Sunteți pe pagina 1din 8

Seminar 5

Criterii de convergent
a pentru
serii cu termeni pozitivi
P
Teorema 5.1 (Criteriul r
ad
acinii). Fie seria n1 un cu termeni pozitivi un > 0. Daca

exist
a limita limn n un = `. Atunci:
X
a) dac
a ` < 1 atunci seria
un este convergenta.
n1

b) dac
a ` > 1 atunci seria

un este divergenta.

n1

c) dac
a ` = 1 atunci criteriul este ineficient.
Teorema 5.2 (Criteriul raportului). Fie seria
= `. Atunci:
exist
a limita limn uun+1
n
a) dac
a ` < 1 atunci seria

n1

un cu termeni pozitivi un > 0. Daca

un este convergenta.

n1

b) dac
a ` > 1 atunci seria

un este divergenta.

n1

c) dac
a ` = 1 atunci criteriul este ineficient.
P
Teorema 5.3 (Criteriul lui Raabe-Duhamel). Fie seria n1 un cu termeni pozitivi un > 0.
Dac
a exist
a limita


un
1 = `,
lim n
n
un+1
atunci:
a) dac
a ` > 1 atunci seria

un este convergenta.

n1

b) dac
a ` < 1 atunci seria

un este divergenta.

n1

c) dac
a ` = 1 atunci criteriul este ineficient.
Teorema 5.4 (Criteriul de condensare P
al lui Cauchy).
P Daca (an )n0 este un sir descrescator
de numere reale pozitive atunci seriile n0 an si n0 2n a2n au aceeasi natura.

Probleme rezolvate
Problema 5.1. S
a se studieze natura seriei

n
 2
X
n 5n + 1
n=1

n2 4n + 2

SEMINAR 5. SERII CU TERMENI POZITIVI

Solutie 5.1. Calcul


am
n

n
 2
n(n+1)

n+1
n 5n + 1
lim
lim n un = lim
=
lim
1

= e n n2 4n+2 = e1 .
2
2
n
n
n n 4n + 2
n 4n + 2
P
Pentru c
a e1 < 1, rezult
a pe baza criteriului radacinii ca seria n=1 un este convergenta.
2

Problema 5.2. S
a se studieze natura seriei

n

X
n+1
.
7n + 6
n=1

Solutie 5.2. Calcul


am

lim


un = lim

n+1
7n + 6

n

1
n 7n

= lim

n+1
n + 76

n
.

Iar pentru c
a

lim

va rezulta c
a limn
convergent
a.

n+1
n + 67

n


1+

= lim

n

1
7

n+

=e

6
7

limn

1
7
n+ 6
7

= e7 ,

un = 0 e 7 = 0 < 1. Pe baza criteriului radacinii seria

Problema 5.3. S
a se studieze natura seriei

n=1

un este

X 2 nn+5
.
(3n + 7)n

n1

Solutie 5.3. Calcul


am

n
un =

Pentru c
a

lim

n
2 n n5
.
3n + 7

an = lim

an+1
an

n
rezult
a c
a limn n 2 =P
1 si limn n5 = 1. Atunci limn n un =

criteriului r
ad
acinii seria n=1 un este convergenta.
Problema 5.4. S
a se studieze natura seriei


X

cos

n=1

1
n

1
3

< 1. Pe baza

 n3
.

Solutie 5.4. Calcul


am

lim


un = lim

cos

1
n

 n2


 n2
2
1
1
1 + cos 1
= elimn (cos n 1)n .
n
n

= lim

Dar, folosind formula cos 2x 1 = 2 sin2 x, obtinemlim

cos


 2
1
sin2 2n
1
1
1
1
1 n2 = lim 2 sin2
n2 = lim

2n2 = .

