Sunteți pe pagina 1din 205

INSTITUTUL DE TIINE ALE EDUCAIEI

Cu titlul de manuscris
C.Z.U.: 37.015(043.3)

CLICHICI VERONICA

CONCEPTUALIZAREA EDUCAIEI PENTRU TIMPUL LIBER


DIN PERSPECTIV AXIOLOGIC
SPECIALITATEA 531.01 TEORIA GENERAL A EDUCAIEI

Tez de doctor n pedagogie

Conductor tiinific:

Hadrc Maria,
doctor n pedagogie,
confereniar cercettor,
Pedagogie general

Autorul:

CHIINU, 2015

Clichici Veronica, 2015

CUPRINS
ADNOTARE (romn, rus, englez) .................................................................................

LISTA ABREVIERILOR ....................................................................................................

INTRODUCERE ...................................................................................................................

1. ABORDRI CONCEPTUALE ALE EDUCAIEI PENTRU TIMPUL LIBER

17

1.1. Evoluia conceptului de timp liber ...............................................................................

17

1.2. Abordarea multiaspecual a conceptului de timp liber ................................................

25

1.2.1. Specificul abordrii pedagogice a conceptului de timp liber ....................................

32

1.3. Educaia pentru timpul liber n context internaional ...................................................

40

1.4. Analiza strii de fapt privind educaia pentru timpul liber n R.Moldova ...................

48

1.5. Concluzii la capitolul 1 ................................................................................................

53

2. FUNDAMENTE TEORETICO-PRAXIOLOGICE ALE EDUCAIEI PENTRU


TIMPUL LIBER N NVMNTUL LICEAL
2.1. Educaia pentru timpul liber n nvmntul secundar general ....................................

54
54

2.1.1. Perspectiva axiologic asupra educaiei pentru timpul liber


n nvmntul liceal ...................................................................................................

68

2.2. Modelul pedagogic al educaiei pentru timpul liber ....................................................

75

2.3. Curriculum de educaie pentru timpul liber n nvmntul liceal ..............................

83

2.4. Concluzii la capitolul 2 ................................................................................................

96

3. INTERVENII PEDAGOGICE PRIVIND EDUCAIA PENTRU TIMPUL LIBER N


NVMNTUL LICEAL

98

3.1. Designul experimentului pedagogic ....

98

3.1.1. Rezultatele experimentului de constatare privind educaia pentru timpul liber .......

102

3.2. Formarea competenei de gestionare a timpului liber la elevii liceeni ........................

113

3.3. Validarea rezultatelor obinute la liceeni n cadrul experimentului de control ........ 129
3.4. Concluzii la capitolul 3 ................................................................................................ 138
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI .............................................................

139

BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................

142

ANEXE ................................................................................................................................... 156


Anexa 1. Harta pentru orientare cu privire la diferite posibiliti /opiuni n timpul liber ... 156
3

Anexa 2. Reflecii conceptuale ale educaiei pentru timpul liber n procesul educaional .. 157
Anexa 3. Sinteza pedagogic a valorilor personalitii n contextul educaiei pentru
timpul liber ............................................................................................................ 158
Anexa 4. Caracterizarea conceptelor-cheie ale educaiei /instruirii .................................... 159
Anexa 5. Chestionare privind percepia timpului liber ................................................... 160
Anexa 6. Chestionare privind identificarea necesitii educaiei pentru timpul liber
n coal ............................................................................................................... 163
Anexa 7. Fia axiologic a elevului .................................................................................... 165
Anexa 8. Teme /coninuturi de recomandare pe uniti de nvare, n continuare la curriculumul
de educaie pentru timpul liber (n variant de proiect) ........................................ 168
Anexa 9. Sistem de activiti educative ale educaiei pentru timpul liber integrate n cadrul
orelor de dirigenie ................................................................................................ 169
Anexa 10. Activiti de (auto)evaluare a elevului la educaia pentru timpul liber ............. 183
Anexa 11. Programul training-ului pedagogic: Originalitatea educaiei pentru timpul liber n
cmpul pedagogic ...............................................................................................

188

Anexa 12. Supliment la programul training-ului pedagogic de educaie pentru


timpul liber............................................................................................................. 189
Anexa 13. Caseta de apreciere a intereselor elevilor privind gestionarea
timpului liber ........................................................................................................

191

Anexa 14. Analiza comparativ privind percepia timpului liber ....................................... 192
Anexa 15. Ponderea rezultatelor la chestionarele elevilor liceeni i profesori ................... 194
Anexa 16. Valorile timpului liber ale liceenilor axate pe interese ...................................... 195
Anexa 17. Distribuia valorilor educaionale n funcie de prioritile elevilor .................. 196
Anexa 18. Variabile comparative ale elevilor liceeni privind educaia pentru timpul liber n
nvmntul liceal ................................................................................................. 198
Anexa 19. Glosar: O sintez de delimitri conceptuale privind educaia pentru timpul liber
n nvmntul colar, liceal, universitar ............................................................ 199
DECLARAIA PIVIND ASUMAREA RSPUNDERII .................................................. 201
CV-ul AUTORULUI ............................................................................................................. 202

ADNOTARE
Clichici Veronica, Conceptualizarea educaiei pentru timpul liber din perspectiv axiologic,
Tez de doctor n pedagogie, Chiinu, 2015
Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie din 248
de surse, 19 anexe, 141 pagini de text de baz, 15 figuri, 22 tabele. Rezultatele cercetrii sunt publicate n
17 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: timp liber, educaie pentru timpul liber, conceptualizare, perspectiv axiologic,
elev, profesor, proiectare i realizare, competena de gestionare a timpului liber, nvmnt liceal.
Domeniul de studiu se refer la teoria general a educaiei i abordeaz problema conceptualizrii
educaiei pentru timpul liber din perspectiv axiologic n nvmntul liceal.
Scopul cercetrii vizeaz conceptualizarea, din perspectiv axiologic, a educaiei pentru timpul
liber, proiectarea condiiilor de realizare a acesteia n treapta liceal de nvmnt, prin valorificarea
curriculumului de educaie pentru timpul liber, n vederea formrii competenei de gestionare eficient a
timpului liber favorabil dezvoltrii personalitii elevului.
Obiectivele cercetrii: examinarea epistemologic a conceptului de timp liber i a perspectivelor
de abordare; analiza i interpretarea aspectului pedagogic al problematicii timpului liber (context
internaional i naional); elaborarea, din perspectiv axiologic, a fundamentelor teoretice i praxiologice
ale educaiei pentru timpul liber; elaborarea Modelului pedagogic i a mecanismului de implementare a
educaiei pentru timpul liber n procesul de nvmnt; validarea experimental a Modelului pedagogic i
a metodologiei de formare a competenei de gestionare a timpului liber la elevii din nvmntul liceal;
sistematizarea, analiza i interpretarea rezultatelor experimentale, formularea concluziilor generale i a
recomandrilor practice privind educaia pentru timpul liber n nvmntul liceal.
Noutatea i originalitatea tiinific a cercetrii rezid n: examinarea multiaspectual a
conceptului de timp liber; delimitarea conceptelor: timp colar, timp extracolar, timp liber; elaborarea
fundamentelor teoretice i praxiologice a educaiei pentru timpul liber; stabilirea sistemului de valori ale
timpului liber al elevului; elaborarea, din perspectiv axiologic, a Modelului pedagogic i metodologiei
de realizare a educaiei pentru timpul liber; proiectarea mecanismului de implementare a educaiei pentru
timpul liber n procesul de nvmnt; determinarea condiiilor pedagogice de implementare a educaiei
pentru timpul liber n nvmntul liceal; valorificarea strategiilor pedagogice de formare a competenei
de gestionare a timpului liber la elevii din nvmntul liceal.
Problema tiinific important soluionat prin cercetare rezid n elaborarea, din perspectiv
axiologic, a fundamentelor teoretice i praxiologice ale educaiei pentru timpul liber, fapt ce permite
implementarea acesteia la nivelul nvmntului liceal, n vederea asigurrii unei mai bune pregtiri a
tinerilor pentru autoformare i autodezvoltare n acest spaiu de timp pe tot parcursul vieii.
Semnificaia teoretic a cercetrii const n: delimitarea conceptual timp colar, timp
extracolar, timp liber; elaborarea fundamentelor teoretice i praxiologice privind educaia pentru timpul
liber n nvmntul liceal; determinarea sistemului de valori ale elevului n timpul liber; evidenierea
necesitii axiologizrii procesului de educaie pentru timpul liber; precizarea principiilor i condiiilor
necesare pentru educaia pentru timpul liber; elaborarea Modelului pedagogic; dezvoltarea teoriei
curriculare prin elaborarea unui curriculum opional de educaie pentru timpul liber.
Valoarea aplicativ a cercetrii rezid n elaborarea i validarea Modelului pedagogic al
educaiei pentru timpul liber n instituiile nvmntului liceal; mecanismului de implementare a
educaiei pentru timpul liber; curriculumului opional de educaie pentru timpul liber valorificat la
nivelul nvmntului liceal; elaborarea unui program de training pentru formatori n ceea ce privete
teleologia, coninuturile recomandate i metodologia educaiei pentru timpul liber; strategiilor pedagogice
de formare a competenei de gestionare a timpului liber la elevii din nvmntul liceal, aplicate n
procesul de valorificare a curriculumului de educaie pentru timpul liber; posibilitatea de valorificare a
rezultatelor investigaionale n formarea iniial i continu a cadrelor didactice din nvmntul secundar
general.
Implementarea rezultatelor cercetrii s-a realizat n cadrul experimentului pedagogic, prin
comunicri la simpozioane i conferine naionale i internaionale, precum i prin studii tiinifice
realizate n cadrul proiectelor instituionale ale Institutului de tiine ale Educaiei.


, ,
c , , 2015
c: , , ,
248 , 19 , 141 , 15 , 22
. 17 .
: , , ,
, , , , ,
.

,
.

,

, .
: ;
(
); ,
;

;

; , ,
.
:
; : ,
; - ;
;
;
;
;
.

,


.

, ;
;
; ;
; ;
.

;
; ;
,
;
,
;
.

,
,
.

ANNOTATION
Clichici Veronica, Conceptualization of leisure education from axiological perspective
Doctoral thesis in pedagogy, Chisinau, 2015
Thesis structure: introduction, three chapters, conclusions and recommendations,
bibliography of 248 titles, 19 annexes, 141 pages of basic text, 15 figures, 22 tables. The results
were published in 17 scientific papers.
Keywords: leisure, leisure education, conceptualization, axiological perspective, student,
teacher, design and execution, leisure management competence, the high school education (lyceum).

The field of study refers to the general theory of education and addresses the
conceptualization of leisure education in lyceum axiological perspective.
The research goal aimed at conceptualizing, axiological perspective, education leisure,
design and its implementation in the high school education by harnessing leisure education
curriculum, in order to form effective management competence leisure favorable to the
development of student's personality.
Research objectives: examining epistemological concept of leisure time and the outlook
for the approach, analysis and interpretation of the pedagogical issues leisure (national and
international context), elaboration of axiological perspective the theoretical and praxeological
leisure education, elaboration Pedagogical Model and implementation mechanism leisure
education in the educational process, experimental validation of the Pedagogical Model and
methodology of forming leisure time management competence to students in school education,
systematization, analysis and interpretation of experimental results, formulation of general
conclusions and practical recommendations on high school leisure education.
The scientific novelty and originality lies in: examination of the multidimensional
concept of leisure; delimitation concepts: school time, extracurricular time, leisure; elaboration
theoretical and praxeological leisure education; establishing the system of values of student's free
time; elaboration of axiological perspective, the Pedagogical Model and methodology for leisure
education; design implementation mechanism leisure education in high school education;
determining the conditions for implementing pedagogical leisure education in lyceum;
pedagogical strategies for foundation of the training process management competence leisure in
lyceum.
Solved significant scientific problem lies in the development of axiological perspective,
the theoretical and praxeological leisure education, which allows implementation in the high
school education in order to ensure better prepare young people for self-training and selfdevelopment in this space of time lifelong.
Theoretical significance of the research consist of: conceptual delimitation time school
for extracurricular, leisure; developing theoretical and praxeological leisure education in high
school; determining the value system of student leisure; highlighting the need axiological leisure
education process; specifying the principles and conditions for leisure education; developing
pedagogical model; development of curriculum theory by developing a curriculum optional
leisure education.
Research applied value lies in the development and validation of pedagogical model of
leisure education institutions in lyceum; implementation mechanism leisure education; education
curriculum optional leisure valued at high school level; developing a training program for
trainers optional school curriculum regarding teleology, recommended content and methodology
of education for leisure; pedagogical strategies for training the jurisdiction of free time
management to students in lyceum, applied in the use of the leisure education curriculum;
possibility of recovery of investigational results in initial and continuing training of teachers in
high education.
Research results implementation in the pedagogical experiment was conducted by
communications at national and international symposia and conferences, as well as scientific
studies institutional projects of the Institute of Education Sciences.
7

LISTA ABREVIERILOR
TL

timpul liber;

ETL

educaia pentru timpul liber;

CDC -

Convenia privind Drepturile Copilului;

CGTL -

competena de gestionare a timpului liber;

SUA -

Statele Unite ale Americii;

UE -

Uniunea European;

UNICEF - acronimul provine de la engl. United Nations International Childrens Emergency


Fund, ceea ce se traduce Fondul Internaional penru Urgene ale Copiilor al
Naiunilor Unite;
UNESCO - Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie, tiin i Cultur, conform denumirii
originale din engl. United Nations Educations, Science and Culture Organization;
WLRA

Asociaia Mondial de Recreere i Petrecerea Timpului Liber, de la denumirea engl.


Wold Leisure and Recration Association;

LT -

Liceul Teoretic;

EE -

eantionul experimental;

EC -

eantionul de control;

engl.-

denumirea original din limba englez;

fr. -

denumirea original din limba francez.

INTRODUCERE
Actualitatea problemei i gradul de cercetare. Lumea contemporan, inclusiv societatea
din Republica Moldova, se confrunt cu multiple probleme de ordin global dezechilibrul
sistemului ecologic, conflictele interetnice i religioase, criza locurilor de munc, viciile umane
distrugtoare, criza de identitate, de proprietate, de valori etc., iar educaia, ca aciune de
schimbare n mai bine a fiinei umane, este chemat s contribuie la formarea-dezvoltarea
personalitii n vederea pregtirii pentru soluionarea acestor probleme. n acest sens, devenirea
uman preconizat de educaie nseamn nu numai schimbare a unor proprieti interioare,
personale, ci i formarea de competene de gestionare inteligent a unor surse date, cum ar fi, de
exemplu, timpul. [63]
Contient de necesitatea re-orientrii, n postmodernitate, a activitii de formaredezvoltare a personalitii umane i spre alte valori educaionale, Comisia European a adoptat,
ncepnd cu anul 2000, o serie de recomandri privind integrarea noilor educaii educaia
pentru mediu, educaia multicultural, educaia pentru pace i cooperare, educaia pentru
timpul liber etc. n procesul de nvmnt, acestea fiind considerate valori necesare de promovat
n secolul XXI, iar deschiderea coninuturilor nvrii i spre problematica lumii contemporane
o soluie pentru postmodernizarea colii. [182]
Pe de alt parte, abordarea schimbrii n educaie din perspectiv axiologic, care
reprezint astzi orientarea de baz n dezvoltarea colii, ridic ntrebri privind valorile pe care
ar trebui s se ntemeieze activitatea de formare-dezvoltare a personalitii gndit integral, adic
nu doar n timpul nvrii, ci i n timpul liber, sau cu referire la finalitile unei educaii de
calitate, ceea ce constituie adevrate provocri pentru tiinele educaiei, n general, dar i pentru
teoria i metodologia curriculumului, n particular. [96]
n acelai timp, educaia, n calitatea sa de proiect al devenirii umane, dar i de fenomen
real, se raporteaz la conceptul de timp i temporalitate, ntruct implic un proces i o
succesiune a acesteia n timp, o extindere chiar n afara timpului normat pedagogic, de aceea
problematica folosirii raionale a timpului devine o preocupare att pentru conceptorii educaiei,
ct i pentru fiecare angajat n procesul educaional. [63]
Totui, n materie de temporalitate educaional nu dispunem nici de concepte pe msur,
nici de o practic pedagogic n acest sens [63], iar n ceea ce privete educaia pentru timpul
liber, aceasta reprezint o zon neexplorat nc n cercetarea pedagogic din Republica
Moldova, dei, n contextul educaiei postmoderne, timpul liber

este

considerat

valoarea

continu a personalitii, care trebuie valorificat n cadrul familiei, colii i promovat pe tot
parcursul vieii. Or, conform Declaraiei de la Mexico (1982, UNESCO), astzi e nevoie de o
educaie global i nnoitoare, care nu numai s informeze i s transmit cunotine, ci i s
9

formeze competene, care s favorizeze autodisciplina, respectul pentru cellalt, solidaritatea


social i internaional, care s incite schimbarea n mai bine i s stimuleze creativitatea. [apud
61, p.47]
La ora actual, societatea caut o mprire ideal a timpului vieii n: timp colar i
extracolar, timp de lucru, timp familiar, timp liber sau timp personal, care s-i permit att
realizarea necesitilor sale economice, precum i soluionarea unor probleme de ordin social,
cultural, familial, personal, pe care fiina uman ar putea s le rezolve, dac ar ti cum s-i
organizeze mai bine timpul. n acest sens, conceptualizarea educaiei pentru timpul liber i
realizarea acesteia n cadrul educaiei formale i nonformale rspunde unei noi realiti
pedagogice i sociale, fiind consemnat de creterea cantitativ a resurselor de educaie
/instruire, ca urmare a dou fenomene cu caracter obiectiv [56, p. 269]:
a) creterea timpului liber ca urmare a reducerii sptmnii de munc, n contextul
progresului tehnologic n societatea postmodern;
b) expansiunea reelelor mass-media, electronizate i informatizate, promovate la nivel
local, teritorial, naional, internaional i ocuparea timpului liber al persoanei.
Totodat, cercetarea este impulsionat de necesitatea pregtirii elevului, n chiar timpul
educaional, i pentru utilizarea raional a timpului liber, care este un timp pentru sine, menit s
ofere elevilor rgazul de timp necesar pentru reflecie i care ar permite ridicarea lor la etajele
superioare ale cunoaterii i nvrii, n funcie de un timp foarte necesar pentru o deplasare
mai lent n accelerarea nesfrit a timpului sptmnal, aflat, de altfel, la baza succesului
elevului, necesitate identificat att de ctre cercettori precum T.Callo, C.Cuco .a., precum i
de ctre nii elevii-adolesceni n cadrul unei cercetri pre-experimentale.
n aceast viziune, cercetarea de fa i propune s ofere nu doar o conceptualizare a
educaiei pentru timpul liber, ca o component a educaiei integrale, ci i o axiologizare a
procesului de autoeducaie n timpul liber, aciune contextualizat n timp educaional colarextracolar-liber. Prin demersul teoretic i practic ale cercetrii este vizat necesitatea abordrii
indispensabile a valorii de timp liber, care, deocamdat, este o realitate ambigu [59; 52; 72;
166], i care poate fi att o surs de progres i bunstare pentru personalitate i societate, dar i o
cauz de degradare i regres social.
n plan internaional, problematica timpului liber i a educaiei pentru timpul liber a fost
cercetat de ctre J.M.Dumazedier [apud 6], J.Neulinger [209], J.Mundy [207], H.Ruskin [215],
A.Sivan [apud 223], L.C.Pesavento [210], . [189], . [191], G.Videanu
[182], C.Cuco [63], C.Angelescu [7]. Aspectul metodologic al educaiei pentru timpul liber a
fost cercetat de ctre J.Sellick [219], J.Mundy [207], H.Ruskin, A.Sivan [218; 220], J.Puig,
J.Trilla [248], T.Cosma [51], C.Cuco [62], S.Cristea [56].
10

n Republica Moldova, problematica educaiei pentru timpul liber a fost abordat sporadic,
fiind cercetat doar tangenial i n funcie de anumite segmente. Astfel, N.Bucun [22] a abordat
problema organizrii raionale a timpului liber al elevilor prin atragerea lor n activiti
extracolare; D.Patracu [144] a tratat problema managementului timpului ca resurs
educaional pentru instituiile preuniversitare i universitare; S.Cemortan [35], a abordat dreptul
copilului la timpul de joac n educaia timpurie; L.Cuzneov [71; 69] a elucidat valoarea
conceptual i metodologic a educaiei pentru timpul liber n cadrul educaiei familiei; T.Callo
[29] orienteaz spre valorificarea timpului liber a persoanei adulte prin educaia permanent;
M.Hadrc [96] invoc necesitatea proiectrii, alturi de alte noi educaii, i a educaiei pentru
timpul liber ca mijloc de integralizare a acestora n procesul actual de nvmnt i ca un
element al educaiei integrale.
Conceptualizarea educaiei pentru timpul liber i axiologizarea procesului de timp liber al
elevului se circumscriu att n paradigma educaiei integrale, ct i n tendina de integralizare a
noilor educaii n procesul de nvmnt, ambele perspective fiind necesare pentru realizarea
obiectivului din Curricula naional /Planul-Cadru de nvmnt (pe anul de studii 2011/2012):
familiarizarea elevului cu privire la ansamblul activitilor colare i extracolare la nivel de
educaie formal, nonformal i informal [64], precum i n vederea atingerii idealului de
formare-dezvoltare integral a personalitii.
Plecnd de la aceste i alte valoroase idei ale cercettorilor n domeniu i, n mod expres, de
la paradigma postmodern n educaie ce vizeaz integralitatea aciunii pedagogice i formuleaz
ca obiectiv esenial al educaiei formarea-dezvoltarea integral personalitii umane, prin
nzestrarea acesteia cu multiple valori educaionale, nu doar intelectuale, ci i morale,
psihofizice, sociale, estetice etc. [100], educaia pentru timpul liber vine tocmai s
complementeze valorile educaiei de baz asigurat prin disciplinele clasice s sprijine
integralizarea noilor educaii n procesul de nvmnt, i s contribuie la culturalizarea
personalitii.
Educaia pentru timpul liber reprezint o form specializat a procesului educaional
integral/de baz, care include mai multe domenii (cultural-artistic, turistic, social, economic etc.)
i are n vedere formarea la elevi a competenei de gestionare a timpului liber. Din perspectiva
educaiei permanente, aceasta se dovedete a fi o educaie rentabil sub raport familial, sanitar,
social i economic, iar importana ei va crete o dat cu implementarea n Republica Moldova a
concepiei nvrii pe tot parcursul vieii, care solicit i stpnirea de ctre tineri a competenei
de gestionare a timpului liber n favoarea dezvoltrii unei personaliti culturale i a promovrii
unei cetenii active.
11

Astzi se poate observa o contradicie evident ntre procesul i produsul axiologic al


educaiei sistemul de finaliti educaionale, pe de o parte, i procesul timpului liber ca
influen formativ asupra formrii personalitii elevului n context educaional colar
/extracolar, pe de alt parte, de aici i problema de soluionat n cadrul prezentei cercetri:
pe ce fundamente teoretice i praxiologice ar trebui s fie conceptualizat educaia pentru
timpul liber, astfel nct aceasta s devin operaional n nvmntul liceal i s conduc la
nelegerea / contientizarea de ctre elevi a valorii timpului liber pentru propria autoformare /
autodezvoltare?
Situaia expus genereaz direcia de soluionare a problemei care rezid n: elaborarea,
din perspectiv axiologic, a fundamentelor teoretice i praxiologice ale educaiei pentru timpul
liber, fapt ce permite implementarea acesteia la nivelul nvmntului liceal, n vederea
asigurrii unei mai bune pregtiri a tinerilor pentru autoformare i autodezvoltare n acest spaiu
de timp pe tot parcursul vieii.
Scopul cercetrii vizeaz conceptualizarea, din perspectiv axiologic, a educaiei pentru
timpul liber, proiectarea i realizarea acesteia n treapta liceal de nvmnt, prin valorificarea
curriculumului de educaie pentru timpul liber, n vederea formrii competenei de gestionare
eficient a timpului liber favorabil dezvoltrii personalitii elevului.
Obiectivele cercetrii:
1. Examinarea epistemologic a conceptului de timp liber i a perspectivelor de abordare.
2. Analiza i interpretarea aspectului pedagogic al problematicii timpului liber (context
internaional i naional).
3. Elaborarea, din perspectiv axiologic, a fundamentelor teoretice i praxiologice ale
educaiei pentru timpul liber.
4. Elaborarea Modelului pedagogic i a mecanismului de implementare a educaiei pentru
timpul liber n procesul de nvmnt.
5. Validarea experimental a Modelului pedagogic i a metodologiei de formare a
competenei de gestionare a timpului liber la elevii din nvmntul liceal.
6. Sistematizarea, analiza i interpretarea rezultatelor experimentale, formularea concluziilor
generale i a recomandrilor practice privind educaia pentru timpul liber n nvmntul liceal.
Metodologia cercetrii a inclus metode teoretice: documentarea tiinific, modelizarea
teoretic, integralizarea pedagogic, analiza, sinteza; metode practice: convorbirea, chestionarea,
instructajul, experimentul pedagogic; metode matematice: prelucrarea statistic a datelor.
Epistemologia cercetrii s-a ntemeiat pe: examinarea evoluiilor nregistrate n
dezvoltarea conceptelor de timp liber i educaie pentru timpul liber, elucidarea perspectivelor
de abordare a educaiei pentru timpul liber, determinarea funciilor, principiilor i condiiilor
12

pedagogice necesare pentru educaia pentru timpul liber; analiza teoriilor, ideilor, conceptelor
privind educaia pentru timpul liber din domeniul filosofiei educaiei, pedagogiei, sociologiei i
psihologiei, care au evideniat dezvoltarea conceptului de timp liber (J.M.Dumazedier [apud 7],
H.Ruskin [215], A.Sivan [apud 214], L.C.Pesavento [210], . [189], .
[191] .a.), perspectivele de abordare a educaiei pentru timpul liber (abordarea raionalist
(F.Taylor [apud 238], R.Sue [239] .a.), abordarea curricular a educaiei pentru timpul liber
(J.Sellick [219], G.Videanu [182], S.Cristea [79], C.Cuco [62], Al.Crian [67], Vl.Guu [91;
92], L.Pogola, N.Bucun [154], L.Cuzneov [71] .a.), promovate de-a lungul timpului, decisive
pentru configuraia educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal.
Noutatea i originalitatea tiinific a cercetrii rezult din finalitile obinute:
Examinarea multiaspectual a conceptului de timp liber.
Delimitarea conceptelor: timp colar, timp extracolar, timp liber.
Elaborarea fundamentelor teoretice i praxiologice ale educaiei pentru timpul liber.
Stabilirea sistemului de valori ale timpului liber al elevului.
Elaborarea, din perspectiv axiologic, a Modelului pedagogic i metodologiei de realizare a
educaiei pentru timpul liber.
Proiectarea mecanismului de implementare a educaieie pentru timpul liber n procesul de
nvmnt.
Determinarea condiiilor pedagogice de implementare a educaiei pentru timpul liber n
nvmntul liceal.
Valorificarea strategiilor pedagogice de formare a competenei de gestionare a timpului liber
la elevii din nvmntul liceal.
Semnificaia teoretic a cercetrii const n: delimitarea conceptual timp colar, timp
extracolar, timp liber; elaborarea fundamentelor teoretice i praxiologice privind educaia
pentru timpul liber n nvmntul liceal; determinarea sistemului de valori ale elevului n timpul
liber; evidenierea necesitii axiologizrii procesului de educaie pentru timpul liber; precizarea
principiilor i condiiilor necesare pentru educaia pentru timpul liber; elaborarea Modelului
pedagogic care include fundamentele teoretice i praxiologice ale educaiei pentru timpul liber;
dezvoltarea teoriei curriculare prin elaborarea unui curriculum opional de educaie pentru
timpul liber.
Valoarea aplicativ a lucrrii rezid n valorificarea mecanismului de implementare a
educaiei pentru timpul liber n sistemul de nvmnt; validarea Modelului pedagogic al
educaiei pentru timpul liber n instituiile nvmntului liceal; elaborarea Curriculumul
opional de educaie pentru timpul liber valorificat la nivelul nvmntului liceal; proiectarea
13

unui program de training pentru formatori /profesori-dirigini n ceea ce privete teleologia,


coninuturile recomandate i metodologia educaiei pentru timpul liber; elaborarea unui sistem de
strategii pedagogice de formare a competenei de gestionare a timpului liber la elevii din
nvmntul liceal, aplicate n procesul de valorificare a curriculumului de educaie pentru
timpul liber; posibilitatea de valorificare a rezultatelor investigaionale n formarea iniial i
continu a cadrelor didactice din nvmntul secundar general.
Aprobarea rezultatelor cercetrii s-a realizat n cadrul edinelor sectorului Teoria
Educaiei al Institutului de tiine ale Educaiei, prin comunicri la simpozioane i conferine
naionale i internaionale, precum i prin studii tiinifice realizate n cadrul proiectelor
instituionale Educaia pentru schimbare din persectiv axiologic (2006-2010), Paradigme,
metode, tehnici de educaie integral n nvmntul general (2011-2014) realizate n cadrul
Institutului de tiine ale Educaiei; rezultatele au fost validate n experimentul pedagogic
realizat la Liceul Teoretic Iulia Hasdeu din municipiul Chiinu, Liceul Teoretic din Hrtopul
Mic, Criuleni.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza este structurat n Adnotare (n limbile romn,
rus i englez), Introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie i
anexe.
n Introducere este prezentat actualitatea temei i gradul de cercetare; scopul i
obiectivele cercetrii; noutatea tiinific a rezultatelor obinute; problema tiinific important
soluionat; importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii; aprobarea rezultatelor; sumarul
compartimentelor tezei. Sunt indicate modalitile de promovare a rezultatelor cercetrii, care s-a
realizat prin publicaii de autor, comunicri la simpozioane i conferine tiinifice naionale i
internaionale, precum i prin cercetrile tiinifice realizate n cadrul proiectelor instituionale
Educaia pentru schimbare din persectiv axiologic, Paradigme, metode, tehnici de
educaie integral n nvmntul general din cadrul Institutului de tiine ale Educaiei i n
experimentul pedagogic.
Capitolul 1, Abordri conceptuale ale educaiei pentru timpul liber elucideaz
evoluia conceptului de timp liber i a educaiei pentru timpul liber n plan internaional,
evideniaz perspectivele de abordare a acestora n viziunea cercettorilor R.Sue, J.Dumazedier,
G.Videanu, A.Sivan, H.Ruskin, G.Toti .a. Analiza abordrii multiaspectual (filosofic,
sociologic, psihologic, pedagogic) care reliefeaz posibilitatea de conceptualizare a unui nou
domeniu al tiinei educaiei educaia pentru timpul liber, configurat pe plan mondial cu
statutul de disciplin tiinifico-practic.
Este subliniat faptul c timpul liber reprezint astzi o problem global la nivel social,
economic, politic, iar din punct de vedere axiologic timpul liber reprezint o valoare
14

indispensabil fiinei umane n formare. Mai mult, problematica i conceptul de timp liber
reprezint o parte integrant a politicilor sistemelor educative, deci ar trebui s reprezinte o
preocupare i pentru nvmntul din Republica Moldova, dat fiind c la nivel internaional
educaia pentru timpul liber este promovat ca una dintre noile educaii, ce se afl n vizorul
UNESCO, Consiliului European pentru Educaie i a altor structuri internaionale care stabilesc
prioritile i orientrile valorice n elaborarea documentelor colare, precum: curriculum,
manuale i ghiduri metodologice necesare formrii-dezvoltrii integrale a personalitii.
Situaia n context naional n domeniul educaiei pentru timpul liber este descris n baza
unui studiu pre-experimental, prin care s-au constatat urmtoarele rezultate iniiale pentru
cercetare: (1) n nvmntul liceal din Republica Moldova, timpul liber reprezint o problem
cu care se confrunt att elevii, ct i prinii i profesorii; (2) problema vine din lipsa de
contientizare a valorii de timp liber i a orientrii insuficiente spre un sistem de valori pentru
acest segment de timp favorabil autoeducaiei i autodezvoltrii; (3) de aici, necesitatea
proiectrii i realizrii educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal; (4) totodat, s-a
constatat un nivel sczut al abordrilor conceptuale i metodologice n ceea ce privete educaia
pentru timpul liber din Republica Moldova.
n capitolul 2, Fundamente teoretico-praxiologice ale educaiei pentru timpul liber n
nvmntul liceal este tratat cadrul teoretic i metodologic de proiectare i realizare a
educaiei pentru timpul liber prin: fundamentarea reperelor teoretice ale educaiei pentru timpul
liber n procesul de nvmnt; elaborarea mecanismului i a Modelului pedagogic al educaiei
pentru timpul liber; elaborarea curriculumului opional de educaie pentru timpul liber n
nvmntul liceal, ca mijloc de formare a competenei colare de gestionare a timpului liber.
Totodat, este evideniat perspectiva axiologic de dezvoltare a educaiei pentru timpul
liber prin: stabilirea unui sistem de valori aferente timpului liber; valorificarea acestor valori n
cadrul coninuturilor specifice educaiei pentru timpul liber realizate ntr-un cadru formal,
nonformal, informal.
Conceptualizarea educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal din perspectiv
axiologic a direcionat cercetarea spre elaborarea mecanismului de implementare a acestui nou
domeniu n procesul de nvmnt, Modelului pedagogic al educaiei pentru timpul liber,
adaptat la realitatea mediului socio-cultural din sistemul educaional al Republicii Moldova, i o
localizare a implementrii conceptului de educaie pentru timpul liber n treapta nvmntului
liceal, la nivelul educaiei formale i nonformale.
Curriculumul de educaie pentru timpul liber n nvmntul liceal reprezint documentul
normativ pentru proiectarea i realizarea activitilor de educaie pentru timpul liber, care vizeaz
formarea la elevi a competenei de gestionare a timpului liber i care este structurat pe
15

componentele: preliminarii, repere conceptuale etc., conceput dup modelul de dezvoltare


curricular propus de autori precum Vl.Guu, N.Bucun i dezvoltat de M.Hadrc, I.Botgros .a.,
acesta fiind un instrument al cadrului didactic angajat n valorificarea aciunii pedagogice a
educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal.
n capitolul 3, Intervenii pedagogice privind educaia pentru timpul liber n
nvmntul liceal este descris designul experimentului pedagogic; sunt prezentate rezultatele
experimentului de constatare; strategiile educaionale aplicate n cadrul experimentului de
formare a competenei de gestionare a timpului liber n nvmntul liceal.
Eantionul experimentului pedagogic s-a constituit din 150 de elevi i 72 profesori din
cadrul a dou instituii de nvmnt liceal, precum i din cadre didactice venite la un stagiu de
formare n cadrul Institutului de tiine ale Educaiei. Rezultatele experimentului pedagogic
obinute prin trei etape: de constatare - de formare - de control au demonstrat importana celor
dou direcii de implementare a educaiei pentru timpul liber: formarea liceenilor prin
curriculumul de educaie pentru timpul liber i formarea cadrelor didactice prin training-ul
pedagogic Originalitatea educaiei pentru timpul liber n cmpul pedagogic, precum i
eficiena demersului formativ proiectat i realizat n cadrul educaiei pentru timpul liber.
n cadrul experimentului pedagogic s-a stabilit dinamica formrii competenei de
gestionare a timpului liber la elevii liceeni prin implementarea curriculumului opional de
educaie pentru timpul liber n liceu. Totodat, rezultatele implementrii mecanismului de
implementare, Modelului pedagogic i curriculumului de educaie pentru timpul liber, ca parte
component a acestuia, au demonstrat posibilitatea de formare a competenei de gestionare a
timpului liber a elevului, att prin realizarea activitilor educative integrate n orele de
dirigenie, ct i prin organizarea training-ului pedagogic de educaie pentru timpul liber cu
profesorii, drept sintagm bidimensional a educaiei integrale cu extindere pe tot parcursul
vieii.
n Concluzii generale i recomandri practice sunt evideniate principalele rezultate
tiinifice ale cercetrii, expuse n corelaie cu obiectivele cercetrii i obinute prin valorificarea
reperelor teoretice ale mecanismului de implementare a educaiei pentru timpul liber n procesul
de nvmnt, dar totodat i prin aplicarea Modelului pedagogic al educaiei pentru timpul liber
la treapta liceal de nvmnt, astfel fiind demonstrat realizarea scopului i a obiectivelor, dar
i soluionarea problemei tiinifice abordate n cadrul prezentei cercetri. Totodat, sunt
formulate recomandri practice cu impact asupra tiinei pedagogice i asupra procesului
educaional n instituiile de nvmnt liceal din Republica Moldova.

16

1. ABORDRI CONCEPTUALE ALE EDUCAIEI PENTRU TIMPUL LIBER


1.1. Evoluia conceptului de timp liber
n contextul noilor educaii i al condiiilor de dezvoltare a societii informaionale,
bazat pe cunoatere, valoarea timpul liber (TL) i a educaiei pentru timpul liber (ETL) este n
raport cu rezultatul unui proces istoric asociat fenomenului civilizaiei moderne, de ctigare a
unei liberti mai mare de ctre lucrtorul modern, de alocare special a unui timp pentru
refacere i recreere, menioneaz C.Cuco. [63, p.93]
Raportat la anii de existen a nvmntului autohton, niciodat ca azi elevii nu s-au
bucurat de o rat mai generoas de TL, de aici necesitatea unei educaii pentru timpul liber.
Timpul liber reprezint o problem global a secolului al XXI-lea, iar aceasta necesit un
nivel nalt de cultur i de contientizare a valorii de timp i libertate pentru ntreaga societate
uman. M.Prlog identific dihotomia timp liber - timp non-liber, care este echivalent prin
sintagma grad de libertate a activitilor socio-umane [apud 6, p.214].
Conceptul de timp liber a evoluat n decursul secolelor n funcie de diverse modele
organizate social. Astfel, s-a constatat c omenirea s-a bucurat ntotdeauna de un anumit tip de
organizare a TL.
Civilizaiile antice au pus la baza bunstrii culturii lor dezvoltarea divertismentului,
deoarece oamenii practicau diverse forme i activiti de organizare a TL, precum sportul
(luptele competitive, gimnastica, jocurile olimpice, vntoarea); artele (muzica, dansul, teatrul
forme de cult religios) i alte domenii de cultur general. ns fiecare civilizaie avea un specific
de valorificare a TL, de ex., n Egipt templele erau dotate cu trupe de animatori; n Asiria i
Babilon muzica i dansul erau dominante la srbtori i ansambluri de adunri regale; n Israel
contribuia major a populaiei a fost s respecte ziua a aptea din sptmn numit Sabatul
un timp pentru odihna oamenilor i venerarea Divinitii, fiind proclamat la nivel de Lege sau
Porunc (Legea Mozaic Cele zece porunci). Totui, n Grecia, comportamentele cetenilor
antici au fost considerate modele mult mai desvrite graie interdependenei TL i a educaiei
[230; 233].
La nivelul Civilizaiei Greciei Antice, TL era considerat perioada de aur, fiind una din cele
mai bune premise de favorizare a realizrii omului. Ceteanul grec avea menirea s triasc TL
n stilul de loisir, adic pentru a-l petrece i consuma raional, cu sensul de dobndire a virtuilor.
Toate formele de munc se opuneau modului de a fi al cetenilor greci, deoarece acestea erau
preluate de castele sclavagiste [239, p.10]. Aristotel i Platon considerau TL o categorie a
educaiei i viceversa, fiindc ambele fceau parte din acelai coninut cultural. Aceste noiuni
identice simbolizau n limba greac shkol locul n care TL /loisir era folosit pentru instruire i
17

nvare, de unde provine i termenul actual coal [230; 232]. De asemenea, termenii corelativi
de munc i TL /travail-loisir se regsesc n etimologia le loisir din limba greac ce se traduce
prin cuvntul schol semnificnd totodat TL i instruirea /nvarea. Estimarea dezvoltrii TL i
profitul acestuia poate direciona egalitatea odat cu evoluia nivelului cultural. Aceste concepte
de elit privind TL presupun singurul nivel de instruire care n ansamblu este prezent i
selecteaz valorile TL. [239, p.10]
n Evul Mediu, TL nu poate fi comparat cu TL din epoca antic i modern. n aceast
perioad la fel nu a existat un timp omogen, n care s fie prevzut dimensiunea de TL,
deoarece oamenii munceau din greu, aveau interdicii din motive religioase privitor la
organizarea TL. Aceast inactivitate forat era mai mult o trire neplcut, considerat ca o
surs eventual de TL pentru zilele de srbtoare.
Perioada Renaterii a marcat un interes deosebit pentru TL, n special, pentru dezvoltarea
diverselor activiti culturale ale TL, precum cltoriile, muzica, dansul, sculptura, pictura,
dramaturgia, prezentate printr-o form liber de gndire, de exprimare, raionalizate tiinific i
extinse de comer n viaa europenilor. Eseistul francez M. de Montaigne i scriitorii Fr.Rabelais,
J.Loke, J.J.Rousseau au descris variate forme de jocuri ca parte component a educaiei copiilor
i tinerilor. De ex., J.J.Rousseau orienteaz spre o regul util a oricrei educaii, care const n a
ti cum s pierdem timpul [160]. Iar J.Locke descrie rolul educativ al desfurrii activitilor de
TL, care devine important prin cunoaterea de sine a personalitii tnrului. n TL se descoper
temperamentul i nclinaiile omului. Adevrata distracie depinde mai mult de imaginaie dect
de raiune: de aceea, fiecare trebuie s se distreze n felul su [apud 175, p. 209].
Perioada Reformei a dus de-a lungul istoriei la limite stricte asupra TL i de recreere a
omului, deoarece a fost o influen etic din partea mai multor culturi cretine.
La apariia societii industriale, ctre secolul al XIX-lea, natura muncii a evoluat fr
libertate, fiind remarcat lipsa de TL. Munca salarizat n manufacturi a devenit o provocare de
emigrri rurale. Condiia vieii a transformat munca intermediar la nivel de urbanizare.
Totodat, schimbarea legislaiei sociale privind munca obligatorie existent pe o perioad de
timp ndelungat pune problema reducerii timpului de munc, care devine foarte progresiv. Un
eveniment remarcat n geneza TL a fost adoptarea legii cu privire la limitatea muncii pentru
copii (anul 1841) de 12-16 ani la 12 ore pe zi i de 8 ore pentru copii mai mici de 12 ani,
comparativ cu 14-16 ore de munc pe zi realizat nainte de copii i minori.
Impactul Revoluiei industriale a lansat o nou perspectiv privind revendicarea TL n
societatea modern. Astfel de argumente sunt citate de R.Sue, prin lucrarea La thorie de la
classe de loisir a lui Th.Veblen elaborat n 1899, care evideniaz dou viziuni: 1) TL poate fi
18

un simbol de clas i 2) redescoperirea activitilor de TL n societatea modern ca simbol de


apartenen social. [239, p.11-15]
Societatea postmodern, numit epoca informatizrii sau societatea bazat pe cunoatere
pune accent pe timpul liber subliniind importana schimbrii stilului de via a persoanei,
delimitat prin cinci criterii stabilite de R. Sue:
- criteriul cantitativ: timpul de munc va cunoate o ngustare continu;
- criteriul

valorilor

dominante:

declinul

valorilor muncii,

importana acordat

personalitii, importana crescnd a TL pentru tineri etc.;


- criteriul stratificrii sociale: clasele sociale ivite pe baza primatului muncii se
estompeaz, n profitul granielor mai puin nete, avansndu-se spre noi tipuri de grupuri sociale,
spre o pluralitate de apartinene sociale;
- criteriul modului de producie dominant: munca nu mai constituie forma de producie
dominant, capitalul nu mai este rezervat numai capitalitilor, importana educaiei i formrii
crete, apare economia informal, noi tipuri de solidaritate social etc.;
- criteriul reprezentrii sociale asupra timpului dominant: numeroi lucrtori fac nc din
timpul de munc timpul dominant; apar noi ideologii de valorizare a fraciunilor timpului social
sub impactul noilor tehnologii i a noilor forme de interaciune social. [apud. 63, p.93]
Geneza conceptului de TL a orientat cercetarea spre identificarea problematicii TL, care
din punct de vedere social-istoric, economic, cultural, pedagogic, este reprezentat de
urmtoarele aspecte, dup cum urmeaz.
TL o problem social-istoric . n studiile tiinifice ale cercettoarei C.Angelescu, TL a
devenit un factor generator de mutaii sociale, prin multiplicarea activitilor din TL care
coincide cu apariia unor noi industrii, a unei infrastructuri specifice n dezvoltarea a unor
produse sau servicii tehnologizate. nceputul procesului de democratizare a activitilor de TL a
ctigat dimensiuni de mas, impunnd o anumit organizare a spaiului pentru autoformare,
informare, pentru noi practici culturale i artistice la toate nivelurile: familia, localitatea, teritoriu
naional, pn la cel regional, continental, planetar. [6, p. 215; 63, p. 92-93]
n contextul social, TL era determinat de cauzele i efectele evoluiei civilizaiei, descrise
Tabelul 1.1. Tendinele fenomenului de TL n context social
Cauze

Efecte

reducerea numrului orelor de munc;

creterea numrului orelor libere dintr-o zi;

rspndirea week-end-ului;

creterea numrului de zile libere ntr-o


sptmn;

creterea numrului zilelor de concediu;

creterea numrului de sptmni libere ntr-un


an, apoi numrului de ani liberi din via.;

19

drept soluii umaniste ale acestei probleme. Dup G.Toti, analizm tendinele de progres ale
fenomenului de TL n contextul societii civilizate, prezentate n Tabelul 1.1 [175, p. 157].
Concepia social a TL rspndit n Frana la nceputul anilor '50 era considerat un dar
al calendarului. Discrepana continu ntre viaa social productiv, dinamic, contradictorie i
expansiv, pe de o parte, i viaa de consum, pasiv, static, linear asemenea unei condamnri,
lipsit de orice evoluie spiritual, pe de alt parte, se agraveaz i dimensiunea TL apare ca un
timp pierdut fr sens. Plecnd de la nelintea acestei probleme pe care au ridicat-o francezii prin
studiul Civilsation du travail? Civilsation du loisir? (fr. civilizaia muncii? civilizaia timpului
liber?) G.Toti afirma c munca trebuie s-i asume responsabilitatea pentru virtutea TL, iar
TL trebuie s capete din nou o valoare social [idem, p. 289].
Problematica TL propus de J.Dumazedier la Congresul mondial de sociologie de la Stresa
din 1959, studiile ntreprinse au atribuit TL o semnificaie, transformndu-l n timp contient, n
timp de lupt pentru eliberarea muncii, n relaie contient, chiar n cursul divertismentului i
distraciei, a contradiciei dintre munc i TL, a necesitii reunificrii timpului omului n
ntreaga dimensiune temporal a existenei sale, ca prim for activ a societii, ca furitor al
acesteia. [idem, p. 225-229]
TL ca o problem economic este abordat de cercettorii de la Institutul de Cercetri
Sociale de pe lng Universitatea din Frankfurt, Germania, care, dup o serie de anchete asupra
perspectivelor civilizaiei industriale, se ntreab: Ce vor face oamenii cu TL care se va crea,
poate nu chiar n viitorul cel mai apropiat, ca urmare a automatizrii?. [175, p. 268]
Instituirea unei societi de consum, potrivit unui studiu din SUA, constituie o mare
problem economic pentru populaie, care consum anual n zilele libere mrfuri i servicii
furnizate de industria TL n valoarea sumei aproximativ dublu celei cheltuite pentru automobile
i jumtate din cea cheltuit pentru alimentaie. Dat fiind progresul tiinei i tehnicii, a crescut
tendina de perspectiv ctre reducerea duratei muncii ca preferabil sporirii consumului. De aici
morala rezumat pentru toi - timpul cost bani.
Potrivit cercettorilor H.D.Thoreau, G.Soule care n sens economic, susin c pot fi
considerate drept o chemare la reducerea costului de oportunitate a TL. Ideile au fost anticipate,
deoarece existena tendinelor au fost postulate prin reducerea substanial, ntr-un viitor
apropiat, a anilor de munc, lungirea perioadei de colarizare i reducerea vrstei de pensionare.
Creterea nivelului de trai, obinute cu lupte i sacrficii grele, are, n cadrul actualei organizri a
culturii de mas, o dinamic a TL economic divizat: n micul TL al zilei, n TL mijlociu din
fiecare sptmn i n marele TL constituit de concediul anual. O importan practic au
iniiativele pentru finanarea vacanelor - organizate i adoptate la Congresul n problemele
automatizrii din 1956, Italia - prin renumitele case de economii pentru excursii, mprumuturile
20

pentru concedii, creditele turistice pentru TL, casele i centrele de vacan, economiile turistice,
timbrele turistice prezint o utilitate a celor care vor s-i nvee pe cei interesai s dispun de
petrecerea TL. [175, p. 273, p. 278, p. 289]
TL ca o problem cultural. Cercettorii anilor 50 au identificat probleme ce au aprut n
faa celor ce se tem ca din civilizaia industrial s nu ias un nou umanism, umanismul TL.
UNESCO, prin coordonarea a trei institute din Europa: Institutul pentru problemele educaei din
Hamburg, Institutul de tiine sociale din Kln i Institutul pentru problemele tineretului din
Gauting, n apropiere de Monaco, a desfurat o anchet, cu scopul de a aduna un numr
suficient de date i de a stabili criterii valabile de comparaie i evaluare a cercetrilor asupra TL
care se vor desfura n viitor n diferite ri europene. [175, p. 218-224]
n acest sens, statutul cultural al TL este identificat n activitile de recuperare prin
educarea adulilor, activiti de integrare social, recreaia activ.
Odat cu nfiinarea Institutului pentru TL al muncitorilor la Stockholm, care se ocup cu
eficiena n educaia adulilor membri ai sindicatelor i ai diferitelor organizaii politice, sunt
nregistrate 60 de coli populare daneze, colile din centrele muncitoreti ale lui Roskilde,
colile de continuare pentru tinerii ntre 14 i 18 ani. n 1871 a luat natere Societatea pentru
educaia popular din Germania, care n 1910 avea n ntreaga ar 7000 de secii de studii.
Astzi s-au extins cursurile de cultur elementar pentru muncitori, organizate de colaboratorii
sindicatelor i ai universitilor. n Austria se dezvolt organizaii culturale de stnga i asociaii
publice i particulare pentru organizarea TL. n Elveia i desfoar activitatea o Federaie
naional pentru educaia adulilor, renumita iniiativ tren-coal. n Anglia, SUA exist centre
i organizaii specifice TL, adic cu caracter recreativ. n Frana activeaz larga micare Peuple
et culture (fr. oamenii i cultura), marea organizaie particular prezidat de J.Dumazedier. Toate
organizaiile de tip cultural menionate mai sus, au la baz o instruciune elementar pur
cantitativ, ns sufer de lipsa unei planificri i a unei concepii comune care s asigure o
omogenitate i o valabilitate cultural.
n 1956, Centrul eurpean de cultur lanseaz problema TL la Congresul internaional inut
la Philadelfia, dar cu sediul la New York, pune problema elaborrii unui document internaional
prin care s se stabileasc principiile unei doctrine a recrerii universal aplicabile. Printre
problemele prioritare, au fost discutate: despre mrirea TL i despre europenizarea culturii;
despre pericolele i speranele crora le poate da natere sporirea previzibil a TL; despre
politica TL i noua semnificaie a muncii. [idem, p. 284-285]
TL o problem pedagogic. Existena ambiguitii conceptului de TL determin dou
realiti: n primul rnd, TL privit ca lips de ocupaie provoac inadaptare, descumpnire psihic
omului, n al doilea rnd, TL este o valoare de sine stttoare de eliberare de stresul muncii, de
21

eliberare a energiilor fizice i spirituale ale omului. Acestui nivel de msurare a TL utilitarist i
funcional, i se ncredineaz sarcina de a realiza revana privatului asupra publicului. Se
nfiineaz coli de ucenicie i se dezvolt acele instituii de educare a tinerilor i adulilor prin
promovarea activitilor de educaie permanent, pedagogia TL, loisir-uri educative, pregtire
pentru libertate, care au o conotaie de ordin mondial. [175, p. 258-259]
n acest context, s-au publicat lucrri teoretice cu privire la necesitatea de a fi constituite
centre pentru formarea de animatori n domeniul activitilor educative i recreative. UNESCO,
de ex., a nceput s se ocupe din anul 1954 de formarea animatorilor. Renumita organizaie
american Asociaia Naional de Recreere (engl. National Recreation Association) a clasificat
n ase grupe diferitele tipuri de lideri ai TL: superintendent, supervizori generali, supervisori
sau directori de activiti speciale, directori sau manageri de centre, play-leaders (engl.
conductori de joc), specialiti de recreere. Aceasta a condus la trecerea de la societatea de
recreeri dirijate (din fr. - les loisirs dirigs) la societatea democratizat a TL, n colile secundare
din Frana, unde nvmntul este dezvoltat prin dimensiunea de TL n cadrul procesului
educativ. Se implementeaz tehnica TL, tehnica muncii n grup, metodologia animatorilor,
dezbaterile, procesele, reuniunile n 5, n 6, n 7, radiotelecinecluburile, psihodrama i toate
elementele audiovizuale n scopuri pedagogice. Potrivit tiinei TL studiate de J.Dumazedier,
acestea pot avea funcia provizorie de educare a unei mentaliti critice, a unui spirit de clas, a
unei paleative culturale de relaii umane. [idem, p. 288-289]
Odat cu progresul societii industriale, orele de lucru s-au micorat, iar promovarea TL a
devenit prima etap de divertisment, urmat de a doua etap organizat pe dimensiunea forei de
munc, care este o continuitate a productivitii n relaie cu TL de consum, deoarece se mrete
recreaia necesar pentru sporirea eficacitii muncii. TL a permis eliberarea n mas de forele
de munc manuale, pentru c progresul tehnico-tiinific a facilitat lrgirea cmpului de consum,
odat cu dezvoltarea nvmntului democratic. n acest sens, TL i educaia constituie
principalele elemente de aciune reciproc autonom pentru libertatea indivizilor fa de
instituie. [230, p. 628-633]
Conchidem, c TL este rezultatul unui proces istoric asociat fenomenului hedonismului,
care a devint un interval de timp pentru autoformare, informare, pentru noi practici culturale i
artistice n epoca informaional.
Aadar, fenomenul de TL a evoluat de la un tip de societate la altul, depinznd, n general,
de gradul de dezvoltare socio-economic a societaii respective, iar analiza fcut ne permite s
evideniem importana perspectivei teoretice care susine c, fr o bun secvenializare i
alocare raional a intervalelor de timp pe tipuri de activiti, nu se poate vorbi de randament, ci
22

de lipsa performanei. Prin urmare, dincolo de obligaiile colare, profesionale, familiale sau
sociale standardizate, ETL se constituie ca o necesitate a formrii-dezvoltrii personalitii.
Prezentm n Tabelul 1.2. un sistem de idei fundamentale privind evoluia TL n societatea
modern, care au fost sintetizate dup studiile cercettorilor D.D.McLean, A.R.Hurd,
N.B.Rogers [206, p. 34-38], G.Torkildsen, [apud 198, p. 22; 224] i G.Videanu [182; 185].
Tabelul 1.2. Idei fundamentale privind evoluia conceptului de timp liber
Idei fundamentale
TL - ofert de
timp suplimentar
pentru munc

Autori
ai conceptului
de TL
G.Soule,
S.Parker,
C.K.Brightbill
D.Austin

TL
oportunitate de
autodezvoltare

TL - stare
marcat de
libertate
TL valoare
religioas sau
expresie spiritual
TL - viziune
holistic mai mult
empiric

M.Neumeyer,
E. Neumeyer
J.B.Nash
C.K.Brightbill
E.Larrabee,
R.Meyersohn
J.Nakhhoda
Ch.Sylvester
H.Ramsay

J.Dumazedier
J.Pieper
J.Neulinger,
G.Godbey

TL - mod/stil de
via
TL o abordare
tiinific printr-o
nou educaie

T.Goodale,
G.Godbey
R.Sue
G.Videanu
A.Sivan
H.Ruskin

Coninut ideatic
Ofer responsabilitatea persoanelor n utilizarea TL de
bunvoie, fie n deplasri, studii sau implicaii sociale bazate pe
munc, ns aceasta exclude timpul pentru activitile de
ntreinere, astfel ca somnul, hrana sau de ngrijire personal
[apud 198; 213].
TL ntotdeauna autodetermin oportunitile persoanelor spre
o motivaie intrinsec, spre a tinde ei nii ctre succesul
aplicat de abilitile lor n scopul de a face fa provocrilor,
astfel nct experienele cresc productivitatea, sentimentele de
autorealizare, de ncredere n sine i de plcere [apud 216].
Oportunitatea de a se bucura persoana n activiti, n afara de
rigorile pasive, ce nu sunt necesare de fiecare zi.
Activitile TL implic patru nivele: pasiv, emoional, activ i
creativ [apud 198] .
TL este o stare de linite contemplativ a demnitii;
TL este o stare de spirit n cazul n care o persoan este
liber de gndurile necesare de baz [apud 198].
Legtura dintre consumul de TL i religie drept finalitate
divin;
Idealul TL ca asistri de reflecie despre via, relaiile
noastre cu cei din jur, Divinitatea Suprem, Adevr, Dreptate,
sens etc. [213]
TL este o trinitate complementar vieii omului prin
destindere (relaxare, odihn), divertisment i dezvoltare
personal (cultural);
TL este atitudine mental sau spiritual direciei culturale
[apud 198].
TL implic stilul de via holistic, n sensul c viziunea unei
persoane despre via nu poate fi brusc fragmentat ntr-un
numr de sfere ca activitile familiare, religioase, lucrtoare i
libere [213]. Toate acestea sunt vzute ca parte integr n care
persoana se implic cu toate capacitile ei, urmrind
autorealizarea n sensul de a fi creativ pe tot parcursul vieii.
TL este de a avea idei libere i meritul de via [apud 194].
Abordarea educaiei n corelaie cu TL [225; 239] ;
Necesitatea valorii de TL n educaia personalitii pe tot
parcursul ntregii viei [185].
ETL o nou dimensiune n noile educaii [182; 184; 220].

23

Ideile relevate n evoluia conceptului de TL, dup cum reiese din Tabelul 1.2, au stat la
baza dezvoltrii noului deziderat n educaie educaia pentru timpul liber.
n lucrarea Vers un civilisation du loisir, J.Dumazedier prezint o definiie a TL n
contextul educaiei, care reprezint un ansamblu de activiti crora individul li se dedic n
mod liber, de bun voie i cu plcere, fie pentru a se odihni, fie pentru a se distra i a-i satisface
nevoile estetice, fie pentru a-i mbogi informaia sau a-i completa n mod dezinteresat
formaia, pentru a-i lrgi i dezvolta participarea social voluntar sau capacitatea creatoare,
dup ce s-a eliberat de obligaiile profesionale, sociale i familiale [apud 6, p. 24].
n lucrrile cercettorilor romni C.Cuco, E.Macavei, A.Tnase, E.Trua, S.Mardar,
I.Bonta, G.Ra .a. este determinat coninutul TL prin anumite atribute precum libertatea
personal, satisfacia individual, creativitatea, (auto)mplinirea, jocul, recreerea etc.
C.Cuco definete TL drept o rezultant n urma reamenajrii timpului de lucru, a stabilirii
de noi raporturi ntre timpul pentru sine i timpul pentru alii [63, p. 92-93].
E.Macavei consider loisirul (fr. TL), drept un ansamblu de preocupri liber-alese motivate
de interes, pasiune, hobby-uri, de dorina de relaxare, continuitatea activitilor de nvare i
activitate profesional. Acestea satisfac trebuinele de odihn activ i relaxare, pentru
redobndirea tonusului intelectual, afectiv i volitiv. [122, p.288]
A.Tnase definete TL ca parte rmas disponibil dup efectuarea activitilor
profesionale, care este folosit pentru ridicarea calificrii, studiu, manifestri cultural-artistice,
distracii, sport, activitate obteasc, destindere n vederea dezvoltrii sentimentului de
satisfacie a tririi timpului, formarea unui stil de via civilizat, valorizarea tradiiilor i
obiceiurilor naionale, identificarea modalitilor de relaxare, cultivarea atitudinii optimiste fa
de via, coal, familie. [174]
Cercettorii E.Trua, S.Mardar caracterizeaz TL prin absena presiunilor exercitate de
diverse solicitri i delimitat de timpul de munc. Aceti autori definesc TL al elevului astfel:
timp rmas dup ce a rspuns obligaiilor colare i familiale, timp n care se desfoar
ocupaii alese de el, din propria voin, fie pentru a se relaxa i delecta, fie pentru a-i dezvolta
informaiile i cultura, fie pentru a participa voluntar la viaa social [177, p. 271].
G.Ra subliniaz importana TL folosit n mod recreativ, distractiv, timpul n care se
realizeaz o plcere, o pasiune, un hoby (micare, lectur, vizionarea unui film, pictarea unui
tablou, cusutul unui goblen, pescuitul etc.), n principal activitatea de relaxare, de destindere i
distracie. Caracteristica acestui timp este mai mare sau mai mic, n funcie de modalitatea de
gndire i de aspiraie a fiecrei persoane n parte, n funcie de gradul de cultur, n funcie de
capacitatea de organizare i capacitatea voluntar de a se integra ntr-un anumit program. [156]
24

1.2. Abordarea multiaspecual a conceptului de timp liber


Analiza evoluiei conceptului de TL ne-a permis s identificm mai multe perspective de
abordare a acestuia filosofic, sociologic, psihologic, pedagogic, reflectate n teoriile
existente n domeniu i care se manifest la nivelul practicilor instituionale i cotidiene din
diverse sisteme educaionale, ceea ce constituia un demers important pentru conceptualizarea
educaiei pentru timpul liber.
Abordarea filosofic a timpului liber s-a conturat n antichitate. Aristotel susinea ideea c
omul are nevoie de recreere, pentru c altfel i-ar fi imposibil s susin un efort continu. n
lucrarea Metafizica, el a definit TL prin repaus, rgaz [11, p. 75], fcnd distincie ntre
noiunile de repaus, divertisment i rgaz, care la nivelul limbajului comun, sunt, de obicei,
confundate cu TL, dedicat activitii intelectuale, contemplrii filosofice, acesta fiind nu numai
compatibil, ci chiar surs a fericirii umane [apud 63, p. 252-253]. n renumita lucrare Etica
nicomahic, filosoful antic a desemnat TL ca o activitate contemplativ consacrat artei,
tiinei, vieii spirituale, filosofiei, aceasta devenind pentru om modul cel mai nltor de
petrecere a TL, timpul de care el dispune, prin bunul lui individual i inalienabil din propria lui
via [apud 62; p. 252-253]. Tot Aristotel a precizat c delimitarea conceptual a dihotomiei ntre
munc i TL va fi depit de ritmul dezvoltrii spiritului omenesc [apud 175, p. 326].
n schimb n Legile lui Platon gsim ideea c TL este o activitate sacr a omului dedicat
zeilor, iar problema despre petrecerea TL este pus numai pentru copii prin jocul supravegheat,
pentru tineri prin dansuri i ntreceri sportive; restul timpului fiind mprit ntre munc i
ceremoniile religioase. [175, p. 6-8]
n general, gnditorii antici Aristotel, Platon, Cicero considerau c TL l nnobileaz pe om
tocmai prin libertatea sa, prin liberul arbitru, legat de nsi natura i demnitatea uman. Omul
are posibilitatea de a cheltui din propria rezerv de timp pentru plcere, pentru satisfaciile
trupeti i spirituale, pentru ataraxie i contemplare. Filosofii antici nu considerau o asemenea
utilizare a TL inutil sau primejdioas i nici timpul de contemplaie sau pur i simplu de
divertisment drept timp pierdut [idem, p. 150].
Abordarea TL a existat i n preocuprile gnditorilor europeni. Timpul, n general, dup
marele filosof german Im.Kant, reprezint o form a priori a sensibilitii, care preexist att
experienei interne, ct i celei externe, transpus pe seama contiinei transcendentale. Prin
contiin, omul are apriori n ea intuiia de timp, care descoper o ordine de succesiune n lumea
experienei. Omul, odat cu experiena, primete o ordine temporal n afar de cea spaial.
Conform teoriei kantiene, timpul aprioric este forma timpului vital bogat n nsuiri legat de
contiina concret, vie i real, a omenirii. [115; 157, p. 50-63]
25

Filosoful francez H.Bergson susine c timpul este simirea duratei concrete, adic trirea,
iar nu o linie abstract proiecat n spaiu [apud 157, p. 70]. Natura timpului este originar
deodat cu contiina i totodat, dobndit n urm prin evoluia vieii de relaiune a omului.
S.Herbert a rezumat rolul TL astfel: Ocupaiile din TL fac parte din via, deci aceste
ocupaii din TL trebuie s fie parte component din educaie. [197, p. 75]
Filosoful romn C.Rdulescu-Motru s-a ocupat de contiina timpului care se structureaz
dup orizontul vieii de relaiune, sau dup cmpul culturii, n care omul triete [157, p. 76].
Contiina timpului se refer la cultura de astzi, constituie mediul nostru intelectual i moral.
[idem, p. 78]
Timpul, pe ct de uor l percepem, pe att de greu l conceptualizm, consider
C.Rdulescu-Motru: cu ct a fost mai mult studiat, cu att s-a constatat c problema timpului
este mai grea [157, p. 70]. Noile cercetri asupra timpului confirm c nimeni n-a fost n stare
s-l defineasc ca timp pur i simplu, ci raportat la un fel de timp. Marelei filosof cretin
Sf.Augustin relateaz: Dac nimeni nu ncearc s afle asta de la mine, tiu (ce este timpul);
dac eu a vrea s explic noiunea cuiva care m ntreab, nu tiu. Cu toate acestea, afirm cu
ncredere c tiu fiindc dac timpul nu s-ar scurge, nu ar exista timp trecut, iar dac n-ar mai s
vin nimic, n-ar mai exista timp viitor, care, dac nu ar exista nici el, n-ar mai exista timp
prezent [apud 63, p. 11]. Astfel deducem dificultatea perceperii timpului i a tririi ntr-o durat
limit considerat n raport cu utilizarea care i se d. Timpul trit de om semnific o succesiune
necesar dintre trecut, prezent, viitor. Pe baza lor organizm obligaiile noaste sociale, afirma
C.Rdulescu-Motru [157, p. 70]. Una dintre aceste dimensiuni dac ar lipsi, perceperea timpului
ar deveni nesigur pentru fiina uman.
n acest context, C.Rdulescu-Motru confirm dou opinii: prima susine c timpul
presupune n sufletul omului un punct fix i identic cu sine nsui, un eu, care apreciaz ntre
trecut, prezent i viitor, i acest punct fix, identic cu sine nsui, eul, de o aa de mare importan,
cum poate el s aib o alt origine dect deodat cu originea contiinei omeneti [157, p. 73].
Tot astfel, i filosofii teologi afirmau c n acest punct fix, identic cu sine nsui, n eu, st o
prticic din divinitate, deci o mrturie a nemuririi sufleteti. A doua opinie, susine c timpul
trebuie considerat un produs al evoluiei vieii sufleteti, el este o cucerire treptat a contiinei
[idem, p. 73].
Aadar, conceptului de TL n filosofie i este atribuit semnificaia de libertate (libertate a
contiinei, libertate de creaie). Dac timpul ncepe odat cu creaia: Orice creaie autentic e o
nnoire. i fptura ivit cu timpul, se schimb mereu cu timpul ..., atunci libertatea este
neleas ca decizie voluntar n vederea unui scop, ca opiune, adic puterea de alegere ntre
ceea ce sunt i ceea ce vreau sau urmeaz s devin, deci libertate creatoare. [88, p. 23; p. 59]
26

Coninutul libertii l constituie valorile, iar fapta constructiv creatoare i este sensul.
Pr.C.Galeriu scria c Binele nsui e condiia libertii i a naturii adevrate [idem, p. 71].
Abordarea sociologic caracterizeaz TL drept un fenomen social recunoscut n domeniul
tiinific (tiina despre timpul liber) abia n sec. XIX, dei ideile fundamentale ale conceptului
de TL se regsesc n operele filosofilor antici. Totui, tiina despre timpul liber dezvluie dou
aspecte principale pentru autoformarea personalitii integrale: necesitatea social i libertatea
individual. [189]
Erich Fromm, socio-psiholog german, descrie TL care rmne mereu dependent de timpul
de munc i nu se elibereaz niciodat de mecanismul produciei. n acest sens, omul practicnd
divertismentul, ncearc s-i adoarm contiina nefericirii lui. El caut s ctige timp i pe
urm se gndete cum s omoare timpul ctigat. Astfel, munca se transform n libertate
intelectual creatoare, TL ndeplinete funcia de a reda omului muncii echilibrul sufletesc. [apud
175, p. 250]
Sociologul francez J.Dumazedier, definete TL drept un ansamblu de activiti n care
individul poate s se dedice din plin, dup preferine, fie pentru a se reface, fie pentru a se distra,
fie pentru a-i dezvolta informarea sau formarea, dup ce i-a ndeplinit obligaiile sale
profesionale, familiale i sociale. n ansamblul activitilor umane J.Dumazedier distinge patru
categorii ale TL, prin urmtoarele: munca profesional; obligaiile familiale; obligaiile sociospirituale i socio-politice; activiti diferite de obligaiile instituionale menionate, activiti
orientate cu prioritate spre realizarea personal. [apud 6, p. 20-24]
Una din principalele caracteristici structurale de abordare sociologic a conceptului de TL
este caracterizat prin semnificaia, valorile i funciile n egal msur cu relaiile dintre
instituiile sociale, pe care le prezentm prin urmtoarele aspecte.
1. Munca: fenomenul apariiei TL n conexiune cu munca (serviciu) a dat natere la un
curent important numit timpul social; astzi este mai puin accentuat munca manual, adic nu
mai este omniprezent n viaa popular. Aceast abordare a fost de multe ori bazat pe studiul
de schimbare a vieii sociale n general, i valorile muncii n particular. Totui, exist influena
TL asupra muncii n sine.
2. Familia: relaia dependent dintre familie i TL; aceasta determin influena familiei
asupra organizrii timpului de munc, timpului colar i TL.
3. Religia: studiul relaiilor dintre sistemul religios i TL se preocup de comunitatea
religioas prin deschiderea instituiilor de recreere local (de ex., terenuri de joac, ritualurile
srbtorilor religioase etc.), care promoveaz valorile religioase i practicile de consum a TL
sntos.
27

