Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea modificrii, prin act adiional, a pct.2 din contractul de concesiune
nr.2477/19.03.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i Asociaia Cresctorilor
de Animale Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 16.02.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- cererea domnului Szofran Matei, preedintele Asociaiei Cresctorilor de Animale Periam,
nregistrat la Primria Comunei Periam cu nr.682 din data de 30.01.2015, prin care solicit diminuarea
suprafeei de pune concesionat cu 284,10 ha din suprafaa total de 478,09 ha;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
759/03.02.2015 ntocmit de doamna Nicolescu Olimpia-Angela, inspector I principal n cadrul
Compartimentului Agricol, Protecia Mediului al Primriei comunei Periam, prin care propune
consiliului local aprobarea modificrii pct.2 din contractul de concesiune nr.2477/19.03.2013 ncheiat
ntre Comuna Periam i Asociaia Cresctorilor de Animale Periam, prin act adiional, respectiv
diminuarea suprafeei concesionate cu suprafaa de 284,10 ha;
- prevederile H.C.L. Periam nr.14/19.03.2013 privind aprobarea ncheierii unui contract de
concesiune cu Asociaia Cresctorilor de Animale Periam pentru suprafaa de 570,87 ha pune,
suprafa aflat n proprietatea privat a comunei Periam;
- prevederile contractului de concesiune nr.2477/19.03.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i
Asociaia Cresctorilor de Animale Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.34/25.04.2013 privind aprobarea modificrii i completrii, prin
act adiional, a contractului de concesiune nr.2477/19.03.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i
Asociaia Cresctorilor de Animale Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.15/28.02.2014 privind actualizarea Regulamentului comunal de
organizare a punatului, precum i de exploatare a pajitilor i a punilor de pe raza administrativteritorial a Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.36/22.05.2014 privind aprobarea modificrii, prin act adiional, a
pct.2 din contractul de concesiune nr.2477/19.03.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i Asociaia
Cresctorilor de Animale Periam;
- prevederile Ordinul comun al Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile nr. 1552/2008 i al
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Durabile nr. 743/2008 pentru aprobarea listei localitilor pe
judee unde exist surse de nitrai din activiti agricole;
- prevederile Legii nr.72/2002 privind zootehnia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
zootehniei nr. 72/2002;
1

- prevederile O.A.P. nr.246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiiilor


specifice i a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de pli directe i pli naionale
directe complementare n sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent msurilor de agromediu
i zone defavorizate, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.1 i ale art.115 din Legea
nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. (1) Se aprob modificarea, prin act adiional, a contractului de concesiune nregistrat la
Primria Comunei Periam sub nr.2477/19.03.2013 ncheiat ntre Comuna Periam i Asociaia
Cresctorilor de Animale Periam, n baza H.C.L. Periam nr.14/19.03.2013. Actul adiional va fi
ncheiat dup modelul prevzut la Anexa nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrre i din
contractul de concesiune.
(2) Prin actul adiional se modific:
- punctul 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI, respectiv art.1 al contractului de concesiune
nr.2477/19.03.2013, n sensul c se modific suprafaa concesionat de 570,87 ha prin
diminuarea acesteia cu suprafaa de 92,78 ha.
(3) Toate celelalte condiii i clauze contractuale rmn neschimbate.
Art.2. ncepnd cu data prezentei, suprafaa concesionat ctre Asociaia Cresctorilor de
Animale Periam este de 193,99 ha.
Art.3. Cu data prezentei se revoc orice prevederi contrare prezentei hotrri.
Art.4. Se mputernicete domnul Dumitra Cornel, primarul Comunei Periam, s semneze actul
adiional.
Art.5. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam, Compartimentul Agricol, Protecia mediului, precum i Compartimentul
Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor,
a aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Agricol, Protecia mediului al Primriei Comunei Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe al Primriei Comunei Periam;
- Asociaiei Cresctorilor de Animale Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

Contrasemneaz:

CPUAN IONEL

____________________________________

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

______________________________________

Nr.18 din 16.02.2015


2