2
1
n
n
n
2n
2n
2
2n

Rezult
a c
a

1
1
un = e 2 = < 1,
e
P
ceea ce demonstreaz
a pe baza criteriului r
adacinii ca n=1 un este o serie convergenta.X
1
n
Problema 5.5. S
a se studieze natura seriei
cos x +
, x R.
n
n=1

lim

3
Solutie 5.5. Fie un = cosn (x + 1/n). Avemp

1
= | cos x|.
lim n |un | = lim cos x +
n
n
n
P
Dac
a x 6= k, k Z atunci | cos x| < 1 si seria n=1 un este convergenta. Daca x = k
atunci


n 
n
1
1
k
un = cos k +
= (1) cos
n
n
este un sir care nu tinde la 0. Intr-adevar, conform problemei anterioare
n

2 1
1
1
1
= elimn (cos n 1)n n = e 2 0 = 1.
lim cos
n
n
P
Asadar, n cazul n care x = k, k Z, seria n=1 un este divergenta.
Problema 5.6. S
a se stabileasc
a natura seriei

X
n2
.
2n
n=1

Solutie 5.6. Calcul


am limita raportului
(n + 1)2
1
(n + 1)2 2n
un+1
2 = lim
= < 1.
= lim
n+1
n
n 2
n un
n
2n2
2
P
Conform criteriului raportului seria n=1 un este convergenta.
lim

X
(n!)2
Problema 5.7. S
a se stabileasc
a natura seriei
.
2n2
n=1

Solutie 5.7. Calcul


am
2

un+1
[n! (n + 1)]2
(n + 1)2
[(n + 1)!]2 2n

= lim
.
= lim
2
2 n2 = lim
2
(n+1)
2
(n+1)
n un
n (n!) 2
n 22n+1
n 2
(n!)
lim

Aplic
and de dou
a ori regula lui lHospital, obtinem
(n + 1)2
(x + 1)2
2(x + 1)
2
= lim
= lim 2x+1
= lim
= 0.
2n+1
x 22x+1
x 2
n 2
2 ln 2 x 22x+1 (2 ln 2)2
lim

Pe baza criteriului raportului seria dat


a este convergenta.
Problema 5.8. S
a se stabileasc
a natura seriei

en tg

n=1

a
,
2n

a > 0.

Solutie 5.8. Calcul


am
a
a
a
en+1 tg 2n+1
e tg 2n+1
un+1
2n
= lim
=
lim
a
a
n un
n
n
en tg 2n
tg 2an
2n+1

lim

a
2n+1
a
2n

e
< 1.
2

Conform criteriului raportului seria este divergenta.


Problema 5.9. S
a se stabileasc
a natura seriei

X
(ln n)n
.
n!
n=1

Solutie 5.9. Calcul


am raportul
un+1
[ln(n + 1)]n+1
n!
ln(n + 1)
=

un
(n + 1)!
(ln n)n
n+1

ln(n + 1)
ln n

n


n
ln n+1
ln(n + 1)
n
=
1+
.
n+1
ln n

SEMINAR 5. SERII CU TERMENI POZITIVI

Cu regula lui lHospital avem


1

ln(n + 1)
ln(x + 1)
= lim
= lim x+1 = 0.
n
x
x 1
n+1
x+1
lim

Iar

n

n ln n+1
ln n+1
1
1 n
n
n
= elimn ln n = elimn ln n ln(1+ n ) = 1.
lim 1 +
n
ln n
un+1
Limita raportului va fi lim
= 0 < 1, ceea ce arata ca seria este convergenta.
n un
Problema 5.10. S
a se stabileasc
a natura seriei

nn
, a > 0.
(a + 1)(2a + 1) . . . (na + 1)
n=1

Solutie 5.10. Calcul


am limita raportului
un+1
(n + 1)n+1
(a + 1)(2a + 1) . . . (na + 1)
= lim

n un
n (a + 1)(2a + 1) . . . (na + 1)[(n + 1)a + 1]
nn

n

n
n+1
n+1
n+1
1
e

= lim
= lim 1 +
= .
n
n
n
an + a + 1
n
an + a + 1
a
lim

Dac
a a > e atunci seria dat
a este convergenta. Daca a < e seria este divergenta. Daca a = e,
aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel
!
n


(en + e + 1)
1 + n1
un
lim n
1
1 = lim n
n
n
un+1
n+1
"
!
#

n

n
n
1
1
= lim
n
1+
e 1 + (e + 1) 1 +
1 .
n n + 1
n
n
Folosind limita tip

axn 1
xn

ln a, c
and xn 0, se obtine

!n1
1
1
lim n
1+
e 1 = lim n e1n ln(1+ n ) 1 = lim n 1 n ln 1 +
n
n
n
n
n
Folosind regula lui lHospital, rezult
a

1
x= n
1
1
x ln (1 + x)
1
= lim
1 ln (1 + x) = lim
lim n 1 n ln 1 +
n
x0 x
x0
n
x
x2
= lim

1
1+x


Atunci lim n
n

un
un+1

= lim

x
1
1

= .
1 + x 2x
2

2x

1
1
e+2
1 = + (e + 1) 1 =
< 1, ceea ce arata ca seria este di2
e
2e
x0

x0

vergent
a.
Problema 5.11. S
a se stabileasc
a natura seriei

1
(2n 1)!!

