Sunteți pe pagina 1din 4

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

FACULTATEA...tiine Politice
SPECIALIZAREA: Stiinte Politice i Relaii Internaionale i Studii Europene

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Simbolica Politica
Anul de studiu III
Semestrul
2
Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociat,
Op-opional)
Total ore din planul de
14
Total ore
nvmnt
studiu
individual
Titularul disciplinei

Op
125

Tipul de evaluare final **(Es/Ec)


Numrul de credite
Total ore pe semestru

SO
5
28

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru
** Es - evaluare sumativ, la sfritul semestrului, poate fi realizat prin examen scris (S), examen oral
(O) sau examen scris i oral (SO)); Ec-evaluare continu pe parcursul semestrului.

Facultatea
Catedra

tiine Politice
tiine Politice

Domeniul
Specializare
a

tiine Politice, RI, Sociologie

*C-curs, S- seminar, L- activiti de laborator, P- proiect sau lucrri practice, S.I. studiu individual
Competene specifice (competene generale sunt menionate n fia specializrii)
1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecavat a noiunilor specifice disciplinei)
Studenii vor cunoate principiile fundamentale ale strucuturii simbolice a formarii
reprezentarilor politice
Vor nelege modalitatea de analiz pe baza gndirii i practicii simbolice
Vor nva i vor folosi noiunile specifice diverselor ideologii politice n cheie simbolic
2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
Vor putea interpreta diverse aspecte ale realitii politice pe baza reprezentrilor simbolice i
mitice i vor putea analiza respectivele aspecte ale realitii coerent
Vor putea explica i interpreta diverse comportamente de vot
vor nelege diverse reacii politice
3. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice:
utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
analiza teoretica
analiza de coninut
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific/centrat
pe valori i relaii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale i civice /
valorificarea optim i creativ a propriul potenial n activitile tiinifice / implicarea n
dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat
cu alte persoane- instituii cu responsabilti similare / participarea la propria dezvoltare
profesional).
vor asimila pluralismul ideatic i de opinii ce st la baza comportamentului democratic
vor putea valorifica toate principiile ideologice pentru a-i forma structura valoric adecvat
pentru comportamentul democratic.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea la notare, exprimat n %


(Total = 100%)
50%

- rspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea final)


- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului
- activiti gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc
50%
- alte activiti (precizai)...................................................................
Descriei modalitatea practic de evaluare final, (Escris/Ec) ( de exemplu : lucrare scris (descriptiv i/sau test gril
i/sau probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc. )
Pe baza readerului studentii redacteaz o lucrare de max 5 pagini odata pe luna pentru a se evalua nelegerea
materiei
La sfrit redacteaza o lucrare academica n grup
Prin examenul oral se evalueaz asimilarea noiunilor i conceptelor de baz
Cerine minime pentru nota 5
(sau cum se acord nota 5)
Sa participe la seminar, iar lucrarea finala sa fie corecta din punct de
vedere academic

Nr.
crt.

Bibliografie minimal indicat


Editura
Anul apariiei

Lucrarea

1.Erwin Hufnagel Introducere n hermeneutic

a)

Definiii ale
hermeneuticii. Tipuri de
mijlocire.

b)

Curente ale hermeneuticii


contemporane:
Heidegger fenomenologia
hermeneutic, problema
Fiinei (Dasein)
Gadamer - relaia
hermeneuticii cu
epistemologia.Tradiie i
raiune. Hermeneutic i
istorie
Habermas - limitarea
hermeneuticii.

2.Paul Ricoeur - Eseuri de


hermeneutic
Hermeneutica i critica
ideologiilor
ideologia i utopia: dou
forme ale imaginarului
social
3.Lucien
Sfez
Symbolique Politique

La

a) Introducere:
*0
Funciile simbolicii
politice
*1
Procesele simbolicii
politice

Cerine minime pentru nota 10


(sau cum se acord nota 10)
Sa indeplineasca toate cerintele corect
dovedint asimilarea corecta a tuturor
notiunilor privind acest domeniu de studiu

Paginaia

Competene
specifice realizate

*2
Simbolul ca remediu
pentru criza reprezentrii
politice
*3
Practicile politice i
circuitul nencrederii
*4
Criza local-centru
-deputatul
-ministrul
-preedintele
*5
Politica simbolic

b)

cap.I, Simbolicile
teoriei politice:
*6
Teoria semnului i a
reprezentrii - Port Royal
*7
Politica imaginar a
lui Montesquieu
*8
Operaia de fuzionare
la Rousseau
*9
Politica simbolic a
lui Karl Marx
*10
Memorie i simbol

c)

cap.II,
Simbolicile
practicii politice:
Preoii
simbolicii

*11
politice
*12
Imaginile societii n
criz - steagul, stema, crucea
loren, figura lui De Gaulle,
etc

d)

cap. III, Viitorul


simbolicii
politice:
1.Bruiajul comunicrii:
Operaiile simbolice imaginile simbolice
Memeorie i comunicare
rile comunicrii - rile
memoriei
Alegerile - paradoxurile
alesului ru
2.Tema inamicului
4. Murray Edelman Politica
i utilizarea simbolurilor

a)

Introducere
b) cap.I, Simboluri i
calmul politic

b)

cap.IX,Rspunsu
l maselor la
simbolurile
politice

5.
Jean
Starobinski
1789.Emblemele raiunii

6. Ernst Cassirer - Le mythe de


letat

a)

Structura gndirii

mitice

b)

tehnica miturilor
politice moderne

7.Raoul Girardet - Mythes et


mythologie politiques
a)Mitul conspiraiei,
mitul salvatorului
b) Mitul Vrstei de
aur, mitul unitii
8.Andre Reszler - Mythes
politiques modernes

a)

mit i ideologie:
miturile anarhiste

b)

omul nou

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de
curs
2. Stdiul dup manual, suport de curs
3. Stdiul bibliografiei minimale
indicate
4.Documentare suplimentar n
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

10

8. Pregtire prezentri orale

8
20

9. Pregtire examinare final

4
14

10. Tutoriat
4
11. Documentare pe teren
4

20

12. Documentare pe INTERNET


13. Alte activiti..redactare lucrare finala......

20

14. Alte activiti....................................

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 125

Data avizrii n departament:


DIRECTOR DEPARTAMENT,

TITULAR DE DISCIPLIN,

..............................................................

....................................................

Fia disciplinei se va completa pentru fiecare nivel de studiu- licen, master, doctorat;
Caseta privind competenele specifice va fi completat cu aspectele specifice disciplinei analizate ;
casetele privind competenele specifice se vor completa pe baza recomandrilor generale
menionate ntre paranteze ;
V rugm s indicai, de asemenea i ponderea pe care o au cele patru categorii de competene
specifice / abiliti n cadrul disciplinei respective ( ex. o disciplin introductiv, n anul I de
studiu, va avea o pondere mai mare a competenelor / abilitilor de cunoatere i de nelegere n
timp ce, o disciplin de laborator din anul al III-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativ;
la finele procesului de prelucrare a fielor vor putea reiei cu claritate statutul fiecrei discipline n
planul specializrii i ponderea acestora la nivelul Planului de nvmnt; compararea fielor
disciplinelor ntre ele i a acestora cu Planul de nvmnt va permite identificarea aspectelor
redundante ct i a eventualelor omisiuni n raport cu cerinele generale ale programului de studiu.