Sunteți pe pagina 1din 40
Tucrarea de ft ne propunem #8 abordim un aspect par cular al sexualihi umane, st anume homisexuaitates, Accasth eviaticsexuald nuit de Unit boalt de ait pct, numa de ‘nil mod de vii natural yi de afi perverune sexily ete 9 ‘onsecinl direct gi dramatcd a cider) aml tn plat. Un srestn ncearcl sa ignore homosexualitatea lif coment signtone (nd dseor grei sau incomplet informa), uni con damn cu mini homosexulittea In timp ee ali eitineses Hhomosexualittea ereging”, Unit socoese Impovitren suo ‘hia stpinten demoniet din vais oamenilorresponsalltpen teuhomoserualitae in timp ce ali dau via pe eeditate lsd el "mai mul erestni mi tices creat. Pott moduli nowt de 4 infelege reaitatca, dezorentarea este perculoast, deoareee ¢ suscepti deaf nfluenat in mod greg, riuticios chiar, ar atiudines de nepsare, de tlerare sau de promovare a homone ait este perculoast si rea in mod dieet Despre autor: Este membra in biscrca crestint baptist Golgots" din Petrosani (avajtor bible penta adul), prot teologesistematic apologetics Ia Colegiul Bic ,trmotal din Petrogani. Este absolvent al Colegiul Bible Est European in Oradea a profil Faucaje Cresta” (1997) sla prota Studi pastoral" (1998), absolvent al Seminerulu Bible ‘Luther Rie” (1999) din Lihonia (Georgia, SUA), absolve al insintuli Bibic ,Emanvt” (1999) din Oradea gi cept in tcologie bupisté pastoral, masterand in tcologie le Calvary ‘Baptist Seminary” din Pentsyvania, SUA Editura Agape ISBN 973.8152-30-5 Tiberiu Emeric Pop Homosexualitatea, tragedie a cdderii omului De ce homosexualitatea este tolerati, acceptatd si promovatl Agape Cuprins Pref 7 Inrodocere 9 1. Cadrlteologie gener sexualittce cada al ui Dumnezeu 11 1.1 Senulitte ea dar al ui Dumneze 1 Dedic aceasté carte iubitei mele soi Elisabeta, cere a 1a ae donlecvcieese a ilu st mf incurajeze, si ma sprijineascd gist mi Situ 2. Caiderea omuli i pea i efevtele Cade asurasexlitii2 Jnscl, cae a sits cezzeoatmostert de dragost gi 2.1, Cad teologic genera al Ader omului in plcat— 2 ‘Seceplare fi de care nua avr psibilitatea sh seria 212. Bette Cader asopasexualitt 26 - 3. Homosexalitate c dram eer omula In pct - Caure cate detent homosexualitatea 36 4, Caan care cl menalitatea dene, acceptare ‘ si promovare a homosexual a 4.1 Domeaial ealtural a 611, Mogenizes colaia 4.12. Bveaja 413, Mase mei 414 Mice 4.15. Politica ° 42, Domeniul medico-sini 0 463. Domenie ligoe 56 Copyrgh 2001 by Eitur Agape 5 Atitudinen cor a Biss fat de homosexuiate 68 ‘ipa: Ape SRL. 6. Conclzie 2 se Pos Sime Bibliogaie n ISBN 973-9152-30.5 Prefata ‘Suniem contemporai cu cele mai mar reli tehnalogie, dar 5 ‘excel mal rete satel de manipulare a maseor,suntem contem- Porn cu tisifeston de tt fll, eu frist care au 0 fot noud, ex Prof fas cu vec fal vindeedor caro au pretenia & din “devil se del suse infallible ale eunoage ‘Oament leargh pee propria lar pierare, mori de patie st poise gare le soles lntengn fin, ingeai chiar de eae ae ta ire i pun adden gi inglinda-e pe nim ncrearen disp ‘atl doa gfe implies feriewen pe plan fra, soca, clu, ‘Scooomic finan felis. Eat ma mult del evident fap oameni se fochag latins tele, a pastoral, sera a unnisn i promoveed oat tude ant retin antoprotestant fn parle cu promovare ien- ‘nt spre mista onal bavind tnzegul proces de inaint pe ‘tlon umanistiberals, valor necestine si dostrine vilitariste, Se ‘promoveacd aceparea se ecomandt adoptarea Ve sexuae ibe fe, hotnosexaliti ia perversanilrseeusle concubinajll, ‘rors, eutanssi, clon «vse! mascate fe de cel bola ‘handicaps fi de minor In aj-2sademoafe, meu mai fcoulaia gins de cament ca Freud, Niecsche 9 Sart, Sr Sal vii 9 burt sunt aosen ear sod pe sur ce sporest tes ul pec. Toate acesten oe desioar int-un context cae confunds {blosves rogue adoplresbercnsmrll ca berate ated fiafmnarea denne, Osmenil mumese scum familie tt fille des ‘arte, it cuplariecaeteties in concubing, feel necsitnite ‘ar a cop sa chisegeuponile de homosexual su lesen; ime inca clit familie formate dip ald, am opi este sooo perinatd Fiecarescitat yereea propia acti pe care apoio conside- ‘5 normatv ns caulsoceticonterapeanetcbuie 38 adm tear ens un pluralism hao, ccacteriat de derntgratea val flor derefern de destino! mora