Sunteți pe pagina 1din 8

LEGE Nr.

58 din 17 iunie 1995 pentru modificarea si completarea articolului 25 din Legea


arendarii nr. 16/1994
EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 124 din 21 iunie 1995 Parlamentul Romaniei
adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC.
Articolul 25 din Legea arendarii nr. 16/1994 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele fizice, carora le-a fost stabilita calitatea de actionar in baza prevederilor art. 36 din
Legea nr. 18/1991, pot opta, pina la data de 1 octombrie 1995, pentru calitatea de locator, in
conditiile legii."
2. Dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
"Societatile comerciale agricole vor incunostinta in scris, pina la data de 1 septembrie 1995, pe
actionarii care nu si-au manifestat optiunea in sensul prevederilor alin. 1, despre termenul limita
pentru comunicarea optiunii."
3. Alineatele 2, 3 si 4 ale articolului 25 devin alineatele 3, 4 si 5 ale aceluiasi articol.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 5 iunie 1995, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE Aceasta lege a fost
adoptata de Senat in sedinta din 5 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI ION SOLCANU ------------------LEGE nr.65 din 25 martie 1998
pentru modificarea i completarea Legii arendarii nr.16/1994
Textul actului publicat n M.Of. nr. 126/26 mar. 1998
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. - Legea arendrii nr. 16/1994, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.91
din 7 aprilie 1994, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 2. - Prin arendare se nelege contractul ncheiat ntre proprietar, uzufructuar sau alt
deintor legal de bunuri agricole, denumit arendator, i arenda, cu privire la exploatarea
bunurilor agricole pe o durat determinat i la un pre stabilite de pri."
2. Articolul 3 alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Arendarea se face prin contract scris, ncheiat ntre arendator, pe de o parte, i
arenda, pe de alt parte. Prile contractante pot fi persoane fizice sau juridice."
3. Articolul 3 alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
"(2) Arendaii, persoane fizice, pot fi ceteni romni, indiferent dac au domiciliul n ar sau n
strintate."
4. La articolul 3, dup alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu urmtorul cuprins:
"(21) Persoanele fizice prevzute la alineatul precedent trebuie s aib pregtire de specialitate
agricol, practic agricol sau un atestat de cunotine agricole i s prezinte garaniile solicitate
de arendatori. Atestatul va fi eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii i
Alimentaiei."
5. Articolul 3 alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:

"(3) Arendaii, persoane juridice, pot fi persoane juridice romne, cu sediul n Romnia, inclusiv
cele cu capital parial sau integral strin."
6. La articolul 3, dup alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu urmtorul cuprins:
"(31) Persoanele juridice prevzute la alineatul precedent trebuie s aib ca obiect de activitate
exploatarea bunurilor agricole i s prezinte garaniile solicitate de arendator."
7. Articolul 4 alineatul (2) se abrog.
8. Articolul 5 litera f) va avea urmtorul cuprins:
"f) rspunderile fiecrei pri; orice suprafa de teren sau orice alt bun agricol ce se va reine de
ctre arendator se va specifica separat n contract;"
9. Articolul 7 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 7. - Durata arendrii se stabilete de ctre pri n contractul de arendare."
10. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Arendatorul este obligat s predea bunurile arendate n termenul i n condiiile
stabilite, s garanteze pe arenda de eviciune total sau parial i s execute toate celelalte
obligaii asumate prin contract."
11. Articolul 8 alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
"(3) Arendatorul are dreptul de a controla oricnd modul n care arendaul administreaz
bunurile arendate."
12. Articolul 10 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 10. - Impozitele i taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt n
sarcina arendatorului."
13. Articolul 13 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 13. - Plata arendei se face potrivit nelegerii prilor contractante i se execut la termenele
i la locul stabilite n contract."
14. Articolele 15, 16, 17 i 19 se abrog.
15. Dup articolul 21 se introduce articolul 211 cu urmtorul cuprins:
"Art. 211. - Cu acordul scris al arendatorului, arendaul poate s cesioneze contractul de arendare
soului, coparticipant la exploatarea bunurilor agricole, sau descendenilor si care au mplinit
vrsta majoratului."
16. Dup articolul 25 se introduce articolul 251 cu urmtorul cuprins:
"Art. 251. - (1) Contractul de arendare poate continua n cazul decesului arendatorului sau al
arendaului. Pentru aceasta, motenitorii majori trebuie s comunice n scris inteniile lor i s
obin acordul scris al celeilalte pri, n termen de 30 de zile de la data decesului.
(2) Motenitorii arendaului pot conveni s continue n comun exploatarea bunurilor agricole
arendate de autorul lor sau pot s desemneze pe unul dintre ei s continue exploatarea acestor
bunuri. n lipsa acordului, fiecare dintre motenitori poate cere judectoriei n a crei raz
teritorial se afl bunul agricol ca, prin ordonan preedinial, s desemneze pe unul dintre ei
pentru continuarea contractului de arendare.
(3) Motenitorii arendatorului ori ai arendaului, dup caz, la data rmnerii definitive sau
irevocabile a hotrrii judectoreti, au obligaia s ncunotineze consiliul local cu privire la
noile pri n contractul de arendare."
Art. II. - Legea arendrii nr. 16/1994, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu
cele aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dnduse articolelor i alineatelor o nou numerotare.
Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputailor i de Senat n edina comun din 25
februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR ANDREI IOAN CHILIMAN
p. PREEDINTELE SENATULUI CRISTIAN DUMITRESCU
Bucureti, 25 martie 1998. Nr. 65.

