Sunteți pe pagina 1din 13

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

IAS 7 "Situatia fluxurilor de trezorerie" stabileste cerinte privind prezentarea


situatiilor fluxurilor de

numerar si informatiile pe care trebuie sa le contina. Informatiile privind fluxurile de


numerar sunt folositoare

utilizatorilor situatiilor financiare, oferind o baza de evaluare capacitatii


ntreprinderii de a genera numerar si a

nevoilor sale pentru utilizarea fluxurilor de numerar respective.

Asa cum sunt definite n IAS 7 "Situatia fluxurilor de trezorerie", numerarul cuprinde
disponibilitatile

banesti si depozitele la vedere, iar echivalentele de numerar sunt investitiile


financiare pe termen scurt si extrem de

lichide care sunt usor convertibile n sume cunoscute de numerar si al caror risc de
schimbare a valorii este

insignifiant.

n cadrul tabloului, operatiile de numerar sunt grupate pe trei activitati, exploatare,


investitie si finantare.

Pentru fiecare functie pornind de la analiza comparativa ncasari si pl 929g61j 59;ti,


se determina fluxurile de numerar ce intra

sau ies, si echivalentele de numerar.

I. Activitatile de exploatare

Fluxurile provenite din activitatile de exploatare sunt generate de principala


activitate producatoare de

venituri ale ntreprinderii, precum si alte activitati care nu sunt activitati de


finantare sau de investitie, indicatorul -

analiza calculat fiind fluxul net de trezorerie privind exploatarea. Formula de


principiu de calcul a acestui

indicator este: venituri ncasate - cheltuieli platite.

Cteva exemple vin n sprijinul delimitarii fluxurilor de numerar provenite din


activitati de exploatare:

(a) ncasari de numerar din vnzarea de bunuri materiale, prestarea de servicii, din
redevente, onorarii,

comisioane si alte venituri;

(b) platile n numerar efectuate catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii;

(c) platile n numerar efectuate catre si n numele angajatilor;

(d) platile n numerar de impozite si taxe;

(e) ncasarile si platile n numerar provenite din contractele ncheiate n scopuri de


plasament sau

tranzactionare;

(f) platile si ncasarile generate de cumpararea si vnzarea titlurilor de


tranzactionare si plasament;

(g) avansurile n numerar si creditele acordate sunt, de regula, activitati de


exploatare.

II. Activitatile de investitii

Constau n achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii, care


nu sunt incluse n

echivalentele de numerar cum sunt:

(a) platile n numerar pentru achizitionarea de active imobilizate, inclusiv titlurile


financiare imobilizate;

(b) ncasarile n numerar din vnzarea de active imobilizate; inclusiv titlurile


financiare imobilizate;

(c) avansurile n numerar si mprumuturile efectuate catre parti;

(d) ncasarile n numerar din rambursarea avansurilor si mprumuturilor efectuate


catre alte parti;

(d) ncasari si plati n numerar aferente contractelor futures, forward de optiuni si


swap;

III. Activitatile de finantare

Vizeaza constituirea si rambursarea resurselor de finantare pe termen lung sau


stabile.

Fluxurile de numerar si echivalente generate pot avea ca obiect:

(a) ncasari de numerar din emisiuni de actiuni sau alte instrumente de capital;

(b) platile n numerar efectuate catre proprietari pentru a achizitiona sau


rascumpara actiunile ntreprinderii;

(c) ncasarile n numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, a


mprumuturilor, datoriilor

neasigurate, obligatiunilor, ipotecilor si a altor mprumuturi pe termen scurt sau


lung;

(d) rambursarile n numerar ale unor sume mprumutate si platile n numerar pentru
reducerea obligatiilor

aferente unui contract de leasing financiar.

Pentru ntocmirea si prezentarea situatiei financiare a fluxurilor de numerar prin


recurs la IAS 7 "Situatiile

fluxurilor de numerar", se pot folosi doua metode: directa si indirecta.

Metoda directa se bazeaza pe delimitarea fluxurilor de ncasari - plati proprii fiecarei


activitati. De

exemplu, pentru activitatile de exploatare formula de calcul se prezinta astfel:

. ncasari de la clienti

- Plati catre furnizori si angajati

= Numerar generat din exploatare

- Dobnzi platite

+ Dividende ncasate

+,- Alte ncasari - plati privind cheltuielile si veniturile

- Impozitul pe profit

= Fluxul de numerar nainte de elementele extraordinare

+,- ncasari / plati din elemente extraordinare

= Fluxul de numerar net din activitatile de exploatare

Metoda indirecta se bazeaza pe corectarea profitului net sau pierderii nete cu


efectele tranzactiilor

nonmonetare, amnarile sau angajamentele de plati sau ncasari n numerar din


exploatare trecute sau viitoare, si

elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau


finantari. Formula de calcul se

prezinta astfel:

FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

. Rezultatul naintea impozitarii si elementelor extraordinare

+,- Ajustari din elementele nonnumerar

+ Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

- Venituri din amortizari si provizioane

+ Pierderi din diferente de curs valutar

- Cstiguri din diferente de curs valutar

+ Cheltuielile cu dobnzile

- Venituri din plasamente

= Rezultatul din exploatare nainte de modificarile capitalului circulant (variatia


necesarului

n fond de rulment)

