot fi cuprinse n
asigurare. n raport de criteriile utilizate, bunurile excluse de la
asiguraresepotgrupanmaimultecategorii.
Astfel,nupotfiinclusenasigurare:
bunurilecarenumaiprezintimportaneconomic.De
exemplu,navele,aeronaveleialtelucruricarenumaipotfifolosite
potrivitcudestinaialor,dincauzadegradrii.
bunurile i culturile ce nu ndeplinesc anumite cerine
prevzutedeactelenormativenvigoare(asigurrideavariipentru
autovehiculelecarenusuntnmatriculatepotrivitdispoziiilorlegale
privindcirculaiapedrumurilepublicenRomnia,culturilecarenu
sunt considerate agricole, plantele crora le lipsete caracterul de
plantecultivatenvedereaobineriiunorrecoltefneelenaturale,
ierburilesemnatepentrufertilizareasoluluisaupentrupunat);
culturileagricoledepesuprafeelereduse.
bunurilecareprincaracteristicilepropriisauloculundese
aflamplasatenusuntexpuserisculuisaupotfisupuseunuirisc
excesiv. Astfel, n asigurarea cazurilor de furt nu sunt primite n
asigurarebunurileconstndnmijloacefixe,careprinvolumulsau
greutatealororiprinfaptulcsuntziditenusuntexpuserisculuidea
fisustrase.Pedealtparte,bunurileceseaflnimobilelesituaten
afara unei localiti i care nu au paznic permanent sau nu sunt
locuitenpermanen,reprezintriscuriexcesivepecareasigurarea
nulepoatecuprinde.Deasemenea,constituieriscuriexcesive,pe
careasigurtorulnulepoateluansarcin,mrfurilesaualtebunuri
aflate n vitrine exterioare care nu fac corp comun cu cldirea
indicat n contractul de asigurare, ct i pietrele scumpe sau
obiecteledeplatin,aurivalorilecarenusuntpstratendulapuri
defier(casedebani,tezaure).Pentruaceleaiconsiderentederisc

54

excesiv, nu pot fi asigurate la transportul terestru intern bunurile


inflamabile sau uor inflamabile, explozive ori uor combustibile,
precumilichideleacide.
animaleleaflatengospodriilecarenurespectregulile
zooigienice i sanitarveterinare de ngrijire, hrnire, ntreinere i
folosire,ctianimalelebolnavesauaflatenlocalitilencaresa
stabilitcarantina.
n asigurarea de persoane, potrivit condiiilor generale i
specialedeasigurare,determinareaasiguratuluisefacedupdatele
salepersonale,respectivnumeleiprenumele,datailoculnaterii,
domiciliul.
nacestultimcaz,agentuleconomicesteobligatsinun
registrudeevidenaangajailorasigurai,peprofesiiicudatelede
stare civil. Asigurtorul are dreptul de a verifica registrul de
evidenpentruastabilinumrulasigurailoriperioadadetimpct
aufostasigurai,precumidacnumruliprofesialoraufostjust
stabilite.
Persoana care ncheie o anumit asigurare trebuie s
ndeplineasc, cumulativ, trei condiii, impuse de asigurtor, cu
privirelavrsta,stareasntiiigraduldeinvaliditate.
Condiiile generale i speciale de asigurare includ, n mod
obligatoriu,nmajoritateaformelordeasigurare,persoanelenvrst
dela16anila65deani.Stabilireavrsteide65deani,calimit
maximpentrucontractareaasigurrii,estedeterminatdefaptulc,
ncepnd de la aceast etate, tabela de mortalitate folosit pentru
calculareaprimelor arat creteri importante, chiar de la un an la
altul.
Delaregulaenunatexistnsiuneleexcepii,careprivesc
attlimitaminim,ctilimitamaxim.
Poziiaasigurtoruluiseexplicprininteresuldeaaplican
mod consecvent principiul seleciei riscurilor, care d stabilitate
operaiunilordeasigurare.
nasigurareaderspundereestenecesarcapersoanafizicsau
persoana juridic, a crei rspundere este asigurat, s fie

55

determinatnmodconcret.
Dac rspunderea este legat de un lucru, autovehicul sau
cldire,individualizareaseface,nprincipiu,dupaceleaicriteriica
inasigurareadebunuri.
Asigurareaderspunderereferitoarelaoanumitactivitatese
determin,mainti,nraportdecaracteruleigeneral,urmndca
apoisseprocedezelaindividualizare.Astfel,ncadrulactivitilor
economice se distinge rspunderea civil legal n legtur cu
activitile de profil din ntreprinderile industriale, comerciale, de
construcii,alimentaiepublicoriprestrideservicii.
n asigurarea de rspundere sunt excluse de la acoperire
dauneleprovocatecuinteniedeasigurat.Elenupotfacennicio
mprejurareobiectulacopeririipentruconsideraiideordinepublic
imoral.
Este de asemenea exclus de la acoperire prin asigurare
responsabilitateapenalpecuniar.Amenziledeoricefel,lacarear
ficondamnatasiguratul,prepusulacestuiaoripersoanelepentrucare
asiguratul rspunde potrivit legii, ct i cheltuielile de punere n
executare a hotrrilor judectoreti, trebuie pltite de condamnat.
Ordineaobteascnupoatengduitrecereaunorasemeneasanciuni
asupraaltorpersoane,printroasigurarederspundere.
Totpentruconsiderentedeordinepublic,nuesteacoperit
rspundereacivil,respectivprejudiciilecauzateterilor,nlegtur
cu folosirea autovehiculului n urmtoarele situaii: punerea n
circulaie a autovehiculului fr a avea certificat de nmatriculare
valabil sau alt autorizaie de circulaie valabil; conducerea
autovehiculul de ctre o alt persoan fr permis de conducere
valabil pentru categoria respectiv de autovehicul ori faptul c
permisuldeconducereiafostretras,anulatsaureinutnvederea
anulrii ori ca urmare a suspendrii exercitrii dreptului de a
conduce;conducereaunuiautovehiculasiguratdectreopersoan,
cuombibaiealcoolicnsngecedepetelimitalegalsaun
stare de ebrietate, ori aflat sub influena buturilor alcoolice,
sustragereadelarecoltareaprobelorbiologice nvedereastabilirii

56

alcoolemieioriprsirealoculuifapteiatuncicndacestfaptnueste
permis prin dispoziii legale; comiterea de ctre asigurat a unei
infraciuni,etc.
4.5.5. Cauza
Contractuldeasigurareestevalabilnumaidacareocauz
licit,nconcordancuprevederilelegii(art.1235Codcivil).
n literatura i practica judiciar sa pus problema cauzei
contractului care ar cuprinde n asigurare bunuri ce fac obiectul
contrabandei32.Doctrinafrancezvalideazunastfeldecontractn
cazul n care asigurarea sa ncheiat ntrun stat unde exportul
bunuluiasiguratnuconstituiecontraband,chiardacexpediereasa
fcutntroarncareimportulunorasemeneabunuriarfiprohibit.
Seconsidercnaraundecontractulsancheiat,ordineapublic
nuafostnclcat,icaatare,cauzaestelicit.
Un contract de asigurare va fi considerat ca avnd o cauz
ilicit atunci cnd este ncheiat cu nclcarea ordinii publice i
bunelormoravurispecificesocietii.nacestcontext,contrabanda
reprezintunriscdependentdeostaredelucruricontrarordineide
drept. De asemenea, instanele franceze au decis c o persoan
cstorit care ia abandonat soia i copiii pentru a tri n
concubinaj, nu poate desemna concubina ca beneficiar a unui
contract privind o asigurare asupra vieii, ntruct obligaia are o
cauzilicit.
Pentru aceleai considerente, nu poate fi contractat o
asigurarecuprivirelabunurirezultatedinsvrireaunorinfraciuni
oriacrorexistenesteilicit,susceptibildeafaceobiectulunei
aciuni n justiie i nici evenimentele provocate intenionat de
asigurat33.
V.Rezumat
32 D.Popescu,I.Macovei,opcit.,p.109ilucrrileacolocitate.
33 Ibidem,p.110.

57

ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Noiuneaicaracterelecontractuluideasigurare
Particularitialeelementelorcontractuluideasigurare
Prilencontractuldeasigurare
Condiiileesenialealecontractuluideasigurare

Vl.Testdeevaluare/autoevalare

1.Definiinoiuneaicaracterelecontractuluideasigurare
2.Precizaiparticularitileelementelorcontractuluideasigurare
3.Explicaicaresuntprilencontractuldeasigurare
4.Rezumaiproblemaintermediarilornasigurri
5.Definiicondiiileesenialealecontractuluideasigurare

R.1.vezi4.13.vezi4.35.vezi4.5
2.vezi4.24.vezi4.4

Vll.Temdecontrol:Noiuneaicaracterelecontractului
deasigurare

58

UnitateadenvareIIIl

ncheiereacontractuluideasigurare
l.Introducere
Aceasttemurmreteslmureascurmtoareleprobleme:
1.Precizri
2.Declaraiideasigurare
3.Analizarisculuidedusdindeclaraiadeasigurare
4.Obligaiaasigurtoruluideancheiacontractul
5.Momentuliloculncheieriicontractului
6.Coninutulcontractului
7.Duratacontractului
8.Probacontractului
9.Interpretareacontractului

ll.Competene
Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili:

Sdefineascicaracterizezedeclaraiadedeasigurare
Srezumeanalizarisculuidedusdindeclaraiadeasigurare
Sexpliceobligaiaasigurtoruluideancheiacontractulde
asigurare
Srezumemomentuliloculncheieriicontractuluideasigurare
Sexpliceconinutulcontractuluideasigurare
Srezumeproblemadurateiiaprobaiuniicontractuluide
asigurare.
Srezumereguliledeinterpretareacontractului

lll.Duratamediedeparcurgereatemeiestede:
3ore
lV.Coninutulunitiidenvare
4.Incheiereacontractuluideasigurare

59

4.1.Precizri

ncheiereacontractuluideasiguraredecurgepotrivitregulilor
dedreptcomun,fiindnecesaremanifestriledevoinexteriorizat
aleprilor,subformaoferteiiacceptrii.Acesteasentlnesci
formeazacorduldevoinfinalizatprinsemnareacontractuluide
asigurare.
Formarea acordului de voin presupune o etap pre
contractual,detratative,ncareprileiaucunotindeofertai
contraofertadeasiguraresidiscutclauzelecontractuale.
ncheierea valabil a acestui contract presupune o serie de
particularitiattnceprivetelaturilencheieriicontractului(oferta
i acceptarea), ct i n ce privete formarea consimmntului i
momentulncheieriicontractului.
Potrivitart.2200Codciv.Contractuldeasiguraresencheien
formscris.Art.10dinLegeanr.136/1995modificatprinLegea
nr. 172/2004, instituie urmtoarele reguli referitoare la ncheierea
contractuluideasigurare:
Contractuldeasiguraresencheienformscris.
ncontractuldeasiguraresevorspecificacelpuindetaliilede
identificare a prilor contractante i numele beneficiarului
asigurrii,dacacestanuestepartelacontract.
Contractuldeasigurarevacuprinde:
a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul prilor
contractante;
b)obiectulasigurrii:bunuri,persoaneirspunderecivil;
c)riscurileceseasigur;
d) momentul nceperii i cel al ncetrii rspunderii
asigurtorului;
e)primeledeasigurare;
f)sumeleasigurate.
Alte elemente pe care trebuie s le cuprind contractul de
asiguraresestabilescprinnormeadoptatenbazalegiideComisia
deSupraveghereaAsigurrilor".

60

4.2. Declaraia de asigurare


Unadinpri,deobiceiasigurtorul,faceoofertsubforma
unui formular special tip, potrivit intereselor celui ce vrea s se
asigure.
Acestformularsecompleteaznscrisdecelcedoretesse
asigureiseremiteasigurtorului.
Necesitateaformeiscrisesededucedindispoziiileart.10din
Legeanr.136/1995,aacumafostmodificatprinLegeanr.172/2004.
care cereaceast form pentruprobaiuneinupentru validitatea
contractului.Aceiadispoziieestenscris]nart.2201Codciv.
Formularul emis de asigurtor cuprinde, pe lng datele de
identificare a prilor i anumite ntrebri adresate persoanei care
doretesseasigureilacareaceastatrebuiesrspundsinceri
concis,pentrucaasigurtorulsifacoopinieprivindnatura i
proporiilerisculuiisstabileascprimaaferent.
Acesteinformaii(privitoarelabunulcevafiasigurat,suma
asigurat i descrierea riscului care l amenin) se declar de
persoanacaredoretesseasigure,pepropriarspundere.Doctrina
ipracticaapreciazcacestedatesunthotrtoarepentruncheierea
contractului i sancioneaz inexactitatea sau falsitatea lor cu
nulitatea(art.2204Codciv)
De obicei, declaraia ori cererea de asigurare se redacteaz
separatianteriorncheieriicontractuluideasigurare.
Identitateapersoaneiiautenticitateasemnturiicontractantului
secertificdemputernicitulasigurtoruluicarencheieasigurarea.
Uneori, declaraia de asigurare se ncheie concomitent cu
contractuldeasigurare.
Cu privire la natura declaraiei (cererii) de asigurare sa
susinutcaceastaarfiunactunilateraldevoincarenuproduce
efectejuridicedacnuesteacceptatipoatefirevocatexpressau
tacitfrcarspundereaofertantuluisfieangajat34.
34 AsevedeaD.Popescu,I.Macovei,Contractuldeasigurare,Editura
Junimea,Iai,1982,p.121ilucrrileacolocitate.

61

n opinia noastr, declaraia de asigurare este ceea ce este,


adicoofertdeacontracta,omanifestaredevoin,fcutpentru
ca prin acceptare s formeze un contract, un izvor de drepturi i
obligaii i nu pentru a nate din voina unilateral drepturi i
obligaii35.
Poliadeasigurare,poatefinominativ,laordin,lapurttor.
4.3. Analiza riscului dedus din declaraia de asigurare
Riscul, ca element esenial al contractului prezint pentru
asigurtoroimportandeosebitlancheiereacontractului.
Asigurtorulsolicitatscontractezetrebuiesfienmsurs
apreciezedacpoatesiasumerisculnsarcinasailacenivelal
primeiaferente.
Onestitateadatelorcomunicatedepersoanacaredoretesse
asigureestenecesarattpentruaseasiguraechilibrulprestaiilor
reciproce,ctipentruasesatisfacescopulasigurrii.
Asigurtorulnupoategrupaisatisfacescopulasigurriidect
dac cunoate cu exactitate mprejurrile eseniale referitoare la
riscul pe care urmeaz sl asigure, lucru de care depinde darea
consimmntuluiinivelulprimeicorespunztoarerisculuiasumat.
De cele mai multe ori, asigurtorul nu poate si procure
singurinformaiilenecesare.Desigur,elestenmsursefectuezeo
verificare personal. Astfel, ntro asigurare a bunurilor contra
incendiului, asigurtorul, cu ajutorul cadrelor specializate din
subordine, poate s se deplaseze la faa locului pentru a constata
situareaistarealucrurilor.Verificareaasigurtoruluinupoatefins
complet, rmnnd mprejurri carei sunt imposibil de a le
descoperi personal. De exemplu, el nu poate s cunoasc singur
destinaia bunului propus asigurrii sau vrsta, profesia ori starea
sntiiasiguratului,nasigurareadevia.

35 AsevedeaM.Toma,Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor,Editura
Argument,Bucureti,2003,p.109.

62

Consacrndopracticconstant,Legeanr.136/1995,prinart.
13,alin.l,modificatprinLegeanr.172/2004,obligasiguratuldea
declaraasigurtoruluitoatemprejurrileeseniale,referitoarelarisc,
pecarelecunoate,nmateriedeasigurare;bunacredinpresupune
ca, n interesul general, asiguratul s fac declaraii exacte i
complete, acionnd cu franchee i loialitate36. Contractul de
asigurare se bazeaz nu numai pe bunacredin, ci pe cea mai
categoricbuncredincaresecerefiecreipri.
Obligaiaasiguratuluideadeclararisculantreneazimportante
consecine din punct de vedere al valabilitii sau eficacitii
contractului.ncazulncareasigurtorulnuafostexacticomplet
informat de asigurat, practica asigurrilor a prevzut sanciuni
proprii,inndseamaidefaptuldacasiguratulafostdebunsau
dereacredin.
Dac sanciunileedictate aucaracter general, obligaia de a
declararisculestedubl.Obligaiaexistattnmomentulncheierii
contractului,ctincursulcontractului,ncazulagravriiriscului.
Dispoziiilelegaleprevdcpersoanacucareurmeazsse
ncheie asigurarea este obligat s rspund n scris la ntrebrile
formulate de asigurtor cu privire la mprejurrile eseniale
referitoarelarisc.Seconsidereseniale,mprejurrilehotrtoare
pentruncheiereacontractuluisaupentrucondiiilencareacestase
ncheie. Astfel, se consider eseniale toate mprejurrile artate
expresdeasigurtorncondiiilesauregulamenteledeasigurare,ct
inprivinaacelorcrorasaupusasiguratuluintrebriscrise,fr
echivoc,nformularuldeclaraieisaucereriideasigurare.
mprejurrile care fac obiectul declaraiei ctre asigurtor
trebuie s fie eseniale pentu aprecierea riscului i cunoscute de
asigurat.Toateacestemprejurri,avndoinfluenasupraavizrii
riscului,potfiobiectivesausubiective.
mprejurrile obiective permit asigurtorului de a calcula
36 C.Oprian,Elementedemoralnconceptuldebuncredin,nStudii
icercetrijuridice,1970,nr.l,p.60.

63

probabilitateaiintensitateariscului,inconsecin,sstabileasc,
nmodcorespunztor,primadeasigurare.Astfel, nasigurareade
incendiuaunuiimobil,asigurtorulesteinteresatscunoascgenul
imoduldeconstrucieaimobilului(piatrsaulemn),situareasa
(regiunea i localitatea), nvecinarea riscurilor (prima de asigurare
diferdupcumimobileleapropiatesuntlocuitesauservescunor
activitiindustrialemaimultsaumaipuinpericuloase),destinaia
nsiaimobiluluiasigurat(locuin,exercitareauneiprofesii),dac
estesaunuliberdesarcini.Lafel,nasigurareaderspunderecivil,
intereseazdestinaia,stareaisituareabunului,iarnasigurareade
via,vrstaistareasntiiactualeitrecuteaasiguratului.
mprejurrile subiective se refer la nsi persoana
asiguratului. Aceste mprejurri privesc faptele care nu sunt
asigurabileprinelenselesautrsturiledecaracteraleasiguratului.
Astfel, asigurtorul dorete s cunoasc dac interesul anterior
asigurat a fcut obiectul unui sinistru urmat de rezilierea
contractului; dac un refuz ia fost opus ofertantului de un alt
asigurtorlaopropuneresimilar;dacnmateriedeasigurareauto,
ofertantul a suferit, prin msuri administrative sau judiciare,
suspendareasauanulareapermisuluisudeconducereoridacafost
condamnatpentruucidereasauvtmareadinculpaunorpersoane
sau pentru conducerea n stare de ebrietate a unui autovehicul pe
drumurilepublice.
Aceste mprejurri eseniale, de natur a influena avizarea
riscului,trebuiesfiecunoscutedeasigurat.
Legea (art. 13 din Legea nr. 136/1995) impune asiguratului
iniiativainformriiasigurtorului,obligndulsdeclaretotcetie
referitorlarisc.Problemadacoanumitmprejurarenedeclarat,
daresenialpentruncheiereacontractuluideasiguraresaupentru
ncheierea acestui contract n anumite condiii trebuie s fie
cunoscutdeasigurat,constituieochestiunedefapt.Deexemplu,n
asigurarea de animale nu se poate admite ca proprietarul sau
posesorulsnutiecanimalulsu,propusasigurrii,prezintunele
deficienefizice.Elputeanssnucunoascfaptulcanimaluleste

64

afectatdeoboal,chiargrav,carenueraaparent.
Asiguratultrebuiesacionezecaunomdiligent.Ignoranasa
nulpoateeliberadeobligaiadeadeclaramprejurrileeseniale
referitoare la risc dect dac sunt circumstane pe care, n mod
raional,nuleputeacunoate.
n principiu, urmnd obligaia pus n sarcina sa de lege,
asiguratulareiniiativadeclaraiei,adicdeaindica,nmodspontan,
mprejurrilepecarelecunoate,denaturainfluenaopiniadespre
risc i de a determina faptele susceptibile a interesa asigurtorul.
Sistemul declaraiei spontane, adoptat de unele legislaii, prezint
dezavantajulcasiguraii,necunoscndsuficienttehnicaasigurrii,
determincugreutatemprejurrile,nspecialcelesubiective,care
potinteresaasigurtorul.Asiguratulestelsatastfel,nincertitudine
i,eventual,expus,ncazdeomisiunesauinexactitateadeclaraiei
spontane,sanciunilorlegale.
Pentru a evita o asemenea situaie, asigurtorul remite
asiguratului un chestionar imprimat ce cuprinde problemele cel
intereseaz,nraportdenaturaasigurrii,lacareasiguratultrebuies
rspundnscris.Chestionarulestealturatpropuneriideasigurare.
El nu poate fi disociat de contract, ntruct constituie pentru
asigurtorbazadeaprecierearisculuipropus.
Sistemul chestionarului prezint avantajul de a simplifica i
facilita sarcina asiguratului, de a rspunde n scris, la toate
problemele,ntromanierclar,precis,loialicomplet.nacest
mod,asiguratulindeplineteobligaiasaiesteferitdesanciuni.
Pedealtparte,asigurtoruleste inutdeadepunemaximumde
diligen. El trebuie s formuleze clar i fr echivoc ntrebrile,
ndeosebiasuprapunctelorpecareleconsideresenialepentruai
formaoopiniectmaiexactasuprariscului37.
Asigurtorul nu are obligaia de a controla, nainte de
ncheiereacontractului,veridicitatearspunsurilorasiguratului.
37 L.J.New,Lifeassurancefromproposaltopolicy(Asigurareadevia
delapropunerelapoli),Londra,1967,p.49.

65

ncazulcndoface,asiguratulnuesteeliberatderspundere
ideconsecinelepecareleantreneazdeclaraianeexact.
n cazul n care asiguratul a dat rspunsuri neexacte sau
necomplete,asigurtorularedreptulsaplicesanciunilestabiliten
mod expres de lege. Astfel, nainte de producerea evenimentului
asigurat poate s modifice sau s denune contractul. Dup
producerea evenimentului asigurat, sanciunea va fi reducerea
indemnizaieisaurefuzulpliiacesteia.Dacasiguratulafostde
reacredin, asigurtorul, nainte de producerea evenimentului
asiguratvadenunacontractul,iardupproducereaaceluieveniment
varefuzaplataindemnizaiei.
4.4. Obligaia asigurtorului de a ncheia contractul
nsituaiancarecondiiileprevzutedelegesuntntrunite,
asigurtorul nu poate refuza ncheierea unei asigurri. Astfel,
asigurtorul este obligat s emit documentul de asigurare dac
exist o declaraie ori cerere de asigurare semnat de ofertant,
persoanele sau bunurile a cror asigurare se propune corespund
prevederilordincondiiilesauregulamenteledeasigurarei,nunele
cazuri,ceadintiratdeprimestepltitnprealabil.
Asigurtorulnuarefacultateadeaemitesaunudocumentul
deasigurare,cindatorireadeaconstatadacrezult,dindeclaraia
saucerereadeasigurare,cpropunereaofertantuluisencadreazn
condiiilestabilitedelege.ncazafirmativ,asigurtorulesteobligat
sacceptepropunereaisemitpoliasaucontractuldeasigurare.
nlegturcuobligaiaasigurtoruluideancheiacontractul,
daccerinelelegiisuntndeplinite,uniiautoriausugeratfolosirea
denumiriidefacultativepentruasigurrilecontractuale38.
Saartatnscprincipiulliberuluiconsimmntaplicndu
senntregimenumaifadeasigurat,careestelibershotrasc
asupra ncheierii asigurrii, iar asigurtorul neavnd dreptul de a
refuzaacceptareanasigurare,asigurrilefacultativesuntasigurri
38 D.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.135.68

66

facultativeunilaterale,adicnumaincelprivetepeasigurat.
Faptul c asigurtorul este obligat s ncheie contractul de
asigurare, nu poate schimba caracterul consensual al contractului.
Totodat, ipoteza n care asigurtorul ar fi pus n situaia de a
contractampotrivavoineisale,nuseverificnrealitate.
nmprejurareacnddeclaraiasaucerereadeasiguraresunt
conforme cerinelor legii, asigurtorul nu are interesul i nici nu
poatemotivarefuzul ncheieriicontractului.Dealtfel,asigurtorul
poate fi constrns s ncheie asigurarea pe calea unei reclamaii
administrativesauaciuninjustiie.
Refuzul asigurtorilor de a ncheia contractul de asigurare
obligatorieconstituiecontravenieisesancioneazpotrivitart.5i
63 din Legea nr. 136/1995 cu amend sau suspendarea activitii
pnlaunan.
4.5. Momentul i locul ncheierii contractului
Condiiile de asigurare i regulamentele privind asigurrile
prevd c asigurarea se consider ncheiat prin plata primelor i
emitereadocumentuluideasigurare.
nscrisul constatator al contractului se numete poli de
asigurare, la asigurrile de persoane, i contract (certificat) de
asigurare, la asigurrile de bunuri. Uneori, asigurtorii emit
asiguratului un nscris de acoperire provizorie care confirm
acceptarea asigurrii. El i pierde valabilitatea n momentul
eliberriicontractuluideasigurare39.
Emiterea documentelor de asigurare de ctre asigurtor
depindedemodulncareurmeazssefacplataprimelor:
dac prima este achitat n numerar, completarea
declaraieideasigurare,plataprimeloriemitereadocumentuluide
asiguraresuntconcomitente;
ncazulasigurailorpersoanjuridic,dacplataprimei
39 ndreptulfrancez,notadeacoperire,denumitinotdegaraniesau
scrisoaredegaranie,estedocumentulconstatatoraiexisteneiunei
garaniiprovizorii,nainteaemiteriipolieideasigurare.

67

estefcutprintrodispoziiedencasare,completareadeclaraieide
asigurare,eliberareadispoziieidencasareiemitereadocumentului
deasiguraresunt,deasemenea,concomitente;
plataprimelor dectrepersoanele juridice asiguratese
poateefectuaiprintrodispoziiedeplat,emisntermenullegal
de la data declaraiei de asigurare, urmnd ca documentul de
asigurares seemit dectreasigurtor laprimireaextrasului de
cont n care suma reprezentnd prima apare virat din contul
asiguratului,ncontulasigurtorului.
n primele dou ipoteze, condiiile ncheierii contractului
realiznduse,deregul,nacelaitimp,declaraiiledevoincarese
contopesc n contract iau natere concomitent. n ultima situaie,
declaraiile de voin sunt succesive. Declaraia de voin a
asiguratuluiprecedeacceptareaoferteidectreasigurtor.
Regulacdocumentuldeasigurareseemiteconcomitentsau
dupplataprimeiprime,prezintoexcepienasigurri.Astfel,n
asigurareadeaccidentecusumeconvenite,poliasepoateemitefr
plataanticipataprimei.Condiiiledeasigurareaprimeistabilesc
nsobligaiaasiguratuluideaachitaprimanmomentulnmnrii
poliei. n consecin, asiguratul nu poate obine documentul de
asigurarenaintedeapltiprimastabilit.
ntreabseni,contractuldeasigurareseconsiderncheiatdin
momentulncareofertantulaluatcunotindespreacceptare. n
conformitatecusistemulinformaiei,vafiluatnconsideraredata
primiriipolieisaucontractului40.
n ceea ce privete asiguraii persoane juridice, sa emis
prereacestenecesaraseadoptasistemulrecepiei,cafiindmai
judicios41.Aceastopiniepoatefiadmisnumainmsurancare
regulamenteledeasigurarenuarprevedeaexprescprinemiterea
polieideasigurarecontractulseconsiderncheiat.
nasigurrilemaritime,cadealtfelnmajoritateaasigurrilor
40 Cuprivirelamomentulncheieriicontractelor,asevedea,C.Sttescu,
C.Brsan,op.cit.,p.66;Fr.Deak,op.cit.,p.109.
41 A.Munteanu,I.Lascu,op.cit.,p.38.

68

externe,contractuldeasiguraresencheientreabseni.Cerereade
asigurare este naintat asigurtorului prin intermediari, numii
brokericaredevinmandatariiasigurailoriageniaiasigurtorilor.
Raporturile dintre brokeri i asigurtori sunt reglementate prin
contractencheiatepotrivitlegii42.
nasemeneaipoteze,contractulntreabseniseperfecteazn
baza sistemului recepiei, coninutul poliei de asigurure fiind
considerat acceptat dac n termen de dou zile lucrtoare de la
nmnare, asiguratul nu ridic obieciuni. n sistemul transmisiei
declaraiei,contractuldeasigurareseconsiderncheiatdeladata
indicat n cererea de asigurare sau de la data declaraiei de
asigurare,dacsuntconfirmatenscrisdeasigurtor.
Momentulncheieriicontractuluinutrebuieconfundatcudata
intrriinvigoareaasigurrii.Noiunilesuntdistincte,ntructun
contractpoatefiperfectat,frcasintrenvigoare,dinmomentul
ncheierii. Obligaiile ce revin prilor pot fi raportate la o dat
ulterioar,stabilinduseordineancaretrebuieexecutate.
n materia asigurrilor, practica a condiionat intrarea n
vigoareacontractuluiinceputulrspunderiiasigurtoruluideplata
primei.Aceastregulseexprimprinformulanuexistriscfr
platanticipataprimei".
Intrarea n vigoare a asigurrii i nceputul rspunderii
asigurtorului sunt i ele noiuni distincte. De regul, ele au loc
concomitent,darsuntsituaiincaredatalacareasigurareaintrn
vigoareestediferitdedatanceputuluirspunderiiasigurtorului.
Diferenierea se datorete faptului c uneori rspunderea este n
funcienunumaideplataprimei,ciidenaturariscului.
Momentul ncheierii prezint interes practic i pentru
determinarealoculuincheieriicontractuluideasigurare.ndreptul
internaional privat, locul ncheierii contractului poate determina
legeaaplicabil,ncazdeconflictdeleginspaiu.
42 M.Teodor,Asigurrilemaritime,nTeoriaitehnicatransportului
maritim,ParteaaIIa,EdituraDidacticiPedagogic,Bucureti,1979,
p.234

69

4.6. Coninutul contractului


Formarea contractului este constatat prin documentul de
asigurareemisdeasigurtor.Elreprezinttitlulprilor"icuprinde
drepturileiobligaiilelorreciproce.
Deoareceart.10dinLegeanr.136/1995faceoenumerarea
elementelorprincipalecetrebuieinclusencontract,acesteatrebuie
sexiste,subsanciuneanulitii.
Documentuldeasigurareare,deobicei,formauneiblanchete
ceconinclauzeimprimateimanuscrise43.
Clauzeleimprimate,specialepentrufiecarefeldeasigurare,
cuprind, n mod obinuit, extrase din condiiile generale care
reglementeazraporturiledintreasiguratiasigurtor.Extraselese
refernumailaacelepridincondiiilegeneraledenaturaatrage
ateniaasiguratuluiasupradrepturiloriobligaiilorsale.
Prileneimprimatealedocumentuluicaresecompleteazn
momentulemiteriicontractului,serefer,nprincipal,laindicarea
prilor,determinareariscurilor,artareaprimei,asumeiasiguratei
adurateicontractului.
Indicarea prilor contractante cuprinde denumirea i sediul
asigurtorului, denumireaunitii asiguratesau numele i prenumele
persoanei fizice, cu domiciliul sau sediul su, codul numeric
personal.nasigurareadepersoanesemaiindic,deobicei,vrstai
profesiaasiguratului,precuminumeleiprenumelebeneficiarului.
Determinarea riscului privete obiectul riscului, adic bunul
saupersoanasupusasigurrii,inaturarisculuiasumatdeasigurtor.
npractic,documentuldeasigurareconine,princlauzeletiprite,
descrierea amnunit a cazurilor n care asigurtorul pltete
indemnizaiaorisumaasigurat,cuprecizareariscurilorexcluse.
Prima de asigurare, care se fixeaz corespunztor riscului
asumat, ct imodalitatea ei deplat, este prevzut printroalt
clauzcontractual.Atuncicndesteealonatntimp,ncontractse
43 AsevedeaD.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.132.

70

indicscadeneleratelorulterioaredeprim,precumimodulncare
trebuiepltite.
Indicareasumeiasigurateestedenaturadeterminalimitele
rspunderii asigurtorului pentru cazul producerii evenimentului
asigurat,iarduratacontractului,termenuldevalabilitatealasigurrii.
Contractulmaicuprindeialtemeniunipropriifiecruitipde
asigurare.Oindicaiespecialinseratncontractsereferladata
intrriinvigoareaasigurrii.
Documentuldeasigurarese ntocmete,nmodfrecvent,n
douexemplare.Potrivitart.12dinLegeanr.136/1995,elpoatefi,
dupcaz,nominal,laordinsaulapurttor.nipotezelestabiliteprin
condiiile de asigurare, drepturile i obligaiile din poli pot fi
transmisealteipersoaneprinandosare.
4.7. Durata contractului
Contractuldeasiguraretrebuiescuprindduratasauperioada
detimplacaresereferdrepturileiobligaiileprilor.Asiguratul
cunoateastfel,cttimpesteobligatapltiprimadeasigurare i
perioadancareestegarantatcncazulproduceriievenimentului
asigurat va avea dreptul la ncasarea despgubirii sau sumei
asigurate. La rndul su, asigurtorul poate pretinde asiguratului
plata primei i, n mod corespunztor, si acorde protecia prin
asigurare.
Durataasigurriisestabileteprinacorduldevoinalprilor
contractanteipotrivitlegii.Perioadelepentrucareasigurareapoatefi
ncheiatsuntprevzutencondiiileiregulamenteledeasigurare.
nmomentulncareprileauconvenit,durataseconsemneazn
contractpentruaproduceefectelescontate.
Dup persistena n timp, contractele de asigurare pot fi de
duratdeterminatsaunedeterminat.
a).Contractecuduratdeterminat
nasigurriledebunuriirspunderecivil,contractelepotfi
ncheiate pe o perioad maxim de un an. Contractele ncheiate
pentruduratemaimaridectcelemaxime,stabiliteprincondiiilede

71

asigurare,suntlovitedenulitatepentruperioadecedepescdurata
prevzut, iar primele aferente se restituie asiguratului. Duratele
minimesuntcuprinsentreoluniaseluni,prevederejustificatde
scopulpreveniriitendineideantiselecieariscurilordeasigurare.
Asigurrilecontractatepentruoperioadmaimicdectceaadmis
se consider ncheiate pe durata minim, iar asiguratul trebuie s
plteasc diferena deprim, ncaz contrar, suma asigurat se va
reducecorespunztorprimelorachitateefectiv.
nasigurriledepersoane,duratacontractuluieste nfuncie
de forma de asigurare, perioada maxim fiind de 20 de ani la
asigurriledevia.
b)Contractecuduratnelimitat
n practic, contractele cu durat nelimitat pot fi ncheiate
numaicupersoanejuridice.Nelimitatnunseamnvenic.
n asigurrile de bunuri, contractele cu durat nelimitat,
denumitedeabonament,privescasigurareaculturilor ianimalelor
ce aparin unitilor agricole, precum i bunurile agenilor ce fac
obiectultransportuluiterestruintern.
Laasigurriledepersoane,contractelepeduratnelimitatse
practic numai n asigurrile pentru cazurile de accidente, ce se
ncheiedectreageniieconomicipentrupersonalulpropriu.
ncazurileprevzutencondiiiledeasigurare,cndcontractul
a fost ncheiat pe o durat determinat, la mplinirea termenului,
contractul de asigurare se rennoiete de drept, pentru o nou
perioad,egalcuceaanterioar,dacunadinprinuldenun44.
Condiiiledeasigurarereglementeazrennoirea,cusaufr
emiterea unui nou contract, difereniat pentru asiguraii agenilor
economici,nraportdemoduldeplataprimelor.
Asigurrile externe casco, de nave i aeronave, ncheiate
44 nasigurrilefranceze,rennoireatacitacontractuluipresupune
urmtoarelecondiii:existenaunuicontractcuduratdeterminat;
expirareacontractului,prinajungerealatermenulstipulat;inserarean
poliauneiclauzeexprese,carecuprindeacordultacitalprilor
privindrennoireacontractului.

72

pentruoperioaddetimp,potfirennoitededrept,pentruonou
perioadegalcuceaanterioar,dacunadinprinuledenun
naintedeexpirare,cuunpreavizde3luni.Rennoireadedreptnui
gseteaplicareancazulasigurrilorcasconcheiatepentruodurat
depnla6luni.
n celelalte cazuri, rennoirea contractului de asigurare se
efectueaz la cererea asigurailor, cu emiterea unui nou contract.
Dacplataprimelorsefacenaintedencetareaasigurriincurs,
rspunderea asigurtorului continu fr ntrerupere la sumele
asigurate anterior. n situaia rennoirii asigurrii pentru o sum
asiguratmaimaredectceaanterioar,asigurareaseconsidernou
pentrudiferenadesumasiguratfadeceaexistentdeladata
expirriicontractuluianterior.
4.8. Proba contractului
Pentru ncheierea valabil a contractului de asigurare,
consimmntulprilorseceressemanifesteprinntocmireaunui
nscris,dinmaimulteconsiderente45.
Astfel,formascrisfaceposibilstabilireacertamomentului
ncheierii contractului, a intrrii sale n vigoare, a nceputului i
ncetriirspunderiiasigurtorului.
Totastfel,elementeleesenialealecontractuluisuntprecizate
cuexactitate,facilitndexecutareaprestaiilorprilorncondiiile
stabiliteievitndnenelegerileulterioare.
Formascrisfavorizeazstabilitatearaporturilordeasigurare
dintrepri,estegarantatpeoperioadmailungicreeazcadrul
necesarverificriimoduluincareprile,nspecialasiguratul,i
ndeplinescobligaiileasumate.
nconformitatecuart.10dinLegeanr.136/1995,contractul
deasiguraresencheienformscris,elneputndusedovediprin
martori,chiardacexistnceputdedovadscris.
Din prevederile art. 10 rezult c forma scris este cerut,
45 AsevedeaiD.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.137.

73

indiferent de valoarea contractului de asigurare, numai ad


probationem,iarnuadsolemnitatem.Cerinaformeiscriseserefer
numai la proba contractului, nu i la existena lui, care poate fi
recunoscutdectreasigurtordacrezultdinregistresaudinalte
acteemisedeacesta.nfapt,prilesuntsilitesadopteformascris
pentruanusevedeapuse nimposibilitateadeadovediexistena
contractuluideasigurare,deoareceunactcuneputindeprobateste
echivalent,dinpunctdevederejuridic,cuunactinexistent.
Considerm c, n practica asigurrilor noastre, aceast
problem ia pierdut n cea mai mare parte interesul, ntruct
dispoziiile legale condiioneaz ncheierea asigurrii de emiterea
contractuluiscrisiplataanticipataprimelordeasigurare.
4.9. Interpretarea contractului
Interpretarea contractului de asigurare apare necesar de
obicei,nfaainstanelordejudecatsauaorganelorarbitrale,cnd
prilenusenelegasupravoineilorreale.nasemeneasituaiisunt
aplicabileregulilededreptcomunpecareCodulcivilleindicn
materiedeinterpretareacontractelor46.
Astfel, polia de asigurare va fi interpretat, ca orice alt
contract, prin termenii folosii, care trebuie nelei n sensul lor
obinuit, folosit de persoane cu o inteligen normal, n viaa
cotidian. Expresiilor curente din poli trebuie s li se dea
interpretarealorobinuitinufilosofic,tiinificsauliterar.
Unaltprincipiucareseaplicnmateriaasigurriiestecelal
interpretrii stricte a condiiilor contractului n special n
determinarea riscurilor ce sunt puse n sarcina asigurtorului.
Aceasta deoarece atunci cnd fixeaz prima de asigurare,
asigurtorularenvedereanumiteriscuri,motivpentrucarenuieste
46 Asevedea,I.Cassvan,Despreinterpretarenmateriedecontractede
asigurare,nAnuarulAsociaieiAsigurtorilor,Bucureti,1931,p.
73;C.Blescu,Notladeciziacomercialnr.64/1931aCuriideApel
Bucureti,nRevistadedreptcomercial,1934,nr.l,p.46.

74

indiferentdacsaraplicaoclauzceprevedeunaltriscdectcel
expresconvenit.Deaceea,practicaadeciscriscurilecuprinsen
asiguraresuntdestrictinterpretare,astfelcelenupotfiextinsei
laalteriscurineprevzutennormeledeasigurare(asigurtorulnu
poate s rspund dect pentru ceea ce sa obligat). O soluie
contrararfidenaturstulbureechilibrulfinanciaraloperaiunilor
deasigurarencareprimadeasiguraretrebuiescorespundunei
anumite probabiliti statistice. Astfel, sa stabilit, pe cale de
interpretare, c n asigurarea de culturi agricole riscul de ploi de
lungduratnuesteechivalentaceluiadeploitoreniale,riscpentru
care sa ncheiat asigurarea. De asemenea, sa hotrt, ca o
consecin a strictei interpretri, c deteriorarea mrfurilor, din
neglijena unui locatar, de la etajul imobilului n care se afla, la
parter, un magazin de textile, lsnd deschis robinetul de ap, nu
poatefiasimilatsauidentificatcuniciunuldincazurileasigurate
princonveniadeasigurare.nspe,asigurtorulseobligasenumai
pentrucazdeinundaiiipentrustricciuniaccidentalelainstalaiile
deap,canalsaunclzirecentral47.nacelaisens,sahotrtc
cererea pentru despgubirea daunelor cauzate printrun risc
neasiguratnuesteadmisibil48.
Totpecaleainterpretrii,sadeciscmprejurareaneptura
denarprincaresetransmitemalaria,nupoatefiasimilatcu
atacul provenit de la un animal, deoarece prin atac, n sensul
condiiilor de asigurare, se nelege atacul direct, care provoac
leziunile cauzatoare de moarte sau invaliditate, deci care produce
nemijlocit,direct,acesterezultate49.
nceeacepriveteclauzeleambigui,lipsitedeclaritate,dac
ndoiala nu este nlturat prin aplicarea regulilor nscrise n art.
47 DeciziaPrimuluiArbitrudeStatnr.93din18ianuarie1969,n
Arbitrajuldestat,1969,nr.2,p.70.
48 DeciziaPrimulArbitrudeStatnr.2789din31octombrie1966,n
Arbitrajuldestat,1967,nr.l,p.80.
49 TribunalulSuprem,colegiulcivil,decizianr.742din3iunie1970,n
Revistaromndedrept,1970,nr.12,p.172.

75

12611265dinCodulcivil,interpretareasevafacenfavoareacelui
careseoblig.
nliteraturadespecialitatestrinseconsidercncazde
ndoial(datoratntrebuinriiimpropriiaunuitermensaumodului
de redactare confuz al unei clauze), interpretarea contractului de
asiguraretrebuiefcutntotdeaunampotrivaasigurtorului.Soluia
este motivat prin faptul c asigurtorul este cel care face legea
contractuluiitotelredacteazpoliadeasigurareiprinurmareel
trebuiesrspund.
ncepriveteclauzeledincontractuldeasiguraresusceptibile
dedounelesuri,eleseinterpreteaznsensulncarespoatavea
un efect, iar nu n acela ce nar produce nici unul. Dac ambele
sensurialeclauzeiduclaeficacitateaactului,darconsecinelesunt
diferite,interpretareaseface,potrivitCoduluicivil,nnelesulcese
potrivetecelmaimultcunaturacontractuluideasigurare,potrivit
obligaiilorasumatedepri.
Interpretareaclauzelorasigurriisepoatepuneicuprivirela
acteleredactatendubluexemplar,carenusuntidentice,ipotezn
care, obligaiile asiguratului vor fi precizate dup prevederile
cuprinsenexemplarulceiafostncredinatdeasigurtor,chiardac
cellaltestesemnatdeasigurat.
n sfrit, interpretarea poate avea ca obiect i precizarea
relaiilor ce trebuie stabilite ntre stipulaiile imprimate i cele
manuscrisealepoliei.
Clauzele imprimate, tiprite de asigurtor, au un coninut
general i constituie fondul comun al tuturor contractelor de
asigurare,ntimpceclauzelemanuscrisesuntdiferite,nfunciede
genulasigurriiireprezintelementulesenialalcontractuluicarel
difereniazdecelelaltepolie.Ambelecategoriideclauzeauaceeai
valoare.Problemaprevalriiuneiadinelesepunenumaiatuncicnd
ntre clauzele imprimate i cele manuscrise se constat o
contradicie.Sevoraplicaurmtoareleregulideinterpretare:
clauzeleimprimateconstituieparteageneralacontractului;
clauzelemanuscrisederogdeladispoziiilegeneraleile

76

completeazurmndafiaplicate.
nacestsens,practicajudiciarvecheaasigurrilormaritimea
deciscatuncicndpelngclauzageneralimprimat,princarese
stabiletecmrfurilenusuntasiguratecontraavariilorparticulare,
existostipulaiemanuscris,special,ceprevedecasigurarease
ncheieipentruavariileparticulare,nseamncprileauneless
asigureiacesteriscuri50.