4. Sportul: acentul se pune pe utilizarea TL pentru practicarea sportului de sntate,


activiti de formare etc.
5. Educaia: promovarea ETL n coal, se ia n consideraie ca un loc/suport de nvare
i educaie.
6. Economia: dimensiunea economic n petrecerea TL este deosebit de important n
estimarea cheltuielelor de consum ale petrecerii TL, precum i TL comercial, economia
spectacolelor, evoluia consumului. [237, p. 15-17]
Exist mai multe pri implicate n furnizarea facilitilor de petrecere a TL prin: centre
guvernate, agenii directe primare; autoriti unice; consilii pariale; consilii sectoriale; consilii
parohiale/locale; instituii astfel ca coala, colegii i universiti; companii din sectorul privat;
companii non-profit i centre de caritate; numr substanial de organizaii ale voluntarilor;
grupuri de presiune naionale i locale. [224, p. 142]
Orice activitate uman, indiferent de modalitatea de realizare, de locul de desfurare, de
implicaiile produse, de obiectivele urmrite se desfoar ntr-un anumit interval de timp,
considerat ca ipostaz a existenei. [12, p. 10]
G.Pronovost, sociolog francez, evideniaz cele mai preferate tipuri de activiti ale omului
n TL [237, p. 114]:
Actviti fizice i sportive: activiti fizice individuale de meninere n form; sport n
grup unde este competiie; activiti sportive n aer liber; spectacole sportive.
Actviti culturale i socioculturale: activiti culturale i socio-culturale; srbtori i
spectacole culturale; evenimente culturale, de ex.: expoziia etc.; lectura.
Actviti sociale: activiti familiale; reuniuni sociale (dansul, seratele, etc.); conversaii;
restaurri.
Actviti de relaxare sau de mediere: radioul, muzica, TV; cinema; internetul
/computerul etc.
Jocul i divertismentul: jocul social; jocul de adresare; distraciile; activiti de petrecere
a TL, tiinifice i tehnice; activiti n comunitate.
Alte activiti: odihna, relaxarea; cltoriile; monitorizarea TL; activiti religioase sau
spirituale etc.
Activitile din TL contribuie n viaa persoanei prin trei funcii majore: a) regenerarea,
refacerea forelor fizice i spirituale epuizate n timpul ndeplinirii obligaiilor profesionale,
familiale i sociale; b) compensarea, exercitarea capacitilor insuficient solicitate n timpul
activitii profesionale; c) dezvoltarea, o funcie ideatic care are rolul de a da individului o
anumit orientare n domeniul ideilor. [88, p. 56]
Pentru cercetarea noastr, abordarea sociologic este important din dou motive:
28

a) toat lumea are nevoie de formare pentru a ti cum s-i utilizeze timpul liber ntr-un
spaiu plin de realizri semnificative;
b) utilizarea corect a timpului liber ofer armonie i echilibru n ritmul de via al
oamenilor.
Astfel, sociologul rus ., afirm c aciunea socio-cultural asigur un spaiu
multilateral n formarea-dezvoltarea orientrii valorilor sociale asupra personalitii, datorit
evoluiei noului domeniu de ETL, care ofer utilizarea eficient a ansamblului de instrumente,
metode i forme de organizare a activitilor socio-culturale n TL [191, p.65].
Abordarea psihologic a conceptului de TL evideniaz direcionri de mecanisme
psihologice funcionale, de la noiunea de timp ca dimensiune al existenei personale prin trirea
trecutului, prezentului i viitorului pn la caracterizarea ideal a timpului vieii realizat prin
succesiunea de evenimente externe i interne ale organismului uman, cum ar fi: timp biologic,
timp de nvare /timp colar, de lucru, timp familiar, timp personal. [116, p. 1231-1235.]
J.Piaget considera c timpul nu se percepe i nici nu se vede, se percep doar evenimentele,
adic micrile i aciunile, vitezele i rezultatele lor. Timpul calitativ se sprijin pe spaiu i
vitez [apud 81, p. 696; apud 82, p. 376]. Studiile de psihologie genetic ale cercettorului [152]
au artat c orice copil i organizeaz timpul n universul ce l nconjoar, mai nti intuitiv i
apoi printr-un ansamblu de operaii mentale, fie calitative, fie metrice. La nivel intuitiv, copilul,
n conformitate cu legile generale ale egocentrismului intelectual, judec timpul fizic ca i cum
ar fi o durat intern. De aceea, el nu poate ajunge la ideea unui timp omogen, comun pentru
toate fenomenele, dect atunci cnd ajunge la capacitatea unei construcii logice de operaii
grupate ntr-un ansamblu coerent. La toate vrstele, timpul subiectiv se sprijin pe timpul fizic. n
stadiul operaiilor mentale, cele dou sisteme temporale rezult din organizarea lor mutual, din
reciprocitatea celor dou sisteme de referin ce se construiesc i se stimuleaz reciproc n
funcie de structura ontogenetic a stadiilor de dezvoltare a personalitii umane pn la vrsta
adult. [236, p. 205-208]
Un alt cercettor, P.Fraisse, evideniaz procesele care regleaz achiziia i uzana unor
astfel de determinri, precum durata, ritmul, secvena i orizontul temporal al structurii timpului.
Unele dintre aceste procese sunt de ordin natural i depind de alternana zilelor i a nopilor, de
proprietile stimulilor utilizai - cu deosebire de intensitatea acestora. Altele sunt genetice i
variaz n funcie de vrsta i sexul subiecilor, n timp ce altele sunt de natur cultural i
dependente de fora lor simbolic. [231, p. 3]
n acest sens, fundamentul psihologic cotidian de structurare temporal a timpului liber
este direcionat de caracterul general al timpului. Dup E.Berne, exist ase moduri de
structurare a timpului raportate la temporalitatea elevilor adolesceni [228]: 1. Retragerea, o
29

form de nchidere n sine care poate anuna o pregtire a forelor, o form inteligent de
ofensiv din nevoia de relaxare emoional. Motivele acestei retrageri de ctre elevul adolescent
pot fi multiple: retragere de oboseal, plictiseal, expectan, superioritate, neatenie, dezinteres
etc. 2. Ritualul, un act cu o serie de gesticulaii ce pregtesc eventuala ntlnire interpersonal.
Elevii adolesceni ncearc s se cunoasc pe sine n raport cu ceilali, s se abordeze prin
formule sociale i culturale, cum ar fi: salutul, expresii de ntmpinare, evaluri generale etc.
3.Recreerea, timpul de consum cu prilejul unor ntlniri de conversaii ntre adolesceni, pentru
ca s treac timpul. 4. Activitatea, o form de cooperare ntre adolesceni pentru atingerea unor
eluri. Timpul activitii este bazat pe un timp activ, profitabil pentru toi, deoarece n activitate
faptele conteaz, ndeplinirea cu succes a unor roluri, spiritul de echip, buna comunicare etc.
5.Jocul, o form de timp activizat, de interval, n care adolescenii pot efectiv ctiga: ntietate,
putere, statut etc. 6. Intimitatea, timpul dezvluirii, al autenticitii, al explicrii a ceea ce
adolescentul este sau dorete n perspectiv s fie. Acest timp este neprogramat i nereflectat,
astfel nct constituie una dintre cele mai profunde forme de structurare a timpului apelnd la
contiina uman. Intimitatea mbie la sinceritate, la transparen, la naturalitate etc.
S.Freud, numete TL drept un prilej de descrcare considerabil a impulsurilor
fundamentale ale libidou-lui narcisist, agresive i pur erotice [apud 175, p. 252]. n teoria
freudian TL este privit ca un element de umanizare a muncii, devenind un factor de echilibru
a personalitii omului, iar Friedmann a fost att de ncntat de teza freudian privitoare la
capacitatea muncii de a asigura un echilibru omului, nct a extins-o, dezvoltnd teoria TL ca
factor de echilibru. [apud 175, p. 252]
Cercettoarea romnc U.chiopu l citeaz pe A.Moles, care consider c omul i
mparte existena n dou pri ale timpului, una este impregmat de sarcinile profesionale,
sociale etc., iar alta este TL care pune problema de reorganizare a vieii personale. Dup
A.Moles, TL este evaluat ca un progres pentru civilizaie i dezvoltare personal, ns cellalt
timp este considerat substana dezvoltrii i progresului social [81, p. 667-696].
J.Neulinger definete TL ca o stare de spirit, ceea ce este un mod de a fi, de a fi n pace cu
sine i cu ceea ce faci ..., TL are un singur criteriu esenial i aceasta este condiia de percepere a
libertii. Orice activitate desfurat fr nici o constrngere sau compulsie, poate fi considerat
TL [209].
Cercettorul G.Torkildsen, unul din autorii care, n opinia noastr, a examinat i identificat
cele mai importante nevoi ale TL pentru personalitate, conform teoriei ierarhiei nevoilor
umane (A.Maslow) i teoriilor intelegenelor multiple, care se refer la urmtoarele [224, p.107]:
nevoia de noi experiene: astfel ca aventura, relaxarea i fantezia; de recunoatere i identitate;
nevoia de securitate: liber fiind de a-i fi sete, foame, durere; nevoia de dominare: pentru a
30

direciona pe alii sau a controla mediul; nevoia de rspundere i interaciune social: nevoia s
relatezi i s reacionezi cu alte personaliti; nevoia de activitate mental: de a percepe i de a
nelege/ de a contientiza; nevoia de creativitate; nevoia de serviciu interpersonal: de a fi nevoit;
nevoia de activitate fizic: a te menine n form, sntos etc.
Cercettorii Y.D.Lee i H.Ch.Lin sugereaz valorificarea studiului TL n baza a trei teorii
centrate pe nevoile personalitii [200]:
Teoria motivrii TL (Brown, 1975; Beard i Raghb, 1983; Kelly, 1990) - relev
importana factorului de motivare a comportamentului dup obinerea motivaiei interne i
externe. Motivaia intern este elementul de baz care conduce persoanele s ia parte la
activitile de petrecere a TL, la rndul su le aduce beneficii conform nevoilor interne ale
personalitii. Motivaia extern este o evaluare extern de tip stimul situaional. Motivaia
privind petrecerea TL se distinge n patru dimensiuni: 1. intelectual; 2. social; 3. competena
miestriei; 4. evitarea stimulelor negativi. Rezultatul pozitiv atribuie mbuntirea relaiilor
interpersonale, bucuria de via, nvarea abilitilor de specialitate, obinerea sentimentului de
succes i de satisfacere a curiozitii.
Teoria beneficierii TL (Tinsley i Tinlsry, 1986; Kao, 1995 etc.) - vizeaz participarea
persoanelor la activitile de consumare a TL n funcie de mediu, activitate, timp, stare de spirit,
atitudine, dorine, ateptri. Drept rezultat de participare a persoanelor n activitile TL sunt
influenele caracteristicilor individuale i sociale. Factorul beneficierii TL integreaz trei
caracteristici de evaluare a persoanelor ce benefeciaz de activitate n TL prin: 1. experiena de
via; 2. stilul de via sntos; 3. mbuntirea calitii vieii.
Teoria realizrii vieii (Lunca, 1988; Kelly, 1992 etc.) - conine o gam larg de
niveluri, ce reprezint elemente importante de (auto)realizare a vieii, precum: (auto)exprimarea;
interaciunea interpersonal; sntatea; divertismentul; mediul nconjurtor; relaiile de familie
etc. n general realizarea vieii este influenat de fiecare aspect al vieii, cum ar fi familia, TL,
sntatea, munca. ns aceast teorie stabilete corelaia realizrii vieii unei persoane dintre
cerinele vieii i dorinele lui n funcie cu sentimentele lui subiective i standardele de valoare.
Conchidem, din aceast perspectiv de abordare, c TL reprezint un concept complex,
fundamentat pe mai multe teorii psihologice, care implic mai multe dimensiuni de dezvoltare a
persoanei, precum cunotinele i abilitile de a participa i de a fi liberi de responsabiliti i
obligaiuni, diverse tipuri de activiti sau contexte de realizare n care persoana se angajeaz,
identificate ntr-o anumit cultur de relaxare pentru a ncuraja emoiile pozitive. Totodat, ele
dezvolt motivaia intrinsec de a petrece cu folos TL, aceasta fiind influenat de percepiile,
atitudinile i sentimentele unei persoane n timpul unui anumit timp, dar i ntr-un anumit context
31

de activitate. Implicarea TL n viaa persoanei poate satisface o varietate de nevoi, precum


expresia de autonomie, spontanietate, creativitate, plcere, relaxare, bucurie. [202, p.12]
1.2.1. Specificul abordrii pedagogice a conceptului de timp liber
Abordarea pedagogic a conceptului de TL cunoate o larg circulaie n tiinele
educaiei. n jurul acestei abordri s-a extins dezvoltarea tiinei timpului liber i au nceput s se
iniieze cercetri de aprofundare i dezvluire a potenelor educative de care dispune TL pe toate
treptele vieii omeneti. [12, p. 10]
Semnificaiile pedagogice ale conceptului de timp liber se divizeaz n [202, p. 7-9]:
a) TL fundamental /profund, care provine de la engl. serious leisure ceea ce semnific:
necesitatea elevului de a persevera ntr-o activitate; disponibilitatea elevului adolescent n
alegerea unei cariere n perioada de TL; necesitatea personalitii elevului de a pune efort pentru
a obine calificare i competene dorite conform teoriilor intelegenelor multiple; realizarea
diverselor beneficii speciale; abordarea relaiei personale ale elevului dintre etosul unic i lumea
social; o atractivitate personal a elevului i identitate social.
b) TL familiar /cotidian, care provine de la engl. casual leisure ceea ce semnific: o
activitate relativ plcut, de scurt durat, motivaia elevului fiind intrinsec plin de satisfacie;
o recreaie, care necesit puin /nici o pregtire special a elevului pentru a se bucura de ea;
ocupaii hedonice (de ex. jocuri de relaxare, conversaie sociabil, stimulare senzorial,
voluntariatul etc.); un timp important de consum n viaa personal i social a elevului.
Specialitii din domeniul tiinelor educaiei J.Delors [75], G.Videanu [182], L.Cuzneov
[73], D.Patracu [144], V.Guzgan [95] .a. consider c abilitile personalitii de a-i organiza
eficient TL sunt ntr-o strns legtur cu educaia i cultura acestuia. Viziuni interesante privind
conexiunea educaiei la valorificarea eficient a TL sunt reflectate n operele savanilor pedagogi
din toate epocile.
I.A.Comenius explic importana educaiei personalitii pe tot parcursul vieii sale,
afirmnd c toat viaa este o coal, subliniind c cel mai important n educaie nu este s
ctigm timp, ci s-l pierdem. [44]
J.Dewey afirma despre educaie c ...nu este un mijloc pentru a tri, ci se identific cu
aciunea de a tri o via rodnic i inerent semnificativ, singura valoare intim care poate fi
stabilit este tocmai procesul nsui al tririi [apud 33, p. 28].
Henz analizeaz pedagogia TL i educaia vzute ca propice de nvare i utilizare corect
a TL, ceea ce ofer un sentiment de petrecere a TL i armonia de srbtoare a evenimentelor
educative. Cercettorul distinge trei grupuri principale de activiti care se pot realiza n TL: 1.
hobby-uri, componente ale TL la nivel contient i activ; 2. activiti de divertisment, similare
32

petrecerii TL ntr-o form pasiv, precum privirea emisiunilor la TV; 3. activiti utile, dar nu
distractive. [apud 247]
Asociaia WLRA public n anul 1993 o serie de componente metodologice cu referire la
conceptul i esena de timp liber [242]:
Se refer la o anumit zon a experienei umane libertatea de alegere, creativitate,
satisfacie, distracie i creterea sentimentului de plcere a bucuriei i a fericirei. Acestea
acoper forme pline de expresie i activiti ale cror elemente sunt att natura fizic i
intelectual, ct i social, artistic i spiritual.
Este un aspect important al calitii vieii - un mijloc privelegiat de dezvoltare
personal, social i economic. TL este un produs cultural i industrial care creeaz locuri de
munc, bunuri i servicii. Totodat, factorii economici, sociali, culturali i de mediu pot
amplifica sau mpiedica petrecerea de TL.
Promoveaz o varietate de oportuniti n a alege i a decide permite indivizilor i
grupurilor s aleag activiti i experiene care sunt potrivite pentru propriile lor nevoi, interese,
preferine, pentru a-i atinge potenialul maxim de plcerea bucuriei, atunci cnd sunt implicai n
deciziile care stabilesc condiiile n timpul lor liber.
Este un drept fundamental al omului cum ar fi dreptul la educaie, sntate, locul de
munc i nimeni nu ar trebui s fie lipsit de acest drept, indiferent de sex, vrst, ras, religie,
credin, statut economic.
Dezvoltarea TL este facilitat prin asigurarea de condiii elementare de trai cum ar fi
sigurana, locuina, hrana, venitul financiar, educaia, echitatea i justiia social.
Faciliteaz spiritul de iniiativ al indivizilor n societate societile din ntreaga lume
sunt caracterizate prin nemulumirea n cretere de stres, plictiseal, lipsa de activitate fizic,
lipsa de creativitate i alienare n viaa oamenilor de zi cu zi.
A.Mendo, citat de E.C.Osorio, afirm c TL este un spaiu pentru recreere, ce contribuie la
perfecionarea corpului, intelectului i spiritului omului, acesta fiind o cerere a societii, iar grija
statului este de a asigura acest timp i resurse pentru mbuntirea condiiilor de consum i de
petrecere a TL. [244]
Cercettorul S.Paker explic legtura dintre educaie i TL prin dou modaliti: prima
const n filosofia educaiei, care privete direct TL ca satisfacere n viaa personal, acesta fiind
considerat parte a obiectivelor educaiei; a doua conine elemente de petrecere a TL n procesul
de nvare. Interdependena conceptelor de TL i educaie este desemnat prin funcia lor
comun de dezvoltare a personalitii. Deoarece educaia nu este limitat doar la procesul de
colarizare, ci este un proces pe toat durata vieii, pregtirea pentru TL poate fi introdus n
diverse forme de educaie. [apud 214, p. 433-434]
33

Dup M.Bender, educaia ar trebui s pregteasc elevii pentru funcii majore ale vieii,
inclusiv aceea de petrecere util a TL. Din moment ce TL este un element central pentru a
experimenta viaa cuiva, el merit o atenie sporit n nvmnt [apud 214, p. 433-434].
M.Brightbill i T.Mobley au perceput de asemenea, TL ca parte a nvrii. Explicnd
nevoia de educaie pentru via, ei au subliniat c potenialul TL este mai mult ca nvarea,
afirmnd: n timpul liber, noi putem s alegem, s adugm elementarul de ce s nvm [apud
214, p. 433-434].
K.Roberts analizeaz TL ca un proces de nvare, explicnd c sfritul unei zile de coal,
poate fi punctat cu un sunet al clopoelului, deoarece procesul de nvare este omniprezent, att
la locul de munc, de joac etc. Astfel, cercettorul a constatat c orice definiie a TL descris
explicit separat de realitatea vieii ar denatura obiectul. [apud 214, p. 433-434]
Un studiu recent privind legatura dintre nvare i TL a demonstrat c organizarea TL al
elevilor/studenilor contribuie la obinerea uni spectru larg de domenii n experienele de
nvare. Cercettoarea studiului A.Sivan constat c timpul de nvaare este o activitate care
ocup viaa acestor tineri i TL s-a dovedit a fi legat de nvare, de contextul social pentru
schimbul de experiene de studii dintre elevi/studeni. [214]
J.Kelly a definit conexiunea dintre educaie i TL ca o complementaritate: educaia asigur
oportuniti de socializare n TL, experiene de petrecere a TL i vizeaz dezvoltarea persoanei
pe tot parcursul vieii. Totodat, educaia poate fi privit n continuare ca o form de
mbuntire a calitii vieii n TL. [apud 214, p. 433-434]
n acest sens, TL este o component important a vieii fiecrii persoane, la orice vrst.
Pentru elevii-liceeni, TL poate fi o oportunitate n alegerea activitilor pozitive i de dezvoltare
a deprinderilor de via sau poate conduce la plictiseal i experiene negative. Cercettorul
C.U.Taller a constatat c aproximativ 40% din timp un elev-adolescent poate fi etichetat ca
discreionar sau nesupravegheat, iar acest timp neocupat al adolescenilor are influen asupra
dezvoltrii atitudinii i alegerii de prieteni i poate contribui la producerea unor comportamente
negative sau uneori antisociale. [apud 219, p. 2]
J.Calloway a subliniat necesitatea activitii n TL, care permite elevului adolescent o
gndire adecvat asupra gestionrii vieii lui [apud 219, p.4], n timp ali cercettori, Hemingway
i-a exprimat ngrijorarea pentru petrecerea TL care devine din ce n ce mai instrumentalizat din
punct de vedere tehnic prin caracterul de consum al societii moderne, prin urmare, timpul oferit
este mult mai mult consumat ca un produs, dect ca un proces independent i voluntar, pentru a
se obine anumite rezultate. Aadar, societatea de consum ne oblig s acionm mai mult dect
s gndim sau s simim n timpul nostru liber. n acest sens, ne propunem s evideniem n
34

continuare cteva idei conceptuale privind ETL, aceasta fiind tratat ca un mijloc educaional n
condiiile de tranziie modernizate la postmodernitate a societii [apud 210].
n viziunea cercettorului C.Cuco, timpul liber este timpul autonomiei individuale. TL se
poate extinde prin activiti precum: activiti manuale i artizanale - olrit, cusut etc; activiti
culturale - teatru, spectacole, audiii muzicale, filatelie etc.; sau activiti pur i simplu de loisir ah, jocuri de societate, sport etc. TL este un timp complementar, bogat n stimuli formativi, pe
cale de a fi dimensionat mai atent de ctre factorii responsabili. Animaia socio-educativ a TL
are o funcie dubl: de introducere a inovaiilor psihopedagogice, dar i de protejare a
organizaiei pedagogice printr-o inteligent dilatare a granielor. [63, p.78]
Susinem opinia cercettoarelor E.Macavei [122], M.Cozrescu [54], M.Palicica [141] care
consider c ETL ar trebui dezvoltat ntr-o nou ramur a pedagogiei - Pedagogia timpului
liber, care s se ocupe de problematica folosirii raionale i eficiente a diverselor activiti ale
TL, precum: colecionarea; lectura; plimbarea; drumeia; vizionarea spectacolelor; practicarea
sporturilor; participarea cu suporteri sportivi; activiti creatoare: tiinifice, tehnice, artistice;
jocul de societate: cri, table, remy, domino, scrable; lucru manual: tricotat, croetat, broderie;
vizite la cunotine; aniversri; serbri; excursii; cltorii etc. Pe plan moral, activitile de loisir
au ca efect trirea satisfaciei consumrii TL dup bunul plac, comunicarea cu alte persane,
nevoia de competiie. Aceste activiti permit odihna activ, relaxarea, reconfortarea, trirea
satisfaciei prin performanele activitii, eliberarea de stres. Prin activitile liber-alese,
generatoare de satisfacii se exerseaz atitudinile i convingerile morale ale persoanei. [122,
p.288]
Considerm c locul ETL este n contextul domeniului teoretic fundamental al tiinelor
educaiei, transpus prin definirea dimensiunii conceptuale, i n structura sistemului tiinelor
educaiei cu caracter aplicativ, avnd puncte de tangen cu pedagogia TL.
n aspect teoretic, evideniem teoriile fundamentale care au la baza dezvoltrii pedagogiei
TL i a aplicrii acesteia n programe educaionale, adaptate dup cercettorii L.C.Pesavento,
C.Ashton, S.J.Albrechtsen .a. [210, p. 11-20]:
Teoria flow(engl. fluxului, debitului, curent), (Csikszentmihalyi, 1990, 1992, 2000;
Voelkl, Ellis, Walker, 2003) conine metaforic termenul de debit /flux, ce semnific descrierea
unor sentimente de aciune fr efort ale persoanelor n perioadele de relaxare i sunt evideniate
cele mai bune momente din viaa lor. Debitul /fluxul poate duce la mbuntirea cunoaterii
asociate cu complexe de gndire, de actualizare i satisfacie. Potrivit cercettorilor acestei teorii,
desfurarea activitii care conduce spre debit/flux va ine cont de: prezentarea unui set de
provocri adecvate la nivel de aptitudini ale persoanei; formularea de obiective clare; prevederi
imediate ale feedback-ului. Aceste activiti care creeaz debitul/fluxul, cum ar fi jocurile,
35

distraciile ca aciuni repetabile, presupun un grad considerabil de implicare psihopedagogic,


avnd n vedere emoiile pozitive asociate cu experiena fluxului i conectarea acesuia la
motivaia intrinsec. [idem, p.12-13]
Teoria autodeterminrii (Ryan, 1985, 2000, 2010; Caldwell, 2004; Chirkov, 2009) a
fost fundamentat pentru dezvoltarea de intervenii educaionale i de organizare a TL.
Rezultatele persoanelor autodeterminate exercit un anumit nivel de control asupra a ceea ce se
ntmpl cu ei, prin luarea de decizii. Autodeterminarea este un construct care poate fi aplicabil la
nivel cross-cultural. De ex., ntr-o analiz trans-cultural, Chirkov a concluzionat c beneficiile
de autodeterminare sunt susinute de rezultatele numeroaselor cercetri empirice de nvare din
ntreaga lume, deoarece n perioada de TL este un timp sau o activitate a persoanelor care obin
un grad de experien relativ de libertate. Potrivit acestei teorii, trei nevoi fundamentale
psihologice au la baza motivrii i caracterizrii autodeterminrii urmtoarele: autonomia,
competena i relaionarea. Autonomia presupune percepia persoanei avnd posibilitatea i
capacitatea de a face alegeri i decizii bazate pe nevoi, preferine i interese. Competena
determin capacitatea sau abilitatea de a ndeplini cu succes o activitate la nivel de performan
i standart educaional. Relaionarea implic sentimentul de conectare cu alte persoane sau se
confrunt cu sentimentul de apartenen la grup. Conexiunea dintre autonomie, competen i
relaionare dezvolt direcii de aplicare i participare a persoanei n TL. [idem, p.13-14]
Teorii de dezvoltare i de prevenire (Kleiber, 1999; Larson i Verma, 1999; Witt i
Caldwell, 2005) explic legtura dintre participare la petrecerea TL i recreere cu dezvoltarea
personalitii adolescentului. Cercettorii acestei teorii au observat c fiecare activitate n
contextul ei este asociat cu o matrice distinctiv a experienelor de socializare pozitive sau
negative i valoarea de timp. De ex., cnd scade controlul parental, ntr-un context de relativitate
liber asupra adolescentului atunci crete importana acestuia n TL, care duc la comportamente
nedorite, cum ar fi acte de vandalism, risc sexual, abuzul de substane de risc. Din perspectiva de
dezvoltare, TL pozitiv de natur contribuie la dezvoltarea identitii i autonomiei
adolescentului, de asemenea realizrii academice, precum i dezvoltarea de competene i
iniiative n contextul promovrii la nivel fizic, social, cognitiv, sntate emoional i spiritual.
Aceste teorii se concentreaz pe promovarea stilului sntos de via a bunstrii i
diminuarea comportamentelor de risc ale adolescentului n consumarea TL. Astfel, elevii
adolesceni pot beneficia de programe educaionale pentru predarea constructiv a utilizrii
raionale de TL. [idem, p. 14-15]
Teoria constrngerii (Jakson i Scott, 1999) vizeaz combaterea factorilor care afecteaz
negativ participarea copilului n perioada TL, cum ar fi: lipsa de interes, n special din cauza
unor activiti de expunere sau din cauza familiei, lipsa culturii, influena relaiilor cu ceilali, de
36

ex. presiunea grupului; influena de zi cu zi, cum ar fi lipsa de timp, de bani, de transport; precum
i constrngerile stucturale, cum ar fi stereotipurile de activiti i lipsa de finanare a activitilor
pentru o parte a populaiei. Dezvoltarea modului de a nelege resursele de alegere /decizie
pentru TL de ctre copii, tineri i modul n care acetia solicit depirea obstacolelor duce la
mbuntirea calitii vieii. Echilibrul ntre perceperea beneficiilor, oportunitior existente i
modalitile n care constrngerile pot fi negociabile, toate acestea se combin pentru a influena
valorile asociate cu TL i promovarea educaiei pentru timpul liber. [idem, p. 16]
Teorii ale abordrii raionaliste (F.Taylor, J.A.March, H.A.Simon .a.) care
demonstreaz eficiena gestionrii raionale a TL la persoane prin urmtoarele trei modele de
luare a deciziei: modele de comportament intra-organizaionale, modele care provoac
participarea persoanelor, modele de conflict n cadrul organizaiei; i evideniaz rolul alegerii
raionale n luarea de decizii optime [238, p. 12-14]. Contextul acestor teorii au anticipat
fundamentarea unei noi competene n sistemul de competene-cheie competena de gestionare
a timpului liber la elevi n cadrul educaiei pentru timpul liber.
n concluzie, educaia i TL constituie astzi principalele elemente de aciune reciproc
autonom n formarea-dezvoltarea personalitii elevului, care, la vrsta adolescentin, are
tendina de a-i organiza ntr-un mod raional activitatea i TL [10, p.146]. Adolescentul nu se
definete prin ceea ce este, ci prin ceea ce poate deveni [1, p. 132], iar prezena adolescentului n
coal favorizeaz modaliti educative spre noi perspective, cum ar fi timpul nvrii fr
sfrit. [41, p. 413].
Delimitri conceptuale: timp colar, timp extracolar, timp liber. Sensul de baz al
fenomenului de TL este reflectat n ideea organizrii raionale a timpului elevului, care
funcioneaz la nivel de sistem educaional. Potrivit lui G.Mialaret, complexitatea acestei resurse
reflect interaciunea variabilelor evocate, de natur pedagogic - importana formativ a
timpului de instruire formal; psihologic - valorificarea proceselor intelectuale n raport cu
ritmul de nvare adoptat; economic - organizarea timpului de nvare n raport cu timpul
cotidian disponibil; medical - respectarea cerinelor de igien colar a nvrii; social
nelegerea timpului colar ca parte a timpului social. [235, p.330]
Cercettorul francez A.Massot ,,se opune inventarierii unei coli cu timp mprit, care
trece n prezent printr-o faz de concepie i de propuneri asupra organizrii ritmurilor colare
[234, p.201]. n acest sens, cercettorul evideniaz obiectiv ideea de interdependen sau
conexiune a conceptelor de timp colar, extracolar i liber n procesul educaional.
Literatura de specialitate evideniaz numeroase cercetri tiinifice cu privire la abordarea
conceptului de timp n procesul educaional.
37

Fl.Voiculescu consider timpul o resurs important a educaiei, pe care l divizeaz n


timp de nvare: instituionalizat i opional /facultativ i TL. [188, p.254]
C.Cuco explic noiunea de timp drept o variabil important de proiectare a nvrii. n
procesul educativ, timpul se refer nu numai la timpul consumat n coal / liceu, ci i la cel care
se consum dincolo de perimetrul ei, ceea ce este timpul extracolar n conexiune cu timpul
colar. [63, p. 38; p.78]
M.Jigu stabilete interdependena a trei componente ale timpului elevilor: timp colar,
timp extracolar i timp liber. [110, p.5]
D.Patracu vizeaz managementul timpului ca resurs educaional, drept parte
component a sistemului de nvmnt preuniversitar i universitar, racordnd gestionarea
timpului educativ pentru cel ce nva att prin organizarea condiiilor pedagogice privind
infrastructura colii /liceului, documentelor colare/ curriculumul etc., ct i prin formarea
culturii manageriale a profesorului. [144]
Sintetiznd ideile i conceptele tiinifice de mai sus, putem conchide: conceptele-cheie
timp colar - timp extracolar timp liber [96, p.118] pot fi valorificate la nivelul procesului
educaional numai n conexiune cu conceptul de timp al elevului, prezentat n Figura 1.1.

Timpul extracolar

Timpul colar

pregtirea pentru coal;


deplasarea ctre i de la
coal;
programul colar;
activiti extracurriculare;
activiti cross-curriculare;
activiti suplimentare la
unele discipline colare.

Timpul
elevului

activiti aplicative;
cercuri de specialitate;
timpul alocat satisfacerii
necesitilor de baz (cerine
fiziologice: somn, igiena
personal, servirea mesei,
etc.);
timpul alocat activitilor
gospodreti.

Timpul liber

timp alocat pentru


vizionarea de filme i
programe TV;
activiti sociale;
timpul pentru socializare i
comunicare;
timp alocat lecturii;
timp alocat odihnei active,
hobby etc.

Fig. 1.1. Interdependena conceptelor timp colar, timp extracolar, TL n procesul educaional
Figura 1.1 permite vizualizarea interdependenei celor trei concepte-cheie: timp colarextracolar-liber, are n vedere determinarea tridimensional a proiectrii activitilor de formare
a competenei de gestionare a TL prin toate formele generale de educaie (formal, nonformal,
38

informal), aa cum sugereaz literatura de specialitate, care concentreaz interdependena


conceptelor-cheie i formelor generale ale educaiei prin intermediul unui tabel sinoptic (vezi:
Tabelul A 4.1), bazat pe corelaia funcional existent ntre criteriile de definire adoptate i
resursele pedagogice implicate, adaptate dup S.Cristea [56, p. 266-267] i sugereaz ideea de
abordare holistic n conceptualizarea educaiei pentru timpul liber.
n baza analizei literaturii de specialitate, propunem n Tabelul 1.3 i Anexa 19, o sintez a
delimitrilor conceptuale privind timpul colar-extracolar-liber ce reprezint o premis pentru
dezvoltarea conceptului de ETL n nvmntul secund general.
Tabelul 1.3. Delimitri conceptuale privind timpul colar-extracolar-liber
Concepte-cheie
Timp pedagogic
/didactic
Timp
educaional

Timp colar

Timp
extracolar

Timp liber

Definiii
Reprezint durata nvmntului obligatoriu i a fiecrui nivel
al colaritii; numrul de ore prevzute n planurile de
nvmnt pentru fiecare clas colar i n programele colare
pentru fiecare disciplin de nvmnt [125, p.348].

t. Mircea

Unitile de timp (aproximative) ale unei zile obinuite a


elevului n nvmntul colar, care include timpul colar timpul
extracolar intersectate de timpul liber. [60; 71]

Definiie proprie
dedus din studiul
teoretic C.Cuco;

O resurs pedagogic de natur material, determinabil i


finit, antrenat la nivelul sistemului de nvmnt prin
intermediul unor variabile complementare pe verticala i
orizontala acestuia: anul colar /universitar - sptmn colar
/universitar - ziua colar /universitar. [60]
Segmentul din bugetul zilnic de timp al unui elev care
presupune, de asemenea, un anumit caracter de obligativitate
impus de anumite cerine fiziologice i condiii socio-economice.
[110, p.5]
Timp destinat activitilor nvmntului complementar:
Activitile extracolare au orientare tiinific, cultural-artistic,
sportiv-turistic, tehnic-aplicativ. [118, p. 20]
Timp la dispoziie, care ar trebui s fie folosit raional, n
scopuri constructive multiple, att pentru dezvoltarea integral i
multidimensional a personalitii, pentru refacerea forelor i
capacitilor individuale de munc i creaie, ct i pentru
rezolvarea unor probleme de interes general, pentru creaie, care
s determine progresul social [20, p. 227].

Autori

L.Cuzneov.
C. Cuco

M.Jigu

Legea nv. din


R.Moldova
Art.34(2).
I.Bonta

Precizm c n Dictionnaire encyclopdique de lducation et de la formation am


identificat o delimitare explicit a conceptelor: le temps scolaire (fr. timp colar), le temps non
scolaire /le temps extrascolaire (fr. timp extracolar), loisir (fr. timp liber). Aceste concepte sunt
evideniate ca principalele elemente temporale ale educaiei pentru formarea-dezvoltarea
integral a personalitii elevului n cadrul nvmntului actual [230, p. 628-631], iar aceast
delimitare este susinut i de cercettorii C.Cuco, L.Cuzneov care ofer o explicaie obiectiv
c timpul educaional se refer nu numai la timpul consumat n coal, ci i la acel care se
39

consum dincolo de perimetrul acesteia, dar care este n conexiune direct cu timpul colar, prin
desfurarea diverselor aciuni extracurriculare n afara instituiei de nvmnt (n timpul
extracolar) de tipul activitilor artizanale, sportive, culturale/vizite la teatru, concerte, expoziii
etc. sau activiti de leisure (engl. TL)/jocuri i concursuri de societate. [63; 71, p.86; 68]
Astfel, prin aceast abordare holistic a ETL, se are n vedere corelaia semnificativ ntre
timpul educaional i timpul liber, ca medii i resurse n formarea de valori ale elevului.
Analiza bazelor teoretice ale conceptului de TL ne permite ca n cercetare s demonstrm
modalitile de facilitare a TL n educaie, precum i dezvoltarea unui posibil curriculum pentru a
oferi un concept din perspectiv axiologic educaiei pentru /i prin TL sitemului de nvmnt,
specificat la nivelul liceal.
1.3. Educaia pentru timpul liber n context internaional
Analiza literaturii n domeniu a demonstrat c, la nivel mondial, educaia pentru timpul
liber s-a dezvoltat n trei etape istorice [214, p. 66]:
I etap: se consider c ETL a aprut la nceputul sec. XIX, cnd pentru ntreaga clas
muncitoare, n sistemul nou industrial de productivitate nalt, odat cu reducerea orelor de
lucru, trebuia s se clarifice: TL ca un drept social i modalitatea de emancipare i dezvoltare a
personalitii n acest spaiu de timp.
A II-a etap: ncepe n a doua jumtate a sec. XX, cnd ETL a devenit un element nalt de
calificare a consumului de TL pe pia, iar n sectorul de munc i de coal s-au schimbat
atitudinile ascetice fa de free-time i leisure (engl., TL), n atitudini de consumism, capacitatea
de recreaie activ, distracie i orientare n petrecerea TL.
De ex., la sfritul anilor 1970, ETL a fost explorat de C.K.Brightbill i T.Mobley, care
argumenteaz c, n timp ce consumul de TL devine dominant n societate, este esenial o
anumit pregtire a persoanelor fizice pentru a tri o via satisfctoare i semnificativ n TL.
n viziunea cercettorilor menionai, ETL ar trebui s includ valori, interese, aprecieri i
competene ce vizeaz diferite nevoi ale personalitii. Prin acest proces de ETL persoanele i
pot dezvolta mai bine abilitile, talentele i interesele. Totodat, ETL vizeaz modelarea
mediului, astfel nct persoanele s fie capabile s foloseasc TL ntr-un mod creativ i plin de
satisfacie. [apud 214, p. 66]
A III-a etap: este considerat nceputul sec. XXI, cnd pentru a sprijini dezvoltarea
uman din perspectiva problematicii lumii contemporane, apar noile educaii [182; 184].
Globalizarea duce la o concuren acerb i la creterea problemelor sociale, politice i
ecologice, iar consumul i orientarea n petrecerea TL devin o funcie de baz a problematicii
sociale. Acest lucru a influenat i a schimbat treptat ntreg sistemul educaional, prin
40

interconexiunea sectorului muncii i al colii, introducnd unele elemente de educaie pentru


timpul liber la nivel integral. Totodat, baza de nvare devine divertismentul n procesul
educaiei formale, crete rolul educaiei nonformale n petrecerea TL.
Educaia pentru timpul liber este identificat drept unul dintre dezideratele noilor
educaii, care permite persoanelor s recunoasc utilizarea consumului de TL ca o modalitate de
realizare personal i de mbogire; s cunoasc o serie de oportuniti de petrecere a TL
valoros; s neleag impactul semnificativ al TL n societate; s aprecieze resursele naturale i
relaia dintre timpul discreionar i calitatea vieii; i s fie capabili s ia decizii cu privire la
comportamentul lor n propriul TL [214, p. 433].
Concepte similare sunt descrise n lucrrile cercettorilor J.Mundy i L.Odum, care
definesc ETL ca un proces de dezvoltare, ce are ca obiectiv formarea calitii vieii personalitii.
Astfel, cercettori percep legtura dintre TL de sine al persoanei i petrecerea TL, cum ar fi stilul
de via propriu i societatea. [207, p. 5]
Dup D.A.Kleiber, ETL este vzut ca un proces de dezvoltare a personalitii care ofer
un cadru pentru utilizarea TL n via. ETL, susine acest autor, trebuie s fie modelat n sarcini
de nvare pentru diferite perioade de dezvoltare a vieii personalitilor i n contextul social n
care aceste sarcini sunt adecvate [apud 214, p. 434].
ntr-o surs pentru formatorii din Canada, cercettorii C.Cherry i B.Woodburn au definit
ETL ca fiind un proces continu de formare a personalitii, care poate permite oamenilor s
descopere sensul TL, potenialul lor pentru consumul TL, modul de petrecere a TL care face
parte din stilurile lor de via i n scopul dezvoltrii abilitilor necesare pentru ei. Prin procesul
de ETL, persoanelor li se mbogesc cunotinele proprii i nelegerea despre natura i
semnificaia TL n viaa lor, ei i dezvolt propriile abiliti personale i devin mai contieni de
aptitudinile i valorile lor, cultivndu-i caracterul personal fa de modaliti diferite de a
consuma util TL [apud 214, p. 436].
Potrivit lui G.A.Hayes, ETL reprezint un proces de dezvoltare, de remediere preventiv i
terapeutic. Aceasta include o varietate de aspecte ca: valori personale, scopuri i obiective
individuale, abiliti de ncredere n sine i respectul de sine, cunotine i competene, i
experienele de succes [apud 214, p. 440].
Cercettorii K.A.Chinn i K.F.Joswiak au caracterizat ETL ca fiind un proces ce se
focuseaz pe achiziionarea cunotinelor i abilitilor de consumare a TL, care angajeaz
tehnici educative, astfel ca dezvoltarea comportamentului, sarcini de analiz, abordarea centrat
pe nvare i presupunerea individualizat [apud 214, p. 441].
M.Bender i colaboratorii lui susin c ETL este n cauz cu experiena de consumare a
TL att ca un scop, ct ca i un mijloc de a dezvolta un sentiment de auto-valoare, auto-stimulare
41

a comportamentului creativ i expresiv, dar i pentru a facilita realizarea creterii de talente unice
i a potenialului personal [apud 214, p. 446].
J.Dattilo i D.M.Williams au confirmat c TL este un proces dinamic i variat, care include
aspecte ale dreptului omului [apud 214, p. 447].
H.Ruskin a definit ETL ca fiind o educaie contient i sistematic pentru /n TL, care
urmrete s aduc anumite modificri n utilizarea de TL. Aceast definiie a fost formulat n
termeni de credine, sentimente, atitudini, cunotine, abiliti i comportamente. [216]
Conceptul de ETL a fost sistematizat i prezentat n Carta internaional a WLRA din
1993, 2000, 2005, subliniindu-se c ETL reprezint un proces desfurat pe tot parcursul vieii,
care implic dezvoltarea de atitudini, valori, cunotine, competene i resurse de petrecere a TL.
Tot n acest document s-a precizat c ETL a fost mult timp recunoscut ca fcnd parte din
domeniul educaiei, dar c, n general, nu a fost implementat, aceasta fiind perceput ca parte
important a procesului de socializare n care o varietate de ageni joac un rol major [241].
Totui, W.Fach este cel care menioneaz c ETL, pedagogia TL, recreerea sunt termeni
utilizai ntr-un domeniu care nc nu a fost suficient studiat. [245]
J.Puig i J.Trilla afirm c ETL i divertismentul n societate devin tot mai mult o int de
intervenie educaional. Acest obiectiv poate fi atins prin experiena de consum a TL destinat
persoanelor. [248]
Astfel, putem conchide c i la nivel internaional exist o complexitate de definiii privind
ETL, totui, definiia propus n Carta WLRA ni se pare cea mai adecvat, de aceea susinem c
ETL este un proces de dezvoltare prin care persoanele nva s fac ceea ce este important i
util pentru dezvoltarea personalitii n perioada de TL. Cele mai multe definiii despre ETL
sunt comune i se refer la stimularea dezvoltrii de valori, atitudini, abiliti i cunotine
relevante pentru organizarea raional a TL, pentru a mbunti calitatea vieii oamenilor.
Creterea structurii TL este un fenomen mondial i este important n domeniul educaiei
prin determinarea factorilor de schimbare n stilul de via al umanitii. Principalii factori de
schimbare a stilului de via n TL sunt: venitul; diverse forme de petrecere a TL, determinate de
obinerea standardelor tehnice; instituia (transmiterea valorilor tradiionale); necesitatea
serviciilor de realizare a nevoilor personalitii; calitatea stimulrii educaiei informale de ctre
autoriti n perioada de consum a TL. [201, p. 280]
n acest context, cercettorul american M.Csikszentmihalyi a specificat trei funcii
principale bazate pe activitile timpului de zi:
1. Activiti de productivitate: a) activitate de lucru la serviciu (la locul de munc) sau
activitate de studiu; b) comunicarea, alimentarea, fantezia la serviciu.
42

2. Activiti de ntreinere: a) activiti casnice (pregtirea hranei, curenia, cumprturi);


b) servirea mesei (mncarea); c) igiena personal (ngrijirea la baie, mbrcmintea); c) activiti
de conducere, transport/deplasare.
3. Activiti de timp liber: a) media (TV i lectura); b) hobby, sport, ieiri la filme,
restaurant; c) vorbirea, socializarea; d) mersul n aer liber, odihna.
Cercettorul M.Csikszentmihalyi subliniaz c timpul pierdut pentru activiti de
productivitate i cele de ngrijire solicit omului o libertate de timp i acesta este timpul liber.
Totui, aceste activiti fundamentale sunt eseniale fiinei umane de la natere pn la moarte,
ele constnd din experiene de munc, de inerea activitilor n afara muncii i cele din TL. [194,
p.9-12]
n viziunea aceluiai autor, exist o multitudune de factori ai mediului social care
influeneaz utilizarea optim a TL de ctre copii, precum: transportul la coal dup activiti i
alte programe formative; gestionarea financiar neadecvat, pentru achitarea unor programe de
petrecere a TL; motivaia de a fi implicai n activiti pozitive; influena grupului de prieteni n
petrecerea TL.
Influena factorilor asupra personalitii n perioada de consum a timpului liber este
descris i de G.Torkildsen, pe care i clasific astfel:
factorii personali i influena familiei: etapa individual de via, interesele personale,
atitudinile, abilitile, educaia i tipul de personalitate;
factorii sociali i circumstanele situaionale, n care persoana se regsete pe sine
nsi: raportarea la clasa social din care face parte, timpul lor disponibil,
jocul/serviciul lor i veniturile personale;
factorii oportuni i suportul de servicii disponibile persoanei: resurse, faciliti,
programe i activiti; calitatea atractiv a lor; i gestionarea lor. [224, p.107]
Cercettorul francez J.Dumazedier configureaz trei funcii d ale conceptului de loisir
/TL: de destindere, de dezvoltare, de distracie (fr. delassement, developpement, divertisment),
stabilind c activitile din TL trebuie s fie efectuate de bunvoie, cu plcere, n alegerea lor de
ctre individ. n viziunea sa, funciile timpului liber se prezint astfel:
funcia de destindere - const n refacerea organismului persoanei dup o zi de munc,
de coal, regenerarea capacitilor fizice prin activiti de relaxare. Se obin mai repede i la
nivel calitatativ superior prin odihna activ. ncercarea de a nltura oboseala numai prin odihna
inactiv duce la efecte opuse celor scontate, la apariia plictiselii, a unor stri psihice
dezagreabile;
funcia de distracie a timpului liber - vizeaz crearea climatului optim de via i se
realizeaz prin activiti distractive, dar care pot avea ca efect consumarea unei cantiti mari de
43

energie, timp i care alturndu-se oboselii produse de munca colar/ sarcini de serviciu ce are
consecine negative;
funcia de dezvoltare a personalitaii - funcie ce preocup n mod deosebit pe oamenii
colii, prinii, societatea n general, cci este prin excelen o funcie educativ sau
autoeducativ. Ea vizeaz satisfacerea intereselor, inclinaiilor, aptitudinilor de tip artistic,
tehnic, mbogirea vieii spirituale prin lectur, vizionri de spectacole, vizite la muzee,
activiti de creaie, culte religioase etc. [121]
Cercettorul rus . confirm importana acestor trei funcii d prin atribuirea
unui tot ntreg al funcionrii conceptului de TL n procesul educativ al persoanei. [189, p.36]
La cele trei funcii ale TL descrise de J.Dumazedier: de destindere (odihn), de distracie
(divertisment) i de dezvoltare personal, R.Sue adaug funciile psihologic, social i
economic care servesc drept modaliti de cretere a potenialului de creativitate a personalitii.
Totodat, aceste funcii favorizeaz funcia de inovaie, menionat de M.Cuenca. n practica
ETL, funcia inovativ faciliteaz procesul de devenire a ceva personal benefic, o cauz de
satisfacie, identificare, originalitate, redescoperire, reflecie sau spiritualitate. [apud 210]
Studiile internaionale evideniaz scopul, obiectivele i finalitile educaiei pentru timpul
liber. Astfel, ETL are ca principal scop obinuirea persoanelor n a-i gestiona ct mai bine
timpul de munc, astfel nct s beneficieze i de TL [241]. n acest sens, cercettorul W.Fach,
sugereaz pentru conceptorii de ETL importana obiectivelor suplimentare de realizare a
utilizrii TL, cum ar fi: ncurajarea contactelor sociale i integrarea lor n reele de prietenie,
pentru a spori contientizarea indivizilor cu privire la constrngerile consumului de TL i de a le
mbunti, consolidarea autoiniiativei i ncrederea de sine, dezvoltarea abilitilor de
responsabilitate n timpul planificrii. [245]
E.Osorio argumenteaz necesitatea dezvoltrii personalitii prin consumul de TL ca fiind
un proces ce vizeaz cel puin patru elemente: 1. abiliti: fiecare persoan i dezvolt un
repertoriu de aptitudini care sunt construite pe dezvoltarea cognitiv, afectiv i psihomotorie; 2.
cunotine: gama larg de opiuni disponibile n petrecerea TL, prin cunotinele achiziionate de
ctre persoan despre resursele necesare pentru a dezvolta astfel de activiti; 3. experiene:
oportunitatea de a experimenta activiti n TL sporete ncrederea persoanei de a explora alte
dimensiuni de petrecere a TL, se perfecioneaz abilitile necesare pentru a realiza o dezvoltare
integral a persoanei; 4. atitudini,valori i aprecieri: dezvolt o percepie pozitiv de petrecere a
TL, totodat o atitudine de confort i valoare care este atribuit la experiena de divertisment sunt
eseniale pentru construirea unui optim stil de via n TL prin cunoaterea de sine a persoanei.
[244]
44

Astfel, n context internaional, educaia pentru timpul liber se extinde n mai multe forme
de realizare, dup A.Sivan [apud 214, p. 436-442]: a) ETL n cadrul comunitii; b) ETL n
cadrul colii de cultur general; c) ETL pentru formarea de formatori.
Rezultatul final al ETL, potrivit lui J.Mundy, L.Odum, vizeaz o mbuntire a calitii
vieii umane n TL. [207]
De aceea S.Negley consider c ETL este vital elevilor, pentru a nva independent
experiene de cretere a calitii vieii lor, experiena fiind o component a nvrii [208].
n viziunea lui J.Dewey, experiena este, n primul rnd, aciune, care apare n condiii
speciale, ceea ce presupune cunoatere, iar cunoaterea ne permite s adaptm mediul la nevoile
noastre i s adaptm scopurile i dorinele noastre situaiei n care trim. [76; apud 91, p. 13]
ETL este un proces intenionat s faciliteze maximal bunstarea TL, dup M.J.Leitner i
S.F.Leitner. Tot aceti autori afirm: cursurile de ETL sunt oferite n cadrul colegiilor,
universitilor, colilor elementare i secundare, iar o parte din ele sunt destinate programelor
pentru sntate. [204, p. 22]
Cercettorii C.A.Peterson i N.J. Stumbo [211] propun un model de coninut al ETL, dup
cum urmeaz: contientizarea valorii TL; abiliti de interaciune social; resurse pentru
consmul de TL; abiliti de activitate pentru petrecerea TL. Un alt model de coninut, dup
M.Kay Holjes i ali colaboratori n domeniu, vizeaz formarea de: abiliti de comunicare n
TL; crearea situaiei de luare a deciziei; planificarea TL; activiti de baz pentru abiliti de
instruire n TL (destinat i copiilor/tinerilor cu CES). [211, p. 1-16]
Putem conchide c, n contextul de mai sus, ETL este un proces de socializare, care a
evoluat considerabil pe parcursul ultimelor decenii, devenind o necesitate pentru lumea modern,
astfel nct dezvoltarea conceptului s-a extins uor prin toate formele educaiei: formale,
nonformale i informale.
Literatura pedagogic prezint la nivelul teoretico-aplicativ genurile de aciuni educative
de tip formal, nonformal, informal care cuprind un spectru larg de activiti i influene
pedagogice prin ETL att n cadrul comunitii, colii ct i pentru formarea de formatori,
desfurate succesiv n cadrul activitii de formare-dezvoltare a personalitii umane. [219; 184]
Potrivit lui H.Ruskin i M.J.Leitner, conceptul de ETL trebuie s fie integrat n
nvmntul preuniversitar (coli, licee), precum i n nvmntul universitar, cercettorii
susinnd c ministerele de educaie sunt responsabile pentru ca activitile de organizare a TL
trebuie s fie integrate coerent ntr-un curriculum colar [217, p. 198-204].
n viziunea cercettorilor spanioli J.Puig i J.Trilla [248], pentru proiectarea unui
curriculum sau a unui proiect de ETL, sunt necesare urmtoarele condiii:
45

a) Potenialul resurselor ecologice la nivel de familie, coal, societate: echipamente


culturale i sportive; spaii de loisir; locuri de agrement i contactul cu natura, cum ar fi: grdina
public, terenuri sportive; mass-media; membrii de familie, profesori, prietenii, colegii, vecinii
etc.; codurile i standardele legii morale.
b) Accesul efectiv la mediu: nivelul economic; statutul social; vrsta; sexul.
c) Activiti de educaie formal i informal la nivel de coal i familie.
d) Particularitile individuale ale elevului: gusturi i interese; capaciti cognitive etc.
Acestea sunt condiii prioritare ale colii, liceului pentru integrarea ETL n curricula
colar ncepnd de la vrsta timpurie, n vederea formrii-dezvoltrii personalitii elevului
pentru gestionarea raional a TL, coala oferind o influen considerabil aproape n toate
aspectele vieii i dezvoltrii tinerilor.
Analiza literaturii strine n domeniul ETL ne-a permis s identificm experienele unor
ri privind dezvoltarea conceptului, implicarea structurilor, instituiilor colare/universitare n
proiectarea i realizarea ETL, elaborarea de programe, care sunt prezentate n Tabelul 1.4.
Tabelul 1.4. Experiene internaionale n domeniul educaiei pentru timpul liber
TL n tiinele
educaiei
Canada
leisure (engl.);
loisir (fr.)

Abordarea practic a conceptului de


ETL
n funcie de alegerea pretendentului
la studii (student/doctorand), acestea pot
duce la o gam larg de oferte pentru
carier n industria de TL n continu
cretere. [237]

Frana
loisir (fr.)

Conceptul de TL este localizat prin


denumiri de infrastructuri, de ex.:
Ministre de l'ducation, du Loisir et
du Sport.
Funcionarea Centrelor de Loisir: Les
centres de loisirs: infos pratiques,Une
journe au centre de Loisirs, Les
centres de loisirs pour pr-adolescents,
Les centres de loisirs l't [229].
Valorificarea conceptului de ETL n Elaborri de Curriculum, cursuri de ETL
cadrul instituiilor de nvmnt: Institut n vederea promovrii oportunitilor
Fr
Freizeitpdagogik sociale, n special percepia social,
(http://www.ifp.at/); Colegiul de ETL responsabilitatea
de
profesionalizare
/Hochschullehrgang
Fr contemporan
a
absolvenilor.
Freizeitpdagogik
(http://www.phwien.ac.at/index.php?id=979.
Conceptul de ETL elaborat i adoptat ETL n sistemul colar [218] - n anul
n Carta internaional WLRA din 1993 1997 la nivel naional, n Israel este numit
[241 , p.9].
un comisar responsabil de ETL (Ruskin,
Guvernul Israelului stabilete o 2002), iar n anii 1999 - 2000, peste 200 de
politic privind consumul de TL, astfel profesori i alte persoane ale comunitii
pune n aplicare programe de ETL att n sunt instruii n programele specifice de

Germania
Musses au
Freizeit

Israel
leisure (engl.)

46

Cercetri tiinifice i elaborri de


programe n ETL
Recreation and Leisure University
Programs, Ontario aceste studii sunt
bazate pe un program interdisciplinar,
precum: arte plastice, tiine umaniste,
sntate i medicin, educaie fizic, tiin
i programe de management raportate la
TL. [206; 227; 234]
Studii tiinifice: Le loisir [233; 239; 175;
apud 6, p. 24].
Existena instituiilor de promovare a
tiinei TL pentru formarea de animatori n
organizarea activitilor de TL. [224]
Programe educaionale, de ex.: Ritmurile
colii [226].

nvmnt la nivel naional ct i


european.

Portugalia
Lazer

Spania
Ocio
SUA
non-working
time,
free time;
leisure (engl.)

Rusia
(ru.)

Romnia
timp liber (ro.)

ETL.
Modelul Curriculumul de Educaie
Loisir n Israel [219] - extinderea
curriculumului de nvmnt a organizrii
TL n peste 3000 de coli.
Traducerea i adaptarea documentelor Fundamentarea metodologic a ETL
Consiliului UE cu privire la aprobarea
[243] etc.
Conceptului de ETL la nivel european.
[241].
Pedagogia TL [248].
Abordarea teoretic i praxiologic a
ETL [247];
coala prinilor i pentru ETL [245] etc.
Originea istoric a conceptului de ETL ETL n coal: promovarea stilului de
este formulat n unul dintre obiectivele via sntos pentru toi copii i tinerii, San
sistemului de educaie din SUA. La Diego, California. [202] De ex., nceputul secolului XX, Asociaia Dezvoltarea de programe educaionale cu
Naional a Educaiei din SUA a privire la ETL: [219; 39, p.31-32]
formulat ETL ca fiind unul din cele
- Modele curriculum de ETL sintetizate i
apte obiective ale educaiei. Odat cu adaptate de Universitatea de Stat din
dezvoltarea de TL, a crescut i micarea California;
de recreere n America de Nord,
- Curriculum Time Wise (engl.timpul
documentarea acestui fenomen se nelept) de L.Calwell, Pennsylvania;
gsete mai mult n aceast zon.
- Modelul Good Times (engl. perioade
favorabile);
Concepte de importan major n
- Programe de ETL pentru nvmntul
tiina TL, precum: leisure serious i special elaborate i testate dup modelul
leisure casual.
coal-comunitate pentru organizarea TL
i se bazeaz pe teoria conceptelor de autoeficacitate (Bedini, Bullock, & Driscoll,
1993), etc.
Dezvoltarea conceptelor: cultura TL, ETL n coal prin formarea unei culturi
de comunicare n activiti de organizarea
pedagogia TL etc. [190, 191];
Realizarea ETL n nvmntul colar TL la adolesceni [193];
i extracolar: sunt elaborate principii, Orientarea de principii tehnologice i a
condiii, forme de organizare eficient orientrii de valoare n diversitatea creativ
privind activitile de TL pentru copii i a domeniul ETL [190];
Promovarea de programe educaionale
adolesceni. [192; 189]
privind formarea iniial n domeniul ETL
[189; 191] etc.
Hotrre de Guvern [106, art.1, art.4];
Prin hotrre de Guvern este vizat
Pedagogia TL [53; 54];
aprobarea programelor cu privire la
Orientarea elevilor pentru organizarea organizarea activitilor de vacan i de
TL este abordat de cadrele didactice la TL pentru precolari, elevi [106, art.1, art.4];
orele de diriginie i n activiti Elaborarea temelor specifice la modulul
extracurriculare/extracolare;
opional ETL n cadrul orei de diriginie i
consilierii colare. [14, p. 18-20; 13]
Disponibilitatea
organizaiilor Programe demonstrative /activiti de
nonguvernamentale
n
susinerea nvare continu, precum: coala de dup
dreptului pentru timpul liber al copiilor. coal sau coala de Week-end, Asociaia
Vacane fr Frontiere din Craiova [117];
Studii realizate: Timpul elevului [63; 109]

Aceast analiz transpus sintetic n Tabelul 1.4 arat c, la nivel internaional, exist un
mare interes pentru ETL, care este abordat din perspectiva educaiei permanente, sunt create
47

structuri speciale de stat care se ocup de problematica TL, exist modele, programe, curricula
colare de ETL, iar modul de abordare a ETL difer de la o ar la alta, ceea ce confirm faptul
c ETL constituie astzi nu doar una dintre noile educaii implementate n nvmntul
general, ci i una din direciile de dezvoltare a sistemelor educative n vederea formriidezvoltrii personalitii pe tot parcursul vieii.
1.4. Analiza strii de fapt privind educaia pentru timpul liber n Republica Moldova
n baza analizei literaturii de specialitate i a unor documente i acte normative cu privire
la educaie, s-a constatat o anumit preocupare pentru dezvoltarea conceptului de ETL, n special
n nvmntul liceal n R. Moldova i folosirea raional a timpului educaional n activitatea de
formare-dezvoltare a personalitii.
Studiile cercettorilor autohtoni reflect ideea comun despre importana TL n educaie
[96, p.116]. Astfel, cercettorii T.Callo [29], N.Silistraru [168] se refer la valorificarea TL prin
educaia permanent a persoanei la vrsta colar i adult; dimensiunea axiologic a TL n
cadrul educaiei pentru familie este valorificat de L.Cuzneov [71; 73]; importana integralizrii
noilor educaii, inclusiv a ETL, n procesul de nvmnt este tratat de A.Arhip [10], Vl.Guu
[93], V.Bodrug [19], N.Gartea [88], M.Hadrc [96]; cultura organizaional n timpul elevului
este expus de V.Guzgan [95]; managementul timpului ca resurs educaional n instituiile
preuniversitare i universitare este reflectat de D.Patracu [144]; dreptul copilului la joac i TL
n educaia precolar - S.Cemortan [35]; problema utilizrii raionale a TL prin activiti
extracolare/nonformale este subliniat de N.Bucun [22], T.Repida [158] ; despre necesitatea
activitilor din TL n educaia timpurie - L.Sclifos [164]; influena TL asupra sistemului de
valori ale adolescenilor este descris ntr-o tez de masterat coordonat de O.Dandara;
descrierea activitilor privind organizarea timpului liber pentru formarea iniial a cadrelor
didactice - G.Petcu [151]; necesitatea organizrii timpului elevului n managementul nvrii V.Lungu [120].
Evideniem ca n acest sens, este relevant lucrarea Educaie prin optim axiologic. Teorie
i practic. elaborat de profesorul universitar L.Cuzneov, n care autoarea face o analiz
pedagogic a valorii de TL n cadrul educaiei pentru familie, elucideaz fundamentele teoreticopraxiologice ale ETL n familie prin: principiile optimizrii ETL n cadrul familiei, curriculum
de educaie a prinilor pentru formarea competenelor de cultivare a copiilor cu privire la
folosirea eficient a TL n familie cu exemple de coninuturi privind ETL. [71, p. 74-98]
Pe de alt parte, analiza documentelor oficiale de politici educaionale ale R. Moldova:
Curriculum naional/ Planul-cadru de nvmnt la treapta liceal de studii pe anii: 2010-2011
/2011-2012 /2012-1013, Curriculum de baz, curricula pe discipline i curriculumul de dirigenie
48

la clasele a V-aXII-a arat c ETL ca o component a noilor educaii, deocamdat nu a


ptruns n coal, deci nu se realizeaz [64; 65; 67; 68].
Cu toate acestea, creterea timpului liber al elevului din nvmntul secundar general din
R. Moldova poate pune noi probleme pe plan sociocultural, deoarece acest spaiu de timp nu este
valorificat n sens educativ, adic nu este pedagogizat, fiind considerat nc o realitate ambigu,
dup cum se arat n cercetrile A.Arhip [10], L.Cuzneov [71; 72], N.Silistraru [166].
Specialitii C.Angelescu [7], C.Cuco [63], S.Cristea [79] atenioneaz c TL poate fi o
surs de progres i bunstare pentru elev i a persoanelor din jurul lui, dar i o cauz de
degradare i regres social, dac nu este valorificat corect aceast resurs, i mai ales, dac acest
spaiu de timp nu este proiectat i gestionat raional n procesul educaional.
n acest sens, cercettorul romn C.Cuco [59] se refer la elevii absolveni ai colii de ieri,
azi etichetai de aduli drept tineret al tehnosocietilor planetare, care este debusolat i fr
perspectiva viitorului comunitar, care rupe legturile cu familia de la vrste fragede, prefer
omajul activitii cotidiene, accept izolarea social, leacul iluzoriu al discotecilor, visul
distrugtor al drogurilor i protecia negativ a bandelor de cartier, drept cauz a acestei situaii
fiind lipsa coordonatei privind organizarea raional a TL n mediul educaional. [59; 52; 164]
Necesitatea dezvoltrii ETL n nvmntul preuniversitar din R. Moldova este actualizat
n CDC din 2000, articolele 31(1) i 31(2) cu privire la dreptul copilului de a avea TL [47].
Acest drept al elevilor cu referire la TL ne oblig n mod responsabil s le crem ct mai devreme
posibil obinuine de a-i gestiona ct mai bine TL, dar i deprinderea privind realizarea unei
alternante i complementariti adecvate ntre activitile din timpul colar i TL, odat cu
introducerea conceptului de timp liber n actele educaionale legislative.
Problema ETL n nvmntul din R. Moldova este sesizat de noi ntr-o publicaie de
autor prin prisma identificrii capacitilor autonome de formare a personalitii nevoia de timp
liber de ctre tinerii adolesceni din nvmntul colar la treapta liceal [39, p.30-31]. Dac
studiile din literatura de specialitate din rile europene demonstreaz diverse preocupri ale
elevilor, profesorilor cu referire la timpul liber al elevului (rile studiate: Frana, Spania,
Portugalia, Romnia, etc., vezi: Tabelul 1.5), unde se pune problema micorrii timpului colar,
accentund nevoia de a avea mai mult TL pentru dezvoltarea multilateral a personalitii
elevului, atunci acest drept nu ar trebui exclus nici pentru elevi liceeni din R. Moldova, care a
fost sesizat n urmtoarele rnduri ce reflect opinia acestora: n prezent, noi, liceenii, avem un
program foarte ncrcat ... [87, p.126].
n opinia cercettorilor L.Cuzneov, L.Sclifos, M.Hadrc, l-a care subscriem i noi, la
etapa actual, n coala naional se evideniaz dou probleme eseniale n ceea ce privete TL:
lipsa acestuia i utilizarea lui incorect. [72; 164; 96]
49

