Sunteți pe pagina 1din 4

DEMOLARE

CUPRINS
204.1.
204.2.
204.3.
204.4.
204.5.

Descriere
Materiale
Echipament
Metoda de constructie
Controlul Calitatii

204 - 2
204 - 2
204 - 2
204 - 2
204 - 4

204.1. Descriere
Aceasta lucrare va consta din mutarea integrala sau partiala si dispunerea satisfacatoare a
tuturor cladirilor, podurilor, podetelor, gardurilor, structurilor, imbracamintilor asfaltice vechi,
conducte abandonate si orice alte obstacole cu exceptia obstacolelor care trebuie mutate si
dispuse ca fiind alte articole in Contract. Va include de asemenea recuperarea materialelor
desemnate si umplerea santurilor, gaurilor si puturilor rezultate.
Aceasta lucrare, cand este specificat, va consta de asemenea in mutarea traficului si a
semnelor de circulatie si a altor semne si trimiterea acestora la DRDP local, intr-o maniera
aprobata de Consultant. Aceasta lucrare va consta de asemenea in mutarea articolelor
abandonate si restaurarea amplasamentului pentru a le potrivi conditiilor inconjuratoare.
Atunci cand propunerea nu include articole platite pentru mutarea structurilor si a blocajelor asa
cum au fost scoase din acesta sectiune o asemenea lucrare va fi executata sub sectiunea
Lucrari de terasamente pentru drumuri sau Lucrari de terasamente pentru structuri.
204.2. Materiale
Materialele rezultate din demolari si specificate in contract sunt proprietatea Angajatorului
si trebuie depozitate in zine de depozitare temporare pana cand vor fidesemnate de catre
Consultant.
204.3. Echipament
Echipamentul va fi conform descrierii din raportului metodei Contractorilor si aprobat de catre
Consultant.
Tot echipamentul, unelte si masini folosite pentru a folosi materialele si a executa orice parte a
lucrarii va fi subiectul aprobarii Consultantului inainte de inceperea lucrarilor, si de cate ori este
gasit nesatisfacator, va fi schimbat sau imbunatatit dupa cum este cerut. Tot echipamentul,
uneltele, masinile si containerele folosite vor trebui pastrate curate si mentinute intr-o conditie
satisfacatoare.
204.4. Metoda de Constructie
(a) Generalitati
Contractorul va demola, muta si dispune de toate cladirile si fundatiile, structurile,
gardurile si alte blocaje, de orice portiuni care sunt in sectiunea de drum, cu exceptia
utilitatilor si a acelea pentru care alte necesitati au fost executate pentru mutare. Cand o
parte sau o portiune a unui system sau a unei configuratii este mutate, mutarea acelei
parti sau portiuni va continua sa opereze sau sa functioneze asa cum s-a intentionat