V.Rezumat
ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Declaraiideasigurare
Analizarisculuidedusdindeclaraiadeasigurare
Momentuliloculncheieriicontractului
Coninutulcontractului
Durataiprobacontractului
Interpretareacontractului

Vl.Testdeevaluare/autoevalare

1.Rezumaiconinutuldeclaratieideasigurare
2.Explicaianalizarisculuidedusdindeclaraiadeasigurare
3.Explicaimomentuliloculncheieriicontractului
4.Rezumaiproblemaconinutuluicontactuluideasigurare
5.Explicaiproblemadurateiiprobeicontractuluideasigurare
6.Rezumaireguliledeinterpretareacontractuluideasigurare

R.1.vezi4.13.vezi4.35.vezi4.5
2.vezi4.24.vezi4.46.vezi4.6

50 CurteadeApelBucureti,decizianr.64din25februarie1931,cuNot
deD.GlescuPyk,nPandecteleRomne,II,1933,p25.

77

UnitateadenvarelV.
Particularitialencheieriiunorcategoriideasigurri
l.Introducere
Aceasttemurmreteslmureascurmtoareleprobleme:
1.Particularitileasigurriidelocuineibunuri
2.Particularitileasigurriloragricole

ll.Competene
Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili:
Srezumeparticularitileasigurriidelocuine
Sexpliceparticularitileasigurriledebunuri
Srezumeparticularitileparticularitileasigurriiculturiilor
agricole
Sprecizezeparticularitileasigurriideanimale

lll.Duratamediedeparcurgereatemeiestede:
3ore
lV.Coninutulunitiidenvare
4.Asigurareadelocuineibunuriiasigurrile

agricole

4.1. Precizri
ncheiereacontractuluideasigurarepentrulocuineibunuri
presupuneoseriedeopiunipecareasiguratultrebuieslefacn
legturacuofertadeasigurareaasigurtorului.
Cele mai importante asemenea opiuni privesc alegerea
riscurilorasigurate,aperioadeiisumeiasigurate.
nceprivetealegereariscurilorcaresedorescafiasigurate
trebuieprecizatcacesteasuntidenticeattpentruasigurareacldirii

78

locuineictiabunurilorconinute,maipuinafurtuluicareeste
asiguratdoarpentrubunuri.
npracticaactualaasigurrilor,asigurtoriioferasigurarea
aanumitelorriscuristandard"(incendiu,trsnet,explozie,cderi
decorpurigrelepecldiri),riscuriextinse"(cutremurdepmnt,
inundaie,furtun,grindin,avalandezpad,alunecrideteren,
etc.) ct i riscuri speciale"cum sunt: riscuri de natur politico
social(greve,tulburricivile),terorism,vandalism,etc.ncategoria
riscurilorspecialesuntincluseiinundareaapartamentelordebloc
cauzatdeinstalaiiledeapsaudenclzirepropriiorialevecinilor.
n ceea ce privete bunurile, acestea pot fi asigurate n
totalitatesaunumaiopartedinacestea.
Pentruasigurareariscurilordeaccidente irspunderecivil
fadeterinusuntprevzuteriscuristandardiniciriscuriextinse.
Atuncicndasigurarealocuineiestefcutlacerereabncii
careaacordatcreditulpentrucumprare,poliadeasiguraretrebuie
sacoperetoatecategoriilederiscuri,iarncazulachiziionriiunor
bunuricasnicecuplatanrate,pentrucarevnztorulcerecutitlude
garanie asigurarea bunurilor, polia de asigurare va privi numai
bunurileachiziionate,cuacoperireatuturorriscurilor.
Deregul,asigurareasencheiepeoperioadde1andareste
posibiliasigurareapeoperioadmaiscurt,darnumaipuinde1
lun.
nceprivetestabilireasumeiasigurate"nmateriaasigurrii
decldiriibunurisearenvedereavaloarearealaacestoraladata
asigurrii.
Valoarea real reprezint valoarea bunului nou (preul de
nlocuireaacestuia)dincaresescadeuzura(funcie devechime,
durata folosirii, starea de ntreinere, etc). Societile de asigurri
dispundemetodologiidecalculavaloriirealeacldirilor,dareste
necesar colaborarea asiguratului n ce privete furnizarea datelor
constructivedesprecldire(anulconstruirii,materialedeconstrucie
folosite pentru fundaie, perei, acoperi, finisaje interioare i
exterioare,suprafaancperilor,grosimeapereilor,etc.).

79

Uneoriasiguratulesteinteresatnprecizareaistabilireasumei
asigurate pentru rspundere civil fa de teri. Aceasta reprezint
suma maxim pe care asigurtorul o pltete pentru prejudiciile
aduseterilornurmaunuievenimentasigurat(vtmricorporale,
inclusivdecesipagubemateriale).Easestabiletedeasigurat.
Tot asiguratul este cel care stabilete suma asigurat pentru
accidentelesuferitedectremembriifamiliei.
Odatstabiliteriscurileacoperite isumaasigurat,acestea
vor fi menionate n declaraia de asigurare, iar societatea de
asigurrilevaanaliza ivapropuneoprimanualdeasigurare.
Valoareaacesteiavaputeafimritsaumicoratprinextindereasau
diminuareariscurilororiasumelorasigurate,constituindelementele
esenialealeacorduluicevafistabilitntrepri.
Nu n ultimul rnd, la ncheierea contractului de asigurare
prezint importan clauzele referitoare la drepturile i obligaiile
prilor.
Contractuldeasigurarecuprinde:
poliadeasigurare;
clauzelecontractuale;
anexele.
Poliadeasigurareseprezintcaunformularcecuprinde:
a)declaraiileasiguratuluireferitoarela:
identificarea acestuia (nume, prenume, adres, cod
numericpersonal,telefon);
identificarea obiectului asigurrii (cldiri, bunuri,
membriifamiliei,rspundereacivilfadeteri);
riscurilepentruacroracoperireoptai(separatpentru
cldiriiseparatpentrubunuri).
b)sumeleasiguratereferitoarelacldiri,bunuri,accidentei
rspunderecivil;
c) prima de asigurare i modalitatea de plat a acesteia
(integral sau n rate); n cazul plii n rate se menioneaz exact
termeneledeplat;
d)meniunispeciale(riscuriceseadaugsauseexcludfade

80

celemenionatenclauzelecontractuale,cesiuni,etc.);
e)dataemiteriipoliei;
f)semnturileambelorpri(asiguratiasigurtor)itampila
asigurtorului;
g)meniunireferitoareladocumenteleinclusencontractulde
asigurare (condiii de asigurare, cpii dup anumite documente i
anexe);
Clauzele contractuale sunt denumite, de regul, condiii de
asigurareicuprind,nprincipal,drepturi,obligaii,riscuriacoperite,
excluderi,modalitidedespgubire.
Anexele.Lacontractuldeasigurare,anexelecuprindlistacu
bunurileasigurateidatedespreidentificarealor(tip,model,serie,
an de fabricaie i eventual chitane de achiziie), chestionarul
referitorlacldiriiriscurileasigurate.
4.2. Practica asigurrilor de locuine i bunuri
Cutitludeexempluprezentmofertanmateriepracticatde
ASIROM.
A. Asigurarea facultativa a cldirilor, altor construcii i a
coninutului(mijloacefixeimijloacecirculantemateriale),pentru
cazuriledepagubeprodusedeincendiu ialtecalamiti(condiii
specialenr.10)
I.Obiectulasigurriilformeaz:
a) cldirile i alte construcii (inclusiv instalaiile fixe
aferente de nclzire, electrice, sanitare, ascensoare etc.) servind
pentru:locuine,birouri,magazine,restaurante,bufete,depozitede
mrfuri,ateliere,unitideproducie,teatre,cinematografe,cluburi,
muzee, expoziii, dependine etc; cldirile n curs de construcie;
mprejmuirileetc;
b) mainile, utilajele, instalaiile, motoarele, uneltele,
inventarulgospodrescialtemijloacefixe;
c)obiecteledeinventar;
d) mrfurile, materiile prime i auxiliare, materialele,
semifabricatele,produselefiniteialtemijloacecirculantemateriale.

81

Aceastasigurarepoateficontractatde:
persoanefizice:pentruasigurarealocuinelor;
persoanejuridice:pentruasigurareacldirilorcudestinaii
diverse(birouri,magazine,restaurante,bufete,depozitedemrfuri,
ateliere,unitideproducie,teatre,cinematografe,cluburi,muzee,
expoziii),precumiaconinutuluiacestora.
II.Riscuriasigurate:
incendiu, trsnet, explozie, chiar dac trsnetul sau
explozia nu au fost urmate de incendiu, ploaie toreniala inclusiv
efecteleindirectealeacesteia,grindin,inundaie,furtun,uragan,
cutremur de pmnt, prbuire sau alunecare de teren, greutatea
stratuluidezpadasaudeghea,avalanedezpadicderepe
cldirisaualteconstruciiaunorcorpuri.
n cazul cldirilor i altor construcii se mai acorda
despgubiriipentru:
a) cazurile n care, pentru a se opri ntinderea
incendiuluisaulaoameninarebruscdeinundaie,deprbuiresau
alunecaredeteren,afostnevoie,dupcaz,ssedrmeorisse
demontezecldireasaualtconstrucie,orisfiemutatnaltloc,
precum i n cazurile n care, n urma unui cutremur de pmnt,
inundaii, prbuiri sau alunecri de teren, a devenit imposibil
folosirea cldirii sau altei construcii i este necesar, dup caz,
demontareasaumutareanaltlocaacestora;
b)pagubeleprodusecldirilorsaualtorconstruciiprin
izbirealordectreunvehicul;
c)cheltuielilepentrulucrriledecurarealoculuiunde
sa produs paguba (ridicarea molozului, aluviunilor, pmntului
provenitdelaprbuirisaualunecrideterenetc.),nmsurancare
sunt n legtur cu riscurile asigurate i sunt necesare pentru
executarealucrrilordereparaii.
ncazulmijloacelorfixe(cuexcepiacldirilorsaualtor
construcii) i mijloacelor circulante materiale se mai acord
despgubiriipentrupagubeleproduseacestoracaurmarea:
a)carbonizriitotalesaupariale,oritopirii,chiarifr

82

flacr;

b)avarieriloraccidentaleproduselainstalaiiledegaze,
ap,canalsaunclzirecentral;
c) drmrii, demontrii sau mutrii n alt loc a
cldirilorsaualtorconstruciincareseaflaubunurileasigurate,ori
a unor cldiri sau alte construcii nvecinate, dac aceasta se face
pentruaseoprintindereaincendiuluisaulaoameninarebruscde
inundaie,deprbuiresaualunecaredeteren;
d)aciuniiunorcauzecareauproduspagubebunurilor
asiguratedatoritavarieriisaudistrugeriidectreunriscasigurat,a
cldirilorsaualtorconstruciincareseaflaubunurilerespective;
e) pierderii sau dispariiei bunurilor asigurate cauzate
directderiscuriasigurate;
f) prbuirii cldirilor sau altor construcii n care se
aflaubunurileasigurate,precumiaizbiriilordectreunvehicul.
ncazulpagubelorprodusecldirilor,altorconstruciii
mijloace fixe, precum i mijloacelor circulante materiale, de
prbuire sau alunecare de teren, ori n cazurile n care, la o
ameninarebruscdeprbuireorialunecaredeteren,afostnevoie,
dup caz, s se drme sau s se demonteze cldirea sau alt
construcie, ori s fie mutat n alt loc, precum i n cazul
imposibilitiifolosirii,reparriioriconsolidriicldirilorsaualtor
construciiasigurate,nurmauneiprbuirisaualunecrideteren;se
acorddespgubiriiatuncicndacestefenomene:
a) au fost prilejuite de lucrri executate n vederea
amplasrii cldirilor saualtor construcii, ori de lucrri rutiere de
intereslocal;
b) au fost prilejuite, nlesnite sau agravate de
prospeciuni, explorri sau exploatri miniere ori petroliere, la
suprafa sau n profunzime, indiferent de timpul trecut de la
terminareasauabandonarealor.Nuseacorddespgubirinaceste
cazuri dac organizaiile care au efectuat lucrrile respective sunt
obligate expres, prin dispoziii legale, s plteasc despgubiri. n
cazul plii despgubirilor de ctre asigurtor, acesta va exercita

83

dreptul de regres mpotriva organizaiilor rspunztoare de


producereapagubelorrespective.
III.Documentenecesarepentruinstrumentareadaunelor.
avizareadauneidectreclient
procesverbaldeconstatareadaunei
rapoartealeorganelorabilitate(pompieri,poliie,etc)
rapoartedeexpertiz(dacestecazul)
documente din care reiese repararea sau nlocuirea
bunuriloravariate(facturi,ordinedeplat,etc)
altedocumentesolicitatedeAsigurtor
B. Asigurarea facultativ a bunurilor sau valorilor, pentru
cazuriledefurtprinefraciesauprinactedetlhrie
I.Obiectulacesteiasigurrilformeaz:
a) bunurile sau alte valori aflate n localul asiguratului,
pentrucazuriledefurtprinefraciesauprinactedetlhrie;
b) valorile, pentru cazurile de furt prin acte de tlhrie
asupracurierilor.
Aceastvarietatedeasigurarepoateficontractatdepersoane
juridice pentru asigurarea bunurilor (maini, utilaje, instalaii,
mrfuri,produse,materiiprime,semifabricate,obiectedeinventar,
aparateelectronice,bijuterii,pietrescumpe,obiectedemuzeusaude
expoziie,numerar,timbre,etc).
II.Riscuriasigurate:
a)pagubeproduseprinfurtulprinefracieabunurilorsau
valorilenscrisencontractuldeasigurare,aflatenlocalulprevzut
n contract, cu condiia s fie ndeplinite urmtoarele msuri de
siguranipaz:
uile exterioareale localului (ncperilor) ncare se
aflbunurilesauvalorileasiguratesfiencuiatecudispozitivede
nchidere(broatecuchei,lacteexterioareorizvoareinterioare);
uile exterioareale localului (ncperilor) ncare se
aflbunurilesauvalorileasigurate,careaugeamuri,sfieapratecu
obloanedelemnibaredefier,oricuobloanedefiersaugrilajede

84

fier,ncuiateaacumseprevedelaliniua1;
ncperilesituatelaparterul ncareseaflbunurile
sauvalorileasiguratesauprincareseptrundelaacestea,saib
toate geamurile, att la ui ct i la ferestre, aprate aa cum se
prevede la liniua 2 cu excepia vitrinelor dinspre strad ale
magazinelor;
ncperilencareseaflbunurilesauvalorileasigurate
sfieprevzutecusistemedealarm.
Prinfurtprinefraciesenelegeacelfurtdupcarermn
urmecfptuitoriilausvritintroducndusenncpereancuiat
prin spargerea pereilor, acoperiului, tavanelor, uilor, ferestrelor,
duumelelor sau prin stricarea sau forarea dispozitivelor de
nchidere;
b) pagube produse prin spargerea sau deteriorarea cu
prilejul furtului sau tentativei de furt prin efracie a pereilor,
acoperiului,tavanelor,uilor,ferestreloriduumelelorlacldirisau
alteconstruciiaparinndasiguratului,precumiamobilieruluiia
sistemuluidealarm;
c) pagube produse prin furtul prin acte de tlhrie a
bunurilorsauvalorilornscrisencontractuldeasigurare,aflaten
localul prevzut n contract, dac acestea sau svrit n localul
menionat n contract, prin acte de violen sau ameninri, n
condiiile prevzute de codul penal, asupra uneia sau mai multor
persoanedinconduceresaudinserviciulasiguratului;
d) pagube produse bunurilor sau valorilor nscrise n
contractuldeasigurare,aflate nlocalulprevzutncontract,prin
ntrebuinarea cheilor originale, ns numai dac acestea au fost
obinuteprinactedetlhriecomiseaacumseprevedelalit.c,n
localulmenionatncontractuldeasigurare.
e)pagubeproduseprinfurtulsvritprinactedeviolen
sauameninri,ncondiiileprevzutedecodulpenal,asupraunuia
sau mai multor curieri din serviciul asiguratului, n exercitarea
serviciuluilordecurieri.
III.Documentenecesarepentruinstrumentareadaunelor;

85

avizareadauneidectreclient;
procesverbaldeconstatareadaunei;
rapoartealeorganelorabilitate(poliie,etc);
rapoartedeexpertiz(dacestecazul);
documente din care reiese repararea sau nlocuirea
bunuriloravariate(facturi,ordinedeplat,etc);
altedocumentesolicitatedeAsigurtor.
C. Asigurareageamurilor,oglinzilorialtorbunuricasabile
Aceast asigurare este o form de asigurare facultativ (a
geamurilor, oglinzilor i altor bunuri casabile), pentru cazurile de
spargeresaucrpare.
I.Obiectulasigurriilformeaz
geamuriioglinzi(dreptesaucurbe,verticalelavitrine,
galantare,ui,ferestre,dulapuri,orizontalepemese,tejghele,la
vitrineetc.,geamuriioglinzimobile,precumigeamurideser);
mijloacedepublicitateluminoase(tuburideneon,firme
ireclameluminoaseetc.);
lmpi electrice (lustre, plafoniere, lmpi de birou, de
noptieretc.);
plcidemarmurifaian(pentrucptuireainterioar
sau placarea exterioar a pereilor, scrilor, coloanelor etc., plci
pentrutejghele,mese,rafturietc.);
obiectesanitaredinmaterialecasabile(chiuvete,czide
baieialteleasemenea);
lucrrideartpesticl,dinsticlsaupeplcidemarmur
(pictur artistic pe sticl, vitralii, sculpturi i basoreliefuri pe
marmuretc.);
Frecvent, aceast asigurare este ncheiat de magazine,
hoteluri, proprietari de cldiri cu perei cortin, organizatori de
expoziiideoperedeart,lcaedecult,etc.
II.Riscuriasigurate:
incendiu, trznet, explozie, ploaie torenial, grindin,
inundaie, furtun, uragan, cutremur de pmnt, prbuire sau

86

alunecare de teren, greutatea stratului de zpad sau de ghea,


avalanedezpadivariaiidetemperatur;
fapteleoamenilor;
accidentele de orice fel, inclusiv cele produse prin
aciuneaanimalelor;
lucrriledemontare,demontaresaumutareabunurilor
asigurate,precumimontareainiialagreit.
III.Documentenecesarepentruinstrumentareadaunelor:
avizareadauneidectreclient;
procesverbaldeconstatareadaunei;
rapoartealeorganelorabilitate(poliie,pompieri,etc);
rapoartedeexpertiz(dacestecazul);
documente din care reiese repararea sau nlocuirea
bunuriloravariate(facturi,ordinedeplat,etc.);
altedocumentesolicitatedeasigurtor.
D.Asigurareaechipamentelorelectronice
I.Esteoasigurarefacultativavndcaobiect:echipamentele
electronicespecificate, dinmomentul ncareacestea sunt gata de
funcionare,dupceaufostsupuseuneitestrifuncionaleiaufost
instalate n localul Asiguratului, n scopul derulrii unei activiti
profesionale(comercialesauindustriale).
De obicei sunt clieni ai acestei varieti de asigurare
deintorii de birotic i tehnic de calcul, de instalaii de
(tele)comunicaii,cabineteilaboratoaremedicale,staiiistudiouri
deradio,film,TV,tipografii,echipamentedeautomatizare,msur
icontrol,etc.
II.Riscuriacoperite:
asigurareaestedetipul"toateriscurile",adicseacoper
orice pagub material cu excepia celor excluse n mod expres.
Pagubeleacoperitepotficauzate,deexemplu,de:
persoane fizice (neglijen, erori de operare, furt prin
efracie,actedetlhrie,etc.).
foc (incendiu, explozie, implozie, aciune direct a

87

trsnetului,cdereaunorobiecteaflatenzbor,etc.).
ap(apdelarobinet,maree,inundaii,ploi,coroziune,
abur,etc.).
fenomene naturale (furtun, vijelie, grindin, avalan,
alunecridepietre).
tehnologie(erorideconstrucie,defectealematerialului,
defecte de fabricaie, supratensiuni, inducii, pagube prin efect
indirectaltrsnetului).
III.Pentruinstrumentareadaunelorsuntnecesareurmtoarele
documente:
avizareadauneidectreclient;
procesverbaldeconstatareadaunei;
rapoartealeorganelorabilitate(poliie,pompieri,etc);
rapoartedeexpertiz(dacestecazul);
documente din care reiese repararea sau nlocuirea
bunuriloravariate(facturi,ordinedeplat,etc.);
altedocumentesolicitatedeasigurtor.
E. Asigurareautilajeloriinstalaiilorpentrucazuriledeavarii
accidentale
I.Obiectulasigurrii:
Asigurareadeavariiaccidentaleesteoasigurarefacultativce
are ca obiect utilaje, instalaii, maini, echipamente, utilizate n
conformitatecurecomandrileproductorului,dinmomentulncare
acesteasuntgatadefuncionare,dupceaufostsupuseuneitestri
funcionaleiaufostinstalatenlocalulAsiguratului.
Potenialiclieniaiacesteiasigurrisuntdeobicei:
centraleleelectrice(turbine,generatoare,sistemedetransport
i distribuie a energiei electrice, transformatoare); societi din
industria minier i petrolier, combinate chimice, fabrici de
prelucrarealemnuluiidemobil,fabricideprelucrareametalelor
i construcii de maini, fabrici din industria textil, alimentar,
materialedeconstrucii,etc.
II.Riscuriacoperite:

88

asigurareaestedetipul"toateriscurile",adicseacoper
orice pagub material cu excepia celor excluse n mod expres.
Pagubeleacoperitepotficauzate,deexemplu,de:
defecte de turnare i de materiale, erori de proiectare,
greelidemontaresauinstalare,execuiedefectuoas,nepricepere,
neglijena prepuilor, insuficiena apei n boilere, dezmembrare
datoratforeicentrifuge,scurtcircuit.
III.Pentruinstrumentareadaunelorsuntnecesareurmtoarele
documente:
avizareadauneidectreclient;
procesverbaldeconstatareadaunei;
rapoartealeorganelorabilitate(poliie,pompieri,etc);
rapoartedeexpertiz(dacestecazul);
documente din care reiese repararea sau nlocuirea
bunuriloravariate(facturi,ordinedeplat,etc.);
altedocumentesolicitatedeasigurtor,
F. Asigurareaconstruciilormontajuluiiarspunderiiconstructorului
I.Formadeasigurare:
Asigurarea facultativ a construciilormontajului i a
rspunderiiconstructoruluiarecascopsacoperepagubelemateriale
irspundereacivillegalfadeteri.
II.Obiectulasigurriipoatefidupcaz:
construciamontajul, mpreun cu mainile, utilajele,
instalaiile,materialeleialtebunurifolositelaexecutareaacesteia,
rspundereacivillegalfadeteriaconstructorului.
nasiguraremaipotficuprinse:
cheltuielile fcute cu transportul mainilor, utilajelor,
instalaiilor, materialelor i a altor bunuri de la furnizori pn la
antieruldeconstruciemontaj,dacacesteanuaufostcuprinsen
asigurareadetransport;
difereneledetarifpentrutransportulaeriansauexpresal
unorbunuri;
taxelevamale,taxeledetimbruialtetaxelegale;

89

cheltuielilepentrumuncasuplimentar,muncadenoapte
orinziledesrbtorilegale;
cheltuielilefcutecaurmareacreteriipreurilorisalariilor
pesteceleluatencalculndeviz.
Deobiceiaceastasigurareestesolicitatde:
societiledeconstruciimontajncalitatedeantreprenori
sausubantreprenori:
societideconstruciiromnetipentrulucrriexecutaten
Romniasaunstrintate;
societideconstruciistrine,careaucontractatlucrrin
Romnia.
persoane fizice sau juridice pentru lucrri executate n
regieproprie.
Lacerereaasiguratuluiipotrivitprevederilorcontractuluide
construcie montaj, n asigurare poate fi inclus ca coasigurat i
beneficiarullucrrii.
III.Riscuriasigurate:
A.Pagubematerialecaresepotproduce
a)pedurataconstrucieimontajului:
Pagubelematerialecauzatebunurilorasiguratede:incendiu,
trznet,explozie(chiardactrznetulsauexplozianuaufosturmate
deincendiu),furtun,uragan,grindin,ploaietorenial,inundaie,
cutremur de pmnt, prbuire sau alunecare de teren, greutatea
stratului de zpad sau de ghea, avalane de zpad, cderi pe
cldirisaualteconstruciiaunorcorpuri,accidentealemijloacelor
de transport n timpul transportului materialelor asigurate de la
depozitele antierului la locul construcieimontajului, inclusiv n
timpul operaiilor de ncrcare sau descrcare, furt prin efracia
depozitelor, dispariia unor echipamente, materiale, scule sau alte
bunuricauzatedirectderiscuriasigurate.
b)peperioadadegaranie:
Pagubele materiale cauzate construciei montajului, dup
predareactrebeneficiarntimpulperioadeidegaranie(meninere
n funciune) prevzut n contractul de construciemontaj, prin

90

lucrri i operaiuni efectuate de asigurat n vederea ndeplinirii


obligaiilor sale, ori dac pagubele sunt consecina unei cauze
intervenite n timpul perioadei de construciemontaj, nainte ca
procesulverbalderecepiepentrupartearespectivalucrriisfi
fostncheiat.
c)Alteacoperirireferitoarela:
cheltuielile de curare a locului sau de nlturare a
resturilorrmasenurmauneipagubecuprinsenasiguraredeun
riscasigurat,acestecheltuielineputnddepi2%dinsumaasigurat
total;
cheltuielile necesare i economicoase fcute pentru
salvarea i conservarea bunurilor asigurate, micorarea pagubelor,
prevenirea extinderii pagubelor sau pentru stabilirea cauzelor i
cuantumuluiacestoraialtecheltuielicaurmareauneipagube;
cheltuielilededemontareimontarefcutecaurmarea
uneipagubecuprinsenasigurare;
B. Rspunderea civil legal a constructorului fa de teri
ocazionatdesumelepecareasiguratulesteobligatsleplteasccu
titludedespgubiriicheltuielidejudecat,pentruprejudiciidecare
rspundenbazalegii,fadeterepersoanepgubiteprin:
vtmarecorporalsaudeces,precumiprin
avariereasaudistrugereaunorbunuri
cheltuielile fcute de asigurat n scopul respingerii sau
reduceriipreteniilorladespgubiri.
IV. Pentruinstrumentareadaunelorsuntnecesareurmtoarele
documente:
avizareadauneidectreasigurat;
procesverbaldeconstatareadaunei;
rapoartealeorganelorabilitate(poliie,pompieri,etc)
facturiprimitedelafurnizori;
devizdelucrri;
situaiidelucrriexecutate;
decontdelucrri;
planuriialtedocumentaiitehnice;

91

rapoartedeexpertiz(dacestecazul);
altedocumentesolicitatedeasigurtor.
fizice

G. Asigurareafacultativcomplexagospodriilorpersoanelor

I.Obiectulasigurrii:
Aceastvarietatedeasigurarepoateaveacaobiect,dupcaz:
a)mobilier(ex:mobiladinlemn,metal,plasticetc.);
b) articole de mbrcminte, nclminte, obiecte de
marochinrie(ex:haine,costume,pardesie,pantaloni,fuste,bluze,
ciorapi, lenjerie de corp, geni, poete, serviete, mnui, cciuli,
blnurietc.);
c) aparatur electric, electronic, electrocasnic, tehnic
decalcul,sculeiaparatecasniceideuzgospodresc,precumi
ceasuri(ex:calculatoare,imprimante,echipamenteperiferice,aparate
telefonicefixe,faxuri,fotocopiatoare,aparaturfoto,audioivideo
(TV, radio, videocasetofoane, CDplayer, magnetofoane, combine
muzicale,camerevideoetc.),sistemedealarm,centraletermicede
apartament,aspiratoare,frigidere,mainidesplat,mainidecusut,
aragaze,fiaredeclcat,robotdebuctrie,cuptoarecumicrounde
etc.);
d) alte bunuri de uz casnic i gospodresc folosite n
gospodrie(ex:oglinzi,lmpi,vesel,obiectedebuctrie,perne,
lenjeriedepat,saltele,covoare,carpete,mochete,perdele,draperii,
jaluzele, produse cosmetice, parfumerie i igien ampoane,
spunuri,detergeni,deodorante,parfumuri,fardurietc.;obiectede
sport,devntoare,devoiajijucrii,produsedehrtie,papetriei
biroticcri,jurnale,agendeetc;obiectedeartsaureproduceri
ale acestora tablouri, picturi, statui, statuete, ornamente,
reproduceridupobiecteitablourideart);
e)produseagricole(cereale,fin,legumeetc.),viticole,
pomicole,produseanimaliereialimente;
f) unelte agricole, viticole, pomicole, apicole i pentru
deservire zootehnic; stupi de albine (fr familia de albine);

92

mijloacedetransport(crueialtevehiculecutraciuneanimal,
tuetoane,motocicluri, motociclete,scutere,mototriciclete i altele
asemntoare cu sau fr ata i biciclete) i harnaamente;
combustibili, materiale de construcie pentru uzul gospodresc
(cherestea,lemncioplit,brneetc.), produse dinlemn(tocuri, ui
etc.);
g)furaje(fn,paie,coceniialtetulpinideplantefurajere),
chiardacsuntdepozitatetemporarsubformdestoguri,cli,ire
etc. la locul de recoltare sau n imediata apropiere a domiciliului
asiguratului.
Oferta de asigurare se adreseaz persoanelor fizice pentru
asigurareafacultativabunurilordingospodrie.
II.Riscuriasigurate:
A.pagubeprodusedeevenimentenaturaleprecum:incendiu,
trsnet,explozie,chiardactrsnetulsauexplozianuaufosturmate
deincendiu,ploaietorenialinclusivefecteleindirectealeacesteia,
grindin,inundaie,furtun,uragan,cutremurdepmnt,prbuire
saualunecaredeteren,greutateastratuluidezpadsaudeghea,
avalanedezpad;
B.pagubeprodusecaurmareaaciuniiomuluiprecum:
carbonizrii totale sau pariale, ori topirii chiar i fr
flacr (de exemplu: carbonizarea fr flacr a unui cearceaf n
timpul clcatului sau a unui costum pus la uscat prea aproape de
sob,topireaunuiobiectdinmaseplasticeaezatpreaaproapedeo
sursdeclduretc.);
avariiloraccidentaleproduselainstalaiiledegaze,ap,
canalsaunclzirecentral;
drmrii,demontriisaumutriinaltlocacldirilor
sauaaltorconstruciincareseaflaubunurileasigurate,oriaunor
cldirisaualteconstruciinvecinate,dacaceastasefacepentruase
opri ntinderea unui incendiu sau la o ameninare brusc de
inundaie, de prbuire sau alunecare de teren (de exemplu:
deteriorareamobilieruluicuprilejuldrmriicldiriincareseafla

93

mobilierul, devenit necesar pentru a se opri ntinderea unui


incendiu, pierderea unor furaje cu prilejul drmrii unei cldiri
nvecinate,fcutcuacelaiscopetc.);
aciunii unor cauze care au produs pagube bunurilor
asiguratedatoritdistrugeriisauavarieriidectreunriscasigurata
cldirilorsauaaltorconstruciincareseaflaubunurilerespective
(deexemplu:deteriorareaunorbunurideuzgospodresccaurmarea
ploii continue care a putut ptrunde n cas datorita faptului c
acoperiul a fost smuls de furtun, degradarea unor alimente ca
urmareatopiriistratuluidezpadcareapututptrundencmar
datoritfaptuluicunpereteafostparialdrmatcuprilejulunui
incendiuetc.);
cderii unor corpuri pe cldirile sau alte construcii n
care se aflau bunurile asigurate ori a prbuirii cldirilor sau
construciilorrespective,precumiaizbiriilordectreunvehicul;
pierderiisaudispariieibunurilorasiguratecauzatedirect
deriscuriasigurate(deexemplu:bunuriluatedeapeleuneiinundaii
sauacoperitedemasedepmntsaurocideplasate nurmaunei
prbuirisaualunecrideterenetc.);
infiltrriiapeiprovenitedintroinundaieprodusntrun
apartamentnvecinat,situatlaacelaietajsaulaunetajsuperior.
C.pagubeprodusedefurtprinefracie.
III. Pentru instrumentarea daunelor sunt cerute urmtoarele
documente:
avizareadauneidectreclient;
procesverbaldeconstatareadaunei;
rapoartealeorganelorabilitate(pompieri,poliie,etc)
rapoartedeexpertiz(dacestecazul)
documentedincarereiesereparareasaunlocuirea
bunuriloravariate(facturi,ordinedeplat,etc)
altedocumentesolicitatedeAsigurtor.
H.Asigurareapentrucazuriledeincendiuialtecalamitia
cldirilor,aaltorconstrucii,precumiaconinutuluiacestora

94

I.Obiect:
Aceastvarietatedeasigurarepoatefi ncheiatdepersoane
juridice,cusediulnRomniaiarecaobiectasigurareacldirilori
aaltorconstrucii(inclusivinstalaiilefixeaferentecldirilorialtor
construcii,denclzire,electrice,sanitare,ascensoareetc.),precum
iconinutulacestora,mijloacefixeiobiectedeinventar,mijloace
circulantemateriale.
II.Aceastasigurareacoperurmtoareleriscuri:
incendiu, trsnet, explozie, cderea sauprbuirea unui
aparatdezbor,aprilorsalesauancrcturiiacestuia,precumia
altorcorpuri;
calamitinaturale:cutremurdepmnt,grindin,ploaie
torenial, inundaie, furtun, uragan, prbuire sau alunecare de
teren, greutatea stratului de zpad sau de ghea, avalane de
zpad;
greve, tulburri civile, vandalism, avarii la instalaii de
ap,coliziunecuautovehicule,boomsonic;
furt prin efracie i acte de tlhrie, daune provocate
vecinilor, rspunderea chiriaului fa de proprietar, spargere i
crparepentrugeamuriioglinzi.
Opional, se pot acoperi i cheltuieli suplimentare, ca de
exemplu: cheltuieli pentru demolare, transport, curare de resturi,
cheltuielinecesarestingeriiincendiilor,cheltuielideproiectare.
III.Aceastvarietatedeasigurareoferasiguratuluiurmtoarele
faciliti:
clientul poate opta pentru acoperirea unor riscuri
individuale sau combinaii ale acestora, structurnduse astfel un
"pachet"personalizat;
ncheiereaasigurriilavaloareadeclaratdeclient,care
poate fi: valoarea de nou (preul de nlocuire), valoarea real sau
valoareacontabilacldirilorasigurate;
seofercelemaicompetitivetarife,cuposibilitateaplii
primelor deasigurare inratesubanualeegale i acordareaunui
termendepsuirede15ziledelascadenaratelor;

95

platacupromptitudineadespgubirilor,ntermende10
zile lucrtoare de la depunerea ultimului document la dosarul de
daun;
plata cu maxim operativitate a unor avansuri din
despgubiridemaxim40%dincuantumuldaunei,caurmareaunor
pagubeprodusedinriscuriasigurate;
patrimoniul asigurat este protejat prin programe de
reasigurarecomplexe ncheiatecucei mai importani reasiguratori
dinlume.
4.3. Asigurri agricole
4.3.1. Asigurarea facultativ a culturilor
agricole i a rodului viilor
A. Precizri
Aceast varietate de asigurare are ca scop protecia
exploataiiloragricolecontrariscurilorspecificedomeniuluiagricol
vegetal,cuparticularitiprivind:
asigurarea facultativ a culturilor agricole i a rodului
viilor;
asigurareafacultativaroduluipomilorfructiferi;
asigurareafacultativaculturilordelegume;
asigurareafacultativapdurilor.
Asigurtorulseobligsdespgubeascpierderilecantitative
produse de riscuri asigurate n perioada derulrii asigurrii, de la
semnat pn larecoltare(culturi)respectivde la nflorit pn la
recoltare(rodulviilorialpomilorfructiferi)idelasemnat/plantat
pnlarecoltare(legume).
B.Condiiiprivindasigurareafacultativaculturiloragricolei
aroduluiviilor.
nasigurarepotficuprinseculturiledepeterenurileagricole
proprietateapersoanelorjuridice i/saufizice,primite nfolosin
sauluatenarenddectreacestea.
Riscuri asigurate: grindin, incendiu (din orice cauz),
furtun,ploaietorenialefectedirecte,prbuire/alunecaredeteren

96

cultivat,nghetimpuriudetoamn,nghedeiarn,nghetrziude
primvar.
nfunciedeopiunileisolicitrileclienilor,ariaproteciei
prinasigurarepoatefiextinsipentrualteriscuri.
Se acord despgubiri numai pentru pagubele la valoarea
produciei suferite prin pierderi cantitative, cuexcepia culturii de
tutunlacareseacoperipagubelesuferiteprinpierdericalitative.
nsituaiancareculturaasiguratsuferodauntotaldincauze
necuprinsenasigurare,asiguratuluiiserestituieopartedinprimele
de asigurare pltite, n funcie de data la care sau produs acele
cauze.
Asigurareapoatefincheiatoricndntimpulanuluiieste
valabilpentruanulagricolncurs.
Primadeasigurare:
sestabiletepentruanulagricolncurs,indiferentdedata
ncheierii,pefelurideculturi;
seachitintegralsaunrate.Rspundereaasigurtorului
ncepe:
pentru culturile agricole nsmnate, din momentul
rsririilor;
pentru cultura de tutun din momentul transplantrii
rsaduluincmp;
pentruviadeviedinmomentulnfloririi.Rspunderea
asigurtorului nceteaz din momentul recoltrii, iar la recoltele a
cror recolt se treier, rspunderea pentru pagubele produse de
incendiunceteazdinmomentulncarerecoltaafosttreierat.
Cota de prim variaz ntre 210% din suma asigurat pe
hectar,nfunciedefelulculturiiidejude.nfunciedemrimea
suprafeeisepotacordaimportantereducerialecotelordeprim.

C. Condiii privindasigurareafacultativaculturilorde
legume
nasigurarepotficuprinseculturiledepeterenurileagricole

97

proprietateapersoanelorjuridice i/saufizice,primite nfolosin


sauluatenarenddectreacestea.
Riscuriasigurate:grindin,incendiu(dinoricecauz),furtun,
ploaietorenialefectedirecte,prbuire/alunecaredeterencultivat.
nfunciedeopiunileisolicitrileclienilor,ariaproteciei
prinasigurarepoatefiextinsaipentrualteriscuri.
Se acord despgubiri numai pentru pagubele la valoarea
producieisuferiteprinpierdericantitative.
Asigurareapoatefincheiatoricndntimpulanuluiieste
valabilpentruanulagricolncurs.
Primadeasiguraresestabiletepentruanulagricol ncurs,
indiferentdedatancheierii,pefelurideculturiiseachitintegral
saunrate.
Rspundereaasigurtoruluincepepentruculturiledelegume,
dinmomentulsdirii/transplantriilor;
Rspundereaasigurtoruluinceteazdinmomentulrecoltrii.
Cota de prim variaz ntre 210% din suma asigurat pe
hectar,nfunciedefelulculturiiidejude.nfunciedemrimea
suprafeeisepotacordaimportantereducerialecotelordeprim.

D. Condiii privindasigurareafacultativapdurilor

nasigurarepotficuprinsepduriledepeterenurileproprietatea
persoanelorfizicesaujuridice,cticeledepeterenurileprimiten
folosinsauluatenarenddectreacestea.Sepotasigurapdurile
formatedinaceeaispecieforestiersaunamestecdemaimulte
speciiforestiere.
Riscuri asigurate: incendiu, fulger, explozie, prbuire de
avioane,furtun,greutateazpezii.
Seacorddespgubiripentrupagubelesuferiteprinpierderi
cantitativeicalitative.
Speciiforestierecuprinsenasigurare:
1.rinoase:molid,brad,duglas,larice,pin.
2.foioase:fag,stejar,gorun.
3.diversespeciitari:salcm,paltin,frasin,cire,nuc.

98

4.diversespeciimoi:tei,salcie,plop.
Suma la care se face asigurarea pe ha se stabilete potrivit
cereriiasiguratuluidarnupoatedepisumaobinutprinnmulirea
mc/haspecielemnoasipreulpemc/specielemnoas.
Prima de asigurare se stabilete pentru un an i se achit
integralsaunrate.
Asigurareapoatefincheiatoricndncursulanuluiieste
valabilpentruunan.

4.3.2. Asigurarea facultativ a animalelor


A. Precizri
Aceastasigurarefacultativseadreseazexploataiiloragricole
specializatenproduciazootehniciprezintparticularitince
privete:
asigurareafacultativaanimalelor;
asigurarea facultativ a ginilor outoare cu vrsta
cuprinsntre2072sptmni,inclusiv.
Acoperire:sedespgubescpierderiledeanimalecaurmarea
bolilor i/sau accidentelor, n perioada asigurat, pn la valoarea
realapagubei.

B. Condiiiprivindasigurareafacultativaanimalelor
Asigurarea se ncheie pe o perioad de un an. La cerere,
asigurarea se poate ncheia i pe o perioad mai mic de un an.
Animalecepotfiasigurate:Sepotasiguraurmtoareleanimale:
a)bovinenvrstde6lunisaupeste6luni;
b)cabalinelenvrstdelansaupestelanpnla15ani
inclusiv(dacncursulperioadeiasigurriidepescvrstade15
ani,rmnmaideparteasiguratepnlaexpirareaasigurrii);
c) porcinele n vrst de 6 luni sau peste 6 luni (porci,
scroafe, vieri); porcinele avnd o greutate de cel puin 30 kg
indiferentdevrstalor,aflatenngrtorie,aparinndpersoanelor
juridice;
d)ovineleicaprinele,nvrstde1ansaupesteunan;

99

inclusiv.

e)ginioutoarecuvrstacuprinsntre2072sptmni

C. Riscuri asigurate:
Asigurareaacoperdauneleproduseprinmortalitatecaurmare
a:

bolilor infectocontagioase(labovine,ovine icaprine,


porcine,cabaline)iabolilorparazitarelaginioutoare.
accidentelor,cumarfi:
incendiu, explozie, trznet, aciunea curentului electric,
cutremur de pmnt, prbuire, alunecare sau surpare de teren,
inundaie, furtun, uragan, viscol, avalane de zpad, grindin,
nghe;
ataculanimalelorslbaticesaualtoranimale,muctura
erpilor,nepturainsectelorveninoase,otrvireasubit(intoxicaia)
cu ierburi sau cu substane toxice ori medicamentoase, umflarea
(meteorizaiaacut)dincauzafurajeloretc.;

D. Prima de asigurare se stabilete pentru perioada de


asiguraremenionatncontractuldeasigurareiseachitintegral
saunrate.
Cotadeprimvariazntre2i14%dinsumeleasigurate,
funciedespeciadeanimaleiriscurileasigurate.Sepot
acordaimportantereducerialecotelordeprim,dupcaz.

V.Rezumat
ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Particularitileasigurriidelocuineibunuri
Particularitileasigurriloragricole

Vl.Testdeevaluare/autoevalare

1.Rezumaipracticaasigurriidelocuine
100

3.Explicaipracticaasigurriidebunuri
4.Rezumaipracticaasigurriideanimale

R.1.vezi4.23.vezi4.3.1

2.vezi4.24.vezi4.4.2

101

UnitateadenvareV
Particularitialencheieriiunorcategoriideasigurri

Asigurriauto
l.Introducere

Aceasttemurmreteslmureascurmtoarele
probleme:
Practicancheieriiasigurrilorauto

ll.Competene

Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili:
SrezumepracticaasigurriifacultativepentruavariiautoCasco
Sexplicepracticaasigurrilorfacultativederspunderecivila
autovehicolelornesupusenmatriculrii
Sdescriepracticaasigurriifacultativesuplimentarederspundere
civilaautovehiculelorsupusenmatriculrii
Srezumepracticaasigurriideaccidenteaconductorilorde
autovehiculeiapersoanelortransportate
Srezumepracticaasigurriifacultativederspunderecivil
delictualpentrupagubeproduseterilorprinaccidentede
autovehiculepeteritoriulRomniei

lll.Duratamediedeparcurgereatemeiestede:
3ore

lV.Coninutulunitiidenvare
4.Asigurriauto
4.1.Precizri

Deregul,asigurareaautosencheiepentruoperioadde1an

102

calendaristicsocotitdeladatacndsedoreteacoperireariscurilor
prinpoliadeasigurare.Asigurareapoatefifcutipentruperioade
maiscurte,deregullunintregi.
ncepriveteriscurileasigurate,asiguratulpoateoptapentru
asigurareadeavariiiasigurareadeavariiifurt.
Autoturismulseasigurpentruevenimentecaresepotproduce
attpeteritoriulRomnieictinafarateritoriuluiRomnieipentru
diferiteperioadedetimpdarnumaimicideolun.
Aceastasigurarenuacoperirisculfurtului.Acestriscse
asigurnsobligatoriuncazulautoturismelorcumpratenratesau
leasing.
Plata primei de asigurare se poate efectua fie integral i
anticipat(nainteaintrriinvigoareapoliei),fien212rate.Prima
de asigurare se poate achita n numerar, ordin de plat bancar,
mandat potal, etc. Dup scopul urmrit se practic mai multe
varietideasigurareautocaracterizateprindiferiteparticulariti.

