Sunteți pe pagina 1din 58

SECIUNEA III

FORMULARE
CUPRINS

Formular nr. 1 - Garanie de participare


Formular nr. 2 - Garanie de bun execuie
Formular nr. 3 - Informaii despre asociere
Formular nr. 3A - Acord de asociere
Formular nr. 4 - Declaraie privind eligibilitatea
Formular nr. 5 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
Formular nr. 6 - Declaraia privind participarea la licitaie cu ofert independent
Formularul nr. 7 - Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691
Formular nr. 8 - Capacitatea economic si financiar
Formular nr. 8A - Angajament ferm privind susinerea financiar
Formular nr. 9 - Declaraie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrri executate
Formular nr. 9 A - Angajament Ferm privind susinerea tehnica i profesional a ofertantului
Formular nr. 9A Anexa 1 - Declaraie ter susintor tehnic si profesional (utilaje)
Formular nr. 9 A Anexa 2 - Declaraie ter susintor tehnic si profesional (personal)
Formular nr. 10 - Lista personalului cheie
Formular nr.10A - Model CV personal cheie
Formular nr.10B - Declaraie de disponibilitate
Formular nr. 11 - List utilaje i echipamente necesare pentru executia lucrarilor
Formular nr. 12 - Declaraie privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de sub
-contractanti i specializarea acestora
Formular nr. 13 Formularul de oferta
Formular nr. 13 - Anexa 1 Anexa la formularul de oferta
Formular nr. 14 - Declaratie privind respectarea legislaiei de securitate i snatate n munc
Formular nr. 15 - Formularul de depunere a propunerii financiare
Formular nr. 15 Anexa 1 - Centralizatorul financiar al activitilor
Formular nr. 15 Anexa 2 - Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrri
Formular nr. 15 Anexa 3 - Lista cuprinznd consumurile de resurse materiale
Formular nr. 15 Anexa 4 - Lista cuprinznd consumurile cu mana de lucru
Formular nr. 15 Anexa 5 - Lista cuprinznd consumurile de ore de funcionare a utilajelor de
Pagina 1 din 58

construcii
Formular nr. 15 Anexa 6 - Lista cuprinznd consumurile privind transporturile
Formular nr. 16 - Scrisoare de naintare a ofertei
Formular nr. 17 mputernicire
Formular nr. 18- Propunerea tehnica
Formular nr. 18 Anexa 1 - Programul de control al calitii
Formular nr. 18 Anexa 2 Metodologia de lucru
Formular nr. 18 Anexa 3 - Durata de execuie a lucrrii
Formular nr. 18 Anexa 4 - Perioada de garanie
Formular nr. 18 Anexa 5 Informaii suplimentare
Formular nr. 19 Document de confirmare a acceptrii de ctre ofertant a clauzelor
contractuale
Formular nr. 20 Informaii generale despre ofertant
Formular nr. 21- Declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare
Formular nr. 22- Fia de experien similar

Pagina 2 din 58

Instruciuni de completare a documentelor/ declaraiilor/ formularelor solicitate pentru


demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre ofertani i a conformitii ofertei
cu cerinele din documentaia de atribuire
Orice document/declaraie/formular solicitat a fi completat i prezentat numai n original de
ofertant/candidat i va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau dup caz, de ctre alt
persoan autorizat s reprezinte ofertantul. n acest ultim caz, persoana autorizat va depune i
mputernicirea reprezentantului legal.
n cazul ofertelor n asociere depuse de un grup de operatori,
orice
document/declaraie/formular solicitat va fi completat i prezentat de ctre fiecare membru al
grupului de operatori.
Formularele conin o seciune distinct pentru situaiilor n care ofertanii/candidaii sunt
constituii ntr-un grup.
Documentele / declaraiile / certificatele /emise de ter parte (instituii competente) vor fi
prezentate n limba romn i vor ndeplini una din urmtoarele condiii de form : original, sau
copie conform cu originalul, n msura n care prezentarea n una din cele doua forme nu contravine
dispoziiilor legislatei n materia achiziiilor publice.
Persoanele fizice / juridice strine vor prezenta documentele / declaraiile / certificatele n
copie conform cu originalul, nsoite de traducerea autorizat i legalizat n limba roman.
Completarea formularelor se va face respectnd instruciunile din subsol, astfel nct
informaiile s fie complete i fr echivoc pentru a permite verificarea concordanei acestora cu
documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritii contractante.

Pagina 3 din 58

Formular nr. 1
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
___________________
(denumirea)
Garanie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achiziie publica
(se va completa cu denumirea obiectivului).
Ctre:
(se va completa adresa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa cu denumirea
obiectivului) noi, _____________________________________________________, avnd sediul nregistrat
la
(denumirea bncii/societii de asigurri)
____________________________,
(adresa bncii/societii de asigurri)
ne obligam n mod irevocabil i condiionat, fata de .. sa pltim suma
de__________________________, la prima sa cerere
(n litere i n cifre)
scrisa i dup constatarea culpei ofertantului n conformitate cu contractul garantat. n cererea sa autoritatea
contractanta va preciza ca suma ceruta de ea i datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora
dintre situaiile urmtoare:
a) ofertantul __________________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
b) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul ____________________________nu a constituit
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
garania de buna execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la
semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul _____________________________ a refuzat
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
sa semneze contractul de achiziie publica n perioada de valabilitate a ofertei;
De asemenea, noi ______(denumirea bncii/societii de asigurri) ne obligam n mod necondiionat i
irevocabil sa pltim n favoarea Autoritii Contractante, la prima sa cerere de plata, suma de________
solicitat de ctre aceasta n baza art 278 1 din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Plata se va face n termenul menionat n
cererea de plata i fr nici o alta formalitate suplimentara din partea Autoritii Contractante.
Prezenta garanie este valabila pana la data de ______________________.
n cazul n care prile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau sa
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii/societii de asigurri, se
va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta garanie de participare i pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanii de participare este legea romana.
Competente sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta garanie de participare sunt
instantele judectoreti romane.
Parafata de Banca/Societate de Asigurri __________ n ziua _______ luna _______ anul __________
(semntura i stampila organismului care elibereaz aceasta garanie de participare)
Pagina 4 din 58

Formular nr. 2
Formular de garanie de bun execuie
Ctre .
Adresa: ..
Denumirea Contractului:

................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Am fost informai c (numele i adresa Antreprenorului) (numit n continuare Principal) este


