Sunteți pe pagina 1din 37
Dorina POPESCU & Adelina HAN 15 octombrie 2014 Managementul resurselor umane în cercetare dr. ing.

Dorina POPESCU & Adelina HAN

15 octombrie 2014

Dorina POPESCU & Adelina HAN 15 octombrie 2014 Managementul resurselor umane în cercetare dr. ing. Dorina

Managementul resurselor umane în cercetare

dr. ing. Dorina POPESCU dr. ing. Adelina-Alina HAN

Cuprins Dorina POPESCU & Adelina HAN Defini ț ii, concepte Planificarea strategic ă a resurselor

Cuprins

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Cuprins Dorina POPESCU & Adelina HAN Defini ț ii, concepte Planificarea strategic ă a resurselor umane

Definiții, concepte

Planificarea strategică a resurselor umane

Definirea nevoilor de personal

Obiectivele recrutarii

Proiectarea postului Analiza postului

Descrierea postului

Definitii, concepte Dorina POPESCU & Adelina HAN Postul loc în care se exercit ă o

Definitii, concepte

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Definitii, concepte Dorina POPESCU & Adelina HAN Postul loc în care se exercit ă o anumit

Postul

loc în care se exercită o anumită activitate; funcție, slujbă (DEX)

componenta primara a structurii organizatorice si functionale a unei organizatii (Manolescu, 1998)

ansamblul sarcinilor, activitatilor si responsabilitatilor care presupun un anumit grad de calificare scolara (Mathis, 1997)

pentru individ, postul este suma activitatilor pe care acesta trebuie sa le presteze in coordonate spatiale si de timp determinate

„vehicolul“ cu ajutorul caruia sunt realizate obiectivele muncii (Wayne Cascio, 1989)

Definitii, concepte Dorina POPESCU & Adelina HAN Functia activitate administrativ ă pe care o presteaz

Definitii, concepte

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Definitii, concepte Dorina POPESCU & Adelina HAN Functia activitate administrativ ă pe care o presteaz ă

Functia

activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o instituție, în schimbul unui salariu: serviciu, slujba, post (DEX)

ansamblul sarcinilor corespunzatoare unui rol intr-un sistem de munca

Sarcina (task)

indatorire pe care o îndeplinește cineva (DEX)

activitate distincta indeplinita pentru un scop concret

Definitii, concepte Dorina POPESCU & Adelina HAN Atributie sfer ă de autoritate, de competen ță

Definitii, concepte

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Definitii, concepte Dorina POPESCU & Adelina HAN Atributie sfer ă de autoritate, de competen ță ,

Atributie

sferă de autoritate, de competență, de activitate a cuiva; însărcinare, muncă dată cuiva spre îndeplinire (DEX)

îndatorire, rol, sarcină (DEX)

Responsabilitate

obligația de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a accepta și suporta consecințele (DEX)

sarcină, răspundere pe care și-o asumă cineva (DEX)

funcție, sarcină de responsabil, raspundere (DEX)

Activitate

ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale făcute în scopul obținerii unui anumit rezultat (DEX)

îndeletnicire, lucru, muncă, ocupație, preocupare, treabă (DEX)

Cuprins Dorina POPESCU & Adelina HAN Defini ț ii, concepte Planificarea strategica a resurselor umane

Cuprins

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Cuprins Dorina POPESCU & Adelina HAN Defini ț ii, concepte Planificarea strategica a resurselor umane Definirea

Definiții, concepte Planificarea strategica a resurselor umane Definirea nevoilor de personal

Obiectivele recrutarii Proiectarea postului Analiza postului Descrierea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN Planificarea strategic ă a resurselor umane Defini ț ie: proces

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Planificarea strategică a resurselor umane

Adelina HAN Planificarea strategic ă a resurselor umane Defini ț ie: proces continuu ș i sistematic

Definiție:

proces continuu și sistematic de analiză a necesarului de personal, în funcție de obiectivele urmărite și de previzionarea dezvoltării acestora în concordanță cu politica pe termen mediu și lung a organizației

activitate de maximă importanță în managementul strategic al organizației

Cauze:

cel

mai adesea neglijată !!!!!