4.2 Asigurarea facultativ pentru avarii auto - Casco


I.Obiectulasigurriilformeaztoatgamadeautovehicule
rutiereautopropulsate(cuexcepiacelorcarecirculpeine),care
suntnmatriculateconformlegislaieinvigoare.
Asigurarea se ncheie cu deintorul nscris n cartea de
identitate,saualtepersoanecareauinteresasigurabilcuprivirela
autovehicul,interesreieitdintruncontract(deleasing,decomodat,
etc.).
II.Riscuriasigurate:
a)avariiprovocatede:
ciocniri, loviri, izbiri, zgrieri accidentale, cderi (n
prpastie, n ap), cderi de corpuri pe autovehicul, derapri,
rsturnri;
incendiu, trsnet, explozie (inclusiv din cauze tehnice),
calamitinaturale;
b)furt(furtulautovehicululuisaualunorpricomponenteori
piesealeacestuia),precum iavariiproduseacestuiacaurmarea

103

furtuluisauatentativeidefurt.
Asigurarea de AVARII acord protecie n Romnia i n
strintate.
DacautovehicululnuesteasiguratCascolaASIROM,sepot
acoperiprinasigurareriscuriledeavarii,sauavarii ifurtnafara
teritoriuluiRomniei,cucondiiaemiteriicontractuluideasigurare,
efecturiiinspecieiderisciancasriiprimeideasigurareaferente.
Acoperirisuplimentare,inclusenprimadebaz:
cheltuieliledetransportalvehicululuiavariat;
cheltuielilepentrulimitareapagubelor;
pagubeleproduseautovehicululuiasiguratdemsurilede
salvareaacestuiasauaconstrucieincareseaflacesta,precumi
pentrusalvareapersoanelorimobilizatenautovehicul(descarcerare);
pagubeleprodusedinriscuriasigurateechipamentelorcu
careaufostdotatedinfabricaie,deproductor,autovehiculelecu
destinaiespecial;
pagubeleprodusedotrilordeserie;
pagubele produse dotrilor suplimentare, special
construite pentru autovehicule, nscrise n contract pentru sumele
asigurateconveniteipentrucaresaupltitprimeledeasigurare.
II.SumaasiguratestesumadeclaratdectreAsigurat,pe
bazaproprieisaleopiuni,sumcareartrebuiscorespundvalorii
realeaautovehiculului.
Valoarearealestevaloareadecomercializaredenou,ladata
ncheierii asigurrii (conform facturilor de achiziie de nou,
cataloagelordespecialitateEurotaxSchwackesaulistelordepreuri
delaproductor),maipuinuzurastabilitnraportcuvechimean
ani a acestora, potrivit scalei de uzur ce este parte integrant a
contractuluideasigurare.
III.Perioadaasiguratestederegulunan,darasigurarease
poatencheiantreminimum6luniimaximumduratacontractului
derate/leasing(maimuliani).
IV.Primadeasiguraresecalculeazpotrivittarifuluideprime
ASIROM,seexprimnvalutipoatefipltitnleisaunvalut.

104

Ealonareapliiratelordeprimsepoatefacein:
2ratesemestrialeegale;
4ratetrimestrialeegale;
10rateegale,scadentenprimele9luni.
V.Termenuldepsuirelaplataratelordeprimaestede15zile.
ncazdeneplatlascadenauneiratedeprimurmtoarecelei
dinti, Asigurtorul acord Asiguratului posibilitatea achitrii
acesteiantermende15ziledelascadenarateirespective,situaia
contractuluirmnndneschimbatpnlaexpirareaacestuitermen.
ncazulncaresumeledatoratedeAsiguratcutitludeprimnusunt
pltite nici n termenul de psuire de 15 zile de la scaden,
contractul de asigurare este reziliat retroactiv, ncepnd cu ziua
imediaturmtoaredateiscadentearateirestante,frcaonotificare,
punere n ntrziere, sau o alt formalitate prealabil s mai fie
necesar.
VI.Modalitateadeplatadespgubirii
PoatefialeasdectreAsigurat,dintreurmtoarele:
1. pe baza evalurii asigurtorului (deviz antecalcul), se
poate ridica de la societatea cu care sa ncheiat asigurarea, suma
necesar demarrii reparaiei, urmnd a se plti i diferena, dac
exist,pebazaactelorcaredovedesccheltuieliefectivfcutentrun
termen de cel mult 60 zile de la data producerii evenimentului
asigurat;
2. prinvirament sau ordin de plat, direct ctre unitatea
servicecareefectueazreparaia;
3. pe baza documentelor care probeaz cheltuieli efectiv
fcutedectreasiguratpentrureparareaautovehicululuiasigurat.
Autovehiculul poate fi introdus n reparaie dup, sau
concomitentcuefectuareadectresocietateadeasigurri,printrun
inspector de specialitate, a constatrii privind daunele efectiv
produsentimpulevenimentuluiasigurat.
La solicitarea asiguratului, se pot acorda avansuri din
despgubiri de pn la 60% din valoarea estimat a pagubelor,

105

stabilitpebazdedevizantecalculntocmitdeunitidereparaii
saupebazapreurilordecatalogiatarifelordemanoper,calculate
la data producerii evenimentului asigurat, conform avariilor
consemnatenprocesulverbaldeconstatare.
Platadespgubirilorsefacentermende15zilelucrtoarede
ladatacnddosaruldedaunestecompletatcutoatedocumentele
necesare.
VII. Faciliti: Asigurarea CASCO prezint pentru asigurat
urmtoareleavantaje:
valabilitateoriundenlumeaasigurriideavarii;
flexibilitatenstabilireasumeiasigurate;
bonusuripentruaniconsecutivifrdaune,mergndpn
la45%,inclusivpentruautovehiculeledefabricaiestrin;
se acoper fr adaos de prim i cazul conducerii
autovehiculului, cu consimmntul asiguratului, de ctre o alt
persoan;
o reea teritorial care include 48 de sucursale, 87
reprezentanei87agenii;
un sistem de convenii ncheiate cu peste 250 uniti
service, uniform rspndite pe teritoriul Romniei, la care
asigurtorul poate face direct plata reparaiilor la autovehiculele
avariate,eliberndasiguratuldegrijileinerenteoricreireparaiia
avariilorlaautovehicululasigurat;
olist decorespondenidinstrintatecarepotacorda
asistenncazdeavariioriundenlume.
Pentruntocmireadosaruluidedauniefectuareaconstatrii
daunelor, persoana pgubit trebuie s se prezinte la unitile
teritorialealesocietiideasigurare(serviciuldaune)saulaatelierele
dereparaiiautoagreatedeasigurtorcuurmtoareleacte:
contractuldeasigurarenoriginalsaufotocopie;
documentul(chitan,OP),noriginalsaufotocopie,care
atestachitarealaziaprimelordeasigurareCASCO;
copieduptichetuldeasigurarencheiatlaASIROMal

106

persoaneivinovatedeproducereapagubelor(dacestecazul);
documentele (n original) ntocmite de Poliie sau alte
organe abilitate s cerceteze i s constate producerea riscurilor
asigurate;
certificatul de nmatriculare sau cartea de identitate a
autovehiculului.

4.3.Asigurareafacultativderspunderecivila
autovehiculelorcenusuntsupusenmatriculrii

Acoper rspunderea civil a asigurailor, deintori de


autovehiculecenusuntsupusenmatriculrii,darcaresedeplaseaz
pedrumurilepublice,pentruprejudiciiledecareacetiarspund,n
baza legii, fa de tere persoane pgubite prin accidente de
autovehicule, precum i pentru cheltuielile fcute de asigurai n
procesulcivil,nlimiteleprevzutencontractuldeasigurare;

4.4. Asigurarea facultativ suplimentar de


rspundere civil a autovehiculelor supuse
nmatriculrii

Acoper rspunderea civil a asigurailor, deintori de


autovehiculesupusenmatriculrii,pentruprejudiciiledecareacetia
rspund,nbazalegii,fadeterepersoanepgubiteprinaccidente
deautovehicule,precumipentrucheltuielilefcutedeasigurain
procesulcivil,pestelimitelestabilitedeactulnormativalComisiei
deSupraveghereaAsigurrilor.
nambelecazuri,despgubireasestabiletepebazaconveniei
dintreasigurat,persoanapgubitiASIROM,potrivitcontractului
de asigurare i condiiilor generale de asigurare ori prin hotrre
judectoreasc.

4.5. Asigurarea de accidente a conductorilor


de autovehicule i a persoanelor transportate
A.Obiectulasigurrii

107

1.Suntprotejateprinprezentaformdeasigurare,persoanele
aflatenmomentulaccidentului,cuconsimmntulAsiguratului,n
autovehiculul menionat n contractul de asigurare, n limita
numruluidelocurinscrisnacteleautovehiculului.
AsigurareaestevalabilindiferentdacAsiguratul,menionat
ncontractuldeasigurare,seaflasaununautovehiculnmomentul
accidentului.
2. n asigurare sunt cuprinse numai accidentele produse n
perioadadevalabilitateaasigurriiintimpulncareconductorul
saualtepersoaneseaflaunautovehicululasigurat.
B.Riscurileacoperite:
a.decesdinaccident;
b.invaliditatepermanentdinaccident;
c. indemnizaie zilnic pentru zilele de spitalizare sau
tratamentambulatoriu,urmareaunuiaccident.
C.Excluderi
Nu sunt cuprinse n asigurare i ASIROM nu acord
indemnizaii pentru cazurile n care decesul, invaliditatea
permanent, tratamentul ambulatoriu sau spitalizarea persoanei
accidentateaufostprilejuitede:
a) comiterea sau ncercarea de a comite, cu intenie, de
ctreAsiguratsaupersoaneleacoperiteprinasigurare,aunorfapte
penale;
b) msuri/operaiuni militare n caz de rzboi (indiferent
dacrzboiulestedeclaratsaunu),invazie,ocupaiemilitar,rzboi
civil,insurecie,rebeliune,revoluie,putere(dictatur)militarsau
uzurparedeputere;
c)tulburricivile,revolte,greve,grevepatronale,actede
terorismsausabotajialteasemenea;
d)influenedirectesauindirectealeexplozieiatomice,ale
radiaiilor sau infestri radioactive ca urmare a folosirii energiei
atomicesaumaterialelorfisionabile;
e)persoanaaccidentataprodusaccidentulcuintenie;
f) influene directe sau indirecte ale polurii sau

108

contaminrii,dinoricecauze;
g)evenimenteprodusentimpulutilizriiautovehiculelorla
concursuri,ntrecerisauantrenamentepentruacestea,inclusivcele
produsenafaraprogramuluioficial;
h)evenimenteprodusentimpceautovehicululeracondus
sau acionat, de Asigurat sau de o alt persoan, dar cu
consimmntul Asiguratului, fr caaceasta s posede permis de
conducere valabil pentru categoria respectiv de autovehicule, ori
dupcepermisuldeconducereiafostretras,anulatsaureinutn
vederea anulrii i nu a fost eliberat o dovad provizorie de
circulaiesauaceastaaexpirat;
Face excepie de la alineatul precedent cazul n care
autovehiculul adaptat cu comand dubl a fost condus de ctre
cursantuluneicolideoferi,ntimpulorelordeconducere,asistat
deuninstructorautosaudeexaminator;
i)evenimenteprodusentimpceautovehicululeracondus
sau acionat, de Asigurat sau de o alt persoan, dar cu
consimmntul Asiguratului, aflnduse sub influena buturilor
alcoolice;
Facexcepiedelaalineatulprecedent,evenimenteleprodusen
cazulautovehiculeloraparinndasigurailorpersoanejuridice,care
aunobiectuldeactivitatetransportuldepersoane,caz ncarese
pltescindemnizaiiceurmeazafirecuperatedelaconductorul
autovehiculului,aflatsubinfluenabuturiloralcoolice;
j) evenimente produse cu autovehiculul pentru care
valideazasigurarea,dacacestanuaveacertificatdenmatriculare
valabilsaualtautorizaiedecirculaievalabil,ladataproducerii
accidentului.
AsigurareaestevalabilattpeteritoriulRomnieictin
strintate.Aceastasencheiepeperioadede1ansaudeminimum6
luni.
Asigurarea se poate ncheia independent de alte asigurri
facultativeexistentepentruautovehicululsauasiguratulrespectiv.
Sumele asigurate se stabilesc, pe baza opiunii asiguratului,

109

dupcumurmeaz:
a) o sum asigurat pentru cazurile de invaliditate
permanent;
b)osumasiguratpentrucazurilededeces;
c) o indemnizaie, n cuantumul stabilit la ncheierea
asigurrii,pentrufiecarezidespitalizaresautratamentambulatoriu,
datorateaccidentuluideautovehicul.

4.6. Asigurarea facultativ de rspundere civil


delictual pentru pagube produse terilor prin
accidente de autovehicule pe teritoriul Romniei
Persoanele fizice i juridice, cu domiciliul sau sediul n
Romnia, care dein autovehicule supuse sau nu nmatriculrii,
conformlegiinvigoarenRomnia,sepotasigurafacultativpentru
rspundere civil delictual pentru pagube produse terilor prin
accidentedeautovehiculepeteritoriulRomniei.
Aceastformdeasigurarepoateacoperi:
pagubeproduseterelorpersoane,deautovehiculecenu
sunt supuse nmatriculrii, dar care se deplaseaz pe drumurile
publice;
pagube produse terelor persoane, peste limita maxim
prevzutdeHotrreadeGuvernprivindasigurareaobligatoriede
rspundere civil auto, valabil la data ncheierii asigurrii
facultative.
Asigurarea menionat se poate ncheia, dup caz, pentru
acoperirea pagubelor produse prin accidente de autovehicule
bunuriloraparinndterilorsauvtmrilorcorporaleoridecesului
terelorpersoane.
ncheierea asigurrilor facultative suplimentare de rspundere
civilaautovehiculelorsupusenmatriculriinuestecondiionatde
existenaasigurriiobligatoriiderspunderecivil.
Primeledeasiguraresuntstabilitedifereniatnfunciede:
felulasigurriicesevancheia;
limitelemaximealerspunderiiasigurtorului;

110

tipulprejudiciilorceurmeazafiacoperiteprinasigurare;
felulautovehiculeloricategoriadedeintori(persoane
fizicesaujuridice);
perioada pentru care se solicit ncheierea asigurrii.
Stabilireadespgubirilorsefacepebazaconvenieidintreasigurat,
persoana pgubit i asigurtor, potrivit contractului de asigurare
facultativ i condiiilor generale de asigurare aferente ori prin
hotrrejudectoreasc.

V.Rezumat
ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Practicancheieriiasigurrilorauto

Vl.Testdeevaluare/autoevalare

1.RezumaipracticaasigurriifacultativepentruavariiautoCasco

2.Explicaipracticaasigurrilorfacultativederspunderecivila
autovehicolelornesupusenmatriculrii
3.Descrieipracticaasigurriifacultativesuplimentarederspundere
civilaautovehiculelorsupusenmatriculrii
4.Rezumaipracticaasigurriideaccidenteaconductorilorde
autovehiculeiapersoanelortransportate
5.Rezumaipracticaasigurriifacultativederspunderecivil
delictualpentrupagubeproduseterilorprinaccidentede
autovehiculepeteritoriulRomniei

R.1.vezi4.13.vezi4.3.5.vezi4.6.

2.vezi4.24.vezi4.4.

111

UnitateadenvareVl
Particularitialencheieriiunorcategoriideasigurri
Asigurridebunuripetimpuldetransportului
Asigurriderspunderecivil

l.Introducere

Aceasttemurmreteslmureascurmtoareleprobleme:
Practicaasigurriidebunuripetimpultransportului
Practicaasigurriiderspunderecivil

ll.Competene

Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili:
Srezumepracticaasigurriibunurilorpetimpultransportului
Sexplicepracticaasigurriinumeraruluipetimpultransportului
Sdescriepracticaasigurriirspunderiicruuluipentru
mrfuriletransportate
Srezumepracticaasigurriinavelormaritime
Srezumepracticaasigurriicreditelorigaraniilorbancare
Sexplicepracticaasigurriiderspunderecivilgeneral
Srezumepracticaasigurriiderspundereaproductorului
Sdescriepracticaasigurriiderspundereaangajatorului
Srezumepracticaasigurriiderspunderepentrumediu
Sexplicepracticaasigurriiderspundereprofesional
Sexplicepracticaasigurriiderspundereadirectorilori
administratorilorsocietilorcomerciale
Sdescriepracticaasigurriiderspunderecivilaprestatorului
deactiviti(servicii)conexetransporturilorrutiere
Srezumepracticaasigurriiderspunderecivilaproprietarilor

112

saudeintorilordecini
SexpliceAsigurareaderspunderecivilaorganizatorilor
deconcursuriautomobilisticesaukarting
Sdescriepracticaasigurriiderspunderecivilastructurilorde
primireturistice
Srezumepracticaasigurriiderspunderecivildelocaiune
Srezumepracticaasigurriiderspunderecivilautopentru
prejudiciiproduseterilorprinaccidente

lll.Duratamediedeparcurgereatemeiestede:
3ore

lV.Coninutulunitiidenvare
4.Particularitialencheieriiunorcategoriideasigurri
4.1.Asigurridebunuripetimpuldetransportului
4.1.1. Asigurarea bunurilor pe timpul
transportului(Cargo)
A. Obiectul asigurrii
n schimbul unei prime de asigurare, asigurtorul asigur
bunurile n legtur cu care asiguratul are un interes i care sunt
supuseriscurilorceaparpetimpultransportului,inclusivcheltuielile
nlegturcuacesta,dupcumsestabiletenpoliadeasigurare.
B. Suma asigurat
Sumaasigurat este valoareaindicat npoli i reprezint
nivelulmaximaldespgubiriicesepoateacordancazdedaun.
C. Riscurile asigurate
Poliadeasigurareoferacoperirefiepentrutoateriscurilefie
pentruunnumrlimitatderiscuri,conformcondiieideasiguraren
bazacreiaseemite,lacerereaasiguratului.
D. Constatarea daunelor
ncazulproduceriiuneidaune,constatareaacesteiasefacede
asigurtordirectsauprinreprezentani,mpreuncuasiguratulsau
cureprezentaniiacestuiaprecumiprinexperisaupersoaneneutre,

113

dacaceastasaconvenitntreasiguratiasigurtor.
E. Cererea de despgubire
Cererea de despgubire se face n scris i trebuie s aib
anexateurmtoareledocumentejustificative:
poliadeasigurarenoriginal;
dovadapliiprimeideasigurare;
documentul de transport (scrisoare de trsur, foaie de
parcurs,etc.)
facturamrfii;
documentele care s ateste producerea daunei: proces
verbaldeconstatare,procesverbalntocmitdepoliiesaupompieri,
protestul de mare, extrase din jurnalul de bord, certificatul de
descrcare,actuldeconstatare,raportulexpertului,dacsenumete
unexpert,protestmpotrivacruuluiirspunsullaprotest;
facturi,chitaneialtedoveziprivindcheltuielileefectuate;
dispasancazuriledeavariecomun;
oricealtedocumenterelevantenlegturcuproducerea
dauneiisusinereacereriidedespgubire.
F. Plata despgubirii
Despgubirile se pltesc n lei dac prima de asigurare sa
ncasatnleisaudespgubirilesepltescnvalutdacprimade
asiguraresancasatnvalut.
Asigurtorulvapltidespgubireadatoratnumaincazuln
careasiguratulaachitatprimadeasigurare.

4.1.2.Asigurarea numerarului pe

timpul transportului
Asigurareanumeraruluipetimpultransportuluiacopertoate
riscurilececauzeazpagubenumeraruluiasigurat,carepotsurveni
pe timpul transportului i a operaiunilor de ncrcare/descrcare
n/dinautovehicululblindat,cuexcepiaexcluderilormenionaten
condiiadeasigurare.

114

4.1.3. Asigurarea rspunderii cruului pentru

mrfurile transportate
Asigurarearspunderiicruuluipentrumrfuriletransportate
acoperrspundereacruuluipentrupagubelamrfuriletransportate,
aacumestereglementatnart.17i23din"Conveniareferitoarela
contractuldetransportinternaionaldemrfuripeosele(CMR)",
convenielacareRomniaaaderatnbazaDecretuluinr.451/1972,
asigurareafiindvalabilattpeteritoriulRomnieictinafara
acestuia.

4.1.4.Asigurarea navelor maritime


(CASCO maritim)
A. Precizri
Asigurarea facultativ a navelor maritime acoper navele
comerciale, navele de pescuit i navele colectoare, precum i alte
ambarcaiuni,instalaiiiutilajeplutitoare,asimilatenavelor,nuna
dintreurmtoarelecondiii:
a.Pierderetotal,avariecomun,avarieparticularirspundere
pentrucoliziuni.
n baza acestei condiii sunt acoperite pierderea total,
pierderile i avariile la nav, contribuia la cheltuielile de avarie
comun i salvare, rspunderea pentru daunele rezultnd din
coliziuneanaveiasiguratecualtenave,instalaiiportuaresaualte
obiectefixesauplutitoareicheltuieliledecurgnddinacestea.
b.Pierderetotal,avariecomuniavarieparticular
n baza acestei condiii sunt acoperite pierderea total,
pierderile i avariile la nav, contribuia la cheltuielile de avarie
comunisalvare.
c.Pierderetotal,avariecomunirspunderepentrucoliziuni
n baza acestei condiii sunt acoperite pierderea total,
contribuialacheltuieliledeavariecomunisalvare,rspunderea
pentrudaunelerezultnddincoliziuneanaveiasiguratecualtenave,

115

instalaiiportuaresaualteobiectefixesauplutitoare icheltuielile
decurgnddinacestea.
d.Pierderetotaliavariecomun
nbazaacesteicondiiisuntacoperitepierdereatotalanavei,
contribuialacheltuieliledeavariecomunisalvare.
e.Pierderetotal.
nbazaacesteicondiiisuntacoperitepierdereatotalanavei,
cheltuieliledesalvareialtecheltuielidecurgnddinacestea.
Asigurareancheiatnunadincondiiiledemaisuspoatefi
extinspentruaacoperi:
inventarul mijloacelor fixe i mijloacelor circulante
materialeicheltuielilenlegturcuexploatareanavei;
riscurilederzboiigreve.
ncepriveteasigurareanavelornconstrucie,reparaiein
timpulcltoriilordeprob,aceastasefacepotrivitclauzeiengleze
"Builders'risks".
n ce privete asigurarea navelor aeriene aceasta acoper
avariile(asigurareaCasco)irspundereacivillegalcaurmarea
pagubelorproduseprinaccidentedeaeronaveleasigurate(asigurarea
derspunderecivilfadeteri).

B. Practica n materia asigurrilor


maritime, de transport i aviaie
Cu titlu de exemplu sunt prezentate condiiile de asigurare
maritime,detransportiaviaiepracticatedesocietateadeasigurare
reasigurareASTRA.
a.asigurrimaritime
AsigurareafacultativCASCOanavelormaritimeifluviale,
precum i a altor ambarcaiuni, instalaii i utilaje plutitoare,
asimilatenavelor,asigurCASCOnavelemaritimeifluviale,nlei
sau n valut, acordnd asigurailor compensaii bneti pentru
pierderiidauneprodusenavelorasigurate,naceeaivalutncare
saupltitprimeledeasigurare.
Acest tip de asigurare poate acoperi pierderea total,

116

cheltuieliledesalvare,avariileirspundereapentrucoliziunicuteri
ale navelor, aprute ca urmare a produceri riscurilor asigurate i
poatefiextinspentruacoperireariscurilorderzboiigrev.
b.asigurareanavelorpetimpulconstruciei
SocietateaASTRAasigurfacultativnavelemaritimeideape
interioarepetimpulctacesteasuntnfazadeconstrucie.
Acest produs prevede asigurarea corpului, mainilor,
instalaiiloriechipamentelornaveiaflate nconstrucienantier
sau alte localuri ale constructorului, precum i a subansamblelor,
instalaiilor, echipamentelor etc. montate la nav de ctre
subcontractori. Asigurarea este valabil i pe timpul tranzitrii
instalaiilor, echipamentelor, subansamblelor etc. navei de la/ctre
localurilesituateninteriorulportului/loculuincareconstructorul
sausubcontractoriiidesfoaractivitatea.
Prin acest tip de asigurare se acoper: pierderi i avarii
nregistratelanavsausubansamble,laechipamentesaucomponente
cauzatedeincendiu,explozie,defectelatente,greelideproiectare,
coliziune etc.; costuri generate de lansarea euat la ap a navei;
cheltuielireprezentndcontribuianaveilaavariacomun;msurile
desalvareanavei;rspundereaAsiguratuluicerezultdincoliziuni
cuteri.
c.Asigurareafacultativautilajelordeforajmarin
SocietateaASTRAasigurunitilemobiledeforajmarinpe
timpul ct acestea i desfoar activitatea pe poziiile de lucru
precumipetimpultransportuluiacestorantrediferitepuncte.Se
asigurcorpuliinstalaiileunitiimobiledeforajmarinspecificate
npoli,incluzndechipamenteleaferente,uneltele,dispozitivelede
nregistrare, instalaiile de legaredezlegare, porile de bazin,
vinciurile, piesele de schimb, aparatura, echipamentul de forare,
macaralele, prjiniledeforaj, evileitubulaturile petimpulcnd
toateacesteaseaflndotareaunitiimobilesaucndsuntfolosite
nlegturcuactivitiledepeaceastaoricndsuntpebarjesau
naveacostatealturideaceasta,incluzndprjinideforajnaciune
i echipamente aflate n grija, custodia i controlul Asiguratului.

117

Echipamentele sunt asigurate i atunci cnd ele sunt separate de


unitateamobilisunttranzitatedela/ctreunitateamobil.
d.asigurareaderspunderecivilareparatorilordenave
SocietateadeasigurarereasigurareASTRAasigurrspunderea
civilareparatorilordenavemaritimeidenavigaieinterioar,care
aparenperioadaefecturiilucrrilordereparaii.
Prinacesttipdeasigurare,societateaASTRAASIGURRIva
despgubi Asiguratul n situaia n care acesta, n calitate de
reparator,devinerspunztorpentru:pierderisauavariilanavelesau
ambarcaiunile,echipamenteleiinstalaiileaflatengrija,custodia
saucontrolulAsiguratuluinvedereaefecturiiintimpullucrrilor
dereparaii;pierderiiavariialemrfiisaualealtorlucruriaflatepe
sau descrcate de pe navele sau ambarcaiunile aflate n grija,
custodiasaucontrolulAsiguratului;scoatereaindeprtareaepavei
ipierderisauavariicauzateproprietiiunuiterpetimpulefecturii
lucrrilordereparaii.
e.asigurareaderspunderecivilaautoritilorportuare
Polia asigur riscul de rspundere civil a autoritilor
portuare, n lei sau n valut, acordnd Asigurailor compensaii
bneti pentru pierderile i daunele produse navelor asigurate, n
aceeaivalutncaresaupltitprimeledeasigurare.
nbazaacesteiasigurri,societateaASTRAASIGURRIva
despgubi Asiguratul n situaia n care acesta, n calitatea sa de
autoritate portuar i/sau proprietar i/sau operator, devine
rspunztor pentru: pierderi sau avarii ale navelor i/sau ale
ambarcaiunilor incluznd pierderea folosinei acestora,
echipamentelor,mrfii,navluluiitoatecelelalteintereselegatede
acestea cnd acestea se afl n custodia sau posesia Asiguratului;
pierderidevieiomenetii/saurniricorporalei/sauaccidentede
muncexcluzndrspundereapentrusalariaiiAsiguratului;pierderi
sau avarii la bunurile i/sau echipamentele unor teri; costurile i
cheltuielileocazionatedendeprtareaepavei.
f.asigurareafacultativaambarcaiunilordeagrement
Societatea ASTRA asigur CASCO ambarcaiunile de

118

agrement, n lei sau n valut, acordnd Asigurailor compensaii


bnetipentrupierderiidauneproduseambarcaiunilorasiguraten
perioadaasigurat.
Acesttipdeasigurareacoperpierdereatotal,cheltuielilede
salvare, avariile corpului, precum i furtul ambarcaiunilor i
motoareloracestoranregistrateattpetimpulexploatrii,ctin
perioadadestaionare.Asigurareapoatefiextinspentruacoperirea
urmtoarelorriscurisuplimentare:rspundereafadeteri,avariiale
motoarelor,avariinregistratepetimpultranzitriipeuscat.
g.asigurareadetipP&I(Protection&Indemnity)
Societatea ASTRA asigur facultativ navele maritime i
fluviale,precum ialteambarcaiuni,instalaiiiutilajeplutitoare
asimilatenavelorpentruriscuridetipP&L
Riscurile de tip P&I se refer la rspunderile, costurile i
cheltuielile ce cad n sarcina armatorilor i operatorilor de nave,
precum i a prepuilor acestora pe timpul exploatrii navelor
asigurate.
AsigurareaP&Iacoperogamfoartelargderiscuri,cele
maisemnificativefiindurmtoarele:
compensaiipentruaccidente, mbolnviriideceseale
membrilordeechipaj,precumialealtorterepersoanefadecare
Asiguratuldevinelegalresponsabil;
rspunderea Asiguratului pentru plata daunelor i
compensaiilor n legtur cu pierderea sau avarierea efectelor
personalealemarinarilor,precumialealtorpersoaneaflatelabord;
rspundereapentrucoliziunecualtenave;
rspundereapentrupoluare;
rspundereapentrundeprtareaepavei;
rspundereapentrupierderi,avariisaulipsurinlegtur
cumarfatransportatdenavaasigurat;
rspundereaAsiguratului,precumiaprepuiloracestuia
pentruplataamenzilornlegturcunavaasigurat.
h.asigurareabunurilorpetimpultransportului"CARGO"
ASTRAasigurfacultativbunurilepetimpultransportuluipe

119

cale rutier, maritim, fluvial, aerian sau combinat, att pe


teritoriulRomniei,ctinstrintate,acordnddespgubiripentru
pierderile i daunele produse pe parcursul transportului asigurat.
Asigurarea poate fi ncheiat n lei sau n valut, ntruna din
urmtoarelecondiii:
condiiaA(toateriscurile);
condiiaB(curspunderepentruavariaparticular);
condiiaC(frrspunderepentruavariaparticular).
ASTRAAsigurripoaterspundeipentrualtecauze,nafara
celor specificate n condiiile mai sus enumerate (preluate dup
Institute Cargo Clauses), atunci cnd fiecare risc aferent acestor
evenimente a fost acoperit n mod expres i separat n cadrul
condiiilorialtermenilordinaceastpoli.Astfeldepierderisau
daune se refer n mod special la cele provocate de ploaie, ap
proaspt(freshwater),furt,lipsuricantitative,livrriincomplete,
contact cuobiectestrine, spargeri, ruginire sauoxidare, scurgeri.
Riscurile politice (rzboi i greve) sunt excluse, dar, la cererea
asiguratului,sepotacoperinschimbuluneiprimeadiionale.
Sunt de asemenea despgubite i cheltuielile efectuate de
asigurat pentru limitarea i micorarea daunei, salvarea i
conservarea bunurilor asigurate, onorariile experilor i avocailor,
deplasri,garaniiidepozitedeavariecomun,comisioane,taxei
alteleasemntoare.
i.asigurareafacultativacontainerelor
Societatea ASTRA asigur facultativ containerele destinate
transporturilor de bunuri care fac obiectul activitii de comer
exterior(exportimport),aflatentraficsaunstaionare.
Asigurareapoatefincheiatnunadinurmtoarelecondiii:
a)pierderetotal;
b)pierderetotaliavarii.
Asigurareancheiatncondiiiledemaisuspoatefiextins
pentruaacoperi:
cheltuielilederecuperarei/saurepatriereacontainerelor;
risculderzboiigreve.

120

Sepotasiguraattcontainerelepropriicticeleprimitespre
folosin,pstrare,administraresaucutitludenchiriere.
j. asigurarea valorilor pentru cazurile de furt prin acte de
tlhrieasupracurierilor
Societatea ASTRA ASIGURRI acord despgubiri pentru
pagubele produse prin furtul svrit prin acte de violent sau
ameninri,ncondiiileprevzutedearticolul211dinCodulPenal,
asupra unuia sau mai multor curieri din serviciul Asiguratului, n
exercitareaserviciuluilordecurieri.
Aceastasigurareestevalabilpentrutransporturiledevalori
efectuate n limitele localitii n care i are sediul sau reedina
unitateaasigurat,oripentrutransportulntrelocaliti.
Asigurareasepoatencheia:
a)fiecuindicareanominalafiecruicurieriasumelorla
caresefaceasigurareapentrufiecarecurier;
b) fie numai cu indicarea numrului curierilor i a unei
sume globale la care se face asigurarea, caz n care se consider
asiguratesumeegalepentruflecarecurier.
k.asigurareaaeronaveloraviaieicivile
ASTRA asigur deintorii aeronavelor aviaiei civile,
acordnddespgubiripentru:pierdereafizicdirect,pierdereatotal
constructiv,dispariiaaeronaveidinoricecauz,petimpulzborului,
rulriisaustaionriilasolaacesteia.ASTRAASIGURRIpoate
ncheiaoricealttipdeasigurarefacultativdindomeniulasigurrilor
deaviaiepracticatepepiaamondialdeoarecearelegturistrnse
cureasiguratoriiconturilordeaviaieicuceimaimaribrokeridin
domeniu.

4.1.5. Asigurri credite i garanii bancare


Aceastcategoriedeasigurriarecaobiect,potrivitart.44din
Legeanr.172/2004,acoperireariscurilordeinsolvabilitategeneral,
decreditedeexport,devnzarecuplatapreuluinrate,decredit
ipotecar,decreditagricolprecumidegaraniidirecteiindirecte.
CutitludeexempluesteprezentatofertaS.C.OMNIASIGn

121

materiaasigurriicreditelorigaraniilorbancare.
Polieledeasigurareacoperurmtoareleriscuriprivitoarela
credite:
a) neplata ratelor n cazul contractelor de vnzare
cumprare a bunurilor de folosin ndelungat i n cazul
contractelor de credit de consum pentru cumprarea bunurilor de
folosinndelungat.
b) neplata redevenelor n cazul contractelor de leasing
pentrubunuridefolosinndelungat.
c) neplata debitului n cazul contractelor de distribuie/
comisionabunurilordefolosinndelungat.
ntemeiulcontractuluideasigurarecreditesepoatesolicita
despgubireapentruurmtoarelesituaii:
neplataprelungitaratelor/redevenelor/debitului;
existentadebitelorrestantelasfritulperioadeidecreditare;
insolvabilitateadebitorului;
falimentuldebitorului.
nmateriaasigurriigaraniilorbancare,OMNIASIGasigur
pierderilefinanciaredinriscuriasigurate(businessinterruption) i
insolvabilitateasaufalimentulageniilordeturism.
Asiguraii (societi comerciale) vor fi protejai mpotriva
riscului de pierderi financiare, ca urmare a ntreruperii activitii
datorateexclusivproduceriidedaunelabunuri.
Aceastasigurareesteoacoperirecomplementarlapoliele
de asigurare a bunurilor, ofer asiguratului posibilitatea refacerii
situaiei sale financiare, la nivelul la care sar fi aflat n absenta
produceriievenimentuluiasigurat,prinrecuperareaprofituluinet,a
cheltuielilor de funcionare n perioada ntreruperii activitii i a
cheltuielilorsuplimentare.
4.2. Asigurri de rspundere civil
4.2.1. Asigurarea de rspundere civil general
A. Precizri
A.Obiectulasigurriilconstituieacoperireadaunelorcauzate

122

terilorntimpulperioadeideasigurare,defaptacomisdinculpde
ctre Asigurat, pentru care acesta rspunde civil, conform legii,
daune n legtur cu care Asiguratul a primit o plngere / cerere
scrisdedespgubirentimpulperioadeideasiguraresauulterior
acesteia,darnaintedeafioperatprescripiaextinctivreferitoarela
dreptulpgubituluideasolicitareparareaprejudiciuluisuferit.
B.Riscurileasiguratesuntceledeproducereaurmtoarelor
evenimentelorasigurate:
daunemateriale;
vtmricorporale;
deces.
C.Faciliti.
Clienilorlesuntoferitefaciliticumsunt:
reduceri suplimentare cu ocazia rennoirii poliei de
asigurare,ncazulncarenuauexistatpreteniidedespgubire;
platanrateaprimeideasigurare;
posibilitateaconservriisumeiasiguratelanivelulsumei
echivalente ntro valut agreat de prile contractante, la cursul
valutar BNR din data ncheierii poliei, evitnduse astfel riscul
deprecieriidatoritinflaieiasumeiasigurateprinpoli.
Sepracticdiferitevarietideasigurriderspunderecivil.
Cu titlu de exemplu se prezint oferta n materie a societii de
asigurriOMNIASIG.

4.2.2 Asigurarea de rspundere a productorului


A.Obiectulasigurriilconstituieacoperireadaunelorcauzate
unor tere persoane de sau n legtur cu produse rezultate din
activiticuprinsenobiectuldeactivitatealasiguratuluicareaufost
precizatencerereadeasigurareanexatlapoliicarereprezinto
consecindirectaconsumuluisauutilizriiprodusuluicarereprezint
obiectulafaceriiAsiguratului.
B.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.

123

4.2.3. Asigurarea de rspundere a angajatorului


A.Obiectulasigurriiconstnpreluarearspunderiicivilea
asiguratuluipentrudaunecauzatedinculpaangajailorsi.ncazul
daunelorcauzateangajailorasiguratului,victimealeaccidentelorde
munc, asigurtorul va plti despgubiri n cadrul limitelor de
rspundere stabilite n poli, n completarea asigurrilor sociale,
pentruparteadedaunrmasneacoperit.
B.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.
2.1.4. Asigurarea de rspundere pentru mediu
A.Obiectulasigurriilconstituieacoperireadaunelorcauzate
terilor din culp (n timpul perioadei de asigurare), datorate
producerii unui eveniment poluant n interiorul amplasamentului
asiguratipentrucareasiguratulrspundecivil,conformlegii,daune
n legtur cu care acesta a primit o plngere (cerere) scris de
despgubire n timpul aceleiai perioade sau ulterior acesteia, dar
naintedeaoperaprescripiaextinctivadreptuluiteruluipgubit
deasolicitareparareaprejudiciului.
B.Riscurileasiguratesuntceledeproducereaurmtoarelor
evenimenteasigurate:
daunemateriale;
vtmricorporale;
decesuluneipersoane.
C.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.
4.2.5. Asigurri de rspundere profesional
A.Obiectulasigurriilconstituieacoperireadaunelorcauzate
n timpul perioadei de asigurare sau n timpul perioadei de
rspundereanterioar,beneficiarilorserviciilorprofesionale,defapta
comisdinculpdectreasiguratncadrulexercitriiprofesiunii
sale, pentru care acesta rspunde civil, conform legii, daune n
legtur cu care asiguratul a primit o plngere (cerere) scris de
despgubirepentruprimaoar,ntimpulperioadeideasigurareipe
careoaducelacunotinaasigurtoruluintimpulaceleiaiperioade.

124

B.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.
C. Pachetul de asigurare de rspundere civil profesional
cuprindeurmtoarelevarieti:
asigurareaderspundereprofesionalaarhitecilor;
asigurareaderspundereprofesionalaavocailor;
asigurareaderspundereprofesionalanotarilor;
asigurarea de rspundere profesional a brokerilor de
asigurare;
asigurarea de rspundere profesional a contabililor,
auditori,evaluatori,experitehnici;
asigurareaderspundereprofesionalalichidatorilor;
asigurareaderspundereprofesionalamedicilor;
asigurareaderspundereprofesionalafarmacitilor;
asigurareaderspundereprofesionalaveterinarilor;
asigurarea de rspundere profesional a operatorilor n
arhivaelectronicdegaraniirealemobiliare;
asigurarea de rspundere profesional n activitatea de
standardizare;

4,2.6.Rspunderea directorilor i
administratorilor societilor comerciale
A. Obiectulasigurriilconstituieacoperireadaunelorcauzate
societiipecareoadministreaz/conducesau/iterilor,ntimpul
perioadei de asigurare sau / i n timpul perioadei de rspundere
anterioarprecizatenspecificaiapoliei,defaptacomisdinculp
dectreasiguratsvritntimpulperioadeideasiguraresau/in
timpul perioadei de rspundere anterioar, cu prilejul exercitrii
funciei,pentrucareacestarspundecivil,conformlegii,daunen
legturcucareasiguratulaprimitoplngere/cererededespgubire
pecareonainteazctreasigurtorntimpulperioadeideasigurare.
B.Riscurileacoperitesuntceledeproducereaurmtoarelor
evenimenteasigurate:
prejudicii patrimoniale cauzate societii pe care o
administreaz/conduce i/sau terilor pgubii, prin fapte de

125

neglijent,eroare,omisiune;
prejudiciicaurmareapierderii,distrugeriisaudeteriorrii
documentelor originale i/sau suporturilor magnetice (nscrisuri
autentice i/sau sub semntur privat, nscrisuri eliberate de
autoritipublice,certificate,facturi,ordinedeplat,extrasedecont,
etc.)aflatenposesiaAsiguratuluinvedereandepliniriiobligaiilor
asumateprinfunciadeinut.
C.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.

4.2.7. Asigurarea de rspundere civil a


prestatorului de activiti conexe transporturilor
rutiere
A.Obiectulasigurriilconstituieacoperireadaunelorcauzate
clienilor,ntimpulperioadeideasigurare,defaptacomisdinculp
dectreasigurat,pentrucareacestarspundecivil,conformlegii,
daunenlegturcucareasiguratulaprimitoplngere/cererescris
dedespgubirentimpulaceleiaiperioadesauulterioracesteia,dar
nainte de a fi operat prescripia extinctiv referitoare la dreptul
pgubituluideasolicitareparareaprejudiciuluisuferit.
B.Risculasiguratnlegturcucaresencheieasigurareaeste
aceladeproduceredectreasigurataunuiprejudiciupatrimonial,
efectiv,directiactualladatalacaresesolicitrepararealui.
C.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.

4.2.8. Asigurarea de rspundere civil


a proprietarilor sau deintorilor de cini
A. Obiectul asigurrii l constituie acoperirea prejudiciului
cauzat terilor, n timpul perioadei de asigurare, de fapta cinelui
aflatnproprietateasaudeinereaasiguratuluiipentrucareacesta
rspundecivil,conformlegii.
B.Riscurileacoperitesuntceledeproducereaurmtoarelor
evenimenteasigurate:
decessauvtmarecorporalapersoanelor;

126

2.1.1.

rnireasauucidereaunuianimaldomestic;
daunematerialecauzatebunurilorterilor.
C. Asiguraii beneficiaz de facilitile precizate la pct.

4.2.9. Asigurarea de rspundere civil


a organizatorilor de concursuri automobilistice
sau karting
A.Obiectulasigurriiconstnpreluarearspunderiicivilea
asiguratuluinvedereaacopeririipreteniilordedespgubiri
formulatedeterepersoane,nlegturcuprejudiciileprovocatede
concurenipetimpuldesfurriiconcursurilorautomobilisticesau
kartingnzoneleundecirculaiaestenchisnacestscop.
B.Riscurileasigurateprinprezentelecondiiispecificesunt
urmtoarele:
decessauvtmarecorporalapersoanelor;
avariisaudistrugeridebunuri;
pagube materiale produse prin decesul sau vtmarea
animalelordomesticesauacelorslbaticeocrotitedelege.
C.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.

4.2.10. Asigurarea de rspundere civil a


structurilor de primire turistice
A.Obiectulasigurriiconstnpreluarearspunderiicivilea
asiguratului n vederea acoperirii preteniilor de despgubiri
formulate de tere persoane, clieni ai asiguratului, n legtur cu
prejudiciirezultatedinactivitateaasiguratului.
Serviciileturisticeprestatecareintrsubincidenaasigurrii
sunt:
serviciilegatedefolosireaspaiilordecazareiadotrilor;
serviciidealimentaiepublic;
alte servicii suplimentare (baruri, restaurante, cluburi,
piscinesausaune,cazinouri,etc.)
B.Riscurileasiguratesuntceledeproducereaevenimentelor

127

asigurate precizate mai jos, produse n perioada de asigurare


prevzutnpoli,pentrudaunedecurgnddinsaunlegturcu
serviciileturisticeprestateasigurate:
decesulsauvtmareacorporalaunorclieni;
avariisaudistrugerialeunorbunuriaparinndclienilor,
lsatedeacetianspaiidecazarerepartizateacestorasauspecial
amenajate(recepiaunitii,garderob,alteleasemenea);
neasigurarea integral sau asigurarea la o calitate
inferioaraunuiserviciusauapachetuluideserviciicumpratde
client.
C.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.

4.2.11. Asigurarea de rspundere civil de locaiune


A.Rspunderealocatarului(chiriaului)fadelocator
I.Obiectulasigurriilconstituieacoperireadaunelorcauzate
locatorului, n timpul perioadei de asigurare, de fapta comis din
culp de ctre asigurat, pentru care acesta rspunde civil fa de
locator,conformlegii,daunenlegturcucareasiguratulaprimito
plngere / cerere de despgubire n timpul aceleiai perioade sau
ulterior acesteia, dar nainte de a fi operat prescripia extinctiv
referitoareladreptulpgubituluideasolicitareparareaprejudiciului
suferit.
II.Riscurileasiguratesuntceledeproducereaurmtoarelor
evenimenteasigurate:
vtmricorporaleprovocatelocatorului;
avarii sau distrugeri ale spaiului nchiriat i bunurilor
coninutenacesta,aparinndproprietarului,cuprinsencontractul
delocaiune.
III.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.
B.Rspunderealocatoruluifadechiria
I.Obiectulasigurriilconstituieacoperireadaunelorcauzate
chiriaului, n timpul perioadei de asigurare, de fapta comis din

128

culp de ctre asigurat, pentru care acesta rspunde civil fa de


chiria,conformlegii,daunenlegturcucareasiguratulaprimito
plngere/cererescrisdedespgubirentimpulaceleiaiperioade
sauulterioracesteia,darnaintedeafioperatprescripiaextinctiv
referitoareladreptulpgubituluideasolicitareparareaprejudiciului
suferit.
II.Riscurileasiguratesuntceledeproducereaurmtoarelor
evenimenteasigurate:
avariisaudistrugerialebunuriloraflatenspaiulnchiriat
icareaparinchiriaului;
vtmricorporaleprovocateChiriaului.
III.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.

