Sunteți pe pagina 1din 2

Odul uncii Art 189

Art 164

http://legeaz.net/spete-dreptul-muncii/civil-procedura-de-recuperare-a-11-2012
Prin cererea inregistrata sub nr. _____ reclamantul SINDICATUL INVATAMANTULUI____, in numele
membrilor de sindicat ___a formulat cerere de chemare in judecata a paratei ___solicitand ca prin
hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr. _____ privind
recuperarea drepturilor ba nesti incasate necuvenit in perioada ianuarie - februarie 2010 si a actelor
anexe emise de directorul Scolii cu clasele I-VIII _____ ca fiind nelegale si sa fie obligata parata sa
restituie petentilor sumele ce le-au fost retinute pana la momentul pronunta rii sentintei in baza acestei
decizii nelegale. Reclamantul a motivat ca petentii sunt angajati ai Scolii ____ca personal didactic. La
data de 22.11.2011, conducerea unita tii scolare a comunicat petentilor, cu adresa, decizia prin care s-a
dispus imputarea sumelor reprezentand drepturi ba nesti incasate necuvenit. Aceasta decizie s-a bazat,
in principal, pe Decizia nr. 26/30.08.2011 a Camerei de Conturi Buza u si adresa Prima riei ____nr.
6709/09.11.2011. Reclamantul ___ considera ca decizia nr. 123/15.11.2011 este lovita de nulitate
absoluta, intrucat dispozitia emisa de parata nu are corespondenta in Codul Muncii actual si deci temei
juridic, iar calea de recuperat a prejudiciului aleasa de catre parata excede mijlocului juridic prevazut de
legiuitor in cuprinsul Codului Muncii. Ca atare, decizia de imputare nu mai constituie in prezent titlu
executoriu decat in anumite domenii in care exista o norma speciala care prevede expres acest lucru, fapt
ce nu poate fi invocat in prezenta speta. Intrucat parata a retinut, fara acordul lor, pe statul de plata, o
parte din sumele mentionate in decizie a carei anulare se solicita, reclamantul solicita si obligarea paratei
la restituirea catre petenti a sumelor retinute in baza acestei decizii nule. In drept, reclamantul si -a
intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 169, 254 si urmatoarele din Codul Muncii. In sustinerea actiunii,
reclamantul a depus la dosar inscrisuri___ Parata, desi legal citata conform dovezii aflata la fila 15 dosar,
nu a formulat intampinare si nici nu s-a prezentat in instanta. Tribunalul examinand probele administrate
in cauza constata urmatoarele: Petentii au calitatea de personal didactic al unita tii scolare parate si
incepand cu data de 15.11.2011, angajatorul a dispus prin decizia nr. 123/15.11.2011 infiintarea popririi pe
veniturile acestora. Parata a dispus infiintare popririi pe salariu, pentru recuperarea prejudiciului constatat
de Curtea de Conturi ___ prin Decizia nr. 26/30.08.. Codul muncii, la art. 270 prevede ca salariatii ra
spund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor ra spunderii civile contractuale, pentru pagubele
materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. Pin acest text de lege, legiuitorul a
eliminat institutia juridica a ra spunderii materiale, introducand o institutie noua a ra spunderii
patrimoniale, ca o garantie in plus in ocrotirea drepturilor salariatului. Pentru antrenarea ra spunderii
patrimoniale in lumina noilor reglementa ri, se impune ca angajatorul sa obtina titlul executoriu impotriva
salariatului, astfel incat decizia de imputare si angajamentul de plata ca forme specifice de actiune prin
care se materializeaza dreptul de creanta al unita tii pa gubite fata de autorul faptei ilicite si prejudiciabile
nu -si mai au reglementarea legala in noile dispozitii ale Codului muncii. Indiferent de existenta actului de
control, decizia de imputare nu mai are in prezent un suport juridic, iar calea de recuperat a prejudiciului
aleasa de catre parata excede mijlocului juridic prevazut de legiuitor in continutul articolului in discutie.
Conform art. 164 din Codul muncii, retinerile din salariu nu pot fi operate decat daca datoria salariatului
a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Ipoteza reglementata
de art. 164 alin. 2 din Codul muncii se refera doar la situatiile in care salariatul nu acopera de buna voie
dauna cauzata angajatorului. Or, in speta, conform dovezilor depuse la dosar, reclamantii au semnat

angajamentul de plata cu mentiunea " nu sunt de acord cu retinerea sumei". Ca atare, in mod ilegal a
procedat parata la recuperarea prejudiciului prin emiterea unui titlu executoriu nevalabil juridic si prin
retinerea din salariu cu inca lcarea dispozitiilor art. 164 din Codul Muncii. Fata de cele retinute, se va
admite actiunea ca intemeiata si se va constata nulitatea absoluta a Deciziei nr. 123/15.11.2011, cu
consecinta obliga rii paratei la restituirea catre reclamanti a sumelor retinute din salariu in baza acestei
decizii nule.