- nu i se acordă atenția cuvenită

- creearea posturilor și recrutarea se fac pe alte criterii decât cele de performanță/necesitate

-

nu există personal pregătit profesional pentru asemenea activitate

-

Dorina POPESCU & Adelina HAN Planificarea strategic ă a resurselor umane Etape: estimarea necesarului de

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Planificarea strategică a resurselor umane

Adelina HAN Planificarea strategic ă a resurselor umane Etape: estimarea necesarului de resurse umane pe termen

Etape:

estimarea necesarului de resurse umane pe termen mediu și lung

- posturi ce se vor creea, desființa, transforma

analizarea disponibilității calitative și cantitative:

- personal existent, nou recrutat, pierdut (pensionare, demisie, concediere )

- se fac și evaluări ale perfomanței salariaților și nivelul salariilor

analiza posibilității de asigurare a resurselor umane

- din interior și/sau din exterior

- este importanta cunoașterea politicii guvernamentale referitoare la

personal: ajutor de stat pentru angajare șomeri, tineri absolvenți etc.

stabilirea surselor de asigurare a necesarului de personal

- internă: anunțuri în organizație

- externa: anunțuri publice, recrutare, formare profesională

Dorina POPESCU & Adelina HAN Planificarea strategic ă a resurselor umane Etape: elaborarea ș i

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Planificarea strategică a resurselor umane

Adelina HAN Planificarea strategic ă a resurselor umane Etape: elaborarea ș i punerea în practic ă

Etape:

elaborarea și punerea în practică a planului

se alcătuiesc planuri operative ce cuprind:

calendare, bugete, acțiuni

planuri operative ce cuprind: calendare, bugete, ac ț iuni evaluarea rezultatelor ob ț inute - costuri

evaluarea rezultatelor obținute

- costuri de personal

- eficiența activității:

necesar cantitativ și calitativ, detaliat pe profesii, vârstă, etc.

- grad de implicare al angajaților: fluctuații de personal, absenteism, atitudinea față de muncă

- calificare: nivel de cunoștințe, de performanțe

Dorina POPESCU & Adelina HAN Planificarea strategic ă a resurselor umane Dificult ăț i de

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Planificarea strategică a resurselor umane

Adelina HAN Planificarea strategic ă a resurselor umane Dificult ăț i de implementare: planificarea proces

Dificultăți de implementare:

planificarea

proces anevoios ș i imprecis și imprecis

dificultatea de a anticipa schimbă rile sociale, economice, juridice ările sociale, economice, juridice

implementarea

rezistenț a personalului la schimb ă ri ța personalului la schimbări

previziunea unor noi planuri sau structuri de personal este privit ă ca o amenin ț are privită ca o amenințare

”destinaț ia” resurselor umane nu poate fi u ș or schimbat ă ția” resurselor umane nu poate fi ușor schimbată

Cuprins Dorina POPESCU & Adelina HAN Defini ț ii, concepte Planificarea strategica a resurselor umane

Cuprins

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Cuprins Dorina POPESCU & Adelina HAN Defini ț ii, concepte Planificarea strategica a resurselor umane Definirea

