Sunteți pe pagina 1din 4

ACIZI CARBOXILICI si Derivatii lor functionali

Definitie:
1.
Acizii carboxilici sunt compusi organici care contin gruparea functionala carboxil. Formula generala
este:
O
R C
O H
2.

Derivatii functionali ai acizilor carboxilici reprezinta substantele organice care prin hidroliza
reformeaza acidul corespunzator. Derivatii functionali sunt:
Cloruri acide
Esteri
Anhidride acide
Amide
Nitrili
R
C
O
R'
R-CN
O
O
O
R-C
R-C
R
C
NH2
Cl
O
O
R-C
O

Clasificare. Nomenclatura. Izomerie.


Acizii carboxilici se clasifica in functie de:
 Natura radicalului organic R de care este legata gruparea carboxil: acizi saturati, nesaturati sau
aromatici.
 Numarul grupelor carboxil: acizi mono-, di-, policarboxilici.
Denumirea IUPAC se formeaza prin adaugarea sufixului oic la numele hidrocarburii corespunzatoare.
Dupa o alta nomenclatura, se adauga sufixul carboxilic la numele hidrocarburii corespunzatoare, in special
pentru acizii ciclici. Se folosesc si denumirile uzuale.
Acizii monocarboxilici saturati au formula generala CnH2nO2
Acizii dicarboxilici saturati au formula generala CnH2n-2O4
Denumirile unor acizi:
Formula structurala
H-COOH
CH3-COOH
CH3-CH2-COOH
CH3-(CH2)2-COOH
CH2=CH-COOH
CH3-CH=CH-COOH
CH2=C(CH3)-COOH
HOOC-COOH
HOOC-CH2-COOH
HOOC-(CH2)2-COOH
HOOC-(CH2)3-COOH
C6H5-COOH
C6H4(COOH)2 orto
C6H4(COOH)2 meta
C6H4(COOH)2 para
HOOC-CH=CH-COOH

Denumire IUPAC
Acid metanoic
Acid etanoic, acid metancarboxilic
Acid propanoic, acid etancarboxilic
Acid butanoic
Acid 2-propenoic
Acid 2-butenoic
Acid 2-metilpropenoic, acid 2-propencarboxilic
Acid etandioic
Acid propandioic
Acid butandioic
Acid pentandioic
Acid benzoic, acid benzencarboxilic
Acid 1,2-benzendicarboxilic
Acid 1,3-benzendicarboxilic
Acid 1,4-benzendicarboxilic
Acid butendioic

Denumire uzuala
Acid formic
Acid acetic
Acid propionic
Acid butiric
Acid acrilic
Acid crotonic (cis + trans)
Acid metacrilic
Acid oxalic
Acid malonic
Acid succinic
Acid glutaric
Acid benzoic
Acid ftalic
Acid izoftalic
Acid tereftalic
Acid maleic (cis)
Acid fumaric (trans)

In acizii cu catene ramificate sau avand substituienti, numerotarea pozitiilor incepe de la gruparea
carboxil, care are cea mai mare prioritate.
Prioritatea principalelor grupari finctionale scade in ordinea:
-COOH > -CH=O> -C=O-> -OH> -NH2> -CH=CH2> -CC-> C-C > X (F, Cl, Br, I)

H2C

H3C CH CH CH CH2 COOH

C CH CH2 COOH

CH3 CH3
acid 3,4-dimetil-4-penten-1-oic

OH Br C2H5
acid 4-bromo-3-etil-5-hidroxi-hexanoic

ACIZI GRASI = acizi monocarboxilici cu catena liniara si cu numar par de atomi de carbon (n4):
a. Saturati:
CH3-(CH2)2-COOH acidul butiric (butanoic)
.
CH3-(CH2)10-COOH acidul dodecanoic ( acid LAURIC)
CH3-(CH2)12-COOH acidul tertadecanoic (acid MIRISTIC)
CH3-(CH2)14-COOH acidul hexadecanoic (acid PALMITIC)
CH3-(CH2)16-COOH acidul octadecanoic (acid STEARIC)
b. Nesaturati:
CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH acidul 9-hexadecenoic (acid PALMITOLEIC cis)
CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH acidul 9-octadecenoic (acid OLEIC cis)
CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH acidul 9,11-octadecadienoic (acidul LINOLEIC)

Acizii carboxilici prezinta urmatoarele tipuri de izomerie:


de catena (exemplu: acidul pentanoic sau acidul valerianic si acidul 3-metilbutanoic sau acidul
izovalerianic)
de pozitie (exemplu: acizii ftalic, izoftalic si tereftalic)
geometrica (exemplu: acidul maleic si acidul fumaric)
HOOC

COOH
C

HOOC

H
C

acid cis-butendioic;
acid maleic

C
COOH

acid trans-butendioic;
acid fumaric

izomerie de functiune cu esterii, compusii hidroxicarbonilici, diolii ciclici.


Exemplu: Scrieti si denumiti toti acizii si esterii izomeri cu formula:
a.
C3H6O2
CH3-CH2-COOH acidul propanoic
H - C - O - CH2-CH3

metanoat de etil (formiat de etil)

CH3 - C - O - CH3
O

b.
c.
d.

etanoat de metal (acetat de metil)


C4H8O2
C5H10O2
C6H12O2

e.

C7H6O2
COOH

H-C-O -

acid benzoic
f.

si

formiat de fenil

C8H8O2

Metode de obtinere:
1.
Oxidarea energica la alchene, alcadiene, cicloalchene, cicloalcadiene: cu solutie acida de
KMnO4 sau K2Cr2O7
2.
Oxidarea acetilenei cu reactiv Bayer
3.
Oxidarea arenelor:
La nucleu: la benzen si la naftalina
a.
b.
La catena laterala: la toluen, etilbenzen si propilbenzen
4.
Hidroliza derivatiilor trihalogenati geminali: ex la cloroform, triclorofenilmetan
5.
Fermentatia acetica a etanolului
6.
Oxidarea energica a alcoolilor: exemple la etanol; 1,4-butandiol; 3 heptanol.
7.
Hidroliza derivatilor functionali ai acizilor carboxilici
a.
Hidroliza esterilor:
 In mediu acid: este reversibila => acid + alcool
 In mediu bazic: este ireversibila => sare + alcool
b.

Hidroliza clorurilor acide:

c.

Hidroliza amidelor:

d.

Hidroliza anhidridelor acide:

e.

Hidroliza nitrililor: R-CN + 2 H2O  R-COOH + NH3

8.

Oxidarea aldehidelor: aldehidele se pot oxida la acizii corespunzatori, pe cand cetonele


nu se pot oxida.

S-ar putea să vă placă și