LEGE nr.350 din 10 iulie 2003


privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea
Legii arendrii nr. 16/1994
Textul actului publicat n M.Of. nr. 526/22 iul. 2003
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. - Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr.157 din 7 noiembrie 2002 pentru
completarea Legii arendrii nr. 16/1994, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr.850 din 25 noiembrie 2002, cu urmtoarele modificri i completri:
1. Titlul ordonanei de urgen va avea urmtorul cuprins:
"ORDONAN DE URGEN
pentru modificarea i completarea Legii arendrii
nr. 16/1994"
2. La articolul unic, naintea punctului 1, care devine punctul 2, se introduce punctul 1 cu
urmtorul cuprins:
"1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmtorul cuprins:
Art. 4. - (1) Regiile autonome, institutele i staiunile de cercetare i producie agricol care au n
administrare terenuri proprietate public nu pot da n arend bunurile agricole prevzute la art. 1
alin. (2), sub sanciunea nulitii absolute a actelor ncheiate."
3. La articolul unic punctul 1, devenit punctul 2, alineatul (2) al articolului 5 va avea
urmtorul cuprins:
"(2) Prile vor include n contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care
sunt n sarcina arendaului."
4. La articolul unic, dup punctul 2, devenit punctul 3, se introduc patru puncte noi,
punctele 21-24, cu urmtorul cuprins:
"21. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmtorul cuprins:
(2) Arendaul are obligaia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar, n condiiile
stabilite n contract, de a menine potenialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la
ncetarea contractului, de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiii pe
teren, de a plti arenda la termenele i n modalitile stabilite, precum i de a executa toate
obligaiile contractuale.
22. Alineatul (2) al articolului 12 va avea urmtorul cuprins:
(2) Fiecare parte contractant este obligat s ntiineze n scris cealalt parte, cu cel puin 3 luni
nainte de expirarea contractului, despre intenia sa de a rennoi sau de a nu rennoi contractul de
arendare.
23. Articolul 18 va avea urmtorul cuprins:
Art. 18. - Funcionarii publici i salariaii cu funcii de conducere din cadrul regiilor autonome
cu profil agricol, al institutelor i staiunilor de cercetare i producie agricol care au n
administrare terenuri agricole proprietate public nu pot lua n arend bunurile agricole
prevzute la art. 1.
24. Articolul 251 va avea urmtorul cuprins:
Art. 251. - (1) Contractul de arendare poate continua n cazul decesului arendatorului sau al
arendaului. Pentru aceasta, motenitorii majori ai arendaului sau, dup caz, motenitorii
proprietarului trebuie s comunice n scris inteniile lor i s obin acordul scris al celeilalte
pri, n termen de 30 de zile de la data decesului.
(2) Motenitorii arendaului pot conveni s continue n comun exploatarea bunurilor agricole
arendate de autorul lor sau pot s desemneze pe unul dintre ei s continue exploatarea lor. n
lipsa acordului, motenitorii proprietarului pot s desemneze pe unul dintre urmaii arendaului,
care ndeplinete condiiile prevzute la art. 3 alin. (2) i (21), s continue contractul de arendare.
(3) Motenitorii arendatorului ori ai arendaului, dup caz, au obligaia ca n termen de 30 de zile
s ntiineze consiliul local cu privire la noile pri n contractul de arendare."