Definiții, concepte Planificarea strategica a resurselor umane

Definirea nevoilor de personal

Obiectivele recrutarii Proiectarea postului Analiza postului Descrierea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN Definirea nevoilor de personal Cate posturi sunt necesare intr-o organizatie?
Dorina POPESCU & Adelina HAN
Definirea nevoilor de personal
Cate posturi sunt necesare intr-o organizatie?
Ce rol si ce obiectiv are fiecare post?
Care trebuie sa fie si care este continutul specific al postului?
Care este relatia functionala dintre posturi?
Cum se comunica intre posturi?
Care sunt calificarile necesare ocuparii fiecarui post?
Cum poate fi evaluata eficacitatea fiecarui post?
Obiectivele recrutarii
Proiectarea postului
Stabilirea salariului
Alegerea tipului de contract de munca
Anularea contractului de munca
Redactarea si difuzarea ofertei de munca
Dorina POPESCU & Adelina HAN Definirea nevoilor de personal ETAPE Obiective recrutare Proiectare post -

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Definirea nevoilor de personal

ETAPE

& Adelina HAN Definirea nevoilor de personal ETAPE Obiective recrutare Proiectare post - identificare
Obiective recrutare Proiectare post
Obiective recrutare
Proiectare post

- identificare activitati de realizat

Proiectare post - identificare activitati de realizat - grupare activitati, stabilire obiective,

- grupare activitati, stabilire obiective, responsabilitati…

Analiza post
Analiza post
stabilire obiective, responsabilitati… Analiza post - identificare caracteristici: nivel educatie,

- identificare caracteristici: nivel educatie, experienta…

identificare caracteristici: nivel educatie, experienta… Descriere post - stabilire cadru de desfasurare a
identificare caracteristici: nivel educatie, experienta… Descriere post - stabilire cadru de desfasurare a

Descriere post

- stabilire cadru de desfasurare a activitatii

“portretul angajatului ideal” Fisa post - atributii salariat, - conditii de munca, - durata activității
“portretul
angajatului ideal”
Fisa post
-
atributii salariat,
-
conditii de munca,
-
durata activității
-
etc.
- conditii de munca, - durata activității - etc. descrie in termeni calitativi si cantitativi: COR

descrie in termeni calitativi si cantitativi:

COR 2014 Clasificarea ocupatiilor din Romania

Dorina POPESCU & Adelina HAN Definirea nevoilor de personal Obiectivele recrutarii Inaintea recrutarii unui candidat

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Definirea nevoilor de personal

POPESCU & Adelina HAN Definirea nevoilor de personal Obiectivele recrutarii Inaintea recrutarii unui candidat

Obiectivele recrutarii

Inaintea recrutarii unui candidat

definirea obiectivelor si stabilirea prioritatilor

a proiecta ceva a face fata unor comenzi de productie neprevazute pe termen scurt a dezvolta actiunile comerciale ale intreprinderii a elibera patronul de anumite sarcini: a coordona un proiect, o echipa…

stabilirea nivelului de responsabilitate a viitorului salariat

evaluarea timpului de lucru al viitorului salariat: norma intreaga, 6 ore etc.

de lucru al viitorului salariat: norma intreaga, 6 ore etc. Definirea obiectivelor de recrutare si estimarea
de lucru al viitorului salariat: norma intreaga, 6 ore etc. Definirea obiectivelor de recrutare si estimarea
Definirea obiectivelor de recrutare si estimarea evolutiei nevoii de personal
Definirea obiectivelor de recrutare si
estimarea evolutiei nevoii de personal
Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN activitatea manageriala de atribuire a obiectivelor si sarcinilor,

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN activitatea manageriala de atribuire a obiectivelor si sarcinilor,

activitatea manageriala de atribuire a obiectivelor si sarcinilor, a competentelor si responsabilitatilor pe care si le vor asuma titularii acestora

Se stabilesc cu precizie:

obiectivele postului

sarcinile/activitatiile postului

responsabilitatile postului

autoritatea postului

varianta de post

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Obiectivele postului tinte de atins prin activitatile care

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Obiectivele postului tinte de atins prin activitatile care se

Obiectivele postului

tinte de atins prin activitatile care se deruleaza in cadrul postului motivatia care a stat la baza infiintarii postului

motivatia care a stat la baza infiintarii postului Manager resurse umane ⇒ elaboreaza ş i implementeaza

Manager resurse umane elaboreaza şi implementeaza politici de resurse umane (recrutare, selecţie, integrare, pregătire profesională, motivare, organizare şi relaţii de muncă) care să asigure firmei necesarul de personal corespunzător din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

Inginer dezvoltare software dezvolta si testeaza software in C si Matlab /Simulink si intocmeste specificatiile si documentele de proiectare.

