Sunteți pe pagina 1din 7

ROMANIA

JUDETUL Timis
Comuna Periam

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


la data de 31-12-2014

cod 20

-leiDrepturi constatate

Prevederi bugetare
Cod

DENUMIREA INDICATORILOR

initiale

definitive

indicator

00.01

TOTAL VENITURI
48.02
VENITURI PROPRII
00.02
I. VENITURI CURENTE
00.03
A. VENITURI FISCALE
00.04
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
00.06
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
03.02
Impozit pe venit
03.02.18
Impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02
04.02.01
Cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.04
Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale
00.09
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
07.02
Impozite si taxe pe proprietate
07.02.01
Impozit si taxa pe cladiri
07.02.01.01
Impozit pe cladiri de la persoane fizice
07.02.01.02
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane
juridice
07.02.02
Impozit si taxa pe teren
07.02.02.01
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
07.02.02.02
Impozit si taxa pe teren de la persoane
juridice
07.02.02.03
Impozitul pe terenul din extravilan

Total,

din anii

din anul

Incasari

Stingere pe alte

Drepturi

din care:

precedenti

curent

realizate

cai decat

constatate

incasari

de incasat

8=3-6-7

3=4+5

6151210

8800830

10936240

922041

10014199

8937443

27947

1970850

3202000

3325000

4799776

922041

3877735

3478156

27947

1293673

6118210

6719100

8156998

922041

7234957

6835378

27947

1293673

5939910

6540800

7525635

542767

6982868

6706168

27947

791520

1951200

1962200

2171330

2171330

2171330

1951200

1962200

2171330

2171330

2171330

41200

49200

44519

44519

44519

41200

49200

44519

44519

44519

1910000

1913000

2126811

2126811

2126811

700000

700000

996550

996550

996550

1210000

1213000

1130261

1130261

1130261

846200

920200

1481333

403031

1078302

861711

21163

598459

846200

920200

1481333

403031

1078302

861711

21163

598459

514500

588500

1051492

320441

731051

573966

5090

472436

75500

75500

197545

78950

118595

83946

5090

108509

439000

513000

853947

241491

612456

490020

319700

319700

419237

82590

336647

277141

16073

126023

46500

46500

82853

24987

57866

39735

2256

40862

37700

37700

36742

7336

29406

25541

235500

235500

299642

50267

249375

211865

Pag. 1 din 7

363927

11201
13817

73960

cod 20

-leiDrepturi constatate

Prevederi bugetare
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

initiale

definitive

indicator

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03


00.10
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
SERVICII
11.02
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.02
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.05
pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.06
pentru echilibrarea bugetelor locale
15.02
Taxe pe servicii specifice
15.02.01
Impozit pe spectacole
16.02
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
16.02.02
Impozit pe mijloacele de transport
Impozit pe mijloacele de transport detinute 16.02.02.01
de persoane fizice
Impozit pe mijloacele de transport detinute 16.02.02.02
de persoane juridice
16.02.50
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
activitati
00.11
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
18.02
Alte impozite si taxe fiscale
18.02.50
Alte impozite si taxe
00.12
C. VENITURI NEFISCALE
00.13
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02
Venituri din proprietate
30.02.05
Venituri din concesiuni si inchirieri
30.02.05.30
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de
catre institutiile publice

Total,

din anii

din care:
1

3=4+5

12000

12000

10604

3131510

3647400

3852642

2916210

3394100

2546210

2684230

370000

precedenti

din anul

Incasari

Stingere pe alte

Drepturi

curent

realizate

cai decat

constatate

incasari

de incasat

8=3-6-7

10604

10604

3719019

3660412

3394049

3394049

3394049

2684179

2684179

2684179

200000

200000

200000

200000

509870

509870

509870

509870

193

193

193

193

193

193

133623

6784

185446

215300

253300

458400

133623

324777

266170

6784

185446

204300

230300

420080

131823

288257

229650

6784

183646

123500

140500

353021

111920

241101

162591

6784

183646

80800

89800

67059

19903

47156

67059

11000

23000

38320

1800

36520

36520

1800

11000

11000

20330

6113

14217

12715

7615

11000

11000

20330

6113

14217

12715

7615

11000

11000

20330

6113

14217

12715

7615

178300

178300

631363

379274

252089

129210

502153

122000

122000

240443

93765

146678

66141

174302

122000

122000

240443

93765

146678

66141

174302

122000

122000

240443

93765

146678

66141

174302

122000

122000

240443

93765

146678

66141

174302

Pag. 2 din 7

cod 20

-leiDrepturi constatate

Prevederi bugetare
Cod

DENUMIREA INDICATORILOR

initiale

definitive

indicator

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII


Venituri din prestari de servicii si alte
activitati
Venituri din prestari de servicii
Venituri din taxe administrative, eliberari
permise
Taxe extrajudiciare de timbru
Amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
potrivit dispozitiilor legale
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri
Alte venituri
Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local (cu semnul minus)
Varsaminte din sectiunea de functionare
II. VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al statului sau al unitatilor
administrativ-teritoriale
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat
B. Curente
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru
ncalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
Finantarea Programului National de
Dezvoltare Locala

