Sunteți pe pagina 1din 5

Pisicu pis, pis, pis

Pisicu pis, pis, pis

Pisicu pis, pis, pis

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu!

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu!

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu

Pisicu pis, pis, pis

Pisicu pis, pis, pis

Pisicu pis, pis, pis

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu!

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu!

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu

Pisicu pis, pis, pis

Pisicu pis, pis, pis

Pisicu pis, pis, pis

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu!

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu!

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu

Pisicu pis, pis, pis

Pisicu pis, pis, pis

Pisicu pis, pis, pis

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Pisicu pis-pis-pis,
Te-am visat azi-noapte-n vis
Te splam, te pieptnam,
Fund roie-i puneam
Dar tu te-ai suprat,
Pe obraz m-ai zgriat
Pisicu, draga mea
De ce eti att de rea?

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu!

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu!

- Nu sunt rea, dar sunt micu,


Ia s-i mai dau o lbu

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

Celu cu prul cre


Celu cu prul cre,
Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.

- Hai la Sfatul Popular !

- Hai la Sfatul Popular !

- Hai la Sfatul Popular !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

Celu cu prul cre,


Fur raa din cote.
El se jur c nu fur
i l-am prins cu raa-n gur
i cu ou-n buzunar.
- Hai la Sfatul Popular !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !

- Nu m duc c-am fost o dat


i-am czut cu nasu-n balt !