Sunteți pe pagina 1din 19

MANUAL PRIVIND

MANAGEMENTUL INTEGRAT
AL DESEURILOR SOLIDE
Timisoara, 19 Februarie 2008

Dipl. Ing. Elena Diana Dumitru


Tel:
Tel: 0753 038 431
Fax:
Fax: 0350 409 176
Email:
Email: infdiana@yahoo.com

PROIECTUL: CONCEPT NATIONAL PRIVIND


MANAGEMENTUL DESEURILOR IN ROMANIA
In perioada 1997 - 2007, GTZ, printr-un Acord
pentru cooperare tehnica incheiat intre Guvernele
Romaniei si Germaniei, a asigurat
asistenta
tehnica
nerambursabila
in
domeniul
managementului deseurilor urbane.

Scopul acestui proiect a fost promovarea unei


strategii nationale in domeniul managementului
deseurilor urbane si implementarea unui sistem
pentru administrarea deseurilor in Ramnicu Valcea,
in acord cu standardele europene.

Firma care a asigurat asistenta tehnica, in numele


GTZ, de-a lungul celor 10 ani, a fost Id Transfer
Germania.

Obiectivele proiectului
Dezvoltarea unei strategii pentru managementul deseurilor urbane;
Imbunatatirea sistemelor de colectare si transport al deseurilor;
Reorganizarea sistemului de depozitare a deseurilor;
Reducerea cantitatii de deseuri organice depozitate prin implementarea colectarii
selective si a sistemului de compostare;
Sprijin in atragerea de fonduri pentru implementarea unui sistem integrat de
gestiune a deseurilor in Ramnicu Valcea;
Cresterea gradului de constientizare a populatiei in domeniul mangementului
deseurilor in acord cu standardele europene;
Elaborarea si introducerea unui nou sistem financiar pentru managementul
deseurilor taxe specifice pentru serviciul de salubrizare;
Instruirea responsabililor cu gestionarea deseurilor menajere la toate nivelele
(public, privat, universitar, etc.) prin intermediul Manualului pentru
Managementul Deseurilor Municipale Solide.

Manual privind Managementul Integrat al Deseurilor Solide


Versiunea 2003
Prima versiune a manualului intitulat
Manual privind activitatile specifice
din domeniul gestiunii deseurilor
municipale a fost publicata si
distribuita incepand cu 2003.
Tema principala: modalitati
evacuare a deseurilor municipale

de

Structura: 25 de capitole.
Manualul a abordat cele mai importante
actiuni specifice din domeniul gestiunii
deseurilor la nivel administrativ. In
cadrul acestuia erau incluse prezentari
privind aspectele juridice si de
specialitate, precum si exemple practice.

Manual privind Managementul Integrat al Deseurilor Solide


Versiunea 2003
285 de profesionisti romani din domeniul public, privat (companii
de salubrizare) si institute de cercetare au fost participantii unui curs de
instruire tinut la Ramnicu Valcea in parteneriat cu expertii GTZ.
Cele 12 seminarii de cate o saptamana au prezentat solutiile tehnice
curente din practica programelor de succes privind managementul
integrat al deseurilor.

Manual privind Managementul Integrat al Deseurilor Solide


Versiunea 2007

Concluzii

Manualul intentioneaza sa ofere un compediu


care sa insoteasca si sa sprijine activitatea
tuturor responsabililor din sectorul gestiunii
deseurilor.
Informatiile cuprise in Manual pot sprijini
autoritatile publice sau operatorii de
salubrizare in pregatirea aplicatiilor pentru
atragerea de fonduri nerambursabile si
promovarea de noi investitii in domeniul
gestionarii deseurilor municipale.
Punerea la dispozitie a Manualului nu
presupune si finalizarea elaborarii sale! Se

INFORMATII SUPLIMENTARE

S-ar putea să vă placă și