5. La articolul unic punctul 3, devenit punctul 4, articolul 252 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 252. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 20 constituie contravenie i se sancioneaz cu
amend de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.
(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de persoanele mputernicite ale
direciei generale pentru agricultur i industrie alimentar.
(3) Dispoziiile Ordonanei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile ulterioare, sunt
aplicabile.
(4) Arendatorul are dreptul la daune i la restabilirea situaiei anterioare."
Art. II. - Legea arendrii nr. 16/1994, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.91
din 7 aprilie 1994, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta
lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou
numerotare.
Aceast lege a fost adoptat de Senat n edina din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei.
p. PREEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TRCIL
Aceast lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 24 iunie 2003, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Bucureti, 10 iulie 2003.
Nr. 350.
PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR SENATUL
LEGE
pentru modificarea i completarea Legii arendrii nr.16/1994
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. - Legea arendrii nr.16/1994, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr.91 din 7 aprilie 1994, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
Art.3.- (1) Arendarea se face prin contract scris, al crui model este prevzut n anex,
ncheiat ntre arendator, pe de o parte, i arenda, pe de alt parte. Prile contractante pot fi
persoane fizice sau juridice.
2. Dup articolul 252 se introduce articolul 253 cu urmtorul cuprins:
Art.253 .- Anexa face parte integrant din prezenta lege.
3. Dup articolul 26 se introduce anexa cu urmtorul cuprins:

ANEX
nregistrat la Consiliul Local al.
Judeul
Sub nr. din
CONTRACT DE ARENDARE
Capitolul I
Prile contractului
Art.1.- Contractul de arendare se ncheie i se execut pe baza prevederilor Legii arendrii
nr.16/1994, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art.2.- 1. ntre domnul (a), domiciliat n.., posesor al
B.I./C.I. seria. nr.., eliberat de ..la data de, titular al
dreptului de proprietate, conform titlului de proprietate nr din..sau,
dup caz, conform hotrrii judectoreti nr. din.; sau procesului-verbal
de punere n posesie nr.. din; sau actului de partaj nr
din.; etc. sau
S.C. (asocia ia agricol, etc.) .. cu sediul n
localitatea.., avnd nr. de nregistrate la Oficiul Registrului Comer
ului, cod unic de nregistrare
i atribut fiscal R:
., reprezentat prin domnul (a), denumit n continuare
ARENDATOR i Domnul (a)., domiciliat n , posesor al
B.I./C.I. seria.. nr. eliberat de..la data de.,
sau S.C. (asocia ia agricol, etc.) .cu sediul n localitatea , avnd nr.
de nregistrare la Oficiul Registrului Comer ului., cod unic de
nregistrare..i atribut fiscal
R:.., reprezentat prin domnul (a)
., denumit n continuare ARENDA a intervenit prezentul contract de
arendare.
n cazul persoanelor juridice se menioneaz datele de identificare, precum i date ale
persoanei care o reprezint.
Capitolul II
Obiectul contractului
Art.3.- (1) Obiectul contractului de arendare l constituie terenul n suprafa de.ha,
situat n extravilanul (intravilanul) localitii .., judeul ., n
tarlaua.., parcela, avnd urmtoarele vecint i: N..,
S, E.., V..
(2) Categoria de folosin a terenului n suprafa de..ha, ce face obiectul
contractului de arendare este aceea de..
(3) Pe data ncheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendaul recunoate
c a primit suprafaa deha teren.
Capitolul III
Scopul arendrii
Art.4.- Terenul arendat va fi folosit de ctre arenda doar n scopul exploatrii agricole.
Capitolul IV
Durata contractului
Art.5.- (1) Prezentul contract de arendare se ncheie pentru o durat deani, ncepnd
de la data dei pn la data de.
(2) n temeiul art.12 din Legea arendrii nr.16/1994, cu modificrile i completrile
ulterioare, contractul de arendare poate fi rennoit prin acordul scris al pr ilor.