lel, don spt hedonist baat pe teem, Top mar gino sorte occidental, cum af Cam, Naira, Cox, Moca, Sagan, Tonesco, Drreamait, Fromm, Greene, de Beavoit Marcuse, ofr, Delumea ali denn en ‘ula erat de alot a ees civiizafi thn in eave omal este ‘eI un angreng de produ i cnsum, sly al doguilr sa ‘sexualitifii, sclav al corupfiei si golului spiritual. a Tuc familia adore in rae, mole genera de ines st tn nd com nor ppp stl dul care eu vor iesponsbl, oi op be chia aria. Trebuie recur eb Gn plc ace me ‘ene ale soci pin caren asteneacdasuert ns ane ‘aus ee item cc) et emo ucts oh todvoiimptriva a ee ce een pnt par ‘7 fundamen fom pat vs fe Yn soeals Bice, nsdn el deat, ude tetra n conte seit 3 comps a ea ner, on vin senate li fit de care a but 0 demarchere x devine ign hist napa de a comnica adver dee oles sl ac renin alate In nevote. Cres promovet oi eo un cones ‘ators rig disper, on ete un eral care rasa ice ‘uns, acca eae neers eres sul pense oe she ince ibere Wcmpie he anen cpio depen “Male dite problemel act le omit less oxginea tn scr, itt acai ee font al a Sets Seeds ‘Asal cee enon cu ane Ine, pone. ‘easter invita cari sei pe samen! caine sa Sexual ale cro objet sexuletebuiaceopatca cvs at med ‘eenfia dea lena. Apa conseratare steno nes 2 cat interdici obu de pe problema etude soe, Biseica are pee practice aus vie mene citi vita mambo tot nce ined oe rede to abodae car, since tne nfo a seu {ii dinteun pune de vedere rein a eis pugs ghosts a erin o rte antes ft cesexualtasrpebicle cert de aspect patular, Numa une cid vo nage Su pte ne preface ca ave probleme, cd vom vasa sg nit nod esto realise, vrs aes puta est zm, reaizind-e pe nol tpn i vom pate ip aaa a ‘a uci cryj bug ped Vins doa lgeSeM. Namo: The Phil of Coming. Gem Rap (Mt ‘endeven Pig Hes 196 peg208 aa Introducere {nur de fn propane sf bord un aspect particular sctultipl mame’ sles bomovereniaten Actual vise ‘alti de ui bool, J at pest, its oid de iit atl deli perverse sun ste o consi ect dae at ed ml pcan senor ea et seria cel pun, sere oes fina i cas esa existent inert cu homosexonlaey,s 0 x- frinarea ofl ior las de don xcs ce privet mus ‘rma i confintl esl ey ind etc apna cae ‘aptl cet! expr. Beton, carp slo isc past tel omul nur dot alee pet esl sare {nse orl, vl de ban dendrite pa 5, sunt av fect de pst o soning, msorasn prac! modu de inh Hse de vivo sau plus pin aug persia soa Sd i eine cee int nsearlsignove hoosenalate, alge coment Sitar (Hind deseo rei su income nforma, nit condi sini homeexuaitates, nip =a lepimenzsomosertal- ‘ten erent ‘nil sbotese impovirte seu chiar stipes demonic din iia cameaior responsi pet homosersatat, in timp eat J ‘nn peed ns ci ll creptin nu tice een Po- Tir modulo nosy de Ilge cals, desorentrs ete pect lout; decaroce easeopbll de ef safe mod prep e Atos hay lar tains de nes, ole st de pomoare 4 ‘omoseantai ente pecans pre a mod det {general ave obseil de expe pamexialtatsepociin cue aim pn demisiamorllor relia, pin elutare une ec ci tigate printer Este fenomen de contig na de ua ‘Mur clea puteme se mode acs cone ete deo Shc deinporant st sbloiem yi rocamio poufa protean angelic, penta caadevral nue fet owairpe- {Eitri cept pest ca Bistica pot cu sev leven pons seietten in eae infu, avind ase posiitiee Acordia de ane apstaly dr pact sepmeno soc {St ctguilo demografie confate cu homoveaaiate, pr cum a indiviilor eft in capeana homosexualtfi.Defiind etica restintca tore a comportamentului man in contextal erent bie start of aceasth etic este proscripiva (si au descr pv ca Sociologia de exemply orientind spre morte, € deontsloged ind entra pe dtoriacrytnt si este eleologict intact ene ocala De finalitatea tri umane erste. in demersul nostra investiga, care seve rapora a aceast tick ‘resting, vom parcurgecadrul general serial al sexualitf, proses fn cadral ciruia vor aria cd sexualtten umand ete un deal at Dumnezeu, ment si fie n instrument al rele conjugal, o dovada Practica a unin dntre sof soe, fic modalitates de proceere ‘ijlocal de a impini mandatul de a spin si edminists crea vom spr sceste afimajit eu pasaje scrprurale specifice, poh vom parcurge cadrul particular al sexualitieorupe de pct tn con, textultologic generat al eer omulu n ples, i vor enliza fen ‘menu