Sunteți pe pagina 1din 41

SCOALA

NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 1 din 40
Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

Semnatura
Numele si
prenumele

Functia

1.1.

1
Elaborat

3
Contabil sef

1.2.

Verificat

Contabil sef

1.3

Aprobat

Director

Data

4
01.01.200
8
01.01.200
8
01.01.200
8

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 2 din 40
Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/ revizia
in cadrul editiei

2.1.
2.2.
2.3

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Componenta revizuita

Modalitatea
reviziei

2
x

3
x

Data de la care se
aplica
prevederile
editiei sau
reviziei editiei
4

PROCEDURA OPERAIONAL

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 3 din 40
Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii

Exemplar nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Aplicare

3.6.

Aplicare

3.4.

Informare

3.8.

Evidenta

3.6.

Arhivare

3.7.

Alte
scopuri

Compartiment

3
Contabi
litate
Admini
strativ
Secretar
iat
Contabi
litate
Contabi
litate
Contabi
litate
-

Functia

4
Contabil sef

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnatura

07.01.08

Administrator

07.01.08

Secretara

07.01.08

Contabil sef

07.01.08

Contabil sef

07.01.08

Contabil sef

07.01.08

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 4 din 40
Exemplar nr.: 1

4. SCOPUL
4.1. Procedura descrie activitile desfurate in cursul circuitului documentelor in
__________________
4.2. Prezenta procedura stabilete fluxul de lucru parcurs in primirea si difuzarea
controlata a corespondentei in ___________________________.
4.3. Prin Procedura se urmrete asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ si
legal al documentelor.

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 5 din 40
Exemplar nr.: 1

5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1. Procedura se aplic n cadrul ______________
5.2. Procedura este ntocmit n scopul prezentrii circuitului documentelor, att
pentru cele intrate din exterior, ct i pentru cele din oficiu
5.3. Prin procedura este documentat si modul cum sunt tratate documentele care
implica plai din fondurile ________________.
5.4. La procedura participa toate Compartimentele de specialitate, conform cu
atribuiile care le revin in primirea sau emiterea de documente.

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 6 din 40
Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. SREN ISO 9001:2001 :
6.2. Manualul Calitii
6.3. Constituia Romniei
6.4. L 215 : 2001 privind administraia public local
6.5. OUG 34 : 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
6.6. L 571:2003 Codul fiscal
6.7. O.G.2/2001 privind regimul contraveniilor
6.8. Legea 16/1996 privind arhivele
6.9. ROF ____________
6.10. L 273:2006 legea finanelor publice locale
6.11. Legea 127/1998 privind statutul cadrelor didactice
6.12. H.G. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public
6.13. Legea nr. 82/1991 - legea contabilitii, cu modificrile i completrile ulterioare
6.14. OMFP nr. 1850/2004 privind registrele i formularele financiar - contabile
6.15. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i
organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale
6.16. OG nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv, cu
modificrile i completrile ulterioare,
6.17. OMFP nr.: 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificrile i completrile
ulterioare
6.18 OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i
organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale,

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 7 din 40
Exemplar nr.: 1

7. DEFINIII I PRESCURTRI
7.1. ___________________________
7.2. L - Lege
7.3. OUG - Ordonana de Urgenta a Guvernului
7.4. DGFP - Direcia Generala a Finanelor Publice
7.5. OP - Ordin de plata
7.6. RAC - Responsabil Asigurarea Calitii
7.7. SMC - Sistem de Management al Calitii
7.8. CFPP - Control Financiar Preventiv Propriu

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 8 din 40
Exemplar nr.: 1

8. PROCEDURA
8.1. In cadrul ________________ se primesc, se emit, se adopta sau se transmit
diverse acte i documente. Circuitul acestor documente si acte trebuie sa fie unul planificat si
trasabil.
8.2. Responsabil de proces: Secretar
8.3. Date de intrare ale procesului:
Documentele care constituie corespondenta externa a ____________
Documentele emise de ______________ avnd destinaia in exteriorul __________
Documentele cu circuit intern in _______________
Facturi si Documentele anexate acestora
Propunere de plata
Angajament de plata
Ordonantare de plata
Documentele care angajeaz financiar _______________
8.4. Date de ieire ale procesului:
Registru intrri/ieiri general
Registru intrari/iesiri din cadrul Serviciului Contabilitate
Registre speciale de evidenta a Documentelor care implica plai din fondurile
_________
Registre de evidenta speciale diverse, pe tipuri de documente si/sau compartimente,
activiti
8.5. Procesul care descrie activitile desfurate in cadrul procesului de circulaie a
documentelor in ____________ se desfoar conform celor descrise mai jos, parcursul
aciunilor fiind prezentat in diagrama flux din Anexa 1.
8.5.1. Primirea i nregistrarea documentelor
8.5.1.1. Corespondena adresat ____________, prin pot, curieri sau direct de la ceteni,
precum i toate actele ntocmite de compartimentele de activitate proprii, se nregistraz la
registratura generala a ____________.
8.5.1.2. Toate actele care privesc aceeai problem, se conexeaz la primul act
nregistrat, numrul primului act fiind numrul de baz, care determin locul de arhivare al
ntregii lucrri.
8.5.1.3. Documentele se nregistreaz cronologic, incepand cu 1 ianuarie si terminnd cu 31
decembrie al fiecrui an
8.5.1.4. Atat documentele care se nregistreaz cat si rspunsurile si actele trimise din oficiu
vor purta numrul de nregistrare al documentului si indicativul dosarului la care se pstreaz
8.5.1.5. Dupa rezolvarea lor, documentele se grupeaz pe dosare conform nomenclatorului si
se predau la Arhiva in al doilea an dupa constituire

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 9 din 40
Exemplar nr.: 1

8.5.1.6. Predarea documentelor la Arhiva se face pe baza de inventare ntocmite in trei


exemplare pentru documente nepermanente si in patru exemplare pentru documente
permanente
8.5.1.7. Actele adresate greit se nregistreaz i se expediaz imediat, spre rezolvare
instituiei competente, comunicndu-se aceasta emitentului, respectiv petiionarului.
8.5.1.8. Primirea, expedierea i pstrarea documentelor secrete se face conform dispoziiilor
din actele normative n vigoare, care reglementeaz aceast activitate.
8.5.1.9. Personalul ____________ rspunde personal de evidena, pstrarea i folosirea
actelor ____________.
8.5.1.10. Este interzis circulaia actelor nenregistrate.
8.5.1.11. Actele care se provin direct de la ceteni, se primesc, se nregistreaz i li se aplic,
n colul din drepta sus, numrul de nregistrare (tampila) i i se comunic pe loc,
petiionarului, numrul de nregistrare.
8.5.1.12. Actele care vin prin pot sau curieri se nregistraz n ordinea sosirii lor. In cazul n
care n act nu se menioneaz adresa emitentului, se anexeaz plicul, dac acesta conine
adresa respectiv. Dac lipsesc anexele menionate n actul intrat, persoana din ____________
care 1-a primit, nscrie meniunea "lips anexe", n caz contrar fiind rspunztor de pierderea
lor.
8.5.1.13. Dup nregistrare actele se predau n map, spre a fi aplicata o rezoluie de ctre
directorul ____________ i apoi vor fi distribuite persoanelor din ____________ care au
atribuii legate de coninutul acestora.
8.5.2. Semnarea documentelor
8.5.2.1. Persoanele din cadrul ____________ care ntocmesc documentele poart ntreaga
rspundere asupra datelor i coninutului acestora, iar n cazul inserrii unor date sau
informaii eronate, vor rspunde civil, administrativ sau penal pentru aceastea, conform legii.
8.5.2.2. Toate documentele intocmite de personalul ____________ pentru a fi transmise in
exteriorul Organizaiei, vor fi semnate de ctre Secretarul ____________ si de ctre ctre
directorul ____________.
8.5.2.3. Secretarul ____________ eliberez extrase sau copii de pe orice act din arhiva
____________ i semneaz actele prevzute expres de lege i formularele tipizate, care
prevd aceast semntur.
8.5.2.4. Secretarul ____________ asigura comunicarea ctre autoritile, instituiile publice si
persoanele interesate a dispoziiilor directorului ____________, in condiiile Legii 544:2001
privind liberul acces la informaiile de interes public.
8.5.3. Circuitul facturilor si celorlalte documente care angajeaz financiar ____________
8.5.3.1. Circuitul facturilor este definit de prevederile OMFP nr. 1850/2004 privind registrele
i formularele financiar - contabile, conform cruia "nregistrrile n contabilitate se fac
cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dup data de ntocmire sau de intrare a
acestora n unitate i sistematic, n conturi sintetice i analitice".
8.5.3.2. La nregistrarea facturilor se vor respecta urmtoarele prevederi:
- toate facturile intrate n instituie vor avea notat pe ele numrul de nregistrare alocat n
registrul de eviden a documentelor intrate,
- n cazul existenei unei adrese de naintare se va specifica c factura este anex la .....
(respectiva adresa) i se va trece pe ea numrul de nregistrare respectiv;
- este interzis existena n instituie a facturilor nenregistrate.