4.2.12. Asigurarea de rspundere civil auto


pentru prejudicii produse terilor prin accidente
de autovehicule i utilaje nesupuse nmatriculrii
I.Obiectulasigurriiconstnpreluarearspunderiicivilea
asiguratului,pentruprejudiciicauzateterilorprinaccidenteproduse
devehiculenenmatriculabileproprietateaasiguratului,condusede
asiguratsaudeprepuiiacestuia,ntimpuldeplasriipedrumurile
publiceilaloculexercitriilucrrilorspecificepentrucareacestea
suntfolosite,prejudiciicauzateiconstatatenperioadadeasigurare.
II.Riscurileasiguratesunturmtoarele:
decesulunorpersoane;
vtmareacorporalaunorpersoane.
Pentrutoatetipurilederspunderisuntacoperiteurmtoarele
cheltuieli:
celeefectuatedectreasiguratnprocesulcivil,daca
fostobligatladesdunare(inclusivncazulncareaciuneapenal
pusnmicarenumaiestejudecat,iaraciuneacivilrmnen
competena instanei penale), decurgnd din evenimente asigurate
produsenperioadadevalabilitateapoliei;
celeefectuatedectreterulpgubitnprocesulcivil,n
scopulobligriiasiguratuluilaplataunordespgubiri,caurmarea

129

produceriiunorevenimenteasigurate,dacasiguratulafostobligat
prinhotrrejudectoreascdefinitivlaplataacestora(inclusivn
cazulncareaciuneapenalpusnmicarenumaiestejudecat,
iaraciuneacivilrmnencompetenainstaneipenale).
III.Asiguraiibeneficiazdefacilitileprecizatelapct.2.1.1.

V.Rezumat
ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Practicaasigurriidebunuripetimpultransportului

Practicaasigurriiderspunderecivil
Vl.Testdeevaluare/autoevalare
1.Rezumaipracticaasigurriibunurilorpetimpultransportului
2.Explicaipracticaasigurriinumeraruluipetimpultransportului
3.Descrieipracticaasigurriirspunderiicruuluipentru
mrfuriletransportate
4.Rezumaipracticaasigurriinavelormaritime
5.Rezumaipracticaasigurriicreditelorigaraniilorbancare
6.Explicaipracticaasigurriiderspunderecivilgeneral

7.Rezumaipracticaasigurriiderspundereaproductorului
8.Descrieipracticaasigurriiderspunderea

angajatorului
9.Rezumaipracticaasigurriiderspunderepentrumediu
10.Explicaipracticaasigurriiderspundereprofesional
11.Explicaipracticaasigurriiderspundereadirectorilori
administratorilorsocietilorcomerciale
12.Descrieipracticaasigurriiderspunderecivila
prestatoruluideactiviti(servicii)conexetransporturilor
rutiere
13.Rezumaipracticaasigurriiderspunderecivila
proprietarilorsaudeintorilordecini
130

14.Explicaiasigurareaderspunderecivilaorganizatorilor
deconcursuriautomobilisticesaukarting
15.Descrieipracticaasigurriiderspunderecivila
structurilordeprimireturistice
16.Rezumaipracticaasigurriiderspunderecivilde
locaiune
17.Rezumaipracticaasigurriiderspunderecivilauto
pentruprejudiciiproduseterilorprinaccidente

R.1.vezi4.1.16.vezi4.2.111.vezi4.2.6
2.vezi4.1.27.vezi4.2.212.vezi4.2.6
3.vezi4.1.38.vezi4.2.313.vezi4.2.7
4.vezi4.1.49.vezi4.2.414.vezi4.2..8
5.vezi4.1.510.vezi4.2.515.vezi4.2..9
16.vezi4.2.1117.vezi4.2.12

Vll.Temcontrol:Practicaasigurriiderspundere
civilgeneral.

131

UnitateadenvareVll

Practicaasigurrilordevia
l.Introducere
Aceasttemurmreteslmureascurmtoarele
probleme:Practicaasigurrilordevia

ll.Competene
Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili:
Srezumepracticaasigurrilordevia
Srezolvediversespeenmateriaasigurrilordevia
lll.Duratamediedeparcurgereaacesteiunitide
nvare:3ore

lV.Coninutulunitiidenvare
4.Asigurridevia
4.1. Precizri
Asigurarea de via este o nelegere prin care asiguratul
plteteoanumitsumdebani(primadeasigurare),nschimbul
creiaasigurtorulvapltioanumitsumdebani(sumaasigurat)
ncazdedecessaudesupravieuire.(art.2227Codciv.)
Asigurareadeviaserealizeazprinncheiereaunuicontract
deasigurarepolideasigurareprincareasigurtorulseobligs
plteasc beneficiarului asigurrii o anumit sum la producerea
riscului asigurat suma asigurat , n schimbul plii de ctre
contractantulasigurriiauneiprimedeasigurare,respectivpreul
protecieioferiteasiguratuluideasigurtor.

132

Participaniilancheiereacontractuluideasiguraresunt:
a).asigurtorulsocietateadeasigurare,careconvines
plteascsumadebanistabilit,laproducerearisculuiasigurat.
b).asiguratulpersoanaacreiviaseasigur.
c). contractantul asigurrii este persoana care ncheie
contractuldeasigurareicareplteteprimadeasigurare.Decele
maimulteoricontractantulesteaceeaipersoancuasiguratul,n
caz contrar fiind necesar acordul asiguratului pentru ncheierea
contractului.
d). beneficiarul este partea (persoan individual, trust,
organizaiecaritabilsausocietatecomercial)carevancasasuma
asiguratncazuldecesuluiasiguratului.
Unrolimportantnasigurriledevialjoacuneleconcepte
contabilfinanciarecumsunt:
rezervamatematic.Rezervamatematicestecaracteristic
asigurrilordeviaireprezintopartedinprimeledeasigurare
constituitecarezerv,pecareasigurtoruloconstituiepentruaputea
plti sumele asigurate, indiferent de momentul producerii
evenimentuluiasigurat.
valoareaderscumprare.Valoareaderscumprareeste
valoareacaresevarambursaasiguratului, ncazulncareacesta,
datoritincapacitiidecontinuareapliiprimelorsaudinaltmotiv,
cere ntreruperea contractului naintea expirrii acestuia. Aceast
valoaresecalculeazdoarpentrucontractelecuplatealonat,prin
aplicarea unei cote procentuale (n funcie de momentul rezilierii
contractului) asupra rezervei matematice. Cu ct rezilierile sunt
fcutelaunintervalmairedusfadedatancheieriicontractului,cu
att valoarea de rscumprare va fi mai mic i aceasta datorit
cheltuielilormariefectuatedeasigurtornaceastperioad.
Asiguratul are dreptul (stabilit prin contract) de a rezilia n
oricemomentcontractulncheiatideaceea,asigurtorultrebuies
incontncalculareaprimelordeasigurareideprocentulateptat
alpersoanelorcarevorreziliapoliadeasigurarenfiecarean.
ratatehnicadobnzii,ndomeniulasigurrilordobnd

133

nseamnpreulpltitdesocietateadeasigurriasiguratuluipentru
utilizareabanilordinprimeledeasigurare,referinduselaveniturile
obinute din investiii financiare. Aceste venituri obinute din
investirea banilor reprezint o surs important de finanare a
fonduluidincaresevorachitasumeleasiguratencazdedecessaula
maturitateapolielor.Pentrucsocietiledeasigurrinutiudela
nceput ce dobnd se va obine din sumele investite dea lungul
timpului, este necesar s se ia n considerare o rat a dobnzii
realist, n funcie de situaia rii, de posibilitile de investire.
Aceastdobndpoartdenumireaderattehnicadobnziiin
unelerisestabileteunnivelminimalacesteirate.
Sumapecaretrebuiesoachiteasigurtorulladatalimit
crete direct proporional cu dobnda. Ceea ce este important
referitorlaaceastdobndesteceanusepltetebeneficiarului
sauasiguratuluidectladatadecesuluisaulaexpirareacontractului,
astfelvaloareapolieicrescndnfiecareancucotadeparticiparela
profitcorespunztoaredobnziiobinutedeasigurtordininvestirea
rezervelormatematice.
4.2. Varieti de asigurri de via
Exist numeroase feluri de asigurri de via, unele deja
devenitetradiionale,cumsunt:
a).asigurareadeviapetermenlimitatesteceamaisimpl
formdeasiguraredevia.Sencheiepeoperioaddeterminatde
timp i acoper doar riscul de deces. Asiguratul va plti periodic
primadeasigurare,i,nschimbulacesteia,beneficiarulasigurriiva
ncasasumaasiguratladecesulasiguratului,conformcontractului
ncheiat.Dacmediuleconomicavutnvedereesteunulinflaionist,
sumaasigurat poate fi protejat printro clauz special, ceea ce
impliciadaptareaprimeideasigurare.Ceeaceestecaracteristic
acestuitipdeasigurareestefaptulcsumavafipltitbeneficiarului
doardacdecesulasiguratuluiintervine nperioadadevalabilitate
stabilitprincontract.Daclaexpirareacontractuluiasiguratuleste
n via, asigurtorul este exonerat de la orice obligaie de plat.

134

Acesttipdeasigurareprotejeazasiguratuldoarmpotrivarisculuide
deces i nu ofer posibilitatea economisirii sau capitalizrii i de
aceea primele de asigurare sunt mai mici dect la alte tipuri de
asigurridevia.
b).asigurareadeviapetermennelimitataceastvarietate
deasigurareacoperrisculdedecesalasiguratuluipnlaovrst
naintataacestuia(95,100deanideexemplu),condiiaprincipal
fiind ca primele de asigurare s se plteasc pn la vrsta
pensionrii.Diferenafadeasigurareapetermenlimitatconstn
mrimea primei de asigurare i n faptul c, dac asiguratul
mplinete vrsta precizat n contract va primi suma asigurat
actualizat.
c).asigurareamixtdeviaaceastvarietatedeasigurare
este o asigurare cu capitalizare i deosebirea principal fa de
celelalte dou tipuri prezentate este faptul c acoper i riscul de
supravieuire. Asigurtorul va plti la data expirrii contractului
suma asigurat asiguratului, sau la data decesului asiguratului va
pltisumabeneficiaruluimenionatnpoliadeasigurare.Astfelse
acordoproteciedubl(ifadedecesifadesupravieuire),iar
primeledeasigurarepltitedecontractantsaudeasiguratreprezint
oformdeeconomisirecarepoatefivalorificatladataexpirrii
contractului. Contractul de asigurare se ncheie pe o perioad
cuprins ntre anumite limite (3 sau 5 i 60 sau 65 de ani), cu
condiiacaasiguratulsnudepeascnaceastperiodoanumit
vrst(deobicei75deani),iarcuctperioadadeasigurareestemai
mare,cuattestemaiavantajospentruasigurat(primetemaimuli
bani),ctipentruasigurtor(foloseteosummaredebanipeo
perioadndelungat).Primeledeasiguraresestabilescnfunciede
sumaasiguratiexistposibilitatearenunriilacontractiprimirii
valoriiderscumprare(carecretepemsurceseapropiedatala
careexpircontractul).
d).asigurareamixtreduspresupuneexistenaposibilitii
de rambursare a primelor aferente riscului de supravieuire,
rmnnd la asigurtor doar prima aferent riscului de deces. n

135

cazulncare,laexpirareaperioadeideasigurare,asiguratuleste n
via, el beneficiaz de suma asigurat, iar dac el decedeaz,
asigurtorulvapltisumaprimelordeasigurarenregistratepnla
momentul decesului la care, de regul se adaug i cota
corespunztoare participrii la profit pentru partea din rezervele
matematiceinvestite.Lafelcalaasigurareamixtdevia,inacest
cazsumaasiguratestenelimitat,iarcelcarehotrtevaloareaei
estecontractantulasigurrii.
e).asigurareadetipstudentaredreptscopeconomisireaunor
fonduripentruperioadadestudiiacopiilor,chiarncondiiilencare
beneficiarul nu ar supravieui n momentul nceperii acestora.
Primeledeasigurarevorfipltitedeasigurat(printelesaututorele
copilului) pn la nceperea studiilor, urmnd ca beneficiarul
(copilul)sintrenposesiarentelorlavrstaspecificatncontract.
Duratadeplatarentelorpoatefide4sau5ani,iarlaopiunea
asiguratuluisepoatepltisumaintegrallanceputulstudiilor,dar
ntro proporie de 9095% din suma total a rentelor pentru c
asigurtorulnumaipoatecapitalizasumelerespectivepeperioadade
45 ani stabilit n contract. Asigurtorul va plti chiar dac una
dintre pri (asigurat sau beneficiar) va deceda, asumndui
obligaiile de plat a rentelor n cazul decesului asiguratului pe
parcursul perioadei de asigurare sau transformnd polia ntro
asigurare mixt de via n cazul decesului beneficiarului. Dac
decesulbeneficiaruluiarelocnperioadadeplatarentelor,acestea
vorfincasatedectreasiguratcaosumforfetarsautotperiodic.
O astfel de asigurare se poate ncheia pe o perioad stabilit de
asigurtor(minim9,10anideobicei),nfunciedenumruldeani
pentrucaresevorpltirentele.
f).asigurareadetipzestreesteasemntoarecuasigurareade
tip student, deosebirea constnd n faptul c suma se va acorda
copiilordreptzestre,nmomentulcstoriei.Esteoasiguraredetip
dot,princareseoferproteciefaderisculdedecesalpersoanei
asigurate (printele sau tutorele copilului), beneficiarul (copilul)
primindsumaasiguratlamplinireauneianumitevrstesauatunci

136

cndsecstorete.Oaltdeosebirefadeasigurareadetipstudent
estefaptulcsumaasiguratseplteteintegralinuealonat.n
cazuldecesuluicontractantului,copilulvabeneficiadeaceastsum
la termenul convenit, iar n cazul decesului beneficiarului, polia
devineopolideasiguraremixt.
g).asigurareapentruipotecesteaceaasigurarerealizatla
cererea creditorului (de obicei o banc) atunci cnd se dorete
cumprareauneilocuinesauaunuiteren.Dinaceastasigurarese
voracoperisumelerestantenepltitedectredebitor.
h).asigurareaderent,ncadrulcreiaasigurtorulplteteo
indemnizaieperiodic,cuoanumitdurat,ipoatefi:
rentcuratfix, lacareindemnizaia de asigurarese
plteteindiferentdacasiguratulmaitrietesaunu.nmomentuln
carencepeplataacesteiratefixe,esteimportantdacasiguratulmai
estesaununvia;easepltetepeoanumitperioad(unnumr
deani).
rent viager, caz n care, pentru primirea unei
indemnizaiiderentviager,asiguratul(sau,ncazulncareavem
deafacecumaimuliasigurai,celpuinunuldintreacetia)trebuie
sfienvia.Asigurareaestencheiatpe"viaa"asiguratului.O
asigurarederentviagerpoatefincheiatinfavoareamaimultor
persoane.nastfeldesituaii,lamoarteaunuiadintreasigurai,renta
viagersetransferasupravieiiceluilalt.Rentaviagerseacordn
generaltrimestrial,mairarlunar.
Existiposibilitateacarentaviagersseacordeanual,o
datlaaselunisaulunar,cuconsecinenceeaceprivetevaloarea
renteiviagere.
ncazulncareindemnizaiaderentviagerseacordanual
sau o dat la ase luni, asigurtorul dispune de bani vreme mai
ndelungatipoateobineprofiturimaimaridininvestiii.nplus,
aremaipuinecheltuieliadministrative;ncazultermenelorlunare,
lucrurilestauinvers.
Asigurareaderentviagerpoatefirealizatnurmtoarele
varieti:

137

asigurarea de rent viager cu rambursare n cazul


decesului asiguratului se ramburseaz primele de asigurare deja
pltite.
asigurarea de rent viager fr rambursare n cazul
decesuluiasiguratuluinuseramburseazprimeledeasiguraredeja
pltite,avantajulfiindpltireaunorprimemairedusedectncazul
rambursrii.
asigurarea de rent viager pentru dou persoane
asigurate.Prinasigurareaderentviagerpentrudoupersoanese
acordoindemnizaieperiodicncondiiidesupravieuiresaude
decesalprimuluiasigurat.Eapoateficomparatcuasigurrilemixte
de via. Se folosete n special pentru alocaie pentru pensia de
btrnee,respectivpentrupensiadeurma,pentrusosausoie.
asigurareaderentdesupravieuireprincareseacordo
indemnizaie periodic n cazul decesului asiguratului n favoarea
coasiguratului, dac acesta este n via. Ca forme specifice de
asigurare,maidesntlnitesunt:
rent temporar de supravieuire, prin care se acord
indemnizaiapnladatastabilitnprealabilncontract,saupnla
datadecesuluicoasiguratului,dacacestasurvinemaidevreme.
rent de supravieuire viager; n cazul n care
coasiguratulmoarenainteaprimuluiasigurat,asigurareaexpirchiar
nainteaacordriiprimeiindemnizaii.
Aceste forme se practic preponderent pentru alocaie
temporar,pentrupensiadeurma,ipentrualocaietemporara
sistemuluidepensii.
Asigurarea tip rent de supravieuire const n faptul c pe
toat durata vieii se acord o indemnizaie pn n momentul
decesuluicoasiguratului(cuindemnizaiefinal),saupnladata
limitanterioardateidecesuluicoasiguratului(frcoasigurarecu
indemnizaie final). n cazul n care aceast asigurare se ncheie
contrapliiuneiprimedeasigurare,perioadancareseefectueaz
aceastplatestetemporar(deexemplu,pnlamplinireavrstei
de6065deanidectrecoasigurat).Sepracticpentrualocaiipe

138

toat duratavieii dinpensiadeurmaisubforma unor scheme


colectivedepensii.
4.3. Modificarea contractului de asigurare de via
n ce privete posibilitatea modificrii contractului de
asigurare, aceastadepinde demomentul interveniei evenimentului
asiguratideclauzelecontractuale.
Astfel:
a).Petimpulvieiiasiguratului
Clauza"contractuluicantreg"stipuleazdocumentelecare
constituieuncontract,privitcantreg.Acestlucrusereferlapolia
de asigurare, toate clauzele suplimentare i copia formularului
confidenial. Doar preedintele sau vicepreedintele Consiliului de
Administraie al societii de asigurri poate schimba stipulantul
contractuluiinumainscris.Nicioschimbarenupoatefifcut
fracordulscrisalcontractantului.
Clauza contractantului asigurrii" confer contractantului
drepturiprecumacesionasautransferapolia,aschimbabeneficiarul
iaexercitaoriceopiuneidreptstipulat.
Clauza de plat a primelor" stabilete care este volumul
primelorcaretrebuiepltiteimodulncaresevafaceacestlucru
(sumntreag,anual,semestrial,trimestrial,lunar).
Clauzaderscumprareparial curambursare" ntemeiul
creiacontractantulpoatesprimeascosumdebanicutitlude
mprumutacreivaloarenupoatedepivaloareacontuluiacestuia
la un moment dat. Datele i suma de rambursare difer de la o
societatedeasigurrilaalta;existoperioaddegraiencareplata
primelorsepoatefacefrdobnzi,iarasiguratulesteacoperitprin
asigurarentimpulperioadeidegraie.
Clauzademprumutautomatpebazapoliei"pentruanumite
produseconferasiguratuluiposibilitateadeaprimiunmprumutdin
parteaasigurtoruluipentruaacoperiprimelermasenepltite,cu
condiiacaplataprimeisnusefacdupexpirareaperioadeide
graie.

139

Clauza de cesiune este o clauz care permite asiguratului


transferareadrepturilorconferitedeasigurare.Aceastclauzpoate
prevedea o cesiune absolut" atunci cnd se transfer toate
drepturilesauocesiunecolateral"atuncicndsetransfercteva
drepturi,dereguloparteaindemnizaiei.
Clauza privind dividendele d posibilitatea deintorilor de
polieparticipativesprimeascdividendedinsurplusuldevenituri.
b).ncazuldecesuluiasiguratului
Clauzadesuicid"dacacestevenimentaavutlocntimpul
primilordoianideexistenapolieisaudeladataprimeirennoiri,
sevaacordaorambursareaprimelor;dacevenimentularelocdup
expirareaperioadeideplataprimelorsevaacordabeneficiarului
ntreagasum.
Clauzabeneficiaruluincontracttrebuieprevzutpelng
beneficiarul primar (cel care va primi suma n cazul producerii
evenimentuluiasigurat)ibeneficiarulsecundar,carevancasasuma
ncazulncarebeneficiarulprimardecedeaznainteaasiguratului.
Clauzaopiunicontractualecepotfiprevzutencontract"
dau posibilitatea beneficiarului s primeasc beneficiile sub alt
formdectcasumforfetara.
Clauzaprivindcazulntreruperiicontractuluidectreasigurat,
existposibilitateaderepunerenvigoareacontractuluinanumite
condiii.
Clauza suplimentare". ntrun contract de asigurare pot fi
inclusepelng clauzeledebazianumite clauzesuplimentare.
Acesteclauzeadiionalesuntadugatecontractuluidebaz,avndca
scop oferirea unor avantaje n plus asigurailor contra plii unor
sumefoartemici.Acesteclauzesuntvalabilepentruoricaredintre
asigurrile de via i se adaug contractului principal innduse
contdevrstaasiguratuluiladatacontractriiideduratadeplata
primelor.
Celemaiimportanteclauzesuplimentarecarepotfiadugate
sunt:
clauzadescutiredeplataprimelorpresupuneposibi

140

litateadencetareapliiprimelordeasigurare,avnddreptcauzo
invaliditate sau un accident produs dup data nceperii poliei de
asigurare. Aceast clauz este acceptat doar n cazul n care
asiguratulnumaipoatemunciiobineveniturilenecesareachitrii
primelordeasigurare;
clauza temporar flexibil permite un maxim de
flexibilitate n alegerea unei combinaii a beneficiilor de deces i
supravieuire,fiindpermiscretereasumeicorespunztoarencaz
dedeces,indiferentdacprimelesepltescealonatsaunprim
unic.Pentruaceastclauzperioadadeasigurarepoatefimaiscurt
sau egal cu cea a poliei de baz. Suma asigurat va fi pltit
beneficiarului poliei dac asiguratul va deceda pe perioada de
valabilitateaclauzei,iarclauzapoatefiataattuturortipurilorde
asiguraredeviacuexcepiaasigurailordeviapetermenlimitat;
clauzedecreteregarantatasumeiasiguratepermite
ca la un anumit interval de timp, la aniversarea contractului,
asiguraiicareauoptatpentruoplatealonataprimelorspoat
crete prima aferent asigurrii de baz i cea corespunztoare
celorlalteclauzesuplimentarecuunprocentdeterminat,cucondiia
caperioadarmaspnlaexpirareaasigurriisfiecelpuinun
numr deanistabilit desocietateadeasigurare (de obicei 3ani).
Acest supliment de prim va fi folosit la fel ca i pentru
achiziionareauneisumeasigurateadiionalecearelabazratade
primaferentvrsteicurenteaasiguratuluiiperioadarmaspn
laexpirareacontractului;
asigurareasuplimentardedecesprinaccidentpebaza
acesteiclauze,sumaasiguratvafipltitdacdecesulasiguratului
estecauzatdeunaccidentntmpltor,peperioadadevalabilitatea
contractului.Decesultrebuiesseproduclacelmultunandela
data producerii accidentului, iar suma iniial asigurat aferent
acesteiclauzenupoatedepisumaasigurataferentasigurriide
baz;
asigurarea suplimentar de invaliditate permanent din
accidentntemeiulacesteiclauzeasigurtorulvaachitaosum

141

forfetar,atuncicndunaccidentducelaoinvaliditatepermanent,
nfunciedegraduldeinvaliditate.Sumainiialasiguratpentru
aceastclauznupoatedepisumaasigurataclauzeidebaz,iar
duratadevalabilitateaacestei clauzenuopoatedepi pe cea a
polieidebaz;
asigurarea suplimentar de invaliditate permanent i
decesdinaccidentaceastclauzesteocombinaientreclauza
suplimentar de deces prin accident i clauza suplimentar de
invaliditate permanent din accident. Suma asigurat reprezint
nsumareasumelorasiguratepentruceledouclauzeivafipltit
dac asiguratul decedeaz (la cel mult un an de la producerea
accidentului) ca urmare a unui accident suferit pe perioada de
valabilitateaclauzei.ncazdeinvaliditatepermanent,asiguratulva
primiosumforfetarnfunciedeprocentuldeinvaliditate.Dac
asiguratuldecedeazcaurmareaunuiaccidentpentrucareancasat
deja suma forfetar aferent invaliditii permanente, i se va plti
doardiferenadintresumaasiguratisumaforfetardejancasat.
Sumainiialaferentacesteiclauzenupoatedepisumaasigurat
aferentasigurriidebaz.
4.4. Practica asigurrilor de via
4.4.1. Oferta societii ASTRA ASIGURRI
A.Asigurareamixtdevia"TEZAUR"
Produsul "TEZAUR" este destinat celor care doresc s fac
acumulripeduratacontractului,darcareaunevoieideoprotecie
maredatoritdependenilor(so/soie,copii,prini)carevorprimi
aceeaisumdacapareunevenimentneprevzutanteriorsfritului
contractului.
Asiguratulprimetesumaasiguratplusbeneficiilelafinalul
perioadeideasigurare,ncazdesupravieuire.
Beneficiariiprimescsumaasiguratplusbeneficiilencazul
decesuluiasiguratuluipeperioadadeasigurare.
Asigurarea Tezaur", acoper pe lng deces i riscuri din
accidente (invaliditate permanent, indemnizaie zilnic de

142

spitalizareetc.,nfunciedealegereainiial).Contractantulpoate
optapentruuncoeficientdeadaptaredinamicasumeideasigurare
nfunciedeinflaie.
noricemomentalcontractului,contractantulpoatemrisuma
asigurat,fieprintroplatunic,fiemrindprimaealonat.
Lafinalulcontractului,asiguratulpoatealegeodistribuirea
fondurilorsalentreurmtoarelevariante:pensieviager,pensiepeo
perioad determinat, administrarea fondurilor de ctre asigurator,
ridicareafonduriloracumulate.
B.Asigurareadeviafrcapitalizare"GARANT"
GARANT este o asigurare de via fr capitalizare, eveni
mentulasiguratfiinddecesulasiguratuluinperioadadeasigurare,
cazncareasigurtorulareobligaiadeapltibeneficiaruluisuma
asigurat.
GARANT reprezint o form de protecie a familiei asigu
ratului sau dependenilor acestuia sau pentru obligaiile financiare
asumate de acesta: credit, ipotec, rate pentru achiziionarea de
bunuri,etc.
Dacntimpulperioadeideasiguraresurvinedecesulasigu
ratului atunci beneficiarii vor primi cotele ce le revin din suma
asigurat.
Contractantul asigurrii poate opta pentru un coeficient de
adaptare dinamic a sumei de asigurare i pentru acoperirea unor
riscuri suplimentare legate de accidente, deces din accidente,
invaliditatepermanent,etc.

4.4.2. Oferta societii OMNIASIG


a)PachetulProtector
ProgramuldeasigurriProtectorinclude:
Protectorasiguraretemporardedeces,fracumularede
capital(nvariantele:asiguraretemporardedecespentrucuplurii
individual).
SuperProtectorasigurareviagerdedecescuacumulare
decapital(primdeasigurarepltitealonat,poatefiviager).

143

SupraCapitalProtector asiguraredesupravieuirecu
acumularedecapital.
MixtProtectorplandeeconomiiidublprotecie:deces
isupravieuire(nvariantele:asiguraremixtdeviapentrucupluri
iindividual,ambelefiindcuacumularedecapital).
b)PachetulJunior
Este destinat s asigure copiilor independena financiar n
perioadastudiilorsaudebutulncstorie.
ProgramuldeasigurriJuniorinclude:
JuniorGaudeamusrentdestudii
JuniorMatrimonialdotdecstorie
Efortulfinanciarnecesarasigurriiuneirente/doteimportante
estefoartemic,copiluldispunnddesumaasiguratiacumularea
de capital, ncazul unor evenimenteneprevzute (accident, boal,
deces), Omniasig Asigurri de Via i asum datoria de a plti
primelenloculcontractantului,astfelnctprogramuldeeconomii
alcopiluluivacontinua.
c)PachetulSenior
Acest pachet asigur independen financiar i n anii mai
puin productivi ai vieii, respectiv asigur un nivel al veniturilor
comparabil cu cel dinperioada deactivitate. Programul de pensii
privatevinescompletezepensiadestat,asigurndpremiseleunei
vieilinitite,bazatpeindependenfinanciar.
Pensia Viager Senior este o pensie privat viager
suplimentar.
Acest program se adreseaz persoanelor cu vrste cuprinse
ntre18i65ani,urmndcaplatapensieiviageresdebutezela
vrsta de 55 de ani a asiguratului, dar nu mai trziu de 65 ani.
Mrimea pensiei suplimentare, precum i momentul nceperii
acesteiasuntdecisedectreasigurat,plataprimelorfcnduseunic
sauealonat.
ProgramulSenior"oferasiguratuluiurmtoareleavantaje:
acoperirea mai mult dect satisfctoare a lacunelor
pensiei de stat, fiind astfel asigurate, din timp, premisele unei

144

btrneilinitite,bazatepeosecuritatefinanciar.
alegerealiberamomentuluidenceputalpensieiviagere
suplimentare,ntrevrstade55i65deani.
alegerea sumei de bani cu care asiguratul dorete s
contribuielarealizareapensieisuplimentare(primadeasigurarenu
esteimpus)flexibilitate.
pentrucasumeleasiguratesnusedeteriorezentimp,
contractul de asigurare poate fi revalorizat, adaptat la nivelul
inflaiei.
pensiasuplimentarestegarantatviager,fiindsporitcu
excedentulcuvenit.
d)pachetulGroupLife
ProgramuldeasigurriGroupLifeestedestinatgrupurilorde
angajai, crora le ofer soluii financiare pentru cazul unor
incapacitisaudecese.
Achiziionarea programelor de asigurri Group Life ofer
angajatoruluioseriedeavantaje:
recrutareadepersonaldecalitate;
loialitateaangajailor;
creareauneiatmosferececonducelasucces;
cretereareputaieicompaniei;
economiedebaniitimpnadministrare;
costurisczute;
nasigurareaGrupLife"potfiincluseurmtoareletipuride
acoperiri:
decesdinaccidentsaudinoricecauz;
invaliditatepermanentdinaccident;
mbolnviregrav;
cheltuieli medicale (spitalizare, convalescent, intervenie
chirurgical).
Avantajeleacestuipachetdeasigurarepentruangajatorsunt:
loialitateridicatfadecompanie.
primele de asigurare sunt mici comparativ cu sumele
asigurate;

145

feretepeangajatordecheltuielineplanificate(exemplu
ncazuldecesuluiunuiangajat);
asigur protecia mpotriva responsabilitilor neateptate
(neplanificate)carepotapreasubincidenacontractuluidemunc
saualegilornvigoare;
avantajele oferite angajailor ajut angajatorul n
competiiapepiaaforelordemunc;
asigurarea de grup ofer avantajul unui nivel cert al
protecieipentrutoimembrii,frevidenmedical,prinaceasta
asigurnd valorificarea acoperirii cu rate sczute pentru persoane
carealtfelnuarfieligibilepentruoasiguraredeviasaudeboal.
Pentru angajai pachetul de asigurare Group Life are
urmtoareleavantaje:
asigurarea de grup poate satisface imediat nevoile de
lichiditatepentrucas,hranimbrcmintealefamilieiangajatului
decedat,fraseapelalacaritate;
sesatisfaceobligaiamoraldeaajutafamiliaangajatului
ncazuldecesuluiacestuia.
asigur o protecie evaluabil cu costuri reduse. Este
vorba despre administrarea unei singure polie, ale crei avantaje
constau,printrealtele,nschimbareabeneficiiloriincludereadenoi
membri.
e)pachetulDentalCare
Acestpachetestedestinatasigurriistomatologiceprivate.
Potrivit statisticilor, din populaia adult a Romniei 90%
prezint afeciuni stomatologice (cu o frecven mai ridicat pe
segmentul de vrst de 41 50 ani). Copiii sunt i ei afectai n
proporiede55%deacesteafeciuni.
Pornind de la aceast realitate i innd cont de situaia
stomatologieiromneti(pnnacestmomentexistnddoardou
varianteprivindserviciiledesntatestomatologice:asigurrilede
stat standard i abonamentele la clinicile stomatologice private)
compania Omniasig Asigurri de Via a decis s rezolve aceast
problem, prin intermediul asigurrii stomatologice private Dental

146

Care.

DentalCare esteprimaasigurarestomatologicprivatdin
Romnia i seadreseaz n special grupurilor, oferindasigurailor
posibilitatea realizrii de tratamente stomatologice preventive,
conservative,restaurativeichirurgicale.
PoliadeasigurareDentalCareoferacoperirepentru3ani,
iarprimadeasigurarevariazdela24USDla96USD/an,plata
fcnduselunar,trimestrialsausemestrial.
ProdusulDentalCareoferurmtoareleavantaje:
asiguratularelibertateadeaalegesfietratatdeoricare
medicstomatolog dinRomnia dar cu deosebire dintrungrupde
stomatologicarelucreazdupstandardenalte,impusedesocietatea
de asigurare, privind igiena, calitatea tratamentelor i calitatea
materialelor;
primele de asigurare sunt colectate de societatea de
asigurare direct de la angajator i sunt mult mai reduse dect
abonamentelelacliniciprivate;
mediciisuntpltiidupnumrultratamentelorpecarele
efectueaz. De aceea medicul are interesul s efectueze toate
tratamentelenecesare,spredeosebiredecazulabonamentelor,unde
interesulestedereducereaacestora;
medicii specialitiaicompanieideasigurriefectueaz
verificriasupraplanuluidetratament,necesitateaanumitortipuride
tratament,calitateatratamentelorefectuate.Oparteimportantdin
aceste verificri o reprezint radiografiile pacienilor, analizate la
OmniasigAsigurrideVia;
pacientul nu pltete tratamentele efectuate de medicii
agreaincondiiileimpusedepoli.
f)PachetuldeSntate
ProgramuldesntateOmniasiginclude:
asigurareasuplimentardeafeciunigrave;
asigurarea pentru spitalizare n vederea interveniei
chirurgicaledinoricecauz;

147

asigurareadedecesdinaccident;
asigurareasuplimentarpentruinvaliditatedinaccident;
asigurareapentruspitalizareiincapacitatedemunc
datoritunuiaccident.

V.Rezumat

ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Practicaasgurrilordevia

Vl.Testdeevaluare/autoevaluareacunotinelor
1.Precizaicaresuntvarietiledeasigurridevia
2.Rezumaiproceduramodificriicontractuluideasigurarede
via
3.Rezumaipracticaasigurrilordevia
R.1.vezi4.12.vezi4.23.vezi4.3

148

UnitateadenvareVIII
Efectelecontractuluideasigurare
Drepturileiobligaiileprilorpnalaivireacazului
asigurat

l.Introducere
Aceasttemurmretelmurireaurmtoarelorprobleme:
Drepturileiobligaiileprilorpnlaivireacazuluiasigurat

ll.Competene
Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili:

Srezumedrepturileiobligaiileasiguratuluipnlaivireacazului
asigurat
Srezumedrepturileiobligaiileasigurtoruluipnla
laivireacazuluiasigurat

lll.Duratamediedeparcurgereaacesteiuniti:
3ore

lV.Coninutulunitiidenvare
Drepturileiobligaiileprilorpnalaivireacazului
asigurat
4.1.Precizri

Fiinduncontractsinalagmatic,asigurareadnatereladrepturii
obligaiireciprocentrepri,numiteiefectelecontractului.Unele
dintreefecteprivescperioadapnlaivireacazuluiasigurat,iaralte
efecteperioadadedupproducereaacestuieveniment51.
51 AsevedeaiD.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.143iurm.

149

4.2. Drepturile i obligaiile prilor pn la


ivirea cazului asigurat
4.2.1. Obligaiile asiguratului
Pn la ivirea cazului asigurat, asiguratul are urmtoarele
obligaii:plataprimelordeasigurare;ntreinereabunuluiasiguratn
bune condiii i n conformitate cu dispoziiile legale, n scopul
prevenirii producerii cazului asigurat; comunicarea mprejurrilor
careagraveazriscul.

A. Obligaia de a plti prima


nconformitatecuart.17dinLegeanr.136/1995,asiguratul
esteobligatsplteascprimelelatermenelestabilitencondiiilede
asigurare.Esteconsideratdebitoralprimeipersoanacareancheiat
contractuldeasigurare.
Dacasiguratul,beneficiaralasigurrii,nuestepartencontract
el nu poate avea nici obligaia de plat a primei 52. Astfel, n
asigurarea n contul altuia ori n asigurarea pentru cazurile de
accidente, debitorul primei este cel care ncheie contractul i nu
asiguratulbeneficiar.naceastipotez,asigurtorulareposibilitateas
opun beneficiarului asigurrii excepiile rezultnd din neplata
primei,pecare,dealtfel,learfipututinvocaimpotrivatitularului
contractului. Cnd riscul se produce, asigurtorul are dreptul, n
virtuteaart.18dinLegeanr.136/1995,deacompensaprimeleceise
maidatoreazpnlasfritulanuluideasigurarentemeiuloricrui
contract, cu orice indemnizaie cuvenit asiguratului sau
beneficiarului.
52 nacestsens,V.V.Longhin,Regimuljuridicalasigurrilordestat,
Edituratiinific,Bucureti,1962,p.97;Fr.Deak,Dreptcivil.
Contractespeciale,Bucureti,1976,p.85;C.Surdu,Plataprimei
obligaiefundamentalcerezultdincontractuldeasigurare,nStudia
Napocensia,Scriadrept,EdituraAcademieiRSR,Bucureti,1974,p.
189;M.Picard,A.Besson,Lesassurancesterrestresendroitfrancais,
Paris,1975,p.175.

150

Deci obligaiadeplataprimei incumb celuicare ncheie


contractulinuasiguratului.Prinexpresiacelcarencheiecontractul
trebuiesnelegemtitularulcontractului,iarnupersoanacarela
semnatnnumelealtuia,cumarfimandatarulsaugerantul.
ncursulexecutriicontractuluipotsurveniuneleevenimentede
naturadeterminaoschimbareapersoaneidebitoruluiprivindplata
primei,cumsunt:
decesul titularului contractului de asigurare i trecerea
bunuluiasiguratnmasasuccesoral.naceastipotezobligaiade
plataprimeirevinemotenitorilor,caresuntinuinsolidarlaplata
primei, ct timp bunul se afl nindiviziune53. Dac bunul a fost
atribuitunuiadintresuccesoriprinmprealsaupartaj,elvadeveni
singuruldebitoralprimei.
Obligaia de plat a primei incumb motenitorilor din
momentuldeschideriisuccesiunii.Aceastobligaiecadensarcina
motenitorilor i n perioada termenului de opiune succesoral,
ntruct ei devin proprietari ai bunurilor succesorale de la data
deschiderii succesiunii, sub rezerva confirmrii ori infirmrii prin
exercitareadreptuluideopiune.Achitareaprimeiconstituieunactde
conservare. Motenitoriicareaurenunatlamotenirenuvor mai
aveaobligaiadeplataprimei.Potrivitart.696dinCodulcivil,
vocaialorsuccesoralvafiretroactivdesfiinat,eidevenindstrini
de motenire. Plile fcute ns de succesibilul renuntor rmn
valabile,deoareceacteleconservatoriisuntmeninute,attfiindcele
folosesc comotenitorilor sau motenitorilor subsecveni, ct i n
interesulsecuritiicircuituluijuridiccivil54.
nstrinareabunuluiasigurat.naceastipotez,contractul
deasigurareiproduceefectele,nprincipiu,fadedobnditorul
bunului,cruiairevineobligaiadeapltiprima,nmsurancare
nu a fost achitat n ntregime de ctre titularul contractului.
Dobnditorulbunuluidevinedebitorulasigurtoruluinumaipentru
53 VasileV.Longhin,op.cit.,p.98.
54 M.Eliescu,TransmisiuneaimprealamoteniriindreptulRSR,
EdituraAcademieiRSR,Bucureti,1966,p.134.

151

ratele de prim devenite scadente dup nstrinare. Pentru ratele


primeidatoratenaintedenstrinare,obligaiadeplatrmnen
sarcinanstrintorului55.
nasigurrisepracticcontinuareacontractuluicudobndi
torul bunului asigurat56. Doctrina admite aceast posibilitate ca o
excepieinumainmsurancareesteprevzutexpresncondiiile
deasigurare.
Persoana ndreptit s ncaseze prima
Potrivitdispoziiilorart.1475dinCodulcivil,platatrebuies
sefaccreditoruluisaumputernicituluisu.Regulaseaplicin
materia asigurrilor fiind consacrat prin art. 15 din Legea nr.
136/1995, care prevede c plata primei trebuie s fie fcut
asigurtoruluisauintermediariloracestuia,carelucreaznnumelei
peseamaasigurtoruluifadeasigurai57.
Data plii primei de asigurare
Potrivitdispoziiilorart.17dinLegeanr.136/1995,asiguratul
esteobligatsplteascprimelelatermenelestabilitencontract.
Regulageneralnmaterieestecprimeleseachitanticipat
i integral pentru perioada de asigurare ntruct rspuderea
asigurtoruluiesteangajatnumaidupplataefectivaprimei.
Aceastregulsejustificprinargumentedeordineconomic
ijuridic.Numaiprintroasemeneaplataprimelorasigurtorulva
puteasconstituiefondulnecesarpentrudespgubireisofereo
protecie efectiv. Sub aspect juridic asigurarea fiind un contract
55 VasileV.Longhin,op.cit.,p.98;M.Picard,A.Besson,op.cit.,p.369.
56 Asevedeaart.19alLegiifrancezedeasiguraredin13iulie1930.
57 Pentruopiniadupcarenasigurareaasupravieii,teriiinteresai,
beneficiariiasigurriiicreditoriinuaudreptul,frconsimmntul
asiguratului,deaefectuaplataprimei,asevedea,A.Alexandrini,op.
cit.,p.69;P.Dupuich,Traitepratiquedel'assurancesurlavie,Paris,
1900,p.239.nsenscontrar,MarcelPlaniol,GeorgesRipert,Traite
practiquededroitcivilfranais,Paris,1932,p.725.

152

sinalagmaticcuexecutaresuccesiv,dnatereladrepturiiobligaii
reciproceiinterdependentealeprilor,careigsesctemeiulunele
naltele.Asigurtorulvaoferiprotecieasiguratuluicontrariscurilor
numaidacacestaplteteprima.Peacesteconsideraii,doctrina58i
practicadinaranoastraustatuatcrspundereaangajatoruluieste
angajatnumaidupplataefectivaprimei59.
n alte sisteme de drept, asigurtorul este inut s rspund
chiar dac prima nu a fostachitat. Dela aceast regul exist o
singurexcepieianume,cndprintroclauzspecial,rspunderea
asigurtoruluisauncheiereacontractuluiafostcondiionatdeplata
celeidintirateaprimei60.
Termenul i modaliti de plat a primei de asigurare
Termenuldeplataprimeideasigurareestecelalncheierii
contractului, deoarece asigurarea este un contract sinalagmatic,
obligaiileavndtemeiunancealalt.
Asigurtorulvaoferiprotecieasiguratuluinumaidacacesta
plteteprimadeasigurare.
Primaseplteteanual,uzancareesteconformmetodelor
statisticeceseaplicnmaterie.Facexcepieasigurrilecuprim
unicpltibilanticipatsauasigurrilecuoduratinferioarunuian.
La asigurrile ncheiate pe o perioad de un an, la cererea
asiguratului, n schimbul unei majorri, plata primelor poate fi
stabilitnratesubanuale,semestriale,trimestrialesauchiarlunare.
Elesepltescanticipat,nnumrulicuantumulstabilitncondiiile
deasigurareilascadeneleprevzutencontract.Astfel,sesatisface
interesul asiguratului de a plti primele n sume mai mici.
Asigurtorul nu are obligaia de a reaminti asiguratului termenul
58 V.V.Longhin,op,cit.,p.98;Fr,Deak.op.cit.,p.110;I.Mnescu,
Primadeasigurareiconsecinelenepliilatermen,nRevistade
dreptcomercialnr.l,1937,p.199.
59 Asevedea,TribunalulSuprem,colegiulcivil,decizianr.2264din27
decembrie1956,nIlegalitateapopular,nr.9,1957,p.1107.
60 M.PicardiA.Besson,op.cit.,p.166.

