Sunteți pe pagina 1din 1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

..........................
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..............................., ..............................,
declar pe propria (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului)
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm n nici
una dintre situaiile prevzute la art. 180, 181 si 182 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind achiziiile publice.
2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare privind eligibilitatea noastr, precum i experiena, competena i resursele
de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritii
contractante ........................ .................................................. cu privire la orice aspect
(denumirea i adresa autoritii contractante) tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.
4. Prezenta declaraie este valabil pn la data de ........................ ..............................
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii .......................


Candidat/ofertant,
..........................