Inginer proiectare hardware asigura proiectarea si testarea componentelor hardware si intocmeste specificatiile si documentele de proiectare.

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Sarcinile postului activitati concrete, anticipate sau nu, ce

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Sarcinile postului activitati concrete, anticipate sau nu, ce

Sarcinile postului

activitati concrete, anticipate sau nu, ce urmeaza a se produce in perioade de timp determinate

Greseli de proiectare a sarcinilor posturilor:

suprapunerea partiala a sarcinilor prevazute pentru posturi ce vizeaza realizarea aceluiasi obiectiv

activitati ce nu revin niciunui post

Dorina POPESCU & Adelina HAN Proiectarea postului Sarcinile postului neefectuarea unor sarcini efectuarea unor

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Sarcinile postului

& Adelina HAN Proiectarea postului Sarcinile postului neefectuarea unor sarcini efectuarea unor sarcini in
& Adelina HAN Proiectarea postului Sarcinile postului neefectuarea unor sarcini efectuarea unor sarcini in

neefectuarea unor sarcini efectuarea unor sarcini in paralel de catre doi angajati disconfort creat de confuzia privind atributiile disiparea responsabilitilor

creat de confuzia privind atributiile disiparea responsabilitilor neefectuarea unor sarcini carente de continuitate

neefectuarea unor sarcini carente de continuitate

Dorina POPESCU & Adelina HAN Proiectarea postului Sarcini post Manager resurse umane asigur ă angajarea,

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Sarcini post

POPESCU & Adelina HAN Proiectarea postului Sarcini post Manager resurse umane asigur ă angajarea, formarea ş
POPESCU & Adelina HAN Proiectarea postului Sarcini post Manager resurse umane asigur ă angajarea, formarea ş

Manager resurse umane

asigură angajarea, formarea şi perfecţionarea personalului necesar firmei coordonează activitatea de remunerare a personalului firmei elaborează şi implementează programe de evaluare a personalului

Inginer dezvoltare software

sustine componente din proiecte complexe dezvolta software in C si Matlab /Simulink face teste offline intocmeste specificatii si documente de proiectare

Inginer proiectare hardware

genereaza specificatiile hardware asigura luarea deciziilor tehnice in alcatuirea echipei de proiect selecteaza solutiile adecvate de proiectare asigura proiectarea si intocmeste documente de proiectare coordoneaza testarea

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Responsabilitatile postului obligatia salariatilor de: a asigura

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Responsabilitatile postului obligatia salariatilor de: a asigura

Responsabilitatile postului

obligatia salariatilor de:

a asigura calitatea si cantitatea produselor si serviciilor pentru care s-au angajat

a respecta termenele la care vor fi indeplinite activitatile corespunzatoare postului

supradimensionarea responsabilitătilor atitudine autoritara lipsa de responsabilitati neimplicare, absenteism sau abandon

Dorina POPESCU & Adelina HAN Proiectarea postului Responsabilitatile postului Manager resurse umane respectarea num

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Responsabilitatile postului

HAN Proiectarea postului Responsabilitatile postului Manager resurse umane respectarea num ă rului de salaria ţ
HAN Proiectarea postului Responsabilitatile postului Manager resurse umane respectarea num ă rului de salaria ţ

Manager resurse umane

respectarea numărului de salariaţi aprobat de direcţia generala respectarea clauzelor contractuale negociate corectitudinea elaborării fiselor de post şi a formularelor de evaluare calitatea programelor de training aprobate şi de evaluare post-training

