Sunteți pe pagina 1din 5

ROMANIA

JUDETUL Timis
Comuna Periam

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI


la data de 31-12-2014
-leiCredite bugetare

Denumirea indicatorilor

TOTAL CHELTUIELI
Partea I-a SERVICII PUBLICE
GENERALE
Autoritati publice si actiuni externe
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
Alte servicii publice generale
Servicii publice comunitare de
evidenta a persoanelor
Alte servicii publice generale
Dobanzi
Partea a III-a Cheltuieli Social Culturale
Invatamant
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Cultura, recreere si religie
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale,
orasenesti, municipale
Camine culturale
Servicii recreative si sportive
Sport
Servicii religioase
Alte servicii in domeniile culturii,
recreeri si religiei
Asigurari si asistenta sociala

Cod

Credite de

indicator

angajament

initiale

definitive

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

Cheltuieli

bugetare

legale

efectuate

legale de platit

efective

49.02
50.02

6682210
1514000

9331830
1462700

9331830
1462700

9331830
1462700

8641866
1420589

689964
42111

6057959
1605796

51.02
51.02.01
51.02.01.03
54.02
54.02.10

1239000
1239000
1239000
215000
93000

1235960
1235960
1235960
208700
92900

1235960
1235960
1235960
208700
92900

1235960
1235960
1235960
208700
92900

1214695
1214695
1214695
194309
84191

21265
21265
21265
14391
8709

1393865
1393865
1393865
191880
85411

54.02.50
55.02
63.02

122000
60000
3876510

115800
18040
4230520

115800
18040
4230520

115800
18040
4230520

110118
11585
4122954

5682
6455
107566

106469
20051
3633779

65.02
65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01
65.02.04.02
67.02
67.02.03
67.02.03.02

2783510
1006520
364140
642380
1776990
770590
1006400
624000
34000
15000

2697330
951257
336414
614843
1746073
636147
1109926
1074490
34000
14500

2697330
951257
336414
614843
1746073
636147
1109926
1074490
34000
14500

2697330
951257
336414
614843
1746073
636147
1109926
1074490
34000
14500

2693620
949555
335060
614495
1744065
635811
1108254
1004340
33348
14253

3710
1702
1354
348
2008
336
1672
70150
652
247

2579424
920946
319732
601214
1658478
631682
1026796
593560
35946
14807

67.02.03.07
67.02.05
67.02.05.01
67.02.06
67.02.50

19000
55000
55000
5000
530000

19500
73500
73500
5000
961990

19500
73500
73500
5000
961990

19500
73500
73500
5000
961990

19095
73500
73500
3000
894492

405

2000
67498

21139
74146
74146
3000
480468

68.02

469000

458700

458700

458700

424994

33706

460795

Pagina : 1 din 5

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Asistenta sociala in caz de boli si


invaliditati
Asistenta sociala in caz de
invaliditate
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica
Iluminat public si electrificari rurale
Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale
Protectia mediului
Canalizarea si tratarea apelor
reziduale
Partea a V-a Actiuni economice
Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vanatoare
Agricultura
Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii
Transporturi
Transport rutier
Drumuri si poduri
Rezerve, Excedent/Deficit
Excedent
Excedentul sectiunii de functionare
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Deficitul sectiunii de dezvoltare
CHELTUIELI SECTIUNEA
FUNCTIONARE
Partea I-a SERVICII PUBLICE
GENERALE
Autoritati publice si actiuni externe
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
Alte servicii publice generale