.
n+1
(2n)!!
n=1

Solutie 5.11. Calcul


am limita raportului
lim

un+1
1
[2(n + 1) 1]!! (n + 1)(2n)!!
= lim

n n + 2
un
[2(n + 1)]!!
(2n 1)!!
n + 1 1 3 5 . . . (2n 1)(2n + 1)
2 4 . . . (2n)
= lim

n n + 2
2 4 . . . 2n (2n + 2)
1 3 . . . (2n 1)
(n + 1)(2n + 1)
2n + 1
= lim
= lim
= 1.
n (n + 2)(2n + 2)
n 2(n + 2)

5
Aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel
un
2(n + 2)
3n
3
lim n
1 = lim n
1 = lim
= > 1.
n
n
n 2n + 1
un+1
2n + 1
2
Seria este convergent
a.
Problema 5.12. S
a se stabileasc
a natura seriei

a1+ 2 ++ n , a > 0.

n=1

Solutie 5.12. Calcul


am limita raportului
1

1
un+1
a1+ 2 ++ n+1
lim
= lim
= lim a n+1 = 1.
1
1
n un
n a1+ 2 ++ n
n

Aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel
1
a n+1 1 n
1
un
1 = lim

1 = lim n
= ln a.
lim n
1
1
n
n
n
un+1
n+1
n+1
a n+1
Dac
a ln a > 1 (ceea ce nseamn
a c
a a < 1e ) atunci seria este convergenta. Daca a >
1
seria este divergent
a. Dac
a a = e , atunci considerand vn = n1 , avem

1
e,

 1+ 12 ++ n1
eln n
1
1
1
= lim 1+ 1 ++ 1 = lim 1+ 1 ++ 1 ln n = > 0.
n e
n e
e
e
2
n
2
n
1
1
 1+ 2 ++ n

X
X
1
1
Conform criteriului comparatiei
are aceeasi natura cu seria
, adica
e
n
n=1
n=1
este divergent
a.
un
= lim n
lim
n
n vn

Problema 5.13. S
a se stabileasc
a natura seriei

X
a(a + 1) . . . (a + n 1)b(b + 1) . . . (b + n 1)
,
n! c(c + 1) . . . (c + n 1)
n=1

cu a, b, c > 0, numit
a seria hipergeometrica.
Solutie 5.13. Not
am cu un termenul general al seriei. Calculam limita raportului
lim

un+1
(a + n)(b + n)
= lim
= 1.
n
un
(n + 1)(c + n)

Aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel
un
(n + 1)(c + n)
n2 (c + 1 a b) + n (c ab)
lim n
1 = lim n
1 = lim
n
n
n
un+1
(a + n)(b + n)
(a + n)(b + n)
= c + 1 a b.
Dac
a c > a + b, seria este convergent
a. Daca c < a + b, seria este divergenta. Daca c = a + b,
ab
atunci demonstr
am prin inductie c
a un cn
, oricare ar fi n N, n 1. Pentru n = 1,
avem egalitate. Presupunem adev
arat
a inegalitatea pentru n si o demonstram pentru n + 1.
Folosind inegalitatea
(a + n)(b + n)
n(a + b c) + ab
ab
=1+
=1+
> 1,
n(c + n)
n(c + n)
n(c + n)
obtinem
(a + n)(b + n)
ab (a + n)(b + n)
ab
(a + n)(b + n)
ab

>
.
(n + 1)(c + n)
cn (n + 1)(c + n)
c(n + 1)
n(c + n)
c(n + 1)
P
ab
Din inegalitatea un cn
, rezult
a, conform criteriului comparatiei, ca seria n=1 un este
divergent
a.
un+1 = un

SEMINAR 5. SERII CU TERMENI POZITIVI

Problema 5.14. S
a se stabileasc
a natura seriei

1
a
a ,
(1
+
tg
a)(1
+
tg
2 ) . . . (1 + tg n )
n=1

 
.
a 0,
2

Solutie 5.14. Not


am cu un termenul general al seriei. Calculam limita raportului
un+1
1
= lim
n un
n 1 + tg
lim

a
n+1

= 1.

Aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel


a
tg n+1
a
a
un

1 = lim n tg
= lim
n = a.
lim n
a
n
n
n
un+1
n+1
n+1
n+1
Dac
a a (1, /2), seria este convergent
a. Daca a (0, 1), seria este divergenta. Daca a = 1,
1
atunci folosind inegalitatea1 : 1 + tg x < 1x
, pentru x (0, 1), obtinem
1
1
1 2
n1
1
=
.
1
1 > 1 + tg 1 2 3
n
n(1 + tg 1)
(1 + tg 1)(1 + tg 2 ) . . . (1 + tg n )
P
Conform criteriului comparatiei, n acest caz, seria n=1 un este divergenta.
un =

Problema 5.15. S
a se stabileasc
a natura seriei

1
, > 0.
n(ln
n)
n=2

Solutie 5.15. Vom aplica criteriul condensarii al lui Cauchy. Aratam pentru nceput ca sirul
an = n(ln1n) este descresc
ator. Calcul
am derivata functiei f (x) = x(ln1x) , x > 1.


1
+ ln x
0

1 1
f (x) = 2
= 2
.
(ln x) + x(ln x)
2
x (ln x)
x
x (ln x)+1
Pentru c
a f 0 (x) < 0, pentru orice x > 1, rezulta ca f este strict descrescatoare, ceea ce arata
c
a sirul (an )nN este descresc
ator. Seria

2n a2n =

n=2

2n

n=2

X
1
1
1 X 1
=
=
2n (ln 2n )
(n ln 2)
(ln 2) n=2 n
n=2

este convergent
a pentru > 1 si divergenta pentru 1, ceea ce arata ca seria data este
convergent
a pentru > 1 si divergent
a pentru (0, 1].
Problema 5.16. S
a se stabileasc
a natura seriei

X
logn a
, a > 0, a 6= 1.
log
an
n=2

Solutie 5.16. Vom aplica criteriul condensarii al lui Cauchy. Sirul


an =

logn a
1
=
2
loga n
(loga n)

este descresc
ator. Seria

X
n=2

2n a2n =

X
n=2

2n

1
2

(loga 2n )

X
2n
2
(loga 2) n=2 n2

este divergent
a pentru c
a termenul general nu tinde la 0
2n
2x
2x ln 2
2x (ln 2)2
=
lim
=
lim
=
lim
= +.
n n2
x
x x2
x
2x
2
lim

Deducem c
a seria dat
a n enunt este divergenta.
1 Inegalitatea este echivalent
a cu (1 x)(sin x + cos x) < cos x, care se obtine folosind monotonia functiei
f (x) = (1 x)(cos x + sin x) cos x. Intr-adev
ar, f 0 (x) = cos x sin x + (1 x)( sin x + cos x) + sin x.
Va rezulta f 0 (x) = x cos x (1 x) sin x < 0, pentru orice x (0, 1), ceea ce ne arat
a c
a f este strict
descresc
atoare pe (0, 1). Va rezulta c
a f (x) < f (0) = 0.

Probleme propuse
S
a se studieze natura seriilor
5.17.

X
n2

5.18.

1
.
(ln n)n

X
n1

5.19.

5.31.

n1

3n + 1
4n + 3

n2
5.32.

.
2

n+2

5.33.

X  2n + 1  2
3n + 2

n1

5.34.

5.35.

X  n + 1 + 1 n

5.22.
.
n+2+1
n1

X n 
5.23.
n+2

5.36.

5.37.

n3 +3n+1

n2 sin

.
2n
2

(2 e2 )(2 e) . . . (2 e n ).

X an n!
, a > 0.
nn

n1

5.38.

X 3n+1
5.24.
.
4nn

aln n , a > 0.

n1

n1

n1 2n

n1

n1

X (2n)!!
1
arctg n .
n!
3

n1

n1

5.25.

X 1 3 (2n 1)
.
2 5 (3n 1)

n1

X  n + 1 n 1
5.21.
.
n
3n

x R.

n1
n

5.20.

X xn
,
n!

n1

X  2n 1 n
n1

X (2n)!!
.
nn

5.39.
.