inainte. Tot materialul semnalat care poate fi recuperat va fi mutat fara vreo paguba
inutilain sectiuni ori parti, care pot fi imediat transportate si vor fi depozitate de catre
Contractor in locuri speciale impreuna in limitele proiectului. Materialul inutilizabil
perisabil va fi distrus. Materialul neperisabil poate fi plasat in afara limitelor proiectului cu
permisiunea proprietarului pe a carui proprietate este plasat materialul. Copii ale tuturor
acordurilor cu proprietarii trebuie sa fie furnizate de catre Consultant. Fundatiile sau
santurile cauzate de mutarea structurii vor fi umplute pana la nivelul terenului din jur si
prin prisma constructiei trebuie sa fie compactat in conformitate cu Subsectiunea 205.
Baza fundatiilor trebuie sa fie rupta intr-o maniera acceptabila de catre Consultant
pentru a furniza o drenare adecvata de la fundatie.
Atunci cand lucrarea include sau implica semnale de trafic sau luminile de traffic,
Contractorulva deconecta articolul care trebuie mutat de la fundatia existenta,
sistemul de canalizare si sistemul de cabluri si trebuie mutat cu grija articolul sau
ansamblul in asa fel incat poate fi depozitat pentru o viitoare folosire sau
reinstalare. Contractorul va fi responsabil pentru afectarea articolului mutat ca
rezultat al neglijentei si va repara sau inlocui articolul afectat pentru multumirea
Consultantului.
Mutarea podurilor, podetelor si a altor Structuri Existente. Podurile sipodetele
in folosirea traficului nu vor fi folosite pana cand aranjamentele satisfacatoare au
fost facute pentru adaptarea traficului.
Pile, culee si pilonii vor fi taiati la linia solului sau in cazul schimbarii canalului la
elevatia excavarii canalului aratata in Planuri.
Cheresteaua recuperata, otelul din structura, etc, vor fi depozitate intr-un loc
specificat de catre Consultant in afara drumului, intr-o maniera ordonata si bine
executata.
Betonul vechi si alte materiale similare trebuie sa fie sparte si plasate in rambleu dupa cum
este cerut pentru plasarea rocilor solide in rambleu sau altfel dispuse sau dircetionate de
catre Consultant.
Numai daca sunt altfel directionate, substructurile vor fi mutate in partea de jos a
raului natural si acele parti care sunt in afara raului trebuie la 0.3m sub suprafata
naturala a solului. Unde asemenea asemenea portiuni ale structurilor existente se
intind in intregime, sau in parte pana la limitele pentru o noua structura, acestea
trebuie mutate dupa cum este necesar pentru adaptarea constructiei la structura
propusa. In nici o situatie materialul nu va fi lasat in canal. Dinamitarea sau alte
operatiuni necesare pentru indepartarea unei structuri existente sau al unui blocaj,
care ar putea afecta constructia noua, va fi terminata inaintea plasarii noii lucrari.
Cand structurile sau materialul in structuri devin proprietatea Contractorului, acesta
va muta si va dispune de material dupa proviziile contractului. Pile, culee, piloni si
substructurile vor fi mutate dupacum a fost specificat mai sus.
Mutarea podetului si a canalului collector. Numai daca sunt altfel prevazute
toate podetele si conductele care pot fi salvate trebuie mutate cu atentie si orive
precautiesa fie luata pentru a se evita ruperea sau stricarea conductei. Conductele
care trebuie transmise trebuie sa fie mutate si depozitate atuncu cand este necesar
si astfel nu va fi nici o pierdere sau afectare inaintea transmiterii. Contractorului i se
va cere sa inlocuiasca sectoarele pierdute prin depozitare sau stricate prin
neglijenta sau prin folosirea metodelor improprii.

Mutarea imbracamintii asfaltice, a trotuarelor, curbelor, etc. Toata


imbracamintea asfaltica din beton, drumul, trotuarele, curbele, rigolele, etc., care
trebuie sa fie mutate vor fi rupte in bucati care nu trebuie sa cantareasca mai mult
de 50kg si depozitate in amplasamentele indicate in Planuri pentru folosire de catre
angajator sau intr-o maniera aprobata de catre Consultant.
Nu va fi o plata separata pentru excavare pentru mutarea structurilor si a piedicilor
sau pentru umplerea si compactarea cavitatii ramase.
Cand este specificata mutarea beton asfaltului sau a imbracamintii asfaltice de
ciment Portland rostul va fi taiat intr-o maniera aprobata de catre Consultant.
Taierea trebuie sa fie rezonabila, urmand linia si adancimea taierii trebuie sa fie in
asa fel incat atunci cand mutarea materialului, ruperea inoportuna sau distrugerea
suprafetei adiacente nu va avea loc.
(b) Structuri abandonate. Structurile existente, care trebuie abandonate trebuie sa fie
rupte sau mutate la o adancime de nu mai putin de 0.15m sub fundatia noii
structuri.
Linii de taiere, linii de apa, etc, pentru a fi abandonate trebuie sa fie puternic fixate
la fiecare capat cu beton intr-o maniera aprobata de catre Consultant. Nisele si
structurile similare care trebuie abandonate vor fi mutate la adancimea specificata,
umplute cu material corespunzator si compactate in conformitate cu Subsectiunea
205. Daca structura abandonata si astfel umpluta trebuie sa fie sub imbracamintea
rutiera sau sub alta structura, materialul pentru rambleu va fi compactat in straturi
uniforme care nu depasesc 15cm adancime si compactate dupa cum este
specificat in Subsectiunea 205.
Daca structura nu este sub pavaj sau alte structuri, tasarile pot fi obtinute prin
stropirea cu apa in timpul lucrarilor la rambleu.
Prevederi referitoare la materiale. Orice pilon de beton abandonat, rampa de
beton, canal si alte materiale vor deveni proprietatea Contractorului si vor fi mutate
si dispuse intr-o maniera aprobata de catre Consultant. Materiale ca gratare si
cadre pentru guri de scurgere, capace si cadre pentru camine de vizitare, tevi din
beton si ceramice, tevi de apa, coturi de racordare tevi, valve, opritori, camere
pentru valve sau orice material de valoare, vor trece in proprietatea contractorului.
Aceste stipulatii nu se respecta in cazul in care exista alte prevederi speciale sau
planurile prevad alte specificatii.
204.5. Controlul calitatii
Nu este relevant pentru acest articol.