+,- Variatia capitalului circulant (necesarului n fond de rulment)

-,+ Cresteri/micsorari de stocuri

-,+ Cresteri/micsorari de creante din exploatare

-,+ Cheltuielile nregistrate n avans

+,- Cresteri/micsorari de datorii comerciale si alte datorii din exploatare

+,- Veniturile nregistrate n avans

= Fluxul de numerar generat de exploatare

- Dobnzi si dividende platite

+ Dobnzi si dividende ncasate

- Impozitul pe profit platit

= Fluxul de numerar naintea elementelor extraordinare

+ ncasarea asigurarii

= Fluxul net de numerar provenit din activitatea de exploatare (A)

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII

. ncasari din vnzarea de imobilizari corporale, necorporale si alte asemenea active


pe termen

lung (inclusiv costurile de dezvoltare capitalizate si constructiile din resurse proprii


de

terenuri si mijloace fixe)

+ ncasarile din vnzarea titlurilor financiare detinute ca instrumente de capital


propriu si de

creanta altor ntreprinderi si interesele n asocierile n participatie (altele dect


ncasarile

pentru acele instrumente considerate a fi echivalente ale numerarului sau acelea


pastrate n

scopuri de plasament si tranzactionare)

- Platile pentru achizitia de titluri financiare detinute ca instrumente de capital


propriu si de

creante ale altor ntreprinderi si interesele n asociere n participatie (altele dect


platile

pentru aceste instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau acelea


pastrate n

scopuri de plasament si de tranzactionare)

+ ncasari din rambursarea avansurilor si mprumuturilor acordate altor parti (altele


dect

avansurile si mprumuturile unei investitii financiare)

- Achizitia de filiale diminuata cu numerarul platit

- Plati privind avansurile n numerar si mprumuturile acordate altor parti (altele


dect

avansurile si mprumuturile efectuate de o investitie financiara)

+ Dobnzi si dividende ncasate

+ ncasarile n numerar din conturile de futures, de forward, de optiuni sau de swap


n afara

cazului cnd contractele sunt detinute n scopuri de plasament sau de


tranzactionare sau cnd

ncasarile sunt tratate drept activitati de finantare)

- Platile n numerar pentru contractele de futures, de forward, de optiuni si de swap


n afara

cazului n care contractele sunt detinute n scopuri de plasament sau de


tranzactionare sau

cnd platile sunt tratate drept activitati de finantare

= Fluxul de numerar folosit n activitatea de investitii (B)

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE

. Venituri n numerar din emisiunea capitalului social

- Platile n numerar catre actionari pentru achizitia sau rascumpararea actiunilor


proprii

+ ncasari din emisiunea de bonuri de tezaur, obligatiuni, credite, ipoteci si alte


mprumuturi pe

termen lung sau scurt

- Plati privind rambursarile de mprumuturi

- Plata obligatiilor n leasing financiar

- Dividende platite

= Fluxul de numerar net folosit n activitatea de finantare ( C )

I CREsTEREA / MICsORAREA DE NUMERAR sI ECHIVALENTE ALE

NUMERARULUI ( A B C)

II NUMERAR sI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA NCEPUTUL PERIOADEI

III NUMERAR sI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI

Se precizeaza ca suma n sens algebric a celor trei fluxuri de trezorerie trebuie sa fie
egala cu variatia de

trezorerie calculata ca diferenta ntre trezoreria la nchiderea exercitiului si


trezoreria la deschiderea

exercitiului.

n delimitarea si ierarhizarea fluxurilor de numerar pot interveni unele cazuri


particulare dupa cum

urmeaza:

(a) Dobnda platita, dobnda si dividendele ncasate pot fi clasificate drept fluxuri
de numerar din

exploatare deoarece intra n determinarea profitului sau pierderii. Alternativ, cele


trei elemente pot fi clasificate drept

fluxuri de numerar si respectiv din investitii deoarece se constituie n costuri ale


atragerii resurselor de finantare sau

remunerari ale investitiilor.

(b) Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare sunt prezentate


separat n situatia fluxului de

numerar ca provenind din activitati de exploatare, investitie si finantare pentru a da


posibilitatea utilizatorilor sa

nteleaga natura lor si efectul asupra fluxurilor de numerar prezente si viitoare ale
ntreprinderii.

(c ) Diferentele favorabile si nefavorabile ce provin din variatia cursurilor de schimb


nu sunt fluxuri de

numerar. Totusi, efectul variatiei cursului de schimb asupra numerarului si


echivalentelor acestuia detinute sau

datorate ntr-o moneda straina este raportat n situatia fluxului de numerar pentru a
reconcilia numerarul si

echivalentele acestuia la nceputul si sfrsitul perioadei. Aceasta valoare este


prezentata separat n fluxurile de

numerar din activitati de exploatare, investitie, finantare si include diferentele, daca


exista, ale acelor fluxuri de

numerar care au fost raportate la cursul de schimb de la sfrsitul perioadei.

(d) Prezentarea unor fluxuri de numerar n marime neta. n principiu, fluxurile de


numerar n raport de

sensul lor ncasari si plati sunt prezentate n mod separat la nivelul marimii lor
brute. Totusi, IAS 7 admite doua

exceptii: