Sunteți pe pagina 1din 3

CATRE:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


DIRECTIA REGIONALA VAMALA GALATI

Subsemnatul,..,cu domiciliul procesual


ales in ,in termen legal formulez
CONTESTATIE
Impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei privind
obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr./
..,precum

si

impotriva

procesului-verbal

nr.,acte administrative pe care

de

control

consider nelegale

si netemeinice din urmatoarele considerente:


In fapt,prin actele administrative anterior mentionate
s-a retinut in sarcina mea faptul ca as datora statului roman
suma de ...,prejudiciu cauzat prin introducerea
ilegala in circuitul comercial a unei cantitati de tigarete de

provenienta Republica Moldova si duty-free in perioada


01.06.2014-29.09.2014.
Apreciez faptul ca decizia de regularizare a fost emisa
in mod prematur si,pe cale de consecinta,este nelegala,din
moment ce dosarul penal in cadrul caruia sunt cercetat
pentru savarsirea infractiunii de .se afla in curs de
desfasurare.
Asadar,sumele
administrative

nu

la

care

se

reprezinta

face

referire

creante

in

actele

certe,lichide

si

exigibile,din moment ce nu s-a stabilit de catre o instanta de


judecata penala in mod definitiv faptul ca ma fac vinovat de
savarsirea unei fapte de natura penala producatoare de
prejudiciu.
In

mod

nejustificat

este

inlaturata

prezumtia

de

nevinovatie in ceea ce ma priveste.Mai mult ,prin emiterea


in mod prematur a actelor administrative,este incalcat art.6
CEDO,care-mi asigura accesul la un proces echitabil.
Prin emiterea celor doua acte administrative ,practic s-a
stabilit,in ceea ce ma priveste,vinovatia pentru faptele
retinute in sarcina mea si am fost condamnat in lipsa unei
hotarari judecatoresti.
Presupunand
presupusului

ca

prejudiciu

se

va

proceda

la

si,ulterior,instantele

recuperarea
penale

vor

statua faptul ca nu ma fac viovat de savarsirea unei fapte de


natura penala,cum anume voi putea eu recupera daunele

pentru beneficiul nerealizat in ceea ce priveste sumele ce


mi-au fost percepute cu titlu de prejudiciu???
In mod evident ne aflam in prezenta unor acte
administrative
admiterea

nelegale

prezentei

,motiv

pentru

contestatii

care

si,pe

va

solicit

cale

de

consecinta,anularea deciziei pentru regularizarea situatiei


privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr./..si a procesului-verbal de control nr.

DATA:

Semnatura,