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 10 din 40
Exemplar nr.: 1

8.5.3.3. Toate facturile si celelalte documente care implica financiar ____________


vor fi predate dup nregistrare efului Serviciului Contabilitate care va dispune nregistrarea
obligaiei de plat fa de terii creditori n evidena contabil.
8.5.3.4. Dup nregistrarea obligaie de plat, facturile vor fi predate Compartimentului de
specialitate (administrativ).
8.5.3.5. Compartimentul de specialitate va aplica pe toate toate facturile trimise spre plata viza
de confirmare a realitii si legalitii.
8.5.3.6. Facturile trimise spre plata vor avea anexate toate documentele justificative necesare Contracte, Comenzi, PV de recepie, Devize, Hotrri ale ____________, Convenii, Hotrri
judectoreti, Titluri executorii, etc, precum si de Anexele ALOP. In caz contrar, se napoiaz
Compartimentului de specialitate.
8.5.3.7. Toate documentele care implica financiar ____________, inainte de a fi trimise spre
plata, se supun Controlului financiar preventiv propriu in urma cruia vor purta .viza CFPP.
8.5.4. Circuitul ALOP
8.5.4.1. Compartimentele de specialitate vor asigura, n concordan cu situaia existent,
fazele de elaborare i semnare a documentelor pentru angajarea, lichidarea i ordonanarea
cheltuielilor, Inclusiv prezentarea proiectelor de operaiuni pentru acordarea vizei de control
financiar preventiv.
8.5.4.2. Circuitul documentelor pentru ncadrarea n prevederile OMFP nr. 1792/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor
bugetare i legale, rmne cel existent la ora actual n instituie.
8.5.4.3. Toate documentele ALOP vor fi semnate de sefii Compartimentelor de specialitate
(secretar si administrator ) din ____________ si confirmate prin viza CFPP. Pe tot circuitul,
documentele ALOP vor fi nregistrate in Registrul special ALOP.
8.5.4.4. Compartimente de specialitate emit cele trei Anexe ALOP, Propunerea de plata
(Anexa 1), Angajamentul bugetar individual sau global, incadrat la Titlul de cheltuiala
bugetara (Anexa 2) si Ordonantarea de plata (Anexa 3).
8.5.4.5. Propunerea de plata (Anexa 1) emisa de Compartimente de specialitate este predata
Serviciului Contabilitate care verifica clasificatia bugetara, identificnd poziia bugetara prin
care cheltuiala in cauza a fost prinsa in Bugetul aprobat al ____________ si vizeza
documentul in cauza.
8.5.4.6. Trimestrial efului Serviciului Contabilitate va verifica dac facturile intrate n
instituie i nregistrate n contabilitate, au urmat fazele de angajare, lichidare i ordonanare
sau au fost restituite (ca urmare a constatrii unei erori).
8.5.5. In cazul corespondentei trimise, se parcurge traseul invers.
8.5.6. Toate documentele si nregistrrile acestei proceduri se arhiveaz conform normelor
legale.

10

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 11 din 40
Exemplar nr.: 1

9. RESPONSABILITI
9.1. Director ____________
9.1.1. Primete corespondenta in mapa si o directioneaza ctre persoanele responsabile, cu
rezoluiile respective
9.1.2. Asigura resursele necesare desfurrii activitile in cadrul procedurii
9.2. Secretarul sef
9.2.1. Organizeaz preluarea corespondentei repartizata, inregistrearea destinatarul si
semneaz in Registrul intrari-iesiri;
9.2.2. Rspunde de meninerea Registrului intrari-iesiri general;
9.2.3. Inregistreaz corespondenta in Registrul intrari-iesiri general si o transmite directorului
____________;
9.2.4. Difuzeaz corespondenta in cadrul secretariatului si o nregistreaz in Registrul intrariiesiri, avnd grija ca destinatarul sa semneze de primire.
9.2.4. Rspunde de inregistrarea in Registrului intrari-iesiri general a tuturor documentelor
intrate, ieite sau intocmite pentru uz intern.
9.2.5. Constituirea dosarelor, inventarierea si predarea lor la Arhiva
9.2.6. Confruntarea cu Registrul intrari-iesiri, o data pe luna, intre 1 si 5 ale fiecrei luni,
lund masuri pentru completarea tuturor poziiilor unde au fost nregistrate actele repartizate
departamentului, in luna anterioara
9.2.7. Rspunde de intocmirea proiectului de nomenclator propriu
9.2.8. Ia masuri pentru respectarea nomenclatorului propriu.
9.3. eful Serviciului Contabilitate
9.4.1. Rspunde de respectarea circuitului facturilor si a celorlalte documente care implica
plai din fondurile ____________
9.4.2. Coopereaz cu celelalte compartimente pentru respectarea legalitii privind intocmirea,
semnarea, aprobarea, confirmarea, avizarea si circuitul documentelor care angajeaz financiar
____________
9.4. Angajaii
9.4.1. Rspund de respectarea procedurii.
9.5. RAC
9.5.1. Tine sub control Procedura, formularele si nregistrrile corespunztoare;
9.5.2. Se preocupa de instruirea personalului atat profesional cat si din punct de vedere al
SMC viznd imbunatatirea continua a activitilor in cadrul Procedurii.

11

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

10.

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 12 din 40
Exemplar nr.: 1

ANEXE

Nr.
anex
a

Denumirea
anexei

Elaborator

Aprobat

Nr.de
exemplare

Difuzare

0
1

1
Diagrama flux
circuitul
documentelor
Formulare
financiar
contabile si
circuitul
acestora
Circuit
Propunere
Angajament
Ordonantare
Circuit Referat
de necesitate/
comanda
Circuit factura

4
3

5
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

4
5

Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat
Contabilitate
Administrativ
Secretariat

Circuit NIR
materiale

Circuit NIR
obiecte de
inventar
Circuit NIR
alimente

Circuit bon
consum

10

Circuit bon de
consum benzina

11

Circuit cerere
cazare

Arhivare
loc perioada
6
7

Alte

12

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 13 din 40
Exemplar nr.: 1

11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins

13

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 14 din 40
Exemplar nr.: 1

Docum
Anexa
1: Diagrama flux Se
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
entele
nregistreaz
i
Docum
care
se
expediaz
Corespondenta
entele
START
constitu
Docum
adresat SCOLII, prin
imediat,
spre
emise
ie
entele
pot, curieri sau direct
rezolvare
de
CCD
corespo
de la ceteni, precum
emise
instituiei
avnd
l toate actele
ndenta
de
competente,
Docum
ntocmite de
destina
externa
SCOLII
comunicnduDA compartimentele de
entele
ia an
avnd
Sunt adresate greit
activitate
proprii, se
se aceasta
Facturi
cu
Propun
DA
NU
exterior
UNITA
destina
nregistreaz la
Sunt Documente secrete
emitentului,
i
circuit
ere
de
ul
Primirea, expedierea i pstrarea documentelor
secretar
iaTII
n
NU
secrete se
face conform dispoziiilor din actele
respectiv
Docum
intern
Docum
Se
nregistreaz
i
Ii
se
normative n vigoare
plata
SCOLII
exterior
petiionarului.
entele
Dup
nregistrare actele
n
entele
aplic,
n colul din dreapta
Angaja
DA
Sunt Documente de la ceteni
ul
anexate
se
predau
n map, spre
SCOLII
care
sus,
numrul
de
nregistrare
NU
ment
de
SCOLII
acestora
angajea
care se comunic pe loc a fi vizate de directorul
plata
SCOLII
i apoi vor fi
Sunt documente
z
petiionarului.
Ordona
Se
predau
dup
nregistrare
distribuite
care funcionarilor
implic
financia
nare de
NU efului
Compartiment
Serviciului
care aufinanciar
atribuii legate
r
plata
DA
Documentele
ele
deacestora.
Contabilitate
care
va dispune
de
coninutul
SCOALA
SCOAL
se
Dup
nregistrarea
specialitate
nregistrarea
obligaiei
de
A
nregistreaz
obligaie
de plat,
vor
plat fa
de ntocmi
terii
creditori n
n Registrul
vor
fi predate
Documentele
evidena
contabil
fiecrui
Compartimentelor
ALOP
serviciu din
de specialitate
Propunerea
de
care face
plata (Anexa
parte
1)
Este predat Compartimentele
de
personalul
Este
Anexa
1
DA
Angajamentul
Serviciului
specialitate NU
vor aplica pe
creia i-au
bugetar
Contabilitate caretoate facturile
trimise spre
fost
(Anexa
2)
verific
clasificaia
plata viza de confirmare a
repartizate
Ordonanarea
realitii si legalitii.
documentele bugetar i vizeaz
de plat
documentul n cauz
Facturile trimise spre plata
(Anexa 3)
vor avea anexate toate
documentele Justificative
Toatesi documentele
necesare
documentele
suntToate
verificate
CFPP
ALOP.
documentele
Documentele
mergde
la
trebuie
sa fie semnate
Sunt vizate CFPP NU
Serviciul contabilitate care
administrator.
le Introduc nDA evidena
contabileful
emind
i
Trimestrial
Serviciului
documentele
de plat
Contabilitate
va verifica
dac
facturile
intrate
n
instituie
efectiv OP, CEC, etc.i

Registr
e de
eviden

Registr
speciale
e
diverse,
speciale
pe
de
tipuri
evident
de
aa
docume
Registr
Docum
nteu si/
entelor
sau
intrri/
care
compart
Registr
ieiri
implica
imente,
u
din
plai
activit
Registru
intrri/
cadrul
din
intrri/
i pe
Ieiri
SCOLII
fonduril
Ieiri
servicii
e
general
SCOLII

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

nregistrate In contabilitate, au

Personalul
SCOLII
rspunde
urmat fazele
de angajare,
lichidare
ordonanare
sau au i
personal
de ievidena,
pstrarea
nrestituite
cazul
fost
folosirea
actelor SCOLII
corespondentei
nregistrrile
rezultate se arhiveaz
conform normelor in
vigoare

trimise, se
parcurge traseul
invers

14

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 15 din 40
Exemplar nr.: 1
Aprobat,
Director prof. _____________

FORMULARE FINANCIAR-CONTABILE
I
CIRCUITUL ACESTORA
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Denumirea
documentului

Nr.
exem
plare

Se utilizeaz la

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Ordonator principal de
credite, persoana
mputernicit sa acorde
viza de CFPP

1 ex. Serviciul
contabilitate

Anexa nr. 1 la
OMFP 1792/2002
Propunere de
angajare a unei
cheltuieli
Anexa nr. 2Angajament
bugetar
individual/global

Document de stabilire a
necesarului de bunuri ce
urmeaz a fi aprovizionate

Toate
compartimente
le funcionale

nainte cu 2-3 zile de


data aprovizionrii

Document de angajament al
fondurilor bugetare, specific
unei operaiuni noi care
urmeaz s se efectueze pe
baza bugetelor aprobate

Serviciul
Contabilitate

n momentul ntocmirii
referatului de necesitate

n momentul
ntocmirii
referatului de
necesitate

Director
Contabil ef

Ordonator principal de
credite, persoana
mputernicit sa acorde
viza de CFPP

1 ex. Serviciul
contabilitate
mpreun cu
angajamentul
legal

Anexa nr. 3Ordonanare de


plat aferent
achiziiilor publice
pentru activitatea
curent i de
investiii, pentru
transferuri, prime
sau alte pli din

Document de confirmare a
exigibilitii unei pli,
reprezentnd o obligaie cert,
suma datorat stabilit

Serviciul
contabilitate
Administrator

La fiecare operaiune
economic care implic
efectuarea plii

Operativ

Director
Contabil ef

Birou contabilitate
pentru nscrierea datelor
din col.1;
Persoana mputernicit
pentru acordarea vizei
CFPP;
Ordonator de credite
pentru aprobare ;
Serviciul contabilitate

1 ex.
Trezorerie
1 ex. Serviciul
contabilitate
mpreun cu
documentele
justificative

15

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

4.

Denumirea
documentului

fonduri publice
acordate
beneficiarilor
legali, pentru
virarea datoriilor
ctre bugetul de
stat, bugetele de
asigurri sociale,
bugetul local
Angajament de
plat

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 16 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

Se utilizeaz la

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

pentru ntocmirea
documentelor de plat.

Servete ca:
- angajament de plat a unei
sume ce reprezint o pagub
adus unitii;
- titlu executoriu pentru
recuperarea pagubelor;
- titlu executoriu pentru
executarea silit, n caz de
nerespectare a
angajamentului.

Persoana care
ii ia
angajamentul

n momentul lurii
angajamentului de plat

Servete:
- la verificarea exactitii
nregistrrilor;
- la controlul concordanei
dintre contabilitatea sintetic
i analitic;
- la ntocmirea situaiilor
financiare.
Document pentru verificarea
exactitii nregistrrilor
contabile i controlul
concordanei dintre

Serviciul
contabilitate

Lunar sau cel mai trziu


la sfritul perioadei
pentru care se ntocmesc
situaiile financiare

Serviciul
contabilitate

Lunar

5.

Balana de
verificare analitic

6.

Balana de
verificare sintetic

Director
Contabil ef

Circul la persoana n
faa creia s-a luat
angajamentul (organ de
control, jurisconsult sau
alte persoane desemnate
n acest scop) pentru
semnare.

1 ex. Serviciul
contabilitate

Dou zile de
la finele lunii
sau perioadei

Director
Contabil ef

Nu circul, este
document de
nregistrare.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

Dou zile de
la finele lunii

Director
Contabil ef

Nu circul, este
document de sintez.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

16

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 17 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

7.

