Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total
consilieri
Consiliul Local: 10
Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind ncetarea aplicabilitii H.C.L. Periam nr.3/16.01.2013, cu modificrile i completrile
ulterioare i actualizarea contractului de concesiune nr.2477/19.03.2013, n concordan cu
amenajamentul pastoral aprobat de Consiliul Local Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina extraordinar din data de 16.02.2015, avnd n vedere
urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nr.1025/12.02.2015 ntocmit de doamna Nicolescu
Olimpia-Angela, inspector I principal - agricol, prin care propune Consiliului Local Periam adoptarea
unei hotrri privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al
Comunei Periam;
- amenajamentul pastoral nregistrat sub nr.35/06.01.2015 elaborat de specialiti din cadrul
Primriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.3/16.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare a
punatului, precum i de exploatare a pajitilor i a punilor de pe raza administrativ-teritorial a
comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.15/28.02.2014 privind actualizarea Regulamentului comunal de
organizare a punatului, precum i de exploatare a pajitilor i a punilor de pe raza administrativteritorial a Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.19/16.02.2015 privind aprobarea amenajamentului pastoral care
se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, precum i iniierea procedurii de nchiriere
a pajitilor disponibile;
- prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea i exploatarea pajitilor
permanente i pentru modificarea i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- O.A.P. nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune i nchiriere a
suprafeelor de pajiti aflate n domeniul public/privat al comunelor, oraelor, respectiv al municipiilor;
- H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea i exploatarea pajitilor permanente i pentru
modificarea i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- O.A.P. nr.544/2013 privind metodologia de calcul al ncrcturii optime de animale pe hectar
de pajite;
- prevederile Legii nr.72/2002 privind zootehnia, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
zootehniei nr. 72/2002;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin. 2 lit.e i art.123 din
Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, modificat i completat;
1

HOTRTE:
Art.1. ncepnd cu data de 16.02.2015, i nceteaz aplicabilitatea prevederile H.C.L. Periam
nr.3/16.01.2013 privind aprobarea Regulamentului comunal de organizare a punatului, precum i
de exploatare a pajitilor i a punilor de pe raza administrativ-teritorial a comunei Periam, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art.2. Cu data prezentei se abrog orice reglementri anterioare referitoare la regimul de
punat, precum i de exploatare a pajitilor i a punilor de pe raza administrativ-teritorial a
comunei Periam i care sunt contrare prezentei hotrri.
Art.3. Amenajamentul pastoral aprobat i adoptat de ctre Consiliul Local Periam va fi cel care
va reglementa regimul de punat, precum i de exploatare a pajitilor i a punilor de pe raza
administrativ-teritorial a comunei Periam, ntruct acesta reprezint un ndrumar de lucru adaptat
condiiilor locale, pentru valorificarea economic i durabil a pajitilor, astfel nct s permit
meninerea biodiversitii, creterea productivitii, a capacitii de regenerare a plantelor, utilizatorii
avnd obligaia s gestioneze pajitile conform normelor tehnice prevzute n amenajament.
Art.4. La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, se actualizeaz contractul de concesiune
nr.2477/19.03.2013 ncheiat ntre comuna Periam i Asociaia Cresctorilor de Animale Periam, n
acest sens fiind ntocmit un act adiional conform modelului anexat, care reprezint Anexa nr.1 i care
face parte integrant din prezenta hotrre. Dac se refuz semnarea actului adiional, contractul de
concesiune menionat va nceta de drept.
Art.5. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul primar Dumitra
Cornel, doamna Nicolescu Olimpia-Angela, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei Periam
i Asociaia Cresctorilor de Animale Periam.
Art.6. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Asociaiei Cresctorilor de Animale Periam;
- Seciei 12 a Poliiei Rurale Periam;
- Postului de Poliie Periam;
- Doamnei Nicolescu Olimpia-Angela, inspector I principal n cadrul Primriei
Comunei Periam;
- Doamnei Dumitra Lorendana, inspector I principal n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

CPUAN IONEL
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

? BRON

DACIANA

___________________________

Nr.20 din 16.02.2015