Antreprenorul dumneavoastr pentru acest Contract, pentru care este prevzut s obin o garanie de bun
execuie.
La cererea Principalului, noi (numele i adresa bncii)_________________________ ne angajm prin
prezenta n mod condiionat i irevocabil s v pltim dumneavoastr, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul,
orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de _______________(Valoarea garantat,
adic:_____________________) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei
dumneavoastr scrise dup constatarea culpei Principalului care s menioneze urmtoarele:
(a) Principalul a nclcat obligaia (obligaiile) sa (sale) cu privire la Contract , i
(b) felul n care Principalul este n culp.
Orice cerere de plat i declaraie trebuie s conin semntura directorului dumneavoastr general, care
trebuie s fie autentificat de ctre banca dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia
autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr i anume__________(adresa bncii emitente
a garaniei), la data sau naintea datei de (____ de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de
Notificare a Defectelor pentru Lucrri)________________________ (data de expirare), moment n care
aceast garanie va expira.
Am fost informai c Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc
valabilitatea acestei garanii dac Certificatul de Recepie Final nu a fost emis, potrivit prevederilor
Contractului, cu 28 de zile naintea acestei date de expirare. Ne angajm s v pltim valoarea garantat la
primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii i a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd
faptul c Certificatul de Recepie Final nu a fost emis din motive imputabile Principalului, i c valabilitatea
acestei garanii nu a fost prelungit.
Aceast garanie este supus legilor din Romnia i se va conforma Regulilor Uniforme privind Garaniile la
Cerere, publicate cu numrul 458 de ctre Camera Internaionala de Comer, cu excepia celor menionate
mai sus.
Competenta sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta scrisoare de garanie de buna
execuie revine instantelor judectoreti din Romnia.
Data ______________________

Pagina 5 din 58

Semntura (semnturi) _________________________


[stampila organismului care furnizeaz garania]

Formular nr. 3
Informaii despre asociere
Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr.invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
Subsemnatul(a)..............................................................................................
(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare), reprezentant mputernicit
al
.............................................................................................................................................................
(denumirea / numele ofertantului)
n calitate de ofertant la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public
declar pe proprie rspundere sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c informaiile de mai jos
sunt reale.

Denumirea liderului .....................................................................,

Agenie/filial/sucursal a liderului n ara Autoritii Contractante, dac este cazul


Adresa sediului...........................................................................
..................................................................................................
Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

Denumirea, adresa i datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a) ..............................................................................................
b) ..............................................................................................
c) ..............................................................................................
Etc. ..............................................................................................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului


Numele i prenumele semnatarului
Capacitate de semntur

.....................................................
......................................................
.......................................................

Detalii despre ofertant


Numele ofertantului
ara de reedin
Adresa
Adresa de coresponden (dac este diferit)

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Pagina 6 din 58

Formular nr. 3A
Acord de asociere
Nr.....................din..................................
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre :
S.C..................................................., cu sediul n .....................................,str. .....................................
nr..................., telefon ..................... fax .........................,nmatriculata la Registrul Comerului
din ......................................... sub nr...........................,cod unic de nregistrare....................................,
cont
............................................deschis
la...............................................................
reprezentata
de ......................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de asociat
-LIDER DE ASOCIERE
i
S.C................................................., cu sediul n ..................................,str. ................................ Nr...................,
telefon
.....................
fax
................................,nmatriculata
la
Registrul
Comerului
din ........................................ sub nr............................,cod unic de nregistrare....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................
reprezentata
de .................................................................avnd funcia de.......................................... . n calitate de
ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord l constituie asocierea n vederea..conform
Documentaiei de Atribuire puse la dispoziie de ctre ...................
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rmne n vigoare pn la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv
pn la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
........................................... Contractul de achiziie cu achizitorul va fi semnat de ctre liderul de
asociere, desemnat ca
fiind reprezentantul autorizat sa primeasc instruciunile pentru i n numele oricruia i tuturor membrilor
asocierii.
Art. 5. Prile vor rspunde solidar i individual n fata Beneficiarului n ceea ce privete toate obligaiile i
responsabilitile decurgnd din sau n legtura cu Contractul.
Art. 6. n caz de adjudecare, asociaii au convenit ca cotele de participare n cadrul asocierii vor fi
urmtoarele:
............................................................................................. % (n litere),
............................................................................................. % (n litere)
Art. 7. Asociaii convin sa se susin ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizrii contractului,
Pagina 7 din 58

acordndu-i sprijin de natura tehnica, manageriala sau/i logistica ori de cte ori situaia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Pari nu va fi ndreptita sa vnd, cesioneze sau n orice alta modalitate sa greveze
sau sa transmit cota sa sau parte din aceasta altfel dect prin efectul legii i prin obinerea consimmntului
scris prealabil att al celorlalte Pari cat i a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completeaz n ceea ce privete termenele i condiiile de prestare a lucrrilor, cu
prevederile contractului ce se va ncheia ntre ............................... (liderul de asociere) i Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a ncheiat astzi .................................. n ........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
semntura
ASOCIAT 1
semntura
NOTA:

Pagina 8 din 58

Prezentul Acord de Asociere conine clauzele obligatorii, prile putnd aduga i alte
clauze.

Formular nr. 4
Declaraie Privind Eligibilitatea
Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
Subsemnatul............................................................................., reprezentant legal al
___________________________________________________________________________
(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei
de fals n acte publice, c nu ma aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgena a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata i cu modificrile i completrile ulterioare,
respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru
participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________.
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)
Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.....................................................

Numele i prenumele semnatarului

.....................................................

Capacitate de semntura

.....................................................

Detalii despre ofertant


Numele ofertantului

.....................................................

ara de reedin

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de coresponden (dac este diferit)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei
alte uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea
acelei consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda
Not: Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul ofertantului.
Aceasta declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, semnata de
reprezentantul sau legal.

Pagina 9 din 58

Formular nr. 5
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare
Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
Subsemnatul(a)............................................................(nume/prenume),
........................................................
(date de identificare), reprezentant legal al ................................................................ (denumirea / numele
operatorului economic), n calitate de ofertant unic/membru al asocierii (se va completa dup caz)
la procedura de licitaie deschis pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect
........................................................................................... (se va completa cu denumirea obiectivului) cod
CPV ........................., organizat de......................., declar pe propria rspundere c ofertantul:
a) nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;
b) i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pn la data .;
c) n ultimii 2 ani nu s-a aflat n situaia de a nu i ndeplini obligaiile contractuale sau de a-i ndeplini
n mod defectuos obligaiile contractuale din motive imputabile ofertantului n cauza, fapt care a
produs sau este de natura sa produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia ;
d) nu a fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o
fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
e) nu prezint informaii false.
De asemenea, am cunotina de urmtoarele prevederi ale art 181 alin e), conform crora Autoritatea
contractant are dreptul de a exclude dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achiziie public
orice ofertant care nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul
demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte
uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei
Pagina 10 din 58

consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda


Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.....................................................

