Sunteți pe pagina 1din 7

Ordonanta nr.

31/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

ORDONAN Nr. 31 din 27 august 2013


pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu
EMITENT:
GUVERNUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 553 din 30 august 2013
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 182/2013
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan.
ART. I
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 1
Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susinerii i realizrii proiectelor
i programelor pentru protecia mediului i pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene n domeniul
mediului i schimbrilor climatice, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare."
2. La articolul 3 alineatul (3), dup litera f) se introduc dou noi litere, literele g) i h), cu urmtorul
cuprins:
"g) analizeaz i selecteaz proiectele obiectivelor de investiii naintate de ministerele beneficiare,
finanate din sumele obinute n urma scoaterii la licitaie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de
ser, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului
instituional i autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanelor Publice, de a scoate la licitaie
certificatele de emisii de gaze cu efect de ser atribuite Romniei la nivelul Uniunii Europene, aprobat
prin Legea nr. 163/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) desfoar activiti de control la operatorii economici autorizai pentru preluarea obligaiilor
privind deeurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate."
3. La articolul 3, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
"(4) n exercitarea atribuiilor de conducere a Administraiei Fondului coopereaz cu autoriti i
instituii publice ale statului, ale administraiei publice centrale i locale, cu reprezentani ai societii
civile, cu persoane juridice i/sau fizice, potrivit dispoziiilor legale n vigoare, pe baza protocoalelor
ncheiate."
4. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins: ;"Art. 4. - (1) Administraia Fondului este
condus de un preedinte cu rang de secretar de stat.
(2) Preedintele este numit, suspendat i revocat din funcie, n condiiile legii, prin decizie a
prim-ministrului, la propunerea conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului.
(3) n exercitarea atribuiilor de conducere a Administraiei Fondului, preedintele emite dispoziii.
(4) Preedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneaz i
reprezint Administraia Fondului n relaiile cu terii, precum i n justiie, numete i elibereaz din
funcie personalul acesteia, n condiiile legii.
(5) Preedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispoziiilor art. 20 alin. (2) din
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
(6) Preedintele Administraiei Fondului poate delega atribuiile sale unui vicepreedinte, cu rang de
subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcii de conducere din cadrul Administraiei Fondului, n
condiiile legii.
(7) Vicepreedintele este numit, suspendat i revocat din funcie, n condiiile legii, prin decizie a
prim-ministrului, la propunerea conductorului autoritii publice centrale pentru protecia mediului.

Ordonanta nr. 31/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

(8) Administraia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigur funciile de
conducere, de execuie i de control, potrivit regulamentului de organizare i funcionare propriu.
(9) Salarizarea personalului Administraiei Fondului se face potrivit legii.
(10) n ndeplinirea atribuiilor prevzute la art. 3 alin. (3), Administraia Fondului are urmtoarele
structuri de decizie:
a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director."
5. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"d) cte un reprezentant din cadrul autoritii publice centrale pentru finane, autoritii publice
centrale pentru economie, autoritii publice centrale pentru transporturi, autoritii publice centrale
pentru sntate, autoritii publice centrale pentru agricultur, precum i doi reprezentani ai autoritii
publice centrale pentru dezvoltare regional i administraie public, mputernicii prin ordin al
ministrului de resort, un reprezentant al Departamentului pentru Energie i un reprezentant al
Departamentului pentru ape, pduri i piscicultur, mputernicii prin ordin al ministrului delegat."
6. La articolul 9 alineatul (1), literele c), d), p), r) i s) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"c) taxele ncasate de la proprietarii sau, dup caz, administratorii de depozite pentru deeurile inerte i
nepericuloase ncredinate de ctre teri n vederea eliminrii finale prin depozitare, n cuantumul
prevzut n anexa nr. 2;
d) o contribuie de 2 lei/kg, datorat de operatorii economici care introduc pe piaa naional bunuri
ambalate, care distribuie pentru prima dat pe piaa naional ambalaje de desfacere, i de operatorii
economici care nchiriaz, sub orice form, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferena dintre
cantitile de deeuri de ambalaje corespunztoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare n
instalaii de incinerare cu recuperare de energie i de valorificare prin reciclare prevzute n anexa nr. 3 i
cantitile de deeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate n instalaii de incinerare cu
recuperare de energie i valorificate prin reciclare;
..........................................................................
p) o contribuie de 100 lei/ton, datorat de unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, n cazul nendeplinirii obiectivului anual de
reducere cu 15% a cantitilor de deeuri eliminate prin depozitare din deeurile municipale i
asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata fcndu-se pentru diferena dintre
cantitatea corespunztoare obiectivului anual de diminuare i cantitatea efectiv ncredinat spre
valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unitile
administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au
organizat serviciu public de salubrizare, contribuia se calculeaz prin aplicarea obiectivului anual de
reducere cu 15% la cantitile de deeuri municipale i asimilabile generate potrivit indicelui de generare
prevzut n planurile de gestionare a deeurilor aprobate n condiiile legii;
..........................................................................
r) timbrul de mediu pentru autovehicule;
s) o tax de 0,3 lei/kg, aplicat o singur dat cantitilor de uleiuri, pe baz mineral, semisintetice,
sintetice, cu sau fr adaosuri, datorat de ctre operatorii economici care introduc pe piaa naional
astfel de produse. Taxa se evideniaz distinct pe documentele de vnzare."
7. La articolul 9 alineatul (1), dup litera ) se introduc patru noi litere, literele t), ), u) i v), cu
urmtorul cuprins:
"t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de uniti ale cantitii atribuite
Romniei prin Protocolul de la Kyoto, aprobat cu modificri prin Legea nr. 145/2010;
) suma reprezentnd contravaloarea certificatelor verzi neachiziionate, achitat conform prevederilor
art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
u) contravaloarea n lei a sumei obinute n urma scoaterii la licitaie, n condiiile legii, a certificatelor
de emisii rmase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare n comun pentru Romnia