Lipsa TL este condiionat, n opinia noastr, de mai muli factori: creterea timpului
colar, utilizarea lui iraional, volum mare de teme pentru acas, un ritm lent de nvare,
implicarea elevilor n numeroase activiti extracurriculare, exploatarea prin munc a copiilor de
ctre prini sau de alte persoane, distribuirea de ctre prini a timpului copilului fr a-i solicita
opinia, distana parcurs de acas la coal i viceversa etc. Utilizarea incorect a timpului ine
mai mult de lipsa unor abiliti de proiectare i de management al TL care, de cele mai multe ori,
nu sunt dezvoltate nici de ctre prini, nici de coal, dar nici de ali ageni educaionali.
Conform unui studiu realizat n cadrul proiectului Centrului Regional de Resurse pentru
Tineri, anul 2003, implementat de Centrul pentru Copii i Tineri Bineva, n comun cu UNICEF
n R. Moldova i Guvernul Olandei, a fost elaborat un program de referin a domeniului ETL,
care a oferit nelegerea conceptului de animatori i rolul acestora n stimularea participrii
tinerilor la viaa comunitii; cunoaterea i utilizarea tehnicilor de animaie i a multitudinii
jocurilor, care le-ar permite tinerilor s se implice activ n promovarea intereselor i necesitilor
semenilor lor, la nivel local; realizarea activitilor de consolidare a echipei, de comunicare, de
ncredere, de relaxare. [181, p.3]
Un alt studiu analitic privind TL i odihna copiilor este reflectat n Raportul copiilor
despre respectarea CDC n R. Moldova, anul 2008. Rezultatele cercetrii privind oportunitile
de TL pentru copii arat o mbuntire a situaiei n mai multe localiti, n decursul ultimilor
ani. Realizarea dreptului la timp liber a copiilor din R. Moldova este apreciat la un nivel mediu
evideniindu-se de ex.: crearea de oportuniti de organizare a TL prin Consiliul Local al
Tinerilor, cercuri pe interese etc. Printre cauzele nerespectrii dreptului la TL, la recreere i
activiti culturale au fost identificate: munca copilului, ca urmare a srciei; migraia; programa
colar ncrcat; lipsa oportunitilor de petrecere util a TL: nu sunt spaii potrivite, specialiti
n domeniu, baza material este insuficient; impunerea de ctre prini a activitilor de TL.
[180, p. 59-61]
n aceast ordine de idei, considerm c ETL ar trebui s reprezinte o oportunitate pentru
politicile educaionale n nvmntul preuniversitar din R. Moldova, avndu-se n vedere
necesitatea activitii de formare-dezvoltare integral a personalitii. n contextul nvrii de
astzi, cnd totul vine ntr-o perpetu schimbare a societii, TL devine indispensabil dezvoltrii
adolescentului, de aici necesitatea introducerii noilor educaii, inclusiv a ETL, n coninuturile
de nvare care au un caracter permanent [89; 93; 39]. Pornind de la analiza competenelor
colare stabilite pentru nvmntul liceal i proiectate a fi formate pe arii curriculare, observm
interferena acestora cu finalitile ETL prin familiarizarea elevului cu privire la ansamblul
activitilor colare i extracolare la nivel de educaie formal, nonformal i informal [64].
50

Activitatea managerial la ora de dirigenie genereaz posibiliti i situaii educative [25;


67; 89], n contextul crora poate fi realizat ETL [14; 50; 85], ns la sugestiile metodologice
recomandate n curriculum de dirigenie este menionat doar sintagma organizarea timpului
liber [67] ca problem de perspectiv, dar nu exist prevederi clare, la nivel de ndrumri
metodice, ghiduri care s furnizeze informaii n acest sens pentru activitatea profesorilordirigini.
Argumentele sociopedagocice i tendinele moderne cu privire la analiza strii de fapt a
ETL, ne-a determinat s iniiem un studiu constatativ printr-un pre-experiment pedagogic,
realizat n anul 2010, care a vizat valorificarea TL de ctre elevii liceeni din R. Moldova [96,
p.119-121]. Grupurile int au fost reprezentate de: elevii-liceeni, profesori, prini, selectai n
mod aleatoriu din medii rezideniale diferite, fapt care a produs rezultate preliminarii cel puin la
fel de relevante precum abordarea ntregii populaii (de elevii-liceeni, profesori, prini) prin
aplicarea chestionarelor, care au vizat evaluarea gradului de percepie a TL de ctre elevii
liceeni, i a urmrit urmtoarele obiective:
- sensibilizarea opiniei pedagogice (elevi, profesori, prini) cu referire la TL;
- analiza comparativ a perceperii TL n mediul urban i rural;
- stabilirea modului i gradului de percepere a TL de ctre elevi, profesori, prini.
Sondajul pedagogic s-a realizat i a cuprins 419 de subieci prin metoda chestionrii (vezi:
Anexa 5), dintre care 233 elevi-liceeni (din clasele a X-a i a XI-a); 108 profesori i 78 prini.
Cercetarea efectuat a evideniat diversitatea opiniilor cu referire la problema timpului
liber la nivelul nvmntului liceal din R. Moldova (vezi: Tabelul A 14.1). S-a constatat c TL
ocup un loc important n viaa elevului, dar care este insuficient valorificat n timpul
educaional. TL poate s devin el nsui o valoare i s genereze valori morale, spirituale etc.
necesare n formarea-dezvoltarea personalitii elevului.
n ceea ce privete determinarea intereselor de petrecere a TL la elevii liceeni, s-a stabilit
c cel mai larg, mai acceptat este funcia de divertisment /distracie (52,5% elevi liceeni din
mediul urban i 81,2% elevi liceeni din mediul rural), de aceea am ajuns la concluzia c pentru a
petrece raional TL, elevii adolesceni trebuie s fie nvai cum s utilizeze corect, acest
segment de TL n favoarea formrii-dezvoltrii personalitii lor.
Pe de alt parte, din opinia profesorilor i a prinilor s-a desprins ideea c exist o mare
problem cu TL al elevului liceean din R. Moldova: mai nti elevilor trebuie s li se acorde TL
necesar, iar apoi s fie nvai s gestioneze raional, eficient, corect timpul lor liber, deoarece
rezultatele pre-experimentului au demonstrat obinerea urmtoarelor date la nivel de:
a) activiti extracurriculare - participarea celor mai puini elevi din mediul rural numai la
o singur activitate (40,5 %) i nregistrarea celor mai muli elevi (59,5 %) care nu frecventeaz
51

nici o activitate, elevii (62,8 %) din mediul urban au identificat c particip la dou sau trei
activiti, ns snt i din cei care nu frecventeaz (37,2 %);
b) activiti extracolare elevii din mediul urban au o diversitate ampl n alegerea
activitilor organizate n afara colii, la care au i menionat c particip 97, 2 %, iar elevii din
mediul rural sunt limitai doar la oferta colii i necesitile locale, la care particip 69,7 % de
elevi avnd o reuit academic foarte bun i se implic n diverse activiti solicitate, cum ar fi:
editarea ziarului local, emisiunile de la radio /TV local; ns ceilali elevi au recunoscut c nu au
o ocupaie educativ.
Sondajul a permis evidenierea unor nevoi socio-pedagogice legate de TL n nvmntul
liceal, dintre care cele mai importante sunt (vezi: Tabelul A 14.2): nevoia de contientizare a
valorii TL; nevoia de culturalizare a personalitii adolescentului prin TL; nevoia de ndrumare
corespunztoare, n vederea gestionrii raionale a TL (att pentru prini ct i pentru profesori);
nevoia de implicare activ a elevului n activiti extracurriculare/ instructiv-educative,
extracolare/ recreative sau artistice; nevoia unui program zilnic-stimulativ i corespunztor
vrstei adolescente care s includ i dimensiunea de TL; nevoia de materiale didactice cu
referire la ETL att pentru profesori ct i pentru prini etc.
Astfel, rezultatele pre-experimentului au demonstrat c TL este perceput de ctre elevi,
profesori i prini ca o necesitate, fiind contientizat deci ca o valoare indispensabil celui
educat, dar care, aa cum s-a constatat, nu este valorificat suficient nici prin educaia formal,
nici prin cea nonformal. Respectiv, dac nu este proiectat, ETL nu se realizeaz nici la nivel de
proces educaional, dei sondajele de opinie realizate n mai multe coli, att n rndul elevilor, ct
i al prinilor i cadrelor didactice, arat c o astfel de educaie este absolut necesar.
Prin urmare, att literatura de specialitate ct i o parte pre-experienial a cercetrii de
autor, configurat prin sondajul de opinie ne-a demonstrat necesitatea conceptualizrii i
proiectrii ETL, precum i a stabilirii unei relaii de parteneriat ntre familie-coal-comunitate
pentru eficientizarea i gestionarea raional a TL al elevului. [41, p. 412-418]
Dup cum am constatat din analiza documentelor de politici educaionale ale R. Moldova
[119; 43; 64; 65; 68; 67] i din rezultatele pre-experimentului pedagogic, coala /liceul poate a fi
un mediu educaional, n perspectiva cruia s fie plasat i preocuparea pentru ETL a elevilor
dintr-o perspectiv a educaiei permanente, dar i a educaiei axiologice. Considerm, drept
chestiune de prim importan: racordarea documentelor de politici educaionale i reglatoare ale
nvmntului din R. Moldova la documentele i practicile internaionale de ETL n scopul
edificrii valorii de timp liber.
Conchidem c actualele tendine internaionale i naionale ne-au determinat s constatm
c n cadrul nvmntului colar din R. Moldova, n special, la treapta liceal, nu este dezvoltat
52

noul concept de ETL. De aceea este necesar conceptualizarea, proiectarea i realizarea noului
unei ETL, iar aceasta ar trebui dezvoltat din perspectiva axiologic avnd n vedere lipsa unei
orientri valorice constatat n cadrul pre-experimentului, care are menirea strategic de a
ngloba triada formelor educaionale: formal, informal, nonformal prin care se identific
pozitiv elevul-liceean la vrsta adolescent ca personalitate integr n raport cu sine i cu cei din
jur. n astfel de activiti educaionale-integrale, diversele teorii abordate pun accent pe rolul
nvrii sociale n socializare, prin care subiectul (elevul-liceean) ncorporeaz valorile i
normele grupului, asistnd la experiena unor persoane, interacionnd nemijlocit cu modelul
propus de comunitate.
1.5. Concluzii la capitolul 1
1. Preocuparea pentru problematica timpului liber n educaie s-a dezvoltat din antichitate
pn n prezent, iar conceptul de timp liber a evoluat de la un sistem de cunotine empirice pn
la rangul de nou educaie, educaia pentru timpul liber fiind astzi o parte integrant a
politicilor educative, care ar trebui s reprezinte o preocupare i pentru nvmntul din
Republica Moldova, pentru ca s asigure rezolvarea unei sarcini imperative: informarea i
formarea elevului /tnrului pentru dezvoltarea cultural n timpul liber.
2. n decursul evoluiei sale, conceptul de timp liber a fost abordat din mai multe
perspective filosofic, sociologic, psihologic i pedagogic, mai puin n aspect axiologic. n aceste
condiii, se reliefeaz posibilitatea dezvoltrii conceptuale a educaiei pentru timpul liber din
perspectiv axiologic, avnd n vedere criza de valori din societatea contemporan.
3. n context internaional, educaia pentru timpul liber este dezvoltat i promovat ca
una din noile educaii, ce se afl n vizorul Consiliului European pentru Educaie, UNESCO i
a altor structuri internaionale, care stabilesc prioritile i orientrile valorice n elaborarea
documentelor colare: curriculum de educaie pentru timpul liber, manuale de educaie pentru
timpul liber i ghiduri metodologice etc., necesare formrii-dezvoltrii personalitii pe tot
parcursul ntregii viei, prin nvarea experienial i gestionarea raional a timpului liber.
4. Pentru Republica Moldova, educaia pentru timpul liber reprezint un element de
noutate derivat din noile educaii care este necesar i oportun, avnd n vedere tendinele pe
plan mondial i rezultatele pre-experimentului, ea poate fi conceptualizat i proiectat la nivelul
nvmntului liceal, printr-un coninut educaional centrat pe valorile timpului liber, i realizat
att n cadrul educaiei formale, ct i al celei nonformale i informale.
5. Educaia pentru timpul liber, ca deziderat al noilor educaii se ncadreaz n direcia
de nnoire i diversificare a ofertei educaionale i a modalitilor de influen educativ la vrsta
adolescentin a elevilor, totodat experiena internaional avansat coroborat cu starea de fapt
n domeniu a permis conturarea cii de soluionare a problemei de cercetare.
53

2. FUNDAMENTE TEORETICO-PRAXIOLOGICE ALE EDUCAIEI PENTRU


TIMPUL LIBER N NVMNTUL LICEAL
2.1. Educaia pentru timpul liber n nvmntul secundar general
Educaia nseamn, nainte de toate, iniierea n cultur i valorizarea prin cultur a
personalitii umane. Iniierea n cultur i, implicit, dobndirea de instrumente culturale
(cunotine, comportamente, valori, atitudini etc.) sunt cerine de baz pe care societatea din
totdeauna le-a pus n faa colii, iar acestea au devenit imperative, mai ales, acum, n contextul
societii bazat pe cunoatere, cnd educaia s-a extins pe tot parcursul vieii, iar nvarea
permanent a devenit politic esenial pentru dezvoltarea ceteniei active.
n acest context, educaia pentru timpul liber vizeaz reconfigurarea profilului spiritual al
personalitii elevului, orientndu-l spre nvarea permanent, inclusiv n TL. Cercettorii
C.Rdulescu-Motru [157], G.Videanu [183], C.Cuco [62] .a., au constatat c dintotdeauna
fiina n formare a fost mai sensibil la nou i apropiat mai repede i mai profund n ceea ce
tiina sau tehnica i-au pus la dispoziie. Impactul lor asupra personalitii elevilor este variat fie
printr-o dezvoltare mai lent sau mai rapid care se determin printr-o alocaie de timp.
De aici, necesitatea nu doar a conceptualizrii, ci, mai ales, a proiectrii i valorificrii, n
special, la vrsta adolescentin a unei educaii pentru cultura TL [9], deoarece adolescena este
vrsta cnd se dezvolt interesele socioabstracte i intelectuale centrate n jurul valorilor culturale.
Conceptualizarea presupune sistematizarea ideilor, conceptelor, viziunilor privind o
problem tiinific, n cazul dat, privind educaia pentru timpul liber. Prin urmare, elaborarea
conceptului de ETL vizeaz sistematizarea unui complex de idei, principii, valori acceptate de o
comunitate tiinific, prin care se intenioneaz s se ofere o explicaie global, exhaustiv
asupra modului de proiectare i valorificare raional a TL la nivel de sistem i proces de
nvmnt.
Sistemul de nvmnt reprezint principalul subsistem al sistemului de educaie, care
include ansamblul instituiilor specializate n proiectarea i realizarea funciilor ETL, n cazul
dat prin elaborarea de coninuturi i metodologii specifice, organizate formal, nonformal i
informal. Totodat, sistemul de nvmnt presupune i evidenierea unor medii educaionale
care angajeaz diferite forme de colaborare cu coala, liceul: familia, organizaiile de copii i
tineret, comunicaiile de mas. [apud 79, p. 337-338]
coala, n special, liceul constituie mediul i factorul primordial ce poate contribui la
dezvoltarea unei percepii corecte a TL ca spaiu i factor de dezvoltare a personalitii elevului.
TL al elevului este delimitat n funcie de timpul programat pentru nvarea colar, care rmne
un reper necesar i util n analiza i apoi n valorificarea gestiunii raionale a timpului liber.
54

Abordarea ETL n liceu prin activitile procesului educaional poate fi valorificat prin
interdependena conceptelor de timp colar-extracolar-liber la nivel de educaie formal,
nonformal i informal, aa cum am artat n capitolul 1, figura 1.1.
La aceast etap a cercetrii, considerm necesar a defini n mod obiectiv ce este TL al
elevului, ca noiune de baz a conceptului de ETL proiectat i realizat n cadrul instituiilor
colare, liceale de nvmnt, care a fost formulat prin sintetizarea glosarului de termeni
prezentate n Anexa 19.
Timpul liber al elevului reprezint o resurs de baz a procesului educativ, gndit n
perspectiva educaiei centrate pe cel ce nva i a educaiei integrale, valorificat prin aciunea
voluntar de informare i luare a deciziei de ctre elev, n sensul a ceea ce vrea sau ce urmeaz
s devin el prin alegerea activitilor de formare-dezvoltare a personalitii sale: de destindere
(odihn) de divertisment (distracie) de dezvoltare (cultur) personal, la nivel de gestionare
raional sau de bun voie, eliberat de obligaiile colare, familiale i sociale.
n esen, ETL este o educaie a dorinei de consum raional al TL prin desfurarea unor
activiti creative, cu un bogat coninut cultural, i a unor activiti care s fie prilej de recreere
autentic [77, p.198]. Deoarece elevului-liceean, la aceast vrst i se formeaz paralel cu
lrgirea sferei de cunotine din diverse domenii ale vieii, o cultur personal a TL, care poate fi
format prin domeniile educaiei nonformale precum cel artistic-estetic, tehnico-tiinific,
ecologico-biologic, de cultur fizic i asanare, turism i etnografie, socio-economic,
cultorologic, istorico-practic, agrement i organizarea timpului liber [66, 158].
ETL este determinat de diverse coninuturi ideatice ale tiinei despre timpul liber,
prezentate n capitolul 1. Acestea esenializeaz punerea n valoare a proiectrii i realizrii ETL
n liceu, aciune ce poate fi sintetizat prin urmtoarele argumente pedagogice:
- centrarea pe emoiile pozitive ale personalitii elevului asociate cu experiena curent
i conectarea acesteia la motivaia intrinsec (cf. teoriei fluxului);
- nevoia de auto-determinare i de conexiunea dintre autonomie competena de
relaionare, importante pentru viaa elevului adolescent conectat la libertatea de alegere ale
activitilor de organizare a TL (cf. teoriei auto-determinrii);
- educarea elevului cu privire la utilizarea raional a TL i la dezvoltarea contiinei de
sine, n sensul necesitii de achiziionare a beneficiilor utile din cadrul petrecerii TL (cf. teoriei
de dezvoltare i prevenire);
- stabilirea unui echilibru ntre perceperea beneficiilor, oportunitilor existente i
modalitilor de constrngere, care pot fi negociabile pentru a influena valorile asociate cu TL al
elevului i ETL (cf. teoriei constrngerii);
55

- demonstrarea eficienei de gestionare raional a timpului liber la elevii adolesceni prin


unele modele de luare a deciziei, care au anticipat la fundamentarea unei noi competene n
sistemul de competene-cheie competena de gestionare a timpului liber la elevi n cadrul ETL
(cf. teoriilor ale abordrii raionaliste).
Conceptualizarea ETL din perspectiv axiologic are ca punct de plecare criza de valori
din societate, n mod special, lipsa valorilor n TL al elevului demonstrat de noi n paragraful
1.4, este fundamentat pe cercetrile savanilor filosofi: Im. Kant [115], P.Andrei [4], L.Blaga
[18]; G.Brsan [15] .a.; psihologi: J.Piaget [152], A.Cosmovici [52; 53] .a.; pedagogi: J.Dewey
[76], C.Cuco [62; 63], S.Cristea [57; 58], L.Antonesei [8; 9], M.Clin [33], C.Brzea [17],
Vl.Pslaru [147], N.Silistraru [167; 168], L.Cuzneov [71], T.Callo [25; 28], M.Hadrc [96; 98;
100] .a., care au stabilit sisteme de valori, au tratat ierarhia valorilor educaionale i au
demonstrat caracterul lor dinamic, din care se esenializeaz valoarea TL [41, p.415], necesar
formrii-dezvoltrii personalitii integrale a elevului n perspectiva educaiei permanente.
Sintetic vorbind, ETL reprezint simultan:
un concept pedagogic fundamental, de tip integrator, care nglobeaz att procesul
educaional formal, ct i cel nonformal de formare-dezvoltare a personaliii [79];
un concept pedagogic operaional, care extinde aplicaiile sale asupra tuturor aspectelor
educaiei: filosofic, sociologic, psihologic, axiologic, pedagogic reflectat n Tabelul A 2.1.
o form specializat de concepere i proiectare integral a procesului de formaredezvoltare a personalitii, incluznd aici conceptul european de coala de dup coal [117]
cu componentele sale (cultural-artistic, turistic, social, economic etc.). Deoarece se
dovedete a fi o educaie rentabil sub raport familial, sanitar, social, economic, importana ETL
crete pe msur ce este contientizat valoarea TL i impune necesitatea gestionrii raionale a
TL n formarea-dezvoltarea permanent a personalitii elevului [102, p. 298-300];
o orientare la nivel de politic a educaiei, care poate asigura perfecionarea activitii
de formare-dezvoltare a personalitii pe toat perioada vieii prin formarea CGTL i cultura de
consumare a TL [243].
Educaia pentru timpul liber s-a dezvoltat n contextul noilor educaii [184; 185], fiind
promovat mai ales prin cercetrile pedagogice recente elaborate n plan internaional. Prin
urmare, ETL este un nou tip de educaie, complementar sau alternativ n structura educaiei
clasice. n acest context, pot fi difereniate mai multe nivele de conceptualizare a ETL:
- educaia pentru timpul liber ca nvare prin i pentru timpul liber;
- timpul liber ca un nou sistem social productiv pentru noi tipuri de nvare, cu noi
obiective, coninuturi i metode;
56

- consumul de TL ca o funcie de socializare n cadrul ETL: nvarea este executat de


ctre sistemul de gestionare a TL i vizeaz producerea unui nou tip de comportament n TL;
- educaia pentru timpul liber n sens restrns (opional), ca proces de intenie, care devine
din ce n ce mai mult un model pentru toate unitile de nvare. [220, p. 66]
Analiza obiectivelor i coninuturilor specifice noilor educaii, conform cercettorilor
G.Videanu [185], S.Cristea [79], L.Cuzneov [70], demonstreaz interferena acestora cu ETL
ceea ce nseamn c valorile noilor educaii, inclusiv ale ETL, pot fi ajustate la oricare dintre
cele cinci coninuri general-culturale ale activitii de formare-dezvoltare: moral, intelectual,
tehnologic, estetic, psihofizic a personalitii elevului n nvmntul actual. [79]
Aceasta indic asupra posibilitii de abordare holistic a ETL, ceea ce presupune
proiectarea i realizarea acesteia prin toate formele educaiei: formal, nonformal, informal,
valorificnd toate dimensiunile i toate coninuturile educaiei, fapt ce ar conduce la sporirea
coerenei activitilor instructiv-educative i ar asigura varietatea i echilibrul metodelor i
mijloacelor folosite n aciunea pedagogic de formare-dezvoltare integral a personalitii
elevului.
Conceptul de educaie pentru timpul liber este unul integrator, deoarece integreaz
potenialul educativ al mai multor domenii (cultural-artistic, turistic, social etc.) i vizeaz
dezvoltarea mai multor tipuri de competene colare [1; 16; 21; 97], prin forme de organizare
educativ i recreativ a TL [38; 91; 117; 126]. Totodat, ETL analizeaz i formele de loisir
(fr.TL) pe care le ofer societatea, neajunsurile unora dintre ele, mijloacele de ale preveni.
Caracteristicile generale ale educaiei pentru timpul liber sunt:
Formeaz elevii /tinerii i adulii pentru a-i gestiona ct mai bine temporalitatea, pentru a
dispune ct mai eficient de TL.
Organizeaz activiti recreative, productive care s le aduc bucurii i mpliniri personale,
tonifiind existena i accentund gustul de a tri.
Realizeaz alternane i complementariti adecvate ntre activitile din TL moralspirituale, fizice, de plcere, de ntreinere, necesare, obligatorii etc.
Coreleaz activitile din TL cu practici formale sau cvasiformale, n perspectiva
valorificrii mediului educaional la scar social, prin diferite tipuri de asociaii, cluburi,
centre pe interese, coli duminicale etc. [62, p. 58]
Conceput ca nou educaie, ETL face parte din domeniul teoretic fundamental al teoriei
educaiei [33; 56; 75; 111; 127; 171; 182], iar la nivelul programelor i recomandrilor UNESCO
[186], se vorbete despre pedagogia TL, care face parte din domeniul aplicativ.
coala, mai ales, liceul reprezint prin excelen acel spaiu axiologic de formaredezvoltare a personalitii elevului, un cmp de negociere i de validare valoric a intereselor
57

acestuia. Actorii implicai n procesul paideutic i etaleaz diverse atitudini, preferine, interese,
propun modele comportamentale dezirabile, dezbat i desluesc valorile din acest perimetru. [62,
p.119]
n acest sens, aciunea instructiv-educativ a ETL poate contribui prin vehicularea
coninuturilor axiologice orientate, n spiritul obiectivelor formative, la educarea pentru /prin
valori, ceea ce este o nsuire a culturii manageriale a profesorului [143, p. 153]
Pentru proiectarea i realizarea optim a ETL n coal, liceu este necesar s se in cont de
unele considerente ale teoriei constructiviste, care adaptate dup E.Osorio [244], vizeaz:
- dezvoltarea cognitiv: construirea de cunotine i abiliti ale elevilor cu privire la ceea
ce este relevant pentru gestionarea raional a TL implic familiarizarea cu resurse, activiti,
preferine i ofer o abordare la patrimoniul cultural al societii n ansamblul su, precum
explorare i acces a diferite forme culturale i stilurile de via ale comunitilor i regiunilor;
- dezvoltarea afectiv: poate fi consolidat prin promovarea unor atitudini pozitive fa de
consumarea TL. Valorile i sentimentele, care sunt deduse din preferinele elevilor pentru
anumite activiti, pot fi explorate prin nvarea experienial, ceea ce permite elevilor a
contientiza opiunile care le plac sau pe care le posed, talentul i potenialul personal, ce pot
constitui o baz pentru dezvoltarea hobby-urilor n perspectiv.
Sistemul de nvmnt din R. Moldova poate facilita implementarea ETL n scopul
Ministerul Educaiei
promoveaz politici educaionale de integrare a noilor educaii n procesul de
nvmnt pentru formarea-dezvoltarea personalitii elevului - ETL

Institutul de tiine ale Educaiei


conceptualizeaz proiectarea i realizarea ETL
n nvmntul secundar general

coala / Liceul
principala instituie responsabil pentru punerea n aplicare i
monitorizarea ETL

Cadrele didactice /Diriginii de clas


organizeaz, integreaz ETL ca nvare experienial

Relaiile de parteneriat n ETL


cu alte organisme comunitare
Familia

Ageni
educaionali

Consilierii
colari

Fig. 2.1. Mecanism de implementare a educaiei pentru timpul liber n procesul de nvmnt
58

dezvoltrii integrale a personalitii elevului, prin oferirea de cunotine despre valoarea TL,
dezvoltarea de aptitudini, atitudini i obiceiuri ntr-o combinaie de activiti de nvare de tip
formal /nonformal, care s conduc finalmente la formarea competenei de gestionare a timpului
liber n societatea cunoaterii. Schematic, aplicarea optim a ETL la nivel de sistem i proces de
nvmnt poate fi reprezentat astfel, n Figura 2.1.
Aplicarea optim a mecanismului de implementare a ETL la nivel de sistem i proces de
nvmnt ofer posibilitatea de a contientiza valoarea timpului liber, de a dezvolta abiliti,
atitudini i competene integrate ntr-o combinaie de activiti de nvare de tip formal
/nonformal /informal, care poate conduce finalmente la formarea CGTL n cadrul nvrii bazate
pe competene.
coala / liceul joac un rol fundamental n promovarea ETL, ca un agent de socializare i
relaionare cu instituii comune pentru toate societile. Una din cele mai bune modaliti de
realizare i aplicare a scopului de ETL este conectarea la obiectivele educaionale ale sistemului
colar, care reprezint contextul cultural al societii. [apud 210]
n opinia noastr, ETL reprezint o component a noilor educaii, avnd scop, obiective
i coninuturi specifice, care pot fi proiectate i realizate curricular prin cultivarea valorii de
timp liber n diverse forme ale activitii de formare-dezvoltare integral a personalitii
elevului, n scopul formrii CGTL, care poate fi transpus n nvarea permanent.
Abordat din perspectiva educaiei integrale i a educaiei pentru valori [28; 5; 96; 91, 30],
educaia pentru timpul liber include urmtoarele componente curriculare:
Scopul ETL este de a ajuta pe elevi la diferite niveluri de vrst s obin o calitate a vieii
prin dorina de gestionare raional a timpului liber n beneficiul propriei dezvoltri. Acest scop
vizeaz aproprierea i promovarea valorilor, atitudinilor, cunotinelor i abilitilor de
dezvoltare personal prin recreeri sociale, fizice, emoionale, intelectuale i poate fi realizat prin
urmtoarele obiective generale ale ETL:
- formarea unor deprinderi i practici specifice ,,umplerii TL cu valori i activiti
recreative, productive etc., care s ofere stri de bucurie i de mplinire personal.
- realizarea unor alternane i complementariti adecvate ntre activitile din TL (fizice,
spirituale, de satisfacie etc.);
- corelarea acestora cu practici formale n perspectiva valorificrii la scar social a unei
,,coli de alternativ pentru elevi/tineri, pentru aduli/prini etc. [176, p. 15].
Finalitatea de baz a ETL o constituie dezvoltarea unei noi competene la elevi
competena de gestionare a timpului liber (prezentat n paragraful 2.1.1) i folosirea eficient a
acestei valori educaionale pe tot parcursul vieii n scopul autorealizrii personale. Astfel, ETL
se constituie ca o nou disciplin educaional i un proces de nvare permanent, care include
59

cunotine privind valoarea TL ca resurs educaional, atitudini individuale fa de consumul i


petrecerea raional a TL, valori individuale, precum i dezvolarea unor competene specifice
[200].
Experii internaionali, precum H.Ruskin, A.Sivan [218], J.Mundey [207] .a., consider c
aceaste finaliti, la rndul lor, vor avea un impact pozitiv asupra familiei, comunitii i
societii n ansamblu.
Funciile ETL sunt ntr-o strns corelaie cu condiiile actuale de dezvoltare a societii
postmoderne, raportate la tendina de autodepire, autoperfecionare a personalitii elevului i
se pot grupa n urmtoarele categorii [119, p. 14]:
1. Funcia educativ cu mai multe elemente de coninut: a) lrgirea orizontului tiinific i
cultural; b) formarea capacitii de (auto)organizare i a unui stil de via elevat; c) stimularea
capacitii creatoare;
2. Funcia compensatoare se refer la refacerea resurselor organismului i pregtirea pentru
noi eforturi;
3. Funcia recreativ urmrete crearea unui climat de via pozitiv, optimist;
4. Funcia integrativ caracterizeaz activitile de grup i contribuie la socializarea
persoanelor, la dezvoltarea spiritului de colaborare, de ntrajutorare.
Condiiile pedagogice necesare pentru realizarea ETL n sistemul de nvmnt au fost
stabilite n conformitate cu reperele epistemologice ale ETL dezvoltate n context internaional i
naional, care vizeaz urmtoarele:
- ETL trebuie s includ toate etapele vieii umane, de la copilria timpurie pn la
btrnee [vezi: Tabelul A 3.1] i trebuie s fie un element n programele formale i informale de
influen social;
- Scopul i obiectivele ETL trebuie s fie urmrite n coal / liceu i n comnitatea local
i totodat s fie asigurate prin instruirea formatoare a personalului educaional [vezi: Anexa 12].
Evoluia sistemelor moderne i postmoderne de nvmnt, nregistrat n ultimile decenii
i confirmat la nivel de UNESCO, precum i tendina de articulare sau de integrare a formelor
educaionale ale instruirii, realizabil din perspectiva instruirii permanente, evideniaz trei
momente decisive, determinate la nivel de politic a educaiei, privind formele generale de
realizare a educaiei pentru timpul liber [84]:
n perspectiva nvrii continue /permanente, este tot mai evident complementaritatea
diferitelor tipuri de nvri sau de experiene ce se fac att n interiorul sistemelor educative (al
activitilor curriculare sau extracurriculare), ct i din exteriorul acestora;
nvarea de tip colar, liceal nu este singurul tip de nvare, deoarece nvarea de tip
nonformal i ndeosebi cea de tip informal devin i vor deveni din ce n ce mai importante dup
60

unii cercettori, ele vor duce n mod inevitabil la reducerea orarelor zilnice sau sptmnale ale
colii i probabil, la regndirea duratei colii obligatorii, care n rile dezvoltate orienteaz spre
12 ani;
a devenit o realitate incontestabil faptul c coala/liceul nu mai poate ignora, fr riscul
de a pierde din credibilitate, acumulrile realizate de ctre elevi n cadrul nonformal sau
informal.
Condiiile pedagogice de implementare a ETL stau la baza stimularii competenelor de
dezvoltare pozitiv a elevilor-liceeni. Cercettorii S.J.Danish, T.E.Taylor, R.J.Fazio propun
pentru nelegerea potenialului unei activiti, necesitatea cunoaterii exacte a modului n care
este implementat. Pentru dezvoltarea capacitilor /abilitilor elevului-liceean la vrsta
adolescent, identificm urmtoarele rezultate dezirabile [apud 2, p. 120-122; 124]:
- abilitatea de a procesa informaii provenite din surse multiple;
- capacitatea de a avea o direcie de via care s implice realizarea unor lucruri
importante, fiind capabil s se adapteze diverselor medii educaionale i de lucru;
- capacitatea de a fi un bun cetean, participnd la activiti organizate n cadrul
comunitii de care aparine i manifestnd preocupare pentru TL i implicndu-se n asigurarea
strii de bine a celor din jur;
- capacitatea de a fi o persoan sntoas;
- gsirea unui loc valoros ntr-un grup constructiv;
- a avea sentimentul c este o persoan de valoare;
- dobndirea unei baze solide n funcie de care s ia decizii n cunotin de cauz, n
special n cazul problemelor cu impact major;
- abilitatea de a fi capabil s foloseasc sistemele de suport aflate la dispoziie n TL;
- capacitatea de a avea o orientare pozitiv ctre viitor;
- crearea de situaii n care elevii-liceeni la vrsta adolescent se simt competeni i
acceptai.
n sistemul de nvmnt, principiile pedagogice pentru o educaie sau alta sunt formulate
n contextul unor propoziii de sintez care reflect imperativele axiologice, asumate, n
termeni de normativitate pedagogic, n cadrul dimensiunii funcional-structurale a procesului de
nvmnt. [82, p. 367; 148]
Conceptualizarea, proiectarea i realizarea educaiei pentru timpul liber se nscrie att n
procesul educaional de modernizare a coninuturilor educaiei, ct i n cel de aprofundare a
reformei la nivelul nvmntului liceal, fiind reglementat de un sistem general de principii
pedagogice [29; 62; 92], conceptualizate n baza fundamentrii teoretice a ETL, prin care pot fi
atinse scopul i obiectivele educaionale ale ETL:
61

Principiul axiologiei educaiei: ETL, raportat axiologic, identific valoarea TL a


elevului n educaie, drept o dimensiune de necesitate vital permanent, iar aceasta reprezint
performana personalitii la nivel personal /individual, social /global.
Principiul valorificrii particularitii de vrst, care orienteaz procesul formriidezvoltrii personalitii elevului adolescent odat cu timpul biologic-psihologic-social.
Totodat, coordonarea structurii temporale a TL este direcionat de caracterul general al
timpului, raportate la temporalitatea elevului, la vrsta adolescent n perioada de TL ca:
retragerea, ritualul, recreerea, activitatea, jocul, intimitatea.
Principiul sistematizrii i orientrii n divertisment, care faciliteaz procesul de
nelegere a perceperii libertii umane n timp, TL fiind o stare de spirit de a fi n pace cu sine
i cu ceea ce faci [209]. Principiul accentueaz necesitatea TL a persoanei n devenire, iar
diversitatea TL al elevului reflect elemente importante de autorealizare i autocunoatere, prin:
stimularea de interes, motivaie de a consuma TL raional, mediul adecvat, activitatea, recreerea,
timpul de realizare, starea de spirit, atitudini, dorine ateptri, sntatea, experiena de via,
stilul de via, etc. toate aceste mecanisme ale TL mbuntesc calitatea vieii umane.
Principiul responsabilizrii: responsabilizarea implic un nivel ridicat de competen,
comportament i angajament fa de sarcini, care, inerent, conduc spre productivitatea
rezultatelor i motivaia, ncrederea persoanei [29, p. 9]. Acest principiu are la baz premisa
epistemologic de gestionare a TL de ctre persoan, ceea ce semnific a fi responsabil i n
perioada TL. Rolul responsabilizrii i revine i cadrului didactic/ agenilor educaonali angajai
n domeniul ETL pentru realizarea idealului educaional de formare-dezvoltare integral a
personalitii elevului.
Principiul integralitii pedagogice. Integrarea ETL n coal /liceu orienteaz spre
modelarea libertii de aciune al elevului n conformitate cu cerinele, normele i valorile
mediului integrator la nivelul educaiei formale, nonformale, informale [apud 28, p. 15].
Aceste principii generale pot fi completate cu un sistem de principii specifice ETL,
adaptate dup cercettoarea L.Cuzneov [71, p. 89-90]:
Principiul contientizrii ireversibilitii i valorii timpului, a necesitii consumrii lui
eficiente;
Principiul planificrii, organizrii i monitorizrii timpului n baza unui regim raional
de via;
Principiul alternrii i mbinrii optime a activitilor n cadrul TL;
Principiul organizrii TL a elevului n baza promovrii sistematice a valorilor
spirituale, morale, psihofizice, intelectuale, estetice, tehnologice;
62

Principiul organizrii eficiente i interesante a TL n conformitate cu exigenile


modului sntos de via.
n opinia noastr, ETL poate deveni un fenomen educativ funcional, dac vor fi respectate
principiile pedagogice generale i cele specifice de realizare a acestui proces. Aceste principii
devin repere liante pentru toate elementele i aspectele fenomenului studiat. De asemenea,
principiile pedagogice devin acele imperative axiologice pentru raportul dintre educaia
integral (total, de baz) i ETL; procesul de proiectare i realizare a ETL; aciunile actanilor;
valorificarea TL al elevului n sistemul educaional; elementele ETL n formare continu a
personalitii elevului prin prisma educaiei pe tot parcursul vieii (permanente).
n ceea ce privete proiectarea ETL din perspectiv axiologic, cercetrile savanilor
S.Honer, J.Swarbrooke [198], A.Sivan H.Ruskin [apud 218], J.Mundey [207], sugereaz un ir
de proiecte pedagogice, care ncep cu legislaia statului: dreptul la valoarea de TL a copilului
/elevului i se termin cu metodologia de realizare a ETL. Susinem ideea acestor cercettori
privind necesitatea mai multor elaborri teoretice i metodologice pentru implementarea
educaiei pentru timpul liber n coal /liceu, evideniind n mod special, necesitatea
urmtoarelor produse:
documente colare, curriculum colar, manuale colare, ghiduri metodologice, agenda
cu

recomandri

pentru

manageri,

profesori-dirigini,

psihologi

colari

care

vizeaz

conceptualizarea ETL la nivelul sistemului colar /liceal;


materiale metodice i educative, suporturi de curs, module de coninut (predarenvare-evaluare), adoptate la decizia colilor / liceelor;
metodologii privind formarea de competene n procesul ETL.
n general, ETL este un proces educaional organizat att pentru coal / liceu ct i pentru
societate, apreciat ca un tot ntreg care include urmtoarele beneficii [217, p. 199-202]:
Experiena TL poate asigura valabilitatea exerciiilor n utilizarea i regenerarea
abilitilor, mpreun cu cele fizice i cele mentale, directe n coal /liceu.
Activitile TL integrate n curriculum de ETL pot asigura eliminarea unui surplus de
energie, care d posibilitatea elevilor s se concentreze cel mai bine n clas.
Activitile TL pot asigura motivaia intrinsec pentru dezvoltarea abilitilor fizice,
abilitilor de lecturare i chiar abiliti matematice. Diverse activiti ale TL solicit cteva
nivele de performan n aceste abiliti directe din curriculum. Aadar, motivaia intrinsec
pentru participarea n anumite activiti ale TL pot contribui la motivarea elevilor s-i dezvolte
abilitile academice. Activitile TL pot de asemenea s asigure experienele pozitive ce ofer
elevilor ncrederea n propriile abiliti.
63

ETL poate contribui la nelegerea i aprecierea altor culturi i societi. Expunerea


acesteia la literatur, art, muzic, jocuri de alte grupuri etnice i ri poate mbunti relaiile
cross-culturale.
ETL ofer elevilor experiene de petrecere raional a TL ce contribuie la extinderea
nivelului de nelegere a lumii i n general al vieii.
Astfel, orice activitate educaional care are drept finalitate CGTL va ine cont de condiiile
i principiile pedagogice ale ETL. Pentru orice activitate educaional, n special cea din
domeniul culturii TL al elevului, va fi proiectat i realizat dup coordonatele spaiotemporale
i axiologice, spaiul i timpul obinnd anumite condiii, statutul de valori.
Coninutul i metodologia ETL. Specialitii n domeniu au dezvoltat mai multe tipuri de
programe pentru ETL, cu scopul de a ajuta elevii s nvee i n timpul lor liber cum pot dobndi
cunotine, capaciti/abiliti i atitudini. Astfel, au fost dezvoltate programe de organizare
raional a TL n afara orelor de curs. Printre formele posibile de realizare a ETL evideniem
urmtoarele:
- opiunea ideal de a include ETL ca o tem transversal n Curriculum-ul Naional /de baz;
- proiectarea i punerea n aplicare a spaiilor pentru organizarea raional a TL, de ex., spaii
de joac, de recreere, proiecte speciale;
- generarea nvmntului dinamic privind gestionarea raional a TL;
- construirea proiectelor n colaborare cu municipalitile locale sau consiliile de aciune
comunitar;
- elaborarea diverselor proiecte academice, cum ar fi drumeia, procesele de organizare a
grupurilor culturale n coal/liceu, de ex.: cercuri de dans, teatru, recreere, grupuri speciale pe
interese n diverse domenii, etc.
- proiectarea unor programe educaionale n timpul colar pentru elevi, n colaborare cu alte
organizaii pentru punerea n aplicare a experienelor. [244; 30]
Modul de gestionare raional a TL reflect mult mai bine structura i orientarea
personalitii elevului liceean la vrsta adolescent, constituind un mijloc de cunoatere i
influenare a formrii acestei personaliti [185, p.285]. n acest sens, coninuturile de formaredezvoltare integral a persoanalitii prin ETL pot fi proiectate prin dimensionare pe
urmtoarele planuri valorice:
intelectual capacitatea personalitii elevului de a fi nvat s-i cultive intelegena n
mod independent, printr-o gndire critic, autentic, raional;
moral formarea unor elemente noi care s susin idealul de via, impregnat n
valenele valorilor morale ale liceenilor. Adolescentul devine capabil de o conduit moral
autentic determinat de contiina sa moral pe cale de constituire. Aceast contiin moral a
64

adolescentului, ca evoluie fireasc a contiinei de sine apare treptat, fiind condiionat de


procesul general al dezvoltrii sale intelectuale i afective. [139, p. 130]
spiritual culturalizarea duhovniceasc a liceeanului n comuniune transcedental cu
valorile sacre ale Creatorului Dumnezeu (unirea cu El) i valorile create de om astfel de
apreciere uman, motiveaz liceeanul pentru a se comporta onest, credibil, care vrea s fac doar
binele i totodat, i poate modela un sistem de valori drept repere pentru stilul su de via;
estetic cultivarea valorilor frumosului din art, societate, natur, receptat, evaluat i
cultivat la nivelul sensibilitii, al raionalitii i al creativitii personalitii elevului [79,
p.110];
psihofizic dezvoltarea unui mod /stil de via sntos: prin respectarea regimului de
alimentaie, igien personal, activiti fizice pentru dezvoltarea organizmului sntos, timpul de
consum n scop utilitar pentru dezvoltarea fizic i meninerea armoniei spirituale, selectate n
conformitate cu sistemul de valori de ctre liceean;
tehnologic - formarea unor noi aspiraii i nevoi la liceeni prin valorizarea i integrarea
social; stabilirea echilibrului ntre egocentrismul copilului/elevului i orientarea obiectiv a
omului matur [idem, p.46]; elementul ocupaional de pregtire pentru o meserie /o profesie a
liceeanului, indentificate la nivel vocaional.
Toate aceste domenii de coninut dimensionate i proiectate n cadrul ETL vor viza
formarea-dezvoltarea integral a personalitii elevului, prin achiziionarea de ctre elevi a CGTL
prezentat drept finalitate de baz n curriculumul de ETL (paragraful 2.3), care poate fi format
prin diverse activiti de formare-dezvoltare a personalitii elevului i transpus n nvarea
permanent.
n ceea ce privete modalitile de proiectare i realizare a educaiei pentru timpul liber,
prin care aceast nou educaie ar putea fi implementat n programele educaionale naionale,
evideniem urmtoarele:
introducerea ETL ca disciplin distinct, dar aceast form poate conduce la
suprancrcarea curriculumului colar;
crearea de module specifice tematicii ETL cu abordare interdisciplinar, n cadrul
disciplinelor tradiionale;
abordarea transdisciplinar, prin infuzarea i introducerea de mesaje ce in de
coninuturile ETL n cadrul disciplinelor clasice. [182, p. 109]
n ceea ce privete metodologiile care ar facilita realizarea ETL n coal / liceu,
cercettorii H.Ruskin i A.Sivan sugereaz [apud 204, p. 24-25]:
ETL este o parte esenial fiecrei etape a educaiei formale i educaiei nonformale.
Tematica TL trebuie s fie identificat n fiecare coninut al curriculumului.
65

Fiecare coninut e necesar s fie mbinat cu teme despre valoarea TL al elevului.


Tema TL trebuie s fie integrat n toat educaia, cultura, coala i activitile
extracurriculare.
coala de dup coal trebuie s implice extinderea curriculumului prin flexibilitate
i libertatea de alegere n selectarea activitilor educaionale.
coala / liceul trebuie s implementeze difuzarea experienelor naionale i
internaionale de cultivare a valorii de TL n procesul de nvare.
O varietate de formatori ar trebui ajutai s implementeze principiile i strategiile ETL,
integrate n coal / liceu i n clasa de organizare a TL din coordonatori, profesori, consultani i
specialiti de organizarea TL n afara colii / liceului.
Principalele direcii cu referire la dezvoltarea interconex a curriculumului de ETL la nivel
formal, nonformal i informal, dup H.Ruskin [215, p. 17-24], sunt adaptate urmtoarele:
studierea conceptelor universale despre TL pot servi ca baz pentru conceptualizarea ETL;
identificarea caracteristicilor comportamentului personalitii elevului n TL la nivel de ar;
identificarea aspectelor educaiei publice care au implicaii directe asupra resursei de TL;
formularea i elaborarea de principii ale ETL care servesc ghidarea educaiei publice n
dezvoltarea curriculumului de ETL att n coal ct i n afara colii.
Potrivit cercettorului L.Ciolan, temele/coninuturile cross-curriculare, care pot reflecta
ETL prin disciplinele colare, sunt uniti integralizate la nivel de studiu, dezvoltate de cele mai
multe ori dup regulile unui proiect. Totodat, ele implic participarea activ a elevilor la
activitile desfurate i ofer diferite probleme semnificative ale lumii reale relevante pentru
viaa de zi cu zi. [38, p. 170]
ETL poate fi nscris n aria temelor/ coninuturilor cross-curriculare organizate la nivel de:
instituie de nvmnt, prin realizarea de concursuri colare, proiecte colare,
forumuri educative, senatul elevilor, clubul colar, ateliere colare, mese rotunde (ex. de
activiti: Animatori primordiali de cultivarea TL, Valoarea TL n disciplinele colare, Cultura
digital extensie de petrecere a TL etc.);
managementul clasei de elevi, prin proiectarea temelor/coninuturilor integrale ale orei
de dirigenie cu aspecte eseniale ale ETL (ex. de activiti: Sntatea - un dar de neuitat n
timpul meu liber, Mass-media i comunicarea eficient n TL, Valoarea TL n retrospectiv
istoric etc);
parteneri educativi: familie-coal-comunitate prin proiecte prosociale, activiti de
voluntariat-caritate, centre de creaie pentru copii, adolesceni i aduli, etc. (ex. de activiti:
Dreptul meu la TL i recreere, Timpul social sentiment de cultur a personalitii, Srbtorile
naionale tradiie de eternitate n TL etc).
66

Perspectiva axiologic n conceperea proiectrii coninuturilor ETL n nvmntul liceal


ni se pare de mare importan. n acest scop, este necesar conturarea unui sistem de valori
morale, intelectuale, tehnologice, estetice, psihofizice (vezi: Anexa 7) aferente ETL i a unei
praxiologii colare / liceale, cu funcia de axiologizare a procesului de petrecere i consumare a
TL, astfel nct cadrele didactice/ formatorii s dispun de suficient mobilitate i autonomie n
adecvarea permanent a coninuturilor stipulate prin documente colare la necesitile elevilor.
Proiectarea i realizarea ETL n sistemul de nvmnt, la nivel liceal o vedem centrat pe
nevoile reale de formare-dezvoltare a personalitii elevului, prin aplicarea de programe
educaionale nonformale i facilitarea modelelor de gestionare raional a TL, care ofer
diversitatea modalitilor de realizare a ETL pentru liceeni. n acest sens, cercettorul romn
S.Cristea sugereaz necesitatea abordrii ETL, prin intermediul activitilor specifice educaiei
nonformale, proiectate, realizate i dezvoltate n afara instituiei de nvmnt. Autorul
recomand n acest scop organizarea a dou tipuri de activiti: pericolare i paracolare.
Pentru valorificarea educativ a TL n cadrul activitilor pericolare pot fi utilizate
resursele tradiionale cum ar fi: excursiile, cluburile, taberele de odihn, vizitele /vizionrile
spectacolelor la teatru, filmele, expoziiile etc., precum i resursele moderne mediateca,
calculatorul, reele de programe nonformale, radio, TV colar etc.
Activitile paracolare pot fi organizate prin intermediul presei pedagogice, emisiunilor
radio, TV colar, cursurile, conferinelor tematice etc. [79, p. 159]
Logica activitii de educaie/instruire consemneaz interdependena existent dintre
coninuturile generale adoptate n anumite contexte de sistem i de proces, instituionale i
noninstituionale, organizate sau spontane [45].
n aceast configuraie, ETL este concentrat ntr-un sitem de ativiti integrativ-educative
organizate la nivel formal-nonformal-informal: fie prin activiti curriculare, fie prin activiti
extracurriculare desfurate acas, n coal sau n afara colii/liceului, acestea fiind considerate
programe colare cu caracter permanent.
Pentru organizarea eficient a TL al elevului, pot fi proiectate urmtoarele tipuri de
activiti, care stimuleaz nevoia de schimbare a stilului de munc al elevului, crend noi
modaliti de a nva [117, p. 29-37]:
a. activiti curriculare (n cadrul curriculumului de dirigenie i /sau curriculumului la
decizia colii / liceului);
b. activiti extracurriculare desfurate n coal / liceu;
c. activiti extracurriculare desfurate n exteriorul colii / liceului.
n contextul abordrii metodologice a ETL n coal / liceu, modalitatea principal de
realizare a acestui demers educaional i revine cadrului didactic, care trebuie s proiecteze
67

activiti curriculare. Acestea, de regul, sunt planificate n dou registre, aflate la dispoziia
curriculumului colii/liceului: n cadrul orelor de dirigenie i n cele ale consilierului colar pe
probleme educative. Ambele presupun o planificare tematic. Aceste dou categorii de activiti
pot fi organizate n cadrul orelor de dirigenie sau n afara lor i realizate printr-o proiectare
anticipat.
2.1.1. Perspectiva axiologic asupra educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal
Axiologia pedagogic /educaional, care reprezint o nou direcie n tiinele educaiei,
desemneaz rolul central al finalitilor educaiei n fundamentarea axiologic a coninutului
nvmntului, a metodologiei instruirii, a formelor de desfurare a activitilor educative n
cadrul procesului educaional. [61, p. 148]
n contextul dat, perspectiva axiologic asupra ETL asigur, pe de o parte, promovarea
valorilor din TL, iar prin aprofundare, dezvoltarea sferei de referin a sistemului de valori
educaionale reflectat la coninutul de baz al nvmntului. Pe de alt parte, perspectiva
axiologic susine extinderea funcional, a coninutului ETL, care direct sau indirect, vizeaz
realizarea unor efecte formative, calitative, la nivelul: dimensiunilor educaiei de baz
(intelectual-moral-estetic-fizic-tehnologic);

formelor

instruirii

(formal-nonformal-

informal); resurselor disciplinelor colare (tiinifice-pedagogice, conform Curriculumului


Naional). [8; 147; 159]
Importana perspectivei axiologice n educaie, este tratat i dezbtut n diverse articole
i studii recente, semnate de mai muli autori, ntre care V.Mndcanu [123], Vl.Pslaru [148;
150], L.Cuzneov [69; 71], N.Silistraru [167; 168], T.Callo [29; 27], M.Hadrc [96; 98; 100] .a.
n opinia noastr perspectiva axiologic de abordare a educaiei pentru timpul liber
necesit dezvoltare, dat fiind c:
TL nu poate fi abordat fr raportarea la un sistem axiologic [61; 63, p. 47], or, categoria
de TL nu poate fi stabilit fr referin la lumea valorilor i la semnificaia lor, de aceea vom
aborda un referenial de idei axiologice dezoltate n teoria valorii.
Relaionarea axiologic ntemeiaz nsi existena uman, pentru c omul este singura
fiin n stare s se raporteze proiectiv, atitudinal i referenial la lume [26, p. 21]. De aceea,
toate valorile exist potenial n fiina uman: Adevrul, Binele, Frumosul, Libertatea,
Egalitatea, dreptatea etc. [idem, p. 18].
nsui conceptul de TL presupune valoare, P.Andrei subliniaz: conceptele presupun
ideea de valoare n alctuirea lor, dar nu numai att, ci ele sunt chiar valori constitutive ale
contiinei n general [4, p. 52].
68

Fiina uman devine creatoare de cultur care reprezint o lume a valorilor. Chiar dac
nu toi oamenii sunt creatori de cultur, toi particip la cultur, virtual sau de fapt. Orice cultur
ntruchipeaz un anumit stil, adic o anumit organizare n jurul unei valori. Stilul este
determinat de factori incontieni, abisali, cu funcie formativ, primordial i fundamental. De
aceea, L.Blaga a definit stilul ca atribut ce ine de esena spiritual a unei culturi [18, p. 470472].
n formarea-dezvoltarea personalitii adolescentului sunt importante orientrile de
valori, . a subliniat faptul c orientrile de valori sunt construite social pe baza
gradului de contientizare uman. [191, p. 99-100]
n sprijinul acestor argumente, aducem i poziia cercettoarei L.Cuzneov care
esenializeaz valoarea timpului liber, apreciat de persoan care conine un caracter informal,
fiind resimit ca apropiat i plcut, trit de subiect n afara obligaiunilor legate de nvtur,
profesie sau activiti gospodreti, de care beneficiaz de facto fiecare persoan i pe care o
putem valorifica diferit, rezervnd timp i pentru relaxare, odihn, reflecii, meditaii,
autoanalize, introspecii, astfel nct, propria poziie, atitudinile, capacitile de autoperfeciune a
acestuia s contribuie esenial la mbuntirea modului de via. [71, p. 81-82; 74]
La fel, referindu-se la axiologia lumii contemporane, cercettorul Vl.Pslaru subliniaz
necesitatea integrrii noilor educaii n procesul de nvmnt, susinnd c valorile puse n
circuitul educaional nu sunt nici ele abstracte, ci obiectivate n form de idei, scopuri, concepte,
atitudini, competene, care fac posibil formarea i perfecionarea unui cadru existenial concret,
a unei fiine umane concrete [150; 149, p. 6-7].
n aceeai ordine de idei, M.Hadrc subliniaz existena unei crize a valorilor n societatea
postmodern i propune un sistem de valori (general-umane, naionale, colective, individuale
etc.) ca baz pentru axiologizarea procesului educaional actual. [96, p. 32]
Conceptul de timp liber este abordat prin semnificaia de valoare i valorificare raportat
n procesul educaional. Cercettorii D.Pichiu i C.Albu analizeaz aceast distincie, preciznd
c valoarea este rezultatul unui proces de cunoatere, iar valorificarea este rezultatul unui proces
de recunoatere a valorilor [153; p. 178]. P.Andrei subliniaz c valorificarea unete dou
domenii separate realitatea i valoarea, explicnd c valorificarea este cercetarea concordanei,
potrivirii, dintre o valoare mijloc i alt valoare scop, pe care o considerm ca ceva realizabil [4,
p. 71]. Aceast legtur dintre scop i mijloc determin valoarea-practic. Prin urmare actul
valorificrii presupune tendina de realizare practic a valorilor n via. Acest proces presupune
o cunoatere a valorilor, pentru a putea opera apoi selecia dorit [142].
De aici, conchidem c pentru elevul liceean aflat important este s neleag /contientizeze
valoarea timpului liber prin implicarea contiinei de sine n ansamblul /sistemul de valori, care
69

sunt

eseniale

procesul

instructiv-educativ

pentru

accentuarea

laturii

formative;

autodezvoltarea prin cunoatere i asimilare; creativitatea, pe spirit critic; umanizarea; stimularea


motivaiei interne. [140, p. 39]
La aceast idee subscrie i cercettoarea T.Callo, care susine c un elev care nu are o
contiin axiologic just devine primejdios [27, p.20], de aceea elevul urmeaz s fie
obinuit s caute mereu valoarea, cci numai prin valoare va fi puternic i va avea putere [idem,
p. 24], inclusiv i n timpul lui liber, adugm noi.
n acest context, conceptualizarea ETL din perspectiv axiologic asigur stabilirea unui
sistem de valori ale TL i valorificarea acestor valori ntr-un cadru formal, nonformal, informal,
care reprezint formele generale ale educaiei. Gestionarea raional a TL presupune o aciune de
valorificare, dac este corect organizat, dezvoltat i dac permite construirea unui puternic
echilibru n stimularea i dezvoltarea personalitii prin promovarea urmtorului sistem de valori
ale timpului liber stabilite de noi: curiozitatea; creativitatea; imaginaia; fantezia i iluzia;
hrnicia i sigurana n punerea n aplicare a aciunilor; voluntariat; abiliti de comunicare;
optimismul; starea de bine; cumptarea; armonia psiho-fizic-spiritual; autonomia personal;
asertivitatea; capacitatea de a face fa la nou, original; capacitatea de a alege i a selecta
opiunile; autocontrolul; echilibrul; dorina de explorare; capacitatea de a coopera;
solidaritatea; gndirea intelectual; responsabilitatea; acceptarea de sine.
Centrarea procesului de ETL pe acest sistem de valori selectate pentru perioada de TL
reflect dezoltarea armonioas a personalitii elevului, ceea ce a presupus nevoia de
conceptualizare a ETL la treapta liceal de nvmnt, prin promovarea valorilor TL stabilite
mai sus. n Tabelul A 1.1 propunem un instrument adecvat pentru agenii educaionali, prini de
vizualizare a multiplelor posibiliti i modaliti disponibile pentru elevii /copiii lor de a-i
dezvolta personalitatea, ce contribuie la echilibrul vital i i ncurajeaz s descopere noi faete i
perspective de dezvoltare.
Valoarea reprezint un standard i un model de alegere, care ghideaz persoana sau grupul
spre satisfacere, mplinire i sens. Astfel, valoarea de TL contientizat de elev este o cale de
structurare i ordonare, de aranjare ntr-un anumit fel a strilor emoionale, mentale i morale ale
personalitii elevilor. [61, p. 129; 71]
Conexiunea timpului liber al elevului centrat pe valori cu sistemul de valori educaionale
[53; 36] reprezint o rezultant a cel puin patru variabile ale ETL: scop, mijloc, situaie,
valoarea de umanitate (comunicare, egalitate i solidaritate). Conform lui O.Reboul, un finalist al
statutului axiologic al educaiei determin prin exemplificare i enumerare trei grupe de valori
educaionale [apud 61, p. 127-128]:
70

scopurile educaiei, valori pe care le cultiv educaia: integrarea n mediu ntr-o


societate tradiional sau cultivarea autonomiei persoanei elevului, a spiritului critic, a judecii
ntr-o soietate liberal;
valori indispensabile educaiei elevului: ascultarea, disciplina, supunerea fa de aduli ntr-o societate clasic sau cooperarea, creativitatea, iniiativa proprie n cazul unei educaii
moderne;
valori care reprezint puncte de reper n judecarea rezultatelor educaiei: imaginea
elevului bun, elevului detept, profesorului competent etc.
O caracteristic general implicit a valorii de TL n sistemul educaional reflect
multitudinea de definiii i clasificri a conceptului de TL dup examinarea metateoretic a
acestuia din perspectiva filosofic, sociologic, psihologic, pedagogic reflectat n capitolul 1.
Pe de alt parte, valoarea TL promovat prin ETL, asigur valorificarea interdependent a unui
sistem de valori educaionale (morale, sociale, estetice, psihofizice etc.) cu care trebuie nzestrat
elevul liceean n valoarea formrii-dezvoltrii integrale a personalitii sale. Sinteza unei astfel
de abordri a conceptului de ETL n conexiune direct cu sistemul de valori educaionale, o
prezentm n Tabelul A 7.1.
Astfel, sistemul de valori educaionale reprezint n totalitatea i integralitatea sa
personalitatea elevului care se dezvolt i prin valorile create n TL (curiozitatea; creativitatea;
imaginaia etc.).
Timpul liber este considerat a fi perioada propice formrii sistemului de valori la eleviiliceeni prin diversitatea activitilor, situaiilor de comunicare. Dac elevii din nvmntul
primar zilnic sunt antrenai de nvtor, prin diverse forme de odihn activ, recreativ n aer
liber sau elevilor din nvmntul gimnazial li se acord mai mult atenie prin organizarea
activitilor n cadrul colii ca: excursii, drumeii, emisiuni radio-TV, etc., atunci elevii-liceeni,
n aceast perioad sunt mai puin dirijai de ctre aduli, dei ei anume se afl n cutarea
identitii de sine i sunt uor tentai de a se implica n circumstane nonsociale. Ei au mai mult
nevoie de ajutor pentru a nelege c TL nu este irosirea vieii cu plceri minore, ci este un bun
prilej de autoformare i autodezvoltare, de pregtire pentru via. [52]
Prin urmare, elevul-liceean trebuie orientat spre valorile care-l preocup i-i produc plceri
utile, ocupaii interesante. Zilele libere i vacanele lsate la voia ntmplrii l pot duce pe
elevul-liceean, n cel mai bun caz la plictiseal, n cel mai ru la hoinreal fr sens i
preocupri duntoare, cum ar fi jocurile de noroc, vagabondajului etc. Sportul, excursiile i
drumeiile n grupuri oferind garanii de seriozitate, micare n aer liber n general snt mijloace
de clire a organismului i de nvare a vieii n comun, susin cercettorii E.Trua i S.Mardar.
[177, p. 271]
71

Astfel, cunoaterea/nelegerea i nsuirea valorii de timp liber este necesar pentru


cultura general a elevului, iar la nivel de formare a atitudinilor i de stpnire a acestei valori pe
tot parcursul vieii reprezint un demers complex i de durat n procesul educaional. De aceea,
fiecare elev va contientiza un referenial axiologic individualizat, care va fi permanent
re/semnificat i dez/afectat [26, p. 23].
Contientizarea valorii TL vizeaz utilizarea raional a TL, iar aceasta are un efect tonic,
att asupra organismului, ct i asupra dezvoltrii personalitii elevului-liceean, dar, mai ales,
contribuie la meninerea prospeimii fizice a omului, prospeime diminuat de stresul
informaional i transformabil al vieii. Activitile i preocuprile din TL, dozate raional,
contribuie la mbogirea sistematic a vieii spirituale, prin ridicarea nencetat a gradului de
cunotine, lrgirea orizontului cultural, dezvoltarea tuturor aptitudinilor i talentelor de care
dispune fiecare persoan, stimularea capacitilor sale creatoare. [12, p. 10]
Valorificnd argumentele tiinifice ale abordrii ETL din perspectiv axiologic n raport
cu sensul autentic al valorii de TL la elevii-adolesceni, stabilim caracterul subiectiv al nevoii de
CGTL n nvmntul liceal.
Prin abordarea ETL din perspectiv axiologic avansm ideea de a completa sistemul de
finaliti ale nvmntului secundar general cu o nou valoare educaional, care este esenial
pentru adolescentul de astzi - competena de gestionare a timpului liber - finalitatea de baz a
ETL n nvmntul liceal. CGTL reprezint un sistem integrat de resurse (cunotine,
capaciti /abiliti, atitudini) obinute prin ETL i valorificate prin aciuni formale sau
nonformale de destindere, divertisment, dezvoltare personal desfurate ntr-o interconexiune
ale activitilor educative de nivel formal-nonformal-informal n vederea formrii-dezvoltrii
integrale a personalitii pe tot parcursul vieii.
n sistemul de competene-cheie europene [45] nu figureaz CGTL, ns muli cercettori
strini C.Brzea [16, p.7-12], J.Sellick [219], J.Mundy, L.Odum [207], C.A.Peterson, N.J.Stumbo
[211], H.Ruskin, A.Sivan [218] i din R. Moldova M.Hadrc, I.Botgros [97; 101, p.13], I.Achiri
[1, p.48], reflecteaz asupra problemei dezvoltrii CGTL n sistemul educaional, n perspectiva
dezvoltrii educaiei pe tot parcursul vieii, din acest punct de vedere, considerm c CGTL este
necesar s fie inclus n lista competenelor-cheie.
n vederea nelegerii mai clare a structurii complexe a CGTL, propunem o descriere
taxonomic a formrii CGTL prin ETL i realizabil la treapta liceal de nvmnt, prezentat
n Figura 2.2.

72

Competene-cheie /transversale

CGTL
competen de baz a ETL
Resurse

Competene specifice
1. Competena de informare, care vizeaz:
selectarea surselor de informare i aplicarea
achiziiilor unei game de opiuni disponibile
pentru petrecerea i organizarea raional a TL.
2. Competena de luare a deciziei, care
vizeaz: proiectarea i valorificarea unui optim
stil de via n petrecerea TL.
3. Competena de autodezvoltare, care vizeaz:
valorificarea oportunitilor de dezvoltarepersonal prin gestionarea raional a TL.

A. Cunotine
B. Abiliti
/capaciti

C. Atitudini:
valori, experiene,
aprecieri

Coninuturi pentru formarea competenelor specifice


Cunotine privind nelegerea i contientizarea valorii TL
(Ce este TL i ce tiu eu despre TL etc.?);
Abiliti /capaciti, deprinderi
(Ce fac eu i cum sunt n TL?);
Atitudini i valori
(Cum sunt eu i cum m simt n TL?).

Fig. 2.2. Taxonomia formrii CGTL prin ETL n nvmntul liceal


Aceast schem reprezint grafic ideea operaionalizrii CGTL, prin dezvoltarea unor
competene specifice ETL n nvmntul liceal.
Formarea-dezvoltarea CGTL prin ETL este gndit n perspectiva educaiei permanente,
care vizeaz trei aspecte eseniale ale vieii pentru formarea-dezvoltarea integral a personalitii:
mplinirea personal i dezvoltarea de-a lungul vieii (capital cultural): competenelecheie trebuie s ofere posibilitatea elevilor liceeni s-i urmeze obiectivele personale, condui de
interesele i aspiraiile personale, de dorina de a continua nvarea pe tot parcursul vieii;
cetenia activ i incluziunea (capital social): competenele-cheie trebuie s le permit
elevilor liceeni s participe n societate n calitate de ceteni activi;
perspectiva angajrii ntr-un loc de munc (capital uman): capacitatea fiecrui elev
liceean de ai proiecta cariera de viitor pentru a obine o slujb decent pe piaa forei de
munc. [31, p. 7]
n aceast viziune, CGTL vizeaz toate cele trei aspecte ale vieii, de aceea trebuie s fac
parte din lista competenelor cheie /transdisciplinare ale sistemului de nvmnt, iar formarea
ei poate fi asigurat prin realizarea ETL pe parcursul treptei liceale de nvmnt.
Competenele specifice ETL sunt valori educaionale concrete care conduc la formarea
CGTL la elevii liceeni. Ele se prezint astfel:
73

competena de informare;
competena de luare a deciziei;
competena de autodezvoltare.
Reieind din definiia conceptului de competen, o competen specific ETL integreaz
mai multe resurse (cunotine, abiliti /capaciti, atitudini) ce conduc la formarea CGTL
finalitatea de baz a ETL (vezi: paragraful 2.3). Acestea sunt formate prin coninturile ETL
proiectate modular i se concretizeaz, finalmente, n diverse produse colare (proiecte,
portofolii etc.) prezentnd indicatori de performan, care sunt semnele concrete ale stpnirii de
ctre elevul liceean a competenei date [21].
n acest context, cercetarea noastr abordeaz conceptul de structura de aciune a CGTL,
care prezint nivelul programrii educative ce vizeaz eficiena activitii instructiv-educative de
ETL, proiectat i realizat n cadrul corelaiei pedagogice profesor-elev, elev-profesor, elevelev, prin aciuni concrete de predare-nvare-evaluare.
Astfel, structura de aciune a CGTL solicit profesorului/formatorului direcia de orientare
a organizrii activitilor de ETL, care potrivit lui T.Cosma vizeaz [51, p. 224]:
- asigurarea elementelor compensatorii ale efortului, prin efectuarea unor activiti de alt
gen dect cele desfurate n acel moment, dar fr a pierde din vedere obinerea unor beneficii;
- intensificarea aciunilor n aer liber, n mijlocul naturii;
- diversificare, dar nu aglomerare;
- pstrarea unui echilibru ntre activitile colare, extracolare i de TL;
- elevul de vrsta adolescent se poate elibera efectiv numai dac e singur sau cu colegii
de vrsta lui [161, p. 216].
Formarea CGTL la elevii-liceeni prin curriculum /programe de stimulare a ETL sunt
similare cu formarea oricrei alte competene colare. Procesul de baz pentru formareadezvoltarea unei capaciti /abiliti de consumare a TL este evident prin: denumirea ei;
descrierea i furnizarea unei raiuni a utilizrii ei; demonstrarea utilizrii corecte i incorecte a
competenei respective, astfel nct s poat fi observat; oferirea de opurtuniti de practicare
intens, supravegheat a abilitii cu asigurarea permanent a feedback-ului. Dac scopul
curriculumului /programului este s promoveze transferul unui context ctre adult, este necesar
o anumit separare a activitilor, n cazul ETL. [2, p. 131-132]
n contextul de mai sus, am determinat c educaia pentru timpul liber poate oferi elevilor
liceeni urmtoarele direcii principale de formare-dezvoltare valoric a personalitii lor:

organizarea TL al elevilor ntr-un mod plcut i util prin programe educative;

umplerea cu valori educative a acestui spaiu de timp;


74

dezvoltarea aptitudinilor potrivit vocaiei i opiunii elevilor;

formarea i dezvoltarea capacitilor intelectuale, a disponibilitilor afective i a

abilitilor practice.
Totodat, principalele direcii de funcionalitate a CGTL n coal /liceu vizeaz i alte
valori educaionale concludente din perspectiv axiologic:
-

educarea n spiritul cunoaterii respectrii drepturilor copiilor i adolescenilor;

educarea elevilor ntr-un spirit ecologic, contribuind n mod contient la pstrarea

mediului ambiant;
-

educarea civic a elevului n spiritul democraiei;

educarea elevului prin i pentru valori;

ansa afirmrii prin media colii;

implicarea n derularea parteneriatelor: familie-coal-comunitate. [171]

Aceste direcii de funcionalitate a CGTL sunt integralizate pedagogic n procesul de


proiectare i realizare a ETL, prin urmare formarea CGTL este necesar a fi inclus n
competenele-cheie ale Curriculumului Naional /de baz, avnd un grad nalt de generalizare i
complexitate n cadrul dimensiunii ETL i fiind necesar pe tot parcursul vieii.
Astfel, corelaia dintre valorile educaiei i CGTL are o importan major n formarea i
dezvoltarea integral a personalitii elevilor liceeni, pentru c aceste valori dimensionate n
sistemul educaional pot fi completate cu valorile noilor educaii. Ele au servit drept baz la
elaborarea unui referenial axiologic (vezi: Anexa 7) aferent ETL, necesar pentru descoperirea
unor interese ale personalitii elevului, care pot deveni valori prioritare n timpul lui liber, dac
i se va forma competena respectiv, fie prin activiti monodisciplinare de ETL, fie prin teme
cross-curriculare sau transversale n cadrul diverselor discipline de nvmnt.
2.2. Modelul pedagogic al educaiei pentru timpul liber
Conceptualizarea educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal din perspectiv
axiologic a direcionat cercetarea spre elaborarea unui model pedagogic de proiectare i
realizare a ETL, adaptat la realitatea procesului educaional din R. Moldova.
Modelul pedagogic al educaiei pentru timpul liber (vezi: Figura 2.3) reprezint elementul
mediator ntre teorie i realitate, fiind conceput ca o reprezentare explicativ a modului cum
poate fi proiectat i realizat ETL n cadrul nvmntului liceal. El ndeplinete o dubl funcie
pedagogic: funcia de informare iniial, care declaneaz mecanismele logice i
epistemologice specifice raionamentului de tip analogic; funcia de validare final a resurselor
achiziionate, la nivelul unor sisteme de referin diferite, care angajeaz resursele specifice ale
75

EDUCAIA PENTRU TIMPUL LIBER

Valorile ETL
(curiozitatea; creativitatea; optimismul; starea de bine; armonia psiho-fizic-

spiritual; autonomia personal; asertivitatea; capacitatea de a face fa la


nou, original; cumptarea etc.) n conexiune cu
sistemul de valori educaionale sunt transmise prin formele educaiei

formal

nonformal

informal

Fundamentarea teoretic a ETL

Praxiologia ETL

Evoluia conceptului de TL.