Numele i prenumele semnatarului

......................................................

Capacitate de semntur

......................................................

Detalii despre ofertant


Numele ofertantului

......................................................

ara de reedin

......................................................

Adresa

......................................................

Adresa de coresponden (dac este diferit)

......................................................

Telefon / Fax

......................................................

Data

......................................................

Note:
1. Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul ofertantului.
*) Aceasta declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, semnata de
reprezentantul sau legal

Pagina 11 din 58

Formularul nr. 6

Declaratie privind participarea la licitaie cu ofert independent


Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..............................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ...........................,
intreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de . ...................., n
calitate de autoritate contractant, cu nr. ............ din data de ................., certific/certificm prin prezenta c
informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele
declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de
participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect
ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de
achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista
consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur
sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n
prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.
Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
.....................................................
Numele i prenumele semnatarului
......................................................
Capacitate de semntur
.......................................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
....................................................
ara de reedin
.................................................
Adresa
................................................
Adresa de coresponden (dac este diferit)
...............................................
Telefon / Fax
..............................................
Data
...........................................

Pagina 12 din 58

Formularul nr. 7
1

Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 69


din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare
Ctre _________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr.invitaie / anun de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
Subsemnatul___________________,
reprezentant
legal
al
___________________,
(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea
excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm n situaia
prevazut la art. 69 1 din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata i cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/ter susintor (se alege cazul corespunztor i se nscrie numele) _____________________
nu are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare i/sau nu
are acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care
se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare, cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii
contractante, Ibram Aidin-director, Vulpoi Cornelia-director economic, Tudor Gabriela-director Tehnic,
Radulescu Iulian sef serviciu drumuri, Tisa Adrian-sef serviciu juridic, Popescu Florentina- serviciul
achizitii.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul
Penal referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei
alte uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei
consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda
Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.......................................

Numele i prenumele semnatarului

........................................

Capacitate de semntur

..........................................

Detalii despre ofertant

..........................................

Numele ofertantului

..........................................

ara de reedina

..........................................

Adresa

..........................................

Adresa de coresponden (dac este diferit)

..........................................

Telefon / Fax

..........................................

Data

..........................................

Not: Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul ofertantului.
Aceast declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, iar n cazul n care ofertantul
declara ca intenioneaz sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata i de ctre sub-contractor/subPagina 13 din 58

contractori i va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecrui asociat/sub-contractant).


Declaraia se completeaz dup caz, de terul/terii susintori.

Pagina 14 din 58

Formular nr. 8

SITUAIA FINANCIAR
Fiecare ofertant i fiecare membru al asocierii va completa acest formular

DATE FINANCIARE pentru ultimii 3 ani financiari [echivalent


LEI]
anul 1:

anul 2:

anul 3:

Informaii extrase din bilanul contabil


Total active
Total pasive
Valoare net
Active curente
Pasive curente
Informaii din Contul de profit i pierderi
Cifra de afaceri
Profit nainte de impozitare
Profit / pierdere

Se vor atasa copii ale documentelor finaciare (bilanul contabil,


contul de profit i pierderi etc) pentru ultimii 3 ani, n conformitate cu urmtoarele cerine.

Toate documentele reflect situaia financiar a ofertantului sau membrului asocierii i


nu a firmei mama sau partenere.

Declaraiile financiare trebuie s fie completate, inclusiv toate anexele..

Declaraiile financiare trebuie s corespund cu perioadele fiscale ncheiate i auditate /


nregistrate la autorittile fiscal relevante (declaraiile pentru perioade fiscal nencheiate
nu vor fi solicitate sau acceptate.

Numele ofertantului
Semntura persoanei autorizate
Data

Pagina 15 din 58

CIFRA DE AFACERI GLOBAL


Fiecare ofertant i fiecare membru al asocierii va completa acest formular
Cifra de afaceri global pentru ultimii 3 ani
Valoare
Curs de schimb
Echivalent LEI

Anul

Moneda

Media anual a cifrei de afaceri

Informaiile furnizate trebuie s fac referire la cifra de afaceri anual a ofertantului sau a fiecrui
membru al asocierii pentru fiecare an financiar ncheiat sau n curs. Valorile vorfiprezentate n lei
la cursul de schimb valabil la finalul perioadei de raportare.

Numele ofertantului
Semntura persoanei autorizate
Data

Pagina 16 din 58

Formular nr. 8A
Ter susintor al capacitii financiare
..........................
(denumirea)
Angajament ferm
privind susinerea financiar
a ofertantului___________________________
Ctre: ..
Adresa: ...................................
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................................... (se va completa cu
denumirea obiectivului), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat
la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s
punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului) toate resursele financiare necesare pentru
ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate i
contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au
fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ..........
(denumirea ofertantului) suma de .................................................................. (valoarea total/parial din
propunerea financiar), necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de
achiziie public.
Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c
nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate
de ....................... (denumire ofertant), n baza contractului de achiziie public i pentru care ....
(denumirea ofertantului) a primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest
sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam
definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea
contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau
total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul
angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s
rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute
n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2)
din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a
solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar
acordat .............................................................. (denumirea ofertantului).
Data ................................
Ter susintor,
.
(semntura autorizata i stampila)

Pagina 17 din 58

Formular nr. 9
Declaraie privind capacitatea tehnica - lista principalelor lucrri executate n ultimii 5 ani
Titlul contractului:

.............................................. (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul__________________________________, reprezentant legal


al..............................................................................(denumirea/numele i sediul/adresa
operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals
n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Totodat, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie
Autorizez prin prezenta orice instituie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze
informaii reprezentanilor autorizai ai...................cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu
activitatea noastr
Prezenta declaraie este valabila pana la data de (se precizeaz
data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data,
Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)


Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codului Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte
uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei consecine,
se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda
Operator economic,
......................
(semntura autorizat i tampila)
Nota: Aceasta declaraie, n cazul asocierii, va fi prezentata de fiecare membru al asocierii i va fi semnata
de ctre reprezentantul sau legal

Pagina 18 din 58

Nr.
Crt.
0
1
2
.....
***)

Obiectul contractului ***)

Codul
CPV

Denumirea / numele
beneficiarului /
clientului
Adresa
3

Calitatea
Antreprenorului*)
4

Valoarea
contractului
(Lei fr
TVA)
5

Procent
ndeplinit de
antreprenor %

Perioada de
derulare**)

DATA
Operator economic,
......................
(semntura autorizat i tampila)
*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: Antreprenor unic sau Antreprenor conductor (lider de asociere); Antreprenor
asociat, sub-contractant.
**) Se va preciza perioada de ncepere i de finalizare a contractului.
***) Se vor detalia tipul lucrrilor/ serviciilor executate/prestate lucrri/servicii cu care ofertantul a participat efectiv la realizarea proiectului, lucrrile/serviciile
principale prestate n cadrul contractelor prezentate, din care sa rezulte ndeplinirea criteriilor, precum i valoarea acestor lucrri/servicii, n LEI fr TVA
Anexe: Documente justificative prin care sa fie demonstrate cele precizate.