Capitolul V
Nivelul arendei, modalit i i termene de plat
Art.6.- (1) Nivelul arendei este de..(cantitate produse, produse i bani sau
numai bani).
(2) Plata arendei n natur se face imediat dup recoltarea culturii, dar nu mai trziu de 45
zile. Produsul livrat de ctre arendator va corespunde din punct de vedere calitativ.
(3) Plata arendei n bani se face la un pre stabilit prin nelegerea pr ilor. Plata se face
pn la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata n bani se va face direct la sediul
arendaului sau prin mandat potal la adresa arendatorului.
(4) Contractele de arendare ncheiate n scris i nregistrate la consiliul local constituie titluri
executorii pentru plata arendei la termenele i n modalit ile stabilite n contract.
(5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor
factori naturali (calamit i). Arendaul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor mpotriva
unor factori de risc.
(6) Pr ile sunt obligate s notifice primriei la care a fost nregistrat contractul de arendare
orice modificare a nivelului arendei.
Capitolul VI
Drepturile i obliga iile prilor
Art.7.- Drepturile i obliga iile arendatorului sunt urmtoarele:
a) s predea terenul agricol arendaului la termen i n condi iile stabilite de prezentul
contract;
b) s garanteze pe arenda de evic iune total sau par ial, precum i de viciile ascunse ale
lucrului pe care l arendeaz;
c) s nu ia nici un fel de msuri n legtur cu exploatarea terenului arendat, de natur s-l
tulbure pe arenda;
d) s controleze oricnd modul n care arendaul exploateaz terenul arendat. Pe timpul
controlului, arendatorul va fi nso it de arenda sau de un mputernicit al acestuia;
e) n caz de tulburri ale ter ilor n exploatarea normal a terenului, s ac ioneze mpreun cu
arendaul, potrivit legii, pentru ncetarea actelor de tulburare;
f) s plteasc taxele i impozitele datorate pentru terenurile arendate;
g) s l ncunotineze n scris pe arenda de inten ia sa de a rennoi sau nu contractul cu cel
pu in un an nainte de a expira prezentul contract;
h) s primeasc, la ncetarea contractului, terenul care a fcut obiectul acestuia.
Art.8.- Drepturile i obliga iile arendaului sunt urmtoarele:
a) s primeasc terenul arendat la termen i n condi iile stabilite de prezentul contract;
b) s ntrebuineze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, n condiiile stabilite prin
contract;
c) s men in poten ialul de produc ie i s nu degradeze terenul arendat;
d) s nu schimbe categoria de folosin a terenului arendat fr acordul scris al arendatorului;
e) s plteasc arenda la termenul i n condi iile prevzute la cap.V;
f) s cear acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investi ii pe teren;
g) s suporte taxele de redactare i nregistrare a contractului;
h) n vederea recuperrii daunelor produse de calamit i naturale, s ncheie contracte de
asigurare a culturilor, pe care le nfiineaz pe terenul arendat;
i) s comunice arendatorului i s solicite acestuia s intervin n cazurile n care este tulburat
de ter i n exploatarea terenului arendat;
j) s ncunotineze n scris pe arendator de inten ia sa de a rennoi sau nu contractul cu cel
pu in un an nainte de a expira prezentul contract;