, a > 0.

n1

n1

5.26.

X
n1

5.27.

(4n)n

5.40.

p
.
(25n2 + 4n + 1)n+1

p
X
3

n1


2
X
a(a 1) . . . (a n + 1)
n
p
3
5.41.
(2n

1)
.
n3 + n2 + 1 n3 n2 + 1 .
(a + 1) . . . (a + n)
n1

n=1

5.28.

 3
X
1 + 2 3 + + n3

n3

n=1

5.29.

5.30.

n!

n
.

5.42.

X n ln n
.
n3 + 1

n1

.
10n+1

5.43.

X nln 2
.
(ln 2)n

5.44.

n1

X (2n)!
.
4n (n!)2

X
n1

n1

X
n1

ln n
.
n [(ln n)4 + 1]
1
, > 0.
n(ln n)(ln ln n)

Indicatii la problemele propuse


5.17. convergent
a; aplic
am criteriul r
adacinii; avem ` = 0
5.18. convergent
a; aplic
am criteriul r
adacinii; avem ` = 0
5.19. divergent
a; aplic
am criteriul r
ad
acinii; avem ` = q

5.20. convergent
a; aplic
am criteriul r
adacinii; avem ` = 23
5.21. convergent
a; aplic
am criteriul r
adacinii; avem ` = e/3

SEMINAR 5. SERII CU TERMENI POZITIVI

5.22. convergent
a; aplic
am criteriul r
ad
acinii; avem ` = 1/e
5.23. convergent
a; aplic
am criteriul r
ad
acinii; avem ` = 1; atunci folosim criteriul comparatiei;
n+2

1
rezult
a
cu inegalitatea e < 1 + n+1


n
n+2

n3 +3n+1


<

seria cu termenul

1
n3 +3n+1
n+2

n+1
n+2

n3 +3n+1
=

1+

1
n+1

1
n3 +3n+1 <

are aceeasi natura cu seria cu termenul

1
n3 +3n+1
n+2

, care este conver-

gent
a, vezi Problema 5.39.
5.24. convergent
a; aplic
am criteriul r
ad
acinii sau raportului; avem ` = 0
5.25. convergent
a; aplic
am criteriul r
ad
acinii sau raportului; avem ` = e32
5.26. convergent
a; aplic
am criteriul r
ad
acinii; avem ` = 4/5
5.27. convergent
a; aplic
am criteriul r
ad
acinii; avem ` = 2/3
5.28. convergent
a; aplic
am criteriul r
ad
acinii; avem ` = 1/2
5.29. divergent
a; aplic
am criteriul raportului; avem ` = +
5.30. divergent
a; aplic
am criteriul raportului; avem ` = 1/ ln 2
5.31. convergent
a; aplic
am criteriul raportului; avem ` = 2/e
5.32. convergent
a; aplic
am criteriul raportului; avem ` = 0
5.33. convergent
a; aplic
am criteriul raportului; avem ` = 2/3
5.34. convergent
a; aplic
am criteriul raportului; avem ` = 2/3
5.35. convergent
a; aplic
am criteriul raportului; avem ` = 1/2
5.36. convergent
a; aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel; avem ` = 2
5.37. aplic
am criteriul raportului; avem ` = a/e; daca a < e convergenta; daca a > e
divergent
a; dac
a a = e aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel; avem ` = 1/2; divergenta
5.38. aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel; avem ` = ln a; daca a > 1/e atunci divergenta;
ln n P
P
= n1 n1
dac
a a < 1/e atunci convergent
a; dac
a a = 1/e atunci seria initiala n1 1e
este divergent
a
5.39. aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel; daca a > 1 atunci ` = si seria este divergent
a; dac
a a < 1 atunci ` = + si seria data este convergenta; daca a = 1, atunci seria
initial
a este divergent
a
5.40. divergent
a; aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel; avem ` = 1/2
5.41. aplic
am criteriul lui Raabe-Duhamel; avem ` = 4a + 1; daca a < 0 divergenta; daca
a > 0 convergent
a; dac
a a = 0 seria dat
a este convergenta
5.42. convergent
a; aplic
am criteriul condensarii 5.43. convergenta; aplicam criteriul
condens
arii 5.44. aplic
am criteriul condensarii de doua ori succesiv; daca > 1 seria e
convergent
a; dac
a 1 seria este divergenta.