Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

REABILITAREA SI CONSOLIDAREA
STRUCTURILOR DIN ZIDARIE

Coordonator:
Masterand:

As.drd. Eva Partene


Pavel Elena-Andreea

Timioara, 2014

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

BORDEROU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Foaie de capat
Borderou
Tema lucrarii
Memoriu tehnic justificativ
Breviar de calcul
Solutii de consolidare

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

TEMA PROIECTULUI
Sa se calculeze capacitatea portanta a unui element de zidarie cu sectiunea din fig. la sarcini
gravitationale si orizontale de tip seism si sa se faca incadrarea in clasa de risc seismic.
In consecinta calculelor, se va propune si detalia solutia de refacere a capacitate portante
initiale.
Elementul de zidarie prezinta degradarile: 1 si 3
1. Fisuri izolate in camp element;
2. Fisuri multiple, inclinate, pe toata suprafata elementului;
3. Fisuri la colturile de intalnire cu peretele perpendicular;
4. Deplasari ale inimi fata de talpa de conlucrare
Ht
Bt
t

Bi

Fsj

Se dau caracteristicile geometrice (sectiune simetrica):

Hi = 400 cm
Bi = 25 cm
Ht = 180 cm
Bt = 37,5 cm
Hdiaf. = 1200cm.

Se dau caracteristice mecanice:

Hi

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

Rp(fmedie)=100daN/cmp-POROTHERM

Rm(fm)=50daN/cmp;

Planseele au rigiditate semnificativa in plan-plansee de beton armat

Incarcari :
VEd=____________(forta seimica pe element/cladire)-(SE CALCULEAZAcf. P100-1/2006)
o= 2,20 daN/cm

N=o A=
Verificare:

Rs=VRd/ VEd.1

Valoarea VRd se va calcula:

Evaluare de ansamblu numai pentru efectele aciunii seismice n planul pereilor


(prezentat in continuare).

Pe baza relatiei VRd =Qcap(Scap). determinat cu programul CAZINDS1.

Lucrarea se va prezenta legata/indosariata si va cuprinde:

Tema lucrari;

Memoriu explicativ;

Note de calcul

Listing de calcul.

Solutia de reabilitare cu reprentare grafica la nivel de detaliu, pe sectiunea elementului


de zidarie, in functie de tipul de avarie din tema.

Bibliografie :Curs de reabilitarea structurilor de zidarie


CR6-2006
P100-2006, Cap. 8
Exemple de calcul conform P100-1./2006(Cap. Zidarii)
Student

Cadru didactic

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Proiectul s-a intocmit pentru a se evalua capacitatea portanta a unui element de


zidarie prin stabilirea gradului de asigurare seismic si incadrarea acestuia intr-o clasa de risc
seismic. In urma acestei evaluari trebuie propuse solutii de consolidare.
Elementul de zidarie analizat este unul cu sectiunea sub forma de ,, I.
Constructia prezinta urmatoarele degradari :
-

fisuri izolate in camp element

fisuri la colturile de intalnire cu peretele perpendicular;

Pentru a propune solutia de consolidare s-au efectuat urmatorii pasi :


-

s-a calculat forta sesmica

s-a calculate forta capabila

s-a determinat gradul de asigurare seismic atat cu ajutorul fortei capabile calculata
manual, cat si cu cea rezultata din CAZINDSI. Au rezultat valori aproximativ egale.

s-a determinat capacitatea portanta in planul peretilor pentru actiunea seismica

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

BREVIAR DE CALCUL
a) Calculul fortei seismice:
VEd= 1*

*0* * m *

1= 1.00 (pentru cladire de tip curent)

=0.16

0 =3 (pentru Timisoara )
=0.85 (pentru n > 2 nivele)
q=1.5 cf P100
m = N= 0 * A
0= 1,9 daN/cm2

A = 2*(250*25) + 300*25 = 20000 cm2


m = N = 1,9*20000 = 38000 daN
= 1

0.16338000
1.5

0.85 = 103360

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

b) Forta taietoare capabila ( Scap)


2

Scap=Az,min* k* 1 + 3 0

Az,min=min(Azi;Azt)=Ainimii
k = valoarea de referinta caracteristica a rezistentei de forfecare a zidariei care se va reduce
cu 50% pentru avarii grave.
k = 0.09 N/mm2 = 0.9 daN/cm2 -pentru zidarii cu mortar de var+ciment =>
se reduce conform avariilor grave cu 50% => k = 0.045 N/mm2
Ainimii=350*25 = 8750 cm2 = 875000 mm2
Az,min=8750 0 cm2 = 875000 mm2
20.19

Scap=875000 *0.045 * 1 + 30.045 = 76905,5 N

c) Dterminarea gradului de asigurare sesmic

S3= =

76905 ,5
103360

= 0,74 100 = 74 %

S3 = 74 % => Cladirea se incadreaza in clasa III de risc seismic


Conform calculului efectuat cu programul CAZINDSI Scap= 74100 N

S3= =

74100

= 103360 = 0,71 100 = 71 %

S3 = 71 % => Cladirea se incadreaza in clasa III de risc seismic

Clasa Rs III, care cuprinde construciile care sub efectul cutremurului de proiectare pot
prezenta degradri structurale care nu afecteaz semnificativ sigurana structural, dar la care
degradrile nestructurale pot fi importante;

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII

d) Calculul capacitatii de rezistenta pentru actiunea seismica in planul peretilor


fd = fm / CF =fd
fm= rezistenta medie de rupere la compresiune a zidariei
fm=100 daN/cm2
CF=factor de incredere=1.35
fm=1.3*fk rezistenta medie la compresiune a zidariei
fk=k*fb0.7*fm0.3 rezistenta unitara caracteristica la compresiune a zidariei
fb =* fm
=1.2
fb= 100*1.2 = 120 daN/cm2
k= 0.45 pentru caramida cu goluri verticale
fk= 0.45*1200.7*500.3 = 41,52 daN/cm2
fm= 1.3*fk= 1.3*41,52 = 53,97
fd =53,97 /1.35 =39,98
fd =39,98 daN/cm2
R2= 2.7 daN/cm2

e) Ca si solutie de consolidare am propus consolidarea cu tirant deoarece acesta


imbunatateste legatura structurii orizontale cu cea verticala si sporeste fortele de
compresiune in zidarie pentru cresterea rezistentei la forta taietoare.