153

ratelor de prime. Totodat, asigurtorul are dreptul la totalitatea


primelor din anul n cursul cruia intervine sinistrul. n literatura
juridicsaprecizatcdecesulpersoaneiobligatelaplataprimeinu
modific data plii. Motenitorii nu pot invoca, pentru a ntrzia
plata,termenulcelauladispoziiepentruinventariereaiacceptarea
succesiunii, deoarece plata primei este un act de conservare 61. n
consecin, motenitorii sunt inui solidar a executa obligaiile n
virtuteacontractuluideasigurare.
Sanciunea neplii la termen a primei de asigurare
Neplata primelor de asigurare n termenul prevzut n
contractuldeasigurare,atragereziliereadedreptacontractuluide
asigurareidecdereaasiguratuluidindreptuldeafiindemnizatla
ivireacazuluiasigurat.
Locul plii
nmateriaobligaiilor,reguladebazprivitoarelaloculplii
esteceaacherabilitii(platasefaceladomiciliuldebitorului).Prin
derogaredelaaceastregul,nmateriaasigurrilorsainstituit
regulaportabilitii,conformcreiaplatasefacelasediul
creditorului.nacestsens,art.15dinLegeanr.136/1995,precizeaz
cplataprimelorsefacelasediulasigurtoruluisaumputerniciilor
si.
Iniiativa plii primei
Iniiativa plii aparine asiguratului care trebuie s achite
primalasediulasigurtoruluisaumputerniciilorsi,nraportde
condiiilecontractului.Condiiiledeasigurareprevdcasigurtorul
esteobligatsnotificeasiguratuldespreobligaiadeplataprimei,
cu20dezilenaintedemplinireatermenuluideplat(art.lpct.15
din Legea nr. 172/2004). Asigurtorul nu este obligat s ncaseze
primaladomiciliulsauloculdemuncalasiguratului.Deasemenea,
61 AsevedeaiM.PicardiA.Besson,op.cit.,p.166.

154

condiiiledeasigurareconinoclauzexpresdincarerezultc
ncasareaprimeiladomiciliusaulaloculdemuncalasiguratului,
chiar repetat, nu poate fi invocat drept derogare pe viitor de la
regulaportabilitiiprimei.
ncasarea primei
npractic,seobinuieteuneoricaprimasfiencasatde
ctre ageni, la domiciliul ori locul de munc al asiguratului. Ca
urmare,nliteraturadespecialitatesapusproblemadacncasarea
ratelor de prim la domiciliul asiguratului poate fi considerat o
favoarefcutasiguratuluisauoderogaretacitdeladispoziiunile
legale n materie62. Astfel sa susinut c din moment ce unele
condiiideasigurarenuconinoclauzexpres,ncasarearepetata
primeiladomiciliuloriloculdemuncaasiguratuluitrebuiesfie
apreciatcaoderogaretacitdeladispoziiileart.15iplatasfie
consideratcherabil63.
n ce ne privete, considerm c ncasarea primei, chiar
repetat,ladomiciliulsauloculdemuncalasiguratului,nupoatefi
invocat drept derogare tacit de la regula portabilitii, dei
condiiiledeasigurarenuoprevdnmodexpres 64.Tcereaunor
condiii de asigurare nu poate fi interpretat ca o derogare de la
principiulportabilitiiprimei,nscrisnart.15.ncasarearatelorde
primladomiciliulasiguratuluinuconducelaconcluziaderogrii
tacitedelaprevederilelegale,eaconstituindnumaionlesnirefcut
dectreasigurtor.
Trebuiesubliniatcobligaiaesenialaasiguratuluinurezid
nloculdeplataprimei(dacesteportabilsaucherabil),cin
data plii a crei nerespectare atrage decderea din dreptul de a
pretindeindemnizaia, chiar dac vadovedi c neplatasedatorete
62 Pentruamnunte,asevedea,D.R.Ioaniescu,Contractuldeasigurare,
Bucureti,1913,p.87iurm.
63 C.Surdu,op.cit.,p.197198.
64 nacelaisens,St.GeorgescuOlenin,op.cit.,p.155;V.V.Longhin,op.
cit.,p.99.

155

asigurtorului,carenu iatrimisagentulladomiciliulsupentru
ncasareaprimei,deinainte,nmodrepetat,aprocedatsimilar.
Modul de plat al primei de asigurare
Plataprimelorsefacennumerar,nmonedastabilit,avnd
curslegallaloculdeplat.
Cu privire la modul de plat, practica asigurrilor distinge
ntre:
a)platadirectdebitorulpltetedirectasigurtorului,n
schimbul eliberrii contractului de asigurare, respectiv a unei
chitanescrisepeformularulsocietiideasigurarepentruratelede
primurmtoareceleidinti.
b) compensaielegal dacasiguratul,debitorulprimei,
este,datoritsinistrului,creditorulasigurtoruluicuosumlichidi
exigibil, intervine compensarea legal, de plin drept, pn la
concurena sumei reprezentnd prima (art. 18 din Legea nr.
136/1995).
Raiunea compensrii rezid din conexiunea existent ntre
celedouobligaii,avndcauzanacelaicontractdeasigurare,ct
iprinaplicareaexcepieinoncontractus.Aceastconexitatepermite
asigurtorului de a reine prima datorat de asigurat din suma
cuvenit oricrui beneficiar al poliei, creditorilor ipotecari sau
privilegiai.Excepiadecompensareesteopozabilchiarincazul
falimentuluiasiguratului.Toteapermiteasigurtoruluideaopune
acest drept beneficiarului asigurrii n contul cui va aparine
(victimei n materia asigurrii de rspundere i beneficiarului
asigurriiasupravieii).
Regula compensaiei legale permite asigurtorului s
compensezeprimeleceisemaidatoreazpnlasfritulanuluide
asigurarentemeiuloricruicontract,cuoriceindemnizaiecuvenit
asiguratului sau beneficiarului. Compensarea se efectueaz n
ordinea stabilit prin condiiile de asigurare. Astfel, n asigurrile
facultativedebunuriiderspunderecivil,secompenseazprimele
cesemaidatoreazntemeiuloricruicontractncheiatcuacelai

156

asigurat, cu orice despgubire cuvenit asiguratului sau


beneficiarului,nurmtoareaordine:primeledeasigurarerestantela
orice contract; alte prime de asigurare datorate ct i primele de
asigurarescadentelatermenuldeplatimediaturmtordateilacare
sefaceplatadespgubirii,dacncasareaprimelorseface nrate,
prindispoziiedencasare.Cndexistprimedeasigurarerestante,
attlacontractulnbazacruiasepltetedespbugirea,ctilaalte
contracte ncheiate cu acelai asigurat, compensarea opereaz n
primulrndcuprimeleasiguraterestantelacontractulnbazacruia
sepltetedespgubirea.
c)procedeedeplatsimplificat.Asiguratulestenmsur
sfacplataratelordeprimurmtoareceleidintinnumerar,prin
cecsaumandatpotal.nacestcaz,datapliivafiziuacndprimele
aufostdepuselaC.E.C.,potsaubanc;
d) consimmnt scris. Aceast modalitate const n
mputernicirea, de ctre asigurai, a pltitorilor de retribuii din
unitile economice, unde sunt angajai sau membri, de a plti
asigurtorului,nnumeleidinretribuiilelorbneti,primelede
asigurare,attpentruasigurrilencurs,ctipentruasigurrilece
sevorncheiasaurennoi.Consimmntulpoatefiobinutnumaide
mputerniciiiasigurtoruluiincondiiileuneistricterespectria
libereivoinecelorcedorescsfoloseascformaoperativdeplata
primelor. Consimmntul se completeaz i se semneaz la
ncheiereaasigurrilorodatcudeclaraiadeasiguraresau,lacererea
asiguratului,oricndncursuldurateicontractului.Consimmntul
devine operant dup vizarea de ctre contabilul ef al unitii,
ncepndcuprimaplataretribuiilor.Pltitoriideretribuiiprimesc
delamputerniciiiasigurtoruluidocumenteledeplataprimelorde
asigurareilepredausumelereprezentndcontravaloareaprimelor
ncasate.Documentelecareatestachitareaprimelordeasigurarese
nmneaz,dectrepltitoriideretribuii,asigurailorodatcuplata
drepturilorbneti;
e)prindispoziiideplatsaudispoziiidencasare.
nipotezapliiprimeipebazdedispoziiedeplat,platase

157

considerafiefectuatnmomentulcndncontulasigurtorului,
intrprimadeasigurare.Simplaintroducere,labanc,adispoziiei
deplatnucreeazasiguratuluiniciundreptntructdispoziiade
platpoatefioricndretrasnaintedeexecutareaeidectrebanc.
De asemenea, banca se poate afla n imposibilitatea de a executa
dispoziia de plat cnd contul titularului este blocat sau nu are
disponibil.
Este ns posibil ca organele bancare s omit, din diverse
motive, creditarea contului asigurtorului. n aceast ipotez,
apreciind c omiterea creditrii este imputabil organelor bancare,
literaturajuridicaconsideratcprimasevasocotipltitdinziua
n care sa nregistrat la banc dispoziia de plat, cu condiia ca
asiguratulsaibdisponibilncont65.
n ipoteza plii primei pe baz de dispoziie de ncasare,
asiguratulelibereazunnscrissauadresprincareautorizeazpe
asigurtorsintroduc labancadispoziiade ncasarea primelor.
Acest nscris reprezint un mandat dat asigurtorului de ctre
titularul contului, n virtutea cruia asigurtorul dispune asupra
disponibilului asiguratului din banc pn la concurena sumei
reprezentndcuantumulprimeipentrutoatperioadacontractuluide
asigurareiarennoiriidedrept,precumipentrueventualelesale
suplimente.nscrisultrebuiesfienregistratlaunitateaasiguratpe
data eliberrii lui de ctre organul care ncheie asigurarea, iar
prevederilenscrisuluivorfiaduselacunotinabncii.
Eliberareadectreasigurataadresei,princaresocietateade
asigurareesteautorizatsintroduclabancdispoziiadencasare,
echivaleazcuplataprimei,datapliifiinddatanregistrriiadresei
la unitatea asigurat66. Aceast opinie este exact numai pentru
ipotezacndprimaesteunicsaupentruceadintiratdeprim
(cnd plata coincide cu ncheierea asigurrii i eliberarea
contractului). Dac prima este fracionat n rate, plata poate fi
65 Asevedea,V.V.Longhin,op.cit.,p.101.
66 D.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.175.

158

consideratcafiindfcutnumailadatascadeneifiecreiratede
prim (asigurtorul nu are dreptul de a introduce dispoziia de
ncasare nainte de termen). Pe de alt parte, autorizarea folosirii
dispoziieidencasareconferasigurtoruluinumaincuviinareade
a avea iniiativa plii, nu i dreptul de a modifica, unilateral,
contractuldeasigurare(cuprivireladatapliiratelordeprim)67.
Proba plii primei de asigurare
Plataprimei,reprezentndunacorddevoine,unactjuridic,
va fi supus regulilor de drept comun privind sarcina probei i
mijloacelecepotfiutilizatepentruplataacesteia.
Sarcinaprobeiincumbdebitorului,potrivitreguliiccelce
faceopropunerenainteajudeciitrebuiesodovedeasc(art.1169
dinCodulcivil).Debitorulprimei,afirmndcdreptulasigurtorului
(rezultnd din contractul de asigurare) nu mai exist, ntruct sa
stins prin plata pe care el a fcuto, va fi inut s dovedeasc
afirmaia.
Dovada pltii primei se face prin remiterea contractului de
asigurare(nipotezancarentocmireadeclaraieideasigurare,plata
primeiiemiterecontractuluiaulocconcomitent),respectivaunei
chitane pe formularul asigurtorului pentru ratele de prim
urmtoareceleidinti.nlipsachitanei,asiguratulpoatefacedovada
pliiprimeiprinoricemijloacedeprobadmisededreptulcomun,
cumarfiregistreleasigurtoruluiorirecunoatereaacestuia.

B.Obligaia de ntreinere i prevenire a


pagubelor
Obligaiadentreinereabunuriloriluareademsuripentru
prevenirea pagubelor n dauna avutului public i personal, este
impusninteresulgeneralalsocietii,tuturorpersoanelorfizicesau
juridice, inclusiv printro serie de dispoziii legale (privind
organizarea pazei bunurilor, prevenirea i stingerea incendiilor,
67 Ibidem.

159

aprarea mpotriva inundaiilor i a efectelor fenomenelor


meteorologice periculoase, protecia mediului nconjurtor,
organizarea aprrii sntii animalelor, respectarea regulilor
agrozootehnice,etc).
n acest cadru, asigurtorul are obligaia s participe la
aciuniledeprevenire,precumilaeducareaasigurailornspiritul
grijiipentruconservareabunurilorproprietatepublicipersonal.
Aceeai obligaie revine i asiguratului, ncheierea unei asigurri
(prinefectullegiisaucontractual),nulexonereazdeobligaiade
ntreinere i prevenire, ci trebuie sl stimuleze s intensifice
diligenasafadebunuri.
Coninutul obligaiei
Obligaiadentreinerearecafinalitateprevenireasinistrului.
Corespunztor acestei finaliti, obligaia de ntreinere impune
asiguratului, dup caz, respectarea regulilor de prevenire a
incendiilor, de siguran i paz, de exploatare corespunztoare a
bunului, a regulilor agrotehnice, zooigienice i sanitarveterinare,
precum i iniiativ n vederea unor msuri active pentru
prentmpinareadaunelor.
Astfel, n asigurarea de animale, asiguraii sunt obligai s
ntreinanimalelenbunecondiiuniinconformitatecunormele
zooigienice i sanitarveterinare de ngrijire, hrnire i folosire a
animalelor,srespectecustricteereguliledecarantin,izolarei
dezinfectare,stabilitedeorganelecompetentencazdeepizootii.
De asemenea, n scopul prevenirii pagubelor la bunurile
asiguratepentrucazuriledefurtprinefracie,asiguratultrebuies
ndeplineasc o serie de msuri de siguran i paz, cum ar fi
dotarea cu dispozitive sigure de nchidere, ferestrele ncuiate i
prevzutecuobloanedelemnorimetalice,pstrareanumeraruluin
dulapuridefier,etc.
Potrivitart.26dinLegeanr.136/1995,obligaiadentreinere
iprevenirerevineasiguratuluicare,nmodobinuit,esteititularul
asigurrii. n acelai timp, obligaia incumb i altor persoane, a

160

cror culp n producerea evenimentului asigurat exonereaz pe


asigurtor deplatadespgubirilor.Astfel, n cazul cnd asiguratul
este o persoan fizic, obligaia de ntreinere i prevenire a
evenimentuluiasiguratrevine ipersoanelor fizicemajore care, n
modstatornic,locuiesc igospodrescmpreuncuasiguratul,ori
prepusuluiasiguratuluiibeneficiarului.
Dac asiguratul este o persoan juridic, obligaia revine
organelordeconducereiprepuilorei.
Consecinele neexecutrii obligaiei de ntreinere
Pentru nendeplinirea obligaiei asiguratului de ntreinere a
bunului,asigurtorulpoatedenunaasigurarea.
n alte sisteme de drept sanciunea const n reducerea
cuantumului despgubirilor prevzute n contract. Reducerea
opereaznumaiatuncicndnclcareaobligaieiasiguratuluiestede
naturacontribuinmodsubstaniallaapariiacazuluiasiguratsau
lacretereavolumuluipagubelor.
Totui,nendeplinireaobligaiilordentreinereiexploatare
corespunztoare a navelor i aeronavelor nu d loc denunrii
contractului.Laivireacazuluiasigurat,asigurtorularedreptulns
de a refuza plata despgubirii, dac din acest motiv nu a putut
determina cauza producerii i ntinderea pagubei sau s reduc
despgubireancazulncaredaunasamrit.Acelaidreptlare
asigurtorulinasigurareacreditelorpentruexport.
Sancionareaasiguratuluipentrunclcareaobligaieisalede
ntreinereestefrecventntlnitinpracticafrancezaasigurrilor
maritime.Astfel,nasigurareanavelor(Casco),sadeciscpreul
despgubirii,pentrucazdeavarie,trebuiecalculatinndseamade
parteadedaundatoratlipseidentreinereacorpuluinavei,cti
neglijenei armatorului n luarea msurilor de conservare care se
impuneau68.Deasemenea,sahotrtcasigurtorulnuesteinut
68 Asevedea.TribunalulComercialParis,deciziadin18februarie1974,n
Ledroitmaritimefranais,1975,nr.313,p.49.

161

rspunztor atunci cnd sinistrul (n spe ruperea arborelui port


eliceanavei),esteconsecutivomisiuniiproprietaruluideaefectua
periodicverificriasupragraduluidecoroziunealacestuia 69.

C. Obligaia rezultnd din agravarea riscului


Declaraia fcut de asigurat la ncheierea asigurrii,
referitoare la mprejurrile eseniale ale riscului, este dublat, de
obligaia de a comunica asigurtorului n cursul executrii
contractului, mprejurrile care agraveaz riscul. Dac apar
mprejurri ce modific avizarea iniial a riscului de ctre
asigurtor,clauzelecontractualeseimpunafimodificate.
n conformitate cu art. 13, alin. 2 din Legea nr. 136/1995,
asiguratulesteobligatdeadeclaraagravareariscului.Modificrile
risculuideterminschimbrialecuantumuluiprimei,priletrebuind
sconvinlaonouprim(curespectareareguliiproporionalitii
n raport de riscul agravat). Aceast soluie nu poate fi impus
asigurtorului,ntructexistagravrialerisculuicarefacimposibil
continuarea contractului. Ca urmare, facultatea de a desfiina
contractulpentruagravarearisculuiesterezervatasigurtorului.
Uneoriprilepotprevedea ncontract modificrile derisc,
precum i consecinele, conform acordului iniial (precum la
asigurareapentruavariiaautovehiculelor,cndesteacoperitiriscul
conduceriiautovehicululuidealtepersoanedectasiguratulart.51
alin.1dinLegeanr.136/1995). naceastipotez,asigurareaeste
conform acordului iniial, dar adaptat modificrilor de risc
(conducereaautovehiculului,dectrealtpersoandectasiguratul),
fr a se modifica contractul. Dac riscul considerat i avizat de
asigurtorestenglobatndeclaraiainiialaasiguratului,nupoate
existaoagravare.
Dimpotriv,nipotezaagravriirisculuipropriuzisseimpune
omodificareaacorduluiiniial,ntructsepuneproblemaadaptrii
69 Asevedea,CurteadeApelRennes,deciziadin18februarie1974,nLe
droitmaritimefranais,1974,nr.306,p.355.

162

contractuluilanouasituaiesauadenunrii.
Obligaia impus asiguratului de a comunica asigurtorului
schimbarea mprejurrilor eseniale de risc este considerat avnd
naturauneiprelungiri,ncursulexecutriicontractului,aobligaiei
iniiale de declarare. Ea permite adaptarea contractului la noua
situaie,subrezervadreptuluipentruasigurtordealdenuna.
ntinderea obligaiei de a declara agravarea riscului
Potrivit art. 13 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, n cazurile
prevzute n condiiile de asigurare, dac mprejurrile eseniale
privindrisculseschimbncursulexecutriicontractului,asiguratul
este obligat s comunice asigurtorului schimbarea, imediat ce a
cunoscuto.Dineconomiatextuluirezultcasiguratulnuesteinut
de a face comunicarea ctre asigurtor dect dac se schimb
mprejurrileeseniale,cunoscutedeelispecificatencondiiilede
asigurare.
Circumstane agravante de risc
Doctrina consider c exist o schimbare a mprejurrilor
esenialeprivindriscul(nsensulagravrii),cndposteriorncheierii
contractului intervin modificri care mresc probabilitatea sau
intensitateaacestuia,pecare,dacasigurtorullearficunoscutnuar
ficontractatsauarficontractatpentruoprimmaimare.
Agravarearisculuipresupune,ncontextulart.13,alin.2,din
Legeanr.136/1995,camprejurrileconsiderateriscsfieobiective,
adicsproducrealmenteoschimbareindiferentdinparteacuiar
proveni.Modificriledemicimportan,cumarfischimbarean
aranjamentul mobilierului de cas asigurat sau reparaiile curente
efectuatelaunimobilasigurat,nuconstituieschimbriesenialeale
risculuiicaatarenutrebuiecomunicateasigurtorului.
Schimbrilerisculuipotprovenidelaasiguratsaudelaun
ter.Deasemenea,elepotfidatorateunorevenimenteindependente
devoinauneipersoane.
Agravarea riscului se datoreaz cel mai adesea faptelor

163

pozitivesaunegativealeasiguratului,cumarfimutareabunurilor
asiguratepentrucazuriledefurt,dinlocurilespecificatencontract
naltelocuri(pebalcoane,terasedeschise,sub oproanesaucerul
liber),abinereaasiguratuluidealuamsurilecorespunztoarede
paz i ntreinere a bunurilor, de prevenire a producerii cazului
asigurat,etc.
Consecineasemntoarepotaveaiaciunileoriinaciunile
persoanelorcare,nmodstatornic,locuiescigospodrescmpreun
cuasiguratulsauseaflnraporturideprepueniecuacesta,cti
prinactivitateaunuiter,cumestecazulvecinuluicaredepoziteaz
produseinflamabilesauuorinflamabilealturideimobilulasigurat
contra incendiului, fiind fr relevan dac agravarea a fost
provocatdirectsauindirect.
Teoretic, asigurtorul poate cere asiguratului s nu tolereze
acteleterilordeagravareariscului,dar npracticasiguratuluii
esteimposibil a leevita, ntruct nu isepot imputa angajamente
imposibileasiguratulvafiinutrspunztornumaideacelecazuride
agravarearisculuipecareleatolerat,deiputeasprevinis
mpiedicefaptaterului.
Agravarea riscului poate rezulta i din evenimente
independentedevoinauneipersoane,cumsuntceledincategoria
fenomenelor sociale (rzboiul, sporirea populaiei, creterea n
anumiteriacriminalitii)sauceledatoratefenomenelornaturale
(inundaii,cutremure,epizootii).
Potrivit unor studii, n societatea contemporan acioneaz,
independentdevoinaasiguratului,patrufactorideinfluenasupra
risculuitehnologic,economic,sociologicipoliticcareexercit
schimbrirapidedenaturaagravarisculnperioademicidetimp.
Deaceea,duratacontractelordeasigurareartrebuisfiestabilit
att de scurt nct de fiecare dat s se poat face o evaluare
corespunztoare a riscului i o apreciere just a contraprestaiei
persoaneiasigurate.
Agravarea riscului presupune ca mprejurrile considerate
risc s survin posterior ncheierii contractului. Dac agravarea

164

risculuiseproducentimpuldintreofertadeasigurareiacceptarea
dinparteaasigurtorului,sevoraplicaregulilespecificedeclarrii
iniialeariscului.Cndschimbareacondiiilorareloc nperioada
dintrencheiereacontractuluiiintrarealuinvigoare,sevoraplica
regulileprevzutedeart.13,alin.2dinLegeanr.136/1995.
Durata agravrii riscului nu prezint interes deoarece o
schimbare temporar poate produce aceleai consecine, ca i
schimbareadefinitiv:sporireaprobabilitiisauintensitiiriscului.
Celmaiadesea,agravareadetermincretereaprobabilitiiriscului,
adicanseleproduceriicazuluiasigurat.Seconsideragravriale
riscului ieirea din zona de navigaie sau devierea de la ruta
prevzut n contract, navigarea printre gheuri, iernarea navei
neprevzutncontractuldeasigurare,remorcareanaveiasiguratei
alte mprejurri eseniale ce pot schimba riscul luat n sarcin de
asigurtor.
npracticaasigurrilormaritimesadecisc,ncazulncare
nava transportoare de mrfuri i schimb itinerariul, n baza
nelegerii intervenite ntre ncrctor i cruul maritim, fr
acordulasigurtorului,acestanuvamaifi inutlaobligaiasade
reparaie n caz de avarie70. De asemenea, schimbarea cpitanului
naveiasigurate,fravizulasigurtorului,produceaceleaiefecte71.
Lafel,agravarearisculuiprinprelungireadurateivoiajuluimaritim
exonereazpeasigurtorderspundere,cuexcepiauneistipulaii
expresencontract72.
Comunicarea agravrilor de risc cunoscute de asigurat
Asiguratulesteinutdeacomunica(cutitluldeschimbarea
70 Asevedea,CurteadeCasaieParis,deciziadin19noiembrie1973,n
Ledroitmaritimefranaise,1974,nr.306,p,330.
71 Asevedea,CurteaSupremdejustiieportughez,deciziadin29
februarie1972,cuNotdeT.Ferreira,nLedroitmaritimefranais,
1974,nr.307,p.433.
72 Asevedea,CurteadeApel,deciziacomercialnr.64/1931,cuNotde
B.Blescu,nRevistadedreptcomercial,1934,nr.l,p.46.

165

mprejurrilor eseniale), numai agravrile de risc pe care le


cunoate.Elnupoatefiobligatscomunicemprejurridesprecare
nuarecunotin.
Deiart.13,alin.2dinLegeanr.136/1995,nudistingesub
acestaspect,considermcsepot ntlnidousituaii,dupcum
risculafostagravatcusaufrfaptaasiguratului.nprimaipotez,
asiguratulnupoateinvoca,naprareasa,necunoatereaschimbrii,
ntruct el este autorul agravrii, avnd obligaia de a informa
imediat pe asigurtor. n a doua ipotez, agravarea riscului fiind
realizat fr fapta sa, asiguratul este obligat s o comunice
asigurtoruluiimediatceacunoscuto.
Comunicarea agravrilor de risc specificate n
condiiile de asigurare
n aceast ipotez, obligaia de comunicare a schimbrii
mprejurriloresenialereferitoarelarisc,comparativcuceainiial
dedeclarareariscului,esterestrns.
Asiguratul nu este inut de a comunica asigurtorului
mprejurrichiaragravante,nespecificatencondiiiledeasigurare,
subrezervafraudeidinparteasa73.
Practic, n unele condiii de asigurare, mprejurrile
susceptibile de a agrava riscul (care trebuie comunicate) sunt
enumerate,ntimpcenaltele,asigurtorulmenioneazobligaia
asiguratuluiprinformulricucaractergeneral.
ntructasemeneaformulrisuntsusceptibilede interpretri
diferite,seimpuneca,ncondiiiledeasigurare,mprejurrilecare
potagravarisculsfieexpresiclarformulate.
Dacexistcircumstaneesenialeceschimbriscul,menionaten
condiiiledeasigurareicunoscutedeasigurat,elesteobligatsle
comunice asigurtorului, oricare ar fi durata agravrii riscului,
momentanoripermanent,spreaevitasanciunilelegale.
73 Asevedea,HenriiLeonMazeaud,JeanMazeaud,Leondedroitcivil,
Paris,1968,p.700.

166

Unelecondiiideasigurareprevdsituaiincaremodificrilede
risc, chiar agravante, datorate unor cauze precis determinate, nu
producnicioconsecincuprivirelaefectelecontractului.Astfel,n
asigurrile maritime, nu sunt considerate agravri de risc
mprejurrilecaresedatorescforeimajore,navigaialaremorcce
corespundeuzanelor,aciuniledesalvaredevieiomeneti,denave
orincrcturiaflatepemare.
Asigurriledepersoanenuintrsubincidenareglementrii
comune,ntruct,ncadrulacestora,asigurtorulnupoategarantai
rezolva,nmodnecesar,toateriscuriledemoartesauinvaliditate.
Aceastipotezreprezintconsecinaexcluderiideriscial
agravrii riscului. La ncheierea contractului, asigurtorul refuz,
ntro manier formal, s ia n sarcin anumite riscuri care pot
provoca decesul sau invaliditatea permanent asiguratului (precum
risculprodusdeoperaiunimilitarentimpderzboisaucelrezultat
dincomiterea,oritentativadecomiteredectreasigurat,cuintenie,
aunorfaptepenale,deodeosebitgravitate).
Forme, termene i procedee de comunicare
Pentru a produce efecte juridice, comunicarea asiguratului
privindschimbareamprejurriloresenialederisctrebuiefcutcu
respectareaurmtoarelorcondiii:
comunicarea(pentruaficonformcondiiilordeasigurare)
trebuiefcutnscris,depreferatprinscrisoarerecomandat.Acest
mijloc iar permite asiguratului de a conserva proba executrii
obligaiei i de a evita orice discuie asupra primirii, de ctre
asigurtor,acomunicrii.nacelaitimp,comunicareaarputeafi
depusdectreasiguratlaregistraturasocietiideasigurare,careva
eliberaasiguratuluidovadanregistrrii.
comunicarea trebuie ndeplinit imediat ce asiguratul a
cunoscutschimbareamprejurrilordeagravareariscului.
comunicareatrebuiefieclar,adicsconinelemente
suficientedenaturadaasigurtoruluiposibilitateasiformezeo
opinie obiectiv asupra situaiei riscului. Asigurtorul poate cere

167

relaiisuplimentaredelaasiguratsausepoatedeplasalafaalocului
pentruconstatripersonale.
Consecinele neexecutrii obligaiei de
comunicare a modificrilor de risc
Dacasiguratulnuafcutdendatcomunicareacuprivirela
schimbarea mprejurrilor eseniale privind riscul, asigurtorul are
dreptul, nainte de producerea evenimentului asigurat, fie de a
propuneasiguratuluimodificareacontractuluifiedealdenuna,iar
dup producerea lui, dearefuzaori reduce plata despgubirii. n
ambelesituaiitrebuiesseinseamadebunasaureauacredina
asiguratului.
4.2.2. Drepturile asiguratului
A. Precizri
Cutoatec drepturileprincipalealeasiguratuluiintervin n
momentulproduceriicazuluiasigurat,practicanmaterieiacordi
pe parcursul executrii contractului unele drepturi cum sunt:
modificareacontractului,rscumprarea,mprumutul.

B. Dreptul de a modifica contractul i de a


ncheia asigurri suplimentare
A.Latoatecategoriiledeasigurridepersoane,asiguratulare
dreptulsschimbenumelesunscrisnpoli,nbazamodificrii
actuluidestarecivilipoateschimbamoduldeplatpentruprime,
cndeleseachitnrate.
B. La asigurrile de via la care se constituie rezerve de
prime,asiguratularedreptul:
deamajorasaumicoraduratadeplataprimeloria
asigurrii;
deamajorasaumicorasumaasigurat;
stransformeasigurarea,printrecereadelauntarifla
altul.

168

C.Laasigurrilecarecuprindrisculdedeces,asiguratulare
dreptulsschimbebeneficiarulnscrisnpoli.
D.nasigurriledebunuriiderspunderecivil,asiguraii
pot ncheia asigurri suplimentare, n vederea majorrii sumelor
asigurate iniial. Astfel, n asigurrile maritime, n afar de suma
asigurat,sepoatencheiaoasiguraresuplimentarpentrucazurile
depierderetotalsauacoperireadiferenelorcearputearezultaprin
aplicarearaportuluidintresumaasigurativaloareanavei,stabilit
pentrucazuriledesalvaresaucontribuielaavariacomun.

C. Rscumprarea
Laasigurriledevia,lacareseconstituierezervedeprim,
cuexcepiaasigurrilortemporarededeces,asiguratularedreptuls
cearncetareacontractuluiprinplatasumeiderscumprare,daca
achitatprimelepetimpulprevzutncondiiilespeciale.Astfel,la
asigurrile mixte de via, contractul de asigurare poate fi
rscumpratdacdelancepereaasigurriiautrecutcelpuindoi
ani,iarprimeleaufostpltitepecelpuinaselunilacontractele
ncheiatepeduratadepnla10aniinclusivipecelpuinunanla
celencheiatepeduratemaimari.
Dreptulacordatasiguratuluisejustificprinexistenarezervei
matematicececumuleazprimeleachitatedeasigurat icareeste
necesar asigurtorului pentru a face fa angajamentelor sale
viitoare.Cndasiguratulnumaiplteteprimele,angajamenteleiniiale
aleasigurtoruluisereduclanivelulsumeiasiguratereduse.Dac
asiguratuldoretesrenunelacontract,deci ilasumaasigurat
redus, el are dreptul de a cere s i se achite rezerva de prime
corespunztoareasigurriisale.Potrivitcondiiilordeasigurare, suma
de rscumprare reprezint un procent din rezerva de prime, cot
carecretecucteounitatenfiecaredinultimii5aniaiasigurrii.
Platasumeiderscumpraresefacentermende15ziledeladata
nregistrriilaasigurtoracereriiasiguratuluiprincipalmpreuncu

169

polia. Contractul de asigurare la care sa cerut rscumprarea se


considerdenunatdinziuancasrii,depersoanelendrept,asumei
derscumprare.

D. mprumutul
La asigurrile mixte de via, asigurtorul poate acorda, la
cererea asigurailor, mprumuturi asupra polielor de asigurare,
proporionalcusumaderscumprare,calculatnraportdetimpul
ctsaupltitprimele,celmultnspnladatacereriidemprumut.
Asiguratul poate beneficia de mprumut, dac de la nceperea
asigurriiatrecutcelpuinunan,iarprimeleaufostpltitepecel
puin 6 luni la contractele ncheiate pe durate de pn la 10 ani
inclusivipecelpuinunanlacelencheiatepeduratemaimari.
Plata mprumutului se face n termen de 15 zile din ziua
primiriidectreasigurtoracereriiasiguratuluimpreuncupolia.
Asupramprumutului, care serestituie nntregime sau n rate n
cursul duratei contractului de asigurare, se calculeaz o dobnd,
care se percepe de la data acordrii pn la data lichidrii
mprumutului.
nliteraturajuridicsaupurtatdiscuiicuprivirelanatura
juridic a mprumutului asupra poliei de asigurare. n raport de
opiniileexprimate,saconcluzionatcsumaacordatconstituieun
mprumutceseefectueazncadrulcontractuluiicareindicdin
parteaasiguratuluivoinadeameninecontractuldeasigurare.
4.2.3. Drepturile asigurtorului
A. Precizri
Pn la ivirea cazului asigurat, pe timpul executrii
contractului,asigurtorulare,nmoddeosebit,drepturi.Multedintre
obligaiile asiguratului i gsesc corespondena ntrun drept al
asigurtorului.Obligaiileprincipaleirevinnsasigurtoruluidin
momentulproduceriicazuluiasigurat.

B.Dreptuldeverificareaexisteneii
170

moduluidentreinereabunului

Pe durata contractului, asigurtorul, n conformitate cu


dispoziiile art. 26, alin. 2 din Legea nr. 136/1995, are dreptul s
verifice existena i modul n care bunul asigurat este ntreinut.
Astfel,nasigurareaanimalelor,asigurtorularedreptulsverifice
dacanimalelesuntngrijite,hrniteifolositedectreasiguratn
conformitatecuregulilezooigieniceisanitarveterinare.
nasigurareafacultativdebunuri,asigurtorularedreptuls
verifice modul n care asiguraii se preocup pentru ntreinerea
bunurilor i respectarea dispoziiilor legale n scopul prevenirii
produceriievenimentelorasigurate.
Lafel,nasigurareaautovehiculelor,asigurtorulestendrept
scontrolezemodalitilencareasiguraiintreinautovehiculelei
eventualele instalaii speciale de pe ele, precum i respectarea
dispoziiilorlegalenscopulpreveniriidaunelor.
Dreptul de verificare, nsoit de msuri eficiente, ncadrate
chiar n termene adecvate pentru nlturarea de ctre asigurat a
deficienelor,ndeplineteoimportantfunciesocialeconomicpe
planulpreveniriidaunelor.

C.Dreptuldeaaplicaunelesanciuni
legaleasiguratului
Corolaruldreptuluideverificarelconstituiedreptulacordat
asigurtoruluideaaplicasanciunilegalecndconstatcasiguratul
anclcatobligaiileprivindntreinerea,folosireaipazacuvenita
bunurilorasigurate.
Aceste sanciuni pot fi dup caz denunarea unilateral a
asigurriisaudeclarareanulitiiei.

4.2.4. Obligaiile asigurtorului

A.Eliberareaduplicatuluidocumentuluideasigurare
Asigurtorul este obligat s elibereze, la cerere, duplicatul
documentuluideasigurare,dacasiguratullapierdutsaudistruspe

171

celoriginal.nasemeneasituaii,laasigurriledeviasepercepeo
taxdeduplicategalcutaxadepoli.

B.Eliberareacertificatuluideconfirmarea
asigurriiderspundere

n asigurarea facultativ de aviaie civil, asigurtorul este


obligatdeaelibera,lacerereaasiguratului,certificatedeconfirmare
aasigurriiderspunderefatdepasageri,pentrubagajeimrfuri
transportate,precumifadeteri,cuindicareasumelorasigurate.

chiarntermeneadecvatepentrunlturareadectreasigurata
deficienelor,ndeplineteoimportantfunciesocialeconomicpe
planulpreveniriidaunelor.
B.Dreptuldeaaplicaunelesanciunilegaleasiguratului
Corolaruldreptuluideverificarelconstituiedreptulacordat
asigurtoruluideaaplicasanciunilegalecndconstatcasiguratul
anclcatobligaiileprivindntreinerea,folosireaipazacuvenita
bunurilorasigurate.
Aceste sanciuni pot fi dup caz denunarea unilateral a
asigurriisaudeclarareanulitiiei.

4.2.5. Obligaiile asigurtorului


A.Eliberareaduplicatuluidocumentuluideasigurare
Asigurtorul este obligat s elibereze, la cerere, duplicatul
documentuluideasigurare,dacasiguratullapierdutsaudistruspe
celoriginal.nasemeneasituaii,laasigurriledeviasepercepeo
taxdeduplicategalcutaxadepoli.
B. Eliberarea certificatului de confirmare a asigurrii de
rspundere
n asigurarea facultativ de aviaie civil, asigurtorul este
obligatdeaelibera,lacerereaasiguratului,certificatedeconfirmare
aasigurriiderspunderefatdepasageri,pentrubagajeimrfuri
transportate,precumifadeteri,cuindicareasumelorasigurate.

172

4.2.6.Drepturileiobligaiileasiguratului
dup producerea riscului asigurat
A. Precizri
Producereacazuluiasigurat,denumitisinistru,arelocatunci
cndriscul,prevzutncontract,serealizeaz.Dinacestmoment,
rspundereavirtualaasigurtoruluisetransform,nprincipiu,ntr
oobligaieconcretdeplatadespgubirii(nasigurareadebunuri)
oriasumeiasigurate(nasigurareadepersoane).Realizareariscului
presupune ns efectuarea unor importante activiti referitoare la
constatarea existenei i cauzele producerii, determinarea volumului
pagubeloristabilireadespgubirii.
B. Obligaiile asiguratului dup producerea
cazului asigurat
Dupproducereacazuluiasigurat,asiguratulareurmtoarele
obligaii:combatereacalamitilorilimitareapagubelor;comunicarea
producerii evenimentului asigurat; participarea la constatarea cazului
asigurat;furnizareadedateiactereferitoarelaevenimentulasigurat.
C. Combaterea calamitilor i limitarea pagubelor
nconformitatecuart.26dinLegeanr.136/1995,asiguratul
esteobligatcalaproducereaevenimentuluiasiguratsia,peseama
asigurtoruluiincadrulsumeilacaresafcutasigurarea,msuri
pentrulimitareapagubelor.Coninutulobligaieiprezintdoulaturi:
combatereaefectivacalamitiipentrulimitareapagubei;
salvareabunurilorasigurate,pstrareaipazabunurilor
rmasepentruprevenireadegradrilorulterioare.
Astfel,nmomentulncareincendiulsadeclanat,iarfocula
cuprinssauameninscuprindcldireaasigurat,asiguratuleste
obligat s ntreprind orice msur pentru a stvili propagarea
incendiului i stingerea focului, alarmnd la nevoie pompierii,
concomitent cu msuri pentru izolarea, salvarea i pstrarea

173

bunurilor.
n asigurarea animalelor i culturilor agricole, coninutul
obligaieidiferdupspecificulbunurilorinaturariscului.Astfel,n
asigurarea animalelor, pentru combaterea efectiv a calamitii,
asiguratulareobligaiasanunemediculsautehnicianulveterinar
comunal despre boala sau accidentul animalului i s execute
tratamentulprescrispentruanimalulbolnavsauaccidentat.Dacse
constat boli infectocontagioase asiguratul trebuie s respecte cu
strictee regulile de carantin i celelalte msuri stabilite de ctre
organeleveterinare.
Laasigurareaculturiloragricole,searenvederelimitareai
nlturarea urmrilor calamitii prin salvarea culturilor rmase i
ngrijirealorsuplimentar.

D. Obligaia acionrii
Obligaiacerevineasiguratuluidupproducerearisculuieste
cunoscutisubdenumireadeobligaiaacionrii.nconinutulei
sunt cuprinse att obligaia acionrii (adic folosirea tuturor
mijloaceloraccesibile nscopullimitriiconsecinelornegativeale
cazuluiasigurat),ctiobligaiadeanufaceniciunfeldeschimbri
nsituaiacreatdecazulasiguratpnnmomentulconstatriide
ctreasigurtor.
nceprivetenaturaobligaieiasiguratuluideafacetotcei
stnputinpentrualimitasauevitadaunasaafirmatceaesteo
obligaiune legal, derivnd din lege, pe baza contractului de
asigurareintervenitntrepri.
E. Abinerea de a face acte ce prejudiciaz
interesele asigurtorului
Asiguratulesteinutsseabindeafaceacte,dispoziiisau
renunri fa de un ter responsabil, fiind rspunztor de orice
prejudiciucearaducedrepturilorncare,prinplatadaunei,eleste
subrogat. Nerespectarea obligaiei sub acest aspect, are drept
consecin reducerea despgubirii n mod corespunztor cu

174

prejudiciul cauzat titularului dreptului deregres. nacest sens sa


pronunatipracticaasigurrilormaritimecareadeciscncazuln
careasiguratulaeliberatarmatoruluioscrisoaredegaranieprincare
laexoneratderspunderepentrumarfapredatspretransport,nu
mai poate pretinde despgubiri de la asigurtor, ntruct nu ia
conservatdreptulderegresmpotrivaarmatorului.

F. Sanciunea vinoviei n mrirea culpei


Asigurtorulnuestendreptitsacordedespgubiripentru
parteadepagubcaresamritdinculpaasiguratului.Seconsider
culpnmrireapagubei(numaipentruparteadepagubcaresa
mrit) neluarea intenionat de ctre asigurat a msurilor pentru
limitareapagubeintimpulproduceriievenimentuluiasigurat,atunci
cndacestfaptrezultdinactelencheiatedeorganelendrept.Totn
culpseafliasiguratulcaredupproducereapagubeinuvalua
msurile cei stau n putere pentru limitarea daunelor produse,
precum i pentru salvarea bunurilor asigurate, pstrarea i paza
bunurilorrmaseipentruprevenireadegradriilorulterioare.
Soluiaafostadoptatidepracticaarbitral,careadecisc,
n situaia cnd pierderea sau dispariia unor bunuri nu au fost
cauzatedirectdeincendiu,cidelipsdepazisupravegheredin
partea asiguratului n timpul evacurii i transportrii bunurilor,
asigurtorulnupoatefiobligatlaplatadespgubirii.
G. Comunicarea producerii evenimentului
asigurat
Potrivitart.19,alin.ldinLegeanr.136/1995,asiguratulare
obligaia ca, n termenul prevzut n condiiile de asigurare, s
comuniceasigurtoruluiproducereaevenimentuluiasigurat74.
Obligaiadecomunicareimpusasiguratuluisejustificprin
necesitateacaasigurtorulspoatverificantimputilcauzelei
74 AsevedeaiArbitrajuldeStatinterjudeeanSuceava,hotrreanr.840
din20iulie1972,nArbitrajuldeStat,1972,nr.6,p.109.

175

consecinelerealizriiriscului.Dinmomentceproducereaevenimentului
asigurat transform rspunderea virtual a asigurtorului ntro
obligaieactiv,eltrebuiesfieavizatctmaicurndposibilpentru
a lua toate msurile necesare aprrii intereselor sale (ntruct va
suporta consecinele realizrii riscului). Asigurtorul trebuie, fr
ntrziere, s verifice condiiile n care riscul sa realizat, s se
conving c riscul estecel preluat n sarcin, s stabileasc exact
ntindereapagubeisaudacexistvreunterresponsabilmpotriva
cruiaaraveadeschiscaleaunuiregres.Caurmare,elvaefectua
cercetrilecarenusuferamnareivaadministraprobelenecesare.
Comunicarea este o avizare succint, prin care asiguratul
informeaz asigurtorul cu circumstanele eseniale referitoare la
momentul, locul, condiiile i consecinele imediate ale realizrii
risculuiasigurat.Datfiindtermenulscurtimpusasiguratului,nicinu
sepoatepretindeocomunicarecompletiprecisasupracauzelor
exacteintinderiievenimentuluincorelaiecuprobelenecesarei
indicareatuturorcelorresponsabili.

