Sunteți pe pagina 1din 2

Combinatii de taste

ALT F4
ALT dubluclick
ALT Enter
Alt si litera subliniata
Alt Spacebar
ALT Tab

Backspace
CTRL
CTRL + Windows + F1
CTRL C
CTRL Esc
CTRL F4
CTRL TAB
CTRL V
CTRL Y
CTRL Z
Del
Enter
Esc
F1
F10
F2
F3
F4
F5
SHIFT
SHIFT +Windows + m
SHIFT Del
SHIFT TAB

Inchide fereastra curenta si aplicatia


Vizualizare proprietati
Vizualizare proprietati
Activeaza meniul corespunzator literei
subliniate
Afiseaza meniul sistem al ferestrei
curente
Salt la fereastra corespunzatoare
aplicatiei anterior folosite sau navigare
printre ferestrele aplicatiilor active
daca se tine Alt apasat
Salt la un folder aflat la un nivel
superior
Impreuna cu butonul stang al mouseului pentru tractare fisiere
afisare Help
Copiere
Afiseaza meniul de start
Inchide fereastra curenta
Deplasare inainte printre elementele
ce pot fi selectate in cadrul fiecarei
ferestre
Adaugare
Repetarea ultimei actiuni
Anularea ultimei actiuni
Stergere
Apasa butonul selectat
Inchide fereastra sau anuleaza operatia
curenta
Help pentru componenta selectata
Activeaza Menu Bar in programe
Redenumire obiect selectat
Afiseaza dialogul Find
Salt la optiunea Save in sau Look in
intr-un dialog Open sau Save As
Operatiune de Refresh pentru un
dialog de tip Open sau Save As
Anuleaza optiunea de Autoplay daca
este tinut in momentul in care se
introduce CD-ul in unitate
Anuleaza comanda de minimizare a
tuturor ferestrelor
Stergerea imediata fara depozitare in
Recycle Bin
Deplasare inapoi printre componentele
ferestrei

Spacebar
Tab
Windows
Windows Break
Windows d
Windows e
Windows f
Windows r
Windows Tab

Apasa butonul selectat


Deplasare inainte printre
componentele ferestrei
afiseaza meniul de start
Afiseaza dialogul referitor la
proprietatile sistemului
minimizeaza sau restaureaza toate
ferestrele
deschide Windows Explorer-ul
deschide dialogul Find
Va afisa dialogul de lansare a
aplicatiilor din start Menu
Parcurgerea butoanelor din Taskbar