Pagina 19 din 58

Formular nr. 9 A
Ter susintor al capacitii tehnice i/sau profesionale
..........................
(denumirea)
Angajament Ferm
privind susinerea tehnica i profesional
a ofertantului_____________________
Ctre,
Adresa: .
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................... (se va completa cu
denumirea obiectivului), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul
nregistrat la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm,
necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor
obligaiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi
ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia
celor care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ..........
(denumirea
ofertantului)
resursele
tehnice
i/sau
profesionale
de ................................................ ..................................................................necesare pentru ndeplinirea
integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.
Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem
s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii
asumate de ....................... (denumire ofertant), n baza contractului de achiziie public, i pentru
care ................ (denumire operatorul) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului
angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau
discuiune.
Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s
renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea
contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau
total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul
angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c
nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii
obligaiilor prevzute n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2)
din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a
solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i
profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului).
Data ................................

Ter susintor,.
(semntura autorizata i stampila)

Pagina 20 din 58

Anexa 1 la Formular nr. 9 A


Ter susintor tehnic i profesional
..........................
(denumirea)
Declaraie - ter susintor tehnic si profesional
Subsemnatul, reprezentant legal al .......................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional),
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n
tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care dispun i care urmeaz a
fi folosite efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public .............................. (se va completa
cu denumirea obiectivului), sunt reale.
Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de necesitile
care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).
LISTA
privind logistica, utilajele, instalaiile i echipamentele tehnice aflate n dotare i care urmeaz a fi efectiv
folosite pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
Nr.
crt

Denumire
utilaj/echipament/instalaie

Cantitate
U.M.

Forma de deinere
Proprietate

n chirie

Subsemnatul, declar c sunt de acord ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n


scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai...................cu privire la orice aspect tehnic i
financiar n legtur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i
profesional oferit .............................................. ......(denumirea ofertantului).
Data ................................

Ter susintor,
.
(semntura autorizata i stampila)

Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul
Penal referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei
alte uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei
consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda
Ter susintor,
______________
(semntura autorizat i stampila)

Pagina 21 din 58

Anexa 2 la Formular nr. 9 A


Ter susintor tehnic i profesional
..........................
(denumirea)
Declaraie ter susintor tehnic si profesional
Subsemnatul, reprezentant legal al ........(denumirea terului susintor tehnic i profesional), declar pe
propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul
anexat privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere i care urmeaz a fi
efectiv alocat pentru ndeplinire contractului de achiziie public (se va completa cu denumirea
obiectivului), sunt reale.
LISTA privind personalului angajat i al cadrelor de conducere care urmeaz a fi efectiv alocate pentru
ndeplinirea contractului de achiziie public:
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere
Personal efectiv alocat pentru
ndeplinirea contractului
Din care personal de conducere
efectiv alocat pentru
ndeplinirea contractului
Anexez declaraiei, CV-urile personalului de conducere precum i ale personalului care va fi
alocat efectiv pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate, referitoare la experiena anterioar, capacitile
tehnice i personalul angajat i cel de conducere sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai...................cu privire la orice aspect tehnic i
financiar n legtur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i
profesional oferit .............................................. ....................................(denumirea ofertantului).
Data ................................
Ter susintor,
.
(semntura autorizata i stampila)
Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte
uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei
consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda
Ter susintor,
.

Pagina 22 din 58

Formular nr. 10
Lista personalului cheie
Titlul contractului:

................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul__________________________________,
reprezentant
legal
al..............................................................................(denumirea/numele
i
sediul/adresa
operatorului
economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele
prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai...................cu privire la orice aspect tehnic i financiar n
legtura cu activitatea noastr
Prezenta declaraie este valabila pana la data de (se precizeaz
data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data,
Operator economic,
......................
(semntura autorizat i tampila)
Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte
uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei
consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda
Operator economic,
......................
(semntura autorizat i tampila)
NOTA: Numrul i poziiile cheie se vor stabili n funcie de complexitatea contractului
Cerine minime privind personalul cheie
Poziia:
studii

(se va completa cu numele facultii i titulatura)

experiena profesionala generala:

(se va completa cu numrul de ani de experienta)

experiena profesionala specifica:


Data
Operator economic,
...........................................
(semntura autorizat i tampila)
Nota
1. Fiecare expert cheie mai sus menionat va fi disponibil pe toat durata de execuie a contractului
2. Aceasta declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, semnata de
reprezentantul sau legal
Pagina 23 din 58

CURRICULUM VITAE

Formular nr.10A

Rolul propus n cadrul proiectului:


Nume:
Prenume:
Data naterii:
Naionalitate:
Stare civil:
Educaie:
Instituia
(datele de la pn la)

Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obinute:

Aptitudini lingvistice: Indicai competena pe o scar de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 - de baz)


Limba

Citit

Vorbit

Apartenen la organisme profesionale:


Alte aptitudini: (de ex.: cunotine de operare pe calculator etc.)
Poziia ocupat n prezent:
Ani de vechime n cadrul firmei / organizaiei:
Calificri cheie: (Relevante pentru contract)
Experiena specific n regiune:

ara

Datele de la pn la

Pagina 24 din 58

Scris

Experien profesional
Perioada de la (lun / an)
pn la (lun / an)*

Locul

Operatorul
economic

Poziia ocupata

Descrierea proiectelor i activitilor desfurate (perioada de la


luna/an pana la luna/an) pentru fiecare activitate/proiect menionata

Alte informaii relevante (de ex.: publicaii)


* n cazul n care se suprapun perioadele de implementare a doua sau mai multe contracte, atunci expertul are obligaia de a meniona numrul de luni/zile lucrtoare)
pentru fiecare contract
* n cazul n care, n cadrul unei perioade de referina au fost executate mai multe proiecte/contracte se va prezenta detaliat pentru fiecare dintre aceste
proiecte/contracte perioada alocata n formatul (luna/an)
Data completrii
.
(semntura expertului cheie propus)

Pagina 25 din 58

Formular nr.10B

DECLARAIE DE DISPONIBILITATE
Titlul contractului:

........................................ (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul, .. declar c sunt de acord s particip cu ofertantul


(numele / denumirea ofertantului) la procedura de atribuire mai sus menionat. Declar c
sunt capabil i dispus s lucrez pentru perioada (perioadele) prevzute pentru poziia pentru care am fost
propus n contract n situaia n care aceast ofert este ctigtoare, i anume:

De la(1)

Pn la

<nceputul perioadei*>

<sfritul perioadei*>

Numele
Semntura
Data

Pagina 26 din 58

Formular nr. 11
Declaraie privind numrul minim de echipamente
disponibile pentru ndeplinirea contractului
Subsemnatul __________________________________ (nume/prenume), reprezentant legal
al..............................................................................(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului
economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca informaiile
prezentate sunt reale.
Totodat, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare.
Nr.crt

DESCRIERE
Putere/
(tip / provenien / Capacitate
model)

Nr. de
uniti

Serie i
Drept de
Valoarea
numr/An proprietate / sau de aproximativ actual
fabricaie
folosina
n Euro

Echipamente minime obligatorii:


1

.....................