k) la ncetarea contractului, are obliga ia de a restitui terenul arendat n starea n care l-a
primit de la arendator;
l) s plteasc impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
m) are dreptul de preemp iune, n cazul nstrinrii prin vnzare de ctre arendator a
terenului prevzut prin prezentul contract.
Capitolul VII
Rspunderea
Art.9.- (1) n caz de neexecutare culpabil a obliga iilor de ctre una din pr i, contractul se
consider reziliat de drept fr interven ia instanei.
(2) Pentru neplata la timp a arendei, arendaul va plti penalit i de ntrziere n procent
de..% pe zi din suma datorat.
Capitolul VIII
ncetarea contractului
Art.10.- (1) Contractul nceteaz de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat
terenul.
(2) n cazul mor ii arendatorului sau a arendaului, contractul va continua dac motenitorii
majori vor comunica n scris inten iile lor n acest sens i vor avea acordul scris al celeilalte pr
i, n termen de 30 de zile de la data decesului, conform art.25 din Legea arendrii nr.16/1994,
cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Contractul de arendare poate fi cesionat soului/so iei coparticipant la exploatarea
terenului arendat sau descenden ilor lor care au mplinit vrsta majoratului, conform art.21 din
Legea arendrii nr.16/1994, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) La data ncetrii contractului, acesta poate fi rennoit prin acordul pr ilor, cu respectarea
prevederilor Legii arendrii nr.16/1994, cu modificrile i completrile ulterioare.
Capitolul IX
Alte clauze
Art.11.- (1) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru i cele privind autentificarea acestui
contract se suport de ctre arenda.
(2) Comunicrile judiciare i extrajudiciare n legtur cu prezentul contract se vor face la
domiciliul pr ilor.
(3) Eventualele nenelegeri se vor rezolva pe cale amiabil, n caz contrar fiind supuse solu
ionrii instanelor de judecat.
(4) Arendaul este exonerat de la plata arendei n cazuri de for major (ex.: radia ii, rzboi,
cutremure devastatoare, care afecteaz terenul arendat).
ncheiat astzi.., n 3 (trei) exemplare din care unul la arendator, unul la arenda i unul la
Consiliul local unde a fost nregistrat contractul.
ARENDATOR,
ARENDA,

..

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor articolului 75


i ale articolului 76 alineatul (1) din Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
PREEDINTELE SENATULUI Miron Tudor Mitrea Nicolae Vcroiu
Bucureti, 31 mai 2006 Nr. 223

ORDONAN DE URGEN nr.157 din 7 noiembrie 2002


pentru completarea Legii arendrii nr. 16/1994
Textul actului publicat n M.Of. nr. 850/25 noi. 2002
n temeiul art. 114 alin. (4) din Constituie,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
Articol unic. - Legea arendrii nr. 16/1994, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr.91 din 7 aprilie 1994, cu modificrile i completrile ulterioare, se completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 5, dup alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmtorul cuprins:
(2) Prile vor include n contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care
sunt n sarcina arendaului, n vederea recuperrii daunelor produse de calamiti naturale.
2. La articolul 6, dup alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmtorul cuprins:
(5) Contractele de arendare ncheiate n scris i nregistrate la consiliul local constituie titluri
executorii pentru plata arendei la termenele i n modalitile stabilite n contract.
3. Dup articolul 251 se introduce articolul 252 cu urmtorul cuprins:
Art. 252. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (21) i ale art. 20 constituie contravenie i
se sancioneaz cu amend de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii
procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din minimul amenzii
prevzute la alin. (1), agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesulverbal.
(3) Contraveniilor prevzute la alin. (1) li se aplic prevederile Ordonanei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
180/2002.
(4) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la alin. (1) se fac de ctre
persoanele mputernicite n acest sens de Ministerul Agriculturii, Alimentaiei i Pdurilor sau de
Ministerul Administraiei Publice.
PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE
Contrasemneaz:
Ministrul agriculturii, alimentaiei i pdurilor, Ilie Srbu
Ministrul administraiei publice, Octav Cozmnc
Ministrul finanelor publice, Mihai Nicolae Tnsescu
Bucureti, 7 noiembrie 2002.
Nr. 157.