Bon de consum

8.

Bon de micare a
mijlocului fix

9.

Bugetul anual de
venituri i cheltuieli

10.

Carnet CEC pentru

Se utilizeaz la

contabilitatea sintetic i cea


analitic.
Document pentru eliberarea
din magazie a materialelor
pentru consum;
Document de scdere din
gestiune;
Document justificativ de
nregistrare n evidena
magaziei i n contabilitate .
Servete ca:
- document justificativ de
predare-primire a mijloacelor
fixe ntre dou locuri de
folosin ale unitii;
- document de nsoire a
mijloacelor fixe pe timpul
transportului de la secia sau
subunitatea predtoare la cea
primitoare;
- document justificativ de
nregistrare n evidena inut
de responsabilul cu
mijloacele fixe la locurile de
folosin i n contabilitate.
Stabilirea pe titluri bugetare i
pe articole a cheltuielilor i
veniturilor pe total an i pe
trimestre.
Document pentru ridicare de

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Administrator

n momentul eliberrii
din magazie a
materialelor pentru
consum

Trei zile de
la ntocmirea
bonului de
consum

Contabil ef

La gestiunea de
materiale pentru
eliberarea cantitilor
prevzute;
La serviciul financiar
contabil.

1 ex.
Administraie
1 ex. la cotor
Serviciul
contabilitate

Administrator

n momentul predriiprimirii mijlocului fix

Trei zile de
la ntocmirea
bonului de
micare a
mijlocului fix

Director
Contabil ef

Serviciul
Contabilitate
(exemplarul
1);
La sectia
(serviciul,
atelierul,
subunitatea)
predatoare
(exemplarul 2).

Director
Contabil ef

La termenul stabilit de
ordonatorul principal de
credite

La persoana care
aprob micarea
mijlocului fix n cadrul
unitii (ambele
exemplare);
La secia (serviciul,
atelierul, subunitatea)
predtoare(ambele
exemplare);
La secia (serviciul,
atelierul, subunitatea)
primitoare (mpreun cu
mijlocul fix
(exemplarul 1);
- la compartimentul
financiar-contabil
(exemplarul 1).
Primrie, Consiliu sau
I.S.J. pentru aprobare;
Ordonatorul de credite.

Casier

Pli salarii i alte

Director
Contabil ef
La data plii

Director

La persoanele care au

1 ex. Primrie
1 ex.
Contabilitate
1ex.Trezorerie
1 ex Serviciul
17

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 18 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

ridicare numerar

Se utilizeaz la

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

numerar.

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

cheltuieli

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

specimene de
semnturii n trezorerie
i la Trezoreria Braov

contabilitate

Director

Nu circul.

La serviciul
secretariat
Se pred sub
semntur la
ncetarea
activitii
salariatului n
instituie.
1 ex.
Secretariat
1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex. ordonator
de credite
1 ex. Serviciul
contabilitate

11.

Carnetul de munc

nregistrarea calitii de
salariat i a drepturilor
salariale;
Stabilirea vechimii n munc
i cuantum pensie n dosarul
de pensionare.

Secretariat

Operativ

12.

Centralizator stat de
plat salarii

Operativ

Director
Contabil ef

Ordonatorul de credite
Contabil ef

Cerere pentru
deschiderea
creditelor bugetare

Secretariat
pentru
certificarea
legalitii
Serviciul
contabilitate

2 zile

13.

Centralizarea drepturilor de
personal pentru calculul
sumelor totale de ridicat din
Trezorerie.
Solicitare deschidere credite
bugetare de ctre ordonatorul
principal de credite.

Lunar/trimestrial

Ordonatorul
principal de
credite

Contabil ef pentru viza


CFPP;
Aprobare director

14.

Chitan pentru
operaii n lei

Document justificativ pentru


depunerea unei sume n
numerar la casieria unitii;
Document justificativ de
nregistrare n registrul de
casa i n contabilitate.

Casier

La data ncasrii sumei,


n funcie de operaiunile
efectuate

Pn n data
de 15 a lunii
sau
trimestrului
anterior
La data
ncasrii
sumei

Contabil ef

La depuntor,
Contabilitate

15.

Chitan pentru
operaiuni n valut

Servete ca:
- document justificativ

Casier

La data ncasrii sumei,


n funcie de operaiunile

La data
ncasrii

Contabil ef

Circul la
depuntor/pltitor,

1 ex.
Depuntor
1 ex. La cotor
Serviciul
contabilitate
1 ex. Anexa la
registrul de
casa
1 ex.
Depuntor

18

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 19 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

Se utilizeaz la

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

pentru ncasrile i plile n


valut efectuate n numerar;
- document justificativ de
nregistrare n registrul de
cas n valut i n
contabilitate.
16.

Condic de
prezen

17.

Contract de
concesionare,
nchiriere

18.

Contract/
comand de
achiziii publice

19.

Decizia de angajare
sau avansare a
personalului
inclusiv pentru
cumulul de funcii

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

efectuate

sumei

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

exemplarul 1, cu
stampila unitii;
Exemplarul 2 este
folosit ca document de
verificare a
operaiunilor
nregistrate n registrul
de casa n valut.
Direciune

1 ex. La cotor
Serviciul
contabilitate
1 ex. Anexa la
registrul de
casa

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. la
Concesionar,
chiria
1 ex. la
ordonatorul
principal de
credite
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Beneficiar

Document pentru evidena


zilnic a personalului prezent
n unitate.
Document privind nchirierea
de spaii.

Secretariat

Zilnic

Zilnic

Director

Serviciul
Contabilitate
n
conformitate
cu H.C.L.

n momentul
concesionrii, nchirierii

n momentul
concesionrii
nchirierii

Ordonatorul
principal de
credite
Director
Contabil ef

Serviciul Contabilitate
Beneficiar

Document privind achiziiile


publice.

Serviciul
contabilitate

n momentul contractrii/
comandrii de achiziii
publice

n momentul
contractrii/
comandrii
de achiziii
publice

Director
Contabil ef

Beneficiar

Document privind angajarea


personalului didactic auxiliar
i nedidactic

Direciune

n momentul
angajrii/avansrii

Director
Contabil ef

Secretariat

Serviciul
secretariat

1 ex.
Secretariat
1 ex.
Direciune
1 ex.
Beneficiar

19

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 20 din 40
Exemplar nr.: 1

Denumirea
documentului

Nr.
exem
plare

Decizie de :
- acordare salariu
de merit
- numire cu caracter
temporar a
personalului de
execuie pe funcii
de conducere
Alte drepturi
salariale
Decizie de imputare

Document privind angajarea


personalului didactic i
drepturi salariale

I.S.J.
Direciune

n momentul acordrii/
numirii

Servete ca:
- document de imputare a
valorii pagubelor produse;
- titlu executoriu din
momentul comunicrii;
- document de nregistrare
n contabilitate.

Direciune
Serviciul
contabilitate

n momentul constatrii
pagubei

22.

Declaraie privind
obligaia de plat la
fondul de omaj

Document privind contribuia


la asigurrile de omaj ale
angajatorului i asiguratului.

Serviciul
contabilitate/
Secretariat

Pana la data de 25 a lunii


curente pentru luna
precedent

23.

Declaraie privind
obligaiile de plat
ctre bugetul

Document privind contribuia


la asigurrile sociale ale
angajatorului i asigurailor.

Serviciul
contabilitate/
Secretariat

Pana la data de 25 a lunii


curente pentru luna
precedent

20.

21.

