Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDETUL Timis
Comuna Periam

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI


PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-12-2014
-leiCredite bugetare

Denumirea indicatorilor

TOTAL CHELTUIELI
Partea a III-a Cheltuieli Social Culturale
Invatamant
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant secundar
Invatamant secundar superior
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica
Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale
Partea a V-a Actiuni economice
Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vanatoare
Agricultura
Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii
Rezerve, Excedent/Deficit
Deficit
Deficitul sectiunii de functionare
CHELTUIELI SECTIUNEA
FUNCTIONARE
Partea a III-a Cheltuieli Social Culturale
Invatamant
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant secundar
Invatamant secundar superior
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica

Cod

Credite de

indicator

angajament

49.10
63.10

initiale

243000

definitive

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

Cheltuieli

bugetare

legale

efectuate

legale de platit

efective

374000
37000

374000
37000

374000
37000

346045
28372

27955
8628

383145
28367

37000
33000
33000
4000
4000
328000

37000
33000
33000
4000
4000
328000

28372
28215
28215
157
157
311473

8628
4785
4785
3843
3843
16527

28367
28215
28215
152
152
332024

65.10
65.10.03
65.10.03.01
65.10.04
65.10.04.02
70.10

243000

37000
33000
33000
4000
4000
328000

70.10.50

243000

328000

328000

328000

311473

16527

332024

79.10
83.10

9000
9000

9000
9000

9000
9000

6200
6200

2800
2800

22754
22754

83.10.03
83.10.03.30

9000
9000

9000
9000

9000
9000

6200
6200

2800
2800

22754
22754

27955

366591

96.10
99.10
99.10.96
49.10 SF

243000

63.10
65.10
65.10.03
65.10.03.01
65.10.04
65.10.04.02
70.10

243000

374000

374000

374000

-60170
-60170
-60170
346045

37000

37000

37000

28372

8628

28367

37000
33000
33000
4000
4000
328000

37000
33000
33000
4000
4000
328000

37000
33000
33000
4000
4000
328000

28372
28215
28215
157
157
311473

8628
4785
4785
3843
3843
16527

28367
28215
28215
152
152
332024

Pagina : 1 din 2

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Alte servicii in domeniile locuintelor,


serviciilor si dezvoltarii comunale
Partea a V-a Actiuni economice
Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vanatoare
Agricultura
Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii
Rezerve, Excedent/Deficit
Deficit
Deficitul sectiunii de functionare
CHELTUIELI SECTIUNEA
DEZVOLTARE
Partea a V-a Actiuni economice
Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vanatoare
Agricultura
Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii

Cod

Credite de

indicator

angajament

70.10.50

initiale

243000

definitive

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

Cheltuieli

bugetare

legale

efectuate

legale de platit

efective

328000

328000

328000

311473

16527

332024

79.10
83.10

9000
9000

9000
9000

9000
9000

6200
6200

2800
2800

6200
6200

83.10.03
83.10.03.30

9000
9000

9000
9000

9000
9000

6200
6200

2800
2800

6200
6200

96.10
99.10
99.10.96
49.10 SD

-60170
-60170
-60170
16554

79.10
83.10

16554
16554

83.10.03
83.10.03.30

16554
16554

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Dumitras Cornel

Ferecean-Guler Daciana

Pagina : 2 din 2