Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdoli@isj.dj.edu.ro Web: www.islJli_,r_t}.u.m

NOTA NR.

f '/

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET

Va aducem la cuno~tinta urmatoarele:


Toate concursurile cuprinse in Calendarul Activitatilor Extra~colare se vor desfii~ura
FARA TAXA DE PARTICIPARE
Concursurile vor fi anuntate cu eel putin 7 zile inainte de data de desra~urare la
urmatoarea adresa de email simonachirita72@yahoo.com specificand: Titlul
activitatii, Data, Ora ~i Locul de desra~urare, in vederea participarii la desra~urarea
activitatii a unui reprezentant din partea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj.
~

Pe diploma se va face mentiunea ca activitatea se regase~te in C.A.E. avizat de


1\.1.KC.S. specificand pozitia, pagina ~i domeniul in care este cuprinsa activitatea.

INSPECTOR SCOL