Se utilizeaz la

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

n momentul
acordrii/
numirii

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Director
Contabil ef

Director
Contabil ef

n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent
n data de 25
a lunii
curente

Director
Contabil ef

Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

Serviciul resurse umane


Secretariat

1 ex.
Secretariat
1 ex. I.S.J.

Circul:
- la persoana
desemnat pentru
acordarea vizei
CFPP(ambele
exemplare);
- la conductorul
unitii, pentru semnare
(ambele exemplare);
- la persoana (sau
persoanele)
rspunztoare de
paguba adus unitii
(ambele exemplare).
A.J.O.F.M.

Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 1)
Persoana care
a produs
paguba
(exemplarul 2)

Casa Judeean de
Pensii

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. C.J.P.

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. AJOFM

20

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 21 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

Se utilizeaz la

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

asigurrile sociale
24.

25.

26.

27.

Declaraie privind
obligaiile de plat
la bugetul
consolidat al
statului
Declaraie privind
obligaiile de plat
la fondul
asigurarilor de
sntate
Decont de cheltuieli
pentru deplasri
externe

Document privind obligaiile


la bugetul consolidat al
statului.

Serviciul
contabilitate/
Secretariat

Pana la data de 25 a lunii


curente pentru luna
precedent

Document privind contributia


la asigurrile sociale de
santate ale angajatorului i
asiguratului.

Serviciul
contabilitate/
Secretariat

Pana la data de 25 a lunii


curente pentru luna
precedent

Servete ca:
- document pentru
decontarea de ctre titularul
de avans a cheltuielilor
efectuate (n valut i n lei),
cu ocazia deplasrii n
strintate;
- document pentru stabilirea
diferenelor de primit sau de
restituit de titularul de avans;
- document justificativ de
nregistrare n registrul de
cas (n valut) i n
contabilitate.

Titularul
deplasrii

La ntoarcerea din
deplasare

Dispoziie de plat
ctre casierie

Dispoziie pentru casierie, n


vederea achitrii n numerar a
unor sume, potrivit

Serviciul
contabilitate

n momentul plii

Termen de
predare

pentru luna
precedent
n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent
n data de 25
a lunii
curente
pentru luna
precedent
3 zile de la
ntoarcerea
din deplasare

n momentul
plii

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

Director
Contabil ef

Administraia
Financiar

Director
Contabil ef

Casa Judeean de
Asigurri de Sntate

Director
Contabil ef

Circul:
- la persoanele
autorizate s verifice
legalitatea actelor
justificative de
cheltuieli, exactitatea
calculelor privind
sumele decontate la
ntoarcerea din
deplasare i calculul
eventualelor penalizri
de ntrziere, care
semneaz de verificare;
- la persoanele
autorizate s exercite
CFPP;
- la casieria unitii .
Circul:
- la persoana
autorizat s exercite

Director
Contabil ef

Locul de
Arhivare/
destinatar

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Administraia
Financiara
1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. C.J.A.S.
1 ex. Serviciul
Contabilitate

1 ex. Serviciul
contabilitate

21

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 22 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

28.

Dispoziia de
ncasare ctre
casierie

29.

Document pentru
efectuarea,
ncepnd cu
trimestrul al III-lea,
a virrilor de
credite bugetare de

Se utilizeaz la

dispoziiilor legale, inclusiv a


avansurilor aprobate pentru
cheltuieli de deplasare,
precum i a diferenei de
ncasat de ctre titularul de
avans n cazul justificrii unor
sume mai mari dect avansul
primit, pentru procurare de
materiale etc.;
Document justificativ de
nregistrare n registrul de
casa i n contabilitate, n
cazul plilor n numerar
efectuate fr alt document
justificativ.
Dispoziie pentru casierie, n
vederea ncasrii n numerar a
unor sume care nu reprezint
venituri din activitatea de
exploatare, potrivit
dispoziiilor legale;
Document justificativ de
nregistrare n registrul de
casa i contabilitate.
Virarea ntre capitole cu
respectarea Legii Finanelor
Publice sau a Legii Finanelor
Publice Locale a creditelor pe
baza unor justificri, detalieri
i necesiti privind execuia

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

CFPP;
- la persoanele
autorizate s aprobe
plata sumelor
respective;
- la casierie;
- la compartimentul
financiar-contabil.

Serviciul
contabilitate

n momentul ncasrii

Serviciul
contabilitate

La solicitarea
ordonatorului de credite,
cnd este cazul

n momentul
ncasrii

Director
Contabil ef

Director

Circul:
- la persoana
autorizat s exercite
CFPP;
- la persoanele
autorizate s aprobe
ncasarea sumelor
respective;
- la casierie;
- la compartimentul
financiar-contabil.
Contabil ef pentru viza
CFPP ;
Aprobarea
ordonatorului de
credite.

1 ex. Serviciul
contabilitate

1 ex. la
ordonatorul
principal de
credite
1 ex.
Serviciul
22

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

30.

Denumirea
documentului

la un capitol la alt
capitol sau ntre
subdiviziuni
Extras de cont
nebancar

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 23 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

Se utilizeaz la

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

bugetar pn la finele anului.

Locul de
Arhivare/
destinatar
contabilitate

Servete la comunicarea i
solicitarea de la debitor a
sumelor pretinse, rmase
neachitate, provenite din
relaii economico-financiare
i ca instrument de conciliere
prearbitral.

Serviciul
contabilitate

Circul:
- la conductorul
compartimentului
financiar-contabil i
conductorul unitii
emitente, pentru
semnare (toate
exemplarele);
- la unitatea debitoare
(exemplarele 1 i 2).

31.

Factur

Document pentru decontarea


serviciilor prestate (nchirieri
de spaii)

Serviciul
contabilitate

Operativ

32.

Fia de eviden a
obiectelor de
inventar n folosin

Administrator

La darea n folosin a
obiectelor de inventar

33.

Fia mijlocului fix

Administrator

La darea n folosin a
mijlocului fix

34.

Fi de magazie

Servete ca document de
eviden a materialelor de
natura obiectelor de inventar,
a echipamentului i
materialelor de protecie date
n folosina personalului, pn
la scoaterea lor din uz.
Servete ca document pentru
eviden analitic a
mijloacelor fixe.
Servete ca:
- document de eviden la
locul de depozitare a

Administrator

La achiziionarea
bunurilor

Director
Contabil ef

Semntur i tampil
furnizor;
Semnturi de primire de
la beneficiar.
Nu circul, este
document de
nregistrare.

Nu circul, este
document de
nregistrare contabil.
Nu circul, este
document de
nregistrare.

Serviciul
Contabilitate al
unitii
emitente
(exemplarul 3,
exemplarul 2);
Serviciul
Contabilitate al
unitii
debitoare
(exemplarul 1).
1 ex furnizor
1 ex beneficiar
1 ex Serviciul
Contabilitate
1 ex. Serviciul
Contabilitate

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. Serviciul
Contabilitate

23

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 24 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

35.

Fiele fiscale F1 i
F2

36.

List de avans
pentru concediul de
odihn

37.