Abordrile multiaspectuale ale TL
(filosofic,
sociologic,
psihologic,
pedagogic).

Curriculum Naional: includerea ETL n


sistemul de coninuturi educaionale, ce pot
fi integralizate pedagogic n activiti de
formare a personalitii.

Conceptul
de
ETL
elaborat
n
nvmntul secundar general (definiie,
sistemul de valori ale ETL, scop, obiective,
funcii, finaliti
ale ETL, condiii
pedagogice.

Curriculum de ETL.
Metodologia ETL n procesul de
nvmnt.
Training-ul de formare a cadrelor
didactice n domeniul ETL.

Sistemul de principii pedagogice ale ETL:

Activiti educative i contexte de realizare

axiologiei
educaiei,
valorificrii
particularitii de vrst, sistematizrii i
orientrii n divertisment, responsabilizrii,
integralitii pedagogice.

a ETL prin module /teme integrate n


curriculumul de dirigenie.
Posibilitatea perfecionrii continu a
proiectului de activitate educativ a ETL
n sistemul de nvmnt.

Mecanismul de implementare a ETL.

Modaliti de realizare a ETL n nvmntul liceal


Curriculum opional
de ETL
(Programul activitilor
educative privind ETL)

Curriculum la
dirigenie
(teme i activiti
integrate la ETL)

Curriculum de
educaie nonformal
(extracolar)

Monitorizarea /evaluarea ETL

Finalitatea ETL: formarea CGTL la liceeni


E x t i n d e r e a ETL pe tot parcursul vieii
Fig. 2.3. Modelul pedagogic al Educaiei pentru timpul liber
76

ETL din perspectiva educaiei permanente [cf. 79, p. 250].


Modelul pedagogic al ETL este conceput din perspectiv axiologic, valorile educaiei i
cele specifice ETL constituind umbrela sub care este fundamentat baza teoretic i
praxiologic a ETL i are n vedere integralizarea pedagogic a ETL n procesul de nvmnt la
treapta liceal. Modelul pedagogic este construit n viziune sistemic i vizeaz promovarea ETL
prin toate formele educaiei.
Or, susine M.Hadrc [99], pentru a se ajunge la idealul de formare-dezvoltare integral a
personalitii educaia trebuie s se desfoare n toat integralitatea ei, oricnd i oriunde,
inclusiv n timpul liber, pe tot parcursul vieii, prin toate formele i dimensiunile sale, iar
principalul instrument de lucru pe care coala / liceul de astzi trebuie s-l furnizeze elevilor si
este tiina de a se cultiva permanent n societatea cunoaterii.
Proiectarea i realizarea ETL din perspectiv axiologic presupune o localizare a
implementrii conceptului de ETL, care n Modelul pedagogic o reprezint treapta
nvmntului liceal. Aciunea educativ a ETL n nvmntul liceal poate fi realizat prin
urmtoarele operaii pedagogice: a) conceperea modelului pedagogic al ETL la nivel strategic; b)
obiectivarea modelului pedagogic al ETL ntr-o form figurativ adecvat sarcinii de instruire
asumat n conformitate cu modernizarea curricula nvmntului liceal; c) fixarea modelului
pedagogic al ETL la nivelul unor caracteristici eseniale ale fenomenului original studiat:
ETL un nou domeniu de coninut al tiinelor educaiei, avnd funcia de axiologizare
a TL al elevului /tnrului n cadrul sistemului educaional;
valorile ETL transmise prin formele educaiei: formale-nonformale-informale;
fundamentarea teoretic a ETL;
praxiologia ETL;
modalitile de realizare a ETL n nvmntul liceal;
monitorizarea /evaluarea ETL;
finalitatea ETL: formarea CGTL la liceeni;
extinderea ETL pe tot parcursul vieii; d) operaionalizarea modelului de ETL la nivelul
de cerine metodologice specificate n paragraful 2.3 (curriculumul de ETL n nvmntul
liceal); e) verificarea eficienei praxiologice a Modelului pedagogic al ETL prin intermediul
experimentului pedagogic (capitolul 3).
Centrat pe un sistem axiologic congruent, ataat unor valori educaional constante i
fundamentale [26; 71; 61, p. 15], ETL este fundamentat teoretic i praxiologic, fiind axat pe
formarea de valori necesare elevului i urmrind, n acelai timp, ghidarea specific formrii
calitii pozitive de personalitate sau fiinei n devenire [87; 115; 157], prin intermediul valorilor
77

general-umame i instrumentale [96], care sunt reflectate n realizarea finalitii educaionale din
toate domeniile culturale: art, natur, societate.
n tiinele educaiei, conceptele de valoare i educaie se raporteaz la valoarea uman
suprem omul. Esena relaiei dintre valoare-educaie reprezint un sistem de aciuni ordonate
epistemologic, teleologic, axiologic (coninutul) i metodologic n activitatea de formaredezvoltare a fiinei umane [130, p. 3-8], iar includerea componentei axiologice n modelul
pedagogic al ETL vizeaz competena de descoperire a noi conexiuni ntre sistemele de valori,
deoarece, la baza educaiei axiologice se pune ideea asumrii de ctre elev a autonomiei
axiologice n baza autoreglrii criteriilor valorice [26, p. 23].
Cercettorul L.Antonesei subliniaz ideea c nu exist un model de elaborare a
sistemului de valori n educaie, autentice uneia i aceleiai societi, oricrui agent educaional i
reuete s proiecteze un sistem de valori educaionale n conformitate cu contemporanietatea
nevoilor personalitii i contextului socio-cultural din mediul educaional. [9]
n cercetarea noastr, Modelul pedagogic al ETL se ntemeiaz pe sistemul de valori
educaionale stabilite de Vl.Pslaru [149; 150], L.Cuzneov [69; 71] i dezvoltat de M.Hadrc
[96, p. 23-33] n baza cruia a fost modernizat curriculumul axat pe competene. Acest sistem de
valori vizeaz axiologizarea ntregului proces de nvmnt i trebuie promovat prin toate
formele i dimensiunile educaiei, acest referenial axiologic, propus de M.Hadrc, include:
Valori general-umane: Viaa, Adevr, Bine, Frumos, Dreptate, Libertate, Egalitate,
Sacru etc.
Valori naionale: ara, poporul, limba naional, arta popular, credina, tradiiile etc.
Valori educaionale, stabilite pe dimensiunile educaiei: morale, intelectuale, estetice,
fizice, tehnologice etc.
Valori curriculare, stabilite pe arii curriculare i/ sau discipline: obiective, coninuturi,
tehnologii etc.
Valori instrumentale: competene-cheie de tip transversal/transcurricular, general/pe
trepte de nvmnt, disciplinar etc.
Valori colective: ale clasei, ale grupului de elevi, ale familiei etc.
Valori individuale: identitatea, familia, prietenii, credina, dragostea, educaia,
preferinele etc. [96, p. 32]
Sistemul de valori educaionale de mai sus deriv din sistemul axiologic spre care tinde
astzi educaia umanitii [183], acesta fiind constituit din trei componente importante:
A. Cunotine de baz sau cunotine de cultur general.
B. Atitudini i valori.
C. Competene-cheie i competene specifice. [154; p. 637]
78

n nvmntul liceal, ETL poate fi valorificat transdisciplinar, prin toate formele,


dimensiunile i coninuturile educaiei de baz, care conduc la sporirea coerenei activitilor
instructiv-educative i asigur varietatea i echilibrul metodelor i mijloacelor folosite n
aciunea pedagogic de formare-dezvoltare integral a personalitii elevului [79; 74], dar n
cercetarea noastr, ETL a fost valorificat mai mult opional, oferind elevului liceean o
disciplin opional nou, coninuturile creia pot fi ns integralizate pedagogic att prin ariile
curriculare (n disciplinele de baz), ct i n curriculumul de dirigenie prin intermediul
activitilor

educative:

formale-nonformale-informale,

vederea

extinderii

nvrii

experieniale a elevului n perioada de organizare i utilizare raional a TL.


Astfel, ETL ofer asigurarea continu a dreptului elevului la valoarea de timp liber [47]
privit ca aciune fundamental personalitii pe tot parcursul educaiei permanente prin
realizarea activitilor de organizare a comunicrilor simetrice, n situaii deschise, de nvare
autodirijat, orientarea spre diversitate etc.
n esena sa, educaia pentru timpul liber se refer la dimensiunea axiologic a educaiei i
are n vedere n mod expres umplerea cu valori a TL al elevului i valorizarea personalitii
acestuia printr-o cultur a autoeducaiei, schimbarea activitilor elevului n derularea lor, n
cadrul educaiei formale, nonformale sau informale, n perspectiva dezvoltrii competenei de
gestionare a timpului liber pe tot parcursul educaiei permanente.
Fundamentarea teoretic a ETL include evoluia conceptului de timp liber; abordrile
multiaspectuale ale timpului liber (filosofic, sociologic, psihologic, pedagogic); conceptul
de ETL elaborat n nvmntul secundar general: definiie, sistemul de valori ale ETL, scop,
obiective, funcii, finaliti ale ETL, condiii pedagogice; sistemul de principii pedagogice ale
ETL: principiul axiologiei educaiei, principiul valorificrii particularitii de vrst, principiul
sistematizrii i orientrii n divertisment, principiul responsabilizrii, principiul integralitii
pedagogice; mecanismul de implementare a ETL (vezi: Figura 2.1).
Fundamentarea teoretic a ETL pleac de la urmtoarea supoziie: n condiiile n care TL
are tendina s creasc n societatea cunoaterii, elevii-liceeni trebuie nvai s aprecieze corect
valoarea TL i s se informeze asupra valorilor TL. Aceasta este posibil prin dezvoltarea unei
pedagogii a timpului liber, care implic: includerea ETL n Curriculumul Naional, elaborarea
unui curriculum de ETL, a metodologiei de proiectare i realizare a ETL etc.
Valorile TL sunt axate pe spectru larg al definirii timpului liber al elevului adaptat la
contextul noilor educaii integrate n nvmntul liceeal, prin urmtoarele caracteristici: timp
disponibil al elevului; timp pentru manifestarea unui stil de comportament al elevului ce se
regsete n orice activitate; timpul preferat al elevului; timpul de stimulare a creativitii
elevului; timpul care necesit program de activitate - odihn - relaxare al elevului; timpul
79

voluntar de petrecere al elevului la viaa social; timpul aprecierii succesului personal i


interpersonal al elevilor; timpul ariei informale al personalitii elevului; timpul aprecierii
motivrii cultural artistice al elevului; timpul dezvoltrii integrrii sociale ale elevului; timpul
predispus organizrii timpului obligaiilor colare i familiale ale elevului; timpul eliberrii de
oboseal, plictiseal, de automatismele gndirii i activitii cotidiene a elevului. [96, p.115-116.]
Fr o pregtire adecvat a elevului liceean, timpul pentru sine poate deveni o povar, un
motiv al decderii, al alunecrii n plictiseal i inactivism. n acest sens, elevul trebuie
coordonat s cunoasc /neleag valoarea de gestionare raional a TL, n special prin:
- activizarea elevilor prin solicitarea de a opera cu idei, concepte, obiecte n vederea
reevalurii acestora i a emiterii de noi variante;
- crearea situaiilor de motivare a elevului pentru activitatea de cunoatere/nelegere;
- oferirea de oportuniti fiecrui elev de a-i valorifica potenialul intelectual, aptitudinile
personale i experiena individual;
- stimularea spiritului critic constructiv, a capacitii de argumentare i de identificare a
alernativelor;
- favorizarea accesului la cunoatere prin fore proprii, stimulnd atitudinea reflexiv
asupra propriilor demersuri de nvare;
- cultivarea independenei cognitive, a spontanietii i a autonomiei n nvare;
- formarea la elevi a unor atitudini i comportamente conform valorilor general-umane i
naionale. [94, p. 91]
Un alt referenial de idei epistemologice care vizeaz conceptualizarea ETL n
nvmntul liceal sunt adaptate dup A.Sivan [221]:
1. Utilizarea dozat a recreaiilor /pauzelor dintre activiti cu potenial constructivist
recomandate prin sugestiile de coninut ale ETL.
2. Integrarea planificat a conceptelor de TL n coninuturile de ETL.
3. nvarea prin intermediul unor activiti de recreere.
5. Experimentarea consumului raional n TL.
6. Integrarea TL prin proiectarea de coninuturi pluri- i interdisciplinare.
7. Construirea unui program colar de gestionare raional a TL cu implicarea elevilor, cadrelor
didactice, prinilor, instituiilor comunitare i multe alte faciliti.
Praxiologia ETL component a Modelului pedagogic al ETL, reflect ce trebuie operat,
proiectat, asigurat pentru transpunerea n practic a activitilor de ETL:
Includerea ETL n Curriculum Naional rezultat din corelarea curriculumului de baz,
obligatoriu cu curriculumul opional (n cazul dat curriculumul opional de ETL elaborat n
cercetare), obiectivat n: planul-cadru de nvmnt.
80

Elaborarea unui curriculum de ETL i a unei metodologii adecvate.


Training-ul de formare a cadrelor didactice n domeniul ETL (vezi: Tabelul 3.7);
Activiti educative i contexte de realizare a ETL n coal / liceu prin module /teme
integrate n curriculumul de dirigenie;
Posibilitatea perfecionrii continu a proiectului de activitate educativ a ETL n
sistemul de nvmnt.
Aceste elemente praxiologice ale Modelului pedagogic al ETL reflect n mod subtanial
posibilitatea realizrii ETL i necesitatea cultivrii valorii de TL la elevi.
Valoarea TL al elevului promovat pedagogic prin ETL reprezint dinamica aciunii
transversale a educaiei integrale totale [28; 98, p. 5], prin reperele teoretice abordate n
lucrare, proiectnd n acelai timp modelarea specific a formrii calitilor pozitive ale
personalitii elevului prin intermediul valorilor general-umane i instrumentale, conectate la
finalitile educaiei n treapta liceal de nvmnt, care sunt descrise prin Curriculumul de ETL
sau modulele /temele de ETL integrate n Curriculum de dirigenie (vezi: paragrafele 2.3 i 3.2 al
lucrrii).
n contextul dat, ne referim la necesitatea corelrii finalitilor generale ale educaiei de
baz /formale cu sistemul de valori ale TL al elevului valorificate prin activiti educative de
ETL, care ar duce n general la o schimbare pragmatic a activitii de formare-dezvoltare
integral a personalitii.
Aceast abordare holistic a ETL, dup G.Videanu [184], C.Cuco [62], nlesnete
procesul de expansiune i de introducere ale inovaiilor printr-o organizare adecvat i printr-un
sistem de verigi semnificative, care ar trebui s fie integrate n trunchiul comun al colii
obligatorii, precum: educaia pentru i prin tiinele exacte; educaia pentru i prin tehnologie i
munc; limba matern i limbile strine; educaia moral, civic i patriotic; educaia pentru,
prin arte i prin modurile frumosului; educaia cultural i spiritual; educaia pentru i prin sport
i loisir (fr. TL); educaia economic i casnic modern; semicalificare i calificare
profesional. [62, p. 165].
Conform cercettorilor H.Ruskin i A.Sivan [224], exist mai multe aciuni pedagogice de
punere n aplicare a valorilor de TL prin elaborarea unei programe colare /curriculum (la decizia
colii), cum ar fi:
a) utilizarea abilitilor de predare la moment cu potenialul ETL; integrarea planificat a
conceptelor i a coninutului de TL n mai multe subiecte colare posibile;
b) nvarea prin intermediul unor activiti de recreere;
c) studierea gestionrii raionale a TL ca un subiect de studiu n sine;
d) experimentarea TL;
81

e) consilierea elevilor cu privire la organizarea eficient a TL;


f) nvarea focusat pe activiti de TL a mai multor coli;
g) construirea unui program colar de organizarea a TL cu implicarea prinilor i a
instituiilor comunitare i altor faciliti;
h) numirea n funcie a unui coordonator de ETL sau a unui consultant cu responsabilitate
asupra tuturor activitilor de educaie i programelor de studii privind ETL n fiecare coal /
liceu.
Existena diversitii de aciuni pedagogice poate facilita transferul implementrii
curriculumului /programului de ETL i n alte contexte, adaptate dup M.Gass [196, p. 18-24]:
- proiectarea unor condiii care faciliteaz transferul la nceputul activitii;
- crearea de similariti ntre mediul de activitate i mediul n care are loc transferul de noi
abiliti;
- crearea de oportuniti care permite exersarea acestui transfer n timpul unei activiti;
- crearea de oportuniti de reflectare asupra experienelor achiziionate;
- implicarea colegilor de echip care au ncheiat cu succes activitatea;
- implicarea unor persoane semnificative n procesul de nvare;
- furnizarea unor experiene ulterioare care ntresc experiena.
Componenta Modaliti de realizare a ETL n nvmntul liceal din Modelul pedagogic
al ETL cuprinde specificri i delimitri acionale, n vederea eficientizrii procesului de
transmitere a valorilor teoretico-praxiologice ale ETL i de formare a capacitilor intenionate
privind gestionarea raional a TL al elevului. Totodat, ea constituie o schem procedural
astfel dimensionat, nct s prefigureze o realitate educaional n condiii ce se pot modifica
valorile [62, p. 282].
Modelul pedagogic al ETL evideniaz diverse posibiliti de realizare a acestei educaii.
Astfel, proiectarea ETL n baz de valori curriculare [68; 92; 70; 133; 154] din perspectiv
axiologic poate fi realizat prin urmtoarele produse curriculare:
Curriculum opional de ETL (vezi: paragraful 2.3);
Curriculum la dirigenie (activiti integrate de ETL n cadrul acestui curriculum);
Curriculum de educaie nonformal /extracolar [66; 158].
Implementarea modulelor /activitilor de ETL integrate n cadrul orelor de dirigenie,
prin proiectarea i realizarea unui sistem de lecii/activiti de ETL la liceeni, precum i a
trainingului pedagogic de ETL pentru cadrele didactice a fost realizat pe cale experimental
(vezi: capitolul 3 al lucrrii).
Aceste posibiliti de realizare a ETL sunt asigurate de conexiunea pedagogic la nivel
formal-nonformal-informal. Conexiunea pedagogic presupune necesitatea de modernizare a
82

aciunii educative prin realizarea programei integralizate a ETL conform cadrului ERRE [23;
25], care concepe, execut i ofer posibilitatea elevului de a nva s aleag n mod autonom
activitatea/ocupaia pe care o prefer n TL, prin intermediul colii/liceului i coala de dup
coal.
Conexiunea pedagogic la nivel formal-nonformal-informal n cadrul activitii de ETL,
faciliteaz integralizarea disciplinelor colare pe arii curriculare, dar n acela timp, contribuie n
mod particular la formarea-dezvoltarea persoanalitii liceeanului i-i configureaz o viziune
pozitiv asupra conceptualizrii ETL n liceu pentru administrarea timpului su liber n
continuitatea vieii de adult, prin participri active la activiti extracurriculare: jocuri i
concursuri colare; coferine tiinifico-practice; forumuri educaionale; serbri colare; ntlniri
cu personaliti din domeniul tiinei, tehnicii, culturii, etc.; decade ale obiectelor; dezbateri
publice, etc.; excursii i vizite didactice; activiti cultural-distractive; vizionri de spectacole,
filme tematice, concerte; tabere de odihn, de documentare i creaie; manifestri culturaleducative n biblioteci, muzee, case ale tineretului; emisiuni radio i TV; activiti sociale de
binefacere, ecologice, etc.
Monitorizarea /evaluarea ETL prin aplicarea resurselor concrete ale CGTL (vezi: Tabelul
3.7), vizeaz rezultatele msurabile ale proiectrii i realizrii ETL n nvmntul liceal,
componenta include tehnici de evaluare i autoevaluare a liceeanului i formatorului
/profesorului-diriginte. Formatorul de ETL /profesorul-diriginte trebuie s monitorizeze n
permanen procesul de formare a CGTL n cadrul activitilor de ETL i s ofere feedback
fiecrui elev n parte i ntregii clase, evalundu-le rezultatele privind organizarea raional a TL.
Formarea CGTL la elevii-liceeni constituie finalitatea de baz a ETL, aceast
competen fiind necesar elevului i n perspectiva educaiei pe tot parcursul vieii, deoarece
raionalizarea folosirii timpului presupune o organizare contient, continu i perseverent a
activitilor. Stpnirea de ctre elev a CGTL presupune [63, p. 64]:
- o perspectiv mai bun asupra activitilor i prioritilor zilnice;
- noi oportuniti i avantaje n privina creativitii, prin activarea iniiative i mai puin a
reaciei;
- posibilitatea de a nfrunta, reduce i evita stresul;
- mai mult TL pentru relaii interpersonale i intrapersonale;
- oferta de a atinge scopurile propuse, de a se afla tot timpul pe o direcie bun.
Astfel, conform lui C.Cuco [63, p. 65] formarea CGTL la liceeni reprezint o racordare la
temporalitate, dar i un vector al aciunii educative pe tot parcursul vieii.
Extinderea ETL pe tot parcursul vieii este conceput n viziunea educaiei permanente,
reprezentnd componenta final a Modelului pedagogic al ETL, care vizeaz promovarea ETL
83

prin coala de dup coal, ntr-un cadru familiar i comunitar. n condiiile n care educaia
n R. Moldova a fost declarat drept prioritate naional, se impune re-conceptualizarea
dezvoltrii sistemului i procesului educaional din perspectiva nvrii permanente [74]. n
aceast viziune, este necesar s se elaboreze programe pentru aduli care s le ofere experiena
nvrii pe tot parcursul vieii. Aciunea pedagogic astfel proiectat se va realiza n cluburi,
centre pentru aduli, ateliere de organizare a activitailor nonformale, cercuri de creaie artistic,
centre sportive etc. i va viza dezvoltarea CGTL.
n condiiile libertii de expresie i a democratizrii vieii sociale, a liberei circulaii,
educaiei i revin sarcini inedite i dificile [62, p. 53; 100]. De aceea, configuraia Modelului
pedagogic (vezi: Figura 2.3) reunete perspectiva axiologic a ETL la componenta de extindere a
ETL pe tot parcursul vieii, deoarece contextul social comport numeroase modificri, structurale
i funcionale n formarea-dezvoltarea nevoilor reale n timp a personalitii umane.
2.3. Curriculum de educaie pentru timpul liber n nvmntul liceal
Pedagogia postmodern promoveaz modelul proiectrii curriculare i evideniaz
necesitatea integrrii noilor educaii n structura de organizare a coninutului de tip formal, dar
i nonformal, n scopul valorificrii depline a resurselor personale, informaionale comprimate n
experiena de nvare i de via a elevului care, nemijlocit, include i timpul su liber. [34,
p.92; 179]
Poziionrile conceptuale, principiile pedagogice i contextele de realizare a ETL n
nvmntul liceal, precum i strategiile de formare a CGTL ne-au condus la proiectarea unui
curriculum de ETL, realizat n baza Modelului de dezvoltare a curriculumului colar din
perspectiva competenelor centrat pe nevoile de formare-dezvoltare a personalitii elevului i pe
valorificarea integralizrii pedagogice a coninuturilor ETL n procesul educaional.
n acest context, curriculumul de ETL a respectat cerinele de elaborare, conform teoriilor
curriculumului colar, dup cercettorii S.Cristea [79], C.Cuco [62], Al.Crian [65], Vl.Guu
[23; 94], L.Pogola, N.Bucun [154], L.Cuzneov [70], D.Patracu [144] etc.
n perspectiva paradigmei curriculare centrate pe elev, proiectarea curricular este un
construct care presupune un ansamblu unitar de aciuni i operaii de anticipare i pregtire a
activitii educaioale n toate componentele sale: obiective / competene, coninuturi, strategii
didactice, strategii de evaluare, mijloace i procedee de predare-nvare-evaluare-cercetare. [94,
p. 64]
n cercetarea noastr, ETL i revine rolul de nou disciplin opional, care a solicitat
elaborarea unui curriculum opional, ca disciplin ce permite introducerea de noi coninuturi
84

/obiecte de studiu, n afara celor prevzute n trunchiul comun la un anumit profil i specializare,
sau de teme noi, care nu se regsesc n programele naionale [62, p. 229; 68].
Proiectarea ETL a avut drept baz analiza mai multor modele de curriculum centrate pe
nevoile elevilor [94, p. 14] sau programe colare de organizare raional a TL pentru elevi, ntre
care: modelul curriculumului Time Wise (engl. timpul nelept); modelul Curriculumul de
Educaie Loisir n Israel; modelul coal-comunitate pentru organizarea TL; modelul Good
Times (engl. perioade favorabile); etc., care au demonstrat un anumit succes n educaie pe
plan mondial (vezi: Tabelul 1.4). [219 p. 2-19; apud 39, p. 31-32]
Curriculumul de ETL reprezint documentul normativ pentru proiectarea i realizarea
activitilor de redimensionare a valorii de TL n vederea formrii la elevi a CGTL.
n accepia sa complex, curriculumul de ETL reflect nu numai tematici integralizate, ci
i modul n care acestea vor fi aplicate / nvate ntr-un context axiologic anumit. Cercetrile
actuale din tiinele educaiei, att internaionale ct i naionale, subliniaz funcionalitatea
concepului de integralizare pedagogic n contextul modernizrii curricula i aprofundarea
reformei n educaie [28; 38; 91; 99, p.192; apud 39, p. 29]. Curriculumul trebuie s reflecte
valoarea TL a societii noastre, s conin oportuniti de nvare privind valorificarea unui
optim stil de via n consumarea i petrecerea raional a TL, s ofere posibilitatea celor ce
nva de a-i cultiva aptitudini potrivite vocaiei i opiunii lor ntr-un mod plcut i util n
instituia de nvmnt.
Curriculumul de ETL propus n cadrul prezentei cercetri reprezint o valoare
instrumental-tehnologic care valorific aciunea transversal a CGTL prin intermediul ETL
i educaiei integrale centrat pe cel ce nva, n realizarea eficient a activitilor TL de ctre
elevi (tineri) i aduli, desfurndu-se n cadrul unui mediu democratic educaional, i
aprobat la edina sectorului Teoria Educaiei din cadrul Institutului de tiine ale Educaiei.
Structura curriculumului de ETL este elaborat din urmtoarele elemente componente ale
modelului privind curricula modernizat pentru nvmntul liceal din R. Moldova [93; 154]:
preliminarii; repere conceptuale privind ETL; competene-cheie/ transversale stabilite pentru
treapta liceal de nvmnt; competene specifice ETL; uniti de coninut pe clase i pe uniti
de timp; elemente de competene (utilizm sintagma elemente de competene, pe care o
considerm sinonim cu termenul de subcompetene care s-a dovedit a fi unul controversat),
sugestii de coninuturi, activiti de nvare i evaluare; strategii didactice de predare-nvareevaluare centrate pe elev; lista bibliografic.
Preliminarii la curriculumul de ETL. n noile condiii social-economice, valorile
educaionale se modific n permanen, se completeaz cu noile educaii pentru a determina
n final valoarea-scop, i anume, personalitatea cultural a elevului [17; 59; 32; 163]. De aceea
85

curriculumul opional de ETL are menirea de a configura noi oportuniti pentru dezvoltarea
personal, cultural, creativ i chiar profesional a elevilor.
Actualmente i pentru sistemul de nvmnt din R.Moldova a devenit o necesitate ca
coala /liceul s includ n oferta sa, pe lng alte noi educaii, i ETL centrat pe cel ce nva.
Curriculumul opional de ETL pentru treapta liceal constituie suportul pedagogic al
profesorului pentru realizarea proiectrii activitii educative, organizarea i desfurarea
eficient a procesului educaional la ETL.
Curriculumul de ETL este destinat cadrelor didactice ce doresc s implementeze ETL n
nvmntul liceal, elevilor i diriginilor din instituiile preuniversitare la treapta liceal, precum
i profesorilor universitari, antrenai n formarea iniial a pedagogilor.
I. Repere conceptuale privind ETL (rezumat)
Educaia pentru timpul liber reprezint una dintre dimensiunile noilor educaii,
valorificat drept aciune transversal a educaiei integrale centrat pe cel ce nva. n acela
timp, ETL urmrete modelarea specific a calitilor pozitive ale elevului/studentului, prin
intermediul valorilor general-umane i instrumentale, sunt reflectate n realizarea finalitilor
educaionale din domeniile: tiin, art, natur, societate etc., n timpul educaional la nivel de
educaie formal, nonformal, informal.
n ETL, valorile timpului liber sunt nite principii de pornire, n funcie de ele elevul
procedeaz ntr-un fel anume. Ele pot fi numite i ca standarde, criterii evaluative ale aciunilor
umane, vectori motivaionali care determin i orienteaz aciunea educativ. [107, p. 11]
Educaia pentru timpul liber n coal /liceu presupune obligatoriu un mediu integrator
un sistem organizat i structurat operaional pentru modelarea libertii de aciune a elevului n
conformitate cu idealul, cerinele, normele i valorile mediului. Una din condiiile pedagogice de
realizare a ETL este caracteristica mediului colar /liceal valorile, normele, activitile i
rutinele zilnice cu impact asupra dezvoltrii intelectuale, social-emoionale i comportamente
ale elevilor.
D.Johnson, C.Bullock, i C.Ashton-Shaeffer au raportat c ETL poate fi n general definit
ca un proces de recreere n agrement i de achiziionare a competenelor de valori [apud 219,
p.3].
Educaia pentru timpul liber se refer la un proces de educaie n care un elev poate nva
urmtoarele: s consume timpul necesar adecvat vrstei lui, s contientizeze sensul de petrecere
raional a TL, i s aprecieze importana valorii de TL. Prin aceste competene elevului i se
dezvolt sentimentul de apartenen la comunitate, de asemenea, elevii vor nva cum s
utilizeze timpul cu nelepciune i cum s interacioneze social n TL. Potrivit cercettorului
J.Caldwell, susinem ideea despre faptul c multe dintre abilitile nvate din TL sunt aplicabile
86

i n alte domenii ale vieii din timpul lor colar i extracolar. Din acest motiv, este important
pentru elevi s fie nvai despre semnificaia valorii de TL n viaa lor. [apud 219, p. 4]
Finalitatea de baz a ETL reprezint formarea CGTL la liceeni (vezi: paragraful 2.1.1).
Un aspect important al metodologiei ETL adresate profesorilor, referitoare la activitatea de
predare-nvare-evaluare ine de axiologia TL, care poate avea un caracter prioritar, profund
cognitiv i moral, atunci cnd elevul l planific i l consum raional, lrgind sfera de
cunoatere, autoperfecionare, dezvoltare a creativitii, optimiznd propria conduit, viaa sa i
ale altor persoane. [71, p. 81]
Activitile educative realizate n cadrul orelor opionale de ETL vor fi completate cu
activiti cross-curriculare n coal /liceu, activiti extracolare, activiti n parteneriat cu
familia i comunitatea.
Curriculum la ETL este fondat pe principii generale (axiologiei educaiei, integralitii
pedagogice, abordrii responsabilizrii, sistematizrii i orientrii n divertisment, valorificrii
particularitii de vrst, continuitii) i principii specifice (vezi: paragraful 2.1).
II. Competene-cheie/ transversale stabilite pentru treapta liceal de nvmnt [45]
Competene de nvare/ de a nva s nvei;
Competene de comunicare n limba matern/limba de stat;
Competene de comunicare ntr-o limb strin;
Competene acional-strategice;
Competene de autocunoatere i autorealizare;
Competene interpersonale, civice, morale;
Competene de baz n matematic, tiine i tehnologie;
Competene digitale, n domeniul tehnologiilor informaionale i comunicaionale (TIC);
Competene culturale, interculturale (de a recepta i a crea valori);
Competene antreprenoriale i de gestionare a timpului liber.
III. Competene specifice ETL, derivate din competena-cheie CGTL

Tabelul 2.1. Competene specifice ETL i elemente de competene (subcompetene)


1. Competena de informare: Selectarea surselor de informare i aplicarea achiziiilor unei game
de opiuni disponibile pentru organizarea i petrecerea raional a TL.
1.A. Formularea judecilor de valoare cu referire la importana gestionrii a TL n viaa cotidian.
1.B. Promovarea aciunilor intra-/interpersonale de alegere a utilizrii raionale a TL.
1.C. Descrierea /aplicarea proiectrii individuale de gestionare raional a TL.
1.C.1. Aprecierea contientizrii /perceperii valorii de TL n sistemul de valori personale.
1.1.A. Identificarea modalitilor de petrecerea TL, prin prisma domeniilor de interese, a formelor
alternative de culturalizare a personalitii.

87

1.1.B. Aplicarea demersurilor de promovare a importanei utilitii raionale a TL.


1.1.C. Explorarea oportunitilor de alegere a activitilor din TL.
1.1.C.1. Cultivarea identitii personale, interesului, sentimentului de cultura TL.
2. Competena de luare a deciziei: Proiectarea i valorificarea unui optim stil de via n
petrecerea raional a TL.
2.A. Stabilrea i organizarea unor mijloace educative de petrecere a TL n context formal, nonformal,
informal.
2.B. Analiza independent a valorii de TL ca resurs educativ.
2.C. Prognozarea eventualelor avantaje i riscuri privind activitile din TL.
2.C.1. Integrarea atitudinal /motivaional /afectiv n aprecierea TL ca factor de cultur.
3. Competena de autodezvoltare: Valorificarea oportunitilor de dezvoltare personal prin
gestionarea raional a TL.
3.A. Elaborarea unui proiect de gestionare a TL personal pentru un stil sntos de via.
3.B. Analiza stilurilor de via n baza culturii de sntate i expresivitate n TL.
3.C. Planificarea unor aciuni de gestionare raional a TL cu destinaie pe tot parcursul vieii.
3.C.1. Evaluarea resursei de TL n sistemul de valori personale; evaluarea activitii de petrecere a TL
a propriei persoane i a colegilor.

IV. Uniti de coninut ale ETL repartizate pe clase i pe uniti de timp


Tabelul 2.2. Administrarea orei opionale de ETL
Statutul
noii discipline
Disciplin
opional

Aria
cross-curricular
Limb i comunicare;
tiine socio-umanistice;
Arte; Religie;
Tehnologii; Sport.

Clasa
a X-a
a XI-a /
a XII-a

Nr. de uniti
de coninut pe clase
14

Nr. de ore pe an

16

34

Uniti de coninut /Module


I.
II.
II.
III.

a X-a
4 ore
4 ore
3 ore
3 ore

Timpul liber i valoarea lui


Culturalizarea persoanei prin timpul liber
Formarea stilului de via n timpul liber
Managementul timpului liber

34

Clasa
a XI-a / a XII-a
4 ore
5 ore
3 ore
4 ore

V. Elemente de competene, sugestii de coninuturi, activiti de nvare i evaluare


Tabelul 2.3. Corelarea elementelor de competene cu sugestii de coninuturi i activiti de
nvare - evaluare
Clasa a X-a
Elemente
de competene
Formularea judecilor
de valoare cu referire la
importana timpului liber
n viaa cotidian.

Sugestii de coninuturi
recomandate

I. Timpul liber i valoarea lui

Activiti
de nvare - evaluare
Aplicarea instrumentelor de estimare a
valorilor i virtuilor personalitii din TL
cotidian;
exerciii de analiz comparativ privind
interaciunea timpului colar-noncolarliber n statutul de elev;

1. Timpul - cel mai preios


sfetnic al omului.
Promovarea aciunilor 2. Bucuria de a fi n timp.
intra-/interpersonale
de
3. Consumul de timp liber:
valorificare a TL.
redactarea unei note meditative despre
avantaje i limite.
sensul vieii i cunoaterea de sine.
4. A fi contient de tine n timpul
liber.

88

Identificarea
modalitilor de petrecere a
TL, prin prisma domeniilor
de interese, a formelor
alternative de culturalizare
a personalitii.
Aplicarea demersurilor
de
promovare
a
importanei a TL.

II. Culturalizarea persoanei n

timpul liber

Exerciii
de
reflecie
privind
achiziionarea unor experiene de petrecere
a TL;
mas rotund: Rolul lecturii literare
autohtone i din strintate n viaa omului
modern;
eseu: Tipul de muzic care m
caracterizeaz n adolescen; Influena
muzicii asupra strilor psihice ale omului;
filmul educativ.

1. Creaia uman i universul


timpului liber.
2. Valoarea timpului liber n
disciplinele colare.
3. Hobby-ul, cluburile colare
pentru cariera mea de viitor.
4. Animatori primordiali de
cultivare a timpului liber.
Stabilrea i organizarea
privind
importana
III. Formarea stilului de Discuii-panel
unor mijloace educative de
participrii persoanelor la una din
via n timpul liber
petrecere a timpului liber
n
context
formal,
nonformal, informal.
Analiza independent a
valorii de timp liber ca
resurs educativ.

Elaborarea unui proiect


de gestionare raional a
timpului liber personal
pentru un stil sntos de
via.

activitile extracurriculare din TL


noncolar;
activiti practice de interes: hobby-ul
preferat;
studii de caz despre relaiile de
prietenie privind msura i cumptarea n
folosirea TL.

1. Dreptul meu la timp liber i


recreere.
2. Discernmntul stilului de
via personal.
3. Educaia inimii esena
afectiv a personalitii.
IV. Managementul

timpului liber
1. Timpul liber n programul meu
zilnic.
2. Responsabilizarea
adolescentului
n petrecerea
Analiza stilurilor de
timpului
liber.
via n baza culturii de
sntate i de expresivitate 3. Sntatea un dar de neuitat
n timpul liber.
n timpul liber.

Exerciii
de
reflecie
privind
oportunitatea de proiectare a gestionrii
TL: Clepsidra vieii, nv s stpnesc
timpul, Stima de sine;
elaborarea unui decalog al stilului de
via personal;
vizite de documentare la agenii
economici cu privire la situaia de
agrement din comunitate;
completarea grilei de meninere a
echilibrului sntos de via.

Clasa a XI-a / a XII-a


Elemente
de competene
Descrierea
/aplicarea
proiectrii individuale de
gestionare raional a
timpului liber.
Aprecierea
contientizrii /perceperii
valorii de timp liber n
sistemul
de
valori
personale.

Explorarea
oportunitilor de alegere a
activitilor din timpul
liber.
Cultivarea identitii
personale, interesului,
contiinei de sine n
timpul liber.

Sugestii de coninuturi
recomandate

I. Timpul liber i valoarea lui


1. Timpul liber o valoare a
omului modern.
2. Eu, tu i noi prieteni n
petrecerea timpului liber.
3. Valoarea timpului liber n
retrospectiv istoric.
4. coala de weekend /holiday
(n engl. sfrit de sptmn sau
zilele libere).
II. Culturalizarea persoanei n

timpul liber
1. Cultura digital extensie
de petrecere a timpului liber.
2. Srbtorile naionale tradiie
de eternitate n timpul liber.
3. Timpul i valoarea lui n
Ortodoxie.
4. Timpul social sentiment de

89

Activiti
de nvare - evaluare
Analiza comparativ a factorilor de
decizie i condiiile de securitate a
resurselor moderne n utilizarea TL;
elaborarea unei hri despre prietenia
din TL privind relaiile de respect
reciproc dintre familie-coal-comunitate;
jurnalul reflexiv: studii comparative
privind autobiografia unor personaliti cu
renume;
elaborarea schiei a unei agente personale
privind punctele forte n organizarea
raional a TL.
Exerciii de minidocumentare: Eu m
cunosc prin intermediul culorilor; Galeria
de art n muzeele naionale i
internaionale;
vizite la patrimonii culturale;
exerciii de proiectarea unui plan de
aciuni privind organizarea unei expoziii
din arta popular i elaborarea unui cod de
reguli privin lansarea unei campanii cu
genericul Darul de pre - de a drui;
ntlniri cu persoane resurs;

cultur a personalitii.
5. Axa atitudinii pozitive mulumirea de sine la sfritul
zilei.
Prognozarea
eventualelor avantaje i
riscuri privind activitile
din timpul liber.
Integrarea atitudinal
/motivaional/ afectiv n
aprecierea timpului liber ca
factor de cultur.

Planificarea
unor
aciuni
de
gestionare
raional a timpului liber
cu destinaie pe tot
parcursul vieii.
Evaluarea dimensiunii
de timp liber n sistemul
de valori personale;
evaluarea activitii de
petrecerea timpului liber a
propriei persoane i a
colegilor.

III. Formarea stilului de via


n timpul liber
1. Mass-media i comunicarea
eficient n timpul liber.
2. Echilibrul ntre munc i odihn
cheia succesului la nvtur.
3. Optimizarea stilului de via
prin timpul liber.
IV. Managementul timpului

liber
1. Managementul timpului liber
n pas cu activitatea uman.
2. Arta de a gestiona timpul liber
personal.
3. Triete clipa, e att de
frumoas!
4. Timpul liber orizont cultural
al dezvoltrii omului pe tot
parcursul vieii.

elaborarea unui prospect /slite-show


privind importana jocului, sportului,
turismului copiilor i tinerilor;
exerciii de autoevaluare: Scrisoarea
de mulumire la sfritul zilei.
Exerciii de elaborarea unui proiect de
aciune (social, creativ, spiritual, fizic)
privind rolul comunitii n utilizarea
raional a TL;
eseu: O clip de sinceritate cu tine i
vei spune trebuie s-mi schimb
programul zilnic;
jocul de rol n baza proiectrii unei
mini-programe scenet pentru copiii
viitorii adolesceni cu genericul Timpul
srbtorilor renatere spiritual a
omului.
Dezbateri publice: Bucuria de a fi
mpreun! a interaciona, a comunica, a
coopera n comun privind soluionarea
utilizrii TL pentru populaia din
comunitate;
redactarea unei fie de top 10 de ce?
pentru perioada de TL;
analiza comparativ printr-un studiu
analitic, studiu de caz privind reducerea
orelor pe sptmna de munc din ar i
din strintate;
elaborarea unui cod etic de comportare
ABC-ul timpului liber pentru copii,
adolesceni i prini;
elaborarea unei agende comune privind
sfaturi i recomandri de organizarea
adecvat a TL al copiilor, tinerilor i
adulilor pentru instituiile din comunitate.

Pentru componenta curricular Elemente de competene, sugestii de coninuturi, activiti


de nvare i evaluare se propune desfurarea sugestiilor de coninut la ETL, n Anexa 8.
VI. Strategii de formare-evaluare n cadrul ETL
Strategia constituie modul concret de aciune pedagogic pentru a pune n contact elevul cu
situaiile de instruire/educare n problematica ETL, aceasta reprezentnd o combinare i
organizare optim a celor mai adecvate metode, mijloace i forme de grupare a elevilor n raport
cu natura obiectivelor urmrite, coninuturile selectate, tipul de experien de nvare. [37]
La treapta liceal, competenele specifice ETL sunt orientate spre stimularea abilitilor de
nvare continu, pe tot parcursul vieii, n scopul dezvoltrii personale. Procesul educaional
determinat de principiile implicrii active, centrrii pe cel ce nva, considerarea elevului
/tnrului ca subiect al nvrii prin divertisment i orientat spre formarea competenei-cheie
CGTL presupune abordarea strategilor educative la nivel de forme ale educaiei.
La nivel formal: sunt strategiile educative n care predomin comunicarea i cercetarea
conversaia, prelegerea, problematizarea, observaia, experimentul, instruirea programat.

90

La nivel nonformal: sunt strategiile educative n care predomin cercetarea i aciunea


practic modelarea, problematizarea, experimetul, exerciiul (de tip algoritmic, euristic), joc
(didactic, de roluri, simulat), instruirea programat.
La nivel informal: sunt strategiile de prelucrare i de interpretare pedagogic a informaiei
furnizat de mediul social dezbaterea, asaltul de idei, elaborarea de proiecte, demonstraia,
descoperirea, problematizarea, modelarea, instruirea programat. [56]
Implementarea eficient a ETL n coal/liceu presupune o reconsiderare a strategiilor
pedagogice centrate pe elev, accentund urmtoarele:
activizarea elevilor prin solicitarea de a opera cu idei, concepte, obiecte n vederea
reevalurii acestora i a emiterii de noi variante;
crearea situaiilor de motivare a elevului pentru activitatea de cunoatere/nelegere;
oferirea de oportuniti fiecrui elev de a-i valorifica potenialul intelectual, aptitudinile
personale i experiena individual;
stimularea spiritului critic constructiv, a capacitii de argumentare i de identificare a
alernativelor;
favorizarea accesului la cunoatere prin fore proprii, stimulnd atitudinea reflexiv
asupra propriilor demersuri de nvare;
cultivarea independenei cognitive, a spontanietii i a autonomiei n nvare;
formarea la elevi a unor atitudini i comportamente conform valorilor general-umane i
naionale. [94, p. 91]
Pentru organizarea activitilor de ETL sunt necesare urmtoarele cerine pedagogice,
adaptate dup J.Puig i J.Trilla [248], raportate la nevoile reale ale personalitii elevului i
cerinele societii, care implic:
Respectarea autonomiei i libertii de alegere a activitilor, aceasta direcioneaz
potenialul creativ al elevului, de a genera alegeri alternative ce trebuie promovate i nu
aprovizionate n TL.
Armonizarea activitii, ofer echilibrul armonizrii dintre nvare-creare-distracie n
activitile din TL desfurate cu elevii att individual ct i n grup.
Promovarea valorii TL zi de zi, faciliteaz descoperirea elevului prin dorina cunoaterii
de plcere, generate de activiti /ocupaii n TL, dezvolt opiunile urgente-importante prin
oferirea posibilitilor elevilor de a se angaja n activiti care sunt n afar de rutina zilei.
Valorificarea sensului de TL, reprezint planificarea adecvat de ctre elevi pentru a
evita pierderea timpului n activiti, orienteaz participarea lor n diferite instituii interesante
s organizeze raional activiti de TL, cum ar fi cluburi, terenuri de joac etc.
91

Organizarea consilierei individuale n grup, reprezint o axiom n TL, pentru a realiza


o ntlnire satisfctoare a elvului cu sine i cu ceilali din activitate, pentru a evita plictiseala din
TL.
Crearea unui sistem de valori, asigur identificarea valorilor de nonvalori n activitile
din TL ale elevului.
Evaluarea i autoevaluarea activitilor realizate, trebuie s se desfoare prin analiza
proceselor intriseci a activitii n sine i gradul de (auto)realizare a personalitii elevului n TL.
Totodat, strategiile educative/pedagogice centrate pe elev presupun o reconsiderare a
implementrii dimensiunii ETL n coal /liceu prin organizarea activitilor de divertisment i
orientarea spre formarea competenelor specifice: de informare, de luare a deciziei i de
autodezvoltare (vezi: Tabelele 2.1; 3.6 i Figura 2.2), abordate n contextul integralizat de
realizare a formelor educaiei. Ele presupun o soluie acestei noi provocri a TL n perioada
adolescent, demonstrnd i eficiena realizrii de metode i tehnici de nvare prin cooperare ce
pot consolida atitudinile pozitive ale elevului fa de nvarea interactiv, pot mbunti
performanele, rezultatele colare i stima de sine ale elevilor, oferind promovarea interaciunii
pozitive i sprijinul reciproc ntre elevi.
Metodologia privind formarea de competene n procesul ETL trebuie racordat la nevoile
reale de dezvoltare a personalitii elevului i vizeaz implementarea urmtoarelor metode i
tehnici interactive [42, p. 123-124]:
Discuie plenar Valorile mele - metod de realizarea comunicrii eficiente dintre
elev-elev, profesor-elev, elev-profesor pentru identificarea valorilor personale din TL.
Harta conceptual Timpul liber al elevului - tehnic de realizarea competenei de
cercetare a liceeanului privind necesitatea valorii de TL.
6 Trepte de discuie pentru valorizarea timpului liber - tehnic de identificarea
experienei personale a elevului privind valorile timpului su liber reflectate prin valorile
disciplinelor colare.
Programul sptmnal - tehnic de estimare a timpului pe care l consum liceeanul
sptmnal.
Cercul Complimentelor

- tehnic de stimulare a imaginii pozitive a elevului

adolescent n relaie cu semenii i adulii.


Masa rotund - tehnic de nvare prin colaborare, pentru exersarea unor aciuni din TL
al elevului.
Turul galeriei /Desenul grafic O hart despre prietenia din timpul liber - tehnic de
consolidare a cunotinelor elevilor n cadrul activitilor interactive de ETL.
92

Cum s-mi administrez timpul meu n situaii de risc? - tehnic privind aciunile
experieniale ale elevului realizat n cadrul activitilor de organizare a TL.
3 x 3 x 3 - metod de eficientizare a gndirii pozitive a elevului despre valoarea TL.
Metodele i tehnicile utilizate n ETL reprezint un mod de organizare a nvrii
permanente pentru proiectarea i realizarea optim a activitii instructiv-educative privind
organizarea raional i consumul util al TL, care presupune i o anumit eficien programatic
a formrii elevului.
n cadrul activitilor organizate la educaia pentru timpul liber, elevii/ tinerii i cadrele
didactice utilizeaz practic diverse strategii de nvare, menite s formeze competenele de
achiziionare a unor opiuni de consumare a TL, de explorare a resurselor personale n luarea
deciziei privind organizarea i petrecerea raional a TL, de valorificare contient i eficient a
TL. Procesul activitii educative se focalizeaz att pe asimilarea de cunotine i abiliti
specifice ETL, ct i pe folosirea mecanismelor nvrii experieniale i atitudinale, pe care
elevii /tinerii le aplic n diferite contexte de via, nu doar n timpul colar, ci i n implicarea
activ din perioada timpului extracolar-liber.
Dezvoltarea curriculumului de ETL n coal / liceu necesit implicarea unui program
educaional cu aciuni dezvoltate pedagogic, conform teoriei de proiectare curricular conceput
de R.W.Taylor [apud 94, p. 64], care, dup I.Jinga, reprezint o activitate complex, un proces
de anticipare a ceea ce dorete formatorulu /profesorul-diriginte s realizeze mpreun cu elevii
si n cadrul unei lecii/ activiti, sistem de lecii/ activiti, tem, capitol/modul sau pe parcursul
ntregului an colar, pentru realizarea competenelor curriculumului, la disciplina pe care o pred
[111, p. 397].
Elementul central n realizarea proiectrii activitii educative de ETL l constituie
curriculumul opional de ETL centrat pe cel ce nva, care stabilete finalitile ce sunt necesare
de atins.
Potrivit lui S.Negley, exist dou tipuri de proiectare a educaiei privind organizarea
raional a TL: una din ele reprezint modelul centrat pe persoan (elev) - subiectul educaiei
primete ghiduri de nvare a coninutului programului de nvmnt; al doilea tip este
alternativ - n programul modelului de coninut al nvmntului privind gestionarea TL,
formatorul/ profesorul-diriginte nu se bazeaz pe un curriculum standardizat, ci folosete o
program de nvmnt privind organizarea TL care a fost sau poate fi deja implementat i
dezvoltat cu un set de competene i rezultate educaionale. [208]
Din perspectiva proiectrii activitii educative, ETL este dimensiunea centrat pe
activitatea formatorului /profesorului-diriginte [112], oferind mijloace i forme standardizate de
93

aciuni n funcie de tipul leciei /activitii, competenelor specifice vizate n curriculumul


opional de ETL, strategii educative/pedagogice. [94, p. 64-72]
Proiectarea de ctre formator /profesor-diriginte a activitii educative n baza
curriculumului de ETL presupune urmtoarele etape de realizare:
-

Lectura/ studiul curriculumului opional de ETL;

Planificarea calendaristic a activitilor de ETL;

Realizarea proiectrii activitii educative pe uniti de nvare (pe module);

Proiectarea activitii educative a unei uniti de nvare (un modul);

Proiectarea unui sistem de lecii /activiti educative;

Evaluarea continu /final a CGTL n cadrul activitilor educative.

Coninutul proiectrii unui sistem de lecii/ activiti educative de ETL n manier


integralizat este prezentat n Anexa 9, aceasta constituie parte component a curriculumului
ETL.
Procesul instructiv-educativ de ETL ar trebui conceput ca un proces managerial, care
necesit de la profesor competene de a realiza procese operaionale specifice procesului
managerial. [95; 143, p. 245]
Pe de alt parte, elaborarea proiectului de lecie /activitii educative reprezint un act de
creaie pedagogic, n msura n care nu se cade n capcana unor formalisme i rigori excesive
[25, p. 40]. n acest sens, propunem un program de activiti educative privind ETL (vezi:
Tabelul 3.6) ce vizeaz aciuni cu funcie de reglare-autoreglare, angajat n termeni de
proiectare, drept reper praxiologic n proiectarea tematicilor/coninuturilor de ETL la liceeni,
acestea fiind centrate pe cel ce nva [91; 94] i axate pe nvarea prin cooperare /colaborare
[55, p. 6-8] care presupune urmtoarele criterii de evaluare:
a. Dezvoltarea cunotinelor privind valoarea TL ntr-un context de agrement - n scopul
de a aprecia liber, elevii trebuie s neleag /contientizeze valoarea de TL, s deduc beneficiile
de participare pentru a identifica posibilitile flexibile de consum n TL i de a dezvolta
capacitatea de percepere cnd i unde este cazul de utilizare a TL disponibil pentru ei. O
modalitate a activitii de ETL ar trebui s faciliteze elevii s-i dezvolte o apreciere pozitiv a
TL i totodat, este de a avea elevii acces de participare la un exerciiu de orientare a valorilor
din TL. Potrivit lui J.Piatt [apud 219, p. 16], valorile sunt ceea ce o persoan este motivat s
aleag lucrurile pe care le face n TL.
b. Formarea abilitilor de organizare raional a TL - aceasta include experienele, cum
ar fi identificarea preferinelor de alegere a ocupaiilor n TL, meditaiile despre trecutul,
prezentul i viitorul n implicarea organizrii de TL, gndirea critic i evaluarea atitudinilor
personale despre valoarea TL.
94

c. Autodeterminarea elevului n alegerea activitilor n TL n esen, autodeterminarea


poate include formarea asertiv la elevi. L.C.Pesavento [210] sugereaz c aptitudinile n
petrecerea raional a TL ar fi formarea asertiv, care poate ajuta pe elevi s fac fa gestionrii
conflictelor a unor presiuni din partea colegilor.
d. Formarea aptitudinilor de interaciune social n TL - aceasta include stima de sine,
comunicarea verbal i non-verbale, capacitatea de iniiativ i dezvoltare relaionar privind
prietenia n TL. n acest sens, elevii ar trebui s fie capabili s neleag /contientizeze i s
identifice norme i valori n mediul social, s demonstreze competene sociale n situaiile care
pot fi ntlnite n viaa de zi cu zi.
f. Utilizarea eficient a resurselor de dezvoltare persnal n TL - elevii vor fi n msur s
dezvolte abiliti de identificare a potenialului de contacte cu diverse resurse, s identifice
facilitarea de recreere i programe n comunitate i s neleg tipuri de reguli care au diferite
programe de recreere pentru implicarea ntr-o activitate. De asemenea, elevii vor fi capabili s
neleag activitatea selectat, cerinele de calificare i s fie capabili s caute rspunsuri la
ntrebrile cu privire la resursele de recreere.
g. Participarea n activitile de recreere - elevii vor fi nvai s-i dezvolte i s
achiziioneze competene specifice pentru participarea la diverse activiti de TL prin care devin
mai ncreztori n viitor, ncreztori n abilitile proprii de activitate.
h. Dezvoltarea abilitilor de luare a deciziei cu privire la consumarea TL - elevii pot
studia tehnici de rezolvare a problemelor pentru a facilita procesul decizional. Dup E.Olson
[apud 219 p. 17-18], identificm dou modaliti prin care elevii pot lua decizii personale privid:
(a) eliminarea lucrurilor, care diminueaz consumul TL i (b) creterea lucrurilor, ce
promoveaz un stil de via sntos n TL. De asemenea, pentru a dezvolta abilitile de luare a
deciziilor n programele de nvmnt a organizrii TL, elevii trebuie s poat identifica
obiectivele i rezolvarea problemelor legate de participarea lor n activiti de divertisment.
Astfel, subliniem faptul c este important, ca activitile educative de ETL pot fi
recomandate i pentru alte instituii de nvmnt, precum i nvmntului inclusiv. [220; 30]
De aceea, nainte de a proiecta aceste lecii /activiti educative, gestionarea timpului
devine cheia de bolt a activitii formatorului de ETL /profesorului-diriginte, care ar trebui s
cunoasc: cu ce se ocup elevii si n TL, gradul de dezvoltare a intelegenei i culturii elevilor,
folosindu-se de datele culese din observaiile personale asupra comportrii elevilor, de
rspunsurile acestora la chestionarele date anterior n clas, cu scopul de a desprinde felul cum
neleg /percep acetia coninutul subiectelor propuse. Aceste competene profesionale pot fi
achiziionate de ctre cadrele didactice n cadrul realizrii programului de training pedagogic
Originalitatea educaiei pentru timpul liber n cmpul pedagogic (vezi: paragraful 3.2;
95

Anexele 11 i 12), axat pe abordarea teoriei constructiviste [113; 91; 3], deoarece aceasta nu este
o teorie a instruirii, predrii, ci a cunoaterii i nvrii centrate pe elev.
Proiectarea sarcinilor de nvare n cadrul activitilor de ETL pentru formarea CGTL la
elevi se rezolv prin activarea mecanismelor mentale, prin construirea de alternative n
relaionarea lor progresiv n jurul unor noduri informaionale, prin interpretarea lor prin prisma
experienelor directe i a reprezentrilor formate de ctre elevi, astfel nct construirea nelegerii
i soluionarea sarcinii cognitive s se consolideze prin exersare asistat de ctre formator
/profesorul-diriginte ca abilitate/ capacitate. [101, p. 9-11]
Pentru acest cadru relaional, explicativ de proiectare a activitilor de ETL propunem
modelul ERRE [25; 24; 31], care reprezint o succesiune de operaii avnd ca finalitate
competenele specifice, prin realizarea urmtoarelor etape:
Evocarea este prima etap n procesul de formare a competenelor de ETL prin realizarea
activitilor cognitive. Prin aceast activitate iniial, elevul stabilete un punct de plecare bazat
pe cunotinele, experiena proprie de nvare, la care se pot aduga altele noi.
Realizarea sensului este a doua etap a cadrului pentru gndire, nvare i formarea de
competene ale ETL. Esena acestei etape este important n procesul nvrii ETL, deoarece
aici elevii acoper domenii noi de cunoatere n formarea CGTL.
Reflecia este a treia etap a cadrului n procesul de formare a CGTL. La aceast etap
elevii i consolideaz cunotinele noi i i restructureaz activ schema cognitiv iniial, pentru
a include n ea noi concepte de ETL.
Extinderea urmeaz dup reflecie, ns n cazul activitii de ETL aceast etap este
realizat n TL al liceeanului, deoarece este nevoie ca el nsui s decid n timpul su liber s
aplice diferite situaii de integrare autentice, nvate/nsuite pe parcursul celorlalte activiti.
Astfel corelaia dintre teorie i practic a ETL devine evident.
Conform concepiei curriculare, elementul principal de referin ntr-o proiectare didactic
de lung durat sunt competenele specifice i elementele competenelor specifice, iar elementul
principal de referin ntr-o proiectare zilnic sunt elementele de competene (subcompetenele)
convertite n obiective operaionale. [25, p. 38]
Curriculum de ETL centrat pe formarea CGTL la liceeni, n cercetarea noastr este
localizat n Modelul pedagogic al ETL.

2.4. Concluzii la capitolul 2


1. Conceptul de educaie pentru timpul liber nglobeaz un sistem de idei, valori, principii,
caracteristici, condiii pedagogice necesare pentru proiectarea i realizarea acestei educaii la
nivelul nvmntului liceal, evideniaz posibilitatea de abordare a educaiei pentru timpul liber
96

din perspectiv axiologic, n vederea pregtirii elevului pentru consumul raional al timpului
liber, prin formarea competenei de gestionare a timpului liber ntr-un cadru formal, nonformal,
informal, care este indispensabil personalitii elevului i necesar de dezvoltat pe tot parcursul
ntregii viei.
2. Fundamentarea teoretic a educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal a
determinat elaborarea mecanismului de implementare a educaiei pentru timpul liber, precum i
a Modelului pedagogic al educaiei pentru timpul liber, care include fundamentele teoretice i
praxiologice ale proiectrii i realizrii n practic a educaiei pentru timpul liber n nvmntul
liceal, evideniaz modalitile de realizare a educaiei pentru timpul liber n vederea formrii
competenei de gestionare a timpului liber la elevii liceeni.
3. Curriculumul de educaie pentru timpul liber propus n cadrul prezentei cercetri este
parte integrant a Modelului pedagogic, reprezint documentul normativ reglator pentru
proiectarea i realizarea educaiei pentru timpul liber, este elaborat n baza orientrilor axiologice
al educaiei, care stau la baza formrii personalitii integre i vizeaz demersul complex de
formare evaluare a competenei de gestionare a timpului liber n cadrul activitilor educative
proiectate la nivelul formal/nonformal al educaiei centrate pe cel ce nva.
4. Modelul pedagogic al educaiei pentru timpul liber, curriculumul de educaie pentru
timpul liber, mecanismul de implementare a educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal,
strategiile de formare a competenei de gestionare a timpului liber necesare personalitii n
perspectiva educaiei permanente, contureaz condiiile de posibilitate ale pedagogizrii
educaiei pentru timpul liber, constituind totodat, premise pentru desfurarea cercetrii
experimentale.
5. Completarea finalitilor educaiei stabilite pentru nvmntul secundar general din
Republica Moldova cu o nou finalitate - competena de gestionare a timpului liber are o
importan major n formarea-dezvoltarea integral a personalitii elevilor liceeni, acesta
servind drept baz pentru elaborarea unui referenial axiologic comun de dezvoltare a
personalitii elevului, prin activiti monodisciplinare de educaie pentru timpul liber sau teme
cross-curriculare /transversale n cadrul diverselor discipline de nvmnt.

97

3. INTERVENII PEDAGOGICE PRIVIND EDUCAIA PENTRU TIMPUL LIBER


N NVMNTUL LICEAL

3.1. Designul experimentului pedagogic


Experimentul pedagogic face parte din strategia general a cercetrii [148], fiind necesar
pentru a demonstra funcionalitatea Modelului pedagogic al ETL i a curriculumului de ETL
elaborate de noi n capitolul 2. Cercetarea experimental s-a derulat n trei faze de baz
interconexe: experimentul de constatare, experimentul de formare i experimentul de control.
Experimentul de constatare a fost anticipat de un pre-experiment descris n paragraful 1.4
i Tabelul 3.1, rezultatele cruia au determinat necesitatea conceptualizarii ETL din perspectiv
axiologic.
La experimentul pedagogic propriu-zis au luat parte 150 de elevi liceeni, dintre care 75 de
elevi de la LT Iulia Hasdeu din municipiul Chiinu i 75 de elevi de la LT din Hrtopul Mic,
Criuleni.
Eantionul experimental (EE) s-a constituit din 75 de elevi din clasele a X-aA, X-aB, XI-aA
- LT Iulia Hasdeu i clasele a XI-aA, XI-aB, - LT din Hrtopul Mic, Criuleni i a fost selectat
conform cerinelor:
- S reprezinte diferite instituii de nvmnt liceal urban / rural;
- S fie de la diverse profiluri: real i umanist;
- S aib aceeai vrst cronologic.
Eantionul de control (EC) s-a costituit din 75 de elevi din clasele a XI-aB, XII-aA elevi LT Iulia Hasdeu i clasele a X-aA, a XII-aA, a XII-aB LT din Hrtopul Mic, Criuleni. Att
eantionul de control (75 de elevi), ct i eantionul experimental (75 de elevi) au participat la
faza experimentului de control. Eantionul de elevi n experimentul pedagogic asigur o
reprezentativitate rezonabil pentru evalurile cu caracter general urmrite.
n experimentul pedagogic, de asemenea, au fost implicai 72 cadre didactice de la liceele
nominalizate i de la Departamentul de formare continu din cadrul Institutului de tiine ale
Educaiei, R. Moldova.
Experimentul pedagogic s-a realizat pe parcursul anilor 2010-2011 / 2011-2012 n condiii
reale de nvmnt, prin inseria proiectrii unor strategii, metode, tehnici de formare a CGTL n
cadrul orei /acivitii de dirigenie.
Scopul experimentului pedagogic
Experimentul pedagogic a avut drept scop validarea Modelului pedagogic al ETL centrat
pe formarea CGTL la elevii-liceeni.
98

Obiectivele experimentului pedagogic

identificarea percepiei elevilor / cadrelor didactice privind necesitatea implementrii ETL


n nvmntul liceal;

determinarea posibilitilor de intervenie pedagogic prin intermediul unui curriculum de


ETL i realizate n cadrul orei de dirigenie i unui program de formare a cadrelor
didactice;

validarea Modelului pedagogic i a metodologiei de proiectare i realizare a ETL;

stabilirea n baza testrii finale, a rezultatelor ETL privind formarea CGTL la liceeni (n
EE i n EC).
Metode, tehnici i instrumente de cercetare utilizate n experimentul pedagogic
Pentru realizarea demersului investigativ s-au utilizat urmtoarele metode:

observaia modalitate de colectare a datelor n diferite situaii pentru a identifica

nivelul obiectelor cercetate;

analiza documentelor oficiale (Curricula naional/Planul-Cadru [64], Curriculum de

baz [65], curricula discipline colare, curriculum la dirigenie [67]);

explicaia ca metod pedagogic eficient n formarea profesional;

training-ul (engl. formare) pedagogic - reprezint un proces sistematic de dobndire a

unor noi cunotine, abiliti/capaciti i atitudini necesare ndeplinirii mai eficiente a atribuiilor
unui post, cum ar fi formatorul de ETL n sistemul educaional [146, p.229];

chestionarea modalitate de estimare a sensibilizrii de opinie a elevilor liceeni i

profesorilor privind implementarea conceptului de ETL n nvmntul liceal (vezi: Anexa 6);

fia axiologic instrument complementar chestionrii privind perceperea/cunoaterea

timpului liber ca valoare educativ aferent sistemului axiologic (vezi: Anexa 7);

analiza de coninut i form a produsului acumulat n activitatea elevului i a

profesorilor/formatori de ETL;

metoda statistic i reprezentarea grafic a inclus calculul procentual pentru

ordonarea i gruparea datelor obinute.