H. Termenul comunicrii
Realitatea i mrimea pagubei se pot constata cu maxim
eficiennumainscurttimpdelarealizareariscului,motivpentru
carecondiiilegeneraleauprevzuttermeneprecisedardifereniate
nraportdenaturaasigurrii.
Astfel, la asigurarea culturilor agricole i a rodului viilor,
datoritnotorietiievenimentelorcauzatoaredepagubeimaiales
persisteneiefectelor,sastabilitpentrucomunicareuntermende5
zile.
Laasigurriledeautovehicule,abunurilorianimalelorunde
intervenia asigurtorului trebuie s fie operativ, condiiile de
asigurare prevd termene scurte, respectiv 4 zile lucrtoare de la
producereaevenimentuluiasiguratsaudelancetareacazuluidefor
major.
i la asigurrile externe, legiuitorul a stabilit termene
difereniate fa de cele obinuite. Astfel, n asigurarea navelor i

176

aeronavelor,asiguraiisuntobligaisntiinezeasigurtoruldespre
producerea evenimentului asigurat, precum i despre preteniile la
despgubiripentruprejudiciilecauzateterilor,ntermende48de
oredinmomentulluriilacunotin.nalteasigurri,ianumen
asigurareabunurilorntimpultransportuluiexternsaunasigurarea
creditelorpentruexport,aconstruciilormontajuluiiarspunderii
constructorului,termenulesteexprimatnformulricadendat"
ori nentrziat". Folosirea unor asemenea formulri subliniaz
interesuldeosebitalasigurtorului pentrucunoaterea momentului
realizrii riscului, ct i intenia de a atrage atenia asiguratului
asupra consecinelor la care se poate expune neexecutndui
obligaia.
Termeneledecomunicarestabiliteprincondiiiledeasigurare
ncepscurgfiedeladataproduceriievenimentuluiasigurat,fie
dinmomentulncareasiguratulaluatcunotindesprerealizarea
riscului.Dactermenuldentiinareexpirntroziderepauslegal,
sevaluanconsiderareziuaimediaturmtoare.
nasigurriledepersoane,nuafoststabilituntermenlegal
pentruavizareaasigurtorului.Aceastsoluieseexplicprinfaptul
cntrunasemeneadomeniunuexist,ngeneral,ourgenpentru
caasigurtorulsfieavizat,ntructelnuaredeluatmsurispeciale
pentru ai proteja interesele. Producerea cazului asigurat, decesul
sauinvaliditateapermanent,caurmareaunuiaccident,sedovedete
cu acte ce trebuie prezentate asigurtorului i care face inutil o
ntiinare formal, prealabil. Totui, asiguratul accidentat este
obligat,subsanciuneadecderiidindreptullasumaasigurat,ca
dup terminarea tratamentului, nu mai trziu de un an din ziua
accidentului,sseprezintepentruafiexaminatmedical,nvederea
stabiliriigraduluideinvaliditate.
nasigurareapentrucazdedeces,asigurtorulareinteresdea
cunoatecondiiilerealizriievenimentuluiasigurat,cnddecesula
survenit prin sinuciderea asiguratului ori uciderea lui de ctre
beneficiar(art.l,pct.26dinLegeanr.172/2004).

177

I. Forma comunicrii
Potrivitcondiiilordeasigurare,comunicareatrebuiefcutn
formscris,iarprimireaeinregistratpentruasedovedi,ncazde
nevoie, executarea obligaiei. n principiu, ntiinarea cuprinde
datelepecareasiguratullecunoateilepoatecomunica,referitoare
la bunurile avariate sau distruse: locul, data, ora, cauzele i
mprejurrilerealizriirisculuinasigurareadebunuri,saudespre
accidentaisaupgubiinasigurareaderspunderecivil.
J. ntiinarea organelor competente interesate
ncazuriledepagubprodusedefurtprinefracie,asiguratul
areobligaiadeantiinaimediatorganeledepoliie,ngrijinduse,
totodat,caurmeledincmpulinfraciuniisnufiemodificatepn
lacercetarealoculuifaptei.Aceeaiobligaiedentiinareimediata
organului de poliie, respectiv a unitilor de pompieri, revine
asiguratuluiincazuriledeincendiu,exploziioriaccidente,cernd
cuaceastocazieorganelorndreptntocmireadeacteconstatatoare
cu privire la cauzele i mprejurrile evenimentului asigurat i
pagubeleprovocate.
K. Locul comunicrii

ntiinarea se face la unitatea asigurtorului din raza

judeuluincareasiguratuliaredomiciliul,sediulsaureedina,ori
launitateadeperazajudeuluiundesaprodusevenimentulasigurat.
Pentru unele forme de asigurare, precum asigurarea animalelor, a
culturiloragricoleiasigurareacomplexagospodriilorpersoanelor
fizice,ntiinareaseface,nlocalitileundenufuncioneazuniti
aleasigurtorului, pecaleapotei.ncazulproduceriimai multor
pagubelacldirisaualteconstruciioripieiriimaimultoranimale
asigurate aparinnd persoanelor fizice, la aceeai dat, n aceeai
localitate i din aceeai cauz cuprins n asigurare, asigurtorul
treceicertificdeclaraiileasigurailorntrontiinarecolectiv,
care se semneaz de fiecare asigurat, nuntrul termenului de

178

ntiinare.
nasigurrileexterne,ntiinareasefacenscris,dupcaz,
asigurtorului, mputernicitului acesteia sau regularizatorului de
daune (care n unele ri se numete i lichidator de daune sau
comisardeavarie)indicatnpoliadeasigurare.Prinregularizatorde
daune se nelege persoana mputernicit de asigurtor, n baza
mandatuluidat,careseocupdestudiereamoduluideproducereal
evenimentului,toatecelelalteelementecareauconduslaproducerea
acestuia, controlnd dac este sau nu caz de excludere, i de
cuantificareaiplatadespgubirilor.

L. Titularul obligaiei de ntiinare


Obligaiadentiinarerevinetitularuluiasigurrii.nlipsalui,
obligaiapoatefindeplinitidealtepersoane,cumarfibrokerul,
unprepus al asiguratului sauunalt mandatar.Astfel, soii, avnd
mandatreciprocdeadministrareabunurilorcomune,auiobligaia
decomunicare,chiardacbunurilesuntasiguratenumaipenumele
unuiadintreei.
n asigurrile externe, ntiinarea cu privire la producerea
evenimentuluiasiguratsepoateprimidelaasigurat,reprezentantul
sau mputernicitul lui, beneficiarul asigurrii, regularizatorul de
daunealasigurtoruluisaureprezentaniiacestuia.
M. Sanciunile neexecutrii obligaiei de comunicare
Dinconinutulart.19,alin.2alLegiinr.136/1995,rezultc
nendeplinireadectreasigurataobligaieidecomunicareddreptul
asigurtoruluisrefuzeplataindemnizaiei,dacdinacestmotivnu
a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat i
ntindereapagubei.Aceastsanciunearenaturauneidecderidin
dreptullareparaie.
nmateriaasigurrii,decdereapoatefidefinitcaunmijloc
sau o excepie care permite asigurtorului dreptul de a refuza
reparaia promis, n virtutea neexecutrii de ctre asigurat a
obligaiilor sale de comunicare a producerii cazului asigurat.

179

Decderea constituie deci o sanciune general a neexecutrii


obligaiilorasiguratului,ncazulproduceriievenimentuluiasigurat.
De observat c asigurtorul are dreptul s refuze, ceea ce
nseamncrmnlaapreciereasamprejurrilecarelaumpiedicat
peasiguratscomunicentermen.Facultateaestecondiionatde
posibilitateadeadeterminacauzaproduceriiriscului intinderea
daunei. Fiind un rezultat al neexecutrii obligaiei de ntiinare,
decdereaopereaznsituaiacnddeterminareacauzeiproducerii
evenimentuluiasiguratintindereapagubeiesteimposibilpentru
asigurtor.
Condiiile de asigurare extind coninutul reglementrii date
prinart.19,alin.2dinLegeanr.136/1995infavoareaasiguratului.
Dreptul asigurtorului de a refuza plata indemnizaiei este limitat
numai la cazurile de nendeplinire a obligaiei de ntiinare cnd
asiguratulaavutposibilitateasofac.
Din examinarea combinat a dispoziiei cuprins n art. 19,
alin.2iaprevederilornscrisencondiiiledeasigurarerezultc
asigurtorul va refuza plata despgubirii cnd asiguratul a avut
posibilitateasindeplineascobligaia,darnuafcuto,iarcauza
produceriievenimentuluiasiguratiantinderiipagubeinumaipotfi
determinate prin procedura obligatorie, stabilit de asigurtor.
Dimpotriv,asigurtorulvapltidespgubireaatuncicndasiguratul
nuiandeplinitobligaia,ntructnuaavutposibilitateaoriaavut
o dar se afla n culp, ns asigurtorul a determinat realitatea
pagubei,acauzeiintinderiiei.
Practicajudiciaraconsacratopiniaconformcreiarefuzulde
platadaunelordeasigurarepentrucomunicaretardivdinpartea
asiguratuluiconstituieofacultateinuoobligaielegal.Caurmare,
refuzul de plat este lsat la aprecierea asigurtorului, dup
mprejurriledefaptspecificecauzei.Sadecisastfelcasiguratul
estedeczutdindreptullaplatadespgubirilorcndnuantiinat
asigurtorulncelmaiscurttimp,cidupaproapetreilunidela
producerea accidentului, timp n care i reparase autovehiculul,
ntructconstatareadaunei,evaluareaistabilireantinderiieireale,

180

nuamai putut fifcut de asigurtor75.La fel,organul arbitral a


respinscanentemeiatepreteniileformulatenaciuneaasiguratului
pentru plata despgubirilor, n condiiile n care ntiinarea
asigurtoruluisafcutcuontrzieredeunan, mprejurarecea
fcutimposibilconstatareacuexactitateacauzeloricondiiilorn
careevenimentulasiguratsaprodus76.
N. Participarea asigurtorului la constatarea
cazului asigurat produs i a pagubei
Majoritateacondiiilorprivindasigurriledebunuriconsacr
obligaiaasiguratuluideaparticipaalturideasigurtorlalucrrile
efectuate pentru constatarea realizrii riscului i evaluarea daunei.
Participareaasiguratuluilaconstatareseimpunedatoritfaptuluic
el este parte n raportul juridic de asigurare, calitate cei confer
sarcinaprobaiuniipreteniilorpecareninteresulsuleformuleaz.
nacelaitimp,exercitareaobligaieimaterializeazcolaborareape
planjuridicdintreasigurtoriasigurat, naciuneadestabilirea
adevruluimaterialreferitorlarisculprodusiconsecinelelui.
Reglementrilenvigoareprevdcncazdepagublaorice
bunasigurat,cuexcepiaanimalelor,proceseleverbaledeconstatare
ievaluarese ntocmescdesocietateadeasigurricuparticiparea
asiguratuluisauaunuimembrumajordinfamiliaacestuiaori,dup
caz,aconductoruluiunitiiagricolesauaalteipersoanejuridicei
n prezena a doi martori. La unitile agricole este obligatorie i
participareacontabiluluiefiaingineruluief.nlocalitilerurale,
precum i n cele urbane n care funcioneaz uniti ale
asigurtorului,proceseleverbaledepieireaanimalelorsentocmesc
ntermende48deoredela ntiinareaproduceriievenimentului
asiguratdectreunreprezentantaladministraieilocale,nprezena
asiguratului i cu participarea unui cadru medical veterinar. n
75 DeciziaPrimuluiArbitrudeStatnr.127din27ianuarie1970,n
ArbitrajuldeStat,1970,nr.2,p.94.
76 ArbitrajuldeStatinterjudeeanDeva,hotrreanr.33din11ianuarie
1972,nArbitrajuldestat,1972,nr.3.p.108.

181

proceseleverbaleastfelntocmitesestabilesccauza,mprejurrilei
cuantumulpagubei,respectivvaloareaanimaluluipierit.
Sistemulproceduralinstituitcreeazogaraniedeconstatare
obiectivaproduceriievenimentuluiasiguratiaconsecinelorsale
materiale. Constatrile i evalurile cuprinse n procesele verbale
las deschis asiguratului, dac este cazul, aciunea n contestare
potrivitdreptuluicomun.
Totui, absena asiguratului, motivat sau nemotivat, la
lucrriledeconstatare,nupoateatragedecdereasadindreptuldea
primi despgubirea, dac ele se pot efectua i fr concursul lui,
ntruct actele legale ntocmite i sunt opozabile. Soluia a fost
adoptatidepracticaarbitral,careadeciscprocesulverbalde
constatareievaluareapagubelor,ntocmitisemnatdeasigurtor
mpreun cu un delegat al organului local al puterii de stat i cu
participareaunuidelegataluneiorganizaiineinteresatncauz,are
suficient for probant chiar dac nu a fost semnat de delegatul
unitiiasigurate.Deasemenea,sastatuatcacteledeconstatarei
evaluare a pagubelor ntocmite de asigurtor cu respectarea
dispoziiilorlegalesuntopozabileicelorceurmeazsrspund
pentru pagubele produse, chiar dac nu au fost prezeni i nici
chemailaevaluare.
O. Furnizarea de date i acte referitoare
la evenimentul asigurat
Procedura de constatare implic n sarcina asiguratului i
obligaiadeadeclara,frrezerveireticene,toatemprejurrile
cunoscutereferitoarelaevenimentulprodusintindereadaunei.
Pentru realizarea acestui deziderat, instruciunile care
reglementeazlichidareadaunelorimpunlichidatoruluicanaintede
nceperea lucrrilor de constatare s explice i s atrag atenia
asiguratului i persoanelor care iau parte la lucrri i semneaz
actele, asupra obligaiilor ce le revin n legtur cu realitatea i
exactitateadatelorceseconsemneaznprocesulverbal,mpotriva
celorcareobinsauncearc,prinoricemijloace,sobinfrdrept

182

despgubirideasiguraresaunlesnescasemeneafapte,oridecteori
sunt ntrunite elementele constitutive ale unei infraciuni, se iau
msuri potrivit legii penale, concomitent cu exonerarea
asigurtoruluideobligaiasa.
Asiguratulesteobligatspermitasigurtoruluisefectueze
cercetrilenecesareisipunladispoziietoateactele,dovezilei
evidenele care sunt utile pentru verificarea existenei i a valorii
bunurilor asigurate, stabilirea cauzelor i mprejurrilor producerii
pagubelor,precumipentruconstatareaievaluarealor.
Astfel,laasigurareabunurilorgospodreti,asiguraiitrebuie
s prezinte o list a obiectelor distruse, degradate ori furate prin
efracie, cu indicarea valorii fiecrui bun la data producerii
evenimentuluiasigurat.
Laasigurareaautovehiculelorpentruavariiirspunderecivil
trebuie prezentate actele de cercetare ntocmite de ctre organele
poliieinlegturcuevenimenteleasigurateproduse,documentele
ievidenelenecesaredovediriiexisteneiivaloriiautovehiculelor
asigurateprecumidocumentaiaprivindcostulreparaiei,cererile
formulatedeceipgubii.
nraportdenaturaasigurrilorexterne,asiguratulesteobligat
spunlandemnaasigurtoruluitoateacteledincaresrezulte
mprejurrile,cauzeleiefectelerealizriirisculuipentrustabilirea
dreptuluidedespgubireianalizareaeventualeiculpenproducerea
saumrireapagubeinvedereasubrogriiiexercitriidreptuluide
regres.
Astfel, la asigurarea facultativ a bunurilor n timpul
transportuluiextern(cargo),asiguratultrebuiesprezintetoateactele
justificative din care s rezulte interesul direct asupra ncrcturii
asigurate, dovada asupra dreptului din contractul de asigurare,
producerea daunei i suma pentru care ridic pretenii de
despgubire.

183

P. Sanciunea nclcrii obligaiei de furnizare de


date
ncazulncareasiguratulnuindeplineteacesteobligaii,
asigurtorularedreptulsrefuzeplatadespgubirii,dacdinacest
motivnuapututdeterminacauzaproduceriievenimentuluiasigurat
intindereapagubei.

V.Rezumat
ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Drepturileiobligaiileasiguratuluipnalaivireacazuluiasigurat
Drepturileiobligaiileasigurtoruluipnalaivireacazuluiasigurat

Vl.Testdeevaluare/autoevaluareacunotinelor

1.Rezumaiobligaiadepltiprima
2.Definiiobligaiadentreinereiprevenireapagubelor
3.Precizaiobligaiilerezultnddinagravareariscului
4.Rezumaidreptuldemodificacontractulideancheiaasigurri
suplimentare
5.Rezumaidreptulderscumprare
6.Rezumaidreptuldemprumut
7.Rezumaidrepturileasigurtorului
8.Rezumaiobligaiileasigurtorului
9.Rezumaiobligaiileasigurtoruluidupaproducereacazului
asigurat
10.Rezumaiparticipareaasigurtoruluilaconstatareaproducerii
cazuluiasigurat
Rezumaiobligaiadeafurnizadateiactereferitoarelaevenimentul
asigurat.
R.

1.vezi4.2.1 5.v5.vezi4.2.6

9.vezi4.4.3

2.vezi4.2.2

10.vezi4.4.4

6.vezi4.2.7

184

3.vezi4.2.3

7.vezi4.3.2

4.vezi4.2.5

8.vezi4.3.3

185

11.vezi4.4.5

UnitateadenvarelX
Efectelecontractuluideasigurare
Obligaiileasigurtorului.Limitareadespgubirii.
Subrogareandrepturileasiguratului

l.Introducere
Aceasttemurmretelmurireaurmtoarelorprobleme:
Obligaiileasigurtoruluidupproducereacazuluiasigurat
Limitareaidemnizaieideasigurare
Subrogareaasigurtoruluindreptulasiguratului

ll.Competene
Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili:

Srezumeobligaiileasigurtoruluidupproducereacazului
asigurat
Srezumelimitareaidemnizaieideasigurare
Sexplicesubrogareaasigurtoruluindrepturileasiguratului

lll.Duratamediedeparcurgereaacesteiuniti:

3ore
lV.Coninutulunitiidenvare
4.ObligaiileasigurtoruluiLimitareadespgubirii.
Subrogareandrepturileasiguratului
4.1. Precizri
Dupproducereacazuluiasigurat,asigurtorulareobligaias
plteascasiguratuluisauuneiterepersoaneindemnizaiaconvenit,
despgubireanasigurriledebunuriisumaasiguratnasigurrile
depersoane.
ndeplinirea acestei obligaii principale presupune stabilirea
unei situaii de fapt, din care s rezulte dreptul asiguratului la

186

beneficiul indemnizaiei i, n mod corelativ, ndatorirea


asigurtoruluideaplti.Caurmare,asigurtorultrebuiesconstate
producerea i cauzele evenimentului asigurat, iar n asigurarea de
bunuriiderspundere,sfacevaluareadauneloriaobligaiilor
derivnddinprejudiciulcauzatteriloripeurmsefectuezeplata
indemnizaiei.
4.2. Constatarea producerii evenimentului
asigurat i evaluarea pagubelor
nconformitatecudispoziiilelegale,asigurtorulorganizeaz
i efectueaz activitatea complex de constatare a producerii
evenimentelorasigurateideevaluareapagubelor.
Omareimportanpentrustabilireauneijusteindemnizrio
are activitatea pe care o desfoar regularizatorul de daune,
comisarul de avarie ori expertul stabilit de asigurtor pentru
constatarea producerii evenimentului asigurat. n acest scop se
verific,nprealabil,existenaobligaieideplataasigurtorului,se
determincauzele,dauneleimprejurrilencareelesauprodus,
precumistabilireavolumuluifizicalpagubelor.
Pentruasestabilidacsocietateadeasigurareesteobligati
ncemsurseverificexistenabazeijuridicepentruacordareaunei
indemnizaii, se cerceteaz dac asigurarea era n vigoare la data
producerii riscului, prin verificarea duratei pentru care a fost
contractat asigurarea. Referitor la rspunderea asigurtorului, se
examineaz data plii primelor de asigurare i perioada de timp
pentru care sau achitat, innduse seama, dac este cazul, de
termenuldepsuireacordat.Dacseconstatcasigurareanueran
vigoare la data producerii evenimentului asigurat, nu se mai
efectueazlucrriledeconstatareapagubelor,ntructsocietateade
asigurarenuacorddespgubiri.
Totodat, este necesar s se stabileasc dac evenimentul
asigurat sa produs n timpul valabilitii contractului, innduse
seamaidetermenuldeclemen.Inpracticajudiciar,sadecisc
asigurareacontractualaanimalelor,intrndnvigoaredupplata

187

primei, nu d loc obligaiei asigurtorului la despgubire, dac


pieireaanimaluluipentrucazdeboalnuaavutlocnainteaexpirrii
termenuluideclemen.nschimb,sahotrtcmoarteaanimalului
intervenitdupexpirareavalabilitiicontractuluinupoatescutipe
asigurtordeplatadespgubiriiatuncicndpierdereaanimaluluieste
oconsecindirectiimediataunuiaccidentntmplatncursul
termenuluideasigurare.
Mai trebuie stabilit dac bunurile distruse ori degradate
cuprinse n asigurare, fac parte din categoria celor menionate n
condiiiledeasigurarerespectiveicorespundcucelespecificaten
contract.Deexemplu,potrivitConvenieideasigurarencheiatntre
un asigurat i o societate de asigurare, printre riscurile asigurate
figuraiceldeincendiupentrumijloacelefixe,mijloacelecirculante
i bunurile terilor primite pentru prelucrare sau reparare, n
consignaiesauvnzare.Producnduseunincendiu,aarsunnumr
de lozuri, i o sum de bani rezultat din vnzarea lor. Organul
arbitralaexoneratpeasigurtordeobligaiasa,deoarece,nspe,
asigurarea numerarului este admis numai pentru cazurile de furt
prinactedetlhrie,nuipentruincendiu77.
La asigurrile a cror valabilitate este strns legat de un
anumitlocspecificatncontract,cumestecazulasigurriibunurilor
pentrurisculdeincendiuoridefurtprinefracie,seconfruntlocul
producerii evenimentului asigurat, indicat n comunicare, cu locul
asigurrii prevzut n contract sau, dac este cazul, n ntiinarea
fcutanteriorrealizriiriscului, nlegturcumutareabunurilor
asigurate. Astfel, ntrun litigiu, asiguratul a formulat o aciune
pentruplatacontravaloriivinuluipierdutdintrobudan,explodatn
timpultransportului,aciunerespinsdeoarecenasigurareaufost
prevzutenumairiscurilecedecurgdinconservareasaudepozitarea
bunurilor n depozitele asiguratului, nu i pe timpul transportului.
Asigurtorulafostexoneratdeplatadespgubirilor.
77 AsevedeaDeciziaPrimuluiArbitrudeStatnr.185din28ianuarie
1974,nArbitrajuldestat,1974,nr.2,p.70.

188

Activitatea de constatare presupune i stabilirea faptului c


prestaiaasigurtoruluiesteconsecutivrealizriirisculuicuprinsn
asigurareicntreevenimentulprodusirisculluatnsarcinde
asigurtor exist un raport direct de cauzalitate. De exemplu, n
asigurareadeaccidente,obligaiaasigurtoruluiintervinenumaidac
invaliditateasaudecesulsuntconsecinadirect,nemijlocit,aunui
accident,aacumestedefinitncondiiiledeasigurare.
Datorit dificultilor ce apar, stabilirea raportului de
cauzalitate revine deseori instanelor. Astfel, beneficiarul unei
asigurrideaccidenteasolicitatplatasumeideasigurare,caurmare
adecesuluiasiguratului,cauzatdemalarie.TribunalulSuprem,prin
soluiaadoptat,aexoneratpeasigurtordeobligaiasa,preciznd
cataculunuianimal,nsensulcondiiilordeasigurare,nupoatefi
asimilatcumprejurrilecmalariasedobndeteprinnepturde
nar,caretransmiteaceastboal.Prinatac,nsensulcondiiilorde
asigurare,senelegeataculdirect,careprovoacleziunilecauzatoare
deinvaliditatesaumoarte,deci,careproducnmoddirect,nemijlocit
acestrezultat78.
Laasigurriledebunuritrebuiedelimitatedaunelerezultate
concomitent sau la intervale scurte, att ca urmare a unor riscuri
asigurate,ctiaunoranecuprinsenasigurare.Asiguratulnupoate
pretindedespgubiridectpentrudauneleconsecutiveevenimentelor
prevzutencontract.Spreexemplu,nasigurareaculturiloragricole,
asigurtoruleste inutladespgubirepentrurisculdedistrugerea
recolteiprovenitdirectsauindirectdinploitorenialedarnuiprin
ploidelungdurat.Deasemenea,asigurtorulnupoatefiobligatla
despgubire pentru vtmarea culturilor produse prin riscul
ngheului, dezgheului i scderea temperaturii, dac pentru acest
risc nui asum nici o rspundere n contract. La asigurarea de
bunuri pe timpul transportului terestru, asigurtorul acord
despgubiripentrupagubelelacaresuntexpusebunurilepetimpul
78 Asevedea,TribunalulSuprem,seciacivil,decizianr.742din3iunie
1970,nRevistaromndedrept,1970,nr.12,p.172.

189

efectiv al transportului, ncrcarea i descrcarea constituind


operaiunianterioaresauposterioaretransportuluicare,deisuntn
legturcuacesta,nuintrnasigurare.
n cazul unor calamiti, cum ar fi incendiu, inundaie,
prbuirisaualunecrideteren,suntcuprinsenasigurareidauloc
despgubiriiidauneleprodusedemsurilentreprinsepentruaopri
extinderea dezastrului. Daunele materiale produse n asemenea
mprejurri sunt asimilate celor provenite direct din realizarea
risculuiasigurat.
nsituaiancareodaunafostproduscaurmareaaciunii
simultanesausuccesiveamaimultorcauze,seefectueazverificrile
necesare pentru a stabili cuantumul daunelor provocate de fiecare
eveniment n parte. Dac acest lucru nu este posibil, dauna se
consider ca fiind produs n egal msur de fiecare din aceste
cauze, asigurtorului revenindui o cot parte corespunztoare
risculuiluatnsarcin.Astfel,nasigurareamaritimabunurilorpe
timpul transportului sa decis c rspunderea de avarii este
departajatntrencrctoriasigurtor,datoritexudriicartofilor
noi n ambalaje necorespunztoare (considerat viciu propriu al
mrfii)79.
La asigurrile de animale, la care perioada de scaden,
socotitdeladataintrriinvigoareacontractului,estemaiscurt
pentru cazul de pieire a animalului n urma unui accident dect
pentrupierdereaintervenitcaurmareauneiboli,seimpunverificri
obiective,pentruastabili,nfapt,cauzarealapieiriianimalului.n
acestsens,practicajudiciarastatuatc,nperioadadescaden,
asigurtorul nerspunznd dect pentru moartea datorat unui
accident,iardacanimalulafostibolnav,trebuiestabilitraportulde
cauzalitatenecesarntreaccidentipieireaanimalului.

79 Asevedea,CurteadeApelAix,deciziadin26iunie1973,nDroit
maritimefranais,1974,nr.307,p.430.

190

4.3. Determinarea cauzelor pagubelor i


a mprejurrilor n care s-au produs
nprincipiu,cauzelepagubeloriamprejurrilorncaresau
produssuntconsemnateattncomunicrilefcutedeasigurat,la
producereaevenimentului,ctindocumenteleprezentateulterior.
n acelai scop, asigurtorul examineaz informrile primite de la
organeleveterinaresauagricole,datelefurnizatedeformaiunilede
poliie i pompieri i declaraiile unor martori. De asemenea,
regularizatorul de daune, exercitndui prerogativele prin
examinarea, la locul producerii daunelor, a bunurilor distruse sau
avariateiaresturilorrmase,iaducecontribuialadeterminarea
cauzelorimprejurrilorncaresaprodusrisculasigurat.
Aceastactivitateestentregitprinobinereadectreasigurtor
aunoracteemisedeorganelestatuluisauunitilespecializate.
n cazul daunelor pricinuite prin incendiu, constatrile
asigurtoruluisecompleteazicucelecarerezultdincopiilesau
extrasele de pe actele ntocmite de ctre organele de poliie sau
pompieri, cu ocazia cercetrilor la faa locului i care vor fi
comunicate la cere asigurtorului potrivit art. 69 din Legea nr.
136/1995.
La pagubele ocazionate de accidentele de trafic rutier, de
furturilesvriteprinefraciesaudeactelecomiseprinviolen,
activitatea de constatare se coroboreaz cu rezultatele cercetrilor
ntreprinse de organele de poliie cu privire la cauzele i
mprejurrileceaugeneratevenimentele.
Pentru pagubele provocate de ploi toreniale, se solicit
Institutului de Meteorologie i Hidrologie o comunicare scris cu
producerea, locul i data calamitii, iar n caz de cutremur, dac
producereafenomenuluinusapututstabilicuprecizie,sesolicit
datescrisedelaInstitutulNaionaldeFizicaPmntului.
4.4. Stabilirea volumului fizic al pagubelor
Pentru a se determina valoarea daunelor i cuantumul
despgubirilor ce urmeaz a fi pltite asigurailor, se stabilete

191

cantitatea bunurilor distruse sau avariate, scop n care asiguraii


informeaz amnunit pe regularizatorii de daune cu privire la
bunurile afectate de sinistru i pun la dispoziia lor, dup caz,
evidenelecontabileialteacte(proceseverbalederecepie,facturi,
acte de vnzarecumprare, devize, bonuri de intrareieire), din
cuprinsulcrorapotrezultaelementecarescontribuielastabilirea
pagubelor.
Modul de stabilire a pagubelor este n funcie de felul
asigurrii, procedura amnunit fiind cuprins n condiiile de
asigurareiinstruciunilederegularizareadaunelor.
Astfel, la asigurrile de animale, stabilirea cantitativ a
daunelor se efectueaz, de regul, avnduse n vedere numrul
animalelor pierite din cauze cuprinse n asigurare, greutatea lor
total,cantitiledecarnecomestibilvalorificateorinecomestibil
confiscateivaloareapieilorrecuperatesaurecuperabile.
Laculturileagricoleirodulviilor,aceastactivitateimplic
stabilirea suprafeei calamitate, gradul de distrugere, ca urmare a
producerii evenimentului asigurat i dac suprafaa respectiv
urmeazafirensmnatsaureplantat.
Prinnsumareabunurilorivalorilorlorcareaufostdistruse
sauavariatedesinistru,seobinedupcaz,pagubatotalsaupaguba
parialcevorservilastabilireavolumuluifizicaldaunelor.
Prinpagubtotal80,lacldirisaualteconstrucii,senelege
distrugerea n ntregime, fr resturi ce pot fi ntrebuinate ori
valorificatesaucndrefacereaprinreparaienumaiesteposibil,ori
costulreparaiilor,maipuinuzura,depetevaloareacldiriiladata
produceriievenimentuluiasigurat.
Labunuriledegen,acrorcantitateseexprimnkilograme,
metri ptrai sau cubi, paguba total reprezint acea parte din
cantitateatotalcareafostdistrusnntregime81.
Laasigurrileexterneesteconsacratterminologiadepierdere
80 AsevedeaD.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.193.
81 TribunalulSuprem,seciacivil,decizianr.1309din2iulie1977,n
Revistaromndedrept,1978,nr.2,p.52.

192

total care, n cazul navelor, aeronavelor, cldirilor i altor


construcii, se definete prin dispariia ori distrugerea lor n
ntregime, fr resturi sau elemente ce se mai pot ntrebuina sau
valorifica,oridistrugereanaamodnct,deiaurmasresturisau
elemente ce se mai pot ntrebuina sau valorifica, refacerea prin
reparaie nu mai este posibil sau cheltuielile pentru repunerea n
folosinreprezintmaimultde3/4dinvaloareaasigurat(pierdere
totalconstructiv).
Prin pierdereparial82 senelege, la nave, aeronave i alte
construcii, avarierea n cazurile n care ele se pot reface prin
reparaii,cuexcepiasituaieicndcheltuielilepentrurepunerealor
nfolosinreprezintmaimultde3/4dinvaloareaasigurat.
Pentrubunurileacrorcantitateseexprimnkilograme,litri,
buci,pierdereaparialnseamnpierdereadecalitate(deprecierea)
la acea parte din cantitatea total ce a rmas dup producerea
evenimentului asigurat i care diminueaz valoarea bunurilor
respective.
Lacelelaltebunuri,prinpierdereparialsenelegeavarierea
n cazurile n care bunurile respective mai pot fi folosite prin
repararea prilor componente ori pieselor avariate sau prin
nlocuirea,recondiionareaorirestaurarealor.
4.5. Evaluarea pagubelor
Dup stabilirea cantitativ a daunelor, se procedeaz la
evaluarea pagubelor. Condiiile de asigurare i instruciunile de
regularizareadauneloraucreatunsistemunitardeevaluareicalcul
a pagubelor ct i unele principii generale, aplicabile n materia
evalurii.
Potrivit unuia dintre aceste principii, evaluarea bunurilor
distruseoriavariatesefacelapreuriledeproductor.Preulunitarce
se utilizeaz le evaluarea pagubelor este cel ce figureaz n
82 AsevedeaD.Popescu,LMacovei,Contractuldeasigurare,Editura
Junimea,Iai,1982,p.194.

193

evideneleasigurailor.Astfel,pentruproduselevegetaleiceledin
cretereaanimalelor,evaluareasefaceconformpreurilorminimede
contractare, iar la acele produse care nu au asemenea preuri, se
aplicpreuriledeachiziie.Pentrubunurilecumpratedincomerse
folosescpreuriledevnzare.
ncazulbunurilorprodusedectreasigurai,pentruevaluare
sefolosescpreurilerezultatedinevidenelelor,maipuinrabatul
comercial.Delaacestprincipiuexistosingurexcepie,ianumela
asigurareaanimalelor, ncareevaluareasestabiletenfunciede
preuriledepepiaaleunoranimaleasemntoare.
Dupunaltprincipiu,evaluareatrebuiessefaclapreurile
din ziua producerii evenimentului asigurat. Valoarea pagubelor se
stabilete prin nmulirea cantitii bunurilor distruse cu preul lor
unitar, din suma rezultat scznduse uzura i valoarea resturilor
recuperabile,dacacesteaexist.Lapagubelepariale,ceaparsub
forma deprecierii, cuantumul valoric al pagubei se stabilete prin
nmulirea valorii bunului din momentul realizrii riscului cu
procentuldedepreciere,iardinrezultatsescade,dacestecazul,
valoarearesturilorrecuperabile.
Uzura bunului n momentul ivirii riscului asigurat, se
stabiletenfunciedevechimea,graduldentrebuinareistareade
ntreinereabunului.Deexemplu,uzuralaautovehiculesestabilete
nfunciedegradulde ntrebuinareal autovehiculul(exprimat n
kilometriparcuri)idenormadeparcurspentrufiecareciclude
exploatarenparte.
La stabilirea gradului de uzura nu se ia n considerare
amortizarea ce rezult din evidenele contabile ntruct nu
corespunde cu uzura efectiv (este calculat prin aplicarea unor
procentefixeanualeasupravaloriibunurilorrespective,fraine
seama de starea de ntreinere i de gradul de ntrebuinare a
bunurilor)83. Uzura valoric se determin nmulinduse valoarea
83 Asevedea,DeciziaPrimuluiArbitrudeStatnr.2098din27iulie1972,
nArbitrajuldestat,1973,nr.5,p.75.

194

bunuluinou,distrussauavariat,cuprocentuldeuzurstabilit.
4.6 Stabilirea i plata indemnizaiei de asigurare
4.6.1. Reguli generale
Lucrriledeconstatareaproduceriievenimentelorasiguratei
cele de evaluare a pagubei trebuie s fie executate operativ i cu
obiectivitate,pentrucaplataindemnizriissefacntruntermen
ctmaiscurtfademomentulrealizriiriscului.
Aceast prestaie a asigurtorului este att n interesul
asigurailor,ctialeconomieingeneral(avndnvederenecesitateade
nlocuiresaurefacereabunurilordistrusesauavariate).
Totodat, rezolvarea operativ a cererilor de plat crete
prestigiul asigurtorului i ncrederea asiguratului n activitatea
asigurtorului84.
n asigurrile de bunuri, despgubirile ce se pltesc se
stabilescdupstareabunuluinmomentulproduceriievenimentului
asigurat, iar la culturile agricole i rodul viilor i n funcie de
valoareaproduciei.
Despgubireaestelimitat,nfunciedesistemuldeacoperire,de
suma asigurat i de mrimea pagubei. n asigurarea de bunuri,
despgubirea pltit de asigurtor nu poate depi dauna pe care
asiguratulasuferitoefectiv.

4.6.2. Sisteme de acoperiri a daunelor


nasigurrilededauneseutilizeazurmtoarelesistemede
acoperire: sistemul acoperii primului risc, sistemul acoperirii
proporionaleisistemulacopeririilimitate.
Sistemul acoperirii primul risc, stabilete despgubirea n
limitasumeiasiguratecarenupoatedepipagubainicivaloarea
bunuluidinmomentulproduceriirisculuiasigurat(art.27,alin.2din
84 AsevedeaiFl.Bercea,Asigurridebunuriipersoane,Tipografia
AcademieideStudiiEconomice,Bucureti,1974,p.248;t.Popovici,
Cidecretereaeficieneinasigurrilefacultativedebunurii
persoane,nFinaneicredit,1968,nr.3,p.13.

195

Legea nr. 136/1995). Raportul dintre suma asigurat i valoarea


bunului nu prezint importan, el fiind determinat de mrimea
pagubeiiasumeiasigurate.
Sistemulacopeririiproporionale(saurspunderiiproporionale),
stabiletedespgubirealafelcaisistemulacopeririiprimuluirisc,
cudeosebireacvaloareabunului,ladataproduceriievenimentului
asigurat,esteegalsaumaimicdectsumaasigurat.Dacvaloarea
bunului, la data producerii evenimentului asigurat, este mai mare
dectsumaasigurat,seplteteopartedinpagubacorespunztoare
raportuluidintresumaasigurativaloareabunuluidinmomentul
realizrii riscului. Specific acestui sistem este c despgubirea de
asigurareestedeterminatattdemrimeadaunei,ctideraportul
dintresumaasigurativaloareadeasigurare.
Sistemul acoperirii limitate (franiz) pltete despgubirea
numaidacpagubadepeteoanumit limit. Pagubele mrunte
sau o parte fix din pagubele efectiv cauzate vor fi suportate de
asigurat. Franiza se stabilete anticipat, sub form de cot
procentualfix,sumfixmaximsaucombinat.Franizaestede
doufeluri:absolutsaudeductibil,caresededucedinoricepagub
i simpl sau nedeductibil, cnd despgubirea se acord pentru
pagubelecedepescsumaprevzut.
Participareaproprieaasiguratuluilapagub,specificacestui
sistem,areurmtoareleavantaje:simplificarealucrrilorderezolvare
acazurilordepagubprineliminareadelaplatadaunelormrunte;
reducerea costului asigurrii prin micorarea volumului de
despgubiri;prevenireasinistrelorprinsporireaatenieiasiguratului.
Franizasepracticnasigurrilemaritime,auto,etc.

4.6.3. Acoperirea cheltuielilor de salvare


La majoritatea asigurrilor, la calcularea despgubirii se
include i valoarea daunelor pricinuite bunurilor asigurate de
distrugerioridegradriprilejuitedemsuriledesalvaredintimpul
produceriievenimentuluiasigurat,precumicheltuieliledesalvare.
Eleconstauncheltuielilefcutedeasiguratcumsuriledesalvarea

196

bunurilor i de limitare a pagubelor. n principiu, cheltuielile de


salvarecadnsarcinaasigurtorului,cucondiiacaelesfiefcute
deasiguratcuchibzuini,adugatelavaloareapropriuzis,snu
depeascsumaasigurat.
Cheltuielile de salvare prezint important mai ales n
asigurrile maritime. Instanele sunt solicitate s stabileasc att
limitelecheltuielilordesalvare,cticondiiiledeacordare.Practica
juridic a decis c asigurtorul nu datoreaz cheltuieli de salvare
atunci cnd, dup pierderea elicei, nava nu era n pericol (fapt
rezultat i din mprejurarea c nu a lansat semnale S.O.S., ci a
ancoratateptndremorcarea).Chiardacsasolicitatajutoriela
fostacordat,potrivituzaneinmaterie,nspesaefectuatosimpl
operaiunederemorcaj,caresedespgubetecaatare.

4.6.4. Plata despgubirii


Despgubirile se pltesc pe msura stabilirii, prin mandat
potal persoanelor fizice, iar persoanelor juridice prin virarea
sumelorncontullorbancar.Platacuntrziere,dectreasigurtor,a
daunelor nul ndreptete pe asigurat la ncasarea de penaliti.
Relaiiledintreprisestabilescpebazaunuicontractdeasigurarei
nuaunuicontracteconomic85.
Atunci cnd cauzele producerii daunei fac obiectul unor
cercetripenalecontraasiguratului,despgubireanupoatefipltit
nainte de rezolvarea de ctre organul de urmrire penal a
cercetrilor,iarncazdetrimiterenjudecatnaintedepronunarea
uneihotrridefinitive.
4.6.5. Exercitarea dreptului la repararea
integral a pagubei
Dacdespgubireaacoperdaunanumainparte,asiguratul
pstreaz(pentrutotceeacenusapltitdeasigurtor),dreptulla
85 Asevedea,ArbitrajuldestatinterjudeeanOradea,hotrreanr.1538
dinlseptembrie1972,nArbitrajuldestat,1973,nr.l,p.101.

197

aciuneandespgubirecontraterilorrspunztori,potrivitdreptului
comun.Situaiapoateavealoccndsumaasiguratafostinferioar
valoriibunuluicareafcutobiectulriscului,oricndnormelede
asigurare impun asiguratului s suporte o parte din pagub, de
exemplu n asigurarea maritim a navelor. n aceste cazuri,
asiguratul, chiar dac a primit de la asigurtor despgubirea
respectiv, poate exercita, mpotriva celor vinovai de producerea
pagubei, aciunea conferit de dispoziiile art. 1385 Cod civ..
Asiguratul poate pretinde, de la cel ce ia provocat prejudiciul, o
reparaie egal cu diferena dintre despgubirea primit n cadrul
contractuluideasigurareivaloarearealapagubeisuferite86.
Pentru diferena dintre valoarea pagubei i indemnizaia de
despgubire, persoana vtmat este n situaia identic aceleia n
carenuarfifostasigurat.
Preteniileasiguratuluisuntlimitateladezdunareacomplet
pe care autorul prejudiciului io datoreaz. O dubl reparare a
prejudiciului, respectiv cumularea indemnizaiei de asigurare cu
despgubireapltitdeter,esteinadmisibil,deoarecearconstituin
persoanaasiguratuluiinteresuldeapgubisaudeafipgubitpentru
aculegeastfelbeneficiulcumululuiiarducelambogireafrjust
temei87.
Principiul reparrii integrale presupune i plata beneficiului
nerealizat,dacelexist.Astfel,laasigurriledeautovehiculesepot
pretinde daune pentru uzura autovehiculului asigurat, ca urmare a
coliziunii,precumidaunepentrulipsadefolosinpetimpulctel
saaflatnreparaie88.
La asigurrile de persoane nu este necesar o procedur
specialdestabilireasumeideplatdeoareceaceastaesteegalcu
86 FranciscDeak,Dreptcivil.Contractespeciale,Bucureti,1976,p.116.
87 AsevedeaD.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.199.
88 Asevedea,MihailEliescu,Transmisiuneaimprealamoteniriin
dreptulRSR,EdituraAcademieiRSR,Bucureti,1966,p.41;Iulian
Lascu,Rspundereacruuluintransportul

fluvialdemrfuri,nArbitrajuldestat,1971,nr.3,p.9.
198

sumaasigurat.Oexcepieoprezintcazuldeinvaliditatepermanent,
caurmareaunuiaccident,cndmrimeaobligaieiestelimitatlao
parte din suma asigurat corespunztoare gradului de invaliditate.
Graduldeinvaliditatenprocentesestabiletedectreasigurtorcu
avizulmediculuilegistsaucomisieimedicaleinudemedicullegist
oricomisiamedical.
Platasumeisefaceasiguratuluisaubeneficiaruluidesemnat,
caredobndeteasuprasumeiasigurateundreptpropriu89.
Dacpersoanadecedeaznaintedeancasasumaasigurat
cuvenit, ea se pltete motenitorilor asiguratului n calitate de
beneficiari.
n cazul decesului asiguratului, dac nu sa desemnat un
beneficiar,sumaasiguratsepltetemotenitorilorasiguratuluin
calitatedebeneficiari(art.l,pct.23dinLegeanr.172/2004).Cnd
asiguratulnuadispusaltfel,isuntmaimulibeneficiari,desemnai
saumotenitori,eiaudrepturiegaleasuprasumeiasigurate(art.l,
pct.25dinLegeanr.172/2004).
Calificareamotenitorilorcabeneficiariaredreptconsecin
repartizareantreei,nmodegal,asumeiasigurate.Datoritnaturii
sale, despgubirea nu este supus nici reduciunii (ca liberalitate
excesiv),niciraportului(cadonaieindirect),prinderogaredela
regulile devoluiunii succesorale legale. De asemenea, motenitori
suntlaadpostfadecreditoriiasiguratului,carenuaudreptuls
urmreascsumaasigurat(art.l,pct.29dinLegeanr.172/2004).
Dac asiguratul a nlocuit beneficiarul printrun testament
redactat ulterior nscrierii beneficiarului n poli, asigurtorul
pltete suma asigurat persoanei desemnat prin testament. Plata
achitat persoanei indicat n poli nainte ca prevederile
testamentuluisififostaduselacunotin,rmnevalabilfcut.
Asiguratulsaubeneficiarulsumeiasiguratecarenuaobinut
delaasigurtorosumcaresiacopere ntregprejudiciul,seva
89 Asevedea,TribunalulSuprem,seciacivil,decizianr.427din13
martie1971,nCulegerededeciziialeTribunaluluiSuprem,1971,p.121.