.....

.....

.....................
.....................

.....

.....................

.....

.....................

.....

.....................

.....

.....................

Alte echipamente disponibile pentru contract:


/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Pagina 27 din 58

Nr.crt

DESCRIERE
Putere/
(tip / provenien / Capacitate
model)

Nr. de
uniti

Serie i
Drept de
Valoarea
numr/An proprietate / sau de aproximativ actual
fabricaie
folosina
n Euro
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul
Penal referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori
unei alte uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru
producerea acelei consecine, se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda
Data ...............................
Operator economic,

(semntura autorizat i tampila)


Nota: Aceasta declaraie, n cazul asocierii, va fi prezentata de fiecare membru al asocierii i va fi semnata
de ctre reprezentantul sau legal

Pagina 28 din 58

Formular nr. 12
Declaraie privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractanti i
specializarea acestora
Titlul contractului:

............................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Subsemnatul______________________________________________, reprezentant
mputernicit al ................................................................................, (denumirea/numele i sediul/adresa
/ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai................... Str............ nr. .., cod ....... .cu privire la orice
aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de (se precizeaz data
expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data ................................

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte
uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei consecine,
se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

Pagina 29 din 58

Anexa formularului nr. 12

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/prile din
contract ce urmeaz a fi
subcontractate

Procentul aferent parilor din


contract ce urmeaz a fi
subcontractate
(%)

Acord subcontractor cu
specimen de
semntura i
stampila

Data ................................

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)


Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte
uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei consecine,
se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila

Pagina 30 din 58

Formular nr 13

FORMULARUL DE OFERT
Ofertantul va elabora Formularul de ofert pe foaie cu antet coninnd denumirea complet i adresa ofertantului.
Data: _______________
Nr. Anunului de participare: __________________
Ctre:
Noi, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ...................... (denumirea/ numele ofertantului),
declarm c:
1. Am examinat documentaia de atribuire i nu avem rezerve fa de aceasta sau fa de orice

modificri publicate n conformitate cu Instruciunile ctre ofertani;


2. Ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia sus

menionat, s executm Straturi rutiere bituminoase foarte subiri, executate la rece,


cu emulsie de bitum modificat-676.050 mp, n dou straturi);
3. Preul total al ofertei este de ..................... Lei (suma n litere i n cifre),
reprezentnd .................................euro (1 euro = 4,3741 lei, conform curs BNR din data de
12.04.2012, valabil pentru data de 13.04.2012), pltibil dup recepia lucrrilor, la care se
adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de ...................... Lei (suma n litere i n cifre);
4. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile
ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n
conformitate cu graficul de execuie anexat, n ............................... zile (perioada n litere i
cifre;
5. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ........ zile, (durata n litere
i cifre), respectiv pn la data de .................. (ziua/ luna/ anul), i ea va rmne obligatorie
pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate;
6. Consimim c Anexa la Formularul de ofert face parte din prezentul Formular de ofert;
7. Noi, inclusiv subcontractorii sau furnizorii, nu suntem n conflict de interese;
8. Nu particip la procedura de atribuire n mai mult de o ofert n calitate de ofertant i
subcontractor sau membru al asocierii;
9. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public, aceast ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare,
vor constitui un contract angajant ntre noi;
10. ntelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert
pe care o putei primi.
11. n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, numele persoanei care va aciona n
calitate de reprezentantul Antreprenorului este ..................................................

Pagina 31 din58

Formular 13 - ANEXA Nr. 1


la Conditiile Speciale ale contractului pentru constructii
cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar
ANEXA LA OFERTA

Straturi rutiere bituminoase foarte subiri, executate la


rece, cu emulsie de bitum modificat-676.050 mp, n dou straturi

Denumirea lucrrii:

Numele si adresa Autoritatii


Contractante (Beneficiarului)

Numele si adresa reprezentantului


Autoritatii Contractante
(Beneficiarului)
Numele si adresa ofertantului*
(Antreprenorului)
Numele si adresa Inginerului

Sub-clauze ale Conditiilor


Generale sau Conditiilor
Speciale
1.1.2.2 si 1.3

1.1.2.2 si 1.3

1.1.2.3 si 1.3
1.1.2.4 si 1.3

Informatii
Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania S.A prin
Direcia Regional de Drumuri i Poduri
Constana
Adresa: strada Traian f.n., Constana,
Romnia
Director : ing. Ibram Aidn
Adresa:strada Traian f.n., Constana,
Romnia
Se va completa de ctre ofertant

Durata de Executie a Lucrarilor

1.1.3.3

Numele Inginerului se va comunica


ulterior.
Adresa Inginerului: strada Traian f.n.,
Constana, Romnia
3 luni calendaristice

Perioada de Notificare a
Defectiunilor
Sisteme de transmitere electronica

1.1.3.7

Minim 730 zile

1.3

Fax

Legea contractului

1.4

Romana

Limba contractului

1.4

Romana

Limba pentru comunicare

1.4

Romana

Perioada de acces la santier

2.1

Valoarea Garantiei de Buna


Executie
Penalitati pentru fiecare persoana
inlocuita
Orele de lucru normale

4.2
6.1

In 3 zile de la Data de Incepere a


Lucrarilor
10% din Valoarea de Contract Acceptata in
LEI fara TVA, respectiv _________ lei
Nu este cazul

6.5

48 ore saptamanal

Inceperea Lucrarilor

8.1

Programul de Executie Penalitati de


intarziere
Limita penalitatilor de intarziere

8.3

Data de Incepere a Lucrarilor nu va depasi


cu mai mult de 7 zile data emiterii
ordinului de ncepere a lucrrilor
Contractual
0,1% pe zi din Valoarea de Contract
Acceptata
15% din Valoarea de Contract Acceptata