List de
inventariere

Se utilizeaz la

intrrilor, ieirilor i
stocurilor bunurilor, cu una
sau cu dou uniti de msur,
dup caz;
- document de contabilitate
analitic n cadrul metodei
operativ-contabile (pe
solduri);
- surs de informaii pentru
controlul operativ curent i
contabil al stocurilor de valori
materiale.
Documentul pentru stabilirea
impozitului pe venitul global.
Document justificativ de
nregistrare n contabilitate;
Document pentru stabilirea
drepturilor bneti privind
indemnizaiile curente ale
salariailor pe timpul
efecturii concediului de
odihn.
Servete ca:
- document pentru
inventarierea bunurilor aflate
n gestiunile unitii;
- document pentru stabilirea
lipsurilor i plusurilor de
bunuri (imobilizri, stocuri
materiale) i a altor valori
(elemente de trezorerie etc.);

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Secretariat
Secretariat

Comisia de
inventariere

Data/
perioada
ntocmirii

Pn la data de 28
februarie a anului n curs
pentru anul fiscal anterior
Cu 5 zile nainte de
plecarea salariatului n
concediu

Anual sau n situaiile


prevzute de lege

Termen de
predare

Cu 5 zile
nainte de
plecarea
salariatului n
concediu

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

Director

La instituie i la
salariat.

Director
Contabil ef

La persoana
mputernicit s
exercite viza de CFPP;
La casieria unitii
pentru efectuarea
plilor sumelor
cuvenite.
Circul:
- la comisia de
inventariere;
- la gestionar;
- la compartimentul
financiar-contabil;
- la conductorul
unitii;
- la unitatea creia i

Locul de
Arhivare/
destinatar

1 ex.
Secretariat
1 ex. salariat
1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex.
Secretariat

Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 1)
Compartiment
ul de verificri
gestionare
(exemplarul 2)

24

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 25 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

38.

Not de
contabilitate

39.

Not de recepie i
constatare diferene

40.

Ordin de deplasare

Se utilizeaz la

- document justificativ de
nregistrare n evidena
magaziilor (depozitelor) i n
contabilitate a plusurilor i
minusurilor constatate;
- document pentru
ntocmirea registruluiinventar;
- document pentru stabilirea
provizioanelor pentru
deprecieri;
- document centralizator al
operaiunilor de inventariere.
Document de nregistrare a
tuturor operaiunilor financiar
contabile (analitic i sintetic).

Document pentru recepia


bunurilor aprovizionate;
Document pentru ncrcarea
n gestiune;
Act de prob n litigii cu
furnizorii;
Document justificativ de
nregistrare n contabilitate.
Dispoziie ctre persoana

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

aparin valorile
materiale primite n
custodie (exemplarul
2).

Serviciul
contabilitate

La fiecare operaiune

n momentul
ntocmirii

Comisia de
recepie i
administrator

La achiziionarea
bunurilor

24 ore de la
ntocmirea
notei de
recepie

De persoana

nainte cu o zi de data

nainte cu o

Contabil ef

Director

Circul:
- la persoana
autorizat s verifice i
s semneze
documentul;
- la persoana care
asigur contabilitatea
sintetic i analitic n
cadrul compartimentului financiar-contabil.
La gestionar pentru
ncrcarea cu bunurile
materiale recepionate;
La serviciul financiar
pentru nregistrarea n
contabilitatea sintetic
i analitic.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

La persoana

1 ex. Serviciul

1 ex. la factura
1 ex. la cotor
Serviciul
contabilitate

25

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 26 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

Se utilizeaz la

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

delegat s efectueze
deplasarea;
Document pentru decontarea
de ctre titularul de avans a
cheltuielilor efectuate;
Document justificativ de
nregistrare n contabilitate.

care urmeaz
s efectueze
deplasarea.
Secretariat

deplasrii

n momentul predriiprimirii

41.

Proces verbal de
predareprimire(transferarea
bunului fr plat)

Document de transfer bunuri;


Document justificativ de
nregistrare n contabilitate.

Serviciul
contabilitate

42.

Proces verbal de
recepie, proces
verbal de recepie
provizorie, proces
verbal de punere n
funciune

Servete ca:
- document de nregistrare
n evidena operativ i n
contabilitate;
- document de consemnare
a stadiului n care se afl
obiectivul de investiii;
- document de apreciere a
calitii lucrrilor privind
obiectivul de investiii;
- document de aprobare a
recepiei (cod 14-2-5);
- document de constatare a

Serviciul
contabilitate

Termen de
predare

zi de data
deplasrii

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l
Contabil ef

Director
Contabil ef

Director
Contabil ef

Circula la:

mputernicit s
dispun deplasarea;
La persoana care
efectueaz deplasarea;
La persoanele
autorizate de la unitatea
unde s-a efectuat
deplasarea sa confirme
sosirea i plecarea
persoanelor n
delegaie;
Verificarea decontului
la financiarcontabilitate .
Serviciul Contabilitate

Circul:
- la persoanele care
fac parte din comisie
(exemplarele 1, 2 i 3);
- la compartimentul
care efectueaz
operaiunea de CFPP
(exemplarul 2);
- la compartimentul
financiar-contabil
pentru verificarea i
nregistrarea
procesului-verbal de

Locul de
Arhivare/
destinatar
contabilitate

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex. Gestionar
1 ex.
beneficiar
La furnizor
(antreprenor):
- la compartimentul
financiarcontabil
(exemplarele 2
i 3).
La beneficiar:
- la
compartimentul
financiar26

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

43.

Denumirea
documentului

Proces verbal de
scoatere din
funciune a
mijlocului fix/de
declasare a
bunurilor materiale

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 27 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

Se utilizeaz la

ndeplinirii condiiilor de
recepie provizorie a
obiectivului de investiii (cod
14-2-5/a);
- document de aprobare a
recepiei provizorii a
obiectivului de investiii (cod
14-2-5/a);
- document de punere n
funciune a obiectivului de
investiii (cod 14-2-5/b).
Servete ca:
- document de constatare a
ndeplinirii condiiilor
scoaterii din funciune a
mijloacelor fixe, de scoatere
din uz a materialelor de
natura obiectelor de inventar
n folosin i de declasare a
altor bunuri materiale dect
mijloacele fixe, potrivit
dispoziiilor legale;
- document de consemnare
a scoaterii efective din
funciune a mijloacelor fixe,
de scoatere din uz a
materialelor de natura
obiectelor de inventar n
folosin sau de declasare a
bunurilor materiale;
- document de predare la
magazie a ansamblelor,

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Serviciul
contabilitate

Data/
perioada
ntocmirii

n momentul scoaterii din


funciune

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Director
Contabil ef

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

recepie (exemplarele 2
i 3).

contabil
(exemplarul 1).

Circul :
- la persoana autorizat
s aprobe scoaterea din
funciune a mijloacelor
fixe, scoaterea din uz a
materialelor de natura
obiectelor de inventar
sau declasarea
bunurilor materiale
(ambele exemplare);
- la secie (serviciu,
subunitate (ambele
exemplare);
- la magazie (depozitul
de materiale), pentru
descrcarea gestiunii,
respectiv nregistrarea
n eviden a bunurilor
materiale declasate
(ambele exemplare);
- la magazia primitoare,

Serviciul
Contabilitate
(exemplarul
1);
La compartimentul care
ine evidena
mijloacelor
fixe
(exemplarul 2).

27

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 28 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

44.

Raport privind
activitatea de
C.F.P.P. pe
trimestru

45.

Registrul cartea

Se utilizeaz la

subansamblelor, pieselor
componente i materialelor
rezultate din scoaterea
efectiv din funciune a
mijloacelor fixe, precum i
din scoaterea din uz a
bunurilor materiale propuse
pentru declasare;
- document justificativ de
nregistrare n evidena
magaziilor (depozitelor) i n
contabilitate.
Se evalueaz activitatea de
control financiar preventiv,
responsabilitile manageriale
prin dezvoltarea unui sistem
de control intern eficient, se
identific i se evalueaz
riscurile privind patrimoniul
i fondurile publice, se
formuleaz opinii cu privire
la aciunile ce trebuie
ntreprinse n plan legislativ i
administrativ
pentru
utilizarea ct mai corect i
eficient a fondurilor publice;
Documentul prezint totalul
operaiunilor supuse vizei de
CFPP, numr operaiuni i
valoare, din care refuzate la
viz
Servete:

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Responsabil
C.F.P.P.