Cod

Credite de

indicator

angajament

initiale

definitive

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

Cheltuieli

bugetare

legale

efectuate

legale de platit

efective

68.02.05

426000

413700

413700

413700

398307

15393

434135

68.02.05.02

426000

413700

413700

413700

398307

15393

434135

68.02.15
68.02.15.01
70.02

43000
43000
762000

45000
45000
1043280

45000
45000
1043280

45000
45000
1043280

26687
26687
663780

18313
18313
379500

26660
26660
508229

70.02.06
70.02.50

250000
512000

265000
778280

265000
778280

265000
778280

253714
410066

11286
368214

210243
297986

74.02
74.02.06

121900
121900

771880
771880

771880
771880

771880
771880

761419
761419

10461
10461

565
565

79.02
83.02

407800
45000

1823450

1823450

1823450

1673124

150326

309590

1823450
1823450
1823450

1823450
1823450
1823450

1673124
1673124
1673124
295577
295577
295575
2

150326
150326
150326

309590
309590
309590

83.02.03
83.02.03.30

45000
45000

84.02
84.02.03
84.02.03.01
96.02
98.02
98.02.96
98.02.97
99.02
99.02.97
49.02 SF

362800
362800
362800
-531000

1823450
1823450
1823450
-531000

-531000
-531000
5096710

-531000
-531000
5432600

5432600

5432600

5309022

123578

5196737

50.02

1424000

1452700

1452700

1452700

1420589

32111

1567745

51.02
51.02.01
51.02.01.03
54.02

1149000
1149000
1149000
215000

1225960
1225960
1225960
208700

1225960
1225960
1225960
208700

1225960
1225960
1225960
208700

1214695
1214695
1214695
194309

11265
11265
11265
14391

1358398
1358398
1358398
189296

Pagina : 2 din 5

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Servicii publice comunitare de


evidenta a persoanelor
Alte servicii publice generale
Dobanzi
Partea a III-a Cheltuieli Social Culturale
Invatamant
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Cultura, recreere si religie
Servicii culturale
Biblioteci publice comunale,
orasenesti, municipale
Camine culturale
Servicii recreative si sportive
Sport
Servicii religioase
Alte servicii in domeniile culturii,
recreeri si religiei
Asigurari si asistenta sociala
Asistenta sociala in caz de boli si
invaliditati
Asistenta sociala in caz de
invaliditate
Prevenirea excluderii sociale
Ajutor social
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica
Iluminat public si electrificari rurale
Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale
Protectia mediului

Cod

Credite de

indicator

angajament

initiale

definitive

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

Cheltuieli

bugetare

legale

efectuate

legale de platit

efective

54.02.10

93000

92900

92900

92900

84191

8709

82827

54.02.50
55.02
63.02

122000
60000
3092710

115800
18040
3294930

115800
18040
3294930

115800
18040
3294930

110118
11585
3239342

5682
6455
55588

106469
20051
3170724

65.02
65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01
65.02.04.02
67.02
67.02.03
67.02.03.02

2312210
793370
349140
444230
1518840
582440
936400
311500
34000
15000

2440230
809547
321414
488133
1630683
520757
1109926
396000
34000
14500

2440230
809547
321414
488133
1630683
520757
1109926
396000
34000
14500

2440230
809547
321414
488133
1630683
520757
1109926
396000
34000
14500

2437475
808792
321006
487786
1628683
520429
1108254
376873
33348
14253

2755
755
408
347
2000
328
1672
19127
652
247

2349017
808205
319732
488473
1540812
514399
1026413
360912
34180
14807

67.02.03.07
67.02.05
67.02.05.01
67.02.06
67.02.50

19000
55000
55000
5000
217500

19500
73500
73500
5000
283500

19500
73500
73500
5000
283500

19500
73500
73500
5000
283500

19095
73500
73500
3000
267025

405

2000
16475

19373
73500
73500
3000
250232

68.02
68.02.05

469000
426000

458700
413700

458700
413700

458700
413700

424994
398307

33706
15393

460795
434135

68.02.05.02

426000

413700

413700

413700

398307

15393

434135

68.02.15
68.02.15.01
70.02

43000
43000
479000

45000
45000
537600

45000
45000
537600

45000
45000
537600

26687
26687
510217

18313
18313
27383

26660
26660
422754

70.02.06
70.02.50

250000
229000

265000
272600

265000
272600

265000
272600

253714
256503

11286
16097

210243
212511

1000

1000

1000

1000

565

435

565

74.02

Pagina : 3 din 5

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Canalizarea si tratarea apelor