Ordonanta nr. 31/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

din perioada 2008 - 2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect
de ser, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 115/2011, aprobat prin Legea nr.
163/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
v) o contribuie de 2 lei/kg aplicat pentru diferena dintre cantitile de deeuri de ambalaje, respectiv
anvelope uzate declarate ca valorificate de ctre operatorii economici autorizai pentru preluarea
obligaiilor anuale de gestionare a respectivelor deeuri i cantitile constatate de Administraia
Fondului ca fiind valorificate."
8. La articolul 10, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Contribuiile prevzute la art. 9 alin. (1) lit. d) i i) se pltesc numai n cazul nendeplinirii
obiectivului de valorificare a deeurilor de ambalaje, prevzut n anexa nr. 3, i a obiectivului de
gestionare a anvelopelor uzate, prevzut n legislaia n vigoare.
(3) Operatorii economici prevzui la art. 9 alin. (1) lit. d) i i) sunt obligai s declare lunar, pn la
data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea, cantitile de ambalaje,
respectiv de anvelope introduse pe piaa naional i cantitile de deeuri de ambalaje valorificate,
respectiv cantitile de anvelope uzate gestionate."
9. La articolul 10, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmtorul cuprins:
"(5^1) n cazul introducerii pe piaa naional, prin achiziii intraunionale sau importuri de bunuri, n
scopul utilizrii sau consumului propriu, a substanelor clasificate prin acte normative ca fiind
periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplic contribuia prevzut la art. 9 alin. (1) lit. e)
reprezint valoarea de achiziie, exclusiv taxa pe valoarea adugat aferent."
10. La articolul 10, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(7) Administraia Fondului public anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici
prevzui la art. 9 alin. (1) lit. d), nregistrai drept contribuabili la Fondul pentru mediu."
11. La articolul 11, alineatele (1), (2) i (2^2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 11
(1) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) i s) se declar i se pltesc lunar de ctre
persoanele juridice i fizice care desfoar activitile respective, pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea.
(2) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) i p) se declar i se pltesc anual de ctre
persoanele juridice i fizice care desfoar respectivele activiti, pn la data de 25 ianuarie inclusiv a
anului urmtor.
..........................................................................
(2^2) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. ) i v) se stabilesc prin decizie i se pltesc n funcie de
data comunicrii deciziei, astfel:
a) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 1 - 15 din lun, termenul de plat este pn la data
de 5 a lunii urmtoare;
b) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 16 - 31 din lun, termenul de plat este pn la
data de 20 a lunii urmtoare."
12. La articolul 13 alineatul (1), literele c), e), l) - n), p) i r) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"c) gestionarea deeurilor;
..........................................................................
e) managementul integrat al zonei costiere;
..........................................................................
l) aplicarea de tehnologii curate, incluznd gazeificarea crbunelui i cogenerare de nalt eficien,
fr a se limita la acestea;
m) efectuarea de monitorizri, studii i cercetri n domeniul proteciei mediului i schimbrilor
climatice privind sarcini derivate din acorduri internaionale, directive europene sau alte reglementri
naionale sau internaionale, precum i cercetare-dezvoltare n domeniul schimbrilor climatice;
n) modernizarea i reabilitarea grupurilor energetice;
..........................................................................
p) efectuarea de lucrri destinate prevenirii, nlturrii i/sau diminurii efectelor produse de