aumit homosexuals, aplecindy-ne asupa cauzelor cate pe duc acest fenomen, dar gi asupeaeauzelor care duc Ia mentaistes de tolerate, acceptare si promovare« homosexual ‘Yor putea examina astfelcauzele cultrale ca ich tata seu ‘mai degrabt mostenire cultural, educafa gi via de file, mass. ‘media, muzica politica, precum 3 caurele din domenil medico pa. Inf gi celreligios, impreund eu ceva interpret eronate ale Sep. tun. Vom coneluzions€8 homosexualiatea¢ un pea, exaind ls tiple cauze care i produc gi care determin mentlitatce e tolerar, scceptare gi chiar promovare a ei. Vom insists pe aceste cat, dat ‘Yom arta ifptal et picatul homosexualit poate ert de Bure, nezeu iar onl ezut in mele acestui peat pots fi retauet i tzeaga sa valoare umand si demnitare de creat lui Dumneswu Avitind poijia cores a Biserii fs de homosexualtate, vom de: ‘onsta ch homosexualitats este o drama ceri omulel in pa, ‘ar et ultima etal acesteidrame inet nu fst ca 1 aR Calin: Crition Counseling ~ A compan ai, Dali ween 1 ee 3 oo Pipe Ai: fli enere tri kone Seo emt’ Pope et be Bea, ANTE Bar 158, po 1. Cadrul teologic general: sexualitatea ca dar al lui Dumnezeu 14 Sexualitatea ca dar al Iui Dumnezeu seer tn ii Seineminc terrane Sera an inerrant ae Seaton ce tees seated oa Sats eeam caren aotiNs ona cat ion iret feet poe eer iGoaten uratumaneeaaee patente iim eintaeee SEE nes ober remanent oye amen e Sai umarr ements arbor, oil oar tied in iva sheave ‘ibiectviate anoartres rane oars de sine Stra pact fremcte schnologs sire more seine Sontenpiie eprte erage Seyi omic ‘pet de fnsse Sata Sine mara on dining Her oie idelor Sloe sane. intgeo. Mette moet ‘me mare eee ie ierae ‘hne inate co cin Sigmund Feo vet sexsi cater pstene- lore tt wee stem ne pase Sa eu vat ese pet loncome Cass oe Hf ease deine ites scr slr wena san ctl pat ene doesn eines esos Sips itor shouts exe Aaa ee Fei menietn eth unseen doch cones Es deere chm mp a a manbl,Arrea pci ee ede a ne ‘onl exem, ce al celor intern. = iim tna rel aj cue eat cara Genera copiil 3 dn Stn Sepa, pen sh na sare ‘cic Duara pit uu stat onc hee Sit bine Accs cao ok prdcca topes eas tlc motte Apes Damme te eee tiv sexulii be mali vedo ch cosa eae a ap esto ae nelarabine. ee pln Gener, edt of scutes fit da de Dunmore peas ace rl ir it Dann oat ms ease mul a a pop mandal det as a ‘init Creajia.Desgur cml nu poste args ii ait elpoaiadepngetace ue Dense ane eae ulin vn tnpsnici pniede age Tn pe ing poses posse nese 24 inca toll 2 al ea Genes, adem ch secsaliates a fst at e Duge tease miloc de race sunt Gate itt @ fein eal ‘nfl decison’ Chau et orb denpresex ibe pute fa ot Sin Seip, ce! Dunes merce, pe ate plete in fea Sevan can, adres aca senate {falas ron open scenn aime es Exod 014 cre fo iris pecs adler) Cone 618 ncaa inden fog J curv erie ental, pst) Ewe {Dea eae ne epne of rela conga thu Be epoca, Tmt Dunnedr va jaea pe car preset Petru c ea conjugal aaa posers So pora, ‘Dummer «ist cava sexo bc Gefjouy in deste con juno dovedit de ons annomich p felge a bib Kya tmett Dar evntares supose desta ic Stcltun nil ego ela de got onal ae Sot sso Inada cet la omul ponte ex parte e bac ficou, In Efe! 52-98 stem tet sal meals SST tenet soja ae cim aut Cons Btn, aso webule ‘2S rps son assum Bera rapes pe Gist In dome. bl i sve acts nearnd of a post pride so Inco eareo amen a ines, care prove dre sai mpoml dette fot ants soja poate pred sje = Sturt cr compromi ieatatn gt leseackdemntaten. posal Favel, in tues sobs cis din epsla tC tec, capo ah vns seo a cup dst tebule Std len cootexnl viet evens de acne pos, ind ont de dno songs 9 pareneior unl fa e cel, precur Stencil lr fe Tnre bbe ql imei cx o rele de al {homolog sa fini ou input de vedere religion Cn conomia ii Dumneze) tei femela se spd soul a Sau spune poll Pave in Corns 113-71 comtextl coo fa ovoures puri ai ee sec ners pa aven ca Sika pres eg rete Diep ite bt fle exe remot, eae Bet 4 fost plana in mod spl do ire Dames pen implinea Sevor dt pus In Ada» Rell decile te att ier tein vom rebul sexpa auc pune Is lms) Nara 109, unde expe eral eee. gat Dues, onal su despart la acest prncpiasubseri i apostoul Pavel in 1. Co- rintni 710-13. Cu priv la acest aspect, tem arta et Dumtezes 4 ficut bibatl gi