Activitatea experimental a nceput cu planificarea procesului la nivel de etape, obiective,
coninut, termeni i rezultate scontate, care sunt descrise n Tabelul 3.1.
n derularea experimentului pedagogic s-a pornit de la premise c liceenii reprezint vrsta
la care se definitiveaz, n mare, formarea identitii i personalitii, se contureaz valorile i
achiziiile lor cunotine, capacitate/abiliti, atitudini/comportamente, ce nglobeaz un nivel
de cultur general suficient de amplu, care permite formarea elementelor de CGTL. Ei pot
contientiza valoarea TL n viaa omului, iar ca subiect activ al educaiei i autoformrii, i pot
forma atitudinea proprie fa de gestionarea raional a TL.
99

Tabelul 3.1. Planificarea experimentului pedagogic


Etape
Etapa
iniial

Obiective
Activiti
Termeni
Rezultate scontate
Pre-experiment pedagogic (paragraful 1.4. din lucrare)
Evidenierea
oportunitilor de
proiectare i realizare
a ETL n coal
/liceu.

- Analiza curricula
colar i a
curriculumului de
dirigenie.

- Realizarea sondajului
pedagogic privind
valorificarea TL la
elevii liceeni din
R.Moldova.

Semestrul
II al
anului de
studii
2010-2011

Aplicarea
chestionarului
(vezi: Anexa 5)

Elaborarea chestionarului
privind necesitatea ETL n
coal /liceu
i
Fia axiologic privind
valorificarea conceptului de
timp educational: colarextracolar-liber

Experimentul pedagogic de constatare


Etapa I

Etapa
a II-a

- Sensibilizarea opiniei
pedagogice
privind
necesitatea
implementrii ETL n
nvmntul liceal.

Aplicarea
chestionarului pentru
liceeni /profesori.

- Identificarea
unui
sistem de valori ale
liceeanului n baza
perceperii /ideii de timp
colar-extracolar-liber.

Aplicarea
fiei axiologice
pentru elevii liceeni.

Anul de
studii
2011-2012,

Elaborarea
Curriculumului de ETL;

(septembrie

octombrie)

Suportul tematic de ETL i


Caietul liceeanului Bune
practici de proiectare i
gestionare raional a
timpului meu liber.

- Compararea
rezultatelor
experimentului
de
constatare obinute n
eantioane.
Experimentul pedagogic de formare
Etapa I

Etapa
a II-a

- Formarea
cadrelor
didactice n domeniul
ETL prin prezentarea
conceptului de ETL i
explicarea
Modelului
pedagogic al ETL n
coal /liceu.

Prezentarea
conceptului i
Modelului pedagogic
al ETL n coal
/liceu printr-un
program tematic
/Training-ul
pedagogic de ETL de
formare a cadrelor
didactice.

- Motivarea
elevilor
pentru formarea CGTL
n cadrul activitilor de
ETL.

Realizarea
Programului de
activiti educative
privind ETL
n baza
Curriculumului de
ETL infuzat n
cadrul orei de

- Aplicarea sistemului
de
lecii
/activiti
educative
de
ETL

100

Anul de
studii
2011-2012,
(octombrie
aprilie).

Proiectarea unor strategii de


formare-dezoltare a CGTL la
liceeni focalizate pe:
- demersul disciplinar (curs
opional de ETL);
- demersul infuzional
(unitate de nvare n
curriculum la dirigenie);
- demersul cross-curricular
(integralizarea temelor de
ETL n disciplinele colare
aferente educaiei formale,
nonformale i informale).
Selectarea i proiectarea
educativ a unui sistem de
activiti tematice.
Un set de sarcini pentru
formarea-dezvoltarea CGTL
aplicate i acumulate n
caietul liceeanului.

dirigenie n
formarea CGTL la
liceeni.

elaborate teoretic.

Probleme i succese legate


de prezena sau lipsa
experienei de gestionare a
TL.

Experimentul pedagogic de control


Etapa
de
validare

- Analiza
impactului
variabilei independente
i de identificare a
variabilelor dependente
prin elaborarea unor
itemi n chestionar, dect
cele
constatate
pe
parcursul
experimentului propriuzis.
- Constatarea nivelului
de formare a CGTL la
liceeni, prin analiza
produselor realizate de
elevii liceeni participani
la
cursurile
experimentale
de
implementarea ETL n
liceu i a profesorilor
participani la trainingul pedagogic de ETL.

Aplicarea
chestionarului de
autoevaluare pentru
liceenii implicai n
experiment.

Anul de
studii
2011-2012
(luna mai)

Raportarea rezultatelor
obinute n experimentul de
formare la cele din
experimentul de constatare.
Aprecierea eficienei
strategiilor de formare a
CGTL la liceeni.

n cadrul experimentului pedagogic am stabilit convenional trei niveluri de performan a


valorilor

cercetrii

experimentale

exprimate

n:

cunotine,

abiliti/capaciti

atitudini/comportamente ale elevilor, ceea ce semnific elemente structurale ale CGTL a


liceenilor n raport cu percepia contientizrii/nelegerii valorii TL i ETL, precum i gradul de
formare-evaluare a acestora n procente. Astfel:
Nivelul I (superior: 100% - 70%) se constituie din cunotine, capaciti/abiliti i
atitudini/comportamente care corespund conceptului lucrrii/tezelor prezentate (enunate) ca
baz epistemologic.
Nivelul II (mediu: 69% - 30%) cunotine, capaciti/abiliti i atitudini/comportamente
care corespund parial conceptului lucrrii.
Nivelul

III

(inferior:

29%

0%)

cunotinele,

capacitile

/abilitile

atitudinile/comportamentele liceenilor care nu corespund conceptului elaborat de ctre noi.


n cadrul experimentului pedagogic ne-am propus s stabilim percepia elevilor / cadrelor
didactice privind necesitatea implementrii ETL n nvmntul liceal n raport cu determinarea
valorii CGTL, obinut de ctre elevii liceeni n baza nivelelor de performan a contextului
investigational.
101

3.1.1 Rezultatele experimentului de constatare privind educaia pentru timpul liber


Scopul experimentului de constatare: a vizat evaluarea /constatarea necesitii ETL n
nvmntul liceal i stabilirea gradului de percepere a TL drept valoare educativ aferent
sistemului axiologic.
Obiectivele stabilite la aceast etap de constatare /diagnosticare sunt prezentate n Tabelul
3.1 i s-au realizat prin trei etape:
La I etap a experimentului de constatare a fost realizat un sondaj de opinie pedagogic
n baza metodei chestionrii (vezi: Anexa 6, prin care s-a urmrit sensibilizarea cadrelor
didactice privind necesitatea ETL la treapta liceal de nvmnt. Contactul direct cu elevii
liceeni, cadrele didactice, ne-a permis s stabilim un ir de neajunsuri ce in de domeniul dat.
(Pentru o mai bun cunoatere/percepere a sistemului axiologic al elevului liceean, n etapa a II-a
a experimentului de constatare a fost aplicat complementar fia axiologic din Anexa 7).
Datele chestionrii au fost prelucrate prin procedee statistice simple procentuale (%).
Pentru nceput a fost necesar s analizm rspunsurile elevilor liceeni, apoi cele ale cadrelor
didactice la ntrebrile n legtur cu problema investigat.
Rezultatele sondajului de opinie realizat n rndul elevilor liceeni i a profesorilor (a se
vedea i datele prezentate n Anexa 15), se prezint astfel:
La ntrebarea 1, care a vizat nivelul de nelegere a noiunii de timp liber, rspunsurile
obinute s-au distribuit astfel:
La nivel de elevi:
76% - rspunsuri adecvate, reieind din selectatarea n ansamblu a caracteristicilor de
nelegerea noiunii de TL (A);
24% - rspunsuri neadecvate, subiecii cercetrii au selectat doar o singur variant de
rspuns sau n unele cazuri nu au tiut ce caracteristici ale noiunii de TL s aleag (B);
La nivel de profesori:
54,2% - rspunsuri adecvate, ceea ce semnific n ansamblu delimitarea conceptual de TL al
elevului n educaie (A);
45,8% - rspunsuri neadecvate, subiecii cercetrii au selectat doar o singur variant de
rspuns sau n unele cazuri acestea au fost lips (B).
n baza acestor rspunsuri, s-a constatat c elevii au o nelegere mai adecvat a noiunii de
TL dect profesorii, iar ambele categorii de subieci ai cercetrii dein prea puine informaii
despre resursa educativ a timpului liber al elevului.
Rezultatele chestionrii la ntrebarea 1 sunt prezentate n Figura 3.1.
Totui, datele prezentate n Fig. 3.1 sunt raportate la 100%, dar sunt difereniate att pentru
elevi ct i pentru profesori. Analiza statistic ne demonstreaz c percepia reprezentanilor de
102

diferite vrste neleg noiunea de TL prin rspunsurile adecvate astfel: percepia elevilor este mai
mare dect percepia profesorilor. Deoarece, nevoia de TL al elevului este mult mai sensibilizat
de ctre elevul-adolescent, dect profesorul-adult.
100%
80%
60%

rspuns adecvat (A)

40%

rspuns neadecvat (B)

20%
0%
Elevi (150 n total)

Profesori (72 n total)

Fig. 3.1 Rezultatele chestionrii privind nelegerea noiunii de timp liber al elevului
ntrebarea 2 a vizat cunoaterea /perceperii dimensiunii de TL, dac aceasta prezint o baz
de conflict ntre sine (elev) i prini. Rspunsurile obinute s-au clasificat astfel:
La nivel de elevi:
89% - nu recunosc faptul c pe aceast baz ar exista conflicte ntre ei i prini (A);
11% - susin c exist o baz de conflict ntre ei i prini n ceea ce privete TL (B).
La nivel de profesori:
51,4% - sunt de prerea c exist un conflict latent n relaiile interpersonale din familie (A);
41,7% - susin c nu au loc astfel de incidente (B);
6,9% - au afirmat c ar fi ambele variante de rspuns (da, nu), deoarece liceenii sunt la vrsta
cnd se manifest critic n unele situaii din timpul lor liber care poate duce la structurarea/
destructurarea profilului lor de personalitate (C).
Interesant este faptul c majoritatea elevilor au afirmat c n relaia lor cu prinii nu exist
situaii de conflict privind timpul lor liber, dei profesorii au recunoscut existena unor situaii de
conflict ntre adolescentul-liceean i printe privind organizarea TL, cum ar fi: consumul abuziv
al TL n reelele de socializare prin internet, convorbiri telefonice desfurate ore ntregi;
impactul mass-media asupra strilor psihice ale adolescentului cu diverse informaii nonvalorice;
petrecerea unor serbri sau ntruniri neadecvate ale liceeanului n gac; lipsa bugetului
familiar pentru a permite adolescentului s mearg n TL la diverse activiti pe interese;
nlocuirea obligatorie a TL al adolescentului cu activiti casnice, de menaje, cumprturi, etc.
ntrebarea 3 a vizat prerea elevului dac TL poate fi gestionat /planificat n mod raional
n folosul su personal. Analiza rspunsurilor arat c:
La nivel de elevi:
90% - au fost rspunsuri afirmative (A);

La nivel de profesori:
90,3% - au fost rspunsuri afirmative (A);
103

9,7% - au fost rspunsuri negative (B).

10% - au fost rspunsuri negative (B).

Aadar, n cadrul ambelor grupe de subieci ai cercetrii s-a constatat o egalitate de opinii
privind variantele de rspuns. Este important de subliniat totuifaptul c majoritatea liceenilor se
consider capabili s valorifice raional consumul de TL i recunosc c ar avea nevoie de
formarea unei CGTL.
ntrebarea 4 a vizat importana unor teme de discuii ntre diriginte, profesori i elevi
despre cum poate fi petrecut mai util TL. Rspunsurile s-au clasificat astfel:
La nivel de elevi:
63% - rspunsuri afirmative (A);

La nivel de profesori:
87,5% - rspunsuri afirmative (A);

37% - rspunsuri negative (B).

12,5% - rspunsuri negative (B).

O comunicare cu caracter deschis dintre elevi i profesori privind rolul TL exist, astfel
nct variabila de comunicare didactic se afirm prin frecvente discuii, care au loc la ora de
dirigenie (83 elevi au notat, reprezentnd 55,7%), ns comunicri privind petrecerea util a TL,
exist i n cadrul unor discipline de studiu menionate de elevi - limba i literatura romn: 46
/30,8%; educaia fzic: 41 /27,5%; limbi strine: 23 /15,4%; istorie: 16 /10,7%; curs opional:
12 /8%; alte discipline (geografie, educaie civic, informatic): 24 /16,1% - fapt demonstrat prin
argumentarea rspunsurilor afirmative ale profesorilor.
La ntrebarea 5 care a vizat necesitatea ETL n coal, au fost obinute urmtoarele
rspunsuri.
La nivel de elevi:
62% - rspunsuri afirmative (A);

84,7% - rspunsuri afirmative (A);

La nivel de profesori:

38% - rspunsuri negative (B).

15,3% - rspunsuri negative (B).

S-a constatat c 93 de elevi (62%) i 61 profesori (84,7%) din subiecii chestionai percep
/contientizeaz necesitatea ETL n coal, iar rspunsurile negative ale celorlali 57 de elevi
(38%) i 11 profesori (15,3%) indic indirect una din cauze - cunoatinele insuficiente n acest
domeniu. Nivelul de necesitate a ETL n coal este reprezentat grafic n Figura 3.2.
100%
80%
60%

Elevi

40%

Profesori

20%
0%
A

Fig. 3.2 Rezultatele chestionrii privind necesitatea ETL n coal


104

n acelai timp, la ntrebarea 5.1. La ce nivel de studiu considerai necesar ETL?, s-a
observat o diversitate de opinii: 58 de elevi (39%) i 47 profesori (65,3%) opteaz pentru ETL n
treapta gimnazial de nvmnt, n timp ce 54 de elevi (36%) i 11 profesori (15,2%) sunt
pentru introducerea ETL n treapta liceal de nvmnt. Totodat, 38 de elevi (25%) i 14
profesori (19,5%) au selectat ambele variante: a) gimnaziu i b) liceu, dei nu a fost o cerin n
chestionar, aceasta demonstrnd nc odat faptul c ei consider necesar aceast nou educaie
- ETL la ambele nivele de colarizare.
ntrebarea 6 a vizat ce modaliti de realizare a ETL n coal ar exista, n opinia elevilor i
profesorilor, iar rspunsurile se prezint astfel:
La nivel de elevi:
44%;

a) printr-un curs optional:

La nivel de profesori:
47,3%;

b) printr-un modul n cadrul


curriculumului de dirigenie:
c) alt opiune:

42% ;

45,8%;

14%.

6,9%.

C 6,9%
C
14,0
%
A 44,0%

A 47,3%
B 45,8%

B 42,0%

Fig. 3.3(a) Modaliti de realizare a ETL


n opinia elevilor

Fig. 3.3(b) Modaliti de realizare a ETL


n opinia profesorilor

Prezentarea grafic a rezultatelor la aceast ntrebare n Figura 3.3(a) i Figura 3.3(b) arat
c sondajul de opinie a demonstrat un echilibru competent de alegere a variantelor de realizare a
ETL. Aici s-a constatat estimativ alegerile cursului opional n egal msur efectuate de ctre
66 elevi (44%) i 34 profesori (47,3%), de asemenea n alegerea unui modul n cadrul
curriculumului de dirigenie au fost desemnate de ctre 64 elevi (42%) i 33 profesori (45,8%).
Astfel, doar 20 elevi (14%) i 5 profesori (6,9%) au indicat varianta de rspuns alte opiuni,
adic ETL poate avea statut de disciplin obligatorie sau de activiti integrate n alte discipline.
ntrebarea 7 a vizat opinia subiecilor privind necesitatea CGTL n via.
La nivel de elevi:
90% - rspunsuri afirmative (A);

La nivel de profesori:
86,1% - rspunsuri afirmative (A);

10% - rspunsuri negative (B).

13,9% - rspunsuri negative (B).


105

Elevii care au rspuns afirmativ, au indicat activitile concrete pentru care manifest interes
la nivel atitudinal privind organizarea i petrecerea timpului lor liber. Datele incluse n Anexa 16
au fost selectate i analizate dup calificativele de apreciere a calitii rspunsurilor afirmative (n
msur foarte mare, satisfctor, nesatisfctor) i prezentate n Figura 3.4.
Rspunsurile afirmative ale elevilor la aceast ntrebare atestate cu calificativul n msur
foarte mare au indicat valoarea lui 0 (zero %), deoarece probabil, nu a fost neleas conexiunea
dintre activitile elevului n perioada TL n familie coal /liceu comunitate, prin care acestea
s se ncadreze n limit de la 100% - 70%.
Pentru calificativul satisfctor de la 69% - 30%, au fost determinate un ansamblu de
activiti ce reprezint interesele comune ale elevilor n perioada de TL n familie, n coal /liceu
i n comunitate. Astfel, s-a calculat media aritmetic fiind de 42 % la aceste activiti selectate de
ctre elevi. S-a constatat calificativul satisfctor, prin care s-au stabilit cinci numere prioritare ce
servesc drept suport pentru msurarea acestui calificativ. Fiecare numr (1, 2, 3) prezint limita
unor % ale elevilor care au participat /i particip la aceste opiuni de interese pentru dezvoltarea
personalitii lor prin activitile /ocupaiile din TL (vezi: Tabelul A15.8). Pentru nr.1 au fost
obinute date statistice ce prezint numai activitile TL din familie: - 81,2% plimbri n aer liber
(108 elevi); - 71,4% privitul la TV (95 elevi); - 70,6% odihna /relaxarea (94 elevi). La nr.2 s-a
constatat activitile/ ocupaiile elevilor n cadru celor trei perioade de TL, n familie: - 65,4%
navigare prin internet (87 elevi); - 58,6% audierea muzicii (78 elevi); n coal /liceu: - 64,7%
particip la serbri colare (86 elevi); - de asemenea 64% sunt interesai de jocurile i concursurile
colare (85 elevi); n comunitate: - 68,4% fac deplasri n excursii i vizite culturale (91 elevi); 60,1% vizioneaz spectacole, filme tematice, concerte (80 elevi). Criteriul nr.3 indic o cretere
de interese comune pentru dezvoltarea personal prezentate astfel, 49,6% (66 elevi) practic
sportul n familie, ceea ce coincide acelai rezultat la activitile de dezvoltarea hobbi-ului
personal practicate n coal /liceu i participare la taberele de odihn, de documentare i creaie
n comunitate; de asemenea, au fost obinute date de vizitarea expoziiilor colare 35,3% (47
elevi); desfurarea activitilor de orientare profesioal 31,5% (42 elevi) pentru TL n coal
/liceu, iar pentru TL n comunitate au fost obinute date privind participarea n activitile culturaldistractive 41,3% (55 elevi) i activitile sociale de binefacere, ecologice etc. 36 % (48 elevi).
La rspunsurile cu calificativul nesatisfctor de la 29% - 0%, au fost obinute date
nesemnificative privind interesele elevilor n valoare medie de 16,4%. De ex., pentru criteriul nr.1
s-au obinut unele date simetrice: 27,8% (37 elevi) citesc (n familie) i opteaz pentru a organiza
ntlniri cu personaliti din domeniul tiinei, tehnicii, culturii etc. (n coal /liceu), de asemenea,
27% (36 elevi) partici la manifestri cultural-educative n biblioteci, muzee, cluburi/ case ale
tineretului i la emisiuni radio i TV din cadrul comunitii. Tot n cadrul acestui criteriu s-a
106

constatat c 22,5% (30 elevi) particip la decade ale obiectelor, dezbateri publice etc. n coal
/liceu. La aceast analiz s-a constatat o descretere n ceea ce privete criteriul nr. 2, activiti de
menaj, 18% (24 elevi) i jocul 16,5% (22 elevi) n familie, de asemenea, mai puin este accentuat
forumul educaional 12% (16 elevi) din coal /liceu. La criteriul nr.3 doar 6,7% (9 elevi) s-au
artat interesai de conferine tiinifico-practice n coal /liceu i alte ocupaii /interese, ceea ce
constituie doar 3% (4 elevi) n familie i 2,2% (3 elevi) n coal /liceu. La acest calificativ
(nesatisfctor) nu s-au depistat opiuni de interese ale elevilor pentru compartimentul TL n
comunitate.
100%
80%

n msur foarte
mare

60%

Satisfctor

40%

Nesatisfctor

20%
0%
TL n familie

TL n coal/liceu

TL n comunitate

Fig. 3.4 Participarea elevilor la activiti pe interese n timpul liber din cadrul familiei, colii
/liceului i comunitii
Prezentarea grafic din Figura 3.4 demonstreaz c, n fond, elevii liceeni particip la
diverse activiti pe interese organizate n perioada timpului lor liber din cadrul familiei,
colii/liceului i comunitii. Totui, s-a constatat c pentru calificativul n msur foarte mare nu
a fost nregistrat nici o activitate de interes, cei mai muli dintre elevii liceeni optnd pentru
calificativul satisfctor. Considerm c datele obinute din investigaia dat ne direcioneaz s
elaborm sugestii de coninuturi/teme cross-curriculare pentru activitatea educativ de ETL astfel
nct s creasc interesul elevilor din nvmntul liceal pentru activitile din TL.
Etapa a II-a a experimentului de constatare a vizat identificarea valorilor educaionale
importante ale liceeanului n timpul colar-extracolar-liber. La aceast etap a fost aplicat un alt
instrument complementar cercetrii fia axiologic prezentat n Anexa 7, la care au rspuns 150
de elevi liceeni (75 de la LT Iulia Hasdeu i 75 de la LT Hrtopul Mic). Rezultatele etapei a IIa au fost analizate n baza a doi itemi, care au vizat:
itemul 1 - elevii au ierarhizat valorile dup importana (+) i neimportana (-) lor vizavi
de timpul educational: colar-extracolar-liber. n baza rezultatelor obinute, s-a conturat lista
propriilor valori ale elevului liceean;
itemul 2 - elevii au selectat acele valori importante marcate cu + i au realizat un
clasament de 5 al propriului subsistem de valori educaionale, plasate n ordinea prioritar din
107

casetele specificate n fi. Clasamentul de la 1 la 5 prezint percepia elevului liceean n rol de


evaluator al propriului subsistem de valori educative din timpul su colar-extracolar-liber.
n urma prelucrrii statistice, rezultatele au fost sistematizate i le prezentm n Anexa 17
(Figura A 17.1, Figura A 17.2, Figura A 17.3, Figura A 17.4,. Figura A 17.5 i Tabelul A 17.1)
ce reprezint distribuirea valorilor educaionale stabilite n ordinea prioritilor elevilor din
timpul lor colar-extracolar-liber.
n Tabelul 3.2 sunt prezentate clasele de valori educaionale importante pentru elevi i care
au fost selectate din figurile i tabelul din Anexa 17.
Tabelul 3.2. Clase de valori ale elevului apreciate dup gradul de importan
n perioada timpului educaional
Valori morale
Clasamentul
1
2
3
4
5

a) Pe I plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Adevrul
63,1% (89)
Dragostea
26,8%
(38)
Omenia
20,3% (28)
Respectul
55,6%
(79)
Hrnicia
33,5% (48)

b) Pe al II-lea plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Binele
5,7% (8)
Binele
11,9%
(17)
Respectul
12,3% (17)
nelepciunea
14,1%
(20)
Politeea
15,4% (22)

c) Alte valori
%
(cantitatea)
31,2% (44)
61,3%
(87)
67,4% (93)
30,3%
(43)
51,1% (73)

Total
elevi
(100%)
141
142

c) Alte valori
%
(cantitatea)
22,9% (33)
41,6% (60)
65,1% (93)

Total
elevi
(100%)
144
144
143

45,8%
(65)
51,1%
(71)

142

c) Alte valori
%
(cantitatea)
31,1% (45)

Total
elevi
(100%)
145

46,9%
(68)
54,8%
(80)
56,1%
(79)
50,7%
(72)

145

138
142
143

Valori sociale
Clasamentul
1
2
3

a) Pe I plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Educaia
70,1% (101)
Egalitatea
38,9% (56)
Prietenia
16,1% (23)

Libertatea

Timpul liber

25,3%
(36)
22,3%
(31)

b) Pe al II-lea plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Egalitatea
7% (10)
Libertatea
19,5% (28)
Responsabilita18,8% (27)
tea
Prietenia
Curajul

28,9%
(41)
26,6%
(37)

139

Valori psihofizice
Clasamentul

1
2
3
4
5

a) Pe I plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Sntatea
42,1% (61)
mental
Frumuseea
fizic
Igiena
personal
Alimentaia
corect
Somnul i
odihna

31,7%
(46)
21,9%
(32)
25,5%
(36)
30,2%
(43)

b) Pe al II-lea plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Echilibrul
26,8% (39)
psihofizic
ndemnarea
Meninerea
corpului
Spiritul de
echip
Spiritul de
iniiativ

Valori estetice
108

21,4%
(31)
23,3%
(34)
18,4%
(26)
19,1%
(27)

146
141
142

Clasamentul
1
2
3
4
5

a) Pe I plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Frumosul
57,9% (85)
Originalitatea
28,7% (42)
Libertatea de
28,5%
creaie
(42)
Stilul individual
29,2%
(40)
Gndirea
21,5%
estetic
(29)

b) Pe al II-lea plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Originalitatea
15,6% (23)
Comicul
15,8% (23)
Arta pentru
19,1%
via
(28)
Sensibilitatea
19,7%
(27)
Libertatea de
23,7%
creaie
(32)

c) Alte valori
%
(cantitatea)
26,5% (39)
55,5% (81)
52,4%
(77)
51,1%
(70)
54,8%
(74)

Total
elevi
(100%)
147
146
147

c) Alte valori
%
(cantitatea)
13,3%
(19)

Total
elevi
(100%)
143

137
135

Valori curriculare/ competene


Clasamentul
1

a) Pe I plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Competene de
66,4%
nvare/ a
(95)

nva s nvei
Comunicarea n
limba matern
Comunicarea
ntr-o limb
strin
Competene
culturale,
intercult.
Competena de
a gestiona TL

2
3
4
5

b) Pe al II-lea plan
nr. valorii
%
(cantitatea)
Comunicarea
20,3%
n limba
(29)

45%
(64)
27,5%
(39)

matern
Comunicarea ntro limb strin
Autocunoatere
i autorealizare

27,5%
(39)
20,4%
(29)

27,5%
(39)
52,1%
(74)

142

21,7%
(29)

Autocunoatere
i autorealizare

20,1%
(27)

58,2%
(78)

134

48,1%
(65)

Competene
antreprenoriale

14,1%
(19)

37,8%
(51)

135

142

Gradul de importan al valorilor educaionale ale elevilor a fost stabilit n baza colectrii
datelor statistice obinute n baza chestionrii. n urma analizei rezultatelor, s-au constatat trei
criterii de apreciere a valorilor (a. pe I plan, b. pe al II-lea plan, c. alte valori):
a)

pe I plan perceput de ctre elevi se situeaz valorile reprezentative cu o cantitate mai

nalt din distribuia valorilor plasate n clasamentul 1, 2, 3, 4, 5;


b) pe al II-lea plan perceput de ctre elevi se situeaz valorile reprezentative cu o
cantitate medie din distribuia valorilor plasate n clasament.
c)

pe al III-lea plan se plaseaz celelalte valori care au un ir de numere reale repetate i

cu un coeficient sczut de apreciere general a elevilor observate din clasament.


Rezultatele demonstreaz c liceenii sunt capabili s-i construiasc propriul sistem de
valori educaionale (vezi: Tabelul 3.2), acestea putnd fi distribuite pe o ax de 5 clasamente,
dup cele trei criterii (a, b, c), dup cum urmeaz:
valori morale: n clasamentul 1: a) Adevrul; b) Binele; c) alte valori (a.v.);
n clasamentul 2: a) Dragostea; b) Binele; c) a.v.;
n clasamentul 3: a) Omenia; b) Respectul; c) a.v.;
n clasamentul 4: a) Respectul; b) nelepciunea; c) a.v.;
109

n clasamentul 5: a) Hrnicia; b) Politeea; c) a.v.;


valori sociale: n clasamentul 1: a) Educaia; b) Egalitatea; c) a.v.;
n clasamentul 2: a) Egalitatea; b) Libertatea; c) a.v.;
n clasamentul 3: a) Prietenia; b) Responsabilitatea; c) a.v.;
n clasamentul 4: a) Libertatea; b) Prietenia; c) a.v.;
n clasamentul 5: a) Timpul liber; b) Curajul; c) a.v.;
valori psihofizice: n clasamentul 1: a) Sntatea mental; b) Echilibrul psihofizic; c) a.v.;
n clasamentul 2: a) Frumuseea fizic; b) ndemnarea; c) a.v.;
n clasamentul 3: a) Igiena personal; b) Meninerea corpului; c) a.v.;
n clasamentul 4: a) Alimentaia corect; b) Spiritul de echip; c) a.v.;
n clasamentul 5: a) Somnul i odihna; b) Spiritul de iniiativ; c) a.v.;
valori estetice: n clasamentul 1: a) Frumosul; b) Originalitatea; c) a.v.;
n clasamentul 2: a) Originalitatea; b) Comicul; c) a.v.;
n clasamentul 3: a) Libertatea de creaie; b) Arta pentru via; c) a.v.;
n clasamentul 4: a) Libertatea de creaie; b) Sensibilitatea; c) a.v.;
n clasamentul 5: a) Gndirea estetic; b) Libertatea de creaie; c) a.v.;
valori curriculare/competene: n clasamentul 1: a) Competene de nvare/ a nva s
nvei; b) Comunicarea n limba matern; c) a.v.;
n clasamentul 2: a) Comunicarea n limba matern; b) Comunicarea ntr-o limb strin; c) a.v.;
n clasamentul 3: a) Comunicarea ntr-o limb strin; b) Autocunoatere i autorealizare; c) a.v.;
n clasamentul 4: a) Competene culturale; b) Autocunoatere i autorealizare; c) a.v.;
n clasamentul 5: a) Competena de a gestiona TL; b) Competene antreprenoriale; c) a.v.
Valorile selectate de elevii liceeni prin intermediul fiei axiologice i prezentate de mai
sus, le considerm valori predominante i indispensabile adolescentului, deci valori necesare de
promovat i prin ETL la nivelul nvmntului liceal.
n Tabelul 3.3 sunt prezentate datele analizei rezultatelor investigate pe eantionul
experimental (EE) i eantionul de control (EC), privind sensibilizarea opiniei pedagogice asupra
necesitii ETL n nvmntul liceal.
Totodat, n Tabelul 3.3 sunt prezentate datele expuse n procente (%), ce ofer o analiz a
itemilor din chestionarul elevilor (vezi: Anexa 6) la I etap de constatare pe EE i EC, privind
diagnosticarea nivelului de manifestare atitudinal a liceenilor n raport cu percepia timpului
liber i necesitatea implementrii ETL n liceu.

110

Tabelul 3.3. Datele comparative ale experimentului de constatare a EE i EC

EC

EE

Indicii de valoare A, B ai itemilor din Chestionar (Anexa 5)


2
3
4
5
6
7
M m
66
(88%)
9
(12%)

59,2%2,7%

68
(90%)

46
47
64
(61%)
(63%)
(85%)
29
28
11
(39%)
(37%)
(15%)
75 de elevi - 100%
48
46
66
(64%)
(62%)
(88%)

67
(89%)

59,5%2,9
%

7
(10%)

27
(36%)

8
(11%)

15,4%2,9
%

A
(%)
B
(%)

58
(78%)
17
(22%)

67
(89%)
8
(11%)

67
(89%)
8
(11%)

A
(%)

56
(75%)

66
(88%)

B
(%)

19
(25%)

9
(12%)

29
(38%)

9
(12%)

15,7%2,7%

Nivel de
perform.

II

II

75 de elevi - 100%

Observm din Tabelul 3.3 cum valoarile medii (M m) pun n eviden echilibrul valorilor
individuale ale ambelor eantioane de elevi, care la etapa de constatare se afl la nivelul II al
dezvoltrii atitudinii liceenilor n raport cu percepia TL i necesitatea ETL n nvmntul
colar /liceal.
Tabelul 3.4. Valoarile medii privind necesitatea implementri ETL
n procesul educaional la treapta liceal de nvmnt (experimentul de constatare)
Indicii

Eantionul experimental (EE)


n1=75

Eantionul de control (EC)


n2=75

Min.-max.

Mm

Min.-max.

Mm

46 - 67

59,2%2,7%

46 - 68

59,5%2,9%

8 - 29

15,7%2,7 %

7 - 29

15,4%2,9%

Aadar, necesitatea implementri ETL n procesul educaional la treapta liceal de


nvmnt este confirmat prin analiza rezultatelor prezentate n Tabelul 3.4.
Totodat, prin fia axiologic din Anexa 6, au fost stabilite cele mai frecvente valori
contientizate de ctre elevii liceeni din timpul colar-extracolar-liber, din care am dedus gradul
de importan a celor mai relevante valori ale liceeanului:
valori morale: Adevrul, Dragostea, Omenia, Respectul, Hrnicia; valori sociale:
Educaia, Egalitatea, Prietenia, Responsabilitatea, Libertatea, Timpul liber, ncrederea;
valori psihofizice: Sntatea mental, Frumuseea fizic, Igiena personal, Alimentaia corect,
Somnul i odihna; valori estetice: Frumosul, Originalitatea, Libertatea de creaie, Stilul
individual, Gndirea estetic; valori curriculare/competene: Competene de nvare/ a
nva s nvei, Comunicarea n limba matern, Comunicarea ntr-o limb strin, Competene
culturale, interculturalitate, Competena de a dispune i a gestiona TL.

111

Identificarea celor mai frecvente valori ale liceeanului a condus la dezvoltarea conceptului
de ETL din perspectiv axiologic i a determinat elaborarea Modelului pedagogic i
curriculumul de ETL n vederea implementrii acestora n procesul instructiv/educativ organizat
n etapa experimentului de formare a CGRL.
Sintetiznd rezultatele experimentului de constatare, putem formula urmtoarele concluzii.
1. La nivelul elevilor i profesorilor, necesitatea ETL a fost determinat astfel:
ETL este perceput ca o educaie necesar la treapta liceal de nvmnt;
conceptul de TL este perceput destul de vag n ansamblul structurilor conceptuale
tiinifice;
TL, n mare, pentru elevi nu reprezint o zon de conflict, ns, n opinia profesorilor,
elevii n TL sunt predispui spre situaii comportamentale de risc;
exist un grad nalt de interes pentru planificarea petrecerii TL ca mediu n formareadezvoltarea liceeanului;
n ceea ce privete modalitile de realizare a ETL n liceu, profesorii i elevii opteaz
pentru dou posibiliti: infuzarea acestei educaii n cadrul curriculumului de dirigenie i
elaborarea unui curriculum optional;
de asemenea, au fost atestate consideraii afirmative vizavi de interesele comune ale
liceeanului privind organizarea i petrecerea TL din cadrul parteneriatului educaional: familie,
coal, comunitate n formarea unei competene-cheie /transversale: CGTL - drept finalitate a
ETL n cadrul nvmntului liceal.
2. n baza opiniei elevilor, a fost identificat scara de valori ale liceeanului (dup 5
clasamente de valori) ce trebuie achiziionate n timpul colar-extracolar-liber, n care:
valorile selectate ca necesare liceenilor sunt adiacente conceptualizrii ETL la treapta
liceal de nvmnt;
valoarea social a TL este perceput/contientizat pe I plan n clasamentul 5, de ctre
liceean ceea ce semnific importana TL n formarea-dezvoltarea personalitii adolescentului;
CGTL este perceput, de asemenea ca o valoare educaional n clasamentul 5 pe I plan,
ceea ce reprezint un interes pedagogic n formarea-dezvoltarea personalitii liceeanului.
n baza rezultatelor i concluziilor formulate la etapa diagnosticrii /constatrii, a fost
proiectat metodologia de realizare a ETL n cadrul experimentului de formare.
3.2. Formarea competenei de gestionare a timpului liber la elevii liceeni
Metodologia experimentului de formare a presupus crearea unor condiii i oportuniti de
realizare a ETL, printr-un complex de intervenii pedagogice, elaborat n baza datelor parvenite
din experimentul de constatare i s-a desfurat n dou etape, care au vizat:
112

Etapa I formarea cadrelor didactice: pentru profesorii de la instituiile de nvmnt


liceal au fost elaborate: programa training-ului pedagogic de ETL, Modelul pedagogic al ETL
privind proiectarea i realizarea acestei dimensiuni educaionale la treapta liceal de nvmnt,
de asemenea Curriculumul de ETL (curs opional); un suport tematic de ETL; fia cadrului
didactic pentru autoapreciere/autoevaluare a realizrii training-ului privind ETL;
Etapa a II-a formarea liceenilor: pentru elevii din eantionul experimental a fost
aplicat Curriculumul de ETL, care a fost dezvolat printr-un sistem de lecii/ activiti proiectate
pentru implementarea ETL n nvmntul liceal i Caietul liceeanului Bune practici de
proiectare i gestionare raional a timpului meu liber nsoit de fia elevului pentru
autoaprecierea /autoevaluarea activitilor la ETL.
Etapa I a experimentului de formare a vizat formarea cadrelor didactice i s-a constituit
prin desfurarea unui training pedagogic de iniiere n proiectarea i realizarea educaiei pentru
timpul liber n formarea CGTL la liceeni.
La programul training-ului pedagogic (vezi: Tabelul 3.7 i Anexele 11; 12) au fost
antrenai 20 de profesori de la LTIulia Hasdeu din Chiinu, LT din Hrtopul Mic, Criuleni n
vederea pregtirii lor pentru implementarea ETL ca un curs opional prin realizarea activitilor
de tip integrator (cross-curricular).
Tematica training-ului pedagogic a fost intitulat Originalitatea educaiei pentru timpul
liber n cmpul pedagogic, al crui scop de realizare s-a concretizat prin:
Obiective-cadru ale trainingului pedagogic de ETL:
1. Cultivarea unei viziuni de ansamblu privind conceptul de ETL. Cunoaterea valorii de
TL n educaie.
2. Familiarizarea cu aspecte de modelizare metodologic a ETL pentru formarea i
evaluarea CGTL la elevi.
3. Proiectarea pedagogic a ETL integralizat n cadrul disciplinelor colare.
4. Valorificarea activitii de ETL la intersecia dintre educaia formal, nonformal,
informal.
Timpul pedagogic necesar pentru organizarea stagiului de formare: au fost planificate 10
(zece) edine, a cte o or academic.
Durata unei edine de formare a variat n funcie de:

complexitatea subiectului ETL tratat la nivel de nvmnt liceal;

aptitudinile de baz i experiena anterioar ale profesorilor participani;

capacitatea profesorilor participani de a reine informaiile difuzate la trainingul

pedagogic de ETL.
113

Organizarea coninutului training-ului pedagogic de ETL a fost mai uor de gestionat dup
repartizarea a 5 (cinci) module n 5 (cinci) edine de formare a profesorilor din cadrul
nvmntului liceal, respectnd cerinele pedagogice, cercettorul V.A.Pu recomand ca
fiecare modul propus pentru realizare, s permit formatorului s controleze utilizarea timpului i
s stabileasc obiectivele ce vor trebui evaluate, i totodat sugereaz elaborarea unui plan al
cursului. [146, p.238]
Tabelul 3.5. Training-ul pedagogic de implementare a ETL n nvmntul liceal
Obiective
1.1 Iniierea i
aprofundarea
cunotinelor despre
TL i ETL.
1.2
Dezvoltarea
unei percepii
conceptuale privind
importana valoarii
de TL n educaie.

1.1 Identificarea
unei modaliti de
proiectare a ETL n
coal / liceu.
1.2 Analiza
mecanismului de
implementare i a
Modelului
pedagogic al ETL la
treapta liceal de
nvmnt.

2.3 Stabilirea
principiilor i
condiiilor de
implementare a

Activitatea formatorului
de ETL

Activitatea cadrului didactic


la trainingul pedagogic de
ETL
Subiectul 1: Dimensiunea conceptual-valoric a ETL: definirea
conceptului de TL i ETL, funcii, coninuturi, finaliti.
2 ore academice
1. Explicarea conceptului de ETL n
context internaional i naional.
2. Analiza conceptual a ETL n
tiinele educaiei.
3. Abordarea resursei de TL n
subsistemul de valori educaionale ale
elevului.
4. TL ca valoare necesar educaiei
copiilor i adolescenilor.
5. Modaliti de gestionare raional a
TL al elevului, drept directiv a
educaiei pe tot parcursul vieii.

1. Aplicarea conceptul de ETL.


2.
Elaborarea
unei
hri
conceptuale despre ETL.
3. Lucrul cu Fia axiologic
(Anexa 6).
4. Argumente Pro i Contra privind
TL ca valoare necesar educaiei
elevilor.
5. Lucrul meditativ privind valorea
de TL al elevului n sistemul
educaional.

Subiectul 2: Mecanismul de implementare a ETL n procesul de


nvmn, Modelul pedagogic al ETL integralizat axiologic n cadrul
activitilor colare / liceale.
2 ore academice
1. Predarea materiei noi: ETL la
interferena
educaiei
formale,
nonformale, informale.
a) Educaie, nvarea pe tot parcursul
vieii;
b) Activitatea
curricular
i
extracuricular

extensie
axiologic a ETL pe tot parcursul
vieii.
2. Prezentarea i explicarea Modelului
pedagogic al ETL.

1. Schiarea unui plan al activitii.


Realizarea unor notie relevante
pentru practica pedagogic.
2. Vizualizarea n PowerPoint a
Modelului pedagogic al ETL.
Analiza grafic a componentelor
din Model. Discuia n plen n baza
analizei Modelului pedagogic al
ETL conceput pentru nvmntul
liceal.

Subiectul 3: Metodologia formrii competenei: CGTL; principii i


condiii de implementare a dimensiunii ETL n coal / liceu. Nivele de
evaluare a CGTL.
2 ore academice

114

dimensiunii ETL n
coal / liceu.
2.4 Dezvoltarea
unei opinii
pedagogice privind
implementarea
dimensiunii ETL n
coal / liceu.

3.1 Aplicarea
modelelor de
curriculum ETL
centrate pe nevoile
elevilor.
3.2 Construirea
unui program crosscurricular de
formarea CGTL cu
aspecte de
integralizare a ETL
i curricula colar.

3.3 Aprecierea
ETL n contextul
educaional.
3.4 Evaluarea i
autoevaluarea
activitii
trainingului de ETL.

1. Abordarea principiilor i condiiilor


de implementare a dimensiunii ETL n
coal / liceu.
2. Taxonomia competenelor de ETL i
nivelele de evaluare a CGTL n
contextul nvmntului liceal
3. Ilustrarea
instrumentelor
de
conceptualizare a ETL n nvmntul
liceal:
Modelul pedagogic al ETL;
Curriculum opional de ETL;
Proiectarea activitii educative a
ETL;
Suportul tematic de ETL;
Caietul liceeanului Bune practici de
proiectare i gestionare raional a
timpului meu liber ;
Testul de autoevaluare a elevilor
participani la activitile de ETL.

1. Dispute pedagogice
aceast caracterizare.

privind

2. Analiza i sinteza grafic a


taxonomiei competenelor de ETL.
3. Realizarea tehnicii SWOT
referitor la metodologia ETL n
formarea CGTL la liceeni.

Subiectul 4: Curriculum de ETL n coal instrument de formarea


CGTL cu aspect core-curriculare (att la disciplinele colare ct i la
ora de dirigenie) la nivel de educaie formal, nonformal, informal.
Proiectarea educativ a ETL.
2 ore academice
1. Modele de curriculum ETL centrate
pe nevoile elevilor.
2. Prezentarea
Curriculumului
opional de ETL, treapta liceal de
nvmnt.
3. Proiectarea activitii educative
cross-curricular a ETL n echipa
profesional-pedagogic, prin care s
apropie performanele individuale ale
fiecrui profesor (de la diferite
specializri colare) la nivelul dorit de
integralizare a ETL n coal / liceu.

1. Aplicarea metodei Ciorchinelui


privind modele de curriculum ETL
n context internaional.
2. Analiza noului curriculum de
ETL.
3. Proiectarea unor situaii de
nvare cross-curriculare ale ETL
centrate pe elevi, prin care s
construiasc un program de CGTL
la liceeni n cadrul curricula
colar.

Subiectul 5: (Auto)Evaluarea activitii trainingului pedagogic de ETL.


2 ore academice
1. Reactualizarea conceptualizrii ETL 1. Elaborarea unor sugestii i
n contextul educaional.
recomandri metodologice privind
ETL n contextul educaional.
2. Oferirea unui instrument de evaluare 2. Realizarea
metodei
de
a cadrului didactic participant la autoevaluarea a trainingului ETL.
training-ul pedagogic ETL.

n Tabelul 3.5 prezentm acest plan, adaptat dup V.A.Pu [146], ce include urmtoarele
elemente pentru activitatea formatorului de ETL i activitatea cadrului didactic la training-ul
pedagogic de ETL: obiective, coninutul informaiei; metodele de prezentare; materialele
auxiliare; timpul rezervat fiecrui modul; activiti de feedback.

115

Training-ul pedagogic Originalitatea educaiei pentru timpul liber n cmpul pedagogic


realizat n cadrul experimentului de formare a vizat promovarea valorilor ETL prin:
achiziionarea unor noi aptitudini de conceptualizare a CGTL la liceeni, eficacitatea productiv a
axiologizrii ETL ntr-un context integralizat educaiei formale-nonformale-informale n
nvmntul liceal; obinerea datelor generale despre particularitile funcionale ale conceptului
ETL n nvmntul liceal.
Profesorii participani la training-ul pedagogic de ETL au concluzionat c modalitatea de
realizare a ETL n procesul educaional presupune integralizarea pedagogic-constructivist a
coninuturilor ETL, prin organizarea att a activitilor curriculare, ct i a activitilor
extracurriculare la nivel de educaie formal-nonformal-informal. Experiena profesional i
cea achiziionat n urma realizrii trainingului pedagogic de ETL privind gestionarea raional a
TL al elevilor i-a motivat s proiecteze teme/activiti cross-curriculare n cadrul ariilor
curriculare ale nvmntului liceal, care vizeaz integralizarea pedagogic a ETL la interferena
disciplinelor colare, dup Anexa 12.
A II-a etap a experimentului de formare s-a desfurat n lunile octombrie-mai a anului
de studii 2011/2012 i a fost destinat liceenilor (75 de elevi din clasele a X-a i a XI-a) de la LT
Iulia Hasdeu, Chiinu, LT din Hrtopul Mic, Criuleni.
Scopul experimentului de formare a vizat formarea-dezvoltarea CGTL la liceeni prin
nvarea valorificrii raionale a TL n cadrul unui sistem de lecii/ activiti educative de ETL,
care s contribuie la contientizarea valorii TL n dezvolarea personal.
Obiectivele experimentului de formare sunt prezentate n Tabelul 3.1.
n cadrul experimentului de formare s-a urmrit variabila CGTL, drept competen-cheie
/transversal a ETL n nvmntul liceal, descris n capitolul 2 i realizat prin urmtoarele
materiale elaborate de noi i descrise n capitolul 2 al lucrrii:
Modelul pedagogic al ETL;
Curriculum opional de ETL suplimentat printr-un sistem de activitii didactice la ETL;
Training-ul pedagogic de ETL;
Un suport tematic de ETL;
Caietul liceeanului Bune practici de proiectare i gestionare raional a timpului meu
liber.
Etapa a II-a a experimentului de formare, a vizat formarea liceenilor i a fost realizat n
cadrul orei de dirigenie prin proiectarea i realizarea unui sistem de lecii /activiti educative
selectat din curriculum opional de ETL reflectat n Modelul pedagogic al lucrrii. Drept model
de intervenie pedagogic pentru formarea CGTL la elevii liceeni a servit Programul activitilor
educative privind implementarea ETL prezentat n Tabelului 3.6.
116

Tabelului 3.6 Programul activitilor educative privind implementarea ETL


I.
Competene
specifice

II.

III.

1, 2

IV.

1, 2

V.

2, 3

VI.

2, 3

Dezvoltarea cunotinelor privind valoarea TL ntr-un context de agrement


Elemente
de competene
1.A. Formularea judecilor de
valoare cu referire la importana
gestionrii TL n viaa cotidian.
1.1.A. Identificarea
modalitilor de petrecere a TL,
prin prisma domeniilor de
interese, a formelor alternative
de culturalizare a personalitii.

Coninuturi recomandate
(selectate din curriculumul de
ETL)

Activitatea 1
VALOAREA TIMPULUI
MEU LIBER DIN
FIECARE ZI

Activiti de nvare
Discuie panel:
Valorile mele.
Harta conceptual:
Timpul liber al elevului.
Discuie ghidat.
Jurnalul reflexiv.

Formarea abilitilor de organizare raional a timpului liber


1.1.C. Explorarea oportunitilor
de alegere a activitilor din TL.
1.1.B. Aplicarea demersurilor
de promovare a importanei
utilizrii raionale a TL.

Activitatea 2
PROACTIVITATEA DE
GESTIONARE A
TIMPULUI LIBER
PERSONAL

Comentai expresiile i
citatul!
Lucrurile importante
/neimportante i urgente
/neurgente din TL.
Discuia-panel.
Jurnalul reflexiv.

Autodeterminarea elevului n alegerea activitilor n timpul liber


1.1.C.1. Cultivarea identitii
personale,
interesului,
sentimentului de cultura TL.
2.C.Prognozarea eventualelor
avantaje i riscuri privind
activitile din TL.

Activitatea 3
RESPONSABILIZAREA
ADOLESCENTULUI N
PETRECEREA TIMPULUI
LIBER

Cunoate-te pe tine nsui!


Programul sptmnal.
Bulgrele de zpad.
Jurnalul reflexiv.

Formarea aptitudinilor de interaciune social n timpul liber


1.1.A.Identificarea modalitilor
de consumare a TL, prin prisma
domeniilor de interese, a
formelor
alternative
de
culturalizare a personalitii.
2.A. Stabilrea i organizarea
unor mijloace educative de
petrecere a TL n context
formal, nonformal, informal.
2.C.1. Integrarea atitudinal
/motivaional
/afectiv
n
aprecierea TL ca factor de
cultur.

Activitatea 4
EU, TU I NOI
PRIETENI N
PETRECEREA TIMPULUI
LIBER

Cercul Complimentelor.
Masa rotund.
Turul galeriei:
O hart despre prietenia
din timpul liber .
Jurnalul reflexiv.

Utilizarea eficient a resurselor de dezvoltare personal n timpul liber


2.C.Prognozarea eventualelor
avantaje i riscuri privind
activitile din TL.
3.B. Analiza stilurilor de via
n baza culturii de sntate i
expresivitate n TL.

Activitatea 5
SNTATEA UN DAR
DE NEUITAT N TIMPUL
MEU LIBER

Braisntorming-ul.
Mozaic.
Cum s-mi administrez
timpul meu n situaii de
risc?
Jurnalul reflexiv.

Participarea n activitile de recreere


2.A. Stabilrea i organizarea
unor mijloace educative de
petrecere a TL n context
formal, nonformal, informal.
2.C.1. Integrarea atitudinal
/motivaional
/afectiv
n
aprecierea TL ca factor de
cultur.
3.C. Planificarea unor aciuni de

Activitatea 6
TIMPUL LIBER
ORIZONT CULTURAL AL
DEZVOLTRII OMULUI
PE TOT PARCURSUL
VIEII

117

3x3x3
Mini-prelegerea.
GPP.
Comentai citatul!
Jurnalul reflexiv.

gestionare a TL cu destinaie pe
tot parcursul vieii.

VII.

2, 3

VIII.

1, 2, 3

Dezvoltarea abilitilor de luare a deciziei cu privire la consumarea timpului liber


2.B. Analiza independent a
valorii de TL ca resurs
educativ.
3.A. Elaborarea unui proiect de
gestionare a TL personal pentru
un stil sntos de via.

Activitatea 7
A FI CONTIENT DE
TINE N TIMPUL LIBER

Graffiti.
Argumente migratoare
Discuia-panel.
Jurnalul reflexiv.

Autoevaluarea elevului privind nivelul de formare a CGTL


1.C.1. Aprecierea contientizrii
/perceperii valorii de TL n
sistemul de valori personale.
2.C.1. Integrarea atitudinal
/motivaional
/afectiv
n
aprecierea TL ca factor de
cultur.
3.C.1. Evaluarea dimensiunii de
TL n sistemul de valori
personale; evaluarea activitii
de petrecerea TL a propriei
persoane i a colegilor.

Activitatea
de (auto)evaluare
EU I TIMPUL MEU
LIBER

Eseu.
Test de autoevaluare
Discuii libere: concluzii,
sugestii.

Programul de formare a CGTL prin Curriculumul de ETL a fost elaborat n baza


metodologiei de realizare a ETL i a vizat proiectarea unui sistem de apte lecii
constructiviste. La activitile de formare au fost implicai profesorii-dirigini, psihologi colari
n calitate de asisteni pedagogi i formatorul de ETL.
Programul activitilor formative a constat n implementarea unor modaliti de aciune
considerate a avea eficien n dezvoltarea CGTL a elevilor din eantionul experimental.
Metodologia activitilor de ETL s-a axat pe nvarea prin cooperare, care presupune:
- participarea activ a elevilor;
- formatorul sau profesorul-diriginte poate deveni elevi i elevii pot deveni profesori;
- fiecare liceean participant este respectat;
- proiectele i ntrebrile prezint interes i totodat situaii de provocare pentru elevi;
- este solicitat diversitatea de opinii i toate contribuiile sunt considerate valoroase;
- elevii i dezvolt abilitile de soluionare a conflictelor;
- cunotinele i experiena anterioar ale elevilor sunt valorificate;
- obiectivele activitii sunt bine definite i ghideaz activitatea grupurilor de elevi;
- diverse instrumente de cercetare, material, informaii sunt la dispoziia elevilor;
- elevii investesc n propria lor nvare, care va contribui nemijlocit situaiilor din TL. [55, p.5]
n cadrul programului formativ de ETL a fost utilizat un ansamblu de metode, tehnici i
instrumente de autoevaluare i evaluarea procesului instructiv/educativ la ETL:
Instrumente de stimulare a creativitii elevului, ce vizeaz evaluarea formativ cu
sarcini de grup i individuale ale elevilor, descrise n proiectele didactice din Anexa 9.
118

Jurnalul de performan al elevului/ Fia individual, ce reflect sinteza cunotinelor,


abilitilor/capacitilor, atitudinilor formate prin ETL i care conine elemente de exersare
individual a fiecrui liceean dup fiecare activitate educativ (vezi: Anexa 10).
Eseul o prezentare eseistic individual a fiecrui elev, cerinele cruia sunt elaborate
n una din fiele elevului, vizeaz evaluarea final a activitilor educative de ETL (vezi: Anexa
10).
Test de autoevaluare a elevului, care permite nregistrarea progresului elevului n baza
resurselor CGTL (vezi: Tabelul 3.7) prin participarea activ la activitile de ETL integrate n
cadrul orei de dirigenie, realizat la evaluarea final (vezi: Anexa 10).
Tabelul 3.7. Resursele competenei de gestionare a timpului liber
Resursele
CGTL
A. Cunotine

B. Abiliti

C. Atitudini:
Experiene

C.1. Atitudini:
Valorificri

Indicatori de performan pentru msurarea progreselor nregistrate de liceeni n


atingerea CGTL
1. Competena
2. Competena
3. Competena
de informare
de luare a deciziei
de autodezvoltare
1. Definirea noiunii de timp 2. Deducerea noiunii de
3. Evidenierea
liber, timp colarluare a deciziei.
necesitilor de realizare
extracolar.
2.1 Enumerarea
a unui proiect de
1.1 Identificarea
componentelor necesare
gestionare raional a TL
modalitilor de consumare i a unei decizii de
personal.
organizare a TL.
dezvoltare personal
n/pentru TL.
1. Analiza aciunii intra2. Stabilirea prioritilor
3. Aplicarea modalitilor
interpersonale n alegerea
personale n baza unui
de organizarea raional a
utilizrii raionale a TL.
tablou cu valori ale TL
TL pentru un stil sntos
1.1 Descrierea importanei
prin prisma lurii de
de via.
utilizrii raionale a TL.
decizie.
1. Formularea ideilor de
2. Proiectarea aciunii
3. Argumentarea rolului
aplicarea unui proiect
alternative n situaii de
motivrii aciuinii
individual de gestionare
divertisment.
personale necesare de
raional a TL.
organizarea raional a
1.1 Comparare posibilitilor
TL cu destinaie pe tot
personale necesare cu
parcursul vieii.
oportunitile sociale de
alegere a activitilor de TL.
2. Motivarea importanei
2. Motivarea modalitilor 3. Aprecierea necesitii
sentimentului privind
de implementare a
valorii de TL prin
cultura TL.
aciunilor de gestionare
elaborarea unui sistem
1.1 Argumentarea aciunilor raional a TL.
prioritar de valori
necesare de cultivarea valorii
personale /sociale
de TL.
destinate personalitii pe
tot parcursul vieii.

n Tabelul 3.7 sunt prezentate resursele concrete de cunotine/nelegere (A);


abiliti/capaciti (B); atitudini (C, C.1): experiene i valorificri ale elevului n organizarea i
gestionarea raional a TL. Resursele CGTL faciliteaz realizarea activitii integrate de ETL, fie
n cadrul orei/activitii educative de dirigenie, fie n activiti extracurriculare i extracolare
119

ntr-un context formal-nonformal-informal, cu destinderea acesteia n nvarea pe tot parcursul


vieii a personalitii umane.
Programul permite instituirea unui cadru motivaional adecvat obinerii performanei
elevului, care este o condiie n formarea CGTL: un elev motivat va persevera mai mult, va
utiliza strategii de nvare adecvate care i va influena performana [124, p. 81].
Realizarea sistemului de lecii/activiti de ETL, prin aplicarea cadrului ERRE a presupus
o integralizare pedagogic a formelor de educaie: formal-nonformal-informal direcionate
spre atingerea finalitii formarea CGTL la elevii liceeni (vezi: Anexa 9).
n cadrul experimentului de formare au fost achiziionate produsele elevilor, care au fost
sintetizate rezumativ n descrierea activitilor de ETL la ora de dirigenie prin evidenierea unor
probleme i succese semnificative legate de prezena sau lipsa experienei de gestionare a valorii
de TL .
Sistemul de activiti privind formarea competenei de gestionare a timpului liber
Activitatea 1: Valoarea timpului meu liber din fiecare zi
La activitatea de ETL ne-am propus scopul de a ilustra dimensiunea valoric a TL prin
abordarea relaiei cu valorile, cunotinele, interesele, abilitile elevilor n vederea eficientizrii
acestui spaiu de timp i a perfecionrii stilului de via.
Instrumentele activitii educative utilizate n cadrul acestei activiti de ETL le-au permis
elevilor liceeni construirea treptelor de (auto)contientizare/percepere a valorii de TL.
n cadrul evocrii, a fost utilizat tehnica Discuia panel: Valorile mele adaptat dup
A.Bban [13, p. 274], care a permis o comunicare deschis ntre formatorul /profesorul-diriginte
cu elevii i viceversa n baza unor ntrebri exersate din chestionarul-aplicaie Valorile i
virtuile personalitii [70].
n procesul realizrii sensului s-au utilizat Harta conceptual: TL al elevului i Discuia
ghidat n pereche - o tehnic de eficientizare a importanei autocunoaterii liceeanului prin
intermediul discuiei cu colegul su despre valorile TL. Elevii s-au artat foarte interesai de
discuia lor n pereche la realizarea sarcinii didactice: Rolul clubului pe interese din coala vieii
liceeanului.
La etapa de reflecie, liceenii au sintetizat valorile TL personal achiziionate prin valorile
disciplinelor colare cu ajutorul celor ase trepte de discuie pentru valorizarea TL, adaptate
dup C.Cuco [61, p. 68-69].
La finalul activitii elevii au fost solicitai, pentru eficientizarea stilului lor de via din
fiecare zi, inclusiv i n timpul lor liber, s completeze o pagin din Jurnalul de performan.
Pagina de jurnal a fost solicitat din partea formatorului /profesorului-diriginte, cu indicaia s-o
completeze n timpul lor liber ea conine elemente de exersare individual, de ex.: n opinia mea
120

timpul liber este (continuai gndul prin 1-2 idei) i s elaboreze un decalog al stilului de via
personal.
Activitatea 2: ProActivitatea de gestionare a timpului liber personal
Scopul acestei activiti a fost formarea unor deprinderi de proiectare i luare de decizie
asupra propriului program al liceeanului. n cadrul activitii au fost utilizate urmtoarele
instrumente educative dup etapele ERRE [25]: evocarea - Comentarea expresiilor: nv s
stpnesc timpul! Uor sau mai puin mi gestionez timpul! i a citatului dup autorul
Kierkegaard Lucrul cel mai formidabil druit omului este alegerea, libertatea de a alege.
[169, p. 530-534].
ntruct timpul nu poate fi stocat, schimbat, cumprat, vndut, ci doar folosit, n cadrul
activitilor de aplicare n practica colar /liceal a abilitilor manageriale n timp optim i n
condiii semnificative specifice de urgen/importan, instrumentul de lucru oferit liceenilor la
etapa de realizare a sensului a fost aplicat tehnica Lucrurile importante/neimportante i
urgente/neurgente din TL sub deviza generic: a se acorda prioritate prioritilor n TL. [48]
Etapa de reflecie a activitii s-a realizat prin Discuia-panel, prin prezentarea unui minitext pe poster, unde elevii au reflectat asupra expresiilor evideniate, precum: Fii ateni cu
timpul, n deosebi cu ziua de azi. Aa de important este o zi! Puin timp petrecut, dar bine.
La finalul acestei activiti de extensie a fost propus elevilor s completeze n mod
individual o pagin din Jurnalul de performan, innd cont de proiectarea i luarea deciziei
asupra propriului program din timpul lor liber. Drept rezultate ale liceenilor, prezentm n
continuare cteva spicuiri din refleciile elevilor, care au fost sistematizate prin dou aspecte.
a) Societatea noastr are nevoie de promovarea culturii timpului liber:
E.1 e nevoie de a frecventa bibliotecile publice, deoarece astfel ne dezvoltm intelectul,
comunicm cultural, gndim raional.
E.2 dar, pentru a petrece TL e nevoie de a fi micorate orele de munc, pentru a fi mai mult
TL mpreun cu familia i s meargem la muzeu, la plimbri n parc, etc.
E.4 dac oamenii ar avea un numr redus de ore la munc, ei s-ar ocupa de mai multe lucruri
interesante: sport, turism, dezvoltare de intelect.
E.25 TL reprezint un factor important n dezvoltarea noastr ca personalitate, de aceea
ocup un loc primordial n destinderea i distracia noastr, i totodat ne influeneaz pozitiv.
b) Importana gestionrii timpului liber al liceeanului:
E.1 este important s ne asumm responsabilitatea total n ceea ce privete gestionarea TL
trebuie s atragem tineretul n planificarea eficient a timpului, este necesar s comunicm prin
reelele de socializare despre partea pozitiv a acestuia.
121

E.4 pentru un liceean, TL nseamn s fie folosit pentru sine nsui, timpul n care poate s
mediteze, s se liniteasc.
E.85 Dac a avea posibilitatea s postez pe unele reele de socializare unele notie
informative, a nota un mesaj pozitiv pentru a captiva tinerii liceeni s se informeze n ceea ce
privete gestionarea TL, prin urmtorul coninut: TL aerul i apa care nsufleete
personalitatea din noi, care ne trezete la un mod de via sntos. , astfel, n opinia mea,
liceenii ar fi cointeresai s cerceteze modul de petrecere a TL.
Activitatea 3: Responsabilizarea adolescentului n petrecerea timpului liber
Activitatea propriu-zis a vizat prevenirea unor riscuri la organizarea i petrecerea TL la
vrsta adolescent, prin aplicarea unor strategii eficiente.
La etapa de evocare a acestei activiti a fost propus tehnica Cunoate-te pe tine nsui!,
pentru a evidenia importana autocunoaterii liceeanului prin intermediul valorilor din TL.
Aceast tehnic a fost aplicat cu ajutorul unei fie Cunoate-te pe tine nsui: gnduri i fapte ce
m caracterizeaz n TL!, adaptat dup L.Cuzneov [70]. Totodat, a fost o discuie dirijat la
nivel frontal cu elevii prin abordarea ntrebrilor: Cine sunt Eu? Sunt o persoan responsabil?
Ce responsabiliti am eu? Responsabilitatea se refer i la timpul meu liber?
La realizarea sensului s-a reuit a fi organizat activitatea elevului la nivel individual, apoi
a fost necesar ca elevii s analizeze n pereche i s sintetizeze Programul lor sptmnal, pentru
estimarea timpului liber pe care l petrece liceeanul sptmnal [13, p. 286].
Drept reflecie, a fost realizat tehnica Bulgrele de zpad [31], pentru aprecierea
originalitii ideilor propuse de liceeni privind de a fi responsabilitatea fa de cum i petrec
timpul lor liber.
La finalul activitii de extensie, liceenii au completat pagina Jurnalului de performan.
Prima exersare a liceeanului a vizat elaborarea unui cod de comportare etic, intitulat ABC-ul
utilizrii TL pentru adolesceni i prini. Elevii au fost sensibilizai de a fi n situaia de luare a
deciziei personale att n calitate de elev, ct i n rol de printe pentru a stabili unele aciuni
competente i principii de responsabilizare n petrecerea TL. Pentru a doua exersare, liceenii au
fost responsabili de crearea unui program-scenet pentru copiii viitori adolesceni cu genericul
Timpul srbtorilor renatere spiritual a omului. Cele mai populare teme propuse de liceeni
au vizat realizarea unor programe-scenet pentru: Ziua ndrgostiilor, Patele lumin a
divinitii, Dragobetele, Creaii culturale, Primvara anotimpul renvierii etc.
Activitatea 4: Eu, tu i noi prieteni n petrecerea timpului liber
Scopul activitii a vizat formarea aptitudinilor de comunicare intra/interpersonal ale
liceeanului privind organizarea i petrecerea TL n cercul de prieteni.
122

