Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN nr. 1.

385 din 29 decembrie 2006


privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau
revizuirea planurilor de gestionare a deseurilor, adoptate sau aprobate la nivel national,
regional si judetean
EMITENT:
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2007
Data intrarii in vigoare: 29 Ianuarie 2007

n temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Hotrrea Guvernului nr. 564/2006 privind
cadrul de realizare a participrii publicului la elaborarea anumitor planuri i programe n
legatura cu mediul i ale art. 5 alin. (8) din Hotrrea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor, cu modificrile
i completrile ulterioare,
ministrul mediului i gospodririi apelor emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aproba Procedura de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea
planurilor de gestionare a deeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naional, regional i
judeean, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin se aplica planurilor prevzute la art. 8 alin. (1) sau la art.
18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001 , cu modificrile i
completrile ulterioare.
ART. 3
n sensul prezentului ordin, autoriti competente, conform art. 2 alin. (1) lit. a) din
Hotrrea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participrii publicului la
elaborarea anumitor planuri i programe n legatura cu mediul, sunt autoritile publice
centrale i judeene prevzute la art. 8^1 alin. (3), art. 8^2 alin. (2) i la art. 8^3 alin. (2)
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 , aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 426/2001 , cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 4
Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul mediului i gospodririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucureti, 29 decembrie 2006.
Nr. 1.385.

ANEXA

PROCEDURA
de participare a publicului la elaborarea,
modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deeurilor,
adoptate sau aprobate la nivel naional, regional i judeean
ART. 1
Prezenta procedura stabilete modalitile detaliate de participare a publicului la
elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deeurilor, denumite n
continuare planuri.
ART. 2
n sensul prezentului ordin, titularii planurilor de gestionare a deeurilor sunt persoanele
juridice care elaboreaz planurile i care sunt prevzute la art. 8^1 alin. (1), art. 8^2 alin.
(1) i la art. 8^3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 426/2001 , cu
modificrile i completrile ulterioare.
ART. 3
(1) n termen de 5 zile de la realizarea unei propuneri de elaborare, modificare sau
revizuire a unui plan, titularul informeaz publicul printr-un anun publicat ntr-un ziar
naional sau local, afiat la sediul propriu i pe propria pagina de internet.
(2) Modelul anunului public la care se face referire la alin. (1) este prevzut n anexa nr.
1.
(3) Publicul transmite comentarii, ntrebri sau opinii n termenul prevzut la art. 8 alin.
(2) din Hotrrea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participrii
publicului la elaborarea anumitor planuri i programe n legatura cu mediul.
ART. 4
Propunerea de elaborare, modificare sau revizuire a unui plan se afieaz pe pagina de
internet a titularului, n termen de 5 zile de la realizarea acesteia.
ART. 5
(1) Titularul consemneaz comentariile, ntrebrile sau opiniile publicului n formularul
prevzut n anexa nr. 3.
(2) Identificarea publicului ndreptit sa participe la prezenta procedura se realizeaz
de:
a) autoritatea publica centrala pentru protecia mediului, pentru Planul naional de
gestionare a deeurilor;
b) ageniile regionale de protecia mediului, la delegarea autoritii publice centrale
pentru protecia mediului, pentru planurile regionale de gestionare a deeurilor;
c) ageniile judeene pentru protecia mediului, la delegarea autoritii publice centrale
pentru protecia mediului, pentru planurile judeene de gestionare a deeurilor.
(3) Titularul ia n considerare numai comentariile, ntrebrile sau opiniile publicului
ndreptit sa participe la elaborarea, modificarea sau revizuirea unui plan, cu respectarea
prevederilor art. 6 alin. (2), (3) i (4) din Hotrrea Guvernului nr. 564/2006 .
ART. 6
n termen de 15 zile de la expirarea termenului prevzut la art. 8 alin. (2) din Hotrrea
Guvernului nr. 564/2006 , titularul desfoar urmtoarele activiti:
a) analizeaz comentariile, ntrebrile sau opiniile publicului ndreptit;

b) reface, dup caz, propunerea de elaborare, modificare sau revizuire a planului, pe