199

putea ndrepta mpotriva autorilor faptei prejudiciabile pe calea


aciuniinregres.
nmateriaasigurrilordepersoane,sumaasiguratconstituie
undreptpropriualbeneficiarului incasareaeinustingedreptul
pgubituluideapretindeautoruluiinfraciuniireparareaintegrala
prejudiciuluicauzat.Asigurtorulnusesubrogndrepturileprii
vtmateinudobndetevreundreptderegresmpotrivaautorului
prejudiciului.
Asigurtorul are dreptul s opun beneficiarului, sau
succesoruluisu,careinvocdrepturiderivnddinasigurare,toate
excepiilecaresuntopozabile ncadrulcontractuluiiniial(art.23
dinLegeanr.136/1995).
n asigurarea de rspundere civil asigurtorul pltete
despgubiriattpentrureparareaprejudiciuluicauzatterilorcti
pentrucheltuielilefcutedeasiguratnprocesulcivil,darnumain
limitasumeiasigurate(art.41dinLegeanr.136/1995).
Asigurtorul acord despgubiri dac sunt ntrunite
urmtoarelecondiiialerspunderiiciviledelictuale:svrireaunei
fapteilicitedectreasiguratsaudepresupusulacestuia;producerea
unuiprejudiciu(odaunmaterial)suportatdepersoanapgubit;
existena unui raport de cauzalitate ntre prejudiciul suferit de
persoanapgubitifaptailicitaasiguratuluisauprepusului;culpa
asiguratuluisauprepusuluinsvrireafapteiilicitecauzatoarede
accident.
Asiguraiideintoridebunuri,precumautovehicule,navesau
aeronave, avnd paza lor juridic, rspund i deci angajeaz pe
asigurtorpentrupagubeleproduseprinfaptalucrului,nbazaart.
1376dinCodulcivil,careinstituieoprezumiedeculpnsarcina
deintorului.Prezumianupoatefinlturatdectprindovedirea
cauzelor de exonerare, adic a forei majore, a faptei unei tere
persoanesauaculpeivictimei.Asigurtorulrspundeiatuncicnd
prejudiciulestecauzatdensuirile,aciuneasauinaciunealucrului,
orincazurilefortuite(cumarfiexploziaunuicauciuc,rupereabarei
dedirecie,defectareasistemuluidefrnarentimpulmersului,n

200

cazul autovehiculelor, explozia cazanelor, motoarelor, defectarea


sistemuluideguvernare,dedireciesaudefrnare,ncazulnavelori
aeronavelor). Asigurtorul nu este obligat la plata despgubirilor
cnd accidentul a fost produs dintrun caz de for major, ori
accidentulesteconsecutivculpeiexclusiveapersoaneipgubiteoria
uneiterepersoane90.
Datoritnaturiiasigurriiderspundere,terulpgubitnuare
niciunraportjuridiccuasigurtorul.Terulnuvaputeachemasub
nicioform,njudecat,asigurtorul,drepturilepersoaneipgubite
exercitnduse numai mpotriva celor rspunztori de producerea
pagubelor.Deosebireafadeasigurareaprinefectullegiiconstn
faptul c, n asigurarea contractual de rspundere, terul pgubit,
nicichiarexcepional,nuareaciunempotrivaasigurtorului,dup
cumasigurtorulnupoatefichematnprocesulintentatasiguratului
dectreter,printrocereredechemarengaranie91.
Dac sunt ntrunite elementele rspunderii civile delictuale,
cuantumuldespgubiriicuvenitteruluiacruiplatiaasumato
asigurtorul,sestabileteprinhotrrejudectoreasc,arbitral,sau
a unei comisii de judecat. n cazul evenimentelor petrecute pe
teritoriulRomniei,hotrrilevortrebuisfiepronunatedeorganul
dejurisdicieromncompetent(art.43dinLegeanr.136/1995).
Despgubireasepoatestabiliipebazanelegeriidintrepri,
ncazurileprevzutencondiiiledeasigurare,darnumaicuacordul
asigurtorului. Acest mod de stabilire poate interveni n toate
cazurile n care din actele ncheiate de organele de cercetare
competente i din ntiinarea asiguratului rezult cu certitudine
rspunderea civil a asiguratului n producerea accidentului i
persoanapgubitfacedovadaprejudiciuluimaterialsuferit.Acordul
90 AsevedeaD.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.203
91 Pentruamnunte,asevedea,V.V.Longhin,Regimuljuridical
asigurrilordestat,Edituratiinific,Bucureti,1962,p.330;N.
TurcuSeclman,Asigurareaderspunderecivildreptulteruluilezat
laindemnizareadeasigurare,nStudiiicercetrijuridice,1974,nr.
4.p.495497;Fr.Deak,op.cit.,p.99100.

201

asigurtoruluiestenecesarpentruaexercitacontrolulasuprarealitii
producerii evenimentului asigurat, ct i a ntinderii prejudiciului,
precum i n scopul prevenirii unor tranzacii extrajudiciare
neconformeadevruluimaterial.
nipotezapagubeiprodusprintrunaccidentdatorataciunii
simultane sau succesive a mai multor persoane, fr s se poat
stabili culpa exclusiv a unei persoane, aceste persoane rspund
solidarfadepgubit.
Dac cel pgubit a contribuit din culp la producerea
accidentului,asiguratulvafi inutrspunztornumaipentrupartea
dinpagubpecareaproduso.
ncazulculpeicomune,aasiguratuluiiterului,rspunderea
aceleipersoanevaficearezultatdinacte,iardacrspundereanu
se poate individualiza, dauna se suport n mod egal de prile
implicate n accident. Astfel, n asigurrile maritime, n cazul
coliziuniinaveiasiguratecualtnav,despgubireasestabileten
funcie de culpa navei asigurate n baza rspunderii civile a
armatorului ei. Dac nava asigurat este singura n culp pentru
producerea coliziunii, asigurtorul despgubete att paguba
armatoruluinaveiasigurate,ctiateruluiarmatorpgubit.Cnd
navaasiguratesteparialnculppentruproducereacoliziunii,n
proporie de culpa respectiv se despgubete att paguba
armatorului navei asigurate, ct i a terului armator pgubit, n
cazurile de avarii n care nu se poate stabili nici o proporie n
legturcuculpa,asigurtorulipoatedaacordullanelegereaca
fiecarearmatorsisuportepropriapagub,despgubindusenuma
pagubaarmatoruluinaveiasigurate.
Despgubireasepltete,dectreasigurtor,nemijlocitcelui
pgubit,nmsurancareacestanuafostdespgubitdeasigurat.
Despgubirea se va plti asiguratului, n cazul n care acesta
dovedetecadespgubitpecelprejudiciat(art.44,alin.li2din
Legeanr.136/1995).

202

4.6.6. Modificarea despgubirilor stabilite


prin hotrre judectoreasc
Sa pus problema dac despgubirile stabilite prin hotrre
judectoreascafiacordatedeasigurtorsubformauneiprestaii
periodice,potfiredusesausistatecndseconstatcinfirmitatea
victimei sa micorat sau a disprut dup rmnerea definitiv a
hotrrii.
Unii autori socotesc c oasemenea cerere(de modificare a
despgubiriistabiliteprintrohotrrejudectoreasc)esteinadmisibil,
deoarecencalcautoritatealucruluijudecat92.
Totui majoritatea autorilor admit c hotrrile n care
despgubirilesauevaluatsubformaunorprestaiiperiodice,trebuie
consideratecaavnduncaracterprovizoriu,nsensulcaufostdate
subcondiiasubneleasamenineriiaceleiaistrideinfirmitate
existentladatahotrrii,fiinddeciposibilmicorareasausistarea
pliidespgubiriiprintrohotrreulterioar.Caatare,aciuneade
reducere sau de ncetare a pensiei se poate introduce de ctre
asigurtor,ncalitatedemandataralasiguratului, nfaainstanei
care,nraportdeprobeleadministrate,sevapronuna93.
4.7. Limitarea indemnizaii de asigurare
4.7.1 Precizri
Cazurileasiguratepotinterveniindependentdevoinaomuluisau
datorituneiaciunisauinaciuniumane.
Limitareaindemnizriideasiguraresepunendiscuienumai
nlegturcuevenimentelecaresedatoreazasiguratului.nacest
92 Asevedea,N.D.Ghimpa,Responsabilitateacivildelictuali
contractual.Studiidedoctrinijurispruden,Bucureti,1946,p.
172;PhilippeleTourneau,Laresponsabilitecivile(Responsabilitatea
civil),Paris,1972,p.276.
93 Asevedea.T.R.Popescu,P.Anca,Teoriageneralaobligaiilor,
Edituratiinific,Bucureti,1968,p.173;I.M.Anghel,Fr.Deak,M.F.
Popa,Rspundereacivil,Edituratiinific,Bucureti,1970,p.279;
M.Eliescu,op.cit.,p.464.

203

context, limitarea asigurrii presupunestabilirea msurii n care o


pagubprodusprinfaptaasiguratuluiobligpeasigurtorlaplata
indemnizaieiconvenite.
4.7.2. Fapte care nu oblig pe asigurtor
n asigurarea de bunuri i de rspundere civil, dac
evenimentulasiguratafostproduscuinteniedectreasigurat,de
beneficiaroridectreunmembrudinconducereapersoaneijuridice
asigurate, lucrnd n aceast calitate, asigurtorul nu datoreaz
indemnizaie(art.20alin.ldinLegeanr.136/1995). nlipsaunor
prevedericontrarencondiiiledeasigurare,dispoziiaseaplicin
cazulncareevenimentulasiguratafostproduscuinteniedectre
persoanele fizice majore care, n mod statornic, locuiesc i
gospodresc mpreun cu asiguratul, precum i de ctre prepuii
asiguratului sau beneficiarului (art. 20 alin. 2). De exemplu,
incendierea, producerea unor explozii sau inundaii, svrite
intenionat,dectreasiguratoripersoaneleaflatenrspundereasa,
nscopuldeadistrugeidegradacldirisaualteconstruciiibunuri
asigurate,exonereazpeasigurtordeplatadespgubirilor.
nasigurareadepersoane,societateadeasigurarenudatoreaz
suma asigurat dac evenimentul asigurat a fost produs prin
sinuciderea asiguratului, ori prin comiterea cu intenie de ctre
asiguratsaubeneficiaraunorfaptegravesoldatecuinvaliditateasa
(art. 35, alin. l din Legea nr. 136/1995). Astfel, producerea
intenionat dectrebeneficiar adecesului asiguratului,comiterea
sau ncercarea de comitere de ctre asigurat sau beneficiar, cu
intenie, a unor fapte penale de o deosebit gravitate, soldate cu
decesulsauinvaliditateaasiguratului,nupotobligapeasigurtorla
platasumeiasigurate.
Aceastdecdereestejustificatdeconsiderenteeconomicei
morale,fiindnepermiscaasiguratulsproducintenionat,pagube
propriuluisupatrimoniuoriterelorpersoaneipeurmsreclame
delaasigurtoracoperirealor.
n consecin, prin clauzele contractului de asigurare sunt

204

acoperite numai riscurile care survin independent de voina


asiguratuluiiacrorcaracteristicoconstituieincertitudinea.
nasigurriledebunuri,problemalimitriiindemnizaieieste
rezolvattotprincipial.Astfel,pentrucazurilestabilitencondiiile
deasigurare,asigurtorulnudatoreazdespgubiridacpagubeleau
fostprodusedinculp,dectre:asiguratsaubeneficiar,unmembru
din conducerea persoanei juridice, lucrnd n aceast calitate,
persoanele fizice majore care, n mod statornic, locuiesc i
gospodresc mpreun cu asiguratul sau beneficiarul, prepuii
asiguratuluisaubeneficiarului.
Aadar, n materia asigurrilor, culpa atrage decderea
asiguratuluidinbeneficiulindemnizrii,dacesteexpresprecizatn
condiiile de asigurare. Astfel, condiiile de asigurare contra
incendiuluienumer,printrecazuriledeculpcareatragexonerarea
asigurtorului de plata despgubirii urmtoarele: folosirea focului
deschis, inclusiv a unei surse de lumin, cu flacr deschis
(neapratdesticlsausit),nncperincaresuntdepozitatesau
manipulateproduse uor combustibile ori produse inflamabile sau
uorinflamabile;aprindereasaunesupraveghereafoculuideschisn
apropiereauneicldirisaualteiconstruciicupereiisaunvelitoarea
acoperiului executate din materiale uor combustibile; folosirea
unor produse uor inflamabile ori manipularea unor asemenea
produsenaceeaincpereinacelaitimpncareesteaprinsfocul
(chiar n sob, plit sau main de gtit), n care arde lumin cu
flacr(chiarapratdesit)sau ncarefuncioneazreouriori
radiatoareelectrice,fumatulnncperincaresuntdepozitatefuraje
sauproduseuorinflamabile,etc.
La asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru se
considerculpaasiguratului:ncrcareanacelaimijlocdetransport
mpreuncubunurileasigurateaunormaterialeinflamabilesauuor
inflamabile, explozive sau uor combustibile, lichide, acide ori
materialetoxice, dac pagubele produse bunurilor auprovenit din
cauzaacestuimoddencrcare.
nasigurareaautovehiculelorpentrufurt,asiguratulseafln

205

culp dac n timpul ct autovehiculul nu este folosit, iar


conductorul l prsete, se las cheia n contactul de la bord i
portierelenencuiate.
Cauzeleenumeratepresupunrealizareaevenimentuluiasigurat
fr intenia asiguratului (care nu prevede consecinele conduitei
sale,deinmodnormalarfitrebuitsleprevadsauchiarsle
prentmpine). Pentru ca o asemenea conduit s aib ca efect
exonerareaasigurtoruluideobligaiasadeplat,trebuiesexisteo
legtur cauzal ntre faptul asiguratului i producerea riscului
asigurat. Astfel, n asigurarea animalelor, neprezentarea de ctre
asigurataunuianimallatratamenteledispusedeorganeleveterinare,
nu atrage decderea acestuia din dreptul de a primi despgubiri
atuncicndpierdereaanimaluluisadatoratunuiaccident inuca
urmareaboliidecaresufer.
Daunele cauzate de ctre asigurat prin neglijen grav sau
culpgrav,nuseacoperdectreasigurtor.Neglijenaestegrav
atuncicndasiguratulnurespectcondiiileminimedediligencare
se impun fa de urmrilecontrare aleaciunii sau inaciunii sale
(exemplu: asiguratul care sare dintrun autovehicul n timpul
mersului,comiteoneglijengrav,deoarecefaptasaesteinevitabil
legatderisculproduceriiunuiaccident).
n asigurarea autovehiculelor i a bunurilor pe timpul
transportului terestru, obligaia de indemnizare a asigurtorului
comport i alte restricii (enumerate limitativ n condiiile de
asigurare)cumsuntdauneleprovocatedeunautovehiculcarenuavea
certificatdenmatricularesaucondus,nmomentulaccidentului,de
o persoan fr permis de conducere valabil pentru categoria
respectivdeautovehiculeoridupcepermisuldeconducereiafost
retras,anulatsaureinutnvedereaanulrii.
4.7.3. Fapta proprie a persoanei juridice
Persoanajuridic,potrivitCoduluiciv.,iexercitdrepturile
iindeplineteobligaiileprinorganelesale.Membriiorganelor
deconducerealepersoaneijuridicepotsvri,uneori,fapteilicite

206

cauzatoare de prejudicii, care atrag rspunderea delictual n


condiiiledreptuluicomun94.Darfapteleilicitesvritedeorganele
sale oblig nsi persoana juridic, dac au fost ndeplinite cu
prilejulfuncieilor.Prinurmare,cndfaptacauzatoaredeprejudicii
estesvritdepersoanelefizicececompunorganeledeconducere,
vafiangajatrspundereapentrufaptaproprieapersoaneijuridice
(ntructactelepersoanelorfizice,fcutenlimiteleputerilorcele
suntconferite,suntactelepersoaneijuridice nsi).Fapteleilicite
atrag i rspunderea personal a celui care lea svrit, dac se
dovedeteculpasapersonal,precumiraportuldecauzalitatentre
prejudiciuifaptailicit.
Culpapersoaneijuridiceestedecirezultatdinaciunilesau
inaciunile persoanelor fizice ce compun organele ei, mrginit
numaicuprivirelafaptelendeplinitecuprilejulexercitriifunciei
lor.
n acest sens, potrivit art. 20, alin. l din Legea nr. 136 din
1995, asigurtorul nu datoreaz indemnizaie dac evenimentul
asiguratafostproduscuinteniedectreunmembrudinconducerea
persoanei juridice, lucrnd n aceast calitate. Exonerarea
asigurtorului intervine i n prezena culpei pentru cazurile
prevzute n condiiile de asigurare. De exemplu, n asigurrile
maritime,conducereaorganizaieiasiguratepoateficonsideratn
culp pentru cazurile de avarii intervenite la nav, ca urmare a
trimiteriiacesteiapeoaltrutdectaceeaprevzutncontractsau
datorit lipsei de diligen a armatorului n armarea, utilarea,
aprovizionarea i echiparea navei n conformitate cu normele
ConvenieidelaBruxellesdin25august1924pentruunificareaunor
regulireferitoarelaconosamente.
94 I.Negru,P.I.Demetrescu,Cursdedreptcivil.Teoriagenerala
obligaiiloricontractelorspeciale,Iai,1958,p.103;T.R.Popescu,P.
Anca,op.cit.,p.189;C.Sttescu,Dreptcivil.Teoriagenerala
drepturilorreale.Introducerenteoriageneralaobligaiilor,
Bucureti,1973,p.431;I.M.Anghel,Fr.Deak,M.F.Popa,op.cit.,p.
243;M.Eliescu,op.cit.,p.233.

207

Faptacauzatoarededaune,svritdectreopersoanfizic,
din organul de conducere, dar fr legtur cu funciile cei sunt
ncredinate, nu poate constitui fapt proprie a persoanei juridice,
astfelnct,nuesteangajatdectrspundereapersonalaceluicare
prinfaptasacauzeazopagub.Caurmare,asigurtorulvafiinut
s despgubeasc pe asigurat, subrognduse apoi n drepturile
acestuiafadeterulresponsabil.
4.7.4. Fapta prepusului persoanei juridice asigurate
Literatura i practica judiciar admit unanim c trebuie
considerat prepus persoana care se gsete ntrun raport de
subordonare cu comitentul, n virtutea cruia, ultimul l dirijeaz,
supravegheaz i controleaz activitatea desfurat n cadrul
funciilorncredinate95.
n principiu, asigurtorul acoper i daunele provocate
persoanelor juridicedinculpaprepuilor. El este ns exonerat de
platadespgubirilorlaasigurriledebunuri,deautovehiculepentru
cazuri de avarii, de animale, precum i la asigurarea culturilor
agricole,contractatedepersoanelejuridiceparticularecudomiciliul
sau sediul n Romnia, inclusiv cultele religioase, cnd dauna sa
produssausamritdinculpaoricruiprepusalasiguratului.
4.7.5. Fapta altei persoanei fizice dect asiguratul

O altcauzdelimitarearspunderii asigurtoruluio
reprezintculpaunorpersoanefizice,alteledectasiguratul.
Astfel, laasigurriledebunuri ncheiatecu persoanele
fizice, asigurtorul nu datoreaz despgubiri, n cazurile
(stabilite prin condiiile de asigurare) cnd producerea
evenimentuluiasiguratafostatribuitculpeipersoanelorfizice
majore,carenmodstatorniclocuiescigospodrescmpreun
95 AsevedeaC.Sttescu,C.Brsan,Dreptcivil.Teoriagenerala
obligaiilor,EdituraALL,Bucureti,1999;M.Toma,Dreptcivil.Teoria
generalaobligaiilor,EdituraArgument,Bucureti,2003.

208

cu asiguratul. Faptele acestor persoane dau dreptul


asigurtorului de a refuza plata despgubirilor dac sunt
ndeplinite cumulativ condiiile de a locui i gospodri
mpreuncuasiguratul.
Raiunea acestei limitri a obligaiei de despgubire
reziddinobligaiacelorcarelocuiescigospodrescmpreun
de a avea aceeai grij pentru conservarea bunurilor ce le
folosesc,prevenireadaunelorimicorareaefectelorlor.
Conformdreptuluicomun,asiguratulareposibilitateade
aexercitaaciuneanrspundereprevzutdeart.998999din
Codulcivil,pentrureparareintegralapagubeiceacauzato,
prin fapta sa persoana major care locuiete i gospodrete
mpreuncuel.
Totui, pagubele produse sau mrite prin faptele
persoanelor minore, care n mod statornic locuiesc i
gospodresc mpreun cu asiguratul, se despgubesc de
asigurtor, cu excepia situaiei n care se constat o lips
evidentdesupraveghereaminorilor,oricndasiguratul,sau
oricare alt persoan fizic major, avea n mod evident
posibilitateaslmpiedicepeminorscauzezepagubainua
fcuto.Minorulpoatefiattcopilulasiguratului,cticopilul
oricreipersoanefizicecarelocuieteigospodretempreun
cu asiguratul, avnd sau nu un anumit grad de rudenie cu
acesta.
Vina minorului exonereaz pe asigurtor de plata
indemnizaiei,cucondiiadeadovediculpaprinilorsaua
oricrei alte persoane majore, constnd n lipsa de
supraveghere. Cnd asiguratul este i printele minorului,
asigurtorul va trebui s fac dovada, potrivit art. 1372 din
Codul civil, c minorul, dincauza lipsei de supraveghere, a
avariatoridistrusbunulasigurat.
209

Uneori,daunapoatefiprodusidinculpaunuiprepusal
persoaneiasigurate,ipotezncareasigurtorulnudatoreaz
despgubiri,ntructasiguratulialegesingurprepusul,eleste
obligat sl supravegheze. Culpa prepusului este i a
comitentului, n caz de daun, comitentul va rspunde n
conformitatecudispoziiileart.1373dinCodulcivil96.
4.8. Subrogarea asigurtorului n
drepturile asiguratului
4.8.1. Precizri
n asigurrile de bunuri, n limitele indemnizaiei pltite,
potrivit art. 22, alin. l din Legea nr. 136/1995, asigurtorul este
subrogatntoatedrepturileasiguratuluisaubeneficiaruluiasigurrii
contracelorrspunztorideproducereapagubei.
Acestcazdesubrogarelegalestejustificatdeinteresultehnic
alasigurrii,carepresupunemeninereaechilibruluifinanciardintre
primelencasateidespgubirileacordate,ctidinpunctdevedere
social,cacelceapricinuitnmodilegalopagubsfieobligatso
repare.
Regula se aplic tuturor asigurrilor de daune, adic
asigurrilor de bunuri i asigurrii de rspundere civil. Aceste
prevederinuseaplicasigurrilordepersoane,precumiunorcazuri
limitativenumeratelege.

96 AsevedeaC.Sttescu,C.Brsan,Dreptcivil.Teoriagenerala
obligaiilor,EdituraALL,Bucureti,1998,p.227;M.Toma,Teoria
generalaobligaiilor,EdituraArgument,Bucureti,2003;p.212i
urm.;S.Brdeanu,Problemededreptcuprivirelaasigurareabunurilor
dineconomiarural,nLegalitateaPopularnr.9,1957,p.104;V.V.
Longhin,op.cit.,p.195;M.Planiol,G.Ripert,Traitepratiquededroit
civilfranais(Tratatpracticdedreptcivilfrancez),VolumeVII,
Obligations,Deuxiemepartie,Paris,1931,p.567;NicolasJacob,Les
assurances,Paris,1974,p.199.

210

4.8.2. Condiiile subrogrii


Subrogarealegalestesubordonatndepliniriicumulativea
doucondiii:
a)asigurtorulsfipltitasiguratuluiindemnizaiadatorat;
b) sexisteoaciunenrspundere,aparinndasiguratului,
contraterilor.
Condiiapliiprealabileaindemnizriiesteesenial,deoarece
genereazsubrogarea.Plataindemnizriideasigurareconstituiebaza
subrogriiimsuraacesteia.Niciundreptdesubrogarenupoate
reveniasigurtorilor,pncenuaupltitdespgubireaprevzutn
contractuldeasigurare.
Subrogareapresupuneiexistenauneiaciuninrspundere
aparinnd asiguratului mpotriva terilor responsabili, autori ai
sinistrului.nipotez,aciuneapoatefitransmisasigurtorului.
Dacceledoucondiiisuntreunite,subrogareaintervinede
plindreptnfavoareaasigurtorului,framaifinecesaroalt
formalitate.
Dei subrogarea legal opereaz de plin drept, ea nu
dispenseaz pe asigurat de unele obligaii legate de conservare a
dreptului desubrogaiealasigurtorului. Astfel,art.22, alin. 2al
Legiinr.136/1995,dispunecasiguratulrspundedeprejudiciilepe
carelepoateaduceasigurtoruluiprinactecearmpiedicarealizarea
dreptuluidesubrogare.Aceastobligaiembracdoulaturi.
nprimulrnd,asiguratulesteobligatsconservedreptulde
regres contra terului, adic s fac toate actele i demersurile
necesarepentrupstrareaivalorificareaacestuidrept.Deexemplu,
el trebuie s cear organelor de stat competente s constate
mprejurrilencaresaprodusdaunaisstabileascculpaterului,
s introduc cererea pentru ntreruperea cursului prescripiei i s
ndeplineascalteformalitipentruconservareadreptuluideregres.
n executarea obligaiei, asiguratul are dreptul s cear sprijinul
asigurtorului.
naldoilearnd,obligaiaimpuneasiguratuluiabinereadela
svrirea oricror acte care ar micora sau ar atinge dreptul de

211

regres al asigurtorului, cum ar fi descrcarea dat terului,


recunoaterea c terul nu este n culp, primirea despgubirii ori
tranzaciilecuterul.
nclcarea acestei obligaii este sancionat prin micorarea
despgubirii,nmsuraprejudiciuluiadusdeasiguratdreptuluide
regres contra terului. Asigurtorul poate chiar s refuze
despgubireacndactelesauomisiunileasiguratului au zdrnicit
realizareaacestuidrept.Dacprejudiciereadreptuluideregresafost
descoperit dup plata despgubirii, asiguratul va fi obligat s
restituieindemnizaianmsuraprejudiciuluicauzat,nbazaart.993
dinCodulcivil97.
4.8.3. Efectele subrogrii asiguratului
A. Precizri
Subrogarea asigurtorului n drepturile asiguratului produce
efecte att n raporturile dintre asigurat i asigurtor, ct i n
raporturileasigurtoruluicuterii.
B. Efectele subrogrii n raporturile dintre
asigurtor i asigurat
n urma subrogrii, se produc urmtoarele efecte n
raporturiledintreasigurtoriasigurat:
a)asiguratulnumaiareaciunecontraterului.Drepturilei
aciunile asiguratului contra terilor sunt legal i de plin drept
transmiseasigurtorului.nconsecin,asiguratulnumaiareinteres
i calitate pentru a exercita aciunea n rspundere, sub rezerva
cazului cnd indemnizarea de asigurare nu acoper n ntregime
pagubasuferit;
b)terulrspunztordepagubnumaiareraporturijuridicecu
asiguratul, ci cu asigurtorul, care a devenit titularul creanei, cu
toategaraniileiaccesoriileei.
Asigurtorul exercit dreptul de regres n nume propriu, ca
titularalcreanei,iarnucareprezentantalasiguratului;
97 Ibidem,p.221.

212

c) asigurtorul exercit aciunea la fel ca i asiguratul. Din


momentul plii indemnizrii de asigurare, asigurtorul acioneaz
contraterilornloculasiguratuluisubrogat.Elexercitaciuneape
care asiguratul ar fi intentato mpotriva autorului pagubei.
Asigurtorulvabeneficiadetoateavantajele,putndopuneterilor
mijloaceledeapraresauexcepiilecearfifostinvocatedeasigurat;
d) asigurtorul se poate prevala de garaniile i accesoriile
dreptului asiguratului. Astfel, n caz de incendiu la un imobil
asigurat, izbucnit din apartamentul unui locatar, asigurtorul este
dispensatdeprobaculpeiacestuia.Potrivitart.1435dinCodulcivil,
dovadalipseideculpestensarcinalocatarului;
e)asigurtorul(subrogatndrepturileasiguratului)vafiinut
s fac proba culpei terului n producerea faptului generator de
daune.Dovadaculpeiceluicareaprodusdaunaseface,deregul,cu
procesulverbalsaualteacteemisedeorganelepoliiei,procuratur,
unitile de paz contra incendiilor sau alte organe de stat, care
constat accidentele i alte evenimente ce privesc bunurile i
persoaneleasigurate.Dovadaculpeisefaceicuhotrreapenala
instanei judectoreti, actul de ncetare a urmririi penale ori de
scoateredesuburmrire,acteledeconstatarencheiatedeoricealte
organesaupersoanecareaucalitateadeafaceasemeneacercetrii
constatri.Hotrriledefinitivedecondamnarepenaliprocesele
verbaledeamendarealeorganelordepazcontraincendiilor,rmase
definitive, prin respingerea de ctre judectorie a plngerii celui
amendatconstituie,naciuneaderegresaasigurtorului,autoritate
delucrujudecatpentrustabilireaexisteneifapteloriimputabilitii
lor98;
f)asigurtorulsepoatesubstituiasiguratului noricefaza
procesului privind aciunea n responsabilitate contra terului
rspunztor de daun. Subrogarea n drepturile i aciunile care
aparinasiguratuluifadeternseamnisubrogareanhotrrea
dat asupra aciunii. n consecin, asigurtorul poate investi
98 AsevedeaD.Popescu,I.Macovei,op.cit,p.220.

213

hotrreacuformulexecutorieiporninnumelesupropriu,n
virtuteasubrogriilegale,executareacontraterilorrspunztoride
daun. Asigurtorul se poate constitui i parte civil n procesul
penalncareterularfiurmritpeaceastcalesausepoatesubstitui
asiguratuluicaresaconstituitpartecivil.
ncazulncareasiguratulaintrodusoaciunendaunecontra
terului,naintedeafidespgubit,instanavatrebuislmureasc
dac asigurtorul a pltit sau nu asiguratului despgubirea pentru
pagubapricinuitdeter,putndcerecaasigurtorulsintervinn
proces.Deasemenea,instanapenal,cndconstatcasigurtorula
pltitdespgubireaidecicreanapriicivileestestins,poate,la
cererea procurorului sau din oficiu, s acorde despgubirea direct
asigurtorului, chiar n lipsa unei intervenii din partea sa.
Asigurtorul are calitatea de parte civil n procesul penal pornit
mpotrivaautorilorfaptei i,caatare,nutrebuiesfaccererede
intervenie n proces, citarea lui fiind obligatorie pentru ai
valorificadrepturilelegale99;
g) asigurtorulestendreptsexercite,mpotrivaasiguratului,
aciuneanrestituireadespgubirilorpltite,ntemeiulart.992din
Codulcivil,daclaaciuneasampotrivateruluiacestampiedic
subrogarea,opunndexcepiapliidebuncredinfcutasiguratului.

C. Efectele subrogrii n raporturile asigurtorului


cu terii
ncepriveteraporturileasigurtoruluicuterii,subrogarea
acestuiandrepturileasiguratuluiproduceurmtoareleefecte:
a)dacterulaveacontractatoasigurarederesponsabilitate,
asigurtorul va fi n acelai timp asigurtorul bunurilor persoanei
pgubiteiasigurtorulterului responsabilde daun.Prinefectul
compensrii,asigurtoruldevinecreditorulteruluiidebitorullui,
99 AsevedeaiI.Petru,Notlasentinacivilnr.976din2decembrie
1966aTribunaluluipopularraionalGheorghieni,nRevistaromn
dedrept,1968,nr.8,p.128.

214

situaiencarecompensaia,pnlaconcurenacotitiirespective,
opereaznpatrimoniulasigurtorului,deplindrept;
b)terulmpotrivacruiaasigurtorulsendreaptprinsubrogare,
nlocul asiguratului, nefiind inut s plteasc o despgubire mai
mare dect valoarea real a bunului, are dreptul s dovedeasc
valoarealuireal,spreapltinumaisumacorespunztoare.
c) terul rspunztor de producerea pagubei poate discuta
existena prejudiciului, a culpei sau a rspunderii sale, precum i
cuantumulpagubelorcauzateasiguratului.Practicaarbitraladecis
cforamajorconstndnmareaagitatceaprodustangajuli
ruliulnaveiinvocatidoveditdearmator,laprderspunderea
pentruavaria,degradareasaulipsaconstatatlamrfurileasigurate,
naciuneasubrogatoriepornitdeasigurtor;
d)terulpoateinvocafadeasigurtoraprrilepecarele
puteaopunepersoaneipgubite.Elsepoateapranumainmsura
calitii sale juridice i a interesului su legitim. Astfel, dac
asigurtorulapltitdespgubireapentruodaunavizattardivsau
pentruopreteniedeasigurareprescris,aceastanuddreptterului
deainvocatardivitateaavizriisauprescripia.nmodconcret,nu
terulialoculasigurtoruluifadeasigurat,ciasigurtorulialocul
asiguratuluifadeter;
e)terulestendreptsopunasigurtoruluiexcepianeplii
indemnizriideasigurare.Subrogarealegalnuopereazdectdin
momentul plii, iar terul devine debitor al asigurtorului numai
dupefectuareaei.Deasemenea,terulpoateopuneasigurtorului,
nainte de lichidarea daunei, orice convenie ncheiat ntre el i
asigurat, fr ca asigurtorul s poat invoca efectul relativ al
contractuluilacaresereferCodulcivil.Renunareaasiguratuluila
drepturilesale,nfavoareaterului,dupprimireadespgubirii,nu
poate fi ns opus asigurtorului, neavnd valoare din punct de
vederejuridic.Prinefectulsubrogrii,toatedrepturileasiguratului
mpotrivateruluitrecasupraasigurtorului,nlimitadespgubiriide
asigurare pltit. Ca urmare, asiguratul nu poate renuna, n mod
valabil,laundreptcenulmaiare.

215

Practicaasigurriloradeciscterulculpabilpoatesdiscute
platafcutdeasigurtorpentruindemnizareaunuiriscneasigurat.
nspe,saartatcasigurtorulafcutoplatnedatoratin
consecin poate formula o aciune de restituire. Asigurtorul se
subrog n drepturile asiguratului, pe baza plii despgubirii, dar
numaintemeiulcontractuluideasigurare;
f)terulpoateopuneasigurtoruluiiexcepiapliidebun
credin fcut asiguratului. Terul este ndreptit s considere
victimapagubeidreptcreditor,atttimpctsubrogareanuiafost
aduslacunotin.Platafcutcreditoruluiestevalabilchiardac
ulterior el ar fi evins. O asemenea excepie nu este opozabil
asigurtoruluicndplatafcutdeterarelocdupcesubrogareaia
fost adus la cunotin. n acest caz, plata este fcut cu rea
credin.
D. Cazuri n care nu se exercit dreptul de regres
n asigurrile facultative de bunuri, aparinnd persoanelor
fizice, asigurtorul nu exercit dreptul de regres n urmtoarele
situaii:
a) cnd fapta terului generatoare a pagubei nu constituie o
culp n raporturile de asigurare, conform regulamentelor ori
condiiilordeasigurare,indiferentdacterulestesaunuasigurat.
Aceastregulcreeazunregimdeegalitatentreasigurati
ter, exonerndul pentru prejudiciile cauzate prin faptele care nu
constituiecazurideculpnraporturiledeasigurare.Oexcepiedela
regul o constituie asigurarea de animale. Astfel, cnd animalul
asigurat a pierit, ca urmare a unui accident de autovehicul,
asigurtorul i conserv dreptul su de regres mpotriva celui
rspunztordeproducereapagubei,indiferentdacfaptulconstituie
sau nu o culp n raporturile de asigurare. Dac deintorul sau
conductorulautovehiculului,careaprodusaccidentul,estecuprins
nasigurareaprinefectullegiiderspunderecivil,seaplicdreptul
comun.Soluiaestevalabilinsituaiancareterularecontractat
o asigurare de rspundere civil, n asemenea cazuri, asigurtorul

216

devenind,datoritsubrogrii,creditorulterului,darnacelaitimp
fiind i debitorul lui. n virtutea asigurrii de rspundere civil,
opereaz, de plin drept, compensaia pn la concurena cotitii
respective,npatrimoniulasigurtorului.
b) cnd terul autor al faptei este minor. Cu caracter de
excepie, regula nu se aplic dac persoana rspunztoare pentru
minoraveanmodvditposibilitateaslmpiedicedeaproduce
paguba.
n asigurarea obligatorie a autovehiculelor pentru cazuri de
avarii i rspundere civil, precum i n asigurarea facultativ de
rspunderecivillegal,asigurtorulnuexercitdreptulderegres:
mpotrivasoiei(soului)asiguratului;
mpotriva persoanelor care se afl n ntreinerea
asiguratului, respectiv acopiilor i altor persoane care locuiesc i
gospodresc mpreun cu asiguratul, fr a avea venituri proprii,
precum i a persoanelor care sunt n ntreinerea exclusiv a
asiguratului, chiar dac nu locuiesc i gospodresc mpreun cu
acesta.
Preedintele consiliului de administraie al societii de
asigurare este autorizat s aprobe, de la caz la caz, renunarea la
exercitareadreptuluideregresmpotrivaaltorpersoanecarelocuiesc
mpreuncuasiguratul,ctimpotrivapersoanelorrspunztoarede
accident,cndelenseleaufostgravrnite,sauamotenitorilorlor,
dacacelepersoaneaudecedatcaurmareaaccidentului.Renunarea
laexercitareadreptuluideregresnupoatefiaprobatdacpagubaa
fostproduscuinteniesauafostprilejuitdecomitereacuinteniea
unorfaptegrave.

V.Rezumat
ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Obligaiileasigurtoruluidupproducereacazuluiasigurat
Limitareaidemnizaieideasigurare
Subrogareaasigurtoruluindreptulasiguratului
217

Vl.Testdeevaluare/autoevaluareacunotinelor
1.Rezumaiproceduraconstatriiproduceriievenimentului
asigurat
2.Precizaideterminareacauzelorpagubelor
3.Rezumaiproceduraevaluriipagubelor
4.Rezumaiprocedurastabiliriiipliiidemnizaieide
asigurare
5.Rezumaiproceduralimitriiidemnizaieideasigurare
6.Rezumaiprocedurasubrogriindrepturileasiguratului

R.1.vezi4.22.vezi4.33.vezi4.5
4.vezi4.65.vezi4.76.vezi4.8

218

UnitateadenvareX
ncetareacontractuluideasigurare
I.Introducere

Aceasttemurmretelmurireaurmtoarelorprobleme:
Modurilegeneraledencetareacontractuluideasigurare
Modurileparticularedencetareacontractuluideasigurare

II.Competene
Dupparcurgereaacesteiteme,studeniivorficapabili:
Senumereiexplicemodurilegeneraledencetareacontractului
deasigurare
Senumereiexplicemodurileparticularedencetarea
contractuluideasgurare

III.Duratamediedeparcurgereaacesteiteme
3ore
IV.Coninutulunitiidenvare
4.ncetareacontractuluideasigurare
4.1. Precizri
ncetareacontractuluideasigurareseproduceattprinmoduri
obinuitedencetareacontractului(cumarfiajungerealatermenori
realizareariscului),ctiprinmoduriparticulare,precumnulitatea,
reziliereaidenunarea.
Literatura de specialitate distinge ntre ncetarea de drept a
contractului de asigurare (cnd sunt ntrunite condiiile legale
ajungerealatermen,dispariiaobiectelorasiguratedinevenimente
neasigurate)incetarealainiiativaprilorcontractante,dacsunt
prezente circumstanele necesare (rezilierea pentru nendeplinirea
obligaiilor contractuale asumate, nstrinarea bunului asigurat,
modificareariscului).

219

Dupcriteriulpriinfolosulcreiaestereglementatdreptul
de ncetare, distingem ntre moduri de ncetare n folosul
asigurtorului,asiguratuluisauambelorpri.
Distincia cea mai relevant este aceea dintre modurile de
ncetareobinuiteiparticulare.
4.2. Moduri obinuite de ncetare a contractului
de asigurare
4.2.1. Precizri
Asigurarea,prinspecificuleideaacordaprotecieasiguratului
contra unor eventuale daune materiale sau n cazul n care ar
interveni un anumit eveniment, i realizeaz scopul numai atunci
cndraporturiledintreprisedesfoarnormalpentruaproduce
efectele juridice scontate. Din acest punct de vedere, contractul
nceteaznmodobinuit,normal,laexpirareatermenuluistabilitde
prisauncazulproduceriievenimentuluiasigurat.
Dup efectele pe care le produce, ncetarea echivaleaz cu
stingereaobligaiei,pecaledeplat,dindreptulcomun.
4.2.2. Ajungerea la termen
Modul obinuit de ncetare a contractelor de asigurare cu
duratdeterminat,lconstituieexpirareaperioadeipentrucareau
fost ncheiate, ncetarea prin acest mod echivaleaz cu stingerea
obligaieiprinplatdindreptulcomun.
4.2.3. Producerea evenimentului asigurat
n asigurarea de via i pentru accidente a persoanelor,
survenirea cazului asigurat este modul obinuit de ncetare a
contractului. Asiguratul sau beneficiarul desemnat ncaseaz suma
asigurat, pltit de ctre asigurtor i contractul se stinge n
ntregime. Stingerea contractului se manifest deci prin achitarea
sumeiasiguratenmomentulproduceriievenimentuluiasigurat.
Pentruasigurriledebunuri,contractulnceteaznumaidac
prinrealizareariscului,bunulasiguratafostdistrusntotalitate.n

220

cazcontrar,contractulcontinusiproducefectele,nprincipiu,
pentruosumasiguratredus.
Aceeaisoluieseaplicilaasigurareaderspunderecivil.
Dac suma asigurat nu se epuizeaz prin achitarea despgubirii
teruluiprejudiciatprinfaptaasiguratului,asigurtorulrmneipe
maideparteobligatpnlaconcurenasumeicontractate.
4.3. Moduri particulare de ncetare a contractului
de asigurare
4.3.1. Precizri
Desfurarea normal a relaiilor contractuale poate fi
perturbat de anumite evenimente cei au originea n conduita
asiguratuluisausuntindependentedevoinaacestuia.Existenaunor
asemeneaevenimentesau mprejurri,nmsurancarecontravin
condiiilordeasigurare,determindenunarea,reziliereaorianularea
raporturilor juridice de asigurare. Aceste moduri de ncetare sunt
particulare,neobinuite,deoarecefacsnceteze contractulnaintea
expirriidurateisale,precuminainteasurveniriicazuluiasigurat.
4.3.2. Denunarea contractului
A. Noiune
Denunarea este o modalitate de ncetare a contractului de
asigurare,careseproduceprinconsimmntulmutualalprilori
numai prin cauze autorizate de lege. n acest sens, Legea nr.
136/1995stabiletecazurilencareprileaudreptuldeadenuna
asigurareaidetermin,peaceastcale,ncetareaei.

4.3.3. Denunarea contractului de ctre asigurtor


Asigurtorularedreptul,potrivitart.13,alin.2dinLegeanr.
136/1995, s denune contractul n cazul n care asiguratul nu a
comunicat, n scris, asigurtorului, imediat ce a cunoscut,
modificrileintervenitencursulexecutriicontractului,nlegtur
cu datele luate n considerare la ncheierea asigurrii. Denunarea
poate fi exercitat numai dac modificarea intervenit exclude,

221

potrivitcondiiilordeasigurare,meninereacontractului.Dispoziiile
cuprivireladenunareacontractuluiaucaracterimperativ,dacse
dovedetecasiguratulafostdereacredin.
n asigurarea de persoane asupra vieii, asigurtorul poate
denuna asigurarea cnd asiguratul nui ndeplinete obligaia de
comunicare, dar numai nuntrul unui termen de doi ani de la
ncheiereacontractuluisaudelarepunereanvigoareaacestuia.
nasigurriledebunuri,asigurtorulestendreptsdenune
contractulcndconstatnendeplinireadectreasigurataobligaiei
dentreinerecorespunztoareabunurilorineluareamsurilorde
prevenireimpusedelege,deautoritioridenaturansiabunurilor
asigurate.
Denunarea poate fi invocat de asigurtor n urmtoarele
cazuri:
a)aciunilesauinaciunileasiguratuluipunnpericolbunul
asigurat, determinnd o cretere a posibilitii realizrii riscului.
Asemenea mprejurri, dei aprute ulterior, exclud posibilitatea
nnoirii contractului i justific pe deplin denunarea asigurrii.
Denunarea se efectueaz prin scrisoare recomandat i produce
efectencepndcuziuaurmtoareadateiscrisorii;
b) aciunea sau inaciunea asiguratului pune n pericol
interesul asigurtorului n asigurare. De exemplu, n asigurarea
pentrucazurideaccidenteaangajailorageniloreconomici,unitatea
esteobligatsinunregistrudeevidenapersoanelorasigurate,
pe profesii, dup un model anume stabilit. Dac se constat c
registrul de eviden nu sa inut ori nu sau efectuat la timp
nregistrrile cerute, asigurtorul are dreptul s denune contractul
naintedetermen,restituindagentuluieconomicparteaproporional
dinsumelepltitereferitoarelatimpuldupdatadenunrii;
c) a expirat perioada de valabilitate a contractului.
Contractele de asigurare ncheiate pe termene determinate pot fi
denunateunilateraldeasigurtor,prinmanifestareaexpresavoinei
sale,laexpirareaperioadeipentrucareasigurtorulsaobligat.n
cazulcontractelorpeduratdeterminat,ceserennoiescdedrept,

222

denunarea se poate exercita numai cu un preaviz nainte de


mplinireatermenuluipentrucareasigurareaafostcontractat;
d) voina unilateral a asigurtorului manifestat n
termenulicondiiilelegii.Denunareaunilateralopereaziprin
voinaasigurtorului,ncazulcontractelorpeduratnelimitat,dar
numai n termenele stipulate prin condiiile de asigurare. Astfel,
asigurareaanimalelorpoatefidenunatnscris,cucelpuin30de
zilenaintedesfritulanuluicalendaristicrespectiv,cuvalabilitate
delanceputulanuluicalendaristicurmtor.nasigurareaculturilor
agricoleiaroduluiviilor,denunareapoatefifcut,nfiecarean,
nscris,celmaitrziupnladatade15septembrie,cuvalabilitate
delanceputulanuluiagricolurmtor.Lafel,contractulncheiatpe
durat nelimitat, pentru cazurile de accidente a persoanelor
transportatecuautovehiculeleunitiloreconomice,poatefidenunat
deasigurtor,cuunpreavizscrisde30dezile,cunceperensdela
1aluniiurmtoare.
Asigurtorul poate denuna unilateral contractul i dup
producereaevenimentuluiasigurat,respectivplataindemnizaieide
asigurare, n situaia cnd asigurarea a rmas n vigoare. Dreptul
asigurtoruluipoatefiexercitatnumaintruntermende15zile,prin
scrisoarerecomandat.Denunareaivaproduceefectelencepnd
cuziuaurmtoareadateiscrisorii.

