Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DE LECIE

STUDENT : Botescu Ana-Maria


DISCIPLINA: Institutiile Uniunii Europene
CLASA:
DATA:
DURATA:
TEMA: Tinerii in Uniunea Europeana
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: Analizarea posibilitilor personale de dezvoltare prin
raportarea la programele educaionale i de formare profesional oferite de Uniunea European

OBIECTIVE OPERAIONALE
Elevii trebuie s:
1.
2.
3.
4.

s numeasca institutiile UE si principalele obiective ale acesteia


s identifice strategiile UE privind tineretul
sa enumere principiile politicii europene de tineret
sa analizeze 2 programe europene pentru tineri

METODE: expunerea, problematizarea,explicatia, observatia, dezbaterea


MATERIALE DIDACTICE: plane cu institutiile UE( prezentare powerpoint), post-ituri( biletele cu initiativele), tabla, creta, coala A1, marker.

FEED-BACK: observarea sistematic


BIBLIOGRAFIE:
Tratatul privind Uniunea European i Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene

Cartea Alba a Comisiei Europene


Pactul european pentru tineret
www.edu.ro
www.tinact.ro
http://ec.europa.eu/