Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE ELIBERARE ADEVERINTA DE VECHIME

NR..DATA
CATRE ITM SUCEAVA
Subsemnatul/adomiciliat/a in .....,
str, nr.., bl.., sc, ap...., sect, jud,
posesor al BI/CI seria...., nr........, CNP. , am fost/sunt
salariat/a la SC......................., in functia de, de la
data pina la data..
Va rog sa eliberati o adeverinta de vechime in munca deoarece in aceasta perioada nu au
fost

formulare

de

carnete

de

munca

fost

contract

partial
Data,

Semnatura,

de

munca

cu

timp