femeia pena ea ets elas numa impress in acst sens afirnat us eh divoral ext imposibil. Omul mu poste desfae ema ee impreunat Dumnezeu Deteriorarea filial ated Inceput coincide din punet de vedere tologie eu inesputaliatoret ‘mene 5-8 produs ulterior, dato nm pacer a grav: filor precum si datort imposibitai de autostpinee somal Nod ‘espingem divorul pe bazae eine argument, si anume: natura cash, toric presupane petmanenia, Dumaeseu argc iver (aga ci eh {im in Malehi 2:16), unizea in ehnicieiusteazl unre dase Ch tos i Biseric8, divorul este Tn contac eu caractera i comport. ‘mentul resting inal dvoral dace a tensian| i probleme socal tem deci firma csexualtate este lsat de Dumneseu omen aun lera bun, menit fie un instrament al relict marist do. ‘adi practic tir dine sof sof, 88 fe modaltate de proce. er, de psare a species den implin mnandatal de tpt yao stare a Crean elle de apa impotiva ioral Bisert 24 plerdut viziunea pozitiva asupa sexualiti td ail rez $f smosfera de negativism sexual in Biserica conterparaad ‘La incepturiteitriei ering, Clement din Alexandria (150- 215 4. Cr) a emis nite considera care au mareatprofund evsutia indir cceytine tn materie de sexaltate, Aste el spunc cd in unis die birbat i femeie nu va exist ic btbat nie frei cd a fate la vedere une surori tebuie st icetee ma gndi el es ate ‘enn, iar ean idle va tebui sh inccteve a mai gl ch cl ene birbat Mai molt dct at, orice femee ar tebul st cule derive doar i gndul ci este femeie.E de admirat dota singer de ssi nie i atitudines de refuzfat de compromise att de upo de fet sub presiunesimpulsurlor gia cireumstaneor, ins treba oop rem ripicat cf Dumnezeu nu aa a agent lucrurle.Conclial eet. ‘monic de ls Trent din 1563 a condstanat cu anata pe cl care ver declare tren de cisttrie este preferailt cele! de colba Este devirt cf apostotul Pavel spun in LCornten 725-38 ck tarea de Disecnd problena horoseruaitati, mss-meda se pare ca ac- cept homosexaiates ea form vata wit seoal doe ca agen ee co hr ln pene are di rea st decrminesvietata, oosind egress informaions- 1a a foreae cu ate cuit scope homosexuals Inepnd i 1991, ms-nedia a uimbiatdetcperten une seri de pesopse iter nreirelehomosctualilerphetroseeuilo, coment ‘ori spun ed rep urmare a Gove okhomosexaliaan nu exte © eget ds! teu accept ca Hind pe dol egiims=Chanler ‘Bure aud din mare 195 lh Allan Monty aa hemorexaiates et mab, non puoogch chun grup creed e dover ma recente implica biologia in dezvoltare orient sexu Ale, Cera ce Bur ult est ct bloga este implica nwt ces oe ete ‘un, indent dat este vorba despre sexalitate sau alicva ‘Legato rolul massed al televiziul, a cinematografelor ial Slmetor video, tebue 8 meniont ch acesespromoveae invaaren ‘homosexual. Putem fice aceasisafimats, penta ek una dae cnuzele comportentului homosexual exe fviirea. Accnta 50 Boat face prin imitate ~ add imi cea ce face atl, sat pin bservje ~ adie obsevind cum reactoneazh aul ces dre dous fom de invijare se names vicaiatl>" Dack 0 person mare Inaintes stun exemplu din vata real, poate inv foarte bine sur mite Inrori vizionnd un Mim; acest fae este specalt 9 fost de Inreaga mast-medie sau mal degra de oxi care sta in spatlee ores st dea o anumit orion in ces ce pivste probleme de ‘tied n special homosexuals Tug potrvit ini MOVIEGUIDE, fete cu conint su perspec- tive biblice moderate au prods reee de bor afc, adh Vaan oo 4089 mal mari decit cele cu coninitantbbie moder, cu 30396 ‘mai mar dct cele ca confinut umanit, eu 285% mai mar ca fete «1 conjnat jor stile, ca 136% mal ma ea eee cae contin es spective altor eligi, cu $4%% mai mari dec cele cu confinut por ‘lin cu 50% mai mai deci ele cu un efinatuor seul? Relay a domenialclturt mai webu st smintim c& dap file x Jeu Crist Superstar i Ulima spt, Natlonal Endowment for the ‘Ars din SUA. aonb la splines reali une peed tae Immité Corpus Chri al att uutor, Terence McNally, intone 213 preznt piesa produst de Manhatin Theatre Club unoscu ca ‘ul dnt eet ma rolifice sma influent ent eaten New ‘York. MeNally Il porttizesz8 pe sus cs fod homosexual svind ‘ela eu aposili i clivind orelae de dura cu lude leat, dar vin yo avenur rectoare cu un vagabond cae ete HIV pociiy* Drei oentate ait de prestant ii permite oasemencebasfemi, ma este de mar cl oumeati vor pinto anand rintre ou pee Homosexualtae intr ttl se face tn munele mit, ace ul {or se bucurddeibeiates de expimare artistic ‘imine s ne intebilmprean cu eitorl ce se va alege de so= ciatates din anit vitor, ce se va aloge de vin copilor nos, dact ‘scum situa este aga cum se vede. Fania mat te pulee si con tracaree efecieleefucaiiyoe i poate chiar fete masse ii, dar dst cu ciuaren roll fail gi pervertres iain, ‘ei puterea et de cenzu ava mal putea pe degradarea, Muzlea 4a. fs coca ce privet lumea muxci,desigur cl refrinilese vor face ta fumee mart wer fact mri lit (mca at am ‘ten spun) nue pete Ia err ca cele pce le vom amin fn ontinuae. $i dae accep et muzica elasich este ouzica cult, Atebue a cept fel ch zicn poarh oder ete etzics {neo doar rgomotl subculuilor (eoe, etnioe, eigiose, et). storia muzctrock Inepe cu proclamarea cet mai msi i mai ‘efrnate liberia sexuale gi trea neconjiontl In acest code a Giverslor modal siperversiuni Ta muzica ward moder § ‘ontemporat e regess acum efecele sate de virile de ance te acestel music rook: Eis Presley 9 Beales. Mijcarea hippy ao- ‘id aces mig sau tendinje murcalea fst comin de cures- ‘ul punk. Xu vom abo! mult a acest omen, niet dorm 5 a= ‘tim doar fecal muzica us amine asa inert: nest = ‘ert va forma socictate de ming, i copii or vor pl nun exdru infest de non rales, apt ed mazia rock infctnat mufimile de tine cuhomosexua- ltt este un adevardurrorde evident: aunge sine ui la tiv inte ioit generator mai tine: David Bowie este homovextal Jury Piace goa Inceut ears tmepisttnd eatee despre marr ‘are, homosesalitate gt nce ari cru ut Alice Cooper puter pune ormafn ores st scout in evident refularea Bera latent ia vieleneirezatate din ea print-un spectacolstdo-maso- chit rareat de areivitate 91 omoveualtte™ Poste e8 duc fi Smintim pe Fredy Mercury dl Quoen, cara murit de SIDA, wpe Elon John, ambi bibutat vet homosexual, at sp ol (a po tin In miele acest ler despre influent rock In dome- itl homoeeruaiti. Acete starr au proclamat abrsia sexual (sau au tito, deci sau ne mira tine de sz sunt oeran Fi deschip fa de homosexual. 4.15. Potten es pote forte pin uprapus cut, sau zona de nc sexi alor exe i fc poi ee Unl cu pete de dure 1, am eraut de inca natin se apectle eats de poli, Int dedietea unl capitol separ acetate ee prt a ee “Vit poi ee lint de parti hooseraliis i webuie sisinem cont dei pris acum rosea usd cone Stal propra imagine socal Pesinen pole alee pce! ‘tn eae fi pede ebectvine, ar ectvisalpole gered 5 sine a sabi ea Ture (oea como ete dle dev) Atel percepts public xe feed pln Evoluia mie pro-bomoserae canoe tei etape ap de migeare ogres, apa cae migra conccha nase, ‘npur de iti, rleger mane de pote ee se {maroiczre concept moc vec rede hn potent Sim inte eps doun wie MenaliateasobeultadHomosetule se pote ercona pin ur toaee prep Tralee ter, a conta suet asoittive 2 Alege dno sve de aerate iv el frie de aoe loa, 3calegegodind acon, da din epi prope 4 fiminiu de aloguen ti dearest 5. fi publiedalepere eat pct o (oar te rprezint) deter vin pea te sleaga (api alegre In practcs 7, practic in mod regula cx pate ave tl, etoscxuliate, ‘moons, cri, nose 9 ad-nasch In cea ce piveste asec oles tendijlorlepte de homo- sexuatat potam aia ck acne ae impr fn ous eategorty ase Ineru pe dout plana major, cn ieee apes gph a ‘ee, Pe primal plan st protjarea horse pin afmarea {opus perfec acceptbls,nomall pepe un tod Se vit sigur Peel dois plant de port primal pe “reas proeeenhomoscrulor de deraprbures ert eo Din pacat,homosexuaitaten nu este un mod devi sig, ods ce preznt ait lps de drablitate in reli atta proniseaate s cul aor bli afetun (vom revel asupra lor, au est il ceva mal ide aceea nu este nici acepabill ar da poicieni ere ‘civeach in tera deepniloromuls 9 deptilor minor fac Dropagands in favoarea homosexual 1 pent dept 0 mio fie legit (pe cind ane apeptim ao minora psthopaioe, 8 nocrofilor sa a nudigtler)socestea nu Inrgisweastadevaru! si ‘opinia public est indus in croare. Cet cae ure pe homosexaal nt nite fanatic oe ch Wl see oe mv et aga eum sant re bie ut respi gi cae fae o mare greet, finde homosexual ‘nt ge oament ox sao i trebule ofa tal degabh det ah fe ‘onda ioe Tnst aceasta na mpune gi mit micar nu p= ‘upane acepares homoeesoniti aun dt fandemental. Daca am aims lait educai, et muzica, massed pol ica Sunt Supase sublet 9 de sven puter Inolegumy a tudinee fj de homosexual, uebul afm of ina care au ar trbuis fie subiectv este mat gre de nels ate cad Ic ‘mscie poi as de acest fenotsen ser 42. Domeniul medico-stlntitic ‘Am pte vodea cum ctu sb difeitl aspect poate infant socitatea, aun cin rgumentl medica se mpetet eu el ul ‘ural, efecl ete tai marant. In mulitiinescontemporan de ‘vie logan det cae ne asalleazs din ote patie, msl om ‘ent au devent depends de butt de informatie seu, snp, elim avo in kt nai de om fermaia primar pent e wage prope noes const im crude ff complertaeastuilor despre hornosenaliate, eft te de mesa po gre inrpstate chiar penal, {ntumcacontemporankclrlee doa ler, dar pital spare cl nou mare reo le cri coins wut infin aur nou tare canon, pane sina ocean ete dominas de expert, ie care uf sunt manent deck pit. tnt audseeme Inge moc! moral pena ef din punt de vedere sinfi tote ‘comport unt waste ea ind predeteminte de gene, defile, Ae edocai smu de aseva.Preferineespeciligtlor vie de unr: zat specific constiuie unl dnt factor cei ma importants 2x Ieputna de contol, care distrsonesz oie tu ghinfie (din sceastd eau am menfionat ma ss & tin nu ar tebuls fies bectva. Aga cum sa art, dace presiones plies de exemplin- ‘Muenjeazorientaes specially, reultatle oboe de aceqia vor preznla realist th mod deforma. ‘Une dnte modaliaie prin care medi! medic gnc inflaen- (euz i rinteazdsocetsten spe toleraen i acceptatea (une chit Promovares homosexual) este dclarareaacestel inverse ‘ng relat In uma unorcrcumstanfe sau a unor felon extror mul; stl homosexual nu mei ete on perverse o vit ne ‘nova Si, cum vom aria i prea s dou a acest capt, a nodal este cea eel partzan sunt uit specif cate at scarp sublnieres potential homosexual din fear individ riltarea pentru horoverualitate ca mod de via. Gindindu-ne acu i ria modalitate anil, puter aa 8 re Jail din sina fet 9 celal atersmane in gener st neti imate de etre specials a find eaunole eae determing homose ‘ualiates, Notun vor contazce, ma ales et argumertle lor lea Dit veda pase anteroue, dr vom arse, fot, men nt fe mate homosexual, dec are Ubratca de alege stm acest tod evi Alf speciligt! dau vina pe mutailegenctie care apr in momen- tul concept, aces argument art cl homosexual sunt vckimele Jocuul sa haarduli genet, vitime ale natri. Intit Dumezew lipgyte din lumen aoesor special, ef pot abi total hazard, fase lingnerieigenetce Pout cinevat v gin vac ine, Gar daca Dumnezen exists El este Crestor ineamot ef El i ‘reeazl pe homesexual, desi el sunt de vine El! Per is nde aes inch poietic spaind cba feud ca Dutneze, are uri i interzice homosexaisten, ba chico pedepest, here ze homosexual este un nonsens Nol exedem ch el tl mul, Dance ye ca ce Set de predupont I nzestenz pe un indi da aces ar ibertatea dea alge ine heterosenualitate yi omose: xual; yi dacd nici Dumnezeu pune a indemina cava slut poritve g'miloace pena a face algere cea bund. $i cud, dar {ocmai ct sjutral apie genic sa put daved chm se pote vide vreo anomaliecromoromiall in zal personel cu devi ste component sexual" Pen en al svem operspectv mai bank aupra acest punts se fic nghuit a et ol cerectiie fcmate genet ea ‘len dela Universes Western Oni neaglch a existe tne homosrsaltategpaimoni gency ar ack ce ee fart rons cua gu de sib ae ar here” Accs ‘Mima are un conte! pe cr oi sc petnsa demons kde dats seat tn ua fost abe. 0 echip J ecto a aor nu a putt confirma sl gedit seahorses mai om ep Une tune cromonom In aml 193, Dr Dean Hae, up on ai 140 speech dei homo (oa genie a Neonl Can- cer lati) apna cin cazla 25 pret Ge Ea ovens dn ‘tener crm Xk, cc fin geal nary een poe freafont in onctaten seal ‘Tor respect lad eerector canoe car au uit 52 de perehi de i homosexal a conchis create orm pend mai De Hamer Dare in ani 60 se ac homoserine ny ee recut ‘me pregpae sexale su gence arco The Hosea Invamenee" a reves TIMES, mil dn 3 comic 1903, 56 atime ees ra.” precum apc esl component pho= topo ae maseli gemini gendarme a fiinded veni vorba de hormoni, dorim si aritim ci daci dezechi- ttieletomonte afte innate