Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE NATIONALA 2015 SIMULARE EVALUARE.

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA LIMBA I LITERATURA ROMN
I. STATUTUL DISCIPLINEI
Prin evaluarea naional la limba i literatura romn, n evaluarea unitilor de coninut care privesc
domeniul limba romn (Elemente de construcie a comunicrii), se are n vedere viziunea comunicativpragmatic, abordarea funcional i aplicativ a elementelor de construcie a comunicrii, cu accent pe
identificarea rolului acestora n construirea mesajelor i pe utilizarea lor corect i adecvat n propria
exprimare scris. Sarcinile de lucru vizeaz exerciii de tip analitic (de recunoatere, de grupare, de
motivare, de descriere, de difereniere) i de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de
construcie), de subliniere a valorilor stilistice i de evideniere a aspectelor ortografice i de punctuaie, n
situaiile care impun o asemenea abordare.
n evaluarea unitilor de coninut ale domeniului lectur, sarcinile de lucru implic cerine care privesc
nelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trsturi generale i
particulare ale textului i exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum i redactarea de
ctre elev a unor compuneri viznd scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de
personaj, comentarea sumar a unor secvene, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de
vedere privind ideile sau structurarea textului etc.). De asemenea, sarcinile de lucru vor avea n vedere
evaluarea competenelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentat a unui punct de
vedere privind textul studiat sau la prima vedere, motivarea apartenenei la un gen literar sau la o specie
literar), reflexive i imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidenierea
trsturilor unui obiect ntr-o descriere, scurte naraiuni, continuarea logic a unor dialoguri etc.)
Pentru competenele de receptare i de producere a mesajelor orale, profesorii vor organiza activiti
specifice i vor realiza evaluarea de parcurs a progresului elevilor.
II. COMPETENE DE EVALUAT
Tabelul de mai jos cuprinde competenele generale care vizeaz receptarea i producerea mesajelor scrise
din programa colar pentru clasa a VIII-a (Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n
scopuri diverse; Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse), detalierile lor n competenele specifice i coninuturile asociate,
din programele colare pentru clasele a V-a a VIII-a.
1. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse
dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date
dovedirea nelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerine date
idei principale, idei secundare; ordinea logic i temporal a ideilor/ a ntmplrilor dintr-un text;
moduri de expunere (naraiune, descriere, dialog);
structuri n textele epice (logica aciunii, timp, spaiu, modaliti de caracterizare a personajelor, relaiile
dintre personaje, naratorul) i lirice (concordana dintre forma grafic a poeziei i ideea transmis de
aceasta, eul liric);
subiectul operei literare, momentele subiectului;
procedee de expresivitate artistic n textele studiate (figuri de stil: personificarea, alegoria, repetiia
fonetic/ aliteraia, metafora, hiperbola, epitetul, comparaia, repetiia, enumeraia, antitez);
sensul propriu i sensul figurat al unor cuvinte ntr-un context dat;
elemente de versificaie (msura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa);
trsturile specifice genului epic, liric i dramatic n opere literare studiate sau n texte la prima vedere;

trsturi ale speciilor literare: schia, basmul popular, pastelul, fabula, nuvela, romanul, doina popular,
balada popular;
texte literare (populare i culte aparinnd diverselor genuri i specii); texte nonliterare;
1.2
sesizarea corectitudinii i a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de mbogire a
vocabularului i a categoriilor semantice studiate, a ortografiei i punctuaiei
arhaisme, regionalisme i neologisme; cuvinte derivate, compuse sau obinute prin schimbarea valorii
gramaticale/conversiune;
categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; construcii
pleonastice; sensurile cuvintelor n contexte diferite;
mijloacele interne de mbogire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii
gramaticale/conversiunea), familia de cuvinte; mijloacele externe de mbogire a vocabularului;
ortografierea diftongilor, a triftongilor i a vocalelor n hiat;
desprirea cuvintelor n silabe;
semne de punctuaie: punctul, virgula, dou puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul ntrebrii, semnul
exclamrii, cratima, punctul i virgula, linia de pauz;
semne ortografice: cratima, punctul;
valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical i morfosintactic) ntr-un text dat; elemente de
limb i de stil n textul literar; figurile de stil, versificaia;
categorii morfologice specifice prilor de vorbire (conform programelor colare pentru clasele a V-a a
VIII-a): prile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) i
neflexibile (adverbul, prepoziia, conjuncia, interjecia); relaii i funcii sintactice;
elemente de sintax a propoziiei i a frazei (probleme de acord; funcii sintactice; tipuri de propoziii
principale i subordonatele indicate de programa colar; propoziia regent, elementul regent, cuvintele i
construciile incidente; relaii sintactice; topic i punctuaie; valori stilistice ale folosirii acestora n textul
dat);
1.3 identificarea valorilor etice i culturale ntr-un text, cu exprimarea impresiilor i preferinelor
elemente etice i culturale n texte literare i nonliterare i exprimarea propriei atitudini fa de acestea;
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de
realizare, cu scopuri diverse
Competene specifice
Coninuturi asociate
2.1 redactarea diverselor texte, cu scopuri i destinaii diverse, adaptndu-le la situaia de comunicare
concret
elemente de redactare a unor compuneri pe o anumit tem/urmrind un plan dat sau conceput de elev;
prile componente ale unei compuneri; organizarea planului unei compuneri pe o tem dat; structurarea
detaliilor n jurul ideii principale; dispunerea n pagin a diverselor texte; scrierea ngrijit, lizibil i
corect;
redactarea unor texte reflexive i imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente
cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidenierea unor trsturi ale unui obiect (peisaj,
oper de art, persoan)- ntr-o descriere;
redactarea unor scurte naraiuni; continuarea unor dialoguri; redactarea unor texte argumentative
(susinerea preferinelor i a opiniilor); redactarea unor compuneri avnd ca suport texte literare studiate
sau la prima vedere rezumat, caracterizare de personaj;

motivarea apartenenei unui text studiat sau la prima vedere la o specie literar sau la un gen literar;
prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvene din texte la prima vedere, pe baza unor cerine
date (de exemplu: elemente de structur a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de versificaie
etc.) sau prin exprimarea argumentat a opiniei personale privind structura textului, semnificaia titlului,
procedeele de expresivitate artistic nvate i semnificaia/mesajul textului dat;
exprimarea argumentat a unui punct de vedere privind un text studiat sau textul la prima vedere;
aprecieri personale referitoare la fragmente din textele studiate sau la prima vedere;
2.2
utilizarea n redactarea unui text propriu a cunotinelor de lexic i de morfosintax, folosind adecvat
semnele ortografice i de punctuaie
elemente de lexic studiate n clasele V VIII;
aplicarea corect a cunotinelor de morfosintax n exprimarea scris;
folosirea corect a semnelor de punctuaie la nivelul propoziiei i al frazei (coordonare, subordonare,
inciden);
enunul, fraza, pri de propoziie i propoziii studiate (predicatul i propoziia subordonat predicativ,
subiectul i propoziia subordonat subiectiv; atributul i propoziia subordonat atributiv; complementul
direct i propoziia subordonat completiv direct; complementul indirect i propoziia subordonat
completiv indirect; complementele circumstaniale i propoziiile subordonate circumstaniale
corespunztoare (de loc, de timp, de mod, de cauz, de scop); propoziia subordonat circumstanial
condiional, concesiv, consecutiv; expansiunea i contragerea.