Penalitati de intarziere

8.7

Procentul pentru ajustarea sumelor


provizionate

13.5

8.7

Pagina 32 din58

0,1% pe zi din Valoarea de Contract


Acceptata
5%

Actualizari generate de modificari


ale preturilor
Plata totala in avans

13.8

Nu este cazul

14.2

Nu este cazul

Numarul si calendarul transelor de


plata in avans
Moneda de plata si proportia
transelor de plata in avans
Momentul rambursarii platilor in
avans si procentul
Procentul Sumelor Retinute

14.2

Nu este cazul

14.2

LEI 100 %

14.2

Nu este cazul

14.3

10% din fiecare certificat in LEI fara TVA

Limita Sumelor Retinute

14.3

10% din Valoarea de Contract Acceptata in


Lei fara TVA
Nu este cazul

Echipamente si Materiale la plata


dupa ce au fost aduse pe santier
Valoarea minima a Certificatului
Interimar de Plata
Moneda in care se efectueaza plata

14.5(b)
14.6

Se va stabili ulterior

14.15

LEU

Perioadele pentru prezentarea


politelor de asigurare
Penalitati de intarziere

18.1

Valoarea asigurarii tertei parti

18.3

a) 14 zile - dovada incheierii politelor de


asigurare b) 28 zile - polite relevante
0,1% pe zi din Valoarea de Contract
Acceptata
Nu este cazul

Numirea membrilor CAD

20.2

1 membru

Instanta Competenta sa judece


litigiile intervenite intre parti
Limba utilizata pentru arbitraj

20.6

Curtea de Arbitraj Comercial International

20.6

Romana

Locul arbitrajului

20.6

Bucuresti

18.1

Executant,
S.C.________________________S.A./S.R.L.
______________________
L.S.

Pagina 33 din58

Formularul nr. 14

1. Declaraie privind respectarea legislaiei de securitate i sntate n munca


Subsemnatul, (nume/prenume) reprezentant mputernicit al
................................................................
(denumire/numele i sediu/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria rspundere, ca pe toat durata de executare a lucrrii conform graficului fizic i valoric
pentru ndeplinirea sarcinilor specifice prezentate n oferta financiara, voi respecta legislaia de securitate i
sntate n munca, n vigoare, pentru tot personalul angajat n executarea lucrrii.
Data ...............................

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)


Totodat, declar ca am luat la cunotina de prevederile art 292 Falsul n Declaraii din Codul Penal
referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau instituii de stat ori unei alte
uniti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaraia fcuta servete pentru producerea acelei consecine,
se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

Pagina 34 din58

Formular nr. 15

Formular de depunere a propunerii financiare


Titlul contractului: Straturi

rutiere bituminoase foarte subiri, executate la rece, cu


emulsie de bitum modificat-676.050 mp, n dou straturi
Trebuie prezentat un exemplar original al acestui formular de depunere al ofertei (inclusiv declaraia
prezentat mai jos), semnat n original de ofertant i ........ copii. Toate informaiile incluse n acest formular
trebuie s fie legate numai de ofertant.

Ofertele depuse de o asociere trebuie s respecte instruciunile aplicabile liderului asocierii i celorlali
membri ai si.
1.

OFERTA DEPUSA DE:


Numele i adresa (adresele) liderului i operatorului economic (operatorilor
economici) care depun aceasta oferta
Lider

Operator
economic*
Etc. *
* adugai/tergei liniile suplimentare pentru membrii asocierii, dup cum este cazul. Reinei c un
sub-contractor nu este considerat membru al asocierii. Dac acest formular este prezentat de un
ofertant individual, numele ofertantului va fi introdus ca lider (i toate celelalte linii vor fi terse).
2.

PERSOANA DE CONTACT (pentru aceast procedura)


Nume
Organizaie
Adres
Telefon
Fax
E-mail

3. Preul ofertei noastre este de ___________________________ (n cifre) Lei fr TVA,

respectiv (n litere) Lei fr TVA,

Pagina 35 din58

aceasta nsemnnd _____________________________________(n cifre) Lei cu TVA, respectiv


... (n litere) Lei cu TVA.
Data ................................
Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)


Nota: Acest Formular de Depunere a Ofertei include i urmtoarele anexe:
- Punctul 4 la prezentul formular: DECLARAIA(IILE) OFERTANTULUI;
-

Punctul 5 la prezentul formular: Sub-clauze ale Condiiilor Generale sau Condiiilor Speciale ale
Contractului;

Anexa nr. 1: Centralizatorul financiar al activitilor;

Anexa nr. 2: Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrri;

Anexa nr. 3:LISTA cuprinznd consumurile de resurse materiale;

Anexa nr. 4: LISTA cuprinznd consumurile cu mana de lucru;

Anexa nr. 5: LISTA cuprinznd consumurile de ore de funcionare a utilajelor de construcii;

Anexa nr. 6: LISTA cuprinznd consumurile privind transporturile.

4. DECLARAIA(IILE) OFERTANTULUI
Se completeaz i se semneaz de ofertant (inclusiv de fiecare membru al asocierii).
Ca rspuns la invitaia dumneavoastr de participare la procedura de atribuire pentru contractul de mai sus
menionat.
Noi, prin subsemnatul, declarm c:
1
Am examinat i am acceptat n ntregime coninutul documentaiei de atribuire iniiat prin
anunul de participare cu numrul ____ din data de ____ / ____ / ____ Prin aceasta, noi
acceptm prevederile Documentaiei de Atribuire n totalitatea lor, fr rezerve sau restricii.
Ne oferim s executm, n conformitate cu condiiile din Documentaia de Atribuire i cu condiiile i
termenele limit impuse, fr rezerve sau restricii, urmtoarele lucrri: .................................... (se va
completa cu denumirea obiectivului)
Recunoatem pe deplin i acceptam ca orice informaie incorecta sau incompleta prezentata n mod deliberat
n aceasta oferta poate duce la excluderea din acest contract i din alte contracte finanate de Comunitatea
Europeana
2
Ne angajam sa meninem aceasta oferta valabil pentru o perioad de 90 zile (noua zeci de zile)
respectiv pana la data de .. i ea va rmne obligatorie pentru noi i
poate fi acceptata oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate
3
Dac oferta noastr va fi acceptat, noi ne angajm s asigurm o garanie de bun execuie de
10% din Valoarea de Contract acceptata, aa cum este stipulat prin Documentaia de Atribuire.
4
Facem aceast cerere n calitate de lider/membru n asocierea condusa de
..* i pentru aceast ofert. Noi confirmm c nu participam pentru
acelai contract n nicio alt oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru ntr-o
asociere, n calitate de sub-contractant) i suntem rspunztori n faa legii pentru executarea
contractului. Noi confirmam c liderul asocierii este autorizat s mijloceasc i s primeasc
instruciuni pentru i n numele fiecrui membru al asocierii