deena bec ‘hg nen de eesnahonesenie sel pa ‘jee ohn melita Ret see chase 2 dre homonoil i erg soa pen lt Soc moma sins ores ede tno sa, inde lsd shi ei cpa soe, at et vais et cero trae hemotrl irc eon inion ma ut ined apn cli gir su homens fem ak eens cat ‘Temobjt st doa ses pci cde oe ‘erat visting novo scien, Find vin tn pte mre care uta ee rata {Ins tucrrile ma sia chiar aa. Upele boli mintle se nase din bol fice ale ereieu. Unee se capa nunte de nase gh liste dap x unee bli sune moyen, iar alse dab: Uncle rez din diverse eauze, tas a homosenanti nu creel ese bolna In eal Joe, ereerl sinks ese folosit in mod gest din punct de vedere ‘mora, socal si prace. SH ne gndim nual ls Dt. Sel Gordon, de a Aste For Family Research And Education, care spunea Toate gindue, tate donne, toate vse, tote fate sunt normale! Eu am tot flu de gndur despre bib, feme! yi sna (Avesta sunt cuviniele unt doctor” dela un inst de crete gt de ea ‘ti. Pentru Don Cla, homosexuaiate ae origina ela naytre si finn cto ne nate, fran fl, homorensali capable ae ‘rena spre senza plate Ci prvire la asenstspatem amit ti ‘maja ui John de Ceze, care spunea ch acl sex modelea dori {i erotiet I fl de mult pe et dria precede acl nsine-# Ag cum a obserat de cle pstanali, formele perverse ale expimari se ule unt deosbit de predspuss ls even coneictve” i etn ‘lini np vor abandona purarea dei in waza uno constinge| ‘eabignite specifi; dei omesexuali vor alee pur simpla tunaltmod de vo, sca inca fumstull de except vor da toa pe diicaltaeaschinibari Dac na sun dsciplnate endinele sex le devin obiciu, pol devin nevoi constrictive i a ut devin Pini, Creer are zone ale cro fant primar este sh ereze 0 Senzaje de plicere,aumal th tnprejurinspectie, Mecanisesl exe th ae ocupe de homosen i trebui a gtsim metode efcene, tna die cle find schinbares homosexsalii ia beteroseualiate Inpractiie homosexuale, avoia deaf peta predomin fa de nevola dea penetra nevoin des fie feaie promi ft dene. ‘oia dea se face fle individu: respctv, Acct arate ‘mentltates homosexual un ol portant are eatin de ppnet, de asevire; de oe au near feos de acs sentient, dar Ge ‘ecjona in mow poet eifieator, penta supine pe Homeenuli ‘or metode de sehmbare et efecte benefice? "Am Vit cf dct costextl clr! pore inflenscameii in coca ce privege mentaliatca de tolerae,accoptre gi promovare «hemo Sexual, ija sou argument! spcilguloro poate face eu at ‘ma lesne, fect conjugal aestor dou domen nu pate ignos "at Ma sie st prezenti un ip de arguments, un meni care I are efotoleneaste in mentalisen soe, anume domenia religion 43. Domeniul religios act societatea mu geste valor fundamental coos clara pecare a mogteni-o sau pe eae so ceca, dct ce gil de sci {ate cu garafit morale a specalio conduc in recha greiy ul ‘te Incununat de telog cre, tn lo si-L repreinic pe Dumsezeu, ‘epezin ida pliceror wecdtare,teologi care na cond Biseica fi societtea spre Dumnezcuc pre pierre. Cin am dsc ape {ele caltrale neam refer a pederasta tual ls homovensalitates ‘considera un ac inate care aparn sei viehi religiose a tlt act seeteor si grips stance tn vrwteasuprapanert enor ‘lr al cular ale eligi Dar penta ch relgntenscede cults, ‘Scum ne yom aplcaasupraunoeabpeete particular din via relig ‘as cea teolope, peau ara cum poate fsocieateninfoenat In mod negatv de lider eligiog, de gto teolog fe isn toe, “Aga cum am artat, Clement din Alexandr prin considera sale a inarcat egatv evolu glad Biserich in matere de sexual, a9 rezaluile Coeiulseeamenie de la‘Tret, nsdn totdeauna Bndiesprohibiva a dus la rezaltate negative de exempl, Penien- Fla! Cumeon inioemit in secolul 8 eaumert ca cat umitosrele™ ‘rut! spl, sit cen fick eacuareaeatl eu gaculare sau cu Imbrtigare, masturbareareciproet, coneunea itefemural, fe Inia i sodomin. Desi acess practic homosexual era soca pure pati, de vinvijia cae apare tn urs purl de pe feaps ce decurge din comitere peat acest mle find salvarea realzabil prin har (grate), pri ceding, in uma poedingel. Acearth oct presupune recunoaseres stil de pct, mavesies eh, re untae a pct peimiea viet no. Savarese poste primi bene. feind de steric! Domus ius care ne ecm din slvia leaf, Ciderea ort tn pleat a afeial toate aspectl vie se, inchwsv sexualities