Sunteți pe pagina 1din 2

PROBA DE EVALUARE

DISCIPLINA : Chimie
CLASA : a VIII-a
TEMA : Baze
OBIECTIVE URMARITE PRIN PROBA DE EVALUARE:
O1 sa scrie corect si complet diferite formule de baze cu ajutorul
simbolurilor chimice si indicilor
O2 sa recunoasca si sa denumeasca corect si complet bazele dintr-o suita
de substante chimice indicate
O3 sa indice dependenta dintre compozitia bazelor, proprietatile fizice si
proprietatile chimice ale acestora
O4 sa modeleze, prin intermediul ecuatiilor chimice, principalele metode
de obtinere si proprietati chimice ale bazelor
O5 sa rezolve exercitii bazate pe formule chimice ale unor baze (cantitatea
dintr-un element continuta intr-o anumita cantitate de substanta compusa)
O6 sa rezolve probleme bazate pe ecuatiile unor reactii chimice referitoare
la proprietati chimice ale bazelor
CORELAREA OBIECTIVELOR CU ITEMII:
Obiective/Itemi
O1
O2
O3
O4
O5
O6

I1
X
X

I2
X

I3

I4
X

I5
X

X
X

X
X
X

PUNCTAJUL PROBEI:
I1 1punct ; I2 3puncte ; I3 1punct ; I4 1punct ; I5 2puncte ; oficiu 2puncte
Punctajul se rotunjeste in favoarea elevului.
Toate subiectele sunt obligatorii.
Timp de lucru 40 de minute.

TEST DE EVALUARE
Baze
1. Din urmatorul sir de substante subliniati si denumiti bazele:
CaO, KOH, NaCl, H2SO4, Al(OH)3, CuSO4, Fe(OH)2, SiO2, H3PO4, Zn(OH)2.
1p

2. Din urmatoarele substante alegeti perechi din care sa puteti obtine baze:
Na, FeCl2, K2O, H2O, CuSO4, AlPO4, KOH, MgO.
3p

3. Notati cu A (adevarat) sau F (fals) urmatoarele afirmatii.


NaOH: a) se numeste soda caustica
b) este baza insolubila
c) se utilizeaza la obtinerea de detergenti
d) este baza diacida
1p
4. Cate grame de sodiu se regasesc in 120g de hidroxid de sodiu?
1p

5. Ce masa de acid clorhidric este necesara pentru a reactiona total cu 232g de


hidroxid de magneziu?
2p