Pagina 36 din58

5
6
7
8
9

Cunoatem faptul ca membrii asocierii au rspundere colectiva fata de autoritatea contractanta n


privina participrii att n procedura de atribuire cat i n orice contract atribuit noua ca rezultat
al acestei proceduri
Vom informa imediat Autoritatea Contractant, dac va aprea vreo modificare n situaiile de
mai sus, la orice moment n timpul procedurii de atribuire sau n timpul implementrii
contractului.
Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastr este stabilita ctigtoare, sa executam lucrrile n
graficul de timp n conformitate cu cerinele din Documentaia de Atribuire
nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe
care o putei primi.
nelegem ca n cazul n care aceasta declaraie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii i sunt de acord cu orice
decizie a autoritii contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea
contractelor de achiziie publice

Nota: * se va completa dup caz


Data ..
Numele i prenumele:
Operator economic,

(semntura autorizat i tampila)

Pagina 37 din58

0
A.

Formular nr 15 - Anexa nr. 1


CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL ACTIVITATILOR (OBIECTELOR)
Din care (dup caz):
Descriere/Activiti principale
Valoarea 1)
Contractantul/
(Obiecte)
(exclusiv T.V.A.)
conductorul
Sub(Lei)
(liderul
Asociatul
Asociatul
Subcontractantul
asociaiei)

contractant

ul
1
2
3
4
5
6
7
Lista A (Articole generale) total,din care:

B.

Liste cantiti - lucrri total,din care:

Nr.
crt.

C.
D.
E.
F.
G.
H.

Cheltuieli neprevazute (max. 10% din B)


Total valoare
(Lei)(exclusiv
T.V.A.) din care:
Cheltuieli indirecte %
(Lei)
(rndul C x %)
Profit %
(Lei)
(rndul C x %)
Taxa pe valoarea adugata (Lei)
Total (inclusiv T.V.A.)
(Lei)
(rndul C + E + F + G)
Operator economic,

(semntura autorizat i tampila)

NOTE:
-

1)

Valoarea se va prelua din Anexa nr. 2 - Devizul oferta al activitii (obiectului), coloana nr. 9 Total, pentru fiecare activitate (obiect).

Pagina 38 din58

Formular nr 15 - Anexa 2
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

Categoria de lucrri
Nr.
crt.

0
A.

1
Lista A (Articole generale), total

B.

..
Liste cantiti - lucrri total,

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
- CAS:
Pagina 39 din58

Devizul oferta al activitii (obiectului)


Preul unitar
a) materiale
U.M.
Cantitatea v) manopera
Material Manopera
c) utilaj
(3x4a)
(3x4b)
d) transport
(Lei)
(Lei)
Total a) +b) +c) +d)
(Lei)
2

Utilaj
(3x4c)
(Lei)

Transport
(3x4d)
(Lei)

Total
(3x4)
sau
(5+6+7+8)
(Lei)

tt

- omaj:
- Sntate:
- Fond de risc:
- Alte cheltuieli conform
prevederilor legale,
nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
TOTAL GENERAL (Lei) :

M(0)

m(0)

U(0)

t(0)

T(0)
V(0) = T(0)

Operator economic,
......................
(semntura autorizat i tampila)
NOTE:
- Completarea Centralizatorului financiar al activitilor se va realiza conform precizrilor din Fisa de date a achiziiei i innd cont de coninutul Caietului
de sarcini (....., .......... Anexe), pari componente ale Documentaiei de atribuire;
- responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului;

Pagina 40 din58

Formular nr 15 - Anexa 3
LISTA
cuprinznd consumurile de resurse materiale 1)
Nr.
crt.

0
1.
2.
3.

Denumirea
resursei
materiale

U.M.

TOTAL M

Consumurile
cuprinse n
oferta

Preul unitar
(exclusiv
T.V.A.)
(Lei)

Valoarea
(exclusiv
T.V.A.)
(Lei)
(col. 3 x col.
4)
5

Furnizorul

Greutate
(tone)

(Lei)

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

Pagina 41 din58

Formular nr 15 - Anexa 4
LISTA
cuprinznd consumurile cu mana de lucru
Nr.
crt.

Denumirea meseriei

Consumurile
(om/ore) cu
manopera directa

0
1.
2.
3.

1
2
.
.
.
.
.
.
.
.
TOTAL M
(Lei)

Tariful mediu
(Lei/ora)
3
.
.
.
.

Valoarea (exclusiv
T.V.A.)
(Lei)
(col. 2 x col. 3)
4
.
.
.
.
.

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

Pagina 42 din58

Formular nr 15 - Anexa 5
LISTA
cuprinznd consumurile de ore de funcionare a utilajelor de constructii 1)
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.

Denumirea utilajului
de construcii

Consumurile
(ore de funcionare)

1
2
.
.
.
.
.
.
.
.
TOTAL M
(Lei)

Tariful orar
(Lei/ora de
funcionare)
3
.
.
.
.

Valoarea (exclusiv
T.V.A.)
(Lei)
(col. 2 x col. 3)
4
.
.
.
.
.

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

Pagina 43 din58

Formular nr 15 - Anexa 6
LISTA
cuprinznd consumurile privind transporturile 1)
Nr. crt.
Tipul de transport

0
1.

2.

3.

Elemente rezultate din analiza lucrrilor


ce urmeaz sa fie executate
Tone
Km
Ore d
transportate
parcuri
funcion
2
3
4

1
Transport auto (total),
din care, pe categorii:
1.1.
1.2.
Transport pe cale ferata (total),
din care, pe categorii:
2.1.
2.2. .
Alte transporturi (total)

TOTAL M

(Lei)

Operator economic,

......................

(semntura autorizat i tampila)

_______________

Pagina 44 din58

Formular nr. 16

Scrisoare de naintare a ofertei


Ctre ..........................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Ca urmare a anunului de participare publicat n SEAP nr ................. din.........................
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.......................................
.(denumirea contractului de achiziie public),
noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat
urmtoarele:
1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, un original i un numr de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.
2. Persoana de contact (pentru aceast procedura)
Nume
Adres
Telefon
Fax
E-mail
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.
Data completrii ................................
Cu stim,
Operator economic,
..............................................
(semntura autorizata i stampila)

Pagina 45 din58

Formular nr. 17
mputernicire
Subscrisa . (nume/denumire), cu sediul
n ..(adresa operatorului economic), nmatriculata la Registrul Comerului
sub nr., CIF , atribut fiscal .....,reprezentat prin, n calitate de
., mputernicim prin prezenta pe Dl/Dna.,
domiciliat n , identificat cu B.I./C.I. seria , nr. ,
CNP ., eliberat de ............................., la data de , avnd funcia
de , s ne reprezinte la procedura de atribuire
.........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizat de...................n scopul
atribuirii contractului.
n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:
1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la
prezenta procedur;
2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe
parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii.
3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii
procedurii.
4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.
Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu
privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii i sunt de acord cu orice decizie a Autoritii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziie publica.
Denumirea mandantului
S.C.
reprezentat legal prin _____________________(Nume, prenume, funcie)

(Specimenul de semntura al persoanei mputernicite)


..............................................