au apr tot fell de dover, de perverstny de ‘rctc aberant, n paalel cu compromitere standardeoretice cre, 5 ele, sunt obstruchonate de paca. Pinte numeroselepereriun| Seu s afd homosexuaifatea, care pote inbrSc mal multe for- sme in contradic eu descricrea fut abi n fina Sepa, gi ove c ind pink de bunt, fr pare nccvinias, nein ‘nd ea, nein i ncbucinde aeire,tn ata ml lt mans a ld dvi sau pervertn cae otf urate Dune gi caren avr in ube, odin eps, di caren ebeltne spinal Secicatsconemporank se omentaitat eter, de scepare si chisede pomvare a homoserani, tri et lad Sen Ein eu cltorale concrete n meni atl tn deni great asa, educa sare oritan op- ta spre lerare pote, in mas modi coe prmovenst mu i tml acoeptares homesuaii, of spree eof impane, i en ‘mic egoare, a ale In cotta oc, in ues polit, Incares face tn bobby pternicnfavoereaomotealai Homo ‘lite et ei pret xp nod wg Sse prot prin cin carl poiiee La fecal anelor di Scud at aga fea i dred etic a, care preitt bomeseaultatca ca pe oa oe apare dj sage Su dobind nme acini nor factor de mea (cn gee 1 hormonal ode nau relinalé te pein cops sa ne copi sa epee ste nama ear face pat dn mad vend ‘ull Onc tf homosetl sunt restate victine lei ‘ojo, amet cre un dscriana care cbc weep ‘Lexar, npr cu practi lor sree, Di plete cus ean 2 dines eligi, homosexuals pind ssid pnt Fee tnecoi Se afm ck homesites este o crea Damner oh interilepue de Dunnezes sunt vale dor in quite czar, cet tm general au peat Valais. Pasjle Sorpurale care condom in mod explit bomossriniaes unt ‘Hs, lr cle pase cr pot interprets nod edntios ‘St oon fra gine ds Cue cel et vor st orvease sone {sea seven oo aca perversion. ack secede pe ‘oc pe pei pe cae creer, i cree pe spn {ooo care de amen fo ce. Se fm cl oman et legtimd utr neschinobis se liteual Impotiva dcr a sero ‘No cede cl webui bi pe homoserine sunt Jacarea minor Dunpeae,snt scr nog, de aces, sur gst pesautim, nebula stun por o- smosexualiti, condamntnd-o capa, dar clutnd sl salvim pe ae ia are aucun eapeana ci. Trebue sti jutim pe homosetul se Intoard la Durneze, gi pe ling primirea salvri i nagterea din ‘nou pe pln spiritual, sj st se integezc in biserc in socie- {aie ca membr acti, cari de pati i folosior comuniii.Ho- ‘mosexuali pot frecuperai, durnuraicu stra ui Durnnezeu, cae 1 uta fect, dindte putea sh was In mod demn $f eX. ‘rime sexaliatea tn mice sate do El Biserica ebule ei accep. {e pe homosexual, dar mai pena cas conduct la Dumnezeu, inplictnduse acti pleat, ating lub gi respect ah de ei ‘vind spine tn eae, Bibliografie ADAMS, Joy: Manali Coniendsi Sprit! Cron, Wha (I), sation "ALCORN, Ran: Cen te Wat othe Sea Reon Reco vo eSoft Oy ato "ANKEDERG, Jon Mdm le aan pce ~ Cen pn ia ging gre aloe, Aan Fgh, 186 "ARIES, Pipe Fr apra orl omnia Sexlioc- desl’ cd Pipe Ae Are Ben, Aneta "BABEAGE Stet Bare! erand San 4 Chri Yo Sel Merliy "a Chetan Founda’ Value Palit), Werte Pew 1860 BARINSEN ie: Hommsomoity 4 iba Fay, Cad Raps (sh, Icy Cree Death Anorring Arts For Asoron Rg, Rap iy Sake Boks Hose 1958 tr ih Gre Hap iy Se so iirc enon Seat chen Btu Gea cae a a RE ter epoca Se TERE Sc Pater man SERRE w oa se orl of hae caer ee ca toe a el es Sesion ae emir ra “i iE £1 10 tte rte Se er pe a i Li: aes eit ain, Br me Pon ua oy, FOUCAULT Miia aps peur carat, tn Sensi sie’, Philp Ae Ante Bei Ate ce 18 ‘lbson & Nock: The Gael Overcome Stade Open, Drannoyoe, LONI, Ihe Dts Dipl he Th Aha Bok, Cio (CA, GRAS Hee Bo npr np Bia hao se Aspe, Fg MARIN, mc: he Fenn con Fit hcl ee Lh of han Tron, Gr apie Willa 8. Eoica abeig SRRTINETN Gir Sting eran ne, Eien Abipcoe PS MeMILLEN, Bo cre, Cumin tm, 990 asp pe Ra bapr sea” Maren: teen CO, Be nn ne Bu ‘UMPC Elec The Hac Pr Sorina! Ware, Nae (1, Todo oe Rosson 9. Se Me ae sureties, oe edon on eae pu oon el dona eg Ts PRRLWBAE Chart of mig Pt! ek Fant tok awa Seer od a American Fay Aiton oul ay 98 Poon. iva Fey 199, ae XX, ue ok Deis W "PREDESCU, Ved: Pahari al Mata, Bue 196 soul ig sd Pra! Cig, Mispats (5, Wold We Revacecammattiactaamers ms. | punmiea 7 oDtelntatetnacteaeacaiat se” | enn tn aes ve -serualiy, Grand Rapids (Ml), Williasn B. Eerdmans Publishing Company, 1993. 18 Namo 211.3 'SAFTA-ROMANO, Eugen are Bi Pulao a 1287 eA ATNOVER et Horst od Poof rah Ci a