Trimestrial

Serviciul

La sfritul lunii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

pentru semnare de
(ambele exemplare);
- la compartimentul
financiar-contabil,
(exemplarul 1);
- la compartimentul
care a fcut propunerile
de scoatere din
funciune, din uz sau de
declasare, pentru
nregistrare (exemplarul
2).
Ordonator principal de
credite (Primria, I.S.J.
Director, Contabil ef)

Data de 22 a
lunii
urmtoare
trimestrului
raportat

Contabil ef

Nu circul, este

Locul de
Arhivare/
destinatar

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Ordonatorul
principal de
credite

1 ex. Serviciul
28

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 29 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

mare

46.

Registrul de casa n
valuta

47.

Registrul de cas n
lei

Se utilizeaz la

- la stabilirea rulajelor
lunare i a soldurilor pe
conturi sintetice, la unitile
care aplic forma de
nregistrare "pe jurnale";
- la verificarea
nregistrrilor contabile
efectuate;
- la ntocmirea balanei de
verificare.
Servete ca:
- document de nregistrare
operativ a ncasrilor i
plilor n valut, efectuate
prin casieria unitii pe baza
actelor justificative;
- document de stabilire, la
sfritul fiecrei zile, a
soldului de cas;
- document de nregistrare
n contabilitate a operaiunilor
de cas n valut.
Document de nregistrare a
ncasrilor i plilor n
numerar efectuate prin
casieria unitii;
Document de stabilire la
sfritul fiecrei zile a
soldului de cas;
Document de nregistrare
zilnic n contabilitate a
operaiunilor de cas.

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

contabilitate

(perioadei)

Casier

Zilnic

Zilnic

Casier

Zilnic

Zilnic

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

document de
nregistrare contabil.

Contabilitate

Contabil ef

La serviciul
contabilitate (un
exemplar) cu
documente de ncasare
sau de plat;
Casier.

Casierie
(exemplarul 1)
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 2)

Contabil ef

La serviciul
contabilitate (un
exemplar) cu
documente de ncasare
sau de plat;
Casier.

Casierie
(exemplarul 1)
Serviciul
Contabilitate
(exemplarul 2)

29

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 30 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

Se utilizeaz la

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

48.

Registrul inventar

Servete ca document
contabil obligatoriu de
nregistrare a rezultatelor
inventarierii elementelor de
activ i de pasiv;
Prob n litigii.

Serviciul
contabilitate

Se ntocmete la
nceputul activitii, la
sfritul exerciiului
financiar sau cu ocazia
ncetrii activitii

49.

Registrul jurnal

Servete ca document
contabil obligatoriu de
nregistrare cronologic i
sistematic a modificrii
elementelor de activ i de
pasiv ale unitii;
Prob n litigii.

Serviciul
contabilitate

Zilnic sau lunar

50.

Registrul numerelor
de inventar la
mijloace fixe

Administraie

n momentul drii n
folosin

51.

Situaii financiare
trimestriale i
anuale (bilan
contabil i anexele
prevzute de lege)

Servete ca document de
atribuire a numerelor de
inventar mijloacelor fixe
existente n unitate, n
vederea identificrii lor.
Document contabil de sintez
prin care se prezint
elementele de activ, datorii i
capital proprii ale instituiei la
sfritul perioadei de
raportare, precum i n alte

Serviciul
contabilitate

Trimestrial i anual

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

31 decembrie
sau dup caz

Contabil ef

Nu circul, este
document de
nregistrare contabil.

Contabil ef

Nu circul, este
document de
nregistrare contabil.

Data de 15 a
lunii pentru
trimestrul
anterior

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

1 ex. la
Serviciul
Contabilitate
mpreun cu
documentele
justificative
care au stat la
baza ntocmirii
lui
1 ex. la
Serviciul
Contabilitate
mpreun cu
documentele
justificative
care au stat la
baza ntocmirii
lui

Nu circul, este
document de
nregistrare contabil.

1 ex. Serviciul
Contabilitate

Trezorerie, pentru
confirmare solduri,
conturi de disponibil,
ordonator principal de
credite, contabil ef.

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Ordonatorul
principal de
credite
30

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate
Nr.
crt.

Denumirea
documentului

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 31 din 40
Exemplar nr.: 1

Nr.
exem
plare

52.

Situaia privind
monitorizarea
cheltuielilor de
personal pe lun

53.

Stat de plat burse


i ajutoare sociale

54.

Stat de salarii

Se utilizeaz la

situaii prevzute de lege.


Centralizarea plilor la
cheltuielile de personal pe
luna n curs i pentru lunile
anterioare.
Document pentru calculul
drepturilor bneti pentru
plata burselor i a ajutoarelor
sociale ctre elevii care
ndeplinesc condiiile legale
de acordare a acestor drepturi
bneti cuvenite.
Document pentru calculul
drepturilor bneti cuvenite
salariailor precum i al
contribuiilor aferente;
Document justificativ de
nregistrare n contabilitate.

Compartimen
tul/persoana
care
l ntocmete

Data/
perioada
ntocmirii

Termen de
predare

Persoanele
care
vizeaz
documentu
l

Circula la:

Locul de
Arhivare/
destinatar

1 ex. Serviciul
Contabilitate
1 ex.
Ordonatorul
principal de
credite
1 ex. Serviciul
contabilitate
1 ex.
Secretariat

Serviciul
contabilitate

Data de 30 a lunii n curs

Data de 5 a
lunii
urmtoare

Contabil ef i director

Secretariat

Data de 30 a lunii n curs,


iar plata la nceputul lunii
urmtoare

Data de 2 a
lunii
urmtoare

Contabil ef i la
casierie pentru plat

Secretariat

Lunar

Data de 2 a
lunii
urmtoare

Director
Contabil ef

Circul:
- la persoanele
autorizate sa exercite
CFPP i s aprobe plata
(exemplarul 1);

Serviciul
contabilitate
(exemplarul 1)
Secretariat,
(exemplarul 2)

Intocmit,
Contabil sef,
Ec. Craciun Mirela

31

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 32 din 40
Exemplar nr.: 1

ANEXA 3

APROBAT,
DIRECTOR
CIRCUIT Propunere-Angajament-Odonanare
- Documente
Conform Cadrul general al operaiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

Serviciul Contabilitate
Emitere PAO n
Contabilitate
Contabil
_____________

Serviciul Administrativ

Serviciul Contabiliate

Viza compartimentului de specialitate pentru


cheltuielile cu bunurile i serviciile
achiziionate
Adminisrtator ___________________
pentru chelt. bunuri i servicii pentru chelt.
bunuri i servicii aferente activitii
UNITATE
Conform Deciziei nr.______________

Acordare viza CFP


ndosariere n dosar
____mpreun cu OP i extras
Contabil sef
____________________
_

Serviciul Secretariat

ntocmit,
Contabil ef,

Viza compartimentului de
specialitate pentru cheltuielile
de personal
Secretar ____________
conform Deciziei nr.
_________________

SEMNTURI

Contabil___________
Administrator______
Secretar___________
Contabil sef________

Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008


BM/BR 2 ex

32

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 33 din 40
Exemplar nr.: 1

ANEXA 4

APROBAT,
DIRECTOR
CIRCUIT REFERAT DE NECESITATE / COMANDA
Persoana care
solicit
Emiterea
referatului /
comenzii