La prima etap a activitii s-a exersat tehnica Cercul Complimentelor [134, p.162-163],
pentru a consolida imaginea pozitiv a liceenilor fa de propria persoan prin oferirea, primirea
de complimente din partea colegilor, dar s-a perceput i ca o dezvoltare a ariei pozitive de
gndire din partea colegilor lor. Rezultatul tehnicii evocate a fost dezvoltarea respectului de sine
al liceeanilor i fa de cei din jur n timpul lor liber.
La urmtoarea etap a activitii a fost organizat o Mas rotund. Este o tehnic de
nvare prin colaborare, la care liceenii i-au expus opinia vizavi de planul lor de aciune cu
genericul TL i comunitatea mea drag. Planurile de aciune au fost astfel ntitulate de liceenii
care au participat la aceast activitate din cadrul orei de dirigenie: Adunarea tineretului; Sportul
- cel mai frumos lucru; Toamna de Aur; Ecologia noua er n comunitate; Centre de creaie
pentru copii, tineri i aduli; Clubul artistic; Odihna n aer liber; Lectura n cercul de prieteni etc.
Drept reflecie, liceenii au elaborat un desen grafic cu subiectul O hart despre prietenia
din TL privind relaiile lor de respect reciproc dintre ei nii, familie, colegi, prieteni, profesorii
de la coal, vecinii, unii ageni din comunitate. Reprezentarea grafic a fost realizat prin
tehnica Turul galeriei [31], n care liceenii i-au valorificat propriile cunotine i experiena
anterioar.
La finalul activitii, liceenilor li s-a propus s completeze n timpul lor liber o pagin din
Jurnalul de performan, care s vizeze experiena lor achiziionat la aceast activitate.
Activitatea 5: Sntatea un dar de neuitat n timpul meu liber
Scopul activitii: dezvoltarea atitudinii corecte fa de propria stare de sntate
psihoemoional, fiziologic n cadrul activitilor din TL.
La prima etap a activitii s-a aplicat Braisntorming-ul/ Asaltul de idei [31, p.162-164] i
prezentarea unui material-video, prin care elevii au identificat ce este meninerea sntii
echilibrate n TL al adolescentului, prin caracterizarea unei alimentaii corecte, activiti de
ngrijire personal, inut adecvat, dar i preferat n TL, comportamente decente n societate,
cum ar fi: evitarea stresului, aplanarea conflictelor intra/interpersonale etc.
Realizarea sensului a fost expus elevilor prin aplicarea tehnicii Mozaic [idem, p.170;
p.174]. Aceast tehnic vizeaz nvarea prin cooperare, la care elevii au nvat anumite
comportamente de expresivitate, corectitudine, disciplin i inut n TL avnd n vedere starea
emoional, mersul i inuta, gestul, mimica, inuta vestimentar a adolescentului. Elevii au fost
cointeresai fa de tehnicile de mbuntire a stimei de sine, nelegnd c aceasta constituie un
punct forte pentru sntatea adolescentului.
Finalmente, elevii au reflectat asupra a trei situaii experieniale: I) Ce s fac cnd nu am
absolut nimic de fcut?; II) Orice s-ar ntmpla, m opresc n acest punct!; III) De ce s m

ngrijorez pentru o situaie care oricum se va rezolva de la sine?. n concluzie, elevii prin
123

aplicarea tehnicii Cum s-mi administrez timpul meu n situaii de risc?, au nvat c prin
cultura exteriorului se mbuntete calitatea stimei de sine a liceeanului.
n timpul lor liber, liceenii au completat o pagin din Jurnalul de performan, pornind de
la citatul, dup Plinius: Felul cum ntrebuinm timpul liber ne trdeaz caracterul [169,
p.530-534]. Din notiele liceenilor au fost sintetizate urmtoarele comentarii:
E.25 Orice om i folosete TL cum dorete. Unii se ocup cu sportul, alii cu alte plceri,
lucruri. Eu consider c omul cu ceea ce se ocup n TL aceea i devine n viitor. De ex., dac
cuiva i place s picteze, s se ocupe cu sportul n viitor poate deveni pictor sau sportiv etc.
E.30 caracterul poate fi dezvoltat, mbuntit prin propriile noastre dorine, chiar n
mediul familiei, prietenilor, avnd posibilitatea de a ne selecta ocupaiile n timpul pentru
odihn.
De asemenea, elevii au ndeplinit fia de top 7 de ce? de ce trebuie s am o inut
decent n timpul meu liber? Cele mai semnificative idei din aceast fi ale liceenilor le redm
prin urmtoarele aspecte:
a) meninerea sntii echilibrate n TL:
E.7, E.9 ... pentru a avea un mod de via sntos permanent, perfect; E.4 ... pentru ca s
prevenim unele riscuri ce duneaz sntii; E.20 Unii oameni n TL consum mult mncare,
duc un mod de via sedentar i atunci apare supraponderarea i unele boli incurabile pentru om,
de aceea trebuie s ne alimentm corect, natural i s ducem un mod de via echilibrat. ; E.37
... deoarece sntatea este primordial vieii omeneti.; E.41 ... pentru a avea putere i energie
de a petrece TL.;
b) a avea o inut preferat n TL:
E.2 ... pentru ca s-mi gsesc idealul inutei personale; E.13 ... s-mi fie plcut pentru sine i
pentru cei din jur; E.19 ... s ne simim comod n odihna i relaxarea noastr;
c) cele mai multe relaii de prietenie se construiesc n TL:
E.17 ... pentru a m aprecia prin cineva; E.48 ... deoarece m cunosc mai bine i cunosc i
alte personaliti;
d) cultura TL mbuntete stima de sine:
E.1 ... ne percepem aa cum suntem noi; E.12 ... ne vedem propria fa; E.15 ... pentru c
n acest timp sntem autocritici; E.21 n TL promovat prin cultura neamului, a putea spune c
ne respectm ara noastr i pe noi nine;
e) promovarea valorii de TL n familie-coal-comunitate:
E.7 ... deoarece trebuie s avem relaii bune; E.9 ... pentru c TL joac un rol foarte
important n viaa fiecrui dintre noi; E.13 ... se creeaz o relaxare reciproc; E.20 ... a fi
124

mpreun nseamn a tri i retri cele mai fericite clipe din via; E.35 ... deoarece timpul este
foarte preios, fiecare clip este darul lui Dumnezeu pentru noi;
f) importana lecturii n TL:
E.6 ... pentru a ne mbunti vocabularul; E.13 ...sufletete, ne simim mai bine; E.22
pentru a afla lucruri interesante i importante pentru noi; E.28 ... lecturnd, devenim
personaliti;
g) odihna e necesar n TL:
E.3 ... deoarece ne ajut s ne relaxm mental; E.9 ... e refacerea intelectului personal; E.16
... e linitea sufleteasc; E.13 ... s ne recreem i s meditm; E.26 ... pentru a ne reface
noile fore fizice, intelectuale etc.
Activitatea 6: Timpul liber orizont cultural al dezvoltrii omului pe tot parcursul vieii
Scopul activitii: formarea atitudii pozitive fa de perspectiva TL pe tot parcursul vieii
omului.
La etapa de evocare, pentru eficientizarea gndirii pozitive despre TL, a liceenilor li s-a
propus, prin tehnica 3 x 3 x 3, s scrie: - trei aminiri frumoase din timpul lor liber; - trei oameni
pe care i apreciaz pentru petrecerea raional a timpului lor liber; - trei lucruri bune care se
vor ntmpla n viitor, n urma organizrii raionale a timpului lor liber.
Realizarea sensului: Mini-prelegerea este o tehnic de nvare a reperelor manageriale de
eficentizare a judicioasei culturi din TL. Liceenii au nvat urmtoarele elemente: - Cum putem
folosi mai eficient timpul? - Esena timpului. - Legile timpului. Principii-cheie n utilizarea
eficient a TL. O meditaie adolescentin: F-i timp!, prezentat printr-un material video.
Tot n cadrul acestei secvene s-a utilizat tehnica GPP (Gndete/Discut n perechi/Prezint)
[31, p.137]. Subiectul de discuie n perechi a fost propus: Impactul TL - orizont cultural a
omului pe tot parcursul vieii. Liceenii au participat la discuii i au formulat n perechi unele
atitudini de gestionare a TL prin soluionarea a dou situaii cu referire la subiectul enunat, i
anume: a) Situaia actual a omului contemporan din R.Moldova privind TL; b) Situaia dorit a
omului contemporan din R.Moldova privind TL.
Reflecie: Comentai citatul! - tehnic de participare la discuii libere. Liceenii au discutat
despre valoarea timpului n viaa omului cu ajutorul unui citat de Euripides: Cel mai iscusit
nvtor este timpul [169, p. 530-534], din care elevii au dedus c fiecare personalitate nva
pe tot parcursul vieii sale. Totodat, ei au reflectat asupra aspiraiilor de viitor privind
organizarea raional a TL, dar n acelai timp, nu negnd prezentul, ci perfecionnd petrecerea
TL la vrsta lor adolescent.
Extensie: Jurnalul de performan al elevului. La prima exersare n timpul lor liber li s-a
cerut s comenteze una din cele dou citate de Goethe i Charles Buxtosn [apud 169], la alegerea
125

fiecruia liceean. Comentariile liceenilor reprezint o meditaie asupra sensului timpului lor n
via. A doua sarcin educativ, ia pus n rolul de adult pe liceeni: s elaboreze unele
recomandri privind organizarea raional a TL al copiilor, tinerilor i adulilor. La sfritul
completrii fiei, au fost formate trei grupuri de experi, n care liceenii i-au expus fiecare n
grup recomandrile sale, de ex.: - s fie deschis un blog oficial pe reeaua de internet, n care s
aib acces toi copii, tinerii i adulii la opinia personal vizavi de aceast problem global a
TL; -

deschiderea unor centre culturale gratuite pentru toate persoanele avnd dreptul la

petrecerea TL; - motivarea copiilor, tinerilor i adulilor pentru zilele de salubrizare a


comunitii/oraului; - atragerea ateniei la pstrarea ecologic a localitii/oraului n timpul
zilelor de srbtori naionale; - organizarea excursiilor, cluburi de dezbateri, centre sportive n
comunitate; - efectuarea unui sondaj de opinie privitor la preferinele copiilor, tinerilor, adulilor
pentru organizarea TL n baza cruia s se organizeze cercuri pe interese n societate; etc. Apoi,
fiecare grup au selectat cele mai importante rezultate pentru elaborarea unei agende comune
privind proiectarea raional a TL pentru instituiile/centre educative din comunitate sau ora.
Din activitatea realizat cu liceenii, am dedus sesizarea valorii sociale a TL din partea
adolescenilor, pentru ca valorificarea TL s fie gestionat n parteneriat cu familia, coala i
ntreaga comunitate/societate.
Activitatea 7: A fi contient de tine n timpul liber
Scopul activitii: dezvoltarea abilitilor de contientizare /nelegere personal privind
necesitatea organizrii raionale a TL al elevilor.
La prima etap s-a utilizat o tehnic de acumulare a informaiilor cunoscute, numit
Graffiti [31, p. 79-80]. Sintagma de start a fost Eu i timpul. Aceast informaie a fost formulat
de ctre liceeni n enunuri simple/scurte n scris pe poster.
La a doua etap, elevii au fost mobilizai n trei grupe, fiind solicitai s aplice tehnica
Argumente migratoare [idem], prin urmtoarele teze metaforice: Gr.I. Rolul TL n viaa
cotidian; Gr.II. Rutina i ritmul zilei unui adolescent; Gr.III. Sensul vieii omului modern
nscris n cheia timpului. Opiniile liceenilor vizavi la aceste argumente n patru pai, au dus la
dezvoltarea urmtoarelor ideii: - TL este necesar fiinei umane; - fiecare om are dreptul la TL i
la valorificarea lui; - necesitatea gratuit a alocrii spaiilor pentru organizarea i petrecerea TL
n R. Moldova; - perseveren i corectitudine n disciplina adolescentului pentru a-i gestiona
personal TL; - timpul, indiferent de vrst este irepetabil n viaa fiecrui om; - o organizare
coerent a programului de baz duce la acordarea TL personal; - omul este mulumit de sine
/mplinit, dac i organizeaz raional timpul, combinnd prin realizarea activitilor de
baz/obligatorii cu activiti ale TL.
126

Drept reflecie a acestei teme a fost utilizat tehnica Discuia-panel [31]. Subiectul de
discuie: A fi contient de tine n timpul liber!, prezentat de ctre liceeni prin improvizarea unei
emisiuni televizate, cu ajutorul unor citate tematice. Apoi, s-a efectuat o prezentare a unui
material-video: Bucuria de a fi!, despre personalitatea remarcabil a lui Constantin Brncui.
Liceenii au nvat cum i valorificau timpul i alte personaliti de nalt cultur.
Activitatea s-a extins n TL al liceeanului, prin utilizarea paginii din Jurnalul de
performan. Elevii au explicat n dou enunuri sensul expresiei timpul cost. Din analiza celor
expuse de liceeni am dedus ideea c elevii percep TL drept o valoare pentru viaa lor, fapt
confirmat prin urmtoarele afirmaii:
E.2 Timpul cost, este o valoare a vieii, ... este preios, ... nu const n lucruri negative;
E.5 Odat ce pierzi din valoarea timpului, poi spune c trieti ntr-o oarecare msur
fr sens, netiind c fiecare clip din via trebuie de trit de parc ar fi ultima;
E.14 ... timpul este o valoare, orice clip conteaz, de aceea trebuie folosit raional,
pentru a avea parte numai de clipe frumoase, pline de sens;
E.15 ... timpul irosit nu poate fi ntors;
E.17 ... fiecare clip are o importan primordial: uneori o secund ne poate salva, o
minut ne poate duce departe ... etc.
O alt sarcin educativ a fost s proiecteze designul agendei personale a liceeanului
privind organizarea raional a TL, n spaiul destinat din pagina de jurnal. Desigur, au fost
diverse abordri ale elevilor dup interesele personale, dintre care au fost selectate cele mai
interesante descrieri de proiecte: de tip etapizat (prin etape ale unei sptmni/an), virtuale (cu
ajutorul deschiderii unei pagini web on-line pe internet cu stabilirea unui program personal n
activitatea TL, i proiectare grafic (o schi de desen). Toate aceste proiectri ale liceenilor au
vizat urmtoarele segmente de aciune de valorificarea TL att personal ct i cu cei din jur:
fixarea exact a timpului; date, evenimente eseniale; sentimente mprtite; noi descoperiri;
ocupaiile preferate /hobby-uri; interese personale; intenii de viitor; programarea timpului/
calendarul anului; sport; cercul de prieteni; familia; cluburi intelectuale; cltorii etc.

Activitatea de (auto)evaluare: Eu i timpul meu liber

Scopul activitii: autoevaluarea elevului privind gradul de stpnire a CGTL n cadrul


activitilor de ETL.
Prin aceast activitate liceenii i-au apreciat cunotinele, capacitile/abilitile, atitudinile
achiziionate pe parcursul unui sistem de lecii privind ETL n viaa de zi cu zi: au realizat un
Eseu structurat la tema Eu i timpul meu liber (vezi: Anexa 10). Au completat fia (vezi: Anexa
10) privind testul de autoevaluare a activitilor n ansamblu de ETL realizate la ora de
dirigenie.
127

Tot n cadru acestei activiti, liceenii i-au exprimat opiniile lor vizavi de petrecerea
raional a TL prin formularea de concluzii i sugestii de referin, prin care au remarcat c
aceste achiziii vor ajuta i dup absolvirea liceului, n viaa de adult.
Astfel, elevii-liceeni participani n experimentul de formare au demonstrat urmtorii
indicatori de performan n ceea ce privete formarea CGTL la liceeni (EE) prin atingerea
competenelor specifice ETL:
competena de informare - 95% /71 de elevi liceeni posed urmtoarele elemente de
competen: neleg /contientizeaz importana valorii de TL; identific modaliti de gestionare
raional a timpului lor liber; descriu importana utilizrii raionale a TL n viaa cotidian;
compar posibilitile personale cu oportunitile sociale privind alegerea activitilor de TL;
argumenteaz necesitatea cultivrii valorii de TL n societate;
competena de luare a deciziei

- 85% /64 de elevi liceeni stpnesc urmtoarele

elemente de competen: deduc noiunea de luare a deciziei personale n contextul consumului


raional de TL; stabilesc prioritile personale n baza proiectrii unor valori din TL; aplic cele
mai necesare modaliti de implementare a aciunilor de gestionare raional a TL;
competena de autodezvoltare - 97% /73 de elevi liceeni au fost n msur s
demonstreze urmtoarele elemente de competen: evideniaz necesitile personale privind
realizarea unui proiect de gestionare raional a TL; aplic modaliti de organizare eficiente n
TL pentru dezvoltarea stilului sntos de via; argumenteaz rolul aciunii personale privind
gestionarea raional a TL necesar pe tot parcursul vieii omului; apreciaz necesitatea valorii TL
indispensabil personalitii omului pe tot parcursul educaiei permanente, prin elaborarea unui
sistem prioritar de valori, att personale, ct i sociale.
Pentru verificarea eficienei Modelului pedagogic al ETL n nvmntul liceal, am apelat
la metoda de prelucrare a datelor criteriul t Student, adic compararea a dou proporii
dintre EE i EC, conform Formulei 3.1 [186, p.17]:

( )

(3.1)
Unde:

t = testul Student
xM = media eantionului experimental (EE)
xi = media eantionului de control (EC)
ESM = eroarea standart a EE
ESi = eroarea standart a EC
128

Cadrele didactice au apreciat nalt demersul pedagogic de formare-dezvoltare a CGTL la


liceeni. n funcie de rezultatele implementrii Modelului pedagogic al ETL, a fost valorificat
aciunea pedagogic de formare a CGTL al elevului n educaie, att prin realizarea activitilor
educative integrate la ora de dirigenie cu elevii, ct i prin organizarea training-ului pedagogic
de ETL cu profesorii, n funcie de structura trinitar a educaiei integrale: formal-nonformalinformal cu destinaie pe tot parcursul ntregii viei.
3.3. Validarea rezultatelor obinute de liceeni n cadrul experimentului de control
Experimentul de control s-a desfurat n luna mai 2012.
Scopul experimentului de control a vizat: stabilirea dinamicii n formarea CGTL la elevii
liceeni implicai n experimentul pedagogic prin implementarea curriculumului de ETL n liceu
(obiectivele experimentului de control sunt prezentate n Tabelul 3.1).
Experimentul de control a vizat msurarea nivelului de percepie a necesitii
implementrii ETL n nvmntul liceal prin formarea CGTL la liceeni, prin raportarea
rezultatelor finale la cele ale experimentului de constatare. Ca instrument de msurare, a fost
utilizat aceeai prob de evaluare (vezi: Anexele 6; 13) ca i n prima faz a experimentului de
constatare, dar cu modificarea unor itemi, avnd alt grad de complexitate.
Itemul 1 a vizat nelegerea noiunii de timp liber al elevului
Evaluarea nivelului de percepie a implementrii ETL n nvmntul liceal, prin formarea
CGTL la liceeni, ne-a permis s evideniem caracteristici superioare ale nelegerii noiunii de TL
oferite de ctre subiecii cercetrii, care au fost mai ample i mai aproape de definiiile acceptate
n literatura de specialitate.
Tabelul 3.8. nelegerea noiunii de timp liber
Eantionul experimental (EE)

Indicatorul 1

Eantionul de control (EC)


Rspuns:
neadecvat (B)
adecvat (A)
neadecvat (B)
22%
75%
25%
5%
80%
20%

adecvat (A)
78%
95%

Exp. de const.
Exp. de control

95%

100%
80%

78% 75%

80%

60%
EE

40%

22% 25%

20%

20%
5%

0%
(A) Experiment de (A) Experiment de (B) Experiment de (B) Experiment de
constatare
control
constatare
control

Fig. 3.5. nelegerea noiunii de timp liber


129

EC

Analiznd rezultatele obinute la primul item care a vizat nelegerea noiunii de TL i care
sunt prezentate n Tabelul 3.8 i, grafic, n Figura 3.5, atestm diferene semnificative ale
frecvenelor relative (%) la EE, ceea ce nseamn c elevii liceeni, la faza de validare, au reuit
mult mai bine n a defini TL, ei au oferit caracteristici mai ample i mai diversificate ale
conceptului respectiv.
Comparnd aceste rezultate ntre EE i EC, putem afirma c n EE a crescut numrul de
elevi care au formulat definiii adecvate valorii de TL.
Prin itemul 2, elevii liceeni au fost chestionai asupra perceperii de ctre ei, dac
fenomenul de TL prezint o baz de conflict interpersonal n familie (adolescent - printe).
Rezultatele / rspunsurile elevilor la itemul dat sunt prezentate n Tabelul 3.9 i Figura 3.6.
Tabelul 3.9. Perceperea timpului liber ca o baz de conflict ntre sine (elev) i prini
Indicatorul 2

Eantionul experimental (EE)

Eantionul de control (EC)


Rspuns:

(A)
89%
98%

Exp. de const.
Exp. de control

100%
80%
60%
40%
20%
0%

(B)
11%
2%

(A)
88%
89%

98%

89%

11%
EE. n experimentul de
constatare

(B)
12%
11%

89%

88%

12%

2%
EE. n experimentul de
control

EC. n experimentul de
constatare

11%
EC. n experimentul de
control

nu permit apariia conflictelor interpersonale (adolescent-printe) n intervenia de consum a TL (A);


exist apariia de conflict interpersonal (adolescent-printe) n intervenia de consum a TL (B);

Fig. 3.6. Perceperea resursei de timp liber ca baz de conflict ntre sine (elev) i prini
Analiza comparativ a rezultatelor prezentate n Tabelul 3.9 i n Figura 3.6 ne permite s
conchidem c elevii liceeni contientizeaz faptul c resursa de TL poate fi att o surs
constructiv-educativ, ct i o surs distructiv n viaa lor, de aici conflictul ntre ei i prini. n
prezentarea grafic observm diferene ale frecvenelor relative (%) la elevii din EE comparativ
cu elevii din EC, evitndu-se astfel apariia conflictelor interpersonale dintre ei i prini: de la
11% la etapa de constatare i la 2% la etapa de validare.
Itemul 3 a vizat ntrebarea: Timpul liber poate fi gestionat /planificat n mod raional n
folosul personal (al elevului)?
130

Rspunsurile sunt prezentate n Tabelul 3.10, i grafic, n Figura 3.7, de unde se vede c
pn la experimentul de formare elevii au apreciat mai mult intuitiv necesitatea gestionrii
raionale a TL n folosul personal prin rspunsurile lor afirmative.
Tabelul 3.10. Timpul liber poate fi gestionat /planificat n mod raional n folosul elevului
Eantionul experimental (EE)

Indicatorul 3

Eantionul de control (EC)


Rspuns:

(A)
89%
98%

Exp. de const.
Exp. de control

100%

89% 90%

(B)
11%
2%

98%

(A)
90%
91%

(B)
10%
9%

91%

80%
60%
EE

40%
20%

11% 10%

0%

2%

9%

EC

(A) Experimentul (A) Experimentul (B) Experimentul (B) Experimentul


de constatare
de control
de constatare
de control

Fig. 3.7. Timpul liber poate fi gestionat /planificat n mod raional n folosul elevului
Dup experimentul de formare, numrul de elevi din EE, care au rspuns afirmativ,
comparativ cu rezultatele elevilor din EC, a crescut de la 89% pn la 98%, ceea ce subliniaz c
ei chiar au contientizat gestionarea raional a TL, care este o aciune necesar pentru
dezvoltarea personalitii lor.
Itemul 4 a vizat importana discuiei ntre diriginte, profesori i elevi despre cum poate fi
petrecut mai util TL.
Pn la experimentul de formare, att elevii din EE, ct i elevii din EC au apreciat
importana discuiei ntre ei i dirigini, profesori, dup cum observm n Tabelul 3.11 i
prezentarea grafic din Figura 3.8, dar i aici s-a constatat o contientizare mai mare a necesitii
comunicrii pedagogice privind utilitatea de petrecere a TL de ctre liceeni.
Tabelul 3.11. Importana discuiei ntre diriginte, profesori i elevi
despre cum poate fi petrecut mai util timpul liber
Indicatorul 4
Eantionul experimental (EE)
Eantionul de control (EC)
Rspuns:
(A)
(B)
(A)
(B)
Exp. de const.
61%
39%
64%
36%
Exp. de control
85%
15%
66%
34%
131

100%
80%
60%

85%
66%

61% 64%

39% 36%

40%

EE

34%

EC

15%

20%
0%

(A) Experimentul de (A) Experimentul de (B) Experimentul de (B) Experimentul de


constatare
control
constatare
control

Fig. 3.8. Importana discuiei ntre diriginte, profesori i elevi


despre cum poate fi petrecut mai util timpul liber
Astfel, comunicarea eficient n cadrul clasei, colii /liceului se dovedete a fi unul dintre
pilonii de baz ai culturii manageriale a cadrului didactic. [145, p. 251]
Menionm faptul c dup organizarea activitilor educative de ETL n cadrul orei de
dirigenie, a crescut importana comunicrii pedagogice ntre elevi i profesorul-diriginte privind
utilitatea de petrecere raional a TL, n EE de la 61% pn la 85%.
Itemul 5 a vizat necesitatea ETL n coal / liceu.
n contextul acestui indicator, elevii liceeni au atestat rezultate difereniate privind
necesitatea ETL n instituia colar / n liceu, prezentate n Tabelul 3.12 i Figura 3.9.
Tabelul 3.12 Necesitatea educaiei pentru timpul liber n coal / liceu
Eantionul experimental (EE)

Indicatorul 5

Eantionul de control (EC)


Rspuns:

(A)
63%
90%

Exp. de const.
Exp. de control

100%
80%
60%

(B)
37%
10%

(A)
62%
64%

(B)
38%
36%

90%
63% 62%

64%
37% 38%

40%
20%

36%
10%

EE
EC

0%
(A) pn la
experiment

(A) dup
experiment

(B) pn la
experiment

(B) dup
experiment

Fig. 3.9. Necesitatea educaiei pentru timpul liber n coal / liceu


Analiza comparativ a rezultatelor obinute la acest item permite s identificm un nivel de
cretere, n faza post experimental, pn la 90% din elevii EE care au contientizat necesitatea
ETL n coal / liceu. Aceasta se observ mai clar n Figura 3.9, unde observm diferene
132

marcante ale frecvenelor relative (%): ex., la elevii EE varianta (B), de la 37%, la constatare, i
10% - la validare.
Aceste rezultate au fost analizate i prin fiele de autoevaluare ale elevilor privind
activitatea educativ de ETL la ora de dirigenie din cadrul experimentului de formare, de unde a
reieit c elevii au remarcat importana acestei noi educaii pentru formarea-dezvolarea
personalitii lor printr-o apreciere nalt.
Itemul 6 a vizat modalitile de realizare a ETL n coal / liceu.
n viziunea elevilor, modalitatea de realizare a ETL n coal / liceu este contientizat
diferit, dup cum observm din datele reprezentate grafic n Figura 3.10.a. i Figura 3.10.b.
Fig. 3.10.a. Eantionul experimental

Fig. 3.10.b. Eantionul de control

100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
*printr-un curs * printr-un
opional
modul la ora
de dirigenie

Exp. de constatare

* alt opiune

* printr-un curs * printr-un


opional
modul la ora
de dirigenie

Exp. de control

Exp. de constatare

Fig. 3.10.a. Modaliti de realizare a ETL


n coal / liceu (EE)

* alt opiune

Exp. de control

Fig. 3.10.b. Modaliti de realizare a ETL


n coal / liceu (EC)

Dup experimentul de formare, a fost interesant s constatm faptul c cei mai muli elevi
din EE - 54% au selectat varianta ETL realizat printr-un modul n cadrul curriculumului de
dirigenie, comparativ cu 45% de elevii din EC. Concomitent unii elevi din EE- 41% au selectat
i varianta ETL realizat ca un curs opional, ns elevii din EC, n proporie de 45% percep
ETL mai mult ca or opional dect n cadrul orei de dirigenie ceea ce ne conduce la ideea c
este nevoie de realizat ETL i prin aceast modalitate. Cele mai puine rezultate au fost pentru
varianta alte opiuni, aici evideniindu-se o diferen nesemnificativ: de la 14% pn la 5% elevii EE i de la 14% pn la 11% - elevii EC.
Conchidem, c prin rspunsurile la acest item s-au conturat dou modaliti de realizare a
ETL n nvmntul liceal: printr-un curs opional i printr-un modul la ora de dirigenie.
Itemul 7 a vizat gradul de interes al elevilor liceeni fa de activitile din TL n familie,
coal, comunitate
Gradul de manifestare a interesului elevilor liceeni a fost evaluat dup urmtoarele criterii:
a. Manifestarea interesului elevilor pentru organizarea i petrecerea n comun a TL n
familie, coal i comunitatea n care locuiete: (A) da; (B) nu.
133

b. Aprecierea interesului elevului fa de gestionarea raional a TL: acord total; acord


parial; neutru (vezi: Anexa 13).
Comparnd datele obinute n cadrul experimentului de constatare i experimentului de
control, observm c a crescut vdit numrul elevilor din EE comparativ cu elevii din EC,
privind gradul de interes al elevilor pentru organizarea TL n comun, prezentate n Tabelul 3.13,
i grafic (Figura 3.11; Figura 3.12.a.; Figura 3.12.b.).
Tabelul 3.13. Gradul de manifestare a interesului elevilor pentru organizarea TL n comun
Eantionul experimental (EE)
Eantionul de control (EC)
Rspuns:
(A)
(B)
(A)
(B)
88%
12%
87%
13%
98%
2%
88%
12%
Eantionul experimental (EE)
Eantionul de control (EC)
Rspuns:

Indicatorul 7.a.

Exp. de const.
Exp. de control
Indicatorul 7.b.

acord total

acord
parial

neutru

acord total

acord
parial

neutru

86%
95%

10%
5%

4%
0%

87%
88%

9%
10%

4%
2%

Exp. de const.
Exp. de control

100%
80%
60%
40%
20%
0%

88% 89%

95% 90%

EE
12% 11%

EM

5% 10%

(A) Experiment de (A) Experiment de (B) Experiment de (B) Experiment de


constatare
control
constatare
control

Fig. 3.11. Gradul de manifestare a interesului elevilor pentru organizarea TL n comun


(Indicator 7.a.)
Fig. 3.12.b. Eantionul de control

Fig. 3.12.a. Eantionul experimental


100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
(A) acord total (B) acord parial

Exp. de constatare

(A) acord total

(C) neutru

(B) acord parial

Exp. de constatare

Exp. de control

Exp. de control

Fig. 3.12.a. i Fig. 3.12.b. Gradul de manifestare a interesului elevilor


pentru organizarea TL n comun (Indicator 7.b.)
134

(C) neutru

Prezentarea grafic a rezultatelor investigate permite s deducem unele concluzii i


tendine:
1.

Elevii liceeni din EE au manifestat activism n procesul experimentului de formare, ceea ce

a motivat dezvoltarea unor experiene pentru formarea CGTL, n raport cu indicatorii vizai.
2.

Dup experimentul de formare, observm o cretere esenial a indicatorilor n eantioanele

de elevi. Ex.: la indicatorul 7.a. elevii din EE, care au manifestat interes privind organizarea i
petrecerea n comun a TL n familie, coal i comunitatea de batin 98%, pe cnd elevii din
EC - numai 88%. ns la indicatorul 7.b. au fost atestate urmtoarele:
elevii din EE au apreciat nalt importaa gestionrii raionale a TL: 95% - acord total,
de ex., neleg importana valorii de TL n viaa lor; pot s-i planifice TL, chiar dac sunt
ocupai mai mult n timpul colar; i cunosc propriile interese de autorealizare n plan personal
i profesional pe care le aplic n timpul lor liber; au abiliti de a gsi resursele utile pentru
consumarea TL; i-au format capaciti experieniale de planificare i luare a deciziei n
petrecerea TL; sunt motivai pozitiv de a lansa o idee de a fi promovat activ printr-un proiect de
organizarea raional a unei activiti utile ale TL n cadrul colii, familiei sau comunitii
/societii; 5% - acord parial, de ex., uor i depesc propriile constrngeri, care ar putea
mpiedica participarea i experiena pozitiv din TL; 0% - nici un rspuns la calificativul neutru;
pe cnd elevii din EC au apreciat la nivel mediu importaa gestionrii raional a TL:
88% - acord total; 10% - acord parial; 2% - neutru.
Comparnd rezultatele finale ale experimentului de control prezentate n Tabelul 3.14, care
reflect cele dou eantioane de elevi (vezi: Anexa 18) astfel, putem concluziona urmtoarele:

Tabelul 3.14. Rezultatele investigate la nivelul I, II, III, conform indicilor A, B


n experimentul de control
Indicii de valoare A, B ai itemilor din Chestionar (Anexa 8.a)
Nivele
1
2
3
4
5
6
7
M m
de
perform.

71
(95%)
4
B
(5%)

73
(98%)
2
(2%)

73
(98%)
2
(2%)

60
(80%)

67
(89%)

B 15
(20%)

8
(11%)

EE

EC

64
(85%)
11
(15%)

71
(95%)
4
(5%)

70,8%0,6%

69
(91%)

71
73
(95%) (97%)
4
2
(5%)
(3%)
75 de elevi - 100%
50
48
67
(66%) (64%) (89%)

68
(90%)

61,1%2,5%

6
(9%)

25
(34%)

7
(10%)

27
(36%)

8
(11%)

75 de elevi - 100%

135

I
4,1%0,6%

II
13,8%2,5%

- achiziionarea de ctre elevii liceeni a sistemului integral de cunotine, abiliti/capaciti


i atitudini/comportamente necesare pentru formarea CGTL s-a produs n medie 70,8% la EE i
61,1% la EC;
- formarea CGTL la liceeni (EE), n cadrul activitilor de ETL a fost demonstrat prin
atestarea competenei de informare - 95% (71 de elevi); competenei de luare a deciziei - 85%
(64 de elevi) i a competenei de autodezvoltare - 97% (73 de elevi);
- pentru EE s-a nregistrat o dinamic a indicilor A, B de la nivelul II la nivelul I,
comparativ cu EC, unde nu s-a produs o schimbare semnificativ la nivel de
percepie/contientizare a valorii de TL (vezi: Figura 3.13);
- la nivelul III nu a fost atestat nici un rezultat, nici la faza experimentului de constatare,
dar nici la faza experimentului de control.
Din cele menionate, putem releva o dinamic cert dintre EE i EC n dezvoltarea
nivelului de manifestare atitudinal a liceenilor n raport cu contientizarea valorii de gestionare
raional a TL i necesitatea proiectrii i realizrii ETL n liceu, prezentate n Tabelul 3.15 i
Figura 3.13.

Eantionul
de control
n2=75

Eantionul
experimental n1=75

Tabelul 3.15. Dinamica valorilor medii privind necesitatea proiectrii i realizrii ETL
n procesul educaional la treapta liceal de nvmnt, stabilit pe EE i EC
Semnificaia
Experiment de constatare
Experiment de control
Indiferenelor
dicii
Min.-max.
Mm
Min.-max.
Mm
Z(t)
p
70,8%0,6%
p<0,001
A
46 - 67
59,2%2,7%
64 - 73
4,1
B

8 - 29

15,7%2,7%

2 - 11

4,2

p<0,001

Nivelul II

Nivelul II
Indicii

4,1%0,6%

Experiment de constatare

48 - 69

Mm
61,1%2,5%

Semnificaia
diferenelor
Z(t)
p
1,6
p<0,05

6 - 27

13,8%2,5%

1,8

Experiment de control

Min.-max.

Mm

Min.-max.

46 - 68

59,5%2,9%

7 - 29

15,4%2,9%

p<0,05

Nivelul I

Nivelul II

Importana implementrii ETL la nivelul de nvmnt liceal este certificat prin formarea
CGTL la liceeni din EE, comparativ cu liceenii din EC, unde este indicat dinamica valorilor
medii. Dup calculul valorii Z(t) se afl numrul gradelor i probabilitatea p, stabilind gradul de
semnificaie [190], astfel:

136

EE (A) diferena este semnificativ Z(t) = 4,1 pentru p<0,001; (B) diferena este
semnificativ Z(t) = 4,2 pentru p<0,001, ceea ce reprezint gradul foarte semnificativ al valorilor
cercetrii validate n experimentul pedagogic.
EC - (A) diferena este semnificativ Z(t) = 1,6 pentru p<0,05; (B) diferena este
semnificativ Z(t) = 1,8 pentru p<0,05, ceea ce reprezint gradul semnificativ al valorilor
cercetrii validate n experimentul pedagogic.

Rezultatele finale ale testrii elevilor liceeni

Nivelul I
EE

(A) Experimentul de control


(B) Experimentul de control

Nivelul II

(A) Experimentul de constatare

EC
(B) Experimentul de constatare

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fig. 3.13. Rezultatele comparative ale necesitii proiectrii i realizrii ETL


n procesul de nvmnt
Analiza rezultatelor experimentului de control ne-a permis s conchidem c valorificarea
ETL prin realizarea leciilor/activitilor integrate, proiectate din curriculumul de ETL, n cadrul
orei de dirigenie conduce la formarea CGTL. Totodat, prin organizarea training-ului de
pedagogie Originalitatea educaiei pentru timpul liber n cmpul pedagogic, realizat prin zece
edine, formatorii /profesorii-dirigini au contientizat necesitatea implementrii ETL n liceu, n
vederea formrii-dezvoltrii CGTL la elevi.
Experimentul pedagogic a demonstrat c aciunea de conceptualizare a ETL din
perspectiv axiologic n nvmntul liceal nu trebuie s se limiteze la o construcie tiinificoteoretic pentru dezvoltarea teoriei generale a ETL ca element al educaiei integrale, ci,
incontestabil, trebuie s includ un ansamblu de strategii pedagogice de formare a competenei
de gestionare a timpului liber, care s asigure funcionalitatea acesteia. Condiia de baz n
realizarea acestui ansamblu de strategii rezid n cunoaterea fundamentelor teoreticopraxiologice ale ETL i familiarizarea cadrelor didactice i a elevilor cu coninutul lor.
137

3.4. Concluzii la capitolul 3


1. n

cadrul

experimentului

pedagogic

de

constatare

am

stabilit

lipsa

unei

percepii/contientizri adecvate a valorii de timp liber ca spaiu de formare-dezvoltare a


personalitii elevului. Aceasta a confirmat necesitatea implementrii educaiei pentru timpul
liber n nvmntul liceal din Republica Moldova i a determinat direciile principale de
implementare a Modelului pedagogic al educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal.
Totodat, complementar, a fost identificat o list de valori aferente educaiei pentru
timpul liber n coal / liceu.
2. Rezultatele experimentului pedagogic de formare au demonstrat eficacitatea celor dou
direcii de implementare a educaiei pentru timpul liber a) prin formarea cadrelor didactice; b)
prin formarea liceenilor i precum i eficiena demersului pedagogic de proiectare i realizare a
educaiei pentru timpul liber n scopul formrii la elevi a competenei de gestionare a timpului
liber.
3. Rezultatele experimentului de formare au demonstrat o dinamic semnificativ a
nivelului de formare a competenei de gestionare a timpului liber la liceeni, care s-a dezvoltat
graie sistemului de activiti educative pentru timpul liber bine gndite, adecvate interesului
elevilor, precum i metodelor i tehnicilor interactive aplicate. Totodat, rezultatele au confirmat
posibilitatea implementrii Modelului pedagogic al educaiei pentru timpul liber n vederea
formrii la elevi a competenei de gestionare a timpului liber a elevului, att prin activiti
educative integrate la ora de dirigenie, ct i prin organizarea training-ului pedagogic de
educaie pentru timpul liber cu profesorii, drept sintagm bidimensional a unei pedagogii a
integralitii cu destinaia permanent.
4. Impactul programului de activiti educative privind educaia pentru timpul liber n
nvmntul liceal a fost valorificat prin stabilirea dinamicii valorilor medii privind necesitatea
proiectrii i realizrii educaiei pentru timpul liber n perspectiv axiologic la treapta liceal de
nvmnt, raportat la eantionul de elevi experimental i cel de control. Validarea produselor
experimentale ale educaiei pentru timpul liber au demonstrat eficiena formrii competenei de
gestionare a timpului liber la elevii liceeni participani n experimentul pedagogic de formare.
Analiza rezultatelor experimentului pedagogic, permite s concluzionm c Modelul
pedagogic al educaiei pentru timpul liber implementat n nvmntul liceal este valid i a avut
un impact pedagogic pozitiv deoarece rezultatele obinute sunt semnificative, ceea ce confirm
soluionarea problemei tiinifice de importan major abordat n prezenta cercetare.

138

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


Rezultatele demersului investigaional privind conceptualizarea educaiei pentru timpul
liber din perspectiv axiologic ne-au condus la urmtoarele concluzii generale:
1. Analiza conceptului de timp liber i examinarea problematicii educaiei pentru timpul liber, ca
deziderat al noilor educaii, a permis: elucidarea evoluiei i a tendinelor de dezvoltare n
domeniu; identificarea dezvoltrilor teoretice i a practicilor existente pe plan mondial;
relevarea unor modele de proiectare curricular a educaiei pentru timpul liber; care au
constituit premisele pentru conceptualizarea unui nou domeniu educaional pentru
nvmntul din Republica Moldova educaia pentru timpul liber.
2. Totodat, analiza strii de fapt n domeniu, raportat la criza de valori din societate i la lipsa
valorilor identificat n spaiul de timp liber al elevilor liceeni, a solicitat dezvoltarea
conceptului de educaie pentru timpul liber i din perspectiv axiologic, prin determinarea
unui sistem de valori capabile s conduc la axiologizarea timpului liber al elevului licean,
avnd n vedere corelaia semnificativ dintre timpul educaional i timpul liber, ca medii i
resurse n formarea-dezvoltarea integral a personalitii.
3. n cadrul cercetrii au fost determinate perspectivele de abordare a educaiei pentru timpul
liber: filosofic, sociologic, psihologic i pedagogic, iar aceast abordare multiaspectual a
problemei cercetate a evideniat posibilitatea conceptualizrii educaiei pentru timpul liber n
nvmntul liceal i din perspectiv axiologic, ca premis de axiologizare a timpului liber al
elevului din nvmntul liceal, fapt validat experimental.
4. Fundamentele teoretico-praxiologice ale Educaiei pentru timpul liber s-au constituit din:
conceptul de educaie pentru timpul liber, redefinit din perspectiv axiologic, sistemul de
valori ale educaiei pentru timpul liber, Modelul pedagogic al educaiei pentru timpul liber,
Curriculumul de educaie pentru timpul liber ca instrument de formare a competenei de
gestionare a timpului liber, Mecanismul de implementare a acestuia n procesul de nvmnt,
metodologia de realizare a educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal.
5. Educaia pentru timpul liber reprezint un domeniu educaional nou, care se ntemeiaz pe un
ansamblu de idei, principii i valori specifice, dispune de obiective, coninuturi i finaliti
specifice, care pot fi valorificate n contextul actual al procesului de nvmnt, printr-un
curriculum de educaie pentru timpul liber ce vizeaz achiziionarea de ctre elevi a unei noi
competene-cheie necesare n perspectiva educaiei permanente competena de gestionare a
timpului liber.
6. Prin elaborarea Modelului pedagogic, a Curriculumului de educaie pentru timpul liber i a
Mecanismului de implementare a acestuia a fost asigurat cadrul metodologic necesar pentru
139

proiectarea i realizarea educaiei pentru timpul liber n nvmntul liceal, prin care s-a
demonstrat posibilitatea pedagogic de extindere i inovare a coninuturilor nvrii, prin
promovarea i implementarea acestei noi educaii n nvmntul din Republica Moldova.
7. Validarea Curriculumului de educaie pentru timpul liber elaborat n cadrul prezentei
cercetri a determinat orientarea demersului experimental pe dou direcii metodologice de
intervenie pedagogic: a) elaborarea unui training de formare a cadrelor didactice n
domeniul respectiv i b) elaborarea unui sistem de activiti educative privind educaia pentru
timpul liber, care s-au dovedit a fi eficiente n activitatea de formare a competenei de
gestionare a timpului liber.
8. Implementarea Curriculumului de educaie pentru timpul liber n instituiile experimentale de
nvmnt a furnizat suficiente dovezi de validare a rezultatelor aplicrii educaiei pentru
timpul liber la nivel de proces de nvmnt, concretizate n cadrul experimentului de control,
n nivele de performan, care au certificat formarea competenei de gestionare a timpului
liber la elevii liceeni.
9. Rezultatele experimentului pedagogic au demonstrat c educaia pentru timpul liber proiectat
din perspectiv axiologic poate fi implementat n nvmntul liceal prin strategii
educative, formale i nonformale, avnd un impact puternic formativ n formarea competenei
de gestionare a timpului liber la elevii liceeni.
Astfel, rezultatele cercetrii au confirmat soluionarea problemei tiinifice de importan
major, n domeniul educaional, care a constat n elaborarea, din perspectiv axiologic, a
fundamentelor teoretice i praxiologice ale educaiei pentru timpul liber, fapt ce permite
implementarea acesteia la nivelul nvmntului liceal, n vederea asigurrii unei mai bune
pregtiri a tinerilor pentru autoformare i autodezvoltare n acest spaiu de timp pe tot
parcursul vieii.
n consens cu concluziile evideniate mai sus, formulm urmtoarele recomandri:
Recomandri la nivel de politici educaioale i instituionale:
1. Racordarea documentelor de politici educaionale i reglatoare la documentele internaionale
care vizeaz necesitatea edificrii valorii de timp liber i a formrii competenei de gestionare
a timpului liber la vrsta adolescenei.
2. Introducerea Educaiei pentru timpul liber n lista disciplinelor opionale i extinderea
acesteia pe tot parcursul nvmntului secundar i universitar, avnd perspectiva dezvoltrii
competenei de gestionare a timpului liber.
3. Integrarea cross-curricular a unor module de coninut i a activitilor educative privind
tematica educaiei pentru timpul liber n coninuturile disciplinelor colare de baz.
140

4. Promovarea transdisciplinar, prin educaia formal, nonformal i informal, a valorii de


timp liber i a coninuturilor educaiei pentru timpul liber n vederea asigurrii idealului de
formare-dezvoltare integral a personalitii elevului, prin toate formele i coninuturile
educaiei.
5. Introducerea n curricula de educaie nonformal, de dirigenie a unor module de coninut i
activiti educative privind educaia prin i pentru timpul liber a elevilor.
6. Iniierea unui program complex de activiti extracolare i extracurriculare cu scopul
extinderii interesului i motivaiei liceenilor, viitorii aduli, n promovarea valorii de timp
liber pe tot parcursul vieii.
Recomandri la nivel de formare iniial i continu:
7. Integralizarea educaiei pentru timpul liber n curriculumul de formare iniial i continu a
cadrelor didactice.
8. Valorificarea Modelului pedagogic al educaiei pentru timpul liber i a instrumentarului
didactic aferent n activitatea de formare continu a cadrelor didactice.
9. Elaborarea i editarea unor ghiduri metodologice pentru elevi, prini i cadre didactice
privind dezvoltarea personalitii n timpul liber, cultura timpului liber etc.
10. Dezvoltarea competenei de gestionare a timpului liber la elevi printr-o abordare
participativ, n parteneriat cu familia i alte instituii de educaie complementare.

141

BIBLIOGRAFIE
Literatura n limba romn
1.

Achiri I. .a. Metodologia elaborrii standardelor de competen. n: Modernizarea


standardelor i curricula educaionale deschidere spre o personalitate integral. Materialele
Conferinei tiinifice Internaionale. /coord. t. L. Pogola, N. Bucun. Chiinu: IE, (PrintCaro SRL), 2009. p.47-54.

2.

Adams G.R., Berzonsky M.D. Psihologia adolescenei. Manualul Blakwell. Iai: Polirom,
2009. 657 p.

3.

Afanas A. Modelul CECERE instrument de proiectare constructivist a activitii


educaionale (Proiect pentru o edin cu prinii). n: Didactica Pro, 2011, nr.4, p.32-36.

4.

Andrei P. Filosofia valorii. Iai: Polirom, 1997. 238 p.

5.

Andrichi V. .a. Organizarea procesului educaional: Ghid metodologic pentru formarea


cadrelor didactice din nvmntul preuniversitar. Chiinu: tiina, 2007. 52 p.

6.

Angelescu C., Jula D. Dezvoltarea serviciilor pentru populaie i timpul liber. Corelaii i
influene asupra nivelului de trai. Bucureti: Politic, 1989. 167 p.

7.

Angelescu C., Jula D. Timpul liber. Condiionri i implicaii economice. Bucureti:


Economic, 1997. 247 p.

8.

Antonesei L. O introducere n pedagogie. Dimensiunile axiologice i transdisciplinare ale


educaiei. Iai: Polirom, 2002. 216 p.

9.

Antonesei L. Paideea. Fundamentele culturale ale educaiei. Iai: Polirom, 1996. 128 p.

10. Arhip A. Noile educaii: Imperative ale lumii contemporane. Chiinu: FEP Tip. Central,
1996. 142 p.
11. Aristotel. Metafizica. Bucureti: E.A.R., 1965, 471. p.
12. Balint Gh. Activiti sportiv-recreative i de timp liber: paintball, mountain bike, i
escalad. Iai: PIM. 2007. p.193. http://cadredidactice.ub.ro (vizitat 20.09.2011).
13. Bban A. (coord.). Consilierea educaional. Ghid metodologic pentru orele de dirigenie i
consiliere. Ed. a 3-a, Cluj-Napoca: ASCR, 2012. 307 p.
14. Blnescu O. Educaia pentru timpul liber. n: Ghidul dirigintelui. Bucureti: Ariadna, 1998.
p.18-20.
15. Brsan Gh. Timpul n tiin i filosofie. Analiza filosofic. Bucureti: tiinific, 1973.
244p.
16. Brzea C. Abordri teoretice. Definirea i clasificarea competenelor. n: Revista de
pedagogie, Bucureti: IE, 2010, nr. 58(3), p.7-12.
17. Brzea C. Arta i tiina educaiei. Bucureti: IPC, 1995. 218 p.
142

18. Blaga L. Trilogia culturii. Bucureti: ELU, 1969. 379 p.


19. Bodrug V. Educaia de gen n contextul noilor educaii. n: Culegere de articole tiinifice
Schimbri de paradigm n teoria i practica educaional: calea spre constituire a unei coli
tiinifice. / USM, coord. t. V.Guu. Vol.3. Chiinu, CEP USM 2009, p.172-178.
20. Bonta I. Pedagogie. Tratat. Ed. a VI-a, rev. i ad. Bucureti: BIC ALL, 2007. 407 p.
21. Botgros I., Franuzan L. Competena colar un construct educaional n dezvoltare. AM,
IE. Chiinu: IE, 2010. 132 p.
22. Bucun N. .a. Bazele tiinifice ale dezvoltrii nvmntului n Republica Moldova.
Chiinu: Prometeu, 1997. 400 p.
23. Cadrul de referin al Curriculumului Naional. Ghid de implementare a curriculumului
modernizat n nvmntul liceal. /Vl.Guu, M.E. Chiinu: EP tiina, 2007. 100 p.
24. Cadrul

ERRE

de

planificare

leciei.

http://profesor.cmb.md/wp-

content/uploads/2012/01/Metode-de-instruire.pdf (vizitat 09.02.2012).


25. Callo T. (coord.), Pani A. (coord.), .a. Educaia centrat pe elev: Ghid metodologic.
Formarea continu. Vol. 1. Chiinu: Print-Caro SRL, 2010. 171p.
26. Callo T. Modernizarea axiologic a pedagogiei kantiene. ntoarcere n viitor. n Univers
Pedagogic, 2010, nr.2, p.18-24.
27. Callo T. Modernizarea axiologic a pedagogiei kantiene. ntoarcere n viitor. n Univers
Pedagogic, 2010, nr.3, p.14-20.
28. Callo T. O pedagogie a integralitii: Teorie i practic. Chiinu: CEP USM, 2007. 171 p.
29. Callo T. coala tiinific a pedagogiei transprezente. Chiinu: Pontos, 2010. 320 p.
30. Cara A. Argument n favoarea demersului integrator al educaiei inclusive. n: Univers
Pedagogic, Chiinu, 2012, nr.1, p.67-71.
31. Cartaleanu T. (coord.) .a. Formare de competene prin strategii didactice interactive. Ed. I,
Chiinu: Centrul Educaional Pro Didactica, 2008. 204 p.
32. Clin M. Filosofia educaiei. Bucureti: Aramis, 2003. 144 p.
33. Clin M. Teoria Educaiei. Fundamentarea epistemic i metodologic a aciunii educative.
Bucureti: ALL, 1996. 140 p.
34. Ceacu S. Aspecte epistemologice i praxiologice ale educaiei adolescenilor pentru timpul
liber n contextul parteneriatului educativ. n: Studia Universitatis Moldavaie, 2008, nr.
9(19), p. 89-93.
35. Cemortan S. Curriculum precolar i necesitatea dezvoltrii lui n conformitate cu noile
educaii. n: Studia Universitatis, 2007, nr.5, p. 65-68.
36. Cerbuc P. Formarea orientrilor valorice la adolesceni. Tez de dr. n pedagogie.
Chiinu, 1998. 162 p.
143

37. Cerghit I., Vlsceanu L. Curs de pedagogie. Bucureti: Editura Universitii Bucureti, 1988.
380 p.
38. Ciolan, L. nvarea integrat. Fundamente pentru un curriculum trans-disciplinar. Iai:
Polirom, 2008. 280 p.
39. Clichici V. Educaia pentru timpul liber din perspectiva pedagogiei centrate pe elev. n:
Didactica Pro, 2011, nr.5-6 (69-70), p. 29-33.
40. Clichici V. Proiectarea curriculumului de educaie pentru timpul liber la liceeni. n: Studia
Universitatis Moldaviae, 2013, nr. 9 (69), p. 57-65.
41. Clichici V. Familia, coala i comunitatea parteneri n gestionarea raional a timpului
liber. n: Familia factor existenial de promovare a valorilor etern-umane. Materialele conf.
tiinifice internaionale. Chiinu: UPS, 2012, p. 412-418.
42. Clichici V. Strategii, metode, tehnici de valorizare a personalitii elevului n cadrul
educaiei pentru timpul liber. n: Educaia pentru dezvoltare durabil: inovaie,
competitivitate, eficien. /Materialele conf. tiinifice internaionale. Chiinu: IE, 2013,
2012, p.121-124.
43. Codul Educaiei al Republicii Moldova. n: Proiect, 2010. 55p. http: //www.edu.md (vizitat
26.04.2010).
44. Comenius J.A. Didactica Magna. Traducere, note, comentarii i studii de prof.univ. dr.
I.Antohi. Bucureti, 1970. 198 p.
45. Competene cheie pentru Educaia pe tot parcursul vieii un cadru de referin european,
noiembrie 2004, Grupul de lucru B Competene cheie. n: Implementarea programului de
lucru Educaie i instruire 2010, Comisia Eurpean. www.upt.ro/pdf/calitate (vizitat
12.05.2011).
46. Concepia Educaiei n Republica Moldova. Chiinu: Lyceum, 2000. 35 p.
47. Convenia cu privire la drepturile copilului, ONU. Chiinu: Bons Offices, 2000. 40 p.
48. Copilu D. Management educaional. Ed. a II-a rev. Bucureti, Univ. Ecologic Chiinu,
IE, 2003. 67 p.
49. Copilu D. .a. Predarea pe baz de obiective curriculare de formare: noua paradigm a
nceputului de mileniu III. Manual de autoinstruire pentru profesori. Bucureti: Didactic i
Pedagogic, R.A., 2002. 179 p.
50. Cosma T. Ora de dirigenie n gimnaziu. ndrumri i texte n sprijinul profesorului diriginte.
Ed. a 2-a, Bucureti: Didactic i Pedagogic, R.A., 2008. 300 p.
51. Cosma T. edinele cu prinii n gimnaziu. Idei-suport pentru dirigini. Ed. a 2-a rev., Iai:
Polirom, 2008. 173 p.
52. Cosmovici A. Adolescentul i timpul su liber. Iai: Junimea, 1985. 247 p.
144

53. Cosmovici A., Iacob L. Psihologia colar. Iai: Polirom, 2005. 309 p.
54. Cozrescu M. Pedagogia timpului liber. Bucureti: Cartea Universitar, 2005. 212 p.
55. Creu N. .a. nvarea prin colaborare. n: Supliment al revistei Didactica Pro, 2002, nr.7,
p. 44.
56. Cristea S. Fundamentele pedagogiei. Iai: Polirom, 2010. 371 p.
57. Cristea S. Fundamentele tiinelor educaiei. Teoria general a educaiei. Chiinu: Litera,
2003. 240 p.
58. Cristea S. Pedagogie general. Bucureti: Didactic i Pedagogic, R.A., 2002, 216 p.
59. Cuco C. Educaie. Iubire, edificare, desvrire. Iai: Polirom, 2008. 224 p.
60. Cuco C. Managementul timpului colar. www.manag_timp_scolar (vizitat 14.10.2009).
61. Cuco C. Pedagogie i axiologie. Bucureti: Didactic i Pedagogic, R.A., 1995. 168 p.
62. Cuco C. Pedagogie. Iai: Ed. a II-a rev. i ad. Iai: Polirom, 2006. 464 p.
63. Cuco C. Timp i temporalitate n educaie. Elemente pentru un management al timpului
colar. Iai: Polirom, 2002. 159 p.
64. Curricula naional /Planul-Cadru pentru nvmntul primar, gimnazial, liceal pentru anul
de studii 2010-2011. Chiinu: Lyceum, 2011. 76 p.
65. Curriculum de baz. Documente reglatoare. Cimilia: Tipcium, 1997. 69 p.
66. Curriculum extracolar din R.Moldova. ME, IE, 2009, (n curs de editare). n: Bazele
pedagogice i manageriale de dezvoltare a instituiilor de nvmnt complementar n
Republica Moldova. Anexa tezei. Teza de dr. n pedagogie /V.Volcov. Chiinu, 2011.
67. Curriculum la dirigenie. Chiinu: Univers Pedagogic, 2006. 16 p.
68. Curriculum naional. Programe pentru nvmntul liceal: tiine socio-umane. /Guu Vl.
.a. Chiinu: Cartier, 1999.
69. Cuzneov L. Axiologia educaiei familiale: unele aspecte filosofice i pegagogice de
cultivare a copilului prin intermediul valorificrii eficiente a timpului liber i a modului
demn de via. n: Studia Universitatis Moldavaie, 2009.
70. Cuzneov L. Curriculum Educaia pentru familie. Chiinu: Museum, ME, IE, UPS I.
Creang, 2004. 280 p.
71. Cuzneov L. Educaie prin optim axiologic. Teorie i practic. Chiinu: Primex-com SRL,
2010. 159 p.
72. Cuzneov L. Timpul liber ca valoare i prioritate a autoeducaiei, formrii i
autoperfecionrii personale n cadrul familiei: repere teoretice, strategii i tehnologii. n:
Tehnologii educaionale moderne n contextul culturii nvrii. /coord. V. Mndcanu, vol.
10, 2010, p.122-146.
145

73. Cuzneov L. Tratat de educaie pentru familie. Pedagogia familiei. Chiinu: CEP USM,
2008. 624p.
74. Dandara O. Dimensiuni i preocupri ale unui nvmnt de calitate. n: Didactica Pro,
2008, nr.4-5(50-51), p. 22-25.
75. Delors J. Comoara Luntric. Raportul ctre UNESCO al Comisiei Internaionale pentru
Educaia n secolul XXI. Iai: Polirom, 2000. 235 p.
76. Dewey J. Democraie i educaie. O introducere n filosofia educaiei. Bucureti: Didactic
i Pedagogic, 1972. 337 p.
77. Diaconu M. (coord.), .a. Pedagogie. Bucureti: ASE, 2004, 603p.
78. Dicionar de etnologie i antropologie. /volum coord. Pierre Bonte .a.; trad. S.Vultur .a.. Ed. a II-a, rev. - Iai: Polirom, 2007. p.670-672.
79. Dicionar de pedagogie. / Cristea S. Chiinu-Bucureti: Litera, 2000. 398 p.
80. Dicionar de pedagogie. /Shaub H., Zenke K.G. Iai: Polirom, 2001. 254 p.
81. Dicionar de psihologie. /chiopu U. Bucureti: Babel, 1997. 740 p.
82. Dicionar de termeni pedagogici. / Cristea S. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1998.
478 p.
83. Dicionarul Explicativ al Limbii Romne. Ed. a II-a. Academia Romn, Institutul de
Lingvistic Iorgu Iordan. Bucureti: Univers Enciclopedic, 1998. p. 680.
84. Dragu A., Sorin C. Psihologie i pedagogie colar. Constana: Ovidius University Press,
2002. 155 p.
85. Dumitrescu I. Activitatea educativ a dirigintelui. Coninut i metod. Craiova: Scrisul
Romnesc, 1975, 343 p.
86. Eanu R. .a. Integrare european pentru tine. Ghid metodologic pentru profesori. Chiinu:
Centrul Educaional Pro Didactica, 2009. 126 p.
87. Galeriu C. Jertf i rscumprare. Bucureti: Harisma, 1991. 305 p.
88. Gartea N. Educaia pentru timpul liber. n: Formarea competenelor profesionale la
studenii pedagogi n contextul noilor educaii. Tez de dr. n pedagogie. Chiinu, 2003.
p.56.
89. Gartea N. .a. Ora de dirigenie. Ghid pentru elevi i profesori. Chiinu: Epigraf, 2011
(FEP Tipogr. Central). 184 p.
90. Granaci L. Srbtori, obiceiuri tradiionale: Activiti extracurriculare. Ghid pentru cadrele
didactice. Chiinu: Epigraf, 2008. 176 p.
91. Guu Vl. Educaia centrat pe cel ce nva: Ghid metodologic. USM, Fac. de Psihologie i
tiine ale Educaiei. Chiinu: CEP USM, 2009. 134 p.
92. Guu Vl. Pedagogie. Chiinu: CEP USM, 2013. 508 p.
146

93. Guu Vl. (coord.). Specialitatea Psihopedagogie: Curricula /USM. Chiinu: CEP USM,
2010. 563 p.
94. Guu. Vl. (coord.)..a. Psihopedagogia Centrat pe Copil. Chiinu: CEP USM, 2008. 175 p.
95. Guzgan V. Management educaional: Cultura organizaional n unitatea colar. Chiinu:
Valinex, UPS I.Creang, 2003. 272 p.
96. Hadrc M. (coord.). Perspectiva axiologic asupra educaiei n schimbare. Chiinu: IE,
Print Caro, 2011. 180 p.
97. Hadrc M. Competenele: miza instruirii i evalurii auentice. n: Didactica Pro, 2008, nr.45(50-51), p.35-38.
98. Hadrc M. Educaia i criza de valori. n: Didactica Pro, 2010, nr.3(16), p.2-6.
99. Hadrc M. Idealul educaieie moderne: personalitatea competent sau personalitatea
integr(al)? n: Personalitatea integral un deziderat al educaiei moderne. Materialele
conf. tiinifice internaionale. Chiinu: S.n., p.2010. 143.
100.Hadrc M. Postmodernitate i valorile educaiei. n: Tolerana, cheia unitii prin
diversitate. Simpozion internaional, sinteze /coord. M.Ciubotaru .a. Iai: Stef, 2012, p. 48.
101.Hadrc M., Botgros I. Strategia de monitorizare a curriculumului colar. n: Revista
Univers Pedagogic, 2010, nr.1, p. 9-16.
102.Hadrc M., Clichici V. Educaia pentru timpul liber: concept i modaliti de organizare. n:
Simpozionului Naional cu participare internaional Kreaticon Creativitate. Formare.
Performan. Ediia a X-a. Iai: PIM, 2013. p. 298-304.
103.Heidegger M. Fiina i timp. Bucureti: Jurnalul Literar, 1994. 226 p.
104.Hodjeu D. Condiia uman la Blaise Pascal i Jean Jacques Rousseau. Cluj-Napoca: Grinta,
2006. 265 p.
105.Hotrrea Guvernului R.Moldova nr.555/2006, cu privire la organizarea odihnei i ntremrii
copiilor i adolescenilor n sezonul estival 2006. n: Monitorul Oficial al R.Moldova.
15.05.2006, nr.75-78 (1856-1859).
106.Hotrrea Guvernului Romania nr.530/2007. n: Monitorul Oficial al Romnie 15.06.2007,
nr. 401.
107.Iliu P. Valori, atitudini i comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie.
Bucureti: Polirom, 2004. 252 p.
108.Ionescu M., Chi V. Fundamentri teoretice i abordri praxiologice n tiinele educaiei.
Cluj-Napoca: Eikon, 2009. 426 p.
109.Ionescu M., Radu I. Didactica modern. Ed. a 2-a, rev. Cluj-Napoca: Dacia, 2001. 240 p.
110.Jigu M. (coord.) .a. Timpul elevilor. Bucureti: IE, 2008. 110 p.
147

111.Jinga I. (coord.), Istrate E. Manual de pedagogie. Bucureti: ALL EDUCATIONAL, 2001.


464 p.
112.Joia E. (coord.). Formarea pedagogic a profesorului. Instrumente de nvare cognitivconstructivist. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 2007. 399 p.
113.Joia E. Instruirea constructivist o alternativ: fundamente, strategii. Bucureti: Aramis,
2006. 318p.
114.Kalma E. .a. Consum n timpul liber, autonomie i planuri de viitor ale tinerilor. n: Revista
de pedagogie, Bucureti, 2010, nr.58 (4), p. 73-92.
115.Kant Im. Tratat de pedagogie. Religia n limitele raiunii. Iai: Agora, 1992. 150 p.
116.Larousse. Marele dicionar al psihologiei. Bucureti: Trei, 2006. p. 1231-1235.
117.Lazr V., Crel A. Psihopedagogia activitilor extracurriculare. Dolj: Arves, 2004. 108p.
118.Legea nvmntului din Republica Moldova. Chiinu: Lyceum, 2002. 47 p.
119.Lucaciu Gh. Activiti recreative, note de curs. Oradea: Facultatea de Educaie Fizic i
Sport, 2004. p. 14.
120.Lungu V. Impactul n dezvoltarea personalitii benefeciarului educaional. n: nvtorul
Modern, 2010, nr.4(8), p.11-12.
121.Lupu D. Educaia pentru timpul liber de la constatare la contientizarea valorii sale
formativ-informative. http://staticlb.didactic.ro/uploads/material/69/52/21//timpliber.doc
(vizitat 06.03.2009).
122.Macavei E. Pedagogie. Teoria educaiei. Volumul I, Bucureti: Aramis Print, 2001. 352 p.
123.Mndcanu V.M. Etica pedagogic. Chiinu, 1998. 190 p.
124.Miclea M. Psihologia cognitiv. Metodele teoretice-experimentale. Iai: Polirom, 2003.
125.Mircea t. Lexicon Pedagogic. Bucureti: Aramis, 2006. 384 p.
126.Moisin A. Arta educrii copiilor i adolescenilor n familie i n coal: ndrumtor pentru
prini, educatori, nvtori, dirigini i prini. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 2008.
136 p.
127.Momanu M. Introducere n Teoria Educaiei. Iai: Polirom, 2002. 176 p.
128.Murean P. varea eficient i rapid. Bucureti: Ceres, 1990. 271 p.
129.Neacu I. Introducere n psihologia educaiei i a dezvoltrii. Iai: Polirom, 2010. 331 p.
130.Neculau A. Comportament i civilizaie. Mic enciclopedie pentru tineret. Bucureti:
tiinific i Enciclopedic, 1987. 353 p.
131.Neculau A., Cozma T. Pedagogie social. Iai: Univ. Al.I.Cuza 1994.
132.Negovan V. Introducere n psihologia educaiei. Bucureti: Universitar, 2006. 239 p.
133.Negre-Dobridor, I. Teoria general a curriculumului educaional. Iai: Polirom, 2008.
436 p.
148

134.Negre-Dobridor, I., Pnioar, I.O. tiina nvrii: de la teorie la practic. Iai: Polirom,
2005. 254 p.
135.Nencescu M. Managementul timpului liber. n: Metanoia. nsemnri despre Cultur
Educaie Comunicare. Bucureti: Ministerul Internelor i Reformei Administrative, 2008,
p. 75-81.
136.Nicola I. Tratat de pedagogie colar. Bucureti: Aramis, 2003. 575 p.
137.Oprescu D. Timpul liber i nstrinarea uman. Bucureti: Politic, 1981. 113 p.
138.Oran F. De la pedagogie la tiinele educaiei. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 2007.
224 p.
139.Ozunu D. Bazele psihologiei ale educaiei. Cluj-Napoca: Argonaut, 1994. 200 p.
140.Paladi O. Contiina de sine i valorile la vrsta adolescentului. n: Univers Pedagogic, 2011,
nr.4, p.34-40.
141.Palicica M. Prelegeri de psihopedagogie. Timioara: Orizonturi Universitare, 2002. 240 p.
142.Pascadi I. Din tradiiile gndirii axiologice romneti. Bucureti: tiinific, 1970.
143.Patracu D., Rotaru T. Cultura managerial a profesorului: Teoria i metodologia formrii.
Chiinu: UPS I.Creang, 2006. 296 p.
144.Patracu D. .a. Management educaional preuniversitar. Chiinu: ARC, 1997. 383 p.
145.Patracu D. .a. Metodologia cercetrii i creativitii psihopedagogice. Chiinu: tiina,
2003. 252 p.
146.Pu V.A. Comunicare i resurse umane. Iai: Polirom, 2006. 307 p.
147.Pslaru Vl. Educaie axiologic. www.proeducation.md (vizitat 05.11.2009).
148.Pslaru Vl. Principiul pozitiv al educaiei: studii i eseuri pedagogice. Chiinu: Civitas,
2003. 230 p.
149.Pslaru Vl. Valoare i educaie axiologic: definiie i structurare. n: Didactica Pro, 2006,
nr. 1(35), p. 3-8.
150.Pslaru Vl. Valorile educaiei. www.proeducation.md (vizitat 12.11.2009).
151.Petcu G. Organizarea activitilor de timp liber. Note de curs. Bli: Presa universitar
blean, 2005.
152.Piajet I. Judecata moral la copil. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1980.
153.Pichiu D., Albu C. Teoria valorii i elemente de praxiologie. Iai: Gh. Asachi, 1994. 268
p.
154.Pogola L. (coord.) .a. Evaluarea curriculumului colar perspectiv de modernizare. M.E.
al R.M; A.. a M.; I..E. Chiinu: S.n., 2009. 789 p.
155.Racu Ig. .a. Psihologia dezvoltrii i psihologia pedagogic. Chiinu: Univers pedagogic
(F.E.P. Tipogr. Central), 2007. 160 p.
149

156.Ra G. Strategii de gestionare a timpului liber. Curs pentru masteranzi. Iai: PIM, 2007.
http://www.isj.dj.edu.ro (vizitat 02.11.2010).
157.Rdulescu-Motru C. Timp i destin. Bucureti: Saeculum.I.O., 1996. 191p.
158.Repida T. Educaia nonformal: abordare teoretic i metodologic. Note de curs. Chiinu,
CEP USM, 2013.179 p.
159.Rogojina D. Promovarea coerent a valorilor n sistemul de nvmnt. Chiinu: Lumina,
1995, 101 p.
160.Rousseau J.J. Emil sau despre educaie. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1973.
161.Rousselet J.Adolescentul, acest necunoscut. Bucureti: Ed. Politic, 1969, p.216.
162.Salade D. Dimensiuni ale educaiei. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1998. 232 p.
163.Slvstru D. Psihologia educaiei. Iai: Polirom, 2004. 288 p.
164.Sclifos L. Educaia pentru timpul liber i creativitatea. n: Didactica Pro, 2009, nr.1(53), p.
36-37.
165.Silistraru N. Dinamica i funcionalitatea dimensiunilor educaiei. Chiinu: Tipogr. UPS I.
Creang, 2001. 226 p.
166.Silistraru N. Note de curs la pedagogie. Chiinu, 2002. 295 p.
167.Silistraru N. Semnificaia valorilor general-umane n procesul educaional. Chiinu: USM,
1999. 80 p.
168.Silistraru N. Valori moderne. Chiinu: Combinatul Poligrafic, 2006. 176 p.
169.Simenschy Th. Dicionarul nelepciunii: cugetri antice i moderne. Ed. a III-a. Chiinu:
Uniunii Scriitorilor, 1995. 640 p.
170.Smale B. Timpul liber i simplitatea voluntar. Canada Ontario, 2009. http:
//www.downshiftingromania.blogspot.com (vizitat 17.06.2010).
171.Stupa L. .a. Manual de pedagogie. Vol.3. Bli: Presa universitar blean, 2008. 190p.
172.chiopu U., Verza E. Psihologia vrstelor: ciclurile vieii. Bucureti: Didactic i
Pedagogic, 1995. 508 p.
173.coli. Romnia, 2009. http://scoli.didactic.ro/palatul_copiilor_severin/ (vizitat 07. 02. 2009)
174.Tnase A. Cultur i umanism: Eseuri de filosofia culturii. Bacu: Junimea, 1973. 265p.
175.Toti G. Timpul liber. Bucureti: Politic, 1965. 358p.
176.Trac I. Ghid metodologic pentru formatori. Elemente de pedagogie specifice formrii
profesionale a adulilor lifelong education. SNG (coala Naional de Grefieri, Romnia),
n serviciul justiei! p. 113 .
www.grefieri.ro/docs/200711/20071122GHID_FORMATORI.doc (vizitat 10.11.2011)
177.Trua E., Mardar S. Relaia profesor-elevi: blocaje i deblocaje. Bucureti: Aramis, 2005.
286 p.
150

178.rcovnicu V. Pedagogie general. Timioara: Facla, 1975. 245 p.