4.3.4. Denunarea contractului de ctre asigurat


A. Cauze de denunare a contractului de
ctre asigurat
Denunareacontractuluideasiguraredectreasiguratsepoate
producedinurmtoarelecauze:
a)voinaunilateralaasiguratuluimanifestatntermenulin
condiiilelegii.Asiguratularedreptul,lafelcaiasigurtorul,dea
denunacontractulncazulncare,lamplinireatermenuluipentru
careafostncheiatimanifestvoinaexpres.
Astfel, asigurrile care se nnoiesc de drept, ncheiate cu
unitileeconomice,potfidenunate,dectreunitateaasigurat,prin

223

scrisoarerecomandattransmiscu20dezilenaintedeexpirarea
asigurrii.
Practica arbitral arespins preteniile unor uniti asigurate,
care au motivat cu argumente diferite denunarea unilateral a
contractuluideasigurarenaintedeexpirareatermenelorstipulate.
n asigurrile de persoane la care se constituie rezerv de
prime, potrivit art. 36 din Legea nr. 136/1995, asiguratul poate
denunacontractulcerndsiserestituieparteadinrezervastabilit,
conform condiiilor de asigurare. Acest drept al asiguratului se
explicprinfaptulcasigurriledepersoanei,nspecial,asigurarea
asupravieiiimplicoeconomisiredectreasiguratadisponibilului
subnesc,carenutrebuiesfieforat.nacelaisens,asiguratul,
nconformitatecuart.lpct.28dinLegeanr.172/2004,poates
cearrepunereanvigoareasigurrii,lacareseconstituierezervde
prime,ncazurileprevzutencondiiiledeasigurare.
b)obiectulasigurriinumaiexistsauestemodificat.Dacla
data expirrii asigurrii, care se rennoiete de drept, obiectul
asigurriinumaiexistsauestemodificat,asiguratulpoatedenuna
contractul. Efectele se vor produce de la data expirrii vechiului
contract,chiardacdenunareanusafcutntermende20dezile.
Contractulcuduratnelimitat,poatefidenunatdeunitatea
asigurat n aceleai termene i forme ca i denunarea fcut de
asigurtor.
c) modificrile dispuse prin condiiile de asigurare nu sunt
acceptate de asigurat. De exemplu, n asigurrile agricole i de
animale, ce sunt ncheiate fr termen, n cazul unor modificri
eseniale ale condiiilor de asigurare care au valabilitate de la
nceputul anului calendaristic urmtor, asigurtorul este obligat s
comunice,nscris,unitiiasigurate,acestemodificri.nsituaian
careasiguratulnuacceptcontinuareacontractuluinnoilecondiii
comunicate de asigurtor, el poate denuna asigurarea n aceleai
termeneiformecesuntspecificedenunriiobinuite.

224

B. Procedura denunrii
Denunareatrebuiefcutnmodformalifraputealsa
vreondoialasupraintenieiceluiceoface.Dupcumrezultdin
condiiiledeasigurare,denunareasecomunicnscrisinaafel
nct ajungerea ei la cunotina asiguratului s fie cert. Proba
comunicriioconstituiescrisoarearecomandatdar,lanevoie,partea
interesatopoatedovediprinnregistrareascrisoriisausemnturade
primire.
4.3.5. Efectele denunrii
A. Consecinele desfiinrii contractului
numai pentru viitor
Fiinduncontractcuexecutaresuccesiv,denunareaasigurrii
nu produce, n principiu, efecte retroactive, ci opereaz ex nunc,
desfiinndcontractulnumaipentruviitor.
n ceea ce privete primele de asigurare, art. l, pct. 19 din
Legeanr.172/2004prevedec,ncazuldenunrii,restituirealorse
faceconformcondiiilordeasigurare.Caregulgeneral,seimpune
restituireaprimelorpltitepentruperioadaulterioardenunrii.
Reinerea primelor pentru perioada ct contractul a fost n
vigoare este normal, deoarece ele reprezint contraprestaia
asigurtorului.ncasareaprimelordupcecontractulafostdenunat
(decincondiiilencareobligaiilereciprocealeprilorauncetat),
nu se justific, ntruct duc la mbogirea fr just temei a
asigurtorului. n acest sens, practica arbitrar a stabilit c,
neexistndcontract,asigurtorulnupoatesusinecprimelencasate
dupdatadenunriireprezintcontraprestaiariscurilorpecarelea
suportat.Contractulfiinddesfiinat,asigurtorulnumaiarenicio
obligaie cu privire la riscurile ce ar surveni dup ncetarea
raporturilorcontractualecufostulbeneficiaralasigurrii.
Delaregulaenunatesteadmisosingurderogare.Daccu
ocaziadenunriicontractuluiseconstatcasiguratulafostderea
credin,primelencasatenumaisuntrestituitedectreasigurtor.
Reinerea integral a primelor are un caracter sancionator pentru

225

faptaculpabilstabilitnsarcinaasiguratului.

B. Repunerea n vigoare a asigurrii denunate


Asigurarea denunat pentru nclcarea de ctre asigurat a
obligaiei de ntreinere a bunului i de prevenire a evenimentului
asiguratpoatefirepusnvigoare.Repunereaasigurriinvigoarese
efectueazdectreasigurtornscris,ncepndcuziuaurmtoarea
dateiscrisoriiipnlaexpirareatermenuluiprevzutncontract,
numaidupceorganeledespecialitatealeasigurtoruluiauconstatat
nlturarea deficienelor. n acest sens, la asigurrile de animale,
asiguratul trebuie s prezinte o adeverin eliberat de organele
veterinarecompetentemediculveterinardecircumscripiencazul
agenilor economici, medicul sau tehnicianul veterinar de
circumscripieoritehnicianulcomunal,nsituaiapersoanelorfizice
dincaresrezultecmotivelecareauprovocatdenunareaaufost
nlturate.Pentrupagubelepecarelencearcasiguratulnperioada
ctasigurareaafostdenunat,asigurtorulnuacorddespgubiri.

4.4. Rezilierea contractului


4.4.1. Noiune
Ca mod particular de ncetare a contractului de asigurare,
reziliereaintervinenprezenaunormprejurri,cepotaparenainte
saudupnceperearspunderiiasigurtoruluiicarefacimposibil
continuarea raporturilor juridice dintre pri. Sunt astfel de
mprejurri producerea evenimentului asigurat nainte de a ncepe
rspunderea asigurtorului, imposibilitatea producerii lui, neplata
ratelor de prim, nstrinarea bunului asigurat, etc. Doctrina i
practicadistingntrereziliereadedreptireziliereapentrualtecauze
prevzutedelege.

4.4.2. Rezilierea de drept


Rezilierea de drept se coreleaz cu momentul nceperii
rspunderiiasigurtorului.nconformitatecuart.lpct.12dinLegea

226

nr.172/2004,reziliereadedreptacontractuluideasigurareintervine
cndevenimentulasiguratsaprodussauproducerealuiadevenit
imposibil,naintedeanceperspundereaasigurtorului.
Dup nceperea rspunderii asigurtorului, contractul se
reziliaz de drept numai pentru cazul n care producerea
evenimentuluiasiguratadevenitimposibil.
Reziliereadedreptintervinenraportdemomentulnceperii
rspunderiiasigurtorului,ianume:
producerea evenimentului asigurat sau imposibilitatea
realizriiluinaintedenceperearspunderiiasigurtorului;
imposibilitatea producerii evenimentului asigurat dup
nceperearspunderiiasigurtorului.
nacestedouipoteze,reziliereaestedeterminatdedispariia
unor elemente necesare existenei contractului, cum sunt riscul,
bunuloripersoanasupusasigurrii.
Astfel,nasigurareaanimalelor,reziliereadedreptopereaz
cndtoateanimaleledingrupaprevzutncontractaupieritdup
ncheierea asigurrii, nainte ns de nceperea rspunderii
asigurtorului.
nasigurrileagricole,contractulestereziliatdedreptcnd
toateculturiledepesuprafeeleindicateaufostdistruseorivtmate
deriscurilecuprinsenasiguraresaudistrusedinoricecauzdup
ncheierea asigurrii, naintea nceperii rspunderii asigurtorului,
respectivnaintedeintrareanvigoareaasigurrii.
nasigurareadepersoane,contractulsereziliazdedreptcnd
evenimentulasigurat(decesulsauaccidentareapersoaneiasigurate),
se produce naintea momentului de ncepere a rspunderii
asigurtorului.
Dupnceperearspunderiiasigurtorului,reziliereadedrept
intervine numai dac producerea evenimentului asigurat a devenit
imposibil.Aceastmprejuraresepoaterealiza,deregul,attla
asigurrile de bunuri prin dispariia obiectului material supus
asigurrii, ct i la asigurarea de rspundere civil prin dispariia
bunuluisusceptibildeaangajarspundereaasiguratului.Pentruca

227

reziliereasiproducefectele,estenecesarcaobiectulasigurats
nceteze a exista n totalitate, n perioada de rspundere a
asigurtorului,iarevenimentulcareaprovocatconsecinelesnufie
cuprinsnasigurare.
Conceptuldedispariieabunuluitrebuienelesntrunsens
mailarg,obiectulputndfipierdut,distrussauadus,datorituzurii
avansate, ntro stare carel face impropriu folosirii. n aceste
mprejurri, producerea evenimentului asigurat devine imposibil,
deoarecerisculdisparesimultancubunul100.
Seconsidercbunulafostdistrus"atuncicndnumaipoate
fi folosit potrivit destinaiei sale ori costul reparaiilor depete
valoareabunuluilaproducereaevenimentului.Dacdistrugereaeste
parialibunulpoatefiutilizat,asigurareavacontinuapentrurestul
perioadei,sumaasiguratfiindreduscorespunztorcunceperede
ladataproduceriievenimentuluicarenuafostcuprinsncontract.La
fel,cndunuldinmaimultebunuriinclusenacelaicontracteste
distrusdincauzenecuprinsenasigurare,contractulrmnepemai
departenvigoarenprivinacelorlaltebunurirmasenevtmate101.
Totodat,distrugereabunuluitrebuiesaiblocnperioada
rspunderiiasigurtorului,iarevenimentulcarelaprovocatsnufie
cuprinsnasigurare.Deexemplu,nasigurareaautopentruavarii,
dupnceperearspunderiiasigurtorului,autovehicululestefuratde
persoanenecunoscuteiabandonatntrostarecarelface,definitiv,
impropriu circulaiei pe drumurile publice. n asemenea caz
asigurareaestereziliatdedrept,dacncontractnusaprevzuti
risculpentrucazdefurt.
Reziliereadedreptopereazdupaceleaireguliincazul
bunurilorsauvalorilorasiguratepentrucazuriledefurtdardistruse
n ntregime ca urmare a unui incendiu. n asemenea situaii
contractul i nceteaz existena, ntruct ndeplinirea obligaiilor
uneipri,respectivaasigurtorului,adevenitimposibil.
100D.Popescu,1.Macovei,op.cit.,p.239.
101Ibidem.

228

4.4.3. Rezilierea datorit neplii ratelor de prim


Dac prile nu au stipulat o clauz contrar, contractul se
reziliaz, potrivit art. 17 din Legea nr. 136/1995, dac sumele
datorate de asigurat cu titlu de prim nu sunt pltite n termenul
convenit prin contractul de asigurare. Temeiul rezilierii de drept
const n ncetarea prestaiei la care sa obligat asiguratul prin
contract.Caoconsecinfireasc,vancetaiobligaiacorelativa
asigurtorului.
Rezilierea opereaz fr a fi necesar ndeplinirea vreunei
formaliti,singuracondiiefiindneplataprimeintermenulstabilit
inotificareaobligaieideplat.Asigurtorulesteobligat,conform
art.lpct.15dinLegeanr.172/2004,snotificeasiguratuluidespre
obligaia de plat a primei cu 20 de zile nainte de mplinirea
termenuluideplat.nacestfel,sereaminteteasiguratuluiscadena
obligaiei sale i sanciunile la care se supune prin neachitarea
primei. Prin condiiile de asigurare se pot insera clauze contrare
regulilor artate. Asemenea derogri sunt mai semnificative n
asigurrile externe. Astfel, n asigurarea navelor i aeronavelor, a
produselor pentru export, precum i a construciilormontajului,
neplata primelor dup trecerea termenului de psuire antreneaz
suspendarea contractului. Asigurtorul poate repune n vigoare
contractuldeasigurarelaora24azilei ncareprimelerestanteau
fostpltite.
nasigurriledepersoane,neplatauneiratedeprimatrage
reziliereacontractului.Delaaceastregulsuntexceptateasigurrile
devialacareseconstituierezervdeprime,maipuinasigurrile
temporarededeces,cucondiiacancetareapliiprimelorsaib
loc dup ce au fost achitate pe timpul prevzut n condiiile de
asigurare.Deexemplu,nasigurareamixtpeviaisuplimentar
de accidente, dac primele au fost pltite pe cel puin 6 luni la
contractele ncheiate pe durate mai mari, contractul de asigurare
poatermnevalabilpentruosumasiguratredus.Asiguratulare
dreptul ca, n decurs de 3 ani de la ncetarea plii primelor, s

229

reactivezecontractulprinplataprimelor restante, odat sauncel


mult6rate,prinprelungireadurateiasigurriicutimpulctnusau
pltitprimelesauparialprinplataprimelorrestanteiparialprin
prelungireadurateiasigurrii.

4.4.4. Rezilierea prin nstrinarea bunului asigurat


Potrivitart.l,pct.21dinLegeanr.172/2004,ncazulncare
bunul asigurat este nstrinat, contractul de asigurare se reziliaz
dacnuexistostipulaiecontrar.
Prevederi derogatorii n acest sens conin condiiile ce
reglementeaz asigurrile de autovehicule, nave i aeronave. n
cazurile de transmitere a proprietii autovehiculelor, de ctre
persoanele fizice i persoanele juridice particulare, asigurarea
continu pe numele noilor proprietari din momentul n care sau
autentificatacteledetransmitere,pnlasfritulperioadeipentru
careaufostpltiteorisevorpltiprimeledeasigurare.Lacererea
asiguratului,prezentatasigurtoruluicelmaitrziuadouazidela
data autentificrii actului de transmitere a proprietii vehiculului,
asigurareapoatefimeninutpentruunaltautovehiculalacestuia.
Dacasiguratuldeineunaltautovehicul,neasiguratpentruavarii,
asigurarea continu fr ntrerupere, ntocminduse un act de
asiguraresuplimentar.
ncazulncareasiguratuldeineunautovehiculnouaflatn
perioada de garanie, ce are inclus n costul de vnzare i costul
asigurriipentruavariisauurmeazsiprocureunaltautovehicul,
asigurareasesuspend.Suspendareaasigurriincepedelaora24a
zilei n care sa fcut autentificarea actului de transmitere a
proprietii autovehiculului. Asigurarea reintr n vigoare, pentru
primasituaie,nziuaurmtoareceleincareexpirasigurareade
avarii pentru autovehiculul aflat n perioada de garanie. Pentru a
douasituaie,asigurareareintrnvigoaredeladataprocurriiunui
nou autovehicul, cu excepia cazului cnd acesta nu este asigurat
pentruavarii,dacprocurareaautovehicululuiidepunereacereriide
repunerenvigoareaasigurriisefacecelmaitrziun6lunidela

230

datasuspendriiasigurrii.Rspundereaasigurtoruluincepeladata
reintrriinvigoareaasigurriimeninuteiacioneazpeoperioad
detimpegalcuaceeancareasigurareaafostsuspendat102.
La asigurrile Casco, de nave i aeronave, la transmiterea
dreptuluideproprietate,noulproprietarintrntoatedrepturile i
obligaiile izvorte din contractul de asigurare. Pentru a opera
transmitereacontractuluiestenecesarcadobnditorulsconsimtla
preluareaasigurrii,iarvechiulproprietarsnusoliciterestituirea
primelorcorespunztoareperioadeiulterioaretransferriiasigurrii.

4.4.5. Rezilierea prin refuzul asiguratului de


a accepta modificarea contractului de asigurare
n asigurrile externe
Reziliereaprinrefuzulasiguratuluideaacceptamodificarea
contractuluiseaplicnmateriedenave,aeronave,creditepentru
exporticonstruciimontaj.
Conform reglementrilor n vigoare, n ipoteza n care
asiguratulacomunicatdateneexactesaunecompletela ncheierea
contractuluiorinuafcutdendatasigurtoruluicomunicareacu
privire la schimbarea mprejurrilor eseniale privind riscul,
asigurtorul are dreptul de a propune asiguratului modificarea
corespunztoareacontractului.Dreptulpecarelareasigurtorul,de
apropunemodificareacontractului,poatefiexercitatnumainaintea
produceriievenimentuluiasiguratidac,nraportdeelementelede
fapt, comunicate sau transmise neexact de asigurat, condiiile de
asigurareprevdadaptareacorespunztoareacontractului.
Asemeneacircumstanefiinddenaturadeterminaoagravare
ariscului,modificareacontractuluiantreneazmajorareaprimeide
asigurare. Dac asiguratul nu consimte la modificarea
corespunztoare, propus de asigurtor, contractul se reziliaz, cu
efectedinmomentulapariieicircumstaneirespective.

102D.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.243

231

4.4.6. Rezilierea contractului la


propunerea asiguratului
nasigurareabunurilorsauvalorilorpentruazuriledefurtprin
efracie ori prin acte de tlhrie, agentul economic asigurat poate
cereasigurtoruluireziliereacontractului ncazul ncarebunurile
sau valorile respective au fost cuprinse n sistemul de paz
militarizat.Raiunearezilieriirezidnpreluareariscurilormenionate
dectreprestatoruldepaz,carelarndulsusepoateasigura.
Rezilierea va opera cu ncepere din luna urmtoare a datei
ncheieriicontractuluideexecutareapazeimilitarizate,asigurtorul
fiindobligatdealntiinapeasigurat.
ntre pri, rezilierea are drept consecin ncetarea pentru
viitor a efectelor contractului de asigurare. Prestaiile efectuate
anterior rezilierii vor fi valabile i, ca urmare, primele pltite de
asigurat,pnladatarezilierii,rmn,nprincipiu,asigurtorului.
Potrivit art. l, pct. 19 din Legea nr. 172/2004, n cazul n care
contractul de asigurare se reziliaz, primele de asigurare pltite
pentruperioadaulterioarrezilieriiserestituieasiguratului.
Dac rezilierea de drept intervine nainte de nceperea
rspunderiiasigurtoruluipentruproducereaevenimentuluiasigurat
sauproducereaacestuiaadevenitimposibil,primeledeasigurarese
restituie integral. Rezilierea, opernd de plin drept din momentul
surveniriicauzeiceodetermin,prestaiilenceteazdelaaceast
datinudeladataconstatrii103.
Dreptul asiguratului la restituirea primei se nate deci din
momentulcndseproducerezilierea.Deasemenea,calcululpentru
restituire se face tot de la aceast dat i nu de la aceea cnd
asiguratulaluatcunotindereziliereacontractului.nconsecin,
restituireaprimelorpoatefisolicitatidupexpirareatermenului
contractului,dacdreptulasiguratuluilarestituirenusaprescris.

103D.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.243.

232

4.5. Nulitatea contractului de asigurare


4.5.1. Precizri
Nulitatea asigurrii, ca sanciune ndreptat mpotriva
efecteloracesteiacarecontravinscopuluidispoziieilegalenclcate,nu
estereglementatnmodexpresprinnormeleinstituitedeLegeanr.
136/1995.nmsurancarenicicondiiilegeneraledeasigurare,ce
facparteintegrantdincontract,nuconinrefeririexprese,sevor
aplicareguliledreptuluicomun104.
Nulitateacontractuluideasigurarepoatefideterminatde:
declaraiineexactesaunecompletefcutedeasigurat;
ncetareaprevederilorcuprinsencontractuldeasigurare;
lipsadeinterespentrubunurileasigurate.

4.5.2. Nulitate rezultnd din declaraii neexacte


sau necomplete fcute de asigurat
Declaraiadeasigurarearescopuldeadeterminaelementele
contractuluiideadaposibilitateasigurtoruluiscunoasctoate
dateleesenialenecesarencheieriicontractului.Ascunderea,omiterea
sau neexacta declarare a unor mprejurri eseniale contractrii
asigurrii fiind de natur a vicia consimmntul asigurtorului,
atragenulitateacontractuluideasigurare.
Aceastregulesteconsacratdecondiiilegeneraleprivind
asigurriledebunuriiautovehiculepentrucazuriledeavarii.Astfel,
cndseconstat,naintedeproducereaevenimentului asigurat, c
asiguratuladatrspunsurineexacteinecompletecuprivireladatele
luatenconsiderarelancheiereaasigurrii(mprejurripecaredac
asigurtorullearficunoscutnuarfincheiatasigurarea),contractul
respectivestelovitdenulitate. nmodconcret,condiiilegenerale
excluddelaasigurareculturiledepelanurile(tarlalele)sauparcelele
care au suferit, n anul agricol n curs, pagube produse de ploaie
torenial,inclusivefecteleindirectealeacesteia,grindin,furtun,
uragan, incendiu, prbuire sau alunecare de teren. Contractul de
104Ibidem.

233

asigurare pentru asemenea culturi, ncheiat pe baza declaraiei


asiguratuluicareaascunsaceastmprejurare,estenul,cumeniunea
cprimeledeasigurarenusemairestituie,pentrureacredin.
i n asigurrile de persoane, n situaia n care, cu ocazia
ncheieriiasigurrii,asiguratulafcutdeclaraiineexactecuprivire
la vrsta ori starea sa de invaliditate, asigurarea este lovit de
nulitate.
Declaraia neexact produce efecte asemntoare i la
repunereanvigoareacontractuluideasigurare.Practicajudiciara
deciscreactivareaasigurriiesteineficientdacafostobinut
prinfraud, fiindindiferent faptul c asigurtorulaacceptat plata
primelor de asigurare, fr s verifice n fapt starea sntii
asiguratului.
Uneori, cauza de nulitate a asigurrii poate fi temporar i
acoperit dup trecerea unui anumit timp de la contractare sau
reactivare,cndviciuliniialnumaiconteaz.Deexemplu,ncazul
asigurrilordevialacareseconstituierezervdeprime,pentru
declaraii neexacte fcute de asigurat, asigurtorul nu mai poate
exercitadreptulsudeainvocanulitateaduptrecereaadoianidela
ncheiereacontractuluisaudelarepunerealuinvigoare105.

4.5.3. Nulitate rezultnd din ncetarea


prevederilor cuprinse n condiiile de asigurare
nclcarea dispoziiilor eseniale din condiiile generale de
asigurare se poate referi i la preluarea de riscuri excluse sau
primirea n asigurare de bunuri i persoane neasigurabile, ipotez
careatragenulitateaasigurrii.Astfel,contracteleprivindasigurrile
de bunuri, animale i de culturi agricole ncheiate cu ali ageni
economici dect cei expres prevzui n condiiile de asigurare
respective sunt nule. Aceleai consecine juridice le suport
asiguratulncazulasigurriideavariiprivindautovehiculelecarenu
105TribunalulSuprem,colegiulcivil,decizianr.440din27martie1975,n
CulegerededeciziialetribunaluluiSuprem,1976,p.83.

234

suntnmatriculatepotrivitdispoziiilorlegalereferitoarelacirculaia
pedrumurilepublicenRomnia(tractoareagricole,autocombine,
cilindricompresori).

4.5.4. Nulitate datorat lipsei de interes pentru


bunurile asigurate
Nulitatea contractului rezultnd din lipsa interesului pentru
bunurileasiguratesejustificprinmprejurareacasiguratulnuare
niciundreptladespgubirenurmaproduceriiuneidaune.Pentruca
nulitatea s opereze este necesar ca interesul bunului asigurat s
lipseascnmomentulncheieriicontractuluideasigurare.
Prima excepie privete animalele cuprinse n asigurare dar
care nu au mplinit vrsta minim prevzut n condiiile de
asigurare, ceea ce echivaleaz cu absena interesului n asigurare,
careesteocauzdenulitaterelativ.Aceastcauzdenulitatepoate
fi acoperit dac animalele pier n perioada de asigurare, dup
mplinirea vrstei minime dar nainte de constatarea nulitii
contractului,respectivrestituireaprimelordeasigurare.
Adouaexcepieprivetecazulncareasiguratulnuposed
niciunanimaldintrogrupdeanimalepecareleasigur,darle
dobndetedupncheiereaasigurrii.Deiinteresulnasigurarea
fost absent la ncheierea contractului, asigurarea ncheiat nu este
nul, avnd ca obiect animalele intrate n gospodrie n cursul
asigurriiicarese ncadreazngrupadevrstpentrucaresa
ncheiatasigurarea.
4.5.5. Efectele nulitii asigurrii
Menit s asigure respectarea condiiilor de validitate ale
contractului de asigurare, nulitatea restabilete situaia juridic a
contractanilordeladatancheieriiasigurrii.Nulitateacontractului
deasigurareopereazretroactiv,caoconsecinfireascafinalitii
sale.
Efectul retroactiv presupune repunerea prilor n situaia
anterioar,careimplicrestituireareciprocaprestaiilor.

235

Asigurtorul va restitui primele de asigurare ncasate, iar


asiguratulindemnizaia,nmsurancareafostpltit.
ncazulnulitiipariale,contractulesteconsideratvalabiln
limita normelor cantitative prevzute n condiiile generale i nul
pentru partea ce depete prevederile normelor respective,
corespunztorcrorasevorrestituiiprimeleaferente106.

V.Rezumat
ncadrulacesteiteme,studeniiaunvatdespre:
Modurileobinuitedencetareacontractuluideasigurare
Modurileparticularedencetareacontractuluideasigurare
Vl.Testdeevaluare/autoevaluareacunotinelor
1.Rezumaimodurileobinuitedencetareacontractuluide
asigurare
2.Rezumaimodurileparticularedencetareacontractuluide
asigurare
3.Rezumaimoduldencetareacontractuluideasigurareprin
denunare
4.Rezumaimoduldencetareacontractuluideasigurareprin
reziliereaacestuia
5.Rezumaimoduldencetareacontractuluideasigurareprin
nulitateaacestuia
6.Rezumaiefectelenulitiicontractuluideasigurare

R.1.vezi4.22.vezi4.33.vezi4.3.1
4.vezi4.3.25.vezi4.3.36.vezi4.3.3

VII.Temdecontrol:ncetareacontractuluideasigurareprin
nulitateacontractului
106D.Popescu,I.Macovei,op.cit.,p.250.

236


Bibliografie
M. Toma, Drept civil. Teoria general a obligaiilor,
EdituraArgument,Bucureti,2003.
M.Toma,Dreptcivil,Drepturireale,EdituraArgument,
Bucureti,2003.
M.Toma,Dreptcomercial,EdituraArgument,Bucureti,
2003.
Gh. Iosif, Al. Gherasim, N. Crian, C. Galiceanu, G.
Sauer,P.Tnsescu,SistemulasigurrilornRomnia,Editura
TribunaEconomic,Bucureti,1997.
Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale,
EdituraActami,Bucureti,1999.
Tr.lonacu,E.Barasch, Teoriageneralacontractelor
economice, Volumul I, Editura Academiei R.P.R., Bucureti,
1963
D.Popescu,I.Macovei,Contractuldeasigurare,Editura
Junimea,Iai,1982;
T.R.Popescu,P.Anca, Teoriageneralaobligaiilor,
EdituratiinificiEnciclopedic,Bucureti,1987;
Constantin Sttescu, Drept civil. Teoria general a
obligaiilor,Bucureti,T.U.B.,1988;
MarcelPlaniol,GeorgesRipert, Traitepratiquededroit
civilfranais,TomeXI,Contratscivils.Paris,1932;
HenriMargeat,AndreFavreRochex,Precisdelaloisur
lecontratd'assurance,Paris,1971;
D. Alexandresco, Explicaiunea teoretic i practic a
dreptuluicivilromn,TomulX,EdituraSocec,Bucureti,1911;
NoulCodcivil
237

DIRECTIVE ale Comunitii Europene cror prevederi


aufosttranspusenlegileromneti
1.PrimaDirectivaConsiliului73/239/CEEdin24iulie
1973 privind coordonarea legilor, reglementrilor i
prevederilor administrative privind iniierea i desfurarea
activitiideasiguraredirect,altadectceadevia(Jurnalul
OficialL228,16/08/1973,p.0003)
Versiuneaconsolidatcuprinzndmodificrileaduseprin
urmtoareledirective:76/580,84/641,87/343,87/344,88/357,
90/618,92/49,95/26,2000/26,2002/13,2002/87:
art.l,art.2,art.5,art.6,art.7,art.8,art.9,art.10,art.
12,art.13,art.14,art.16,art.17,art.19,art.20,art.22,art.23,
art.25,art.26,art.27,art.28a),art.29a),art.29b),art.37,
anexeleA,B,C
2.Directiva2001/17/CEaParlamentuluiEuropean ia
Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea i
falimentul societilor de asigurri (Jurnalul Oficial L 110,
20/04/2001,
p.0028):
art.10(3),anexa
3.Directiva2002/83/CEaParlamentuluiEuropeania
Consiliuluidin5noiembrie2002privindasigurareadevia
(JurnalulOficialL345,19/12/2002,p.0001):
expuneredemotive(18),art.l,art.2,art.4,art.5,art.7,
art.8,art.9,art.14,art.15,art.18,art.20,art.24,art.27,art.
28,art.29,art.31,art.39,art.40,art.41,art.42,art.43,art.
44,art.45,art.46,art.47,art.48,art.49,art.51,art.53,art.
54,art.55,art.61,art.67,art.69,anexa,anexa2
4.Directiva2002/87/CEaParlamentuluiEuropeania
Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea
238

suplimentarainstituiilordecredit,asocietilordeasigurare
i a firmelor de investiii ntrun conglomerat financiar i
cuprinznd modificri la directivele Consiliului 73/239/CEE,
92/49/CEEi93/22/CEEidirectivele98/78/CEi2000/12/CE
ale Parlamentului European i Consiliului (Jurnalul Oficial
L035Jl/02/2003,p.0001):
art.2(2),art.2(6),art.2(9),art.2(10),art.2(11),art.
2(12),art.2(13),art.2(14),art.2(15),art.2(16)
5.Directiva2002/92/CEaParlamentuluiEuropean ia
Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea n
asigurri(JurnalulOficialL009,15/01/2003,p.0003):
art.l,art.1(2),art.2,art.3,art.4,art.6,art.7,art.7(3),
art.9,art.11,art.12
336
6.Directiva92/49/CEEdin18iunie1992decoordonare
adispoziiilorlegale,dereglementareiadministrativeprivind
asigurarea direct, alta dect asigurarea de via, i de
modificareadirectivelor73/239/CEE i88/357/CEE(atreia
directiv privind "asigurarea, alta dect de via") (Jurnalul
OficialL228,11/08/1992,p.1):
expuneredemotive(7),art.l,art.2,art.4,art.5,art.6,
art.7,art.8,art.9,art.10,art.11,art.12,art.13,art.14,art.16,
art.27,art.29,art.30,art.32,art.34,art.35,art.36,art.38,
art.39,art.40,art.41,art.44,art.45,art.46,art.51,art.56,
art.57
7. Directiva 98/78/CE din 27 octombrie 1998 privind
supraveghereasuplimentarasocietilordeasigurarecarefac
parte dintrun grup de asigurare (Jurnalul Oficial L 330,
05/12/1998,p.0001):
expuneredemotive(10)(11),art.l(b),art.l(g),art.l(h),
art.l(i),art.l(j),art.9
239

8.Directiva83/349/CEEdin13iunie1983ntemeiulart.
54 alin. (3) lit. (g) din Tratat, privind conturile consolidate
(JurnalulOficialL193,18/07/1983,p.0001):
art.l
9. Directiva 2000/26/CE din 16 mai 2000 privind
armonizarealegislaiilorstatelormembreprivindasigurareade
rspundere civil pentru daunele decurgnd din circulaia
autovehiculelor i de modificare a directivelor Consiliului
73/239/CEE i 88/357/CEE (a patra directiv privind
asigurareaauto)(JurnalulOficialL181,20/07/2000,p.0065):
art.4,art.6
10.Directiva2004/39/CEaParlamentuluiEuropeania
Consiliuluidin21aprilie2004privindpieeleinstrumentelor
financiare,caremodificurmtoareledirective:85/611/CEE,
93/6/CEEi2000/12/CEicareabrogDirectiva93/22/CEE
art.4(14).

240

Cuprins
RoluliconinutuldisciplineiDreptul
Asigurrilor......................................................................1
l.Introducere.....................................................................1
ll.Obiectivelecursuluisunturmtoarele.........................2
III.Competeneleconferite..............................................2
Resurseimijloacedelucru.............................................3
V.Structuracursului.........................................................3
I.Disciplineledeservite...................................................3
VII.Duratamediedestudiuindividual...........................3
VIII.Evaluarea................................................................4
UnitateadenvareI
Introducere]nmateriaasigur[rilor....................................5
I.Introducere.....................................................................5
II.Competene...................................................................5
III.Duratamediedeparcurgereaprimeiunitide
nvare..............................................................................5
IV.Coninutulunitiidenvare
4.Necesitatea,apariiaievoluiaasigurrilor...............5
4.1.Necesitateaasigurrilor...............................................5
4.2.Asigurrilensocietateaantici
medieval...........................................................................7
4.3.Evoluiaasigurrilorndreptulmodern...................9
241

4.4.ReglementareaactualaasigurrilornRomnia..11
4.5.Scopulifunciileasigurrilor..............................13
4.6.Clasificareaasigurrilor..........................................15
4.7.Coasigurarea,reasigurareairetrocesiunea............18
4.7.1 Coasigurarea .............................................18
.4.7.2Reasigurarea........................................................18
4.7.3Retrocesiunea........................................................19
4.7.4.Formeleivarietilereasigurrilor...................19
4.8.Clasedeasigurri....................................................21
V.Rezumat......................................................................21
VI.Testdeevaluare/autoevaluareacunotinelor........25
Unitateadenvarell.
Caracterizaregeneralacontractuluideasigurarei
condiiileesenialealeacestuia.......................................26
l.Introducere...................................................................26
ll.Competene..................................................................26
lll.Duratamediedeparcurgereatemei..........................26
lV.Coninutulunitiidenvare..................................26
4.Contractuldeasigurare..............................................26
4.1.Noiuneaicaracterelecontractuluideasigurare
..............................................................................26
4.2.Particularitialeelementelorcontractuluide
asigurare..........................................................................30
4.2.1 Precizri.......................................................30
4.2.2.Interesulasigurrii.................................................30
4.2.3.Riscul....................................................................32

242

A. Noiunea de risc........................................... 32
B. Condiiile riscului .........................................32
C.Dispoziiilegaleprivindriscul..............................33
4.2.4.Sumaasigurat....................................................34
A.Noiune..............................................................34
B.Condiii.................................................................35
C. Indemnizaia de asigurare .........................35
4.2.5.Dauna(paguba)deasigurare................................36
4.2.6. Sistemele de acoperire n asigurare ..........36
4.3.Primadeasigurare...................................................37
4.3.1. Noiune ......................................................37
4.3.2.Structuraprimei....................................................37
4.4.Prilencontractuldeasigurare............................38
4.4.1.Precizri...............................................................38
4.4.2.Asiguratul.............................................................38
4.4.3.Asigurtorul.........................................................38
A.Dispoziiilegale..................................................38
B.Societiledeasigurare.......................................40
C.Intermediarinasigurri....................................41
4.5.1.Enumerare.............................................................42
4.5.2.Capacitateadeacontracta..............................42
4.5.3.Consimmntulprilor................................46
4.5.4.Obiectulcontractului.......................................47
4.5.5.Cauza................................................................54
4.2.Declaraiadeasigurare.........................................58
4.3.Analizarisculuidedusdindeclaraiadeasigurare.....59
4.4.Obligaiaasigurtoruluideancheiacontractul.......63
4.5.Momentuliloculncheieriicontractului.................64
4.6.Coninutulcontractului............................................65
4.7.Duratacontractului...................................................66
243

4.8.Probacontractului....................................................70
4.9.Interpretareacontractului.........................................71
4.1.Precizri...............................................................73
4.2.Practicaasigurrilordelocuineibunuri..........78
4.3.Asigurriagricole................................................93
4.3.1.Asigurareafacultativaculturilor
agricoleiaroduluiviilor....................................93
A.Precizri......................................................93
4.3.2.Asigurareafacultativaanimalelor..............96
A.Precizri........................................................96
4.2Asigurareafacultativpentruavariiauto
Casco.......................................................................100
4.4.Asigurareafacultativsuplimentarderspundere
civilaautovehiculelorsupuse................................104
4.5.Asigurareadeaccidenteaconductorilor
deautovehiculeiapersoanelortransportate.......104
4.6.Asigurareafacultativderspunderecivil
delictualpentrupagubeproduseterilorprin
accidentedeautovehiculepeteritoriulRomniei....107
4.1.1.Asigurareabunurilorpetimpul....................110
transportului(Cargo)..................................110
A.Obiectulasigurrii........................................110
B.Sumaasigurat..............................................110
C.Riscurileasigurate.........................................110
D.Constatareadaunelor....................................110
E.Cerereadedespgubire.................................111
F.Platadespgubirii..........................................111
4.1.2.Asigurareanumeraruluipe............................111
timpultransportului.......................................111
4.1.3.Asigurarearspunderiicruuluipentru
mrfuriletransportate..................................112
244

4.1.4.Asigurareanavelormaritime..........................112
(CASCOmaritim).........................................112
A.Precizri........................................................112
B.Practicanmateriaasigurrilor
maritime,detransportiaviaie....................113
4.1.5.Asigurricrediteigaraniibancare.............118
4.2.Asigurriderspunderecivil..................................119
4.2.1.Asigurareaderspunderecivilgeneral..........119
A.Precizri............................................................119
4.2.2Asigurareaderspundereaproductorului. .120
4.2.3.Asigurareaderspundereaangajatorului....121
2.1.4.Asigurareaderspunderepentrumediu.......121
4.2.5.Asigurriderspundereprofesional...........121
4,2.6.Rspundereadirectorilori..........................122
administratorilorsocietilorcomerciale.....122
4.2.7.Asigurareaderspunderecivila
prestatoruluideactiviticonexetransporturilor
rutiere.....................................................................123
4.2.8.Asigurareaderspunderecivil..................123
aproprietarilorsaudeintorilordecini..............123
4.2.9.Asigurareaderspunderecivil
aorganizatorilordeconcursuriautomobilistice
saukarting..............................................................124
4.2.10.Asigurareaderspunderecivila...............124
structurilordeprimireturistice..............................124
4.2.11.Asigurareaderspunderecivilde
locaiune.................................................................125
4.2.12.Asigurareaderspunderecivilauto
pentruprejudiciiproduseterilorprinaccidente
deautovehiculeiutilajenesupusenmatriculrii. 126
4.1.Precizri...............................................................138
245

4.2.Varietideasigurridevia..............................140
4.3.Modificareacontractuluideasiguraredevia....145
4.4.Practicaasigurrilordevia...............................148
4.4.1.OfertasocietiiASTRAASIGURRI........148
4.4.2.OfertasocietiiOMNIASIG.......................149
4.2.Drepturileiobligaiileprilorpnla...................149
ivireacazuluiasigurat......................................................149
4.2.1.Obligaiileasiguratului......................................149
A.Obligaiadeapltiprima..................................150
Persoanandreptitsncasezeprima............154
Datapliiprimeideasigurare..........................154
Loculplii........................................................155
Moduldeplatalprimeideasigurare...............155
Probapliiprimeideasigurare........................156
B.Obligaiadentreinereiprevenireapagubelor..157
C.Obligaiarezultnddinagravareariscului.....158
Forme,termeneiprocedeedecomunicare......163
Consecineleneexecutriiobligaieide............164
comunicareamodificrilorderisc....................164
4.2.2.Drepturileasiguratului......................................164
A.Precizri............................................................164
B.Dreptuldeamodificacontractulidea............166
ncheiaasigurrisuplimentare...............................166
C.Rscumprarea...................................................167
D.mprumutul........................................................167
4.2.3.Drepturileasigurtorului..................................168
A.Precizri.............................................................168
4.2.4.Obligaiileasigurtorului.............................169
4.2.5.Obligaiileasigurtorului...............................170
dupproducerearisculuiasigurat...........................................172
A.Precizri.....................................................................172
246

B.Obligaiileasiguratuluidupproducerea....................173
cazuluiasigurat................................................................173
C.Combatereacalamitilorilimitareapagubelor....173
D.Obligaiaacionrii............................................174
E.Abinereadeafaceacteceprejudiciaz............176
intereseleasigurtorului.........................................176
F.Sanciuneavinovieinmrireaculpei.............176
G.Comunicareaproduceriievenimentuluiasigurat......177
H.Termenulcomunicrii...................................177
I.Formacomunicrii.........................................178
J.ntiinareaorganelorcompetenteinteresate.178
K.Loculcomunicrii.........................................179
L.Titularulobligaieidentiinare...................179
M.Sanciunileneexecutriiobligaieidecomunicare
..................................................................................179
N.Participareaasigurtoruluilaconstatarea.............180
cazuluiasiguratprodusiapagubei...........................180
O.Furnizareadedateiactereferitoare.....................180
laevenimentulasigurat...............................................180
P.Sanciuneanclcriiobligaieidefurnizarede 182
date.........................................................................182
4.1.Precizri................................................................184
4.2.Constatareaproduceriievenimentului................184
asiguratievaluareapagubelor...................................185
4.3.Determinareacauzelorpagubelori...................185
amprejurrilorncaresauprodus............................187
4.4.Stabilireavolumuluifizicalpagubelor................188
4.5.Evaluareapagubelor.............................................189
4.6Stabilireaiplataindemnizaieideasigurare......192
4.6.1.Reguligenerale.............................................193
4.6.2.Sistemedeacopeririadaunelor...................193
247

4.6.3.Acoperireacheltuielilordesalvare...............194
4.6.4.Platadespgubirii.........................................194
4.6.5.Exercitareadreptuluilarepararea...............194
integralapagubei.................................................194
4.6.6.Modificareadespgubirilorstabilite............199
prinhotrrejudectoreasc..................................200
4.7.Limitareaindemnizaiideasigurare.........................200
4.7.1Precizri.............................................................200
4.7.2.Faptecarenuobligpeasigurtor.....................201
4.7.3.Faptaproprieapersoaneijuridice.....................202
4.7.4.Faptaprepusuluipersoaneijuridiceasigurate...204
4.7.5.Faptaalteipersoaneifizicedectasiguratul.....205
4.8.Subrogareaasigurtoruluin....................................206
drepturileasiguratului.....................................................207
4.8.1.Precizri............................................................207
4.8.2.Condiiilesubrogrii.........................................208
4.8.3.Efectelesubrogriiasiguratului........................208
A.Precizri............................................................209
B.Efectelesubrogriinraporturiledintre...........209
asigurtoriasigurat..............................................209
C.Efectelesubrogriinraporturileasigurtorului
cuterii....................................................................211
D.Cazurincarenuseexercitdreptulderegres.......212
4.1.Precizri.....................................................................216
4.2.Moduriobinuitedencetareacontractului............216
deasigurare......................................................................216
4.2.1.Precizri.............................................................216
4.2.2.Ajungerealatermen..........................................216
4.2.3.Producereaevenimentuluiasigurat...................217
4.3.Moduriparticularedencetareacontractului..........218
deasigurare......................................................................218
248

4.3.1.Precizri.............................................................218
4.3.2.Denunareacontractului....................................219
A.Noiune..............................................................219
4.3.3.Denunareacontractuluidectreasigurtor.219
4.3.4.Denunareacontractuluidectreasigurat....219
A.Cauzededenunareacontractuluide..........220
ctreasigurat....................................................220
B.Proceduradenunrii.....................................221
4.3.5.Efecteledenunrii.......................................221
A.Consecineledesfiinriicontractului..........221
numaipentruviitor..........................................221
B.Repunereanvigoareaasigurriidenunate 223
4.4.Reziliereacontractului.........................................223
4.4.1.Noiune.........................................................224
4.4.2.Reziliereadedrept.......................................225
4.4.3.Reziliereadatoritnepliiratelordeprim 226
4.4.4.Reziliereaprinnstrinareabunului
asigurat...................................................................226
4.4.5.Reziliereaprinrefuzulasiguratuluide.......226
aacceptamodificareacontractuluideasigurare....228
nasigurrileexterne..............................................228
4.4.6.Reziliereacontractuluila............................229
propunereaasiguratului..........................................230
4.5.Nulitateacontractuluideasigurare......................230
4.5.1.Precizri........................................................230
4.5.2.Nulitaterezultnddindeclaraiineexactesau
necompletefcutedeasigurat..................................230
4.5.3.Nulitaterezultnddinncetareaprevederilor
cuprinsencondiiiledeasigurare...........................231

4.5.4.Nulitatedatoratlipseideinterespentru
bunurileasigurate.........................................................241
249

250