Ordonanta nr. 31/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

fenomenele meteorologice extreme;


..........................................................................
r) Programul naional de mbuntire a calitii mediului prin realizarea de spaii verzi n localitile
din mediul urban;".
13. La articolul 13 alineatul (1), dup litera v) se introduc patru noi litere, literele w), x), y) i z), cu
urmtorul cuprins:
"w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n transporturi, prin promovarea vehiculelor de
transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;
x) mbuntirea utilizrii eficiente a energiei n cldiri;
y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser n agricultur;
z) managementul deeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser."
14. La articolul 13, dup alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1) - (2^4), cu
urmtorul cuprins:
"(2^1) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizeaz dup cum urmeaz:
a) 98% pentru investiii verzi;
b) 2% pentru campanii de informare i contientizare, precum i pentru studii de cercetare n domeniul
schimbrilor climatice.
(2^2) Prin investiii verzi se nelege acele investiii prin care se finaneaz proiecte care genereaz
reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser.
(2^3) Sumele prevzute la alin. (2^1) lit. a) pentru investiii verzi se utilizeaz pentru finanarea
proiectelor prevzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) i w).
(2^4) Suma rezultat din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ) este utilizat n vederea finanrii
investiiilor n producerea de energie din surse regenerabile de ctre persoanele fizice care realizeaz
capaciti energetice cu putere instalat de pn la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din
Legea nr. 220/2008, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare."
15. La articolul 13, alineatele (3), (4) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(3) Se acord susinere financiar din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane
fizice i de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv uniti administrativ-teritoriale
i subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociaii de dezvoltare intercomunitar, instituii
publice, institute/instituii de cercetare, dezvoltare, inovare, uniti i instituii de nvmnt, organizaii
neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare i exploatare a
terenurilor agricole sau cu vegetaie forestier, operatori economici, ocoale silvice, asociaii de
proprietari, persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi familiale.
(4) Categoriile de beneficiari i metodologia de finanare care prevede analiza, selectarea, aprobarea,
implementarea proiectelor i/sau programelor pentru protecia mediului prevzute la alin. (1), cu excepia
celor prevzute la lit. d), m), o), p), t) i v), se stabilesc prin ghidul de finanare aferent fiecrui program
sau proiect, care se elaboreaz de Administraia Fondului i se aprob prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale pentru protecia mediului i schimbrilor climatice.
(5) Categoriile de lucrri i/sau proiecte pentru protecia mediului care se pot finana conform
prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t) i v), precum i sumele destinate finanrii acestora se aprob prin
hotrre a Guvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia mediului i schimbrilor
climatice."
16. La articolul 13, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmtorul
cuprins:
"(4^1) Proiectele selectate pentru a fi finanate i sumele alocate pentru fiecare proiect selectat
conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aprob prin ordin comun al ministrului mediului i schimbrilor
climatice i al ministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice."
17. La articolul 13, dup alineatul (5^1) se introduc dou noi alineate, alineatele (5^2) i (5^3), cu
urmtorul cuprins:
"(5^2) Beneficiarii proiectelor prevzute la alin. (2^1) lit. a) pot fi:
a) operatori economici;

Ordonanta nr. 31/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

b) autoriti ale administraiei publice centrale i locale.