179.Ulrich C. Postmodernism i educaie. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 2007. 187p.
180.UNICEF. Timpul liber i odihna. n: Viaa n ochii copilului. Raportul copiilor despre
respectarea CDC n Republica Moldova. CIDDC, Rdda Barnen, APSCF /Gavriliuc C.
(coord.). Chiinu, 2008. p. 59-61. www.childrights.md (vizitat: 08.12.2009).
181.UNICEF. Timpul liber. n: Reea pentru Tine. Buletin informativ al CNRT (Centrul
Naional de Resurse pentru Tineri), 2003, nr. 2, aprilie, p. 3.
182.Videanu G. Educaia la frontiera dintre milenii. Bucureti: Politic, 1988. 328 p.
183.Videanu G. Educaia permanent: conceptual i incidenele educaiei permanente asupra
nvmntului. n: Pedagogie, Ghid pentru profesori. Iai: Univ. Al. I. Cuza, 1988, p.
140-141.
184.Videanu G. UNESCO 50 Educaie. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1996.
185.Videanu G., Neculau A. (coord.). Noile educaii. n: Buletinul Cabinetului de Pedagogie,
Iai: Univ. Al. I. Cuza, 1988, p. 86.
186.Vleanu I., Hncu M. Elemente de statistic general. Bucureti: Litera, 1990. 144 p.
187.Vlas V. Psihologia vrstelor i pedagogic. Chiinu: Lumina, 1992. 224 p.
188.Voiculescu Fl. Analiza resurse-nevoi i managementul strategic n nvmnt. Bucureti:
Aramis, 2004. 414 p.
Literatura n limba rus
189. . . : . . : , 2003. 123 .
190.

/.., , 2008. 34 . www.mshu.edu.ru (vizitat 10.02.2011).


191. .. . . . 2-, : ,
2003. 296 .
192. .
2 , .1(fb2). http://lib.rus.ec/b/244395/read#t94 (vizitat 15.11.2010).
193. ..
. (13.00.05). : [c..], 2002, 20 .
Literatura n limba englez
194. Csikszentmihalyi M. Finding flow: the psychology of engagement with everyday life.
Edition I, New York, 1997. p. 9-12.
195. Education for leisure activities. In: Doc.10647. Date: 7 July 2005 from
http://www.assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc 05/EDOC10647.htm (vizitat
02.05.2010)
151

196. Gass M. Programming the transfer of learning in adventure education. In: Journal of
Experimental Education, 1985, nr. 8 (3), p. 18-24.
197. Herbert S. Education: intelectuall, moral and physical. New York: BiblioLife. 2011. p. 274
198. Honer S., Swarbrooke J. Leisure Marketing: A global Perspective. 2005. 412 p. from
www.books.elsevier.com (vizitat 09.12.2011).
199. http://www.canadian-universities.net/Universities/Programs/Recreation_and_LeisureOntario.html (vizitat 12.03.2011).
200. Lee Y.D., Lin H. Ch. Leisure benefit as a mediator of the effects of leisure motivation in
the formation on life satisfaction. 2000 from tion. Retrieved August 21, 2009 from
http://bai2009.org/file/papers/1390.dc. (vizitat 15.08.2010).
201. Leisure and education. Papers submitted to the 2nd International Conference on Leisure
and Education. Budapest, September 1974, nr.74/499. 280 p.
202. Leisure Education in the Schools: Promoting Healthy Lifestyles for All Children and
Youth. A Position Paper of the American Association for Physical Activity and Recreation
(AAPAR).

San

Diego,

California

AAHPERD

Convention,

2011.

61p.

from

www.aahperd.org (vizitat 05.07.2011).


203. Leisure Education in Supported Employment Opportunities. Inc. Raieigh, NC. North
Carolina Univ., Chapel Hill, Jan., 1994. 243 p.
204. Leitner M.J., Leitner S.F. Leisure Enhacement. 3rd Ed. SUA, 2004. 399 p.
205. Leisure Education Models. /M.Kay Holjes. San Diego: County Office Education, 2010.
206. McLean D.D. a.o. Krausrecreation and leisure in modern society. 8th edition, Canada:
Jones and Bartlett Publishers, 2008, p.383. http://www.unesco.com (vizitat 05.07.2011).
207. Mundy J., Odum L. Leisure education. Theory and practice from
http://www.cabdirect.org/abstracts/19811878460.htm (vizitat 15.08.2011).
208. Negley, S. Understanding the value of leisure. Wellness Reproductions, 2002 from http:
//www.guidancechannel.com/detail.asp?index=877&cat22 (vizitat 12.04.2010).
209. Neulinger J. The Psychology of Leisure: Research Approaches to the Study of Leisure. 2nd
ed. 1981. 302 p.
210. Pesavento L.C., a.o. Leisure Education in the Schools. SUA: AALR, 2003. 36 p. In:
LEPSDocument PDF-XChange Viewer (vizitat 25.03.2010).
211. Peterson C.A., Stumbo N.J. Therapeutic recreation program design: Principles and
procedures. 3rd Ed. Boston, MA: Allyn and Bacon, 2000.
212. Recomandation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on
Key Competences for Lifelong Learning. In: Official Journal of the European Union, 2006,
No.30.
152

213. Resource Center Database. Tracking the Good Times: Leisure Resource for Youth Leaders
(0229), 2002 from http://www.drc.sd62.bc.ca (vizitat 12.04.2010).
214. Rojek Ch. a. o. A Handbook of Leisure Studies. United States, United Kindom, Europen
Union: Palgrave Macrni, 2006. 547 p.
215. Ruskin H. A Conceptual approach in policy development in leisure education. In: Journal
World

Leisure

and

Recreation.

1988,

Vol.

30,

Nr.3/4,

p.17-24

from

http://www.jstor.org/pss/1502900 (vizitat 19.07.2011).


216. Ruskin H. European Leisure and Recreation Association Israel 1998 2000: the
European

Leisure

and

Recreation

Association,

2002

from

http://www.elra.net/news001.htm (vizitat 29.04.2010).


217. Ruskin H., Leitner M.J. Leisure education perspectives worldwide: World Leisure
Association Commission on Education (EDCOM). In: Paper presented at the First Pacific
Rim Conference on Leisure Education, January 11-14, 2002. Honolulu, HI, Hawaii Tokai
International College. p.198-204.
218. Ruskin H., Sivan A. Leisure Education in School Systems: Curricula, Strategies, Training.
Jerusalem, Israel: Cosell Center for Physical Education, Leisure, and Health Promotion,
The Hebrew University of Jerusalem, 2002. 209 p.
219. Sellick J., Stensrud C. Leisure Education Models. California, 2002, 23 p. from http:
//www.cprs.org/membersonly/LeisureEducation_Models.doc (vizitat 10.02.2010).
220. Sivan A., Ruskin H. Leisure education, community development, and populations with
special needs. CABI Publishing, 2000. 200 p.
221. Sivan A. Education for Leisure. from www. loisirquebec.com (vizitat 15.06.2012).
222. Smith E. Leisure education prevention program for junior high. Pennsylvania State
University, Source: NIDA, 2002 from http:
//www.pop.psu.edu/admin~core/grants/grant_listing/leisure.html (vizitat 01.05.2010).
223. Time Wise. Theory and Introduction. Pennsylvania State University, 2002. http:
//www.personal.psu.edu/faculty/1/1/11c7/TimeWise/Theory.htm (vizitat 01.05.2010).
224. Torkildsen G. Leisure and recreation management. 5-th. Ed., Lodon and New York, 2005.
616 p.
225. UNESCO. Education and Leisure. from http:
//www.eycb.coe.int/compasito/chapter_5/pdf/4.pdf (vizitat 03.05.2011).
Literatura n limba francez
226. Amnagement des temps et des activits de l'enfant : mise en place du contrat ducatif
local et des rythmes priscolaires. In: Bulletin Officiel de l'Education Nationale, 1998,
153

N29 du 16 juillet. http://www.education.gouv.fr/botexte/bo980716/scob9801882c.htm


(vizitat 18.03.2010).
227. Bellefleur M. Le loisir contemporain: essai de philosophie sociale. Canada: Presses de
lUniversit du Qubec, 2002. 192 p.
228. Berne E. Que dites-vous aprs avoir dit bonjour? Paris: TCHOU, 1993.
229. Centres de loisirs. Paris. http://www.paris.fr/pratique/education-cours-pour-adultes/centresde-loisirs/p1944 (vizitat 10.02.2011).
230. Dictionnaire encyclopdique de lducation et de la formation. Paris: Nathan, 1994.
231. Fraise P. Psychologie du temps. Paris: PUF, 1967.
232. Loisir. In: Dicionar Francez-Romn Mare /Goruncescu E. Bucureti: Teora, 2005, p.775.
233. Loisirs. In: Le Monde de LEducations, 2007, nr.361, p. 9-10.
234. Massot A. L cole temps partag et le partag du travail. Canada: Les Presses de
lUniversit Lavel, 1997. 201 p.
235. Mialaret G. Pdagogie generale. Paris: PUF, 1991.
236. Piaget J. Le dvelopement de la notion de temps chez lenfant. Paris: PUF, 1946-a.
237.

Pronovost G. Loisir et socit. Trait de sociologie empirique. 2 e dition. Canada: Presses


de lUniversit du Qubec, 1998. 428 p.

238. Soubrier R. Planification amnagement et loisir. 2e dition. Canada: Presses de


lUniversit du Qubec, 2000. 428 p.
239. Sue R. Le loisir. Paris: Press Universitaires de France, 1980. 127 p.
240. Travailler moins pour apprendre plus? In: Le Monde de LEducations, 2007, nr. 363, p. 2135.
Literatura n limba portughez
241. Carta Internacional de Educacao para o Lazer. Elaborada e aprovada no Seminario
Internacional da WLRA, 1993. Jerusalem Israel, 2 a 4 de agosto e ratificada pelo
Conselho da WLRA Jaipur India 3 de dezembro [Data da Publicacao on-line:
06/02/2002].
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_exibe1.asp?cod_noticia=195
(vizitat 12.01.2011).
242. Educaciao para o Lazer. http://cev.org.br/biblioteca/a-educacao-para-o-lazer-nas-escolasacordo-com-literatura-vigente (vizitat 10.03.2011).
243. Isabel A.M. Educaciao para o Lazer. http://www.ipv.pt/millenium/ect10_ana.htm (vizitat
20.03.2011).
244. Osorio E.C. Educacion para la recreation: Una apuesta por la Autonomia y la libertadpara
la transfrmacion social. Origen: X Congreso Nacional de Recreacion Coldeportes
154

/FUNLIBRE

10

al

12

de

Julio.

Bogota,

D.C.,

Colombia,

2008.

http://

www.redcreacion.org/documentos/congreso10/EOsorio.html (vizitat 27.03.2011).


Literatura n limba spaniol
245. http://perso.wanadoo.es/angel.saez/pagina_nueva_167.htm (vizitat 06.03.2011).
246. http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article115 (vizitat 24.03.2011).
247. Mndez M., Llanderas P. Fundamentacin terica de la Pedagoga del Ocio.
http://educasociatic.blogspot.com/2011/01/fundamentacion-teoretica-de-la-pedagogia.html
(vizitat 23.03.2011).
248. Puig J., Trilla J. Pedagogia del ocio. Barcelona: Ed. Laertes, 2000. 249 p.
http://www.epedagogia.com/recensiones_lecturas/recension ped ocio.pdf (vizitat
16.04.2011).

155

Anexa 1
Harta pentru orientare cu privire la diferite posibiliti /opiuni n TL
Tabelul A 1.1. O hart cu privire la diferite posibiliti /opiuni n TL al elevului [220]
Modaliti de orientare pentru bucuria de a petrece timpul liber
1. Lectura
Conceput ca descoperire a noi faete ale realitii i de
cunoatere a motenirii istorice, literare i tiinifice de
dezvoltare a omenirii.
2. Activiti de nvare a
experienei n natur

3. Vizite

4. Participri la
evenimente

5. Participarea la
evenimente culturale
6. Promovarea creativitii
prin:
7. Practicarea sportului
8. Jocuri de mas
9. Salonul de joc
10. Colectare

11. Recuperarea tradiiilor


folclorice
12. Artizanat
13. Utilizarea selectiv a
mass-mediei i jocul pe
calculator
14. Cultivarea prieteniei
15. Asociaiile i
participarea voluntar

Corturi
Drumeii
Alpinism
Vizite n parcuri naionale
Muzee
Expoziii
Biserici /Mnstiri
Teatru
Filme
Concerte musicale
Circ
Dispute
Conferine
Video-forum
Pictur i desen
Fotografii

Rutele ecologice
ngrijirea plantelor din
grdinile publice, de la
domiciliu.
Interese: istorice, artistice,
culturale, religioase.
Manifestri intercultural i
interetnice
Competiii sportive

Atletism individual, ski, nnot,


etc.
ah
Tenis de mas
Billiard
Figure de plumb
Anticariat
Matchbooks
Ceramic
Muzica
Dansul
Costumul naional
Miniaturi
Jocul pe calculator:
individuale, colective

Dialogul cu prietenii
Organizaii i asociaii:
de tineret
ecologitii
pentru a sprijini Lumea a III-a.

156

Dezbateri
Cinema-forum
Teatru-forum
Teatru-literatura
Dirijarea instrumentelor de
art
Colective: baschet, fotbal, joc
pe ap.
Damas
Domino, carduri etc.
Football, etc.
Articole de art
Plante, semine uscate
Timbre
Monede
Artizanatul
Alimentara
Ceremonii
Ceramica
Mass-media: televiziuea,
radiourile, ediiile periodice
Relaionri
pacifitii
drepturile omului
pro integrare: persoane cu
CES, fizic, minoritile
etnice.

Anexa 2
Reflecii conceptuale ale ETL n procesul educaional
Tabelul A 2.1. Aspecte de abordare a educaiei pentru timpul liber n procesul educaional
Autori
de referin
Aristotel
Sf.Augustin
Im.Kant
H.Bergson
M.Heidgger
C.RdulescuMotru
Pr. C.Galeriu

Idei /concepte
pe domenii
Concepte:
ontologice
i
antropologice

Autori
de referin
Freud
Erikson
J. Piaget
U.chiopu
A.Cosmovici
E.Verza
V.Vlas
A.Moles
J.Dumazedier
Th.Veblen
A.Bolboceanu
N.Bucun

Idei /concepte
pe domenii
Faculti:
cognitive
afective
psihomotorii

Autori
de referin
J.J.Rousseau
J.Dewey,
C.Brzea,
S.Cristea,
I.Bonta, I.Nicola,
C.Cuco, I.Jinga,
E.Macavei,
S.Cemortan
L.Cuzneov
T. Callo,
Vl.Guu
D.Patracu
Vl.Pslaru
M.Hadrc,
N.Silistraru,
I.Botgros

Idei /concepte
pe domenii
Educaie clasic

Noile educaii

Curricula

Aspectul filosofic
Noiuni-cheie
Reflexii de dezvolare-formare integral a personalitii elevului

Timpul, originar odat cu contiina uman.


Valoarea de TL relev vocaia omului n realizarea sensului
vieii prin activiti temporale.
Extinderea gradului de libertate a creaiei omului n timp.
Omul, fiin autentic i ambivalent transcidental,
discerne alegerea a ceea ce este i a ceea ce vrea sau a ceea
ce urmeaz s devin n alegerea efectiv a activitilor.
TL factorul decisiv a condiiei umane.
Aspectul socio-psihologic
Noiuni-cheie
Reflexii de dezvolare-formare integral a personalitii elevului

Om;
timp;
libertate;
educaie;
raionament,
divertisment.

Personalitate;
timp;
TL;
organizare;
activitate;
ritm

TL gestionat la
nivelul:
- intelectual;
-moral-religios;
- fizic;
- estetic;
- tehnologic

Dezvoltarea competenelor de integrare social.

Aplicarea conceptelor pedagogice la nivel de sistem colar i


personalitatea elevului.

TL ca valoare
aferent
educaiei:
permanente,
civice;
axiologice;
familiei;
integrale;
pentru TL; etc.
Competene
curriculare
la
nivel
de
nvmnt
colar

Oferirea noilor deschideri la nivel de ideal i finalitate


macrostructural i microstructural a procesului
educaional permanent pentru
formarea-dezvoltarea
personalitii elevului.

Optimizarea procesului educativ /instructiv pe competene


curriculare n formarea-dezvoltarea personalitii integrale a
elevului.
Deschiderea unor module pe arii curriculare n formareadezvoltarea competenei raionale a TL la elevi.
Facilitarea unor posibile programe educative de realizarea
sensului a personalitii elevului la nivel social, economic,
religios, politic.

Timpul, perioad de succesiune a evenimentelor externe i


interne organismului uman.
Percepia timpului i valoarea pe care i-o acord persoana
este determinat de cultur.
Durata timpului variaz n funcie de vrsta persoanei i de
semnificaia pe care o acord la nivel fizic, social i intern.
Organizarea temporal a activitilor umane ine cont de
msurarea raional a timpului n raport cu coninutul
acestuia i reprezentarea personal i social.
TL este evaluat ca un progres pentru civilizaie i dezvoltare
personal.
Sistemul colar funcioneaz odat cu organizarea timpului
elevului.
Fenomenul organizrii ritmurilor colare reflect procesul de
activitate educativ /instructiv a elevului.
Aspecte axiologice, pedagogice /educaionale
Noiuni-cheie
Reflexii de dezvolare-formare integral a personalitii elevului

Axiologie

Valoarea de TL

157

Formarea atitudinii personalitii elevului n sens axiologic,


de a prefera, de a alege autentic activitatea de dominare n
societate.

Anexa 3
Sinteza pedagogic a valorilor personalitii n contextul ETL
Tabelul A 3.1. O sintez pedagogic a valorilor personalitii n contextul ETL, adaptat dup
C.Cuco [62], U.chiopu [81])
Stadii de dezvoltare a
personalitii pe tot
parcursul vieii

Factorul timp perceput de


personalitate prin rezultatul
evenimentelor din via

Aspecte privind activitatea de


formare-dezvoltare permanent a
personalitii n cadrul ETL

(adaptat dup J.Piaget [152])

- geneza
simului
i
a
A) perioada infantil
conceptului de timp este iniial
(0-1
ani)
- se centreaz ctre valorile primitiv;
vitale - de sntate;
- orice copil organizeaz timpul
universului ce l nconjoar, mai
B) perioada primei copilrii nti intuitiv i apoi printr-un
ansamblu de operaii mentale,
(1-3 ani)
- i corespund valorile fie calitative, fie metrice;
senzuale sau de plcere;
- timpul fizic al copilului mic
este un timp subiectiv proiectat
C) perioada celei de-a doua n lucruri, un timp egocentric;
etc.
copilrii
(3-7 ani)
- i corespund valorile de
apropiere sau de achiziie;
dezvolt
construcia
D) perioada celei de-a treia - se
operaional
a
timpului;
copilrii
(proiectarea aciunilor n timp ntr(7-12 ani)
- se ndreapt ctre valorile un mod raional permite operaiilor
temporale ce duc la sesizarea a
tehnice sau de producie;

Educaia timpurie
(a nou-nscutului)
Interese: biologice sau organoolfactive, relaii materne;
Ocupaii n TL:
activiti afective familiare;
Educaia timpurie
(copilul la frageta copilrie)
Interese: se identific interesele de
tip kinoperceptiv i glosic;
Ocupaii n TL: activiti egocentrice:
de ex. Eu m joc;
Educaia precolar
Interese: i sunt specifice interesele
ludico-practice,
Ocupaii n TL:
activiti de joc;

Educaia colarului mic


Interese: constructive;
Ocupaii n TL:
activiti dirijate
dou caracteristici: c timpul este
omogen i continu).

- perioad
corectitudine
timpului;

de
maxim
E) perioada
n
evaluarea
preadolescenei (1214 ani)
- apar valorile politice sau
de organizare;
- n adolescen timpul ncadrat
n activiti contribuie i la
F) perioada adolescenei
sesizarea duratei relative a orei
un fel de obiectivare socializat
G) adolescena prelungit
a timpului.
(20-24 ani)
- se centreaz n jurul
valorilor culturale sau de
nelegere;

H) faza matur:
- tinereea (24-35 ani);
- maturitatea (35-65 ani);
- btrneea (65 ani).
- se centreaz ctre valorile
spirituale nalte;
- valoarea de TL devenit
dimensiune
fundamental
omului n maturitate.

Educaia colarului mijlociu


Interese: domin interesele ludicoafective, relaii heterosexuale;
Ocupaii n TL: activiti organizate;
Educaia colarului mare/
liceianului
Interese: se dezvolt interesele socioabstracte i intelectuale, relaii colegiale/
de aceeai vrst;
Ocupaii n TL: activiti ocazionale;
Educaia post-colar /studentului
Interese: interesele socio-abstracte i
intelectuale formate, relaii parentale;
Ocupaii n TL: activiti comerciale;

- perioad de maxim corectitudine


n valorificarea timpului;

Educaia adulilor
Interese: dominate pe nevoi raionale
i relaii trans-sociale, relaii;
- adultul, pe msur ce nainteaz Ocupaii n TL:
n vrst privete tot mai mult spre
trecut, a crui experien vrea s o
valorifice (ipoteza lui Shopenhauer)

158

activiti echilibrate (de destinderedivertisment-dezvoltarea personalitii)

Anexa 4
Caracterizarea conceptelor-cheie ale educaiei /instruirii
Tabelul A 4.1. Caracterizarea conceptelor-cheie ale educaiei /instruirii,
adaptate dup S.Cristea [54]
Criterii de definire
/resurse pedagogice
implementate

Timp colar

Timp extracolar

Timp liber

Formele educaiei
perspectiva paradigmei
curiculare
Funciile educaiei
consecine psihosociale

Educaia /instruirea
formal

Educaia /instruirea
nonformal

Educaia /instruirea
informal

Funciile generale
modele de integrare
psihosocial
a
personalitii
angajate
explicit:
riguros,
obligatoriu
Aciuni
pedagogice
organizate, bazate pe
corelaia
funcional
educator-educat

nvmnt frontal; lecii,


cursuri, seminarii

Funciile generale
modele de integrare
psihosocial
a
personalitii
angajate
explicit: flexibil, opional

Funciile generale modele


de integrare psihosocial a
personalitii
implicate
spontan, difuz, aleatoriu

Aciuni
pedagogice
organizate, bazate pe
corelaia
funcional
educator-educat

nvmnt
grupal,
individual;
activiti
aplicative, cercuri de
specialitate
Obiective
generale,
specifice
/curriculum
nonformal

Influene
pedagogice
spontane efecte formative
(imediate; pe termen mediu i
lung) ale mediului social
(natural, economic, politic,
cultural, comunitar)

Structura de realizare a
educaiei moduri i
forme de organizare

Finalitile educaiei
tipuri de curriculum

Obiective
specifice
formal

Coninuturile educaiei
valori
pedagogice
predominante

Plan de
nvmnt,
programe,
manuale
colare-universitare, cu
statut obligatoriu /valori
ale educaiei tiinifice
/intelectuale i morale

Planuri,
programe,
manuale tipice educaiei
i instruirii nonformale,
cu statut opional i
faculativ /valori ale
educaiei
tehnologice,
estetice, psihofizice

Metodologia educaiei
metode,
tehnici
(procedee)
adoptate
predominant

Strategii didactice n care


predomin comunicarea
i
cercetarea

conversaia, prelegerea,
problematizarea,
observaia, experimentul,
instruirea programat

Evaluarea educaiei
metode,
tehnici
(procedee)
folosite
predominant

n termeni de evaluare
normativ, final note,
calificaive, examene cu
statut obligatoriu

Strategii didactice n care


predomin cercetarea i
aciunea
practic

modelarea,
problematizarea,
experimetul, exerciiul
(de
tip
algoritmic,
euristic), joc (didactic, de
roluri,
simulat),
instruirea programat
n termeni de evaluare
psihologic, permanent,
formativ fr note,
calificative, examene, cu
statut obligatoriu

generale,
/curriculum

159

Obiective generale, specifice,


raportate la experiena de
via
a
educatului,
valorificabil i n plan formal
i
nonformal/curriculum
informal
Programe, mesaje provenite
de la nivelul mediului social,
fr finalitate pedagogic
explicit /valori multiple
(culturale,
interculurale,
multiculturale
comunitare,
civice, religioase, economice,
etice, medicale, artistice) care
pot fi angajate pedagogic n
sens
moral,
intelectual,
tehnologic, estetic, psihofizic
Strategii de prelucrare i de
interpretare pedagogic a
informaiei
furnizat
de
mediul social dezbaterea,
asaltul de idei, elaborarea de
proiecte,
demonstraia,
descoperirea,
problematizarea, modelarea,
instruirea programat
n termeni de evaluare iniial
conversaii, chestionare,
lucrri
(practice,
scrise,
experimentale), teste pentru
cunoaterea experienei de
via i de nvare dobndit
n mediul social, n vederea
valorificrii acesteia la nivel
formal i nonformal

Anexa 5
Chestionare privind percepia timpului liber
(n cadrul pre-experimentului pedagogic)
A. Chestionar pentru elevii claselor a X-a XII-a
Stimate elev, te rog s rspunzi la urmtoarele ntrebri ce vizeaz timpul liber.
1. Ce nelegi tu prin urmtoarele noiuni:
Timp colar ________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Timp liber

_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

2. Cte ore stai, de obicei, n coal? ncercuiete una din variantele de rspuns:

5,

6,

7,

3. Cte ore pe zi foloseti pentru pregtirea leciilor? ncercuiete una din variantele de rspuns:
4. Participi la vreo activitate extracolar? a) da b) nu.
timp dureaz.

8___
2, 3, 4, 5, 6

Dac da, indic activitatea, unde se desfoar i ct

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

5.

n ce msur te intereseaz cum ai putea folosi mai bine timpul tu liber? ncercuiete unul din rspunsuri:
a) puin
b) mult
c) foarte mult
d) deloc

6. De obicei, cum i petreci tu timpul liber?


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

7. Ce preferi mai mult s faci n timpul tu liber? Bifeaz () Ct timp te preocupi de activitatea preferat?
- s citesc
- s ajut prinii
- s privesc TV
- s fac plimbri n aer liber
- s fac sport
- s ngrijesc de animalul meu din curte
- s ascult muzic
- s vizitez instituii culturale (muzee, teatre, biserici,
biblioteci etc.)
- s navighez pe internet
- s dorm

- s m joc
- altele (indic ocupaia) ________________________
Numete lucrurile noi, nvate din preferinele tale bifate mai sus?

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

8. Cu cine preferi s-i petreci timpul liber? ncercuiete o variant de rspuns.


cu prietenii
b) cu fraii /surorile
c) cu prinii
d) cu bunicii
e) cu colegii de coal
De ce? Argumenteaz rspunsul.

f) singur

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

9. De obicei, cnd ai mai mult timp liber, i planifici cum s-l petreci? ncercuiete: a) da
b) nu. Dac da,
de ce?
Argumenteaz rspunsul:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

10. n ce msur crezi c activitile din timpul liber te ajut s-i dezvoli mai bine personalitatea? ncercuiete.
a)foarte mult
b) mult
c) puin
d) deloc
Argumenteaz rspunsul:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

11. Ai nevoie de timp liber, n ce scop? Argumenteaz rspunsul pe verso.

160

i mulumim!

B. Chestionar pentru profesori


Stimai profesori,V rugm s rspundei la urmtoarele ntrebri ce vizeaz valorificarea timpului liber de ctre
elevi.
Ce nelegei Dvs. prin urmtoarele noiuni:
a) Timp liber al elevului
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Timp colar al elevului


_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Timp extracolar al elevului


____________________________________________________________________________________________________________________
_____ _______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

2. Cum credei Dvs., ce ar trebui s facem pentru a-i nva pe elevi s preuiasc timpul i s-l foloseasc raional?
a)___________________________________________________________________________________________________________________
b)___________________________________________________________________________________________________________________
c)___________________________________________________________________________________________________________________
d)___________________________________________________________________________________________________________________

3. Ce activiti cu privire la utilizarea raional a timpului liber ai realizat n cadrul orelor de dirigenie?
Indicai 2-3 subiecte:
a)___________________________________________________________________________________________________________________
b)___________________________________________________________________________________________________________________
c)___________________________________________________________________________________________________________________

4. n programul lor de activitate zilnic, ct timp liber au elevii Dvs.? ncercuii cifra:
1,

2,

(ore)

5. Cte ore, n opinia Dvs., dedic elevii pregtirii temelor de acas? ncercuii cifra:
2,

3,

4,

5,

6. Ce activiti extracolare realizai cu elevii Dvs.? Indicai cteva din ele i argumentai necesitatea lor:
a)___________________________________________________________________________________________________________________
b)___________________________________________________________________________________________________________________
c)___________________________________________________________________________________________________________________

7. Ce credei c prefer s fac elevii Dvs. n timpul liber? Bifai: ()


- s citeasc
- s ajute prinii
- s priveasc TV
- s fac plimbri n aer liber
- s fac sport
- s ngrijeasc de animalul lor din curte
- s asculte muzic
- s viziteze instituii culturale (muzee, teatre, biserici,
biblioteci etc.)
- s navigheze pe internet
- s doarm

- s se joace
- altele (indicai ocupaia) ________________________
8. n ce msur credei c activitile din timpul liber influeneaz formarea-dezvoltarea elevilor Dvs.?
ncercuii o variant de rspuns i n spaiul de mai jos argumentai.
a) foarte mult
b) mult
c) puin
d) deloc
De ce?__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

V mulumim!

161

C. Chestionar pentru prini


Stimai prini,V rugm s rspundei la urmtoarele ntrebri, ce vizeaz valorificarea timpului liber al copilului
Dvs.!
Ce nelegei Dvs. prin urmtoarele noiuni:
a) Timp liber al copilului
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Timp colar al copilului


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Timp extracolar al copilului


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

2. Cum credei, ce ar trebui de fcut pentru a-l nva pe copilului Dvs. s preuiasc timpul i s-l foloseasc
raional?
a)______________________________________________________________________________________________________
b)______________________________________________________________________________________________________
c)______________________________________________________________________________________________________
d)______________________________________________________________________________________________________

3. Ce activiti realizai cu copilul Dvs. n timpul liber? Indicai 2-3 activiti:


a)_______________________________________________________________________________________________________
b)_______________________________________________________________________________________________________
c)_______________________________________________________________________________________________________

4. Ce prefer mai mult s fac copilul Dvs. n timpul liber? Bifai: ()


- s citeasc
- s ajute prinii
- s priveasc TV
- s fac plimbri n aer liber
- s fac sport
- s ngrijeasc de animalul lor din curte
- s asculte muzic
- s viziteze instituii culturale (muzee, teatre, biserici,
biblioteci etc.)
- s navigheze prin internet
- s doarm

- s se joace
- altele (indicai ocupaia) ________________
5. Cu cine credei c i petrece timpul liber copilul Dvs.? ncercuii una din variantele de rspuns:
a) cu prietenii
b) cu fraii /surorile
c) cu prinii
d) cu bunicii
e) cu colegii de coal
singur

f)

6. Cte ore, n opinia Dvs., dedic copilul pregtirii temelor de acas? ncercuii o cifr:
2,

3,

4,

5,

5,

6,

7,

7. Cte ore din zi se afl, de obicei, copilul Dvs. n coal? ncercuii o cifr:
8. Ce ocupaii educative n afara colii (particip la diferite cercuri etc.) are copilul Dvs.? Indicai activitatea.
____________________________________________________________________________________________________________________
9. n programul de activitate zilnic, copilului Dvs., ct timp liber are? ncercuii cifra:
1,
2,

(ore)

10. n ce msur credei c activitile din timpul liber influeneaz formarea-dezvoltarea copilului Dvs.?
ncercuii o variant de rspuns i n spaiul de mai jos argumentai.
a) foarte mult
b) mult
c) puin
d) deloc
De ce?__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

V mulumim!

162

Anexa 6
Chestionare privind identificarea necesitii Educaiei pentru timpul liber n coal
(utilizate n cadrul experimentului pedagogic)
A. Chestionar pentru elevii claselor a X-a XII-a
Stimate elev,
Citete cu atenie ntrebrile de mai jos i rspunde la ele, completnd acest chestionar. Rezultatele tale vor fi
folosite n realizarea unei cercetri. i multumim pentru colaborare!
1. Ce nelegi prin conceptul de timp liber? Alege din urmtoarele opiuni:
a) un timp pentru distracie
e) un stil de via sntos
b) o activitate de recreere
f) sport
c) un timp pentru dezvolarea personal
g) hobbii
d) o valoare
h) o meditaie
2. Timpul tu liber reprezint o baz de conflict ntre tine i prini?
a) da
b) nu
3. Te-ai gndit vreodat c timpul liber poate fi gestionat /planificat n mod raional n folosul tu?
a) da
b) nu
4. Ai discutat cu dirigintele tu, cu profesorii despre cum poate fi petrecut mai util timpul tu liber sau al colegilor
ti?
a) da
b) nu
Dac da, identific disciplinele la care ai avut asemenea discuii:
limba i literatura romn
educaie fizic
limba strin
istorie
geografie
ora de dirigenie
un curs opional
alte discipline: _____________________
5. Consideri c ar fi necesar o educaie pentru timpul liber n coal?
a) da
b) nu
5.1 La ce nivel de studiu o consideri prioritar educaia pentru timpul liber?

a) gimnaziu b) liceu

Dac da, argumenteaz de ce anume n gimnaziu sau n liceu?


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

6. Cum crezi c poate fi realizat educaia pentru timpul liber? Alege din urmtoarele opiuni:
a) printr-un curs opional;
c) printr-o disciplin obligatorie;
b) prin curriculumul de dirigenie;
d) alt opiune (indic): ______.
7. Exist un interes privind organizarea i petrecerea n comun a timpului liber n familie, coal i
comunitatea n care locuieti?
a) da
b) nu
Dac da, exemplific prin ce activiti concrete se manifest acest interes?
Timpul liber n familie
citesc: literatur artistic, tiinific,
publicistic.
privesc TV: filme, nouti, emisiuni
fac sport: deseori, rar, deloc
ascult muzic: autohton, srin
navighez prin internet : ct timp? __
m joc: ___________
ajut prinii: _____________
fac plimbri n aer liber: singur, cu
membrii familiei, cu prietenii/colegii
dorm: somnul de noapte, o pauz de
recreere dup orele de coal
altele (indic ocupaia) __________

Timpul liber n coal


coferine tiinifico-practice;
forum educaional;
serbri colare;
jocuri i concursuri colare;
ntlniri cu personaliti din domeniul
tinei, tehnicii, culturii etc.;
decade ale obiectelor; dezbateri publice
etc.
activiti de dezvoltarea hobbiului
personal;
activiti de orientare profesional;
expoziii colare
altele (indic ocupaia) ________

163

Timpul liber n comunitate


excursii i vizite culturale;
activiti cultural-distractive;
vizionri de spectacol, filme tematice,
concerte;
tabere de odihn, de documentare i
creaie;
manifestri cultural-educative n
biblioteci, muzee, cluburi/ case ale
tineretului;
participare la emisiuni radio i TV;
activiti sociale de binefacere,
ecologice etc.
altele (indic ocupaia) ________

B. Chestionar pentru profesori


Stimate Profesor,
V rugm s completai acest chestionar. Rezultatele Dvs. vor fi folosite n realizarea unei cercetri.
V multumim pentru colaborare!

Disciplina /disciplinele predate: _____________________________________________________


1. n opinia Dvs., ce reprezint timpul liber pentru elevi? Alegei din urmtoarele opiuni:
a) un timp pentru distracie
e) un stil de via sntos
b) o activitate de recreere
f) sport
c) un timp pentru dezvolarea personal
g) hobbii
d) o valoare
h) o meditaie
2. Cum credei, timpul liber reprezint o baz de conflict ntre elev /copil i prini?
a) da
b) nu
3. Va-i gndit vreodat c timpul liber poate fi gestionat /planificat n mod raional n folosul elevului?
a) da
b) nu
4. Ai discutat cu elevii despre cum poate fi petrecut mai util timpul lor liber?

a) da

b) nu

Dac da, identifici n cadrul crei discipline ai avut asemenea discuii:


_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Considerai c ar fi necesar o educaie pentru timpul liber n coal?
a) da
b) nu
5.1 La ce nivel de studiu considerai necesar educaia pentru timpul liber?

a) gimnaziu b) liceu

Argumentai-v opiunea:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Cum credei Dvs. c poate fi realizat educaia pentru timpul liber? Alegei din urmtoarele opiuni:
a) printr-un curs opional;
b) printr-un modul n cadrul curriculumului de dirigenie;
c) alt opiune (indic): ___________________.
7. Considerai necesar coala s dezvolte competena de gestionare raional a timpului liber n via?
a) da
b) nu

164

Anexa 7
Fia axiologic* a elevului
Valorificarea interdependent a timpului educaional (colar-noncolar-liber) prin
stabilirea unui sistem de valori personale educative
Stimate elev,
i propunem o list de valori educaionale clasificate pe dimensiunile educaiei, care te va ajuta
s stabileti un complex de valori personale educative. Acest complex de valori va fi valorificat
att n timpul tu colar-noncolar-liber printr-un program educativ care va facilita formareadezvoltarea integral a personalitii tale. i mulumim pentru colaborare!
Itemul 1. Citete cu atenie lista claselor de valori dat n Anex. Marcheaz cu +
valorile importante din punctul tu de vedere, i cu - pe cele neimportante din timpul tu
educaonal (colar-noncolar-liber).
Itemul 2. Selecteaz, din lista valorilor morale, sociale, psihofizice, estetice, curriculare,
pe cele marcate cu + i realizeaz un clasament (un top) de 5 al valorilor educaionale.
Plaseaz-le n ordine prioritar n caseta de mai jos, din punct de vedere al timpului tu
educaional
Valori morale

1.
2.
3.
4.
5.

Valori sociale

1.
2.
3.
4.
5.

Valori
psihofizice
1.
2.
3.
4.
5.

165

Caseta Clase de valori


Valori estetice
Valori
curriculare/
competene
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

Tabelul A 7.1. Valori educaionale stabilite pe dimensiunile educaiei

Valori morale
1. Adevrul a
spune adevrul,
a fi exact,
drept.
2. Binele a face
bine oricnd i
oriunde.
3. Buna cretere
4. Buntatea a
arta
grij,
compasiune,
generozitate,
fa de ceilali.
5. Chibzuina
6. Contiina
7. Credina
8. Cumsecdenia
9. Dragostea
10. nelepciuea
11. Modestia
12. Omenia
13. Ospitalitatea
14. Politeea
15. Respectul
respectarea
celor...,
respectarea
normelor
i
legilor, a respecta
familia i colegii,
oamenii.
16. Cinstea/
Onestitatea
17. Perseverena
18. Hrnicia
19. Gndirea
critic

+
/
-

Valori sociale
1. Educaia
2. Datoria
3. Binefacerea
4. Egalitatea
5. Nondiscriminarea
6. Demnitatea
7. Disciplina
8. Munca
9. Prietenia
10. Solidaritatea
11. Responsabilitatea
12. Libertatea
13. Integritatea
14. Comunitatea etnic
15. Identitatea eului
16. Activismul social
17. Cultura naional
18. Tolerana
19. ncrederea
20. Cultura civic a fi
un bun cetean.
21. Curajul
22. Judecata neleapt
23. Autorealizarea
uman
24. Timpul liber

+
/
-

Valori
psihofizice
1. Echilibrul
psihofizic
2. Sntatea
mental
3. Frumuseea
fizic
4. Fora
5. Rezistena
6. Viteza
7. ndemnarea
8. Priceperi i
deprinderi
motrice
9. Exerciiile
fizice
10. Gimnastica
11.
Impulsivitat
ea
12. Rapiditatea
13. Precizia
static
14.
Coordonare
a
15. Mobilitatea
16. Formarea
psihomotrici
tii
17. Meninerea
atitudinii
corecte
a
corpului
18.
Expresivitat
ea micrii
19. Spiritul de
echip
20. Spiritul de
iniiativ
21. Igiena
personal
22. Alimentaia
corect
23. Energia i
oboseala
24. Somnul
i
odihna

166

+
/
-

Valori
estetice
1. Frumosul
2. Urtul
3. Comicul
4. Tragicul
5. Sublimul
6. Josnicul
7. Originalita
-tea
8. Sensibilitatea
9. Senzorialitatea
10. Adevrul
artistic
11. Art
pentru
via
12. Simul
estetic
13. Gustul
estetic
14. Judecata
estetic
15. Atitudinea estetic
16. Libertatea de creaie
17.
Aptitudinil
e estetice
18. Exprima
-rea
artistic
19. Stilul
individual
20.
Percepiile
i
reprezent
rile estetice
21. Sensibilitatea
afeciv
22. Gndirea
estetic
23. Exersarea gustului
estetic

+
/
-

Valori
curriculare/
competene
1. Competene
de nvare/ de
a nva s
nvei;
2. Competene
de comunicare
n
limba
matern/limba
de stat;
3. Competene
de comunicare
ntr-o
limb
strin;
4. Competene
acionalstrategice;
5. Competene
de autocunoatere
i autorealizare;
6. Competene
interpersonal,
civice, morale;
7. Competene
de baz n
matematic,
tiine
i
tehnologie;
8. Competene
digitale,
n
domeniul
tehnologiilor
informaionale
i
comunicaiona
le (TIC);
9. Competene
culturale,
interculturale
(de a recepta i
a crea valori);
10. Competene
antreprenoriale.
11. Competen
a de a dispune i
a gestiona timpul
liber

+/-

Descrierea metodologic a Fiei axiologice


Fia axiologic, n cercetarea noastr, reprezint un instrument auxiliar la etapa
experimentului de constatare destinat elevilor liceeni. Elaborarea acestei fie axiologice a fost
adaptat dup cercettorii S.Cristea, 2000; I.Radu, 1974, I.Holban, 1978, pentru stabilirea
diagnosticului axiologic care reflect interaciunea valorilor educaionale cu valorile personale
ale elevului n contextul colar.
n acest sens am definit acest instrument fi axiologic, ce este o foaie sau un formular
special care conine indicaiile privind axiologia, organizarea i planificarea unui anumit proces
de valori personale, n vederea elaborrii unor complexe de valori educaionale centrate pe elev
pentru proiectarea i realizarea dimensiunii noii educaii ETL n coal /liceu.
Scopul acestui instrument constituie evaluarea opiniei elevilor liceeni vizavi de
nelegerea timpului liber ca valoare aferent complexului axiologic al educaiei i
contientizarea necesitii competenei de gestionare a timpului liber n sistemul de valori
educaionale.
Coninutul fiei axiologice este prezentat prin doi indicatori n care elevul specific sau
precizeaz

prioritatea

valorilor

educaionale.

Primul

indicator,

va

preciza

importana/neimportana valorilor din anex n opinia elevului. Al doilea indicator va prezenta


realizarea unui top de 5 al valorilor educaionale de ctre elev, plasate n ordinea prioritar n
caseta numit clase de valori.
Tabelul A 7.1 este alctuit din valori educaionale stabilite pe dimensiunile educaiei
[157, p.630] i anume valorile morale, sociale, psihofizice, estetice, ns valorile curriculare/
competene au fost anexate n vederea realizrii scopului de mai sus.
n viziunea cercettorilor menionai mai sus i n baza teoriei aplicative a cercetrii
noastre considerm acest instrument valid pentru investigare prin observarea rezultatelor din
experimentul pedagogic (vezi: capitolul 3).

167

Anexa 8
Teme /coninuturi pe uniti de nvare
n continuare la Curriculumul de Educaie pentru timpul liber
(n variant de proiect)

Modulul I. TIMPUL LIBER I VALOAREA LUI


1. Timpul - cel mai preios sfetnic al omului.
Imaginea de sine la adolescent. Mecanismele timpului liber n activitatea mea. Timpul liber i recreerea.
Interaciunea timpului colar noncolar liber n statutul meu de elev.
2. Bucuria de a fi n timp.
Valori i virtui ale timpului liber. Elemente de autonomie a personalitii n devenire de a fi.
Culturalizarea personalitii adolescentului prin echilibrul funcional al divertismentului-destinderii(auto)dezvoltrii personale n timpul liber.
3. A fi contient de tine n timpul liber. Eu i timpul. Rolul de petrecere a timpului liber n viaa
cotidian. Plictiseala de rutin i ritmul zilelor libere. Sensul vieii n cheia timpului.
4. Eu, tu i noi prieteni n promovarea timpului liber.
Interaciunea /Incluziunea social. Respectul de sine i fa de cei din jur n timpul liber. Cine sunt
prietenii mei? Familia, coala, comunitatea parteneri de petrecere a timpului liber.
5. Timpul liber o valoare a omului modern.
Resurse moderne de petrecerea timpului liber autohton: cri, CD-audio, video, foto, TV, radio, internet,
panouri publicitare, mass-media, jocuri electronice, telefoanele GSM, zone de agrement etc. Factorii de
luare a deciziei cu privire la timpul liber. Securitatea resurselor moderne n utilizarea timpului liber.
Personaliti ale lumii contemporane care au pasiunile tale.
6. Valoarea timpului liber n retrospectiv istoric.
Evoluia conceptului de timp liber. Timpul liber n coala antic, modern i contemporanietate.
7. coala de weekend /holiday (de la sfrit de sptmn sau zilele libere). Performana mea n timpul
liber: tiu-pot, iubesc-creez, sunt-iradiez. Criteriile de selectare a activitilor de recreere n conformitate
cu abilitile vrstei. Planificarea agendei personale.

Modulul II. CULTURALIZAREA PERSOANEI PRIN TIMPUL LIBER


1. Creaia uman i universul timpului liber.
Importana creaiei umane n timpul liber. Monitorizarea timpului meu liber pe domenii de interese:
Lectura taina nelepciunii; Muzica esena spiritual; Filmul preferat este ; Pictura, desenul, webdesigner; Arta popular izvor de identitate; Jocul, sportul i cltoriile mele etc.
2. Valoarea timpului liber n disciplinele colare.
Semnificaia timpului liber n viaa mea. Esena caracteristicii de timp liber noncolar. Conexiunea dintre
disciplinele colare i timpul meu liber. Activitile extracurriculare din coala mea.
3. Hobby-ul, cluburile colare pentru cariera mea de viitor.
Hobby-ul preferat. Diversitatea cluburilor n coala mea. Sunt motivat de a cunoate i de a exersa un
hobby cu prietenii, etc.
4. Animatori primordiali de cultivarea timpului liber.
Eu i familia mea n petrecerea timpului liber. Cine sunt prietenii mei adevrai: msur i cumptare n
folosirea timpului liber. Eu animatorul i comunitatea mea drag.
5. Srbtorile naionale tradiie de eternitate n timpul liber.
Cultul srbtorilor. Activiti interculturale la nivel de tradiie local. Srbtorile religioase: Crciunul,
Patele, Duminica mare, Ziua hramului comunitii, Ziua numelui tu. Srbtori de familie. Timpul
srbtorilor renatere spiritual a omului.
6. Cultura digital extensie de petrecerea timpului liber.
Cunoaterea prin conectare on-line. Rolul noilor tehnologii de informare i comunicare n activitatea
omului modern. Situri-le i portalurile de socializare, culturalizare, divertisment. Consumul digital de
timp liber: avantaje i limite.
7. Timpul social sentiment de cultur a personalitii.
Activiti culturale: jocul, concursuri, etc.

168

Modulul III. FORMAREA STILULUI DE VIA N TIMPUL LIBER


1. Dreptul meu la timp liber i recreere.
Aspecte legislative privind dreptul omului la munc i timp liber. Patrimoniul cultural al timpului liber:
sectorul public, non-profit, personal. Activiti ale timpului liber planificate i ocazionale.
2. Discernmntul stilului de via personal.
Principalele concepte educative de stimulare a organizrii activitii din timpul liber: aptitudinea,
dispoziia nativ, talentul, geniul, inteligena, imaginaia, ingeniozitatea, creativitatea. Manifestarea
creativ a unei zile obinuite din timpul meu liber. Axa atitudinii pozitive - mulumirea de sine la sfritul
zilei.
3. Educaia inimii esena afectiv a personalitii.
Strile afective (emoiile, sentimentele, pasiunile) ale personalitii n perioada de timp liber. Necesitile
corpului emoional: frumuseea, creativitatea, ncrederea, apartenena, sperana, afeciunea, un scop. nv
s stpnesc timpul: tehnici de administrarea timpului n situaii de tensiune i n goana vieii.
4. Mass-media i comunicarea eficient n timpul liber.
Ce este mass-media? Rolul comunicrii eficiente. Efectele televiziunii i ale internetului asupra sntii
mentale n timpul liber. (Virgiliu Gheorghe, Romnia)
5. Echilibrul ntre munc i odihn cheia succesului la nvtur.
Coordonate ale nvrii n timpul liber: voina, efortul, punctualitatea, contiinciozitatea, decizia, starea
de bine /satisfacia personal Principalele caracteristici ale muncii i odihnei. Timpul liber utilizat n
odihna pasiv sau activ? Importana raionalizrii muncii i odihnei n activitatea adolescentului i
adultului.
6. Timpul i valoarea lui n Ortodoxie.
Consideraii asupra originii i esenei timpului n nvtura ortodox. Valoarea timpului n viaa Bisericii
i a elevului cretin. Meditaie/Un sens al culturii vieii: s nu pierdem timpul liber!
7. Optimizarea stilului de via prin timpul liber.
Stilul de via sntos i starea general de bine. Spiritualitatea/meditaia n clipele din timpul liber zi de
zi. 0
Exerciiu: ase pai procedurali de valorizare a timpului liber.
Modulul IV. MANAGEMENTUL TIMPULUI LIBER
1. Timpul liber n programul meu zilnic.
Coordonate ale programului meu zilnic i stilului meu de via. Decalogul stilului meu de via pentru
stimularea unui program eficient de gestionarea timpului liber.
2. Responsabilizarea adolescentului n petrecerea timpului liber
Cine sunt Eu? Omul liber i responsabil. Responsabilitatea existenial: apelurile vieii i rspunsurile
omului. Contiin moral, culpabilitate i responsabilitate moral (M.Siluana). Comportamentul asertiv.
3. Sntatea un dar de neuitat n timpul liber
Echilibrul sntii prin alimentaie corect, ngrijire personal, inuta preferat n timpul liber.
Expresivitatea i inuta n timpul liber: mersul i inuta, gestul, mimica, inuta vestimentar. Cultura
exteriorului mbuntete calitatea stimei de sine. Tehnici de mbuntire a stimei de sine. Fia de top
10 de ce? trebuie s am o inut decent n timpul meu liber.
4. Triete clipa, e att de frumoas!
Timpul liber suplimentar. Reducerea sptmnii de munc n societate. Zilele libere: vacana or concediu.
Analfabetismul timpului liber: plictiseala de duminic, pierderea de timp.
5. Responsabilizarea timpului liber n pas cu activitatea uman.
Necesitatea bugetului de timp. Mijloace de consum pentru i prin timpul liber. Factorii de schimbare a
timpului liber. Asigurarea condiiilor de dezvoltare i armonia vieii de familie n timpul liber.
6. Arta de a gestiona timpul liber personal.
Spiritul creativ a lucrurilor importante /neimportante i urgente /neurgente dup criteriul de valoare.
Semnele convenionale de utilizare a timpului: regimul alimentar, modul sntos de via. Grila de
meninere a echilibrului sntos de via.
7.Timpul liber orizont cultural al dezvoltrii omului pe tot parcursul vieii.
Ce este nvarea pe tot parcursul vieii? Asigurarea condiiilor de dezvoltare i armonia vieii de familie
pentru timpul liber raional. Repere manageriale de eficentizarea judicioas a timpului liber. Activiti ale
timpului liber din instituiile de nvmnt complementar /nonformal cu accent pe educaia permanent.

169

Anexa 9
Sistem de activiti educative ale ETL integrate n cadrul orelor de dirigenie
(proiectare a activitii educative)
Motto: Diversitatea nu este ceva ru, ci un bine
(Jhon Stuart Mill)
Cuvinte-cheie: educaia pentru timpul liber, valoarea de timp liber, gestionarea raional a
timpului liber, petrecerea timpului liber eficient, adolescent /liceean, stil de via, etc.

Activitatea educativ 1
Tema: VALOAREA TIMPULUI MEU LIBER DIN FIECARE ZI
Forma de activitate: activitate integrat
Tipul activitii: predare nvare evaluare
Timpul necesar: 1 or academic
Scopul activitii: de a ilustra dimensiunea valoric a TL prin abordarea relaiei cu valorile, cunotinele,
interesele, abilitile elevilor n vederea eficientizrii acestui spaiu de timp i a perfecionrii stilului de
via.
Competene:
Selectarea i aplicarea achiziiilor unei game de opiuni disponibile pentru organizarea raional a
timpului liber.
Elemente de competene (subcompetene):
formularea judecilor de valoare cu referire la importana gestionrii raionale a timpului liber n viaa
cotidian;
aprecierea contientizrii /perceperii valorii de timp liber n sistemul de valori personale.
Obiective operaionale: La finele acestei lecii / activiti elevii vor fi capabili:
s identifice valoarea de timp liber;
s caracterizeze mecanismele i funciile timpului liber;
s descrie stilul de via propriu pentru programul zilnic al statutului de elev;
s analizeze conexiunea dintre disciplinele colare i timpul su liber;
s elaboreze un decalog al stilului de via personal.
Tabelul A 9.1. Design instrucional
EVOCAREA
15 min.
Tehnici interactive
Discuie plenar:
Valorile mele
- metod de realizarea
comunicrii eficiente
dintre elev-elev,
profesor-elev, elevprofesor pentru
identificarea valorilor
personale din TL.
(Activitate frontal +
individual)

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P iniiaz o discuie succind folosind urmtoarele ntrebri
din chestionarul-aplicaie Valorile i virtuile personalitii
[L.Cuzneov]:
Care valori le considerai cele mai importante?
Asupra cror valori se pune accentul n educaia
dvs.?
Coincid valorile dvs. cu sistemul de valori al
colegilor?
Elevii pentru ai cunoate valorile personale, P le propune
cte o fi individual: Valorile mele [13].
Condiia exerciiului:
Aeaz n ordinea importanei (de la cea mai important
la cea mai puin important) valorile prezentate mai jos.
Care este cea mai important valoare pentru tine? Pe a doua
coloan ordonez valorile aa cum ar rspunde prietenul
/prietena ta cea mai bun.

170

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- participarea elevului la
desfurarea exerciiului;
- capacitatea elevului de a
oferi rspunsuri adecvate la
ntrebri.

Eu prietenul meu /prietena mea.


A avea bani s-mi cupr ceea ce-mi doresc.
A avea o prieten /un prieten.
A merge n excursie pe munte.
A avea muli prieteni.
A citi multe cri preferate.
A avea note mari.
A fi un bun sportiv.
A fi n pas cu moda.
A-mi dedica timpul dezvoltrii mele spirituale.
A fi de ajutor prietenilor i familiei.
E i prezint ideile.
REALIZAREA SENSULUI
30 min.
Tehnici interactive

Harta conceptual:
Timpul liber al
elevului
tehnic de
realizarea
competenei de
cercetare a
liceeanului
privind valoare
TL.
(Activitate frontal)

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
Dup prezentarea de mai sus P ofer E dou ntrebri de
claritate conceptual:
Ce reprezint pentru dvs. TL?
Considerai TL al dvs. o valoare, de ce?
Se propune o reprezentare grafic /structural i
procedural a unei hri conceptuale creat i utilizat
pentru clarificarea unuia dintre conceptele-cheie n ETL
timpul liber.
*Harta conceptual poate fi proiectat de ctre P, dar
oferind posibilitatea de a fi completat i de E, punndu-i
n situaia de a cerceta.

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- abilitile elevului de a
analiza Harta
conceptual cu privire la
TL;
- abilitile elevului de a
conversa cu colegii despre
valorile lor petrecute n
TL.

P n rol de facilitator, pe marginea unui text ghideaz o


discuie cu E despre: Rolul clubului pe interese din coala
vieii a liceeanului. Este oare important sau mai puin
important aceast abordare pentru fiecare personalitate din
R.Moldova?
P oferind cuvntul ct mai multor E.

Discuia ghidat
tehnic de
eficientizarea
importanei
autocunoaterii
liceeanului prin
intermediul discuiei
cu colegul su despre
valorile TL
(Activitate n perechi)
REFLECIA
5 min.
Tehnici interactive
6 Trepte de discuie
pentru valorizarea
timpului liber
tehnic de
identificarea
experienei
personale privind
valorile TL
reflectate prin
valorile
disciplinelor
colare.

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
Fiecare E, dup preferin i selecteaz o referin valoric
a TL din harta conceptual sau din parcursul discuiei
ghidate, i o atribuie dup fiecare ntrebare din fi, de ex.,
drumeia, practicarea dansului n diverse locuri, etc.
Fia
Cei 6 pai
ntrebri de referin
proceduali
adresate E
I) ALEGEREA:
1. Preferine Ce mi place cu adevrat?
Ce influene m-au condus
2. Influene
spre aceast decizie? Ct

171

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- capacitatea elevului de a
sintetiza alegerea i
aciunea valorilor din TL n
conexiune cu valorile
disciplinelor colare;

(Activitate individual
+
frontal)

3. Alternative

4. Consecine

II) ACIUNEA:
5. Acionare

6. ncorporare

de liber sunt n decizia


mea?
Mai sunt i alte opiuni de
a alege? Am gndit
suficient asupra acestor
posibiliti?
Care
sunt
urmrile
probabile sau posibile
pentru alegerea mea? mi
asum
toate
riscurile
consecinelor?
Snt
consecine benefice sau
armonioase din punct de
vedere social?
Snt capabil s duc la capt
alegerea?
Alegerea fcut reprezint un
fel personal de a fi al
aciunilor mele viitoare?
Modelul vieii mele se
reflect n aciuni
conform alegerii fcute?

E i prezint rspunsurile.
EXTENSIA
din timpul liber al elevului
Tehnici interactive

Jurnalul reflexiv

Activiti expereniale
(Situaii de integrare)

E sunt motivai ca pentru eficientizarea stilului lor de via


din fiecare zi prin i n timpul lor liber s completeze o
pagin din Jurnalul de performan.

(Activitate individual)

Evaluarea activitii
Evalum nonformalinformal:
- ideile elevului cu
privire la definiia de TL;
- originalitatea elevului
privind elaborarea unui
decalog al stilului de via
personal.

Activitatea educativ 2
Tema: PROACTIVITATEA DE GESTIONARE A TIMPULUI LIBER PERSONAL
Forma de activitate: activitate integrat
Tipul activitii: predare nvare evaluare
Timpul necesar: 1 or academic
Scopul activitii: formarea unor deprinderi de proiectare i luare de decizie asupra propriului program al
liceeanului.
Competene:
Selectarea i aplicarea achiziiilor unei game de opiuni disponibiile pentru organizarea raional a
timpului liber.
Elemente de competene (subcompetene):
explorarea oportunitilor de alegere a activitilor din timpul liber;
aplicarea demersurilor de promovare a importanei utilizrii raionale a timpului liber.
Obiective:
s identifice esena sensului de cultura timpului liber;
s explice necesitatea lucrurilor urgente i importante din timpul liber;
s caracterizeze coordonatele nvrii prin timpul liber;

172

s descrie hobbiul preferat;


s determine existena unor forme alternative /clubul pe interese din coal;
s analizeze practic tehnici de administrarea timpului n situaii excepionale;
s elaboreze o not informativ privind importana gestionrii timpului liber.
Tabelul A 9.2. Design instrucional
EVOCAREA
10 min.
Tehnici interactive
Comentai expresiile i
citatul!
o tehnic de stimularea
interesului adolescentului
privind perceperea
gestionrii raionale a TL.
(Activitate frontal)

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P: cum nelegei sensul urmtoarelor expresii:
nv s stpnesc timpul!
Uor sau mai puin mi gestionez timpul!
Citat: Lucrul cel mai formidabil druit omului este
alegerea, libertatea. (Kierkegaard)
E i expun ideile.

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- capacitatea elevului de a
cunoate semnificaia
gestionrii timpului liber.

REALIZAREA SENSULUI
30 min.
Tehnici interactive

Lucrurile importante
/neimportante i urgente
/neurgente din TL

tehnic de
distribuirea activitilor
personale n timpul
destinat.
(Activitate
individual + n grup)

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
Dup comentarea citatului, P propune completarea
casetei.
Condiiile tehnicii:
a) Individual, fiecare E fixeaz n caset acele lucruri
din timpul su liber i realizrile lui dup gradul de
necesitate a cadranului I, II, III, IV.
b) E realizeaz cu colegii de clas, o schem
integral /comun privind sintetizarea lucrurilor
urgente i importante pentru un liceean n timpul su
liber.
Caseta: Spiritul creativ al lucrurilor din timpul meu
liber
I. URGENTE
II. IMPRTANTE
III. NEURGENTE

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- abilitatea elevului de a
raionaliza i sistematiza
importana /neimportana
i urgena /neurgena
lucrurilor din timpul su
liber;
- capacitatea elevului de a
lucra n comun cu colegii,
de ai exprima ideile
proprii i a le racorda la
opinia grupului.

IV. NEIMPORTANTE

P: Argumentai prin 1-2 idei necesitatea lucrurilor


personale urgente i importante din TL, dup ce ai
realizat n comun cu colegii schema integral a
cadranului I i II din caset cu ajutorul semnificaiei
gestionarea TL.
REFLECIA
5 min.
Tehnici interactive

Discuia-panel
tehnic de nvare prin
cooperare.
(Activitate
frontal)

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P le ofer E un mini-text prezentat pe poster sau
PowerPoint pentru ca E s reflecte asupra expresiilor
evideniate cu bold.
Mini-text:
Oamenii cnd veneau la Pr. Arsenie Papacioc (din
Romnia) s i cear un sfat le spunea aa: - Fii
ateni cu timpul n deosebi cu ziua de azi. Printele le
explica astfel: -Ziua de azi care e a ta mine nu mai tii
c e a ta. Putem vorbi siguri, tiu eu c mine mai
triesc. Deci, dac astzi eu triesc s nu mai las deloc.
tii dumneavoastr ct de mult face o zi n procesul

173

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- experiena elevului de
ai expune opinia liber;
- atitudinea fa de
decizia pe care o ia la
moment.

evolutiv al nduhovnicirii, extraordinar de mult. Asta l-a


fcut nsui Sisoe (un nelept), ntr-o singur zi, poi s
ajungi la msur duhovniceasc! Aa de important
este o zi! i dac ar fi cu putin s-i ntrebm pe cei de
sus (se referea la sfinii martiri), ce va costat s ajungei
la atta fericire?! Asta e rspunsul, fiind puin timp
petrecut (dar)bine, nu au fcut altceva.
EXTENSIA
din timpul liber al elevului
Tehnici interactive

Activiti expereniale
(Situaii de integrare)
E sunt motivai ca pentru proiectarea i luarea deciziei
asupra propriului program s completeze o pagin din
Jurnalul de performan.

Jurnalul reflexiv
(Activitate individual)

Evaluarea activitii
Evalum nonformalinformal:
- capacitatea decizional
a elevului de a proiecta un
program necesar pentru
timpul su liber.

Activitatea educativ 3
Tema: RESPONSABILIZAREA ADOLESCENTULUI N PETRECEREA TIMPULUI LIBER
Forma de activitate: activitate integrat
Tipul activitii: predare nvare evaluare
Timpul necesar: 1 or academic
Scopul activitii: constituind prevenirea unor riscuri la organizarea i petrecerea TL la vrsta
adolescent, prin aplicarea unor strategii eficiente.
Competene:
Selectarea i aplicarea achiziiilor unei game de opiuni disponibiile pentru organizarea raional a
timpului liber.
Proiectarea i valorificarea unui optim stil de via n petrecerea raional a timpului liber.
Elemente de competene (subcompetene):
promovarea aciunilor intrapersonale i interpersonale de valorificarea utilizrii raionale a timpului
liber;
cultivarea identitii personale, interesului, sentimentului de cultura timpului liber.
Obiective:
s deduc aciunile propriei dezvoltri personale;
s analizeze i s sintetizeze propriul program sptmnal;
s realizeze creaii proprii pentru perioada de timp liber.
Tabelul A 9.3. Design instrucional
EVOCAREA
10 min.
Tehnici interactive
Cunoate-te pe tine
nsui!
- tehnic de
eficientizarea
importanei
autocunoaterii
liceeanului prin
intermediul valorilor
din TL.

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P ofer fiecrui E un instrument n form de tabel
Cunoate-te pe tine nsui: gnduri i fapte ce m
caracteirizeaz n TL! (adaptat dup L.Cuzneov). E
rspund doar partea I i II.
Fia
I. Eu gndesc despre
II. Faptele mele din TL
mine
Consider c sunt: bun/, Ajut frecven prinii;
receptiv/,
sensibil/, Sunt preocupat de sport;
altruist/,
modest/, mi pregtesc sistematic

174

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- atitudinea elevului de
autocunoatere prin
intermediul valorilor din
TL.

(Activitate individual
+
frontal)

onest/, atent/, dur/,


sincer/,
credu/,
ncpinat/, optimist/,
arogant/,
insistent/,
intelegent/,
reinut/,
panic/,
timid/,
anxios/oas,
rzbuntor/oare,
intelegent/,
reinut/,
creativ/,
pedant/,
hotrt/,
nehotrt/,
frumos/oas,
mobil/,
prietenos/oas, principal/,
mndru/,
responsabil/,
disciplinat/, etc.

leciile;
Citesc foarte mult;
Comunic eficient cu
colegii de clas;
Prietenesc onest cu o
fat /un biat;
Timpul liber l petrec la
discotec,
bar,
bibliotec, turism, etc.

Apoi, P iniiaz o discuie dirijat cu E prin abordarea


ntrebrilor:
Cine sunt Eu?
Ce este responsabilitatea?
Ce responsabiliti am eu?
Responsabilitatea poate fi n timpul meu liber?
Concluzia P.
REALIZAREA SENSULUI
30 min.
Tehnici interactive
Programul sptmnal
- tehnic de
estimarea timpului
pe care l petrece
liceeanul
sptmnal.
(Activitate individual
+
n pereche)

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P: Pornind de la activitile zilnice, estimeaz timpul pe
care l petreci sptmnal cu urmtoarele activiti.
Activitatea
Cursuri
Studii
Somn
Hran
Timp petrecut n familie
Transport
Cumprturi i alte activiti
personale
Prieteni i alte relaii importante
Telefon
Timp liber / Hobby
Via spiritual
Altele: (indic)

Timpul estimat

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- capacitatea elevului de
a analiza i sintetiza
propriile aciuni
experieniale printr-un
program sptmnal.

Activitatea responsabil a E:
1. E monitorizeaz acum modul n care i
utilizeaz timpul ntr-o sptmn.
2. E noteaz pe o foaie, care a fost cea mai mare surpriz pe
care a avut-o n legtur cu modul cum i petrece timpul.
3. Fiecare E numete o modificare pe care ar vrea s o fac
n programul su.
4. E este motivat s-i fac un plan pentru aceast
schimbare.
REFLECIA
5 min.
Tehnici interactive

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P afieaz pe tabl o foaie de poster cu citatul:

175

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:

Bulgrele de
zpad
- tehnic de
realizarea originalitii
de idei n cadrul
activitii interactive
de ETL.

Timpul este singura moned pe care o ai i numai tu


poi hotr cum o vei cheltui. Fii atent ca nu cumva s-i
lai pe alii s-o cheltuie pentru tine.
(Carl Sandburg)

Pornind de la acest citat, n mod individual E lanseaz idei


prin completarea tab. reprezenat pe tabla din auditoriu (de
(Activitate frontal) mai jos), drept ncheiere a activitii Cunoate-te pe tine
nsui: gnduri i fapte ce m caracteirizeaz!
III. Eu a vrea s fiu: IV. Plan de aciune
pentru formarea
personal n TL
...
...
Fiecare E are dreptul s nscrie ceva pe tabl din ceea ce-l
reprezint i i dorete s fie n viitor pentru dezvoltarea sa
personal.
Apoi, clasa alctuiete mpreun un Plan de aciune
pentru formarea personal a liceeanului din TL.
La sfritul activitii, lista complet se va supune unei noi
runde de discuii.
EXTENSIA

din timpul liber al elevului


Tehnici interactive

Jurnalul reflexiv

- capacitatea elevului de a
sintetiza originalitatea
ideilor;
- aprecierea elevului prin
responsabilitate sa fa de
cum i petrece timpul su
liber.
- capacitatea elevului de a
elabora un plan de aciune
pentru formarea personal.

Activiti expereniale
(Situaii de integrare)

E sunt solicitai s scrie acas n pagina Jurnalului de


performan la aceast activitate nvat.