reziduale
Partea a V-a Actiuni economice
Transporturi
Transport rutier
Drumuri si poduri
Rezerve, Excedent/Deficit
Excedent
Excedentul sectiunii de functionare
CHELTUIELI SECTIUNEA
DEZVOLTARE
Partea I-a SERVICII PUBLICE
GENERALE
Autoritati publice si actiuni externe
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive
Alte servicii publice generale
Servicii publice comunitare de
evidenta a persoanelor
Partea a III-a Cheltuieli Social Culturale
Invatamant
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
Invatamant secundar superior
Cultura, recreere si religie
Servicii culturale
Camine culturale
Servicii recreative si sportive
Sport
Alte servicii in domeniile culturii,
recreeri si religiei
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica

Cod

Credite de

indicator

angajament

74.02.06

initiale

definitive

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

Cheltuieli

bugetare

legale

efectuate

legale de platit

efective

1000

1000

1000

1000

565

435

565

100000
100000
100000
100000

146370
146370
146370
146370

146370
146370
146370
146370

146370
146370
146370
146370

8061
8061
8061
8061

34949
34949
34949
34949

1585500

3899230

3899230

3899230

138309
138309
138309
138309
295575
295575
295575
3332844

566386

861222

50.02

90000

10000

10000

10000

10000

38051

51.02
51.02.01
51.02.01.03
54.02
54.02.10

90000
90000
90000

10000
10000
10000

10000
10000
10000

10000
10000
10000

10000
10000
10000

35467
35467
35467
2584
2584

63.02

783800

935590

935590

935590

883612

51978

463055

65.02
65.02.03
65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01
65.02.04.02
67.02
67.02.03
67.02.03.07
67.02.05
67.02.05.01
67.02.50

471300
213150
15000
198150
258150
188150
70000
312500

257100
141710
15000
126710
115390
115390

257100
141710
15000
126710
115390
115390

257100
141710
15000
126710
115390
115390

256145
140763
14054
126709
115382
115382

955
947
946
1
8
8

230407
112741

678490

678490

678490

627467

51023

312500

678490

678490

678490

627467

51023

112741
117666
117283
383
232648
1766
1766
646
646
230236

70.02

283000

505680

505680

505680

153563

352117

85475

79.02
84.02
84.02.03
84.02.03.01
96.02
98.02
98.02.96
49.02 SD

Pagina : 4 din 5

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Alte servicii in domeniile locuintelor,


serviciilor si dezvoltarii comunale
Protectia mediului
Canalizarea si tratarea apelor
reziduale
Partea a V-a Actiuni economice
Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vanatoare
Agricultura
Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii
Transporturi
Transport rutier
Drumuri si poduri
Rezerve, Excedent/Deficit
Excedent
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Deficitul sectiunii de dezvoltare

Cod

Credite de

indicator

angajament

initiale

definitive

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

Cheltuieli

bugetare

legale

efectuate

legale de platit

efective

70.02.50

283000

505680

505680

505680

153563

352117

74.02
74.02.06

120900
120900

770880
770880

770880
770880

770880
770880

760854
760854

10026
10026

79.02
83.02

307800
45000

1677080

1677080

1677080

1534815

142265

274641

1677080
1677080
1677080

1677080
1677080
1677080

1534815
1534815
1534815
2
2
2

142265
142265
142265

274641
274641
274641

83.02.03
83.02.03.30

45000
45000

84.02
84.02.03
84.02.03.01
96.02
98.02
98.02.97
99.02
99.02.97

262800
262800
262800
-531000

1677080
1677080
1677080
-531000

-531000
-531000

-531000
-531000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Dumitras Cornel

Ferecean-Guler Daciana

Pagina : 5 din 5

85475