Serviciul Contabilitate

Serviciul Contabilitate

Director

Vizat privind existena


creditelor i ncadrarea n
articolul bugetar
Contabil sef
____________

Aprobare
achiziionare

Serviciul Administrativ

Aprovizionare
Administrator
_____________

Se ndosariaz n dosar_______
Contabil sef ___________________

SEMNTURI

Contabil sef ____________


Administrator ____________

ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 4 ex

33

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 34 din 40
Exemplar nr.: 1
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 5

CIRCUIT FACTUR
Documentele care stau la baza ntocmirii Facturii :
- Referat / Comand vizat de CONTABIL EF privind existena creditelor, ncadrarea n articolul bugetar i aprobat de DIRECTOR pentru
achiziionare
- Alte documente specifice achiziiei (oferte sau direct de pe raft)

Serviciul Contabilitate

Operare intrare n Program Gestiunea


Materialelor
Listare NIR
Contabil sef
___________________

Serviciul Administrativ

Serviciul Contabilitate

ndosariere n dosar
_______
Contabil sef
_______________________

Verificarea cantitativ, calitativ a produselor din Factur i NIR


Vizat pentru BUN DE PLAT
Comisia de recepie
Administrator __________________

SEMNTURI
Contabil sef ____________
Administrator ____________

Comisia de recepie

ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 3 ex

34

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 35 din 40
Exemplar nr.: 1
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 6

CIRCUIT NIR MATERIALE


Documentele care stau la baza ntocmirii NIR-ului :
- Referat / Comand vizat de CONTABIL EF privind existena creditelor, ncadrarea n articolul bugetar i aprobat de DIRECTOR
Factur nsoit de viz privind denumire produse pentru nregistrarea corect n evidenele contabilitii de gestiune (administrator+magaziner)
Serviciul Administrativ

Emitere NIR
Administator
____________________

Serviciul Administrativ

Serviciul Contabilitate

NIR original + Factur + Referat ndosariat


________Contabil ___________________

Recepia cantitativ i calitativ a


produselor din factur i NIR
Comisia de recepie

NIR + Factur copie = ntocmire Fi de magazie


ndosariat n dosar copii / an Administrator
_________________________

SEMNTURI
Contabil ____________
Administrator ____________

Comisia de recepie

- MITREA CARMEN
- COSTEA ELENA

ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 4 e
35

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 36 din 40
Exemplar nr.: 1
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 7

CIRCUIT NIR OBIECTE DE INVENTAR


Documentele care stau la baza ntocmirii NIR-ului :
- Referat / Comand vizat de CONTABIL EF privind existena creditelor, ncadrarea n articolul bugetar i aprobat de DIRECTOR pentru
achiziionare
- Stabilire modalitate de achizionare
Cazul I cerere de ofert documente specifice (caiet de sarcini, oferte, contract, factur)
Cazul II achiziie directe de pe raft
Factur nsoit de viz privind denumire produse pentru nregistrarea corect n evidenele contabilitii de gestiune (administrator+magaziner), BUN DE
PLAT i subgestiune
Serviciul Administrativ
Serviciul Administrativ
Serviciul Contabilitate
Serviciul Administrativ
Emitere NIR
Administrator
__________________

Operarea drii n folosin pe


subgestiune n programul
Obiecte de inventar
Listare fi de gestiune
Contabil ____________

Recepia cantitativ i calitativ a


produselor din factur i NIR
Stabilirea bunurilor care trec n
subgestiune
Comisia de recepie

Serviciul Contabilitate
NIR + Factur/Referat/ comand
ndosariat n dosar ___
Operare n evidena sintetic a
subgestiunilor
Contabil ______________.

Fia de gestiune pentru ntocmire


proces-verbal de predare-primire n
subgestiuni
ndosariere n dosar subgestiuni
Administrator ______________

SEMNTURI

Contabil sef

_________________

Administrator ____________

Comisia de recepie

ntocmit,

36

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :-

PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Pagina 37 din 40
Exemplar nr.: 1

Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 5 ex
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 8

CIRCUIT NIR ALIMENTE


Documentele care stau la baza ntocmirii NIR-ului :
- Referat / Comand vizat de CONTABIL EF privind existena creditelor, ncadrarea n articolul bugetar i aprobat de DIRECTOR
Factur nsoit de viz privind denumire produse pentru nregistrarea corect n evidenele contabilitii de gestiune (administrator+magaziner)
Serviciul Contabilitate
Emitere NIR din operarea facturii n
Program SICOS Gestiunea
Materialelor
Contabil__________

Serviciul Administrativ

Recepia cantitativ i calitativ a


produselor din factur i NIR
Comisia de recepie

Serviciul Contabilitate
NIR original + Factur + Referat ndosariat ________
Contabil_________
NIR+Factur copie = ntocmire Fi de magazie
ndosariat n dosar copii / an
Magaziner_______________

SEMNTURI
Contabil______________
Administrator__________
Magaziner_____________
Comisia de recepie

- ______________
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________

ntocmit,
37

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 38 din 40
Exemplar nr.: 1

Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 4 ex
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 9

CIRCUIT BON CONSUM


Documentele care stau la baza ntocmirii BC-ului :
- Normative de consum vizate de conductorul unitii conform Bugetului de venituri i cheltuieli aprobat pentru anul curent
Serviciul Administrativ
Emitere BC
Administrator
_______________________

Serviciul Contabilitate

Serviciul Administrativ

Operare BC n Programul Gestiunea


Materialelor
Contabil sef
_________________________

Operarea consumuri/ ieiri materiale


n fia de magazie
Administrator _____________

SEMNTURI

sef_________________

Contabil
Administrator____________

ntocmit,
Contabil ef,
38

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 39 din 40
Exemplar nr.: 1
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008

BM/BR 2 ex
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 10

CIRCUIT BON CONSUM BENZINA


Documentele care stau la baza ntocmirii BC-ului :
- Aprobare plafon 150 l/luna
Serviciul Administrativ

Emitere BC
Adinistrator______
______

Serviciul Contabilitate

Operarea consum/ ieiri BCF n


fia de magazie cu regim
special
Mentionare pe BC serie/numar
BCF eliberat
Magaziner________

Sofer

Achizitionare
benzina

SEMNTURI

Serviciul Contabilitate

Operare BC n Programul CIEL


intocmire NC
Contabil_______

Contabil_________________
Administrator____________
Sofer____________________
Magaziner_______________

ntocmit,
39

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 40 din 40
Exemplar nr.: 1

Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 4 ex
APROBAT,
DIRECTOR

ANEXA 11

CIRCUIT CERERE CAZARE


Persoana care
solicit
Completare
cerere tip
Persoana
fizica sau
juridica

Serviciul Contabilitate

Acordare numr de
nregistrare
Secretar________
Vizat pt. tarif cazare
Contabil sef____

Serviciul Administrativ
Verificare loc
disponibil
Rezervare loc
Administrator

Director

Aprobare
cerere
Administator

Serviciul Administrativ

Confirmare cazare la pers.


fizica/juridica
Arhivat in dosar ______ (original)
Administrator_________

Serviciul Contabilitate

SEMNTURI

Incasat contravaloare cazare si se


elibereaza chitanta
Se ndosariaz n dosar ______ registru
cas (Copie
cerere)
Secretar
Magaziner___________
Administratot
La cerere eliberare factura
Contabil
Contabil_______________

Magaziner

40

SCOALA
NICOLAE
IORGA
___________
Serviciul
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND
CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Cod: P.O. _____

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 41 din 40
Exemplar nr.: 1

ntocmit,
Contabil ef,
Valabil de la data de 01 IANUARIE 2008
BM/BR 3 ex

41