Total,

din anii

din care:
1

precedenti

3=4+5

00.14

56300

56300

390920

33.02

4000

4000

4160

33.02.08

din anul

Incasari

Stingere pe alte

Drepturi

curent

realizate

cai decat

constatate

incasari

de incasat

8=3-6-7

285509

105411

63069

4160

4160

327851

4000

4000

4160

4160

4160

34.02

12000

12000

13435

13435

13345

90

34.02.02

12000

12000

13435

13435

13345

90

35.02

40300

40300

373321

285509

87812

45564

327757

35.02.01

29300

29300

108948

65371

43577

35863

73085

35.02.01.02

29300

29300

108948

65371

43577

35863

73085

35.02.50

11000

11000

264373

220138

44235

9701

254672

36.02

36.02.50

37.02.03

-1054500

-1319500

-1247296

-1247296

-1247296

37.02.04

1054500

1319500

1247296

1247296

1247296

00.15

36827

36827

36827

39.02

36827

36827

36827

39.02.07

36827

36827

36827

00.17

33000

1728060

1711566

1711566

1711566

00.18

33000

1728060

1711566

1711566

1711566

42.02

33000

1728060

1711566

1711566

1711566

00.20

33000

1728060

1711566

1711566

1711566

42.02.34

33000

33000

16515

16515

16515

1695060

1695051

1695051

1695051

42.02.65

Pag. 3 din 7

cod 20

-leiDrepturi constatate

Prevederi bugetare
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

initiale

definitive

indicator

45.02
Sume FEN postaderare in contul platilor
efectuate si prefinantari
45.02.01
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Sume primite n contul platilor efectuate n 45.02.01.02
anii anteriori
00.01
TOTAL VENITURI - SECTIUNE
FUNCTIONARE
48.02
VENITURI PROPRII
00.02
I. VENITURI CURENTE
00.03
A. VENITURI FISCALE
00.04
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI
CASTIGURI DIN CAPITAL
00.06
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI
CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
03.02
Impozit pe venit
03.02.18
Impozitul pe veniturile din transferul
proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02
04.02.01
Cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.04
Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale
00.09
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
07.02
Impozite si taxe pe proprietate
07.02.01
Impozit si taxa pe cladiri
07.02.01.01
Impozit pe cladiri de la persoane fizice
07.02.01.02
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane
juridice
07.02.02
Impozit si taxa pe teren
07.02.02.01
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
07.02.02.02
Impozit si taxa pe teren de la persoane
juridice

Total,
din care:

3=4+5

din anii
precedenti
4

din anul

Incasari

Stingere pe alte

Drepturi

curent

realizate

cai decat

constatate

incasari

de incasat

8=3-6-7

353670

1030849

1030849

353672

677177

353670

1030849

1030849

353672

677177

353670

1030849

1030849

353672

677177

5096710

5432600

6926217

922041

6004176

5604597

27947

1293673

3202000

3325000

4762949

922041

3840908

3441329

27947

1293673

5063710

5399600

6909702

922041

5987661

5588082

27947

1293673

5939910

6540800

7525635

542767

6982868

6706168

27947

791520

1951200

1962200

2171330

2171330

2171330

1951200

1962200

2171330

2171330

2171330

41200

49200

44519

44519

44519

41200

49200

44519

44519

44519

1910000

1913000

2126811

2126811

2126811

700000

700000

996550

996550

996550

1210000

1213000

1130261

1130261

1130261

846200

920200

1481333

403031

1078302

861711

21163

598459

846200

920200

1481333

403031

1078302

861711

21163

598459

514500

588500

1051492

320441

731051

573966

5090

472436

5090

108509

75500

75500

197545

78950

118595

83946

439000

513000

853947

241491

612456

490020

319700

319700

419237

82590

336647

277141

16073

126023

46500

46500

82853

24987

57866

39735

2256

40862

37700

37700

36742

7336

29406

25541

Pag. 4 din 7

363927

11201

cod 20

-leiDrepturi constatate

Prevederi bugetare
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

initiale

definitive

indicator

07.02.02.03
Impozitul pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03
00.10
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
SERVICII
11.02
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.02
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,
sectoarelor si Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.05
pentru drumuri
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.06
pentru echilibrarea bugetelor locale
15.02
Taxe pe servicii specifice
15.02.01
Impozit pe spectacole
16.02
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
16.02.02
Impozit pe mijloacele de transport
Impozit pe mijloacele de transport detinute 16.02.02.01
de persoane fizice
Impozit pe mijloacele de transport detinute 16.02.02.02
de persoane juridice
16.02.50
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
activitati
00.11
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
18.02
Alte impozite si taxe fiscale
18.02.50
Alte impozite si taxe
00.12
C. VENITURI NEFISCALE
00.13
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02
Venituri din proprietate
30.02.05
Venituri din concesiuni si inchirieri