baza analizei prevzute la lit. a);
c) afieaz noua propunere pe propria pagina de internet;
d) afieaz pe propria pagina de internet formularul prevzut n anexa nr. 3, coninnd
rspunsurile la comentariile, ntrebrile i opiniile publicului identificat conform art. 6
din Hotrrea Guvernului nr. 564/2006 .
ART. 7
(1) Propunerea de elaborare, modificare sau revizuire a planului, refcut dup caz, face
obiectul unei dezbateri publice.
(2) Titularul publica anunul privind organizarea dezbaterii publice ntr-un ziar naional
sau local, l afieaz pe propria pagina de internet, la sediul autoritilor publice locale i
al autoritii publice centrale/regionale/locale pentru protecia mediului, n termen de 15
zile de la data expirrii termenului de primire a comentariilor, intrebarilor i opiniilor.
(3) Modelul anunului dezbaterii publice este prevzut n anexa nr. 2.
ART. 8
(1) Titularul organizeaz dezbaterea publica n locul cel mai convenabil pentru public,
n afar orelor de program.
(2) Titularul desemneaz un preedinte i un secretar care nregistreaz participanii.
Prerile participanilor se consemneaz n procesul-verbal al edinei, care se semneaz
de preedinte, secretar i, la cererea publicului, de unul sau de mai muli reprezentani ai
acestuia.
(3) Dac n interval de 60 de minute de la ora anunat pentru nceperea edinei nu se
prezint niciun reprezentant al publicului, acest fapt se consemneaz n procesul-verbal
semnat de preedinte i de secretar, edina de dezbatere publica considerndu-se
ncheiat.
ART. 9
(1) n timpul edinei de dezbatere publica titularul prezint propunerea de elaborare,
modificare sau revizuire a planului i rspunde argumentat intrebarilor, comentariilor i
opiniilor participanilor.
(2) Secretarul edinei de dezbatere publica nregistreaz ntrebrile, comentariile i
opiniile participanilor, exprimate n cadrul acestei edine, pe formularul prevzut n
anexa nr. 3, pe care a consemnat i propunerile primite nainte de data dezbaterii publice.
ART. 10
n termen de 20 de zile de la dezbaterea publica, titularul desfoar urmtoarele
activiti:
a) examineaz comentariile, ntrebrile sau opiniile exprimate n timpul dezbaterii
publice;
b) modifica, dup caz, propunerea de plan;
c) afieaz pe propria pagina de internet formularul prevzut n anexa nr. 3, care conine
rspunsul la comentariile, ntrebrile sau opiniile exprimate n timpul dezbaterii publice.
ART. 11
(1) Autoritatea competenta ia decizia de adoptare/aprobare sau de respingere a
propunerii de plan ori de modificare sau revizuire a unui plan i pe baza analizei
prevzute la art. 10 lit. a).
(2) Decizia prevzut la alin. (1) se motiveaza n fapt i n drept i conine informaiile
prevzute la art. 9 alin. (3) lit. c) din Hotrrea Guvernului nr. 564/2006 .

(3) Autoritatea competenta afieaz decizia prevzut la alin. (1) la sediul propriu i pe
propria pagina de internet, n termen de 5 zile de la luarea acesteia.
ART. 12
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta procedura.

ANEXA 1
la procedura
*T*
MODELUL
anunului public privind realizarea propunerii
de elaborare, modificare sau revizuire a planului
........., titular al planului .........., anunta publicul asupra initierii
(denumirea titularului)
procedurii de elaborare/revizuire a planului .............................. .
Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor
privind planul menionat.
Propunerea de elaborare/modificare/revizuire poate fi consultata la sediul
APM/ARPM/MMGA ............ i la sediul (consiliul judeean/Consiliul General
(adresa)
al Municipiului Bucureti) ........., n zilele de ......, ntre orele .....,
(adresa)
precum i la urmtoarele adrese de internet: ........................ .
Informaiile privind propunerea de plan pot fi consultate la sediul
..................................,
(adresa autoritilor publice
care dein aceste informaii)
n zilele de ..............., ntre orele .............. .
Comentariile, ntrebrile sau opiniile pot fi transmise n scris, la sediul
...............................
(adresa titularului)
sau, utilizndu-se mijloace electronice, la adresa .................. pana la
data de ............ .
(adresa de e-mail a titularului)

ANEXA 2
la procedura
MODELUL
anunului dezbaterii publice
........... anunta publicul asupra dezbaterii publice privind propunerea de
(denumirea titularului)
elaborare/modificare/revizuire a planului ......., care va avea loc la .....,

(adresa)
n data de ........, ncepnd cu orele ........... .
Propunerea de elaborare/modificare/revizuire a planului poate fi consultata
la sediul APM/ARPM/ANPM/MMGA ........................ i la sediul (consiliul
(adresa)
judeean/Consiliul General al Municipiului Bucureti) ......................,
(adresa)
n zilele de ............., ntre orele ............, precum i la urmtoarea
adresa de web ......................... .
Publicul poate transmite n scris comentarii/ntrebri/opinii privind
propunerea amintita, la sediul APM/ARPM/MMGA ...............................,
(adresa)
pana la data de ......................... .
*ST*

ANEXA 3
la procedura
FORMULAR
pentru consemnarea comentariilor/intrebarilor/opiniilor publicului
privind propunerea de elaborare/modificare/revizuire a planului
*T*

Nr. Numele i prenumele Adresa Data primirii Coninutul Rspunsul


crt.
pe scurt
concis
al observaiilor

1.

2.

.
.
.

*ST*
----