(Semntura autorizat i stampila)


........................................

Not: mputernicirea va fi nsoita de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite


(buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

Pagina 46 din58

Formular nr 18
Propunere tehnica
Propunerea tehnica va include cel puin urmtoarele:
1.

Programul de control al calitii Anexa 1

2.

Metodologia Anexa 2

3.

Durata de execuie Anexa 3

4.

Perioada de garanie Anexa 4

5.

Alte informaii suplimentare Anexa 5

6.

Formular nr. 14 - Declaratie privind respectarea legislaiei de securitate i snatate n

munc

Pagina 47 din58

Formular nr 18 - Anexa 1
Programul antreprenorului de control al calitii

Titlul contractului:

.................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)


DA/NU

Observaii i comentarii

a. Eantion (nu document ntreg ) de sistem de


Controlul Calitii utilizat de ctre ofertant prin care
sa se demonstreze modul de ndeplinire al
contractului precum i prezentarea unor msuri
concrete de intervenie.

Data ...............................
Operator economic,
......................
(semntura autorizat i tampila)

Pagina 48 din58

Formular nr. 18 - Anexa 2


Metodologia de lucru

Titlul contractului:

.................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)


Activitati

DA/NU

Observaii i comentarii

Data ...............................
Operator economic,

(semntura autorizat i tampila)

Pagina 49 din58

Formular nr. 18 - Anexa 3


Durata de execuie lucrri
Titlul contractului:
.................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)
Se va prezenta perioada de timp necesara pentru execuia lucrrilor precum i modul n care este
ndeplinita aceasta perioada de timp.

Data ...............................
Operator economic,

(semntura autorizat i tampila)

Pagina 50 din58

Formular nr.18 Anexa 4


Perioada de garanie
Titlul contractului:
............................................. (se va completa cu denumirea obiectivului)
Ofertantul va meniona numrul de zile pentru perioada de garanie (Perioada de Notificare a
Defeciunilor, activitile pe care le va desfura n aceasta perioada i costurile estimate pentru
aceasta perioada de garanie.

Data ................................

Operator economic,
.
(semntura autorizata i stampila

Pagina 51 din58

Formular nr. 18 Anexa 5


Informaii suplimentare

Ofertantul poate aduga aici orice informaie suplimentar pe care o consider util n
evaluarea ofertei.
Data ................................

Operator economic,
.
(semntura autorizata i stampila)

Pagina 52 din58

Formularul nr. 19
DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTRII DE CTRE
OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE

V rugm s ataai formularului urmtoarele documente:

Clauzele contractuale iniializate pe fiecare pagin:


- Acordul Contractual;
- Condiiile Speciale;
- Condiiile Generale.

Clarificrile / modificrile la Documentaia de Atribuire, iniializate pe fiecare pagin (dac


este cazul).

Data ...............................
Operator economic,
......................
(semnatura autorizat i tampila)
NOTA
Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractulale negociabile, se vor formula in scris si
vor fi prezentate in cadrul propunerii financiare, in plic separat, inscriptionat cu mentiunea ,,Propuneri
cu privire la clauzele contractuale.

Pagina 53 din58

Formularul nr. 20
INFORMAII GENERALE DESPRE OFERTANT
11. Numele ofertantului (membrului din
asociere) ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................
12. Adresa nregistrat .........................................................................................
................................................ Telefon ........................................
Fax................................ E-mail................................................
13. Codul fiscal ..
14. Numele asociailor .........................................................................................
..............................................................................................................................................
.........................................................
15. Tipul operatorului economic

.
16. Certificatul de inmatriculare/inregistrare (numarul, data i institutia care il emite)

.
17. Obiectul de activitate, pe domenii (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

.
18. Numrul de ani de experien n calitate de contractor
- n propria ar.......................
- internaional ......................
19. n cazul n care operatorul economic este o filial, ce implicare va avea societatea de baz n
proiect?
...............................................................................................
110. Operatorii economici strini trebuie s declare dac sunt stabilii n ara Autoritii Contractante,
n conformitate cu regulamentele aplicabile (numai pentru informare)
Data ................................
Operator economic,
......................
(semnatura autorizat i tampila)

Pagina 54 din58

Formularul 21

Declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare


Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAIE
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), n calitate de:
- ofertant unic (cu ofert individual)
- ofertant asociat (cu ofert comun)
la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul
CPV .............organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), la data de................
zi/luna/an),
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile
aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost
solicitate n documentaia de atribuire, dup cum urmeaz :
Situaia personal
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Situaia economico-financiar
Capacitatea tehnic i/sau profesional
Standarde de asigurare a calitii
Standarde de protecie a mediului.
(se bifeaz dup caz)
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa
acesteia sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a
solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare potrivit
prevederilor legale.
Data completrii

Operator economic,
...................................
(semntur autorizat)

Pagina 55 din58

ANEXA 1 la Formularul 21 Declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de


calificare
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), n susinerea DECLARAIEI menionez succinct modul concret de
ndeplinire a documentelor* aa cum au fost solicitate n documentaia de atribuire de ctre autoritatea
contractant:
A Situaia personal:
.......................................

B Capacitatea de exercitare a activitii profesionale:

....................................

C Situaia economico-financiar:

....................................

.
.
D Capacitatea tehnic i/sau profesional:

....................................

.
.
E Standarde de asigurare a calitii:

Pagina 56 din58

....................................

.
....
F Standarde de protecie a mediului:

....................................

.
.
*NOT: dac au fost solicitate se completeaz inclusiv cu diverse valori, cantiti sau alte asemenea.
neleg c n cazul n care primesc din partea autoritii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea
cerinelor de calificare prezentate mai sus, m oblig s le prezint n termenul stabilit.
Data completrii

Operator economic,
...................................
(semntur autorizat)

Pagina 57 din58

Formular nr. 22
EXPERIENTA SIMILARA*)
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in

exprimata

moneda in care

in echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):

_________

___________

b) finala (la data finalizarii contractului):

_________

___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ___________________________.
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte
aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_______________________________.
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
-----------*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei
de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Pagina 58 din58

S-ar putea să vă placă și