Inginer dezvoltare software

Inginer proiectare hardware

de training aprobate ş i de evaluare post-training … Inginer dezvoltare software Inginer proiectare hardware
Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Autoritatea postului natura problemelor asupra carora salariatul

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Autoritatea postului natura problemelor asupra carora salariatul

Autoritatea postului

natura problemelor asupra carora salariatul poate lua decizii limitele in care poate desfasura activitati

lua decizii limitele in care poate desfasura activitati Manager resurse umane reprezint ă compania în rela

Manager resurse umane

reprezintă compania în relaţia cu autorităţile publice pentru probleme de personal negociază clauzele contractelor de angajare în limitele stabilite/agreate de direcţia generală semnează contractele de muncă la rubrica angajator avizează: fişe post/evaluare; cereri de concediu, modificări de orar, prime/ sancţiuni pentru personalul firmei

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Autoritatea postului Inginer dezvoltare software Inginer proiectare

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Autoritatea postului Inginer dezvoltare software Inginer proiectare

Autoritatea postului

postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Autoritatea postului Inginer dezvoltare software Inginer proiectare hardware

Inginer dezvoltare software

Inginer proiectare hardware

postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Autoritatea postului Inginer dezvoltare software Inginer proiectare hardware
Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Variante de proiectare a postului 1. Activitati simple

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Variante de proiectare a postului 1. Activitati simple 2.

Variante de proiectare a postului

1. Activitati simple

2. Activitati variate

3. Rotire posturi

4. Activitati integrate

5. Pentru echipe de lucru

6. Cu ocupare alternativa

7. Pentru sezonieri

8. Part-time

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 1. Posturi cu activitati simple activitatile sunt impartite

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 1. Posturi cu activitati simple activitatile sunt impartite in

1. Posturi cu activitati simple

activitatile sunt impartite in secvente scurte si simple, repetitive sau nu, astfel incat sa se asigure maximum de eficienta si eficacitate

asigurarea continuitatii muncii presupune o planificare riguroasa si o logistica adecvata pentru evaluarea rezultatelor intermediare ale muncii

metoda este recomandata pentru realizarea produselor standardizate sau pentru domenii ce nu sunt afectate de schimbarile mediului economic

posturile nu sunt atractive, nu motiveaza si pot conduce la absenteism

salariatii au dificultati in a cunoaste adevarata semnificatie si valoare a muncii lor si pot considera ca ei nu reprezinta decat simpli „pioni“

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 2. Posturi cu activitati variate activitatile sunt variate,

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 2. Posturi cu activitati variate activitatile sunt variate, bogate

2. Posturi cu activitati variate

activitatile sunt variate, bogate in continut si lipsite de repetitivitate

salariatilor li se cer calitati deosebite: competenta inalta, creativitate, spirit de intiativa si responsabilitate adecvata

3. Posturi cu activitati integrate

pentru salariati capabili, implicati si cu experienta ce vor derula un set intreg de activitati, rezultand produse sau servicii finite

acestia isi asuma responsabilitatea organizarii, desfasurarii si calitatii intregului proces

motivatia data de aceste posturi este semnificativa, iar gradul de implicare atinge cote superioare

posturile confera autonomie, prestigiu si satisfactie

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 4. Rotirea posturilor se recomanda in cazul posturilor

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 4. Rotirea posturilor se recomanda in cazul posturilor simple,

4. Rotirea posturilor

se recomanda in cazul posturilor simple, cu schimbarea totala a activitatilor sau alternarea celor vechi cu unele mai atractive

se creeaza conditii pentru evitarea oboselii si scaderii calitatii muncii

5. Posturi pentru echipe de lucru

echipele vor fi imputernicite sa decida asupra organizarii si desfasurarii intregii activitati si vor prelua responsabilitatea muncii lor

avantajele muncii in echipa: motivare inalta, conjugarea competentelor, formare si perfectionare continua, autonomie

este caracteristica organizatiilor cu structuri cu putine niveluri ierarhice

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 6. Posturi cu ocupare alternativa posturi ocupate de

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 6. Posturi cu ocupare alternativa posturi ocupate de persoane

6. Posturi cu ocupare alternativa

posturi ocupate de persoane care se afla pentru anumite perioade din zi acasa, pentru ingrijirea copiilor lor sau membrilor bolnavi ai familiilor lor

pregatirea suplinitorilor trebuie sa fie egala cu cea a titularilor posturilor respective, dar motivatia lor este diferita

planificarea activitatii trebuie sa tina cont de discontinuitatea prilejuita de actul predarii-primirii sarcinilor si responsabilitatilor

posturi ocupate din aceasta categorie: Franta 20%, Marea Britanie 30%

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 7. Posturi pentru sezonieri sunt posturi suplimentare pentru

Proiectarea postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Proiectarea postului Dorina POPESCU & Adelina HAN 7. Posturi pentru sezonieri sunt posturi suplimentare pentru

7. Posturi pentru sezonieri

sunt posturi suplimentare pentru perioade de varf de activitate

sarcinile si cerintele acestor posturi sunt aceleasi cu ale celor permanente, diferenta fiind ca activitatiile sunt prevazute pentru durata determinata

8. Posturi part-time

sunt posturi pentru activitati care nu se desfasoara pe toata durata zilei sau pentru ca exista persoane care nu pot munci cate 8 ore pe zi.

studentii, de exemplu, au prilejul sa capete experienta, pregatindu-si astfel debutul in cariera

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Faza initiala identificare caracteristici personale: • educatie,

Analiza postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Faza initiala identificare caracteristici personale: • educatie,

Faza initiala

identificare caracteristici personale:

educatie, experienta, cunostinte, competente, abilitati etc.

stabilire:

conditii de munca: program, plasament, timp

mijloace de evaluare si autoevaluare a rezultatelor

relatiile si mijloacele de comunicare cu alte posturi

tehnologii, echipamente, alte resurse utilizate

posturi • tehnologii, echipamente, alte resurse utilizate Manager resurse umane caracteristici personale: Nivel de

Manager resurse umane

caracteristici personale:

Nivel de studii: studii superioare Cursuri de pregătire: Management, Resurse Umane, Psihologie, Legislaţie Experienţă:

- în specialitate: experienţă în domeniu min. 4 ani

- pe post: 2 ani experienţă pe post asemănător

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Manager resurse umane Rela ţ ii ierarhice :

Analiza postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Manager resurse umane Rela ţ ii ierarhice : este
Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Manager resurse umane Rela ţ ii ierarhice : este

Manager resurse umane

Relaţii ierarhice:

este subordonat Directorului General are în subordine:

specialist salarizare specialist recrutare referent resurse umane

Relaţii funcţionale:

directorii şi managerii firmei personalul de execuţie relaţii de colaborare: cu directorii/managerii departamentelor firmei

Relaţii de colaborare: cu directorii/managerii departamentelor firmei

…si altele…

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Inginer dezvoltare software nivel de studii: superioare pregatire

Analiza postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Inginer dezvoltare software nivel de studii: superioare pregatire
Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Inginer dezvoltare software nivel de studii: superioare pregatire

Inginer dezvoltare software

nivel de studii: superioare pregatire profesionala: Facultatea de Automatica si Calculatoare experienta:

- minimum 3 ani de programare in C++ - ……. cunostinte necesare

-

-

……

….

relatii ierarhice: relatii de colaborare: …. relatii de reprezentare : …si altele…

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Inginer proiectare hardware nivel de studii: superioare pregatire

Analiza postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Inginer proiectare hardware nivel de studii: superioare pregatire
Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Inginer proiectare hardware nivel de studii: superioare pregatire

Inginer proiectare hardware

nivel de studii: superioare pregatire profesionala: Facultatea de Automatica si Calculatoare experienta:

-

minimum 6 luni de lucru cu microcontrolere pe 8 si 16 biti,

-

……. cunostinte necesare

-

-

……

….

relatii ierarhice: relatii de colaborare: …. relatii de reprezentare : …si altele…

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Dupa ocuparea postului cautare continua de informatii despre

Analiza postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Analiza postului Dorina POPESCU & Adelina HAN Dupa ocuparea postului cautare continua de informatii despre conditiile

Dupa ocuparea postului

cautare continua de informatii despre conditiile de lucru, desfasurarea reala a activitatilor cu scopul optimizarii procesului de munca

nu este foarte agreata de salariati, deoarece acestia considera ca sunt “monitorizati”

Dorina POPESCU & Adelina HAN Definirea nevoilor de personal Descrierea postului - se reunesc datele

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Definirea nevoilor de personal

POPESCU & Adelina HAN Definirea nevoilor de personal Descrierea postului - se reunesc datele specificate in

Descrierea postului

- se reunesc datele specificate in fazele de proiectarea si analiza postului - se intocmeste fisa postului

Rol

si analiza postului - se intocmeste fisa postului Rol de informare a salariatului in legatura cu

de informare a salariatului in legatura cu sarcinile pe care le are de executat

de evaluare a prestatiilor salariatului

Utilizare:

La angajare

La integrarea profesionala

La evaluarea muncii angajatului

La sanctionarea abaterilor

La promovare

La transferuri

Fi ș a postului Dorina POPESCU & Adelina HAN descrie în termeni calitativi ș i

Fișa postului

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Fi ș a postului Dorina POPESCU & Adelina HAN descrie în termeni calitativi ș i cantitativi:

descrie în termeni calitativi și cantitativi:

- atribuțiile salariatului,

- condițiile de muncă,

- durata activității

- etc.

Denumirea postului trebuie să corespundă COR 2014 (Clasificarea ocupațiilor din România)

Nu există un format standard de redactare a fișei postului.

”Fisa postului ar trebui sa contina date minime despre:denumirea postului de munca, integrarea in structura organizatorica, responsabilitati, sarcini, activitati si actiuni specifice postului de munca, competentele postului de munca, contextul muncii, pregatirea necesara postului de munca, salariul si conditiile de promovare. ”

Sursa: http://www.ejobs.ro/legislatie/sectiune-Ghidulsaptamanii/articol- Cetrebuiesacontinafisapostului

Dorina POPESCU & Adelina HAN Pentru toate activitatile identificate anterior sa se realizeze (min 3
Dorina POPESCU & Adelina HAN Pentru toate activitatile identificate anterior sa se realizeze (min 3

Dorina POPESCU & Adelina HAN

Dorina POPESCU & Adelina HAN Pentru toate activitatile identificate anterior sa se realizeze (min 3 posturi):
Pentru toate activitatile identificate anterior sa se realizeze (min 3 posturi): - proiectarea postului: definire
Pentru toate activitatile identificate anterior
sa se realizeze (min 3 posturi):
- proiectarea postului: definire obiective; sarcini; competente,
responsabilitati, varianta de proiectare post
- analiza postului:
- identificare caracteristici personale
- stabilire conditii de munca: program, plasament, timp,
mijloacele de comunicare cu alte posturi, echipamente
- descrierea postului ⇒ fisa postului

Observatia 1: 1 post trebuie sa nu necesite cunostiinte de IT (de ex: manager, asistent

manager, secretara, manager resurse umane, inginer mecanic, contabil etc sa necesite cunostinte de IT.

),

2 posturi trebuie

Observatia 2: puteti sa va documentati pe net pentru intocmirea Fisei postului, dar NU folositi informatia in maniera copy/paste, ci incercati sa formulati singuri ideile/frazele astfel incat informatiile sa se potriveasca cu specificul “firmei virtuale”