(Activitate individual)

Evaluarea activitii
Evalum nonformalinformal:
- abilitile elevului de a
elabora ABC-ul utilizrii
TL pentru adolesceni i
prini;
- creaia elevului privind
desfurarea unui programscenet la tem.

Activitatea educativ 4
Tema: EU, TU I NOI PRIETENI N PETRECEREA TIMPULUI LIBER
Forma de activitate: activitate integrat
Tipul activitii: predare nvare evaluare
Timpul necesar: 1 or academic
Scopul activitii: formarea aptitudinilor de comunicare intra/interpersonal ale liceeanului privind
organizarea i petrecerea TL n cercul de prieteni.
Competene:
Selectarea i aplicarea achiziiilor unei game de opiuni disponibiile pentru organizarea raional a
timpului liber.
Proiectarea i valorificarea unui optim stil de via n petrecerea raional a timpului liber.
Elemente de competene (subcompetene):
identificarea modalitilor de petrecere a timpului liber, prin prisma domeniilor de interese, a formelor
alternative de culturalizare a personalitii;
stabilirea i organizarea unor mijloace educative de petrecerea timpului liber n context formal,
nonformal, informal;
integrarea atitudinal /motivaional /afectiv n aprecierea timpului liber ca factor de cultur.
Obiective:
s identifice cuvinte /expresii de complimente sincere n relaii interpersonale;

176

s realizeze un plan de aciune pentru perioada de timp liber;


s elaboreze un desen grafic la tem;
s aprecieze propriile aciuni privind organizarea TL n cadrul comunitii.
Tabelul A 9.4. Design instrucional
EVOCAREA
10 min.
Tehnici interactive

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P mpreun cu E aeaz scaunele din clas ntr-un cerc,
iar receptorul E al complimentelor se afl n mijlocul
Cercul
acestui cerc. Fiecare dintre E participani trebuie s
Complimentelor
- tehnic de
identifice un compliment sincer i onest despre colegul lor
stimularea imaginii
aflat n centrul cercului. Apoi, pe rnd fiecare E va nainta i
pozitive a elevului
i va spune colegului su complimentul, receptorul E al
adolescent n relaie cu complimentelor trebuie s aib doar una dintre urmtoarele
semenii.
reacii: s zmbeasc ori s le adreseze un mulumesc.
Cercul complimentelor trebuie practicat pn ce toi E
au trecut prin ipostaza de receptor: consolidnd o imagine
pozitiv att pentru sine primind complimentele, ct i prin a
identifica o latur bun a colegului lor.
REALIZAREA SENSULUI
20 min.
Tehnici interactive

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P ridic o problem sau pune o ntrebare elevilor grupai
cte 3-4. E analizeaz i sintetizeaz asupra unor abordri
Masa rotund
- tehnic de nvare de perspectiv, precum: Elaborarea unui plan de aciune cu
prin colaborare, pentru implicarea adolescenilor i unii membrii din comunitate
exersarea unor aciuni
pentru eficientizarea petrecerii TL att n plan personal ct
din timpul liber al
i la nivel social, cu genericul TL i comunitatea mea
elevului.
drag.
Fiecare E se gndete independent la ntrebare/problem,
eventual scriindu-i rspunsul.
E trec apoi pe la ceilali colegi, n cerc, comunicndu-i
rspunsurile.
n cadrul nvrii prin cooperare, E la Masa rotund sunt
capabili s:
- fac dezbateri la nivel de grup mic i ntregii clase;
- propun sugestii de schimbare atitudinal n PTL;
- comunice direct ntre ei fa n fa;
- nvee s lucreze ca o echip.
E formuleaz o concluzie, care consta n reafirmarea
poziiei grupului, nsoit de cele mai puternice argumente
care s-au adus.
REFLECIA
15 min.
Tehnici interactive

Turul galeriei
/Desenul grafic:
O hart despre
prietenia din TL
- tehnic de
consolidarea
cunotinelor elevilor
n cadrul activitilor
interactive de ETL.

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
n urma discuiilor la Masa rotund, P propune E
urmtoarea sarcin didactic: - s elaboreze o reprezentare /
un desen grafic intitulat O hart despre prietenia din TLprivind relaiile lor de respect reciproc dintre ei nii (E-E),
familie, colegi, prieteni, profesorii de la coal, vecinii, unii
ageni din comunitate.
Condiiile tehnicii:
n grupuri de 3-4, E rezolv problema/sarcina care
produce un rezultat demonstrabil.
Desenul grafic a rezultatului se afieaz pe pereii clasei.

177

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- atitudinea elevului de a
gndi pozitiv n relaie cu
colegii si n TL.

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- abilitatea elevilor de a
lucra n grupuri mici i
individual;
- capacitatea elevului de a
analiza, sintetiza;
- aprecierea diversitii de
opinii i toate contribuiile
elevilor sunt considerate
valoroase.

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- cunotinele i experiena
anterioar a elevilor sunt
valorificate.

La semnalul P, grupurile de E se rotesc prin clas pentru


a examina i discuta fiecare demonstraie. E i noteaz
observaiile i pot face comentarii scrise pe posterele
expuse.
Dup ce se ncheie turul galeriei, grupurile i
reexamineaz posterele prin comparaie cu celelalte i
discut comentariile fcute de ceilali despre ce au
realizat.
EXTENSIA
din timpul liber al elevului
Tehnici interactive
Jurnalul reflexiv
(Activitate individual)

Activiti expereniale
(Situaii de integrare)
E sunt motivai s-i valorifice aptitudinile
intra/interpersonale privind organizarea raional a TL prin
realizarea unei pagini din Jurnalul de performan.

Evaluarea activitii
Evalum nonformalinformal:
- aprecierea aciunilor
experieniale ale elevului
privind organizarea
raional a TL n cadrul
comunitii.

Activitatea educativ 5
Tema: SNTATEA UN DAR DE NEUITAT N TIMPUL MEU LIBER
Forma de activitate: activitate integrat
Tipul activitii: predare nvare evaluare
Timpul necesar: 1 or academic
Scopul activitii: dezvoltarea atitudinii corecte fa de propria stare de sntate psihoemoional,
fiziologic n cadrul activitilor din TL.
Competene:
Proiectarea i valorificarea unui optim stil de via n petrecerea raional a timpului liber.
Valorificarea oportunitilor de dezvoltare-personal prin gestionarea raionala timpului liber.
Elemente de competene (subcompetene):
prognozarea eventualelor avantaje i riscuri privind activitile din timpul liber;
analiza stilurilor de via n baza culturii de sntate i expresivitate n timpul liber.
Obiective:
s identifice caracteristicile de meninerea sntii echilibrate;
s rezolve situaii de problem parvenite n timpul liber;
s aprecieze valoarea sntii personale prin cultura timpului liber.
Tabelul A 9.5. Design instrucional
EVOCAREA
10 min.
Tehnici interactive

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P ofer E ntrebri:
Ce este starea de sntate echilibrat?
Braisntorming-ul
Cum s-i menii sntatea echilibrat n TL la
/Asaltul de idei
tehnic de stimularea
vrsta adolescent?
ideilor originale ale
E particip cu diverse idei.
elevului n cadrul
P propune materiale video despre alimentaia corect,
activitii de ETL.
ngrijirea personal, inuta adecvat, dar i preferat n TL,
comportamente decente n societate: evitarea stresului,
aplanarea conflictelor intra/interpersonale, etc.
REALIZAREA SENSULUI
30 min.

178

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- capacitatea elevului
privind lansarea de idei
originale la tem.

Tehnici interactive
Mozaic
tehnic de
instruire reciproc, prin
care se obine
dezvoltarea abilitilor
de comunicare
eficient, de structurare
a unui rezumat, de
prezentare a
rezumatului, de
formulare a ntrebrilor
i oferire a
rspunsurilor.

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P propune pentru nvare i exersarea E urmtoarele
caracteristici de meninerea sntii echilibrate ale
adolescentului:

starea emoional a adolescentului

mersul i inuta adolescentului

gestul i mimica adolescentului;

inuta vestimentar a adolescentului;

alimentaia corect a adolescentului

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- experiena elevului de a
avea o poziie fa de
situaiile excepionale /de
risc.

REFLECIA
10 min.
Tehnici interactive
Cum s-mi
administrez timpul
meu n situaii de
risc?
- tehnic privind
aciunile experieniale
ale elevului la ETL.

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
E sunt grupai n trei grupe, fiecare grup primete sarcina
tematic de a alctui/ de a creea cte o situaie n baza
nvrii la aceast activitate i a experienelor achiziionate
pe tot parcursul colarizrii lor.
Gr. 1., Situaia I: Ce s fac cnd nu am absolut nimic de
fcut?
Gr. 2., Situaia a II-a: Orice s-ar ntmpla, m opresc n
acest punct!
Gr. 3., Situaia a III-a: De ce s m ngrijorez pentru o
situaie care oricum se va rezolva de la sine?
Condiiile creerii situaiei:
- distribuirea temelor de situaii n grupe;
- alctuirea unei situaii concrete din viaa liceanului;
- propunerea unor soluii de rezolvarea situaiei.
- sugestii i concluzii referitoare la activitatea nvat.

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- aprecierea elevului fa
de propria sntate i n
timpul su liber.

EXTENSIA
din timpul liber al elevului
Tehnici interactive
Jurnalul reflexiv
(Activitate individual)

Activiti expereniale
(Situaii de integrare)
E sunt motivai s aprecieze atitudinea propriei snti din
timpul lor liber prin completarea paginii din Jurnalul de
performan.

Evaluarea activitii
Evalum nonformalinformal:
- (auto)aprecierea atitudinii
elevului fa de propria
sntate din perioada TL.

Activitatea educativ 6
Tema: TIMPUL LIBER ORIZONT CULTURAL AL DEZVOLTRII OMULUI
PE TOT PARCURSUL VIEII
Forma de activitate: activitate integrat
Tipul activitii: predare nvare evaluare
Timpul necesar: 1 or academic
Scopul activitii: formarea atitudii pozitive fa de perspectiva TL pe tot parcursul vieii omului.
Competene:
Proiectarea i valorificarea unui optim stil de via n petrecerea raional a timpului liber.
Valorificarea oportunitilor de dezvoltare-personal prin gestionarea raionala timpului liber.

179

Elemente de competene (subcompetene):


stabilirea i organizarea unor mijloace educative de petrecerea timpului liber n context formal,
nonformal, informal;
integrarea atitudinal /motivaional /afectiv n aprecierea timpului liber ca factor de cultur;
planificarea unor aciuni de gestionarea raional a timpului liber cu destinaie pe tot parcursul vieii.
Obiective:
s enumere beneficiile naturii timpului liber;
s aplice elementele manageriale de eficientizare a culturii timpului liber;
s analizeze impactul timpului liber drept orizont cultural al dezvoltrii omului pe tot parcursul vieii;
s aprecieze necesitatea valorii timpului liber pentru omul contemporan.
Tabelul A 9.6. Design instrucional
EVOCAREA
10 min.
Tehnici interactive

3x3x3
- metod de
eficientizarea gndirii
pozitive despre TL.
(Activitate
individual
+ frontal)

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
Se propune E s scrie pe o foaie beneficiile naturii TL:
3 aminiri frumoase din timpul lor liber;
3 oameni pe care i apreciaz pentru petrecerea
raional a timpului lor liber;
3 lucruri bune care se vor ntmpla n viitor, n
urma organizrii raionale a timpului lor liber.

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- capacitatea elevului de a
contientiza beneficiile
timpului lui liber.

E, la dorin, prezint descrierea lor.


REALIZAREA SENSULUI

30 min.
Tehnici interactive

Mini-prelegerea
- tehnic de
nvarea reperelor
manageriale de
eficentizarea
judicioas a culturii
TL.

GPP
- tehnic de
participare la discuii
i de formulare n
perechi a unei
atitudini de
gestionarea TL.
(Activitate n
perechi)

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P ofer un mini-curs n prezentare PowerPoint, despre
Elementele manageriale de eficentizarea judicioas a
culturii TL
Timp de 20 min. se prezint:
Cum putem folosi mai eficient timpul?
Esena timpului.
Legile timpului.
Principii chei n utilizarea eficient a TL.
Material-video: F-i timp!
Se propune o activitate n perechi cu tema:
Impactul TL drept orizont cultural a omului pe tot
parcursul vieii
Timp de 10 min.
E sunt solicitai s se gndeasc 3-5 min. la situaia actual
cu referin la tema enunat.
E i formuleaz nscris ideile.
Partenerii i prezint reciproc informaia, completnd
prima rubric (situaia actual) din tab. propus de P.
Situaia actual
a omului contemporan din
R.Moldova
...

Situaia dorit
a omului contemporan din
R.Moldova
...

P completeaz un tabel similar pe tabl n baza unor


prezentri frontale.
REFLECIA
5 min.

180

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
- abilitile elevului de a
nsui noi cunotine
despre valarea TL;

- atitudinea elevului de a
analiza n perechi cu
colegii diverse situaii
privind necesitatea valorii
TL pentru
contemporanietate.

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)

Evaluarea activitii

P pune n discuie un citat despre valoarea timpului n


viaa personalitii elevului:
Cel mai iscusit nvtor este timpul.
(Euripides)

Evalum nonformal:
- atitudinea elevului de a
percepe necesitatea valorii
TL.

Tehnici interactive
Comentai citatul!
- tehnic de
participare la
discuii libere.
(Activitate frontal)
EXTENSIA
din timpul liber al elevului
Tehnici interactive
Jurnalul reflexiv
(Activitate individual)

Activiti expereniale
(Situaii de integrare)
E sunt stimulai s gndeasc pozitiv privind perspectiva de
gestionare raional a TL pe tot parcursul vieii omului prin
realizarea unei pagini din Jurnalul de performan.

Evaluarea activitii
Evalum nonformalinformal:
- (auto)aprecierea elevului
privind descrierea unor
recomandri de organizare
raional a timpului lor
liber n relaie cu adulii.

Activitatea educativ 7
Tema: A FI CONTIENT DE TINE N TIMPUL LIBER
Forma de activitate: activitate integrat
Tipul activitii: predare nvare evaluare
Timpul necesar: 1 or academic
Scopul activitii: dezvoltarea abilitilor de contientizare /nelegere personal privind necesitatea
organizrii raionale a TL al elevilor.
Competene:
Proiectarea i valorificarea unui optim stil de via n petrecerea raional a timpului liber.
Valorificarea oportunitilor de dezvoltare-personal prin gestionarea raionala timpului liber.
Subcompetene:
analiza independent a valorii de timp liber ca resurs educativ.
elaborarea unui proiect de gestionare raional a timpului liber personal pentru un stil sntos de
via.
Obiective:
s descrie semnificaia subiectului Eu i timpul;
s argumenteze tezele temei naintate;
s proiecteze designul agendei personale privind gestionarea raional a timpului liber.
Tabelul A 9.7. Design instrucional
EVOCAREA
7 min.
Tehnici interactive

Graffiti
o tehnic de
acumulare a
informaiilor
cunoscute.
(Activitate frontal)

Activiti de predare-nvare pe
(Situaii de nvare)
P propune E cuvintele/ subiectul de start Eu i timpul
scris pe tabl sau pe poster.
Etapa I a tehnicii:
E sunt solicitai s-i aminteasc ce tiu despre aceste
noiuni, despre semnificaia lor n viaa elevului.
Aceste informaii se formuleaz n enunuri simple/scurte
i se scriu. E nu sonorizeaz ceea ce spun, ci doar scriu, n
tempo rapid, concomitent, ct de muli au acces la tabl sau

181

Evaluarea activitii
Se face evaluarea
nonformal a activitii n
sine, urmrind:
- cine
dintre
elevi
particip la evocare;
- cum se manifest elevii;
- cum sunt formulate
enunurile;

25 min.
Tehnici interactive

Argumente
migratoare
- tehnic de lucru n
grupuri mici care
dezvolt abilitile de
argumentare i de
evaluare a
argumentelor
prezentate.
(Activitate de grup +
n plen)

poster.
E scriu pe ntreaga suprafa liber, fr a verifica dac
informaia respectiv a fost deja formulat.
P atenioneaz c important este s participe toi E, s se
exprime liber fiecare, fr teama blocajului sau a criticii.
Cele scrise nu se semneaz i nu se evalueaz ad-hoc.
Etapa II a tehnicii:
E, mpreun cu P, examineaz informaiile i discut pe
marginea celor obinute.
Informaiile pot fi clasificate pe categorii sau legate ntre
ele prin linii de diferite culori.
REALIZAREA SENSULUI

- ce fac elevii care nu au


nimic de scris.

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
P explic (sau reamintete) componentele unui argument:
teza (afirmaia), explicaia (premisa), dovada (evidenasuportul), concluzia.
Clasa se mparte n 3 grupe, primind fiele de lucru, cu
teze diferite:
Gr.I. Rolul de petrecere a TL n viaa cotidian.
Gr.II. Rutina i ritmul zilei a unui adolescent.
Gr.III. Sensul vieii omului modern nscris n cheia
timpului.
Fi
Tez
Un enun laconic, care afirm o idee.
Explicaie
2-3 propozii, menite s dezvluie esena
afirmaiei, s explice termenii cheie,
principiile care stau la baz.
Dovad
Fapte, date, opinii ale experilor, etc.
Concluzie
O fraz laconic i clar care accentueaz
veridicitatea tezei anunate.

Evaluarea activitii

E elaboreaz, timp de 10 min., 2 argumente (unul pro i


unul contra). Apoi, E repartizeaz rolurile: afirmator,
negator, observator. Dac echipa este alctuit din 4
membri, 2 vor fi observatori.
P distribuie observatorilor o fi de observare, solicitndule s identifice n discursurile colegilor componenetele de
baz i s le noteze.
Fi de observare
Nume ________
Nume ________
Argumentul afirmator
Combaterea argumentului
afirmator
Tez
Dovad
Concluzie
Combaterea argumentului Argumentul negator
negator
Tez
Dovad
Concluzie
E formeaz grupuri noi din reprezentai ai diferitelor
echipe.
ncep dezbaterile: E afirmatorul prezint argumentul
propus de negator. Dezbaterea este urmrit de observator
(i).
Apoi, E revin n echipele de baz, mprtindu-i
experiena i impresiile acumulate.
n plen, cte un reprezentat din cele 3 grupe anun cele
mai semnificative idei argumentative la tezele propuse.

182

Evalum nonformal:
implicarea elevilor n
activitate;
exercitarea rolurilor;
calitatea argumentelor
prezentate la dezbaterea
tezelor
modalitatea de decizie a
elevilor referitor la
finalizarea celor mai
semnificative idei.

REFLECIA
13 min.
Tehnici interactive
Discuia-panel
tehnic de discuie
observat.
(Activitate n grup
+
frontal)

Activiti de predare-nvare
(Situaii de nvare)
Subiecte de discuie la emisiunea televizat:
A fi contient de tine n timpul liber!
Timpul nu este o calitate a lucrurilor, ci numai un mod
de a gndi. (Spinoza)
O parte din timp ne este rpit, alta ne este sustras, alta
se scurge. Dar cea mai urt pierdere este aceea datorit
neglijenei. i dac vei voi s bagi de seam (vei vedea)
c cea mai mare parte a vieii (noastre) o pierdem fcnd
ce nu trebuie, o mare parte, nefcnd nimic, ntreaga
via, fcnd altceva. (Seneca)
Pierderea de timp este cea mai irepetabil i (tocmai)
ea este aceea care pricinuiete cea mai puin nelinite.
(Oxenstierna)
Se explic succint E tehnica.
P numete E pe care l considerpotrivit pentru lider, iar
acesta i va alege 4-5 persoane cu care vrea s discute
subiectul (nu nainte de a afla subiectul, citatul).
Se propune E fie de diferite culori i culorile sunt
stabilite pentru natura mesajului (de ex.: pe fiele albe se
scriu doar ntrebri, pe fiele galbene - informaii i date
suplimentare, pe cele roii - se exprim sentimentele i
impresiile, pe cele albastre este evaluat lucrul grupului).
Pentru ca s se desfoare activitatea n timp, se apeleaz
la linia fierbinte: E care vrea s fac o sugestie sau s
adreseze o ntrebare grupului-panel vine ntr-un loc indicat
i, la semnalul injectorului de mesaje, i formuleaz
ntrebarea, de parc ar telefona n direct, la emisiunea din
studio.
P propune un material video Bucuria de a fi! -despre
personalitatea remarcabil a lui Constantin Brncui - 3
minute de prezentare.
EXTENSIA

din timpul liber al elevului


Tehnici interactive
Jurnalul reflexiv
(Activitate
individual)

Activiti expereniale
(Situaii de integrare)
E sunt motivai de fi cointeresai pentru completarea paginii
din Jurnalul de performan privind valorificarea timpului
lor liber.

183

Evaluarea activitii
Evalum nonformal:
capacitatea elevilor de
a urmri o discuie, de a
interveni n scris, de a
adresa ntrebri, de a
oferi sugestii privind
contientizarea valorii de
TL.

Evaluarea activitii
Evalum nonformalinformal:
- (auto)aprecierea elevului
de a proiecta agenda
personal la decizia
propriei iniiative privind
organizarea raional a
timpului su liber.

Anexa 10
Activiti de (auto)evaluare a elevului la Educaia pentru timpul liber
A. Pagini din Jurnalul de performan al elevului la Educaia pentru timpul liber
(selectate din Caietul liceeanului Bune practici de proiectare i gestionare raional a timpului meu
liber variant de proiect.)
Activitatea 1: VALOAREA TIMPULUI MEU LIBER DIN FIECARE ZI
Jurnalul de performan al elevului la Educaia pentru timpul liber
1. n opinia mea timpul liber este (continuai gndul prin 1-2 idei)
2. Elaboreaz un decalog al stilului de via personal.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Activitatea 2: PROACTIVITATEA DE GESTIONARE A TIMPULUI LIBER


PERSONAL
Jurnalul de performan al elevului la Educaia pentru timpul liber
1. Argumenteaz prin 2-3 idei: de ce are nevoie societatea noastr de
promovarea culturii timpului liber?
2. Elaboreaz o not informativ privind importana gestionrii timpului liber al
liceanului.
Cerine:
- motivai necesitatea scrierii informative pentru liceeni;
gndiiv, dac vei avea posibilitatea s o postai n unele reele de socializare
(internet), cu ce fel de mesaj pozitiv vei scrie?
- coninutul va cuprinde jumtate de pagin.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Activitatea 3: RESPONSABILIZAREA ADOLESCENTULUI N


PETRECEREA TIMPULUI LIBER
Jurnalul de performan al elevului la Educaia pentru timpul liber
1. Completeaz, enunurile de mai jos, privind elaborarea codului etic de comportare
ABC-ul utilizrii timpului liber pentru copii i prini.
A. Copiii i prinii vor aciona cu:
- responsabilitate i fidelitate fa de nevoile ___________________________________________
________________________________________________________________________________________

- corectitudine i fidelitate fa de
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

184

- competena prin devotament fa de


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

B. n continuare ne vom referi la trei principii eseniale pentru utilizrea raional a timpului liber.
Principiul I. Principala datorie a printelui este ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Principiul II. Copilul i prinii au sarcina de a
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Principiul III. n activitatea familial, copilul ocup o poziie pozitiv, asigurnd ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

2. Propune, idei n crearea unui program-scenet pentru copiii viitori adolesceni cu genericul Timpul
srbtorilor renatere spiritual a omului.

Activitatea 4: EU, TU I NOI PRIETENI N PROMOVAREA TIMPULUI LIBER


Jurnalul de performan al elevului la Educaia pentru timpul liber
1.Comenteaz, n 3 enunuri, sensul de prietenia din timpul liber privind relaiile de
respect reciproc dintre familie-coal-comunitate;
2. Complecteaz, n schia planului de aciune de mai jos, privind promovarea timpului
liber eficient n comunitatea ta drag.
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Planul de aciune:
Timpul liber i comunitatea mea drag
Tema:
______________________________________________________________________
Motivaia:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Scopul:_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Timpul rezervat (data, durata aciunii): _____________________________________________________


Resurse umane (prieteni, colegi, vecini, profesori, ageni economici, etc.):
_____________________________________________________________________________________
Mijloace de consum (finane, asisten tehnic, medical, materiale, etc.):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

185

Msuri de organizare:
I. etap spotul publicitar (se scrie un anun de intenie ctre resursele umane solicitate);
II. etap masa rotund (se evideniaz problema prin unele soluii posibile);
III. etap aciunea n comunitate ( se precizeaz rolul implicrii persoanelor implicate n activitatea de
voluntariat).
Desfurarea organizatoric:
I.
etap Spotul publicitar:
II. etap Masa rotund :
III. etap Aciunea n comunitate:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Impresiile personale visavi de completarea acestui plan de aciune:


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Activitatea 5: SNTATEA UN DAR DE NEUITAT N TIMPUL MEU LIBER


Jurnalul de performan al elevului la Educaia pentru timpul liber
1. Comenteaz, n limita a 10 rnduri, citatul: Felul cum ntrebuinm timpul liber ne
trdeaz caracterul (Plinius).
2. Completeaz, fia top 7 de ce?, de mai jos.
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_

Top 7 de ce?
1) De ce este nevoie de a menine starea de sntate echilibrat n timpul liber?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

2) De ce trebuie s avem o inut preferat n timpul liber?


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

3) De ce n petrecerea timpul liber cele mai multe relaii de prietenie se construiesc?


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

4) De ce rolul culturii timpului liber mbuntete stima de sine?


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

5) De ce trebuie promovat valoarea de timp liber att n familie, n coal ct i n comunitatea n care trim?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

6) De ce trebuie s citim n timpul liber?


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

7) De ce odihna e necesar n timpul liber?


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Activitatea 6: TIMPUL LIBER ORIZONT CULTURAL AL DEZVOLTRII OMULUI PE TOT


PARCURSUL VIEII
Jurnalul de performan al elevului la Educaia pentru timpul liber
1. Comenteaz, una din cele dou citate, la alegerea ta:
a) Lucrul cel mai dificil pentru om este s-i organizeze timpul liber

186

(Goethe).
b) Nu vei gsi niciodat timp liber pentru ceva. Dac vrei timp, trebuie s i faci timp
(Charles Buxtosn).
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

1. Scrie, n documentul de mai jos, 2-3 recomandri privind organizarea raional a timpului liber al copiilor,
tinerilor i adulilor. Acestea vor sta la baza elaborrii unei agende comune de proiectarea raional a timpului liber
pentru instituiile educative din comunitate.

Activitatea 7: A FI CONTIENT DE TINE N TIMPUL LIBER


Jurnalul de performan al elevului la Educaia pentru timpul liber
1. Explic, n dou enunuri, sensul expresiei timpul cost.
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Proiecteaz, designul agendei personale privind organizarea raional a


timpului liber, n spaiul de mai jos.

187

B. Activitate de creaie eseistic: EU I TIMPUL MEU LIBER


Stimate elev,
Scrie un eseu, de o pagin la tema Eu i timpul meu liber, evideniind 3
funcii specifice timpului liber.
n eseul tu, vei realiza urmtorii parametri:
- motivarea activitii sau ocupaiei pe care tu cel mai mult o preferi n timpul
liber; (5 puncte)
- stabilirea timpului de rezerv, pentru realizarea activitii /ocupaiei; (5 puncte)

- comentarea, n 3 enunuri, a idealului de timp liber petrecut raional prin


activitatea /ocupaia ta care promoveaz valori n relaie de prietenie
dintre familie-coal-comunitate. (10 puncte)

Test de autoevaluare a elevului privind realizarea activitii de


Educaie pentru timpul liber n cadrul orei de dirigenie

C.

Instruciune:
A. Stimate elev, te rog s rspunzi n procente, de la 100% la 0%, la urmtoarele ntrebri:
1. Ct consideri c a fost pentru tine nou, actual i util n activitile parcurse?
R.. %
2.

Ct ai reinut din ce ai parcurs?

3.

R. %
Ct eti sigur c vei aplica din ce ai reinut?
R. %

Adun rezultatele primelor trei msurri i-l mparte la trei. Media este nota pe care i-ai pus-o singur
(transformarea mediei n not: 0% - 10% 6; 11% - 25% 7; 26% - 45% 8; 46% - 69% 9; 70% - 100%
10).
B. Care este nota pe care o acorzi activitii la care ai participat? Pentru a rspunde, indic figurina
care exprim cel mai bine opinia ta.
1

188

Anexa 11
Programul Training-ului Pedagogic
ORIGINALITATEA EDUCAIEI PENTRU TIMPUL LIBER N CMPUL
PEDAGOGIC
Motto: Primul principiu al tuturor aciunilor este petrecerea timpului liber.
(Aristotel)
Data:
Formator: Veronica Clichici
Nr. de participani: 20 cadre didactice de profil real (biologie, fizic, matematic, chimie) i
profil umanist (limba i literatura romn, istorie, geografie);
Locul desfurrii: n cadrul Departamentului de formare continu, Institutul de tiine ale
Educaiei
Timpul necesar: 10 ore academice
Scopul organizrii training-ului pedagogic constituie: validarea Modelului pedagogic al ETL
centrat pe formarea CGTL la liceeni.
Obiective de formare:

Cultivarea unei viziuni de ansamblu privind conceptul de ETL. Cunoaterea valorii de TL n


educaie.
Familiarizarea cu aspecte de modelizare metodologice a ETL de formarea i evaluarea CGTL la
elevi.
Proiectarea pedagogic a ETL integralizat axiologic n cadrul disciplinelor colare (corecurriculare).
Valorificarea activitii de ETL la intersecia dintre educaia formal, nonformal. informal.

Concepte-cheie: educaie pentru timpul liber, curriculum, gestionare raional a timpului liber,
proiectare pedagogic.
Tabelul 7. Administrarea training-ului pedagogic
Nr.
1.
2.
3.
4.

Coninutul tematic

Nr. de ore
teoretico-practice

Itroducere. Dimensiunea conceptual-valoric de ETL: definirea conceptelor


TL i ETL, funcii, coninuturi, finaliti.
Metodologia formrii competenei: CGTL; principii i condiii de
implementare a dimensiunii ETL n coal / liceu.
Modelul de proiectare pedagogic a ETL integralizat axiologic n cadrul
disciplinelor colare / liceale. Nivele de evaluare a CGTL.
Curriculum de ETL n coal instrument de formarea CGT cu aspect corecurriculare (att la disciplinele colare ct i la ora de dirigenie) la nivel de
educaie formal, nonformal, informal. Proiectarea activitii educative a
ETL.
(Auto)Evaluarea activitii trainingului pedagogic ETL.

2
2
2
2

Principalele referine bibliografice:


Clin M. Teoria Educaiei. Fundamentarea epistemic i metodologic a aciunii educative. Bucureti:
ALL, 1996. p.
Ciolan, L. nvarea integrat. Fundamente pentru un curriculum trans-disciplinar. Iai: Polirom, 2008.
Cosmovici A. Adolescentul i timpul su liber. Iai: Junimea, 1985. p.
Jigu M. (coord.) .a. Timpul elevilor. Bucureti: Institutul de tiine ale Educaiei, 2008. 110p.
Joia E. Instruirea constructivist o alternativ: fundamente, strategii. Bucureti: Aramis, 2006, 318p.
Educaia centrat pe elev: Ghid metodologic /coord.: T.Callo, A.Pani; aut.: V.Andrichi [et. al.]. Chiinu:
Print-Caro SRL, 2010. 171p. (Formarea continu. Vol. 1).

189

Anexa 12
Supliment la Programul Training-ului Pedagogic de Educaie pentru timpul liber
Un posibil model de (auto)formare a cadrelor didactice n domeniul
educaiei pentru timpul liber
Scopul: Familiarizarea cadrelor didactice n formarea-dezvoltarea competenei de
gestionare a timpului liber la liceeni, prin abordarea aspectelor de integrare ale ariilor curriculare.
Arii curriculare,
dup cercettorul G.Videanu [apud 64], propunem drept activiti /edine practice cu profesorii
n cadrul trainingului pedagogic de ETL:
1. Educaia pentru i prin tiinele exacte;
2. Educaia pentru i prin tiinele sociale i umaniste;
3. Educaia pentru i prin tehnologie i munc;
4. Limba matern i limbile strine;
5. Educaia moral, civic i patriotic;
6. Educaia pentru, prin arte i prin modurile frumosului;
7. Educaia cultural i spiritual;
8. Educaia pentru i prin sport i loisir;
9. Educaia economic i casnic modern;
10. Semicalificare i calificare profesional.
Model de desfurare a unei edine practice n cadru trainingului pedagogic de ETL
cu cadrele didactice
Etapele activitii:
I. Evocarea:
o
Agenda de prezentare (Obiectivele activitii /edinei)
o
Testarea iniial a profesorilor pe baza chestionarului (numele profesorului, obiectul de
predare, vrsta de experien profesional, itemi de constatare)
o
Prezentarea n Power-Point: Conceptul de ETL i competena de TL la vrsta elevilor de
liceu. Oportunitatea particularitii de vrst a adolescentului-liceean n formarea sistemului de valori i
organizarea timpului su liber. Influiena TL n familie-coal-societate. Caracteristici generale ale ariei
curriculare (Educaiei pentru i prin tiine exacte).
o
Discuii interactive.
II. Realizarea sensului:
Repere praxiologice:
1. Care este importana ariei Educaiei pentru i prin tiinele exacte n determinarea influenei TL la
liceeni n contextul familie-coal-societate? Complectai caseta:
TL n familie
TL n coal
TL n societate
2. Ce teme /subiecte interdisciplinare propunei din aria Educaia pentru i prin tiinele exacte pentru
eficentizarea formrii-dezvoltrii competenei de TL la liceeni?
Aplicarea metodei brainstorming.

190

3. Se propune: multitudinea de teme /subiecte interdisciplinare din aria Educaia pentru i prin tiinele
exacte s fie clasificate n activiti desfurate n coal i activiti extracolare. Clasificarea se va
efectua dup modelul din plana de mai jos:
Activiti desfurate n coal:
Forme
Teme /subiecte
coferine
tiinifico- _______________
practice;
_______________
forum educaional;
_______________
serbri colare;
_______________
jocuri i concursuri _______________
colare;
_______________
ntlniri cu personaliti _______________
din domeniul tinei, _______________
tehnicii, culturii etc.;
_______________

decade ale obiectelor;


dezbateri publice etc.

Activiti extracolare:
Forme
Teme /subiecte
excursii i vizite didactice;
_______________
activiti
cultural- _______________
distractive;
_______________
vizionri de spectacol, filme _______________
tematice, concerte;
_______________
_______________
tabere de odihn,
_______________
de documentare i creaie;
_______________
_______________
manifestri cultural_______________
educative n biblioteci,
muzee, case ale tineretului;
emisiuni radio i TV;
activiti de binefacere;
activiti ecologice etc.

4. Se formeaz dou echipe de profesori, echipa A i echipa B. Fiecare echip, dup alegere selecteaz o
tem /subiect interdisciplinar din clasificarea de mai sus.
Echipa A
Echipa B
Activitate desfurat n
coal cu tema
interdisciplinar
......................................

Activitate extracolar
cu tema interdisciplinar
......................................

5. Se elaboreaz pe dou poustere activitile de nvare i planificare dup modelul de proiectare crosscuricular (autor L.Ciolan, 2008, p.235), de fiecare echip.
Modelul de proiectare cross-curicular [38, p.235].
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificarea /selectarea temei.


Identificarea asociaiilor semnificative i realizarea unei imagini globale asupra temei.
Definirea rezultatelor ateptate (obiective /competene /valori /atitudini) pe care elevii le vor
achiziiona la finalul studierii temei.
Planificarea timpului.
Colectarea /mobilizarea resurselor necesare (lectura scris, resurse audio-vizuale, mass-media
i internet, obiecte, materiale informative /promoionale, personal-resurs, notele de teren.).
Proiectarea activitilor de nvare i planificare. Model de proiectare:
6.1. Titlul proiectului
6.2. Durata
6.3. Echipa de proiect
6.4. Rezultatele ateptate
6.5. Planificarea
Tabel: Model de proiectare la etapa de planificare a activitii.
Activitate

Loc i durat

Responsabili
i participani

Rezultate
ateptate

..........
..........
7.

Desfurarea activitii culminante i evaluarea final a temei.

191

Evaluare

III. Reflexii:
o
Prezentarea de proiecte pe poustere de ambele echipe.
o
Analiza SWOT: avantaje i dezavantaje ale proiectrii temei cross-curriculare
o
Argumentul didactic: De ce este important ETL n componena ariei Educaiei pentru i
prin tiine exacte pentru formarea competenei de TL a liceeanului?
o
Opinii i sugestii pedagogice.
o
Aplicarea chestionarului evaluativ.

Chestionar evaluativ
Data completrii: ________________
1. Considerai c activitatea realizat astzi a constituit: (bifai )
un prilej de a v autoanaliza atitudinea fa de obiectul predat de
dumneavoastr
cu celelalte obiecte interdisciplinare
o surs necesar de informaii suplimentare
o modalitate inedit de a aborda rolul educaiei pentru timpul liber
n ariile curriculare
o ocazie de a cunoate i opiniile celorlali colegi
o pierdere de timp
2. Transmitei moderatorului acestei ntlniri

______________________________________________________________

______________________________________________________________
3. Acordai un calificativ /o not pentru activitatea realizat de
moderator
mpreun cu dumneavoastr:
_______________________________________________________________
___
V mulumim pentru sinceritate /obiectivitate!
Veronica CLICHICI, drd., cercettor tiinific, IE, moderator

192

Anexa 13
Caseta de apreciere a intereselor elevilor privind gestionarea raional a timpului liber
(utilizat de ctre elev n cadrul experimentului pedagogic de control)

Stimate elev,
Apreciaz gestionarea raional a timpului tu liber, dup interesele tale personale, n caseta de
mai jos. Indicai n ce msur suntei de acord cu urmtoarele afirmaii, marcnd cu csua care i
corespunde opiniei tale. Pentru fiecare afirmaie vei bifa doar un singur rspuns (o cifr) care i se
potrivete!
Caseta A
5 4 3 2 1
Apreciaz de la 1 la 5:
5 acord total; 4 acord parial; 3 neutru;
2 dezacord parial; 1 dezacord total.

n ce
msur?

... neleg importana valorii de timp liber n viaa mea;


... uor gestionez timpul meu liber noncolar, chiar dac sunt ocupat
mai mult n timpul colar;
... mi cunosc propriile interese de autorealizare n plan personal i
profesional pe care le aplic n timpul meu liber;
... am abiliti de a gsi resursele utile pentru consumarea
timpului liber;
... am experiene de planificare i luarea deciziei n petrecerea
raional a
timpului liber;
... uor depesc propriile constrngeri, care ar putea mpiedica
participarea i experiena pozitiv din timpul liber;
... m motiveaz pozitiv de a lansa o idee de a fi promovat activ
printr-un proiect de organizarea raional a unei activiti de
petrecere a timpului liber util n cadrul colii, familiei sau
comunitii /societii.
V mulumim pentru colaborare!

193

Anexa 14
Analiza comparativ privind percepeia timpului liber
Tabelul A 14.1. Rezultate obinute de ctre grupul int n MU i MR prin definirea conceptelor
timp liber; timp colar; timp noncolar /extracolar
(n cadrul pre-experimentului pedagogic)
(1) Perioada de pregtire al elevului (al
copilului) pentru temele de acas
Percepere
a
definiiilo
r de:
Timp
liber
Timp
colar
Timp
noncolar

(2) Timp petrecut n afara colii


(dup lecii)

E-L
MU

E-L
MR

Pp
MU

Pp
MR

E-L
MU

E-L
MR

Pp
MU

Pp
MR

E-L
MU

E-L
MR

Pp
MU

Pp
MR

(4) Perioadele din timpul vacanelor,


zilelele de week-end i pauzele din zilele de
munc (somnul, odihna)

(5) Timp perceput pentru


activiti de loisir (de recreere, de
mici plceri /dorine /interese
/hobby-ii)

Timp
liber
Timp
colar
Timp
noncolar

(6) Timp destinat n familie prin activiti


menajere (casnice)

(7) Timp lipsit de obligaii ceea ce dorete


copilul (elevul) s fac dup placul su
Timp
liber
Timp
colar
Timp
noncolar

(3) Timp pentru realizarea activitilor


extracurriculare /extracolare

Constatri:
tendine actuale ale ETL
Moldova:

LEGEND :
I. Frecvena constantelor: 3 foarte des; 2 mai des;1 mai rar;
0 deloc;
II. II. E-L = elevi-liceeni; P = profesori; Pp = prini;
MU = mediu urban; MR = mediu rural.
III. (-) lipsete constanta din definiia respondenilor ;
(*) lipsete definiia din chestionarul elevilor.

la treapta liceal de nvmnt preuniversitar din R.

perioada de pregtire al elevului /al copilului pentru temele de acas;


timp petrecut n afara colii (dup lecii);
timp pentru realizarea activitilor extracurriculare /extracolare;
perioadele din timpul vacanelor, zilelele de week-end i pauzele din zilele de munc
(somnul, odihna);
H. timp perceput pentru activiti de loisir (de recreere, de mici plceri /dorine /interese
/hobby-ii);
I. timp destinat n familie prin activiti menajere (casnice);
J. timp lipsit de obligaii ceea ce dorete copilul (elevul) s fac.
D.
E.
F.
G.

nevoia de informare tiinific iniial privind conceptele cheie ale ETL la elevi.

194

Tabelul A 14.2. Opinii ale adulilor cu privire la necesitatea timpului liber


pentru elevii adolesceni
(n cadrul pre-experimentului pedagogic)
Profesori
Generale
- religia, dirigenia, ore
extracolare, managementul colar
(regimul zilnic al elevului).
Specifice:
1. Obligaia prinilor de a discuta
cu elevii despre preuitrea timpului
liber i folosirea lui raional:
s fie responsabili de ocupaiile
copilului;
2. Obligaia elevului de a folosi
timpul:
s-i planifice lucrul pe fiecare zi,
s-i alctuiasc un regim i s-l
respecte cu strictee, s posede o
agend
Obligaia profesorului n dirijarea
timpului raional la elevi:
s le explicm valoarea acestuia
prin exemple; s-i ndemnm s-i
aleag ocupaiile preferate;
Colaborarea eficient dintre
profesori-prini n educaia
copilului despre timpul liber:
organizarea adunrilor de clas
cu prinii, pentru ale explica
necesitatea ocupaiilor n timpul
liber;
5. Expresii (propuse) pentru
dezbaterile din cadrul orelor
educative:
lucrul lsat de azi pe mine, aa
rmne; viaa e scurt i nu trebuie
irosit pe nimicuri;
6. Obieciile profesorilor fa de
elevi:
s-i punem s munceasc fizic,
cum era mai nainte; s le dm mai
multe nsrcinri didactice, lucrul
casnic din partea prinilor; s-l
cert puin; s-l fac s m neleag;
abuzul de timp liber duce la
indiferen.

Prini (MU)
- recunosc c nu tiu s se ocupe cu
copiii lor, obinnd o ntrebare ce
activiti s realizez cu copiii?;
- recunosc c nu realizeaz activitile
cele mai importante pentru formareadezvoltarea personalitii copilului lor;
- planificarea zilnic: control i
autocontrol;
- evitarea temelor de acas,
suprancrcate cu sarcini didactice;
- timpul liber organizat n baza axei
funcionale: destindere - divertisment
distracie, distingem urmtorul
argument: Timpul trebuie s fie
organizat la maximum cu sport,
muzic, dansuri, odihna la aer liber,
diferite activiti ce in de dezvoltarea
armonioas a sufletului corpului;
- modelul parental (discuii, explicaii,
exemple, sfaturi);
- participarea activ a copilului n
cercuri extracolare;
- zilnic necesit o ocupaie obligatorie a
copilului la domiciliu;
- accentul informativ s fie n educaia
prinilor;
- aprecierea pozitiv a copilului pentru
a-i stimula interesele individuale;
- utilizarea raional pentru fiecare
activitate, dup durata timpului i a
obligaiilor;
- nvarea copilului s neleag
avantajele folosirii raionale a timpului;
- s tie copilul s aprecieze importana
ocupaiilor sale;
- s i se explice sensul vieii ca valoare;
- ncurajarea;
- s-i clasifice activitile dup gradul
de necesitate a lor;
- deprinderea organizatoric a unui plan
zilnic nc de mic copil.

Prini (MR)
- modelul parental (discuii,
explicaii, comunicare mai mult);
- planificarea zilnic a activitii
(un orar zilnic);
- participare n activiti
extracolare;
- expresii utilizate: Lucrul lsat
pe mine aa rmne,
Orice secund trebuie de
preuit,
Orice minut trecut este
preuit,
Timpul nu revine
niciodat,
Timp pentru a-i ine moral
copilului
ncercm de-al aduce pe o
cale corect;
- - activitile s fie pe interesul
copilului;
- - acordarea mai mult timp n
comunicarea prini-copil;
- deprinderea n organizarea unui
plan zilnic nc de mic copil;
- nvarea lucrurilor frumoase;
- aprecierea pentru respectarea
promisiunii din partea prinilor;
- oferirea ocupaiilor pe care le
iubete copilul;
- ncurajarea sincer de a
efectua ocupaia pn la sfrit;
- ascultarea de prini.

Constatri:
nevoia de implicare a elevului n activiti extracolare, instructiv-educative, recreative
sau artistice n timpul su liber;
nevoia de culturalizare a personalitii adolescentului prin timpul liber
nevoia unui program zilnic - stimulativ i corespunztor vrstei adolescente care s
includ i timpul liber;
nevoia de ndrumare corespunztoare, n vederea consolidrii unei educaii solide cu
privire la valoarea de timp liber (att pentru prini ct i pentru profesori).

195

Anexa 15
Ponderea rezultatelor la chestionarele elevilor liceeni i profesori
Tabelul A 15.1. Prezentarea statistic a datelor privind ponderea rezultatelor obinute
din chestionarele elevilor liceeni i profesori
(Experiment pedagogic de constatare)
Nr.
item.

Indicii de
valoare
estimai
A, B, C*

A
B

B
A
C

A
B
A
B

3
4

A
B

5.a

B
A

A
B

A
B

Variante
de rspuns (r)

Elevi liceeni
(total =150 / 100%)

Profesori
(total =72/
100%)

r. adecvat
r. neadecvat

114 /76%
36 /24%

39 /54,2%
33 /45,8%

a) da
b) nu
*ambele r.
(a i b)
r. argumentat
r. neargumentat

17 /11%
133 /89%
-

37 /51,4%
30 /41,7%
5 /6,9%

59 /81,9%
13 /18,1%

a) da
b) nu
a) da
b) nu
ora de dirigenie
l.i lit.romn
ed. fizic
l.strine
istorie
un curs opional
alte discipline
(geografie, ed.civic,
informatic)

135/ 90%
15/ 10%
95/63%
55/37%
83 /55,7%
46 /30,8%
41 /27,5%
23 /15,4%
16 /10,7%
12 /8%
24 /16,1%

65 /90,3%
7 /9,7%
63 /87,5%
9 /12,5%
-

r. argumentat
r. neargum.
a) da
b) nu
r. argumentat
r.neargumentat
a) gimnaziu
b) liceu

93 /62%
57 /38%
58
54

63 /87,5%
9 /12,5%
61 /84,7%
11 /15,3%
61 /84,7%
11/15,3%
65,2%
15,3%

*ambele r.
(a i b)
r. argumentat
r.neargumentat

38

19,5%

114
35

73,6%
26,4%

130 /87%

67 /93%

20 /14%

5/ 7%

134/90%
16/10%

62/86,1%
10/13,9%

r. adecvat (ora
optionala i ora de
dirigentie)
r. neadecvat (alte
optiuni)
a)
b)
*(Anexa 15)

*C acest indici nu prezint semnificaie n cadrul cercetrii


196

Anexa 16
Valorile timpului liber ale liceenilor axate pe interese

Tabelul A 16.1. Valorile timpului liber ale liceenilor axate pe interese


C.

TL n familie

1.plimbri n aer
liber;

108

81,2%

vizionarea TV;
odihna
/relaxarea;
2.internet;

95
94

71,4%
70,6%

87

65,4%

muzic;

78

58,6%

3.sport;

66

49,6%

*
a.
b.

c.

1. cititul;

37

27,8%

2. menajul

24

18%

jocul;
3.alte ocupaii /
interese.

22
4

16,5%
3%

(Experimentul pedagogic de constatare)


E
%
TL n coal
TL n
/liceu
comunitate
1.

2. serbri colare;
jocuri i
concursuri
colare;

86

64,7
%
64%

85

3. activiti de
66
dezvoltarea
hobbiului personal;

expoziii colare;

47

activiti de
orientare
profesional;

42

49,6
%

35,3
%
31,5
%

4. ntlniri cu
37
personaliti din
domeniul tiinei,
tehnicii, culturii etc.;

27,8
%

decade ale
obiectelor, dezbateri
publice etc.;

30

22,5
%

2. forum educaional; 16

12%

3.coferine
tiinifico-practice;

6,7%

alte ocupaii /
interese.

2,2%

2. excursii i
vizite culturale;
vizionri de
spectacol, filme
tematice,
concerte;
3. tabere de
odihn, de
documentare i
creaie;

91

68,4
%
60,1
%

66

49,6
%

activiti culturaldistractive;
activiti sociale
de binefacere,
ecologice etc.;

55
48

41,3
%
36%

4. manifestri
cultural-educative
n biblioteci,
muzee, cluburi/
case ale
tineretului; i
participare la
emisiuni radio i
TV;
2.
-

36

27%

1.

3. alte ocupaii /
interese.

80

Legend:
C.* - indic calificativele (a. n msur foarte mare, b. satisfctor, c. nesatisfctor) dup numrul prioritar de
interese comune ale elevilor.
1, 2, 3, 4, 5 - indic prioritatea intereselor comune ale elevilor.
E=134 indic numrul de elevi care au rspuns afirmativ la itemul 7 din chestionar (Anexa 5).
S-a constatat media aritmetic a conexiunii activitilor TL n familie-coal-comunitate de ctre elevi: C. (a.) = 0%;
C. (b.) = 42%; C. (c.) = 16,4%.

197

Anexa 17
Distribuia valorilor educaionale n funcie de prioritile elevilor

Histograma 01. Valori morale


100
50
0
Clasament 1
1

Clasament 2
5

Clasament 3
9

10

11

12

Clasament 4
13

14

15

Clasament 5
16

17

18

19

Fig. A17.1 Valori morale

Histograma 02. Valori sociale


100
50
0
Clasament 1

Clasament 2

Clasament 3

Clasament 4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Clasament 5

Fig. A17.2 Valori sociale

Histograma 03. Valori psihofizice


100
50
0
Clasament 1

Clasament 2

Clasament 3

Clasament 4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Fig. A17.3. Valori psihofizice

198

Clasament 5

Histograma 04. Valori estetice


100
80
60
40
20
0
Clasament 1

Clasament 2

Clasament 3

Clasament 4

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Clasament 5

12

Fig. A17.4 Valori estetice

Histograma 05. Valori curriculare/competene


1

10

95

64
65
29
26
23

39
29

27 29
10
1412 15
2017
10 11
13215 53
19
11
8
10
4 4
3 5
6 4 9116 6
4 5
Clasament 1
Claasment 2
Clasament 3
Clasament 4
Clasament 5
56
011132 7

Fig. A17.5 Valori curriculare/competene


Tabelul A 17.1. Distribuia valorilor curriculare dup ordinea prioritar a elevilor
Clasa1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mentul
95
29
5
6
0
1
1
1
3
2
1
7
64
26
23
10
1
3
2
1
5
2
5
3
39
29
14
12
10
15
4
11
3
4
8
3
27
5
11
10
29
20
17
4
6
4
9
11
6
4
6
5
19
65
5

199

Total
elevi
143
142
142
134
135

Anexa 18
Variabile comparative ale elevilor liceeni
privind educaia pentru timpul liber n nvmntul liceal
Tabelul A 18.1. Compararea rezultatelor chestionrii n cadrul Experimetului pedagogic
Nr.
item.

Indicii
de
valoare
estimai
A, B,
C*
A

Variante
de
rspuns
(r)

r.
neadecvat
a) da

58
/78%
17
/22%
8 /11%

56
/75%
19
/25%
9/ 12%

b) nu

67 /89%

66 /88%

a) da

67/ 89%

b) nu

A
B

A
B
B

5.a

6
7

A
B
C*
A
B

r. adecvat

EE + EC
(75 /75)
Experiment de constatare
EE
EC

EE + EC
(75 /75)
Experiment de control
EE
EC

68/ 90%

71
/95%
4
/5%
2
/2%
73
/98%
73 /98%

60
/80%
15
/20%
8
/11%
67
/89%
69/ 91%

8 /11%

7/ 10%

2 /2%

6/ 9%

a) da
b) nu

46 /61%
29 /39%

48 /64%
27 /36%

64 /85%
11 /15%

50 /66%
25 /34%

a) da
b) nu
a)
gimnaziu
b) liceu
*ambele
r.
(a i b)
r.
argumentat
r.neargumentat
a)
b)
c)
a)

47 /63%
28 /37%

46 /62%
29 /38

71 /95%
4 /5%
-

48 /64%
27 /36%
-

34 /45%
31/41%
10 /14%
66/88%

32/44%
33/ 42%
10/ 14%
67/89%

31/41%
40/54%
4/5%
71/95%

34/45%
33/44%
8/11%
67/90%

b)

9/12%

8/11%

4/5%

8/10%

39%
36%
25%

74%
23,3%

*(Anexa 15)

*C acest indici nu prezint semnificaie n cadrul cercetrii

200

Anexa 19
GLOSAR:
O sintez de delimitri conceptuale privind educaia pentru timpul liber n nvmntul
colar, liceal, universitar
Motto: Nu-i nvei pe alii ceea ce vrei, nu-i nvei ceea ce tii, ci i nvei ceea ce eti

Glosarul prezint o premis de dezvoltare a conceptului de ETL n nvmntul colar,


liceal, universitar.
Timpul reprezint o dimensiune a Universului dup care se ordoneaz succesiunea ireversibil a
fenomenelor. Or, timpul are durat i se consider perioad, care poate fi msurat n ore, zile etc., ce
corespunde desfurrii unei aciuni, unui fenomen, unui eveniment; scurgere succesiv de momente;
interval, rstimp, rgaz. Totodat, timpul reflect fiecare din fazele sau momentele unei micri, ale unei
operaii, ale unui fenomen sau ale unei aciuni. [83, p. 1092]
Timpul psihosocial al educaiei include ansamblul programelor sociale care vizeaz direct sau
indirect realizarea unor obiective pedagogice angajate practic ntr-un anumit spaiu instituionalizat social
i individual:
social - de ex., timpul oficial rezervat nvrii n mediul colar;
individual - de ex., timpul real rezervat nvrii de fiecare elev n raport de cerinele programei
i de resursele sale interne/capacitatea de studiu, motivaia pentru studiu, voina de a studia. [79, p.37]
Timp pedagogic / didactic
Reprezint durata nvmntului obligatoriu i a fiecrui nivel al colaritii; numrul de ore
prevzute n planurile de nvmnt pentru fiecare clas colar i n programele colare pentru fiecare
disciplin de nvmnt; repartizare a numrului de ore n orarul colar. [125, p.348]
Timp educaional
Vizeaz unitile de timp (aproximative) ale unei zile obinuite a elevului n nvmntul colar
(la treapta liceal) care include timpul colar timpul noncolar intersectate de timpul liber. (Definiie
proprie dedus din studiul teoretic despre nvmntul colar).
n literatura de specialitate din tiine ale educaiei acesta cuprinde:
Timpul colar timpul total dedicat activitilor educative, incluznd timpul consumat n coal, n
cadrul formal /oficial oferit de acesta;
Timpul para /pericolar timpul care se consum dincolo de perimetrul colii, pentru activitile
din timpul liber al elevului. [110, p.5]
Timp colar
Constituie o resurs pedagogic de natur material - determinabil i finit -, antrenat la nivelul
sistemului de nvmnt prin intermediul unor variabile complementare pe verticala i orizontala
acestuia: anul colar /universitar - sptmn colar /universitar - ziua colar /universitar. [62]
Secvena din bugetul zilnic de timp al unui elev, care presupune un anumit caracter de
obligativitate i care cuprinde volumul de timp pe care elevii l aloc sarcinilor colare: -programul colar
propriu-zis; - timpul de deplasare ctre i de la coal; - timpul destinat pregtirii temelor; - activitilor
organizate de coal n afara programului colar propriu-zis; - meditaiilor i consultaiilor n coal i n
afara acesteia etc. [110, p.5]
Timp extracolar
Este timpul intermediar ntre timpul liber dup dorina personaliti elevului, care se deruleaz n
afara colii /timpului colar.
Segmentul din bugetul zilnic de timp al unui elev care presupune, de asemenea, un anumit
caracter de obligativitate impus de anumite cerine fiziologice i condiii socio-economice. n cadrul
timpului extracolar/noncolar se face distincie ntre [110, p.5]:
- timpul destinat activitilor care rspund unor cerine fiziologice (de ex., timpul afectat somnului
nocturn i diurn, odihnei pasive, servirii mesei, igienei personale);
- timpul destinat activiti n gospodrie sau n afara acesteia, altele dect cele incluse n timpul
colar (ex. de activiti: splat vase, pregtirea mesei, curirea hainelor, curenie, cumprturi, activiti
n agricultur, alte activiti remunerate etc.);

201

- timpul destinat activitilor nvmntului complementar (ex. de activiti: profil artistic-estetic,


tehnico-tiinific, ecologico-biologic, cultur fizic i asanare, turism i etnografie regional, socialpedagogic, social-economic, culturologic, istorico-patriotic, agrement i organizarea util a timpului liber.
[68]
Durata timpului extracolar se prezint n trei secvene de baz:
a) elementul cotidian, constnd din segmentul de timp dintre terminarea cursurilor i masa de
sear; n cel dintre masa de sear i momentul somnului de noapte; n cel dintre masa de diminea i cel
al sosirii n incinta colii;
b) elementul sptmnal, constnd din segmentul de timp scurs ntre ultima or de curs din ziua de
vineri i prima or de curs din ziua de luni;
c) elementul periodic, constnd din segmentul de TL al vacanelor. [63, p.94]
Dup C.Cuco, coninutul timpului extracolar este considerat ca timp liber prezentat n trei
secvene, pe cnd ntr-o lucrare mai recent Psihopedagogia activitilor extracurriculare (coala de
Weekend), autori V.Lazr, A.Crel, este abordat problema timpului noncolar, n care elevii au mai
mult timp liber i din aceast ofert pedagogii i psihologii o accept aa cum este descris mai sus, sub
form de secvene. [117, p.108]
Timp liber
Secvena din bugetul zilnic de timp n care elevii desfoar activiti fr caracter obligatoriu,
de cele mai multe ori ntr-un cadru informal. [110, p.5]
n continuare, considerm a fi necesar, de a defini n mod obiectiv ce este timpul liber al
elevului, ca noiuni de baz pentru instituiile colare / liceale.
Timpul liber (n sens larg) reprezint componenta loisir / leisure al ansamblului de activiti
opionale, realizate instituional de ctre agenii educaionali n timpul educaiei extracurriculare
/extracolare, n timpul recreaiilor /pauzelor de lecii, n vacanele sezoniere care faciliteaz integral i
multidimensional formarea-dezvoltarea armonioas a personalitii elevului att pentru refacerea forelor
i capacitilor individuale de munc (de nvare) i creaie, ct i pentru rezolvarea unor probleme de
interes general, pentru progresul social la nivel zilnic, sptmnal, anual.
Timpul liber (n sens restrns) reprezint o resurs a procesului educativ, valorificat prin
aciunea voluntar de luare a deciziei de ctre elev, ntre ceea ce este i ceea ce vrea sau urmeaz s
devin pentru formarea-dezvoltarea personalitii sale integrale, prin alegerea activitilor de destindere
(odihn) de divertisment (distracie) de dezvoltare (cultur) personal, la nivel de gestionare raional,
sau de bun voie, eliberat de obligaiile colare, familiale i sociale.
n opinia cercettorilor psihologi, pedagogi, sociologi de asemenea, nu se face o deosebire n
coninutul /cheie al conceptelor de TL i timp noncolar. De aceea noi propunem o explicitare asupra
semanticii timp liber noncolar, adecvat mediului educaional.
Timp liber n conexiune cu timpul extracolar noncolar este timpul elevului caracterizat prin
schimbarea, flexibilitatea, spontaneitatea, autodeterminarea liber i alegerea n mod autentic a
activitilor educative pentru cultivarea personalitii sale, compensatorii pentru odihn, de delectare
pentru recreere, divertisment.
Cultura timpului liber semnific pentru elev valorificarea timpului de sine, adic a avea un
timp de sine nu nseamn a fi la dispoziia timpului, ci a dispune tu nsui de propriul timp, fr nici o
constrngere exterioar [apud: Leif, 1984, p. 32; 63], pentru propria dezvoltare personal, odihn
(relaxare, recreere etc.) sau reuit academic. C.Cuco consider timpul personal o suprem treapt n
dobndirea autonomiei sau a avea timp nseamn c cellalt timp este consumat cu folos. Timpul de
sine este un timp al regsirii de sine, al experienelor interioare. n acelai timp, acesta constituie o cale de
ocolire a alienrii materialiste din zilele noastre, el este timpul unde fiina este ea nsi n toate
proiectele sale, aciunile sale, elurile sale i alegerea valorilor proprii. [apud: Leif, 1984, p. 33; 63].
Managementul timpului n concepia managerial actual, reprezint optimizarea proiectrii i
planificrii activitii manageriale i se concentreaz asupra stabilirii obiectivelor, asupra planificrii
zilnice i asupra stabilirii prioritilor. [S.Iosifescu. Managementul timpului i a prioritilor. Suport de
curs, 2006]
Agrement ~e - Petrecere plcut a timpului; divertisment; amuzament; distracie. [83]
Animator, -oare, animatori, -oare (Persoan) care nsufleete, iniiaz o activitate, o aciune.
(Persoan) care anim un spectacol de varieti, crend atmosfera. [83]
Animaie - Activitate, micare vie; vioiciune. [83]

202

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII


Subsemnata, Clichici Veronica declar pe rspundere personal c materialele prezentate
n teza de doctorat Conceptualizarea educaiei pentru timpul liber din perspectiv axiologic
sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar, urmeaz
s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Clichici Veronica
Semntura

Data:

203

CURRICULUM VITAE
Numele: Clichici
Prenumele: Veronica
Data naterii: 29.05.1984
Locul naterii: satul Tigheci, raionul Leova
Cetenia: Republica Moldova
Studii: 2002 - 2006, USM, Facultatea Istorie i Psihologie, specialitatea Pedagogie.
2006 - 2007, USM, Facultatea Istorie i Psihologie, specialitatea Pedagogie (studii masterale).
2009 - 2012, IE, specialitatea Pedagogie general (studii doctorale).
Stagii: 2011, Consiliul American, Cursuri de Limbi strine (Limba englez - nivel intermediar).
2011 - 2012, IE, Studii de recalificare la specialitatea Limba i literatura limbii engleze.
Domeniile de interes tiinific: tiine ale educaiei.
Activitatea profesional:
2006 - 2013, IE, cercettor tiinific stagiar n Sectorul Teoria Educaiei.
2014 - IE, cercettor tiinific n Sectorul Teoria Educaiei.
2006 - 2007, Colegiul de Arte Al. Plmdeal, mun. Chiinu, profesor de pedagogie i
psihologie.
2008 - 2009, coala medie nr. 31 din Chiinu, profesor de religie.
2010/2011 - 2011/2012, Ministerul Educaiei, membru al Comisiei Naionale pentru
monitorizarea Examenului de Bacalaureat n Republica Moldova.
2011, USM, lector la Catedra tiine ale Educaiei, predarea cursului i seminarelor la
disciplina Etica profesional, ciclul I-licen, conductor tiinific a dou teze de licen la
specialitatea Psihopedagogie.
Participri n proiecte tiinifice naionale:
2006-2010, Proiectul: 06.411.064A Educaia pentru schimbare din perspectiv axiologic, IE.
2007, Proiectul: Evaluarea instituilor rezideniale din Republica Moldova, UPS Ion Creang,
UNICEF din Republica Moldova, IE.
2010-2014, Proiectul: Paradigme, metode, tehnici de educaie integral n nvmntul general,
IE.
Participri la conferine tiinifice: sunt reflectate n prezentarea materialelor ale comunicrilor
tiinifice n culegerile naionale i internaionale.
Publicaii:
1. Paradigma educaiei pentru timpul liber. n: Educaia integral. Fundamentri
teoretico-paradigmatice i aplicative. /aut.: T.Callo, L.Cuzneov, [et al.]; coord. M.Hadrc
Ch.: IE, Print Caro, 2014.
2. Conceptualizarea, proiectarea i realizarea educaiei pentru timpul liber n liceu. n:
Formarea personalitii elevului n perspectiva educaiei integrale. / aut.: T.Callo, L.Cuzneov,
A.Afanas [et al.]; coord. M.Hadrc Ch.: S. n., 2014 (Tipogr. Print Caro). pp. 77-92.
3. Educaia pentru timpul liber. n: Perspectiva axiologic asupra educaiei n schimbare.
/aut.: Vl. Pslaru, T. Callo [et al.]; coord. M.Hadrc. Ch.: IE, Print Caro, 2011. pp. 115-122.
4. Proiectarea curriculumului de educaie pentru timpul liber la liceeni. n: Revista Studia
Universitatis Moldaviae, 2013, nr. 9(69), pp. 57-65.
5. Educaia pentru timpul liber n viziunea pedagogiei centrate pe elev. n: Revista
Didactica Pro, 2011, nr.5-6 (69-70), pp. 29-33.
6. Evaluarea percepiei cadrelor didactice privind situaia educativului n coal./(coautor).
n: Revista Univers Pedagogic, 2014, nr. 2 (42), pp. 52-58.
204

7. Educaia pentru schimbare din perspectiv axiologic./ (coautor). n: Revista Univers


Pedagogic, 2011, nr.1, pp. 22-28.
8. Cultura timpului liber n dezvoltarea personalitii integrale a elevului-liceean. n:
Personalitatea integral un deziderat al educaiei moderne. /Materialele conf. t.
internaionale din 29-30 octombrie 2010, IE. Ch.: S.n., pp. 214.
9. Students-teenagers in their free time. In: Social research and policy conference.
Section 2. Education and societal values /Adrian Hatos (coord.). Book of Abstracts, 2010, May
28-29, Oradea. /(coautor). pp.12.
10. Aspecte teoretice ale integralizrii educaiei pentru timpul liber n coal. n:
Pledoarie pentru educaie cheia creativitii i inovrii. /Materialele conf. t. internaionale din
1-2 noiembrie 2011, IE. Ch.: Print Caro SRL, 2011. pp. 292-294.
11. Familia, coala i comunitatea parteneri n gestionarea raional a timpului liber. n:
Familia factor existenial de promovare a valorilor etern-umane. /Materialele conf. t.
internaionale din 15 mai 2012. Ch.: UPS Ion Creang, 2012. p. 412-418.
12. Corelarea factorilor n valorificarea timpului liber al elevilor. n: Optimizarea
nvmntului n contextul societii bazate pe cunoatere. /Materialele conf. t. internaionale
din 2-3 noiembrie 2012. Ch.: IE, 2012. pp. 532-534.
13. Educaia pentru timpul liber factor de baz n formarea- dezvoltarea integral a
personalitii elevului. n: , , . /Materialele conf. t.
internaionale din 8 februarie 2013. Comrat: Universitatea de Stat. pp.189-190.
14. Educaia pentru timpul liber: concept i modaliti de organizare. /(coautor). n:
Simpozionului Naional cu participare internaional Kreaticon Creativitate. Formare.
Performan. Ed. a X-a, 5-6 aprilie 2013. Iai: PIM, 2013. pp. 298-304.
15. Strategii, metode, tehnici de valorizare a personalitii elevului n cadrul educaiei
pentru timpul liber. n: Educaia pentru dezvoltare durabil: inovaie, competitivitate, eficien.
/Materialele conf. t. internaionale din 18-19 octombrie 2013. Ch.: IE, 2013. pp.121-124.
16. Educaia pentru timpul liber din perspectiv axiologic. n : Perspectivele i
problemele integrrii n Spaiul European al nvmntului superior. /Materialele conf. t.practice internaionale din 5 iunie 2014, Cahul: Univ. de Stat B.P.Hasdeu, Vol. 1. pp. 60-62.
17. Perspective de valorificare a educaiei pentru timpul liber prin conexiunea educaiei
formale-nonformale-informale. n: Eficientizarea nvmntului vector al politicilor
educaionale moderne. /Materialele conf. tiinifice internaionale din 11-12 decembrie 2014,
Chiinu: IE, Partea I, pp. 240-245.
Diplome:
Simpozionul naional cu participare internaional KREATIKON. Creativitate
Formare - Performan, ediia a X-a, 5-6 aprilie 2013, Universitatea Petre Andrei
din Iai.
Certificate de participare:
Conferina tiinific Internaional Optimizarea nvmntului n contextul
societii bazate pe cunoatere, 2-3 noiembrie 2012, IE.
Conferina tiinific Internaional Eficientizarea nvmntului vector al
politicilor educaionale moderne, 11-12 decembrie 2014, IE.
Limbi vorbite: limba romn (limba matern), limba rus, limba francez, limba englez (citesc
i m pot exprima).
Cunotine PC: Word, Internet, Power Point, Excel.
Date de contact: Chiinu, Republica Moldova, str. Doina 104 /317, Telefon mobil: 069720642,
Email: veronicaclichici@yahoo.com

205

S-ar putea să vă placă și