Total,

din anii

din care:
1

235500

3=4+5

235500

precedenti
4

299642

din anul

Incasari

Stingere pe alte

Drepturi

curent

realizate

cai decat

constatate

incasari

de incasat

8=3-6-7

50267

249375

211865

10604

10604

133623

3719019

3660412

12000

12000

10604

3131510

3647400

3852642

2916210

3394100

3394049

3394049

3394049

2546210

2684230

2684179

2684179

2684179

200000

200000

200000

200000

509870

509870

509870

509870

193

193

193

370000

193

13817

73960

6784

185446

193

193

215300

253300

458400

133623

324777

266170

6784

185446

204300

230300

420080

131823

288257

229650

6784

183646

123500

140500

353021

111920

241101

162591

6784

183646

80800

89800

67059

19903

47156

67059

11000

23000

38320

1800

36520

36520

1800

11000

11000

20330

6113

14217

12715

7615

11000

11000

20330

6113

14217

12715

7615

11000

11000

20330

6113

14217

12715

7615

-876200

-1141200

-615933

379274

-995207

-1118086

502153

122000

122000

240443

93765

146678

66141

174302

122000

122000

240443

93765

146678

66141

174302

122000

122000

240443

93765

146678

66141

174302

Pag. 5 din 7

cod 20

-leiDrepturi constatate

Prevederi bugetare
Cod

DENUMIREA INDICATORILOR

initiale

definitive

indicator

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de


catre institutiile publice
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din prestari de servicii si alte
activitati
Venituri din prestari de servicii
Venituri din taxe administrative, eliberari
permise
Taxe extrajudiciare de timbru
Amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
potrivit dispozitiilor legale
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri
Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local (cu semnul minus)
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat
B. Curente
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru
ncalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE
VENITURI PROPRII
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

30.02.05.30

Total,

din anii

din care:
1

precedenti

3=4+5

din anul

Incasari

Stingere pe alte

Drepturi

curent

realizate

cai decat

constatate

incasari

de incasat

8=3-6-7

122000

122000

240443

93765

146678

66141

174302

00.14

-998200

-1263200

-856376

285509

-1141885

-1184227

327851

33.02

4000

4000

4160

4160

4160

33.02.08

4000

4000

4160

4160

4160

34.02

12000

12000

13435

13435

13345

34.02.02

12000

12000

13435

13435

13345

90

35.02

40300

40300

373321

285509

87812

45564

327757

35.02.01

29300

29300

108948

65371

43577

35863

73085

35.02.01.02

29300

29300

108948

65371

43577

35863

73085

35.02.50

11000

11000

264373

220138

44235

9701

254672

36.02

36.02.50

37.02

-1054500

-1319500

-1247296

-1247296

-1247296

37.02.03

-1054500

-1319500

-1247296

-1247296

-1247296

00.17

33000

33000

16515

16515

16515

00.18

33000

33000

16515

16515

16515

42.02

33000

33000

16515

16515

16515

00.20

33000

33000

16515

16515

16515

42.02.34

33000

33000

16515

16515

16515

1054500

3368230

4010023

4010023

3332846

36827

36827

36827

00.02

1054500

1319500

1247296

1247296

1247296

00.12

1054500

1319500

1247296

1247296

1247296

00.14

1054500

1319500

1247296

1247296

1247296

00.01
48.02

Pag. 6 din 7

90

677177

cod 20

-leiDrepturi constatate

Prevederi bugetare
Cod

DENUMIREA INDICATORILOR

initiale

definitive

indicator

Transferuri voluntare, altele decat subventiile


Varsaminte din sectiunea de functionare
II. VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al statului sau al unitatilor
administrativ-teritoriale
Subventii de la bugetul de stat
Finantarea Programului National de
Dezvoltare Locala
Sume FEN postaderare in contul platilor
efectuate si prefinantari
Fondul European de Dezvoltare Regionala
Sume primite n contul platilor efectuate n
anii anteriori

Total,
din care:
3=4+5

din anii
precedenti
4

din anul

Incasari

Stingere pe alte

Drepturi

curent

realizate

cai decat

constatate

incasari

de incasat

8=3-6-7

37.02

1054500

1319500

1247296

1247296

1247296

37.02.04

1054500

1319500

1247296

1247296

1247296

00.15

36827

36827

36827

39.02

36827

36827

36827

39.02.07

36827

36827

36827

42.02

1695060

1695051

1695051

1695051

42.02.65

1695060

1695051

1695051

1695051

45.02

353670

1030849

1030849

353672

677177

45.02.01

353670

1030849

1030849

353672

677177

45.02.01.02

353670

1030849

1030849

353672

677177

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Dumitras Cornel

Ferecean-Guler Daciana

Pag. 7 din 7