(5^3) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, contientizare i studii de cercetare n
domeniul schimbrilor climatice, prevzute la alin. (2^1) lit. b), pot fi:
a) autoritile administraiei publice centrale i locale;
b) organizaii neguvernamentale;
c) uniti ale sistemului naional de cercetare, dezvoltare i inovare."
18. La articolul 15, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Nedepunerea la termen a declaraiilor privind obligaiile la Fondul pentru mediu constituie
contravenie i se sancioneaz cu amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, i cu amend
de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice."
19. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) de ctre personalul de specialitate din cadrul Administraiei Fondului i/sau al Grzii Naionale de
Mediu, prin unitile sale teritoriale, pentru contravenia prevzut la art. 15 alin. (2) i (4);".
20. Articolul 19 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 19
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant din prezenta ordonan de urgen."
21. Anexa nr. 2 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1 la prezenta ordonan.
22. Anexa nr. 3 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 2 la prezenta ordonan.
23. Anexa nr. 4 se abrog ncepnd cu 1 ianuarie 2014.
24. n tot cuprinsul ordonanei de urgen, sintagma "autoritatea public central pentru mediu i
pduri" se nlocuiete cu sintagma "autoritatea public central pentru protecia mediului."
ART. II
(1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), s) i v), art. 10 alin. (2) i (3), art. 11 alin. (1) i (2), anexele nr. 2
i 3, precum i prevederile referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate i completate prin prezenta
ordonan, intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
(2) Prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, intr n
vigoare n 30 de zile de la data publicrii prezentei ordonane n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. III
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta
ordonan, se va republica, dup aprobarea acesteia prin lege, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
dndu-se textelor o nou numerotare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Ministrul mediului i schimbrilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape,
pduri i piscicultur,
Lucia Ana Varga
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltrii regionale
i administraiei publice,

Ordonanta nr. 31/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

Shhaideh Sevil,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
ministrul finanelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
Radu Podgorean,
secretar de stat
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocnea,
secretar de stat
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Daniel Constantin
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mnescu
Ministrul sntii,
Gheorghe-Eugen Nicolescu
p. Ministrul delegat pentru energie,
Marcel Popa,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, proteciei
sociale i persoanelor vrstnice,
Mariana Cmpeanu
Bucureti, 27 august 2013.
Nr. 31.
ANEXA 1
(Anexa nr. 2 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005)
Taxele ncasate pentru deeurile inerte i nepericuloase ncredinate n vederea eliminrii finale prin
depozitare, n anii 2014, 2015 i ncepnd cu anul 2016
______________________________________________________________________________
|
Anul
| Taxa |
|
| [lei/ton]|
|__________________________________________________________________|___________|
| 2014
| 50 |
|__________________________________________________________________|___________|
| 2015
| 80 |

Ordonanta nr. 31/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT

|__________________________________________________________________|___________|
| ncepnd cu anul 2016
| 120 |
|__________________________________________________________________|___________|
ANEXA 2
(Anexa nr. 3 la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005)
Obiectivele minime de valorificare sau incinerare n instalaii de incinerare cu recuperare de energie i
de valorificare prin reciclare, globale i pe tip de materiale de ambalare, ncepnd cu anul 2013
______________________________________________________________________________
| | Obiectiv de valorificare prin reciclare/ |Obiectiv |Obiectiv |
| | tip de material*1) (%)
|global de |global de |
|______|____________________________________________|valorificare|valorificare |
| Anul |Hrtie| Plastic |Sticl| Metal |Lemn|prin
|sau
|
| |carton|____________|______|____________| |reciclare*2)|incinerare n|
| | |Total|Din | |Total|Din | |(%)
|instalaii de|
| | | |care | | |care | |
|incinerare cu|
| | | |pentru| | |pentru| |
|recuperare |
| | | |PET | | |Al | |
|de energie*3)|
| | | | | | | | |
|(%)
|
|______|______|_____|______|______|_____|______|____|____________|_____________|
|nce- | 60 |22,5 | 55 | 60 | 50 | 21 | 15 | 55 | 60 |
|pnd | | | | | | | |
|
|
|cu | | | | | | | |
|
|
|1.09. | | | | | | | |
|
|
|2013 | | | | | | | |
|
|
|______|______|_____|______|______|_____|______|____|____________|_____________|
*1) Procentajul minim din masa total a materialului de ambalaj coninut n deeurile rezultate din
ambalajele introduse pe piaa naional.
*2) Procentajul minim din masa total a tuturor materialelor de ambalaj coninute n deeurile
rezultate din ambalajele introduse pe piaa naional.
*3) Procentajul minim din masa tuturor deeurilor de ambalaje coninute n deeurile rezultate din
ambalajele introduse pe piaa naional.
---------------