Sunteți pe pagina 1din 14

SC PETROFOREST SRL

Adresa Com.Poiana Teiului,jud.Neamt


Cod fiscal J27/561/2008
Nr.reg com: RO23669676

BALANTA DE VERIFICARE PRIMARA


Perioada: 31 de la 01.12.2013 la 31.12.2013

Simbol Cont
Clasa 1

Denumire

Rulaj lunar
Sold iniial debitor Sold iniial creditor Rulaj lunar debitor creditor

Rulaj cumulat debitor

Rulaj cumulat creditor

Total sume deb

CONTURI DE CAPITALURI

390225.28

548589.32

427,906

3992745.11

4130652.3

4969240.45

CAPITAL I REZERVE

200

101

CAPITAL

200

1012

CAPITAL SUBSCRIS VRSAT

200

REZULTATUL REPORTAT

78194.38

5897

REZULTATUL REPORTAT

78194.38

5897

REZULTATUL EXERCIIULUI

5897

547584.05

427906.02

3300192.7

3328418.9

3847776.75

121

PROFIT I PIERDERE

5897

547584.05

427906.02

3300192.7

3328418.9

3847776.75

121.01

PROFIT I PIERDERE

5897

547584.05

427906.02

3300192.7

3328418.9

3847776.75

MPRUT. I DATORII ASIMILATE

305933.9

1005.27

692552.41

796336.4

693557.68

162

CREDITE BANC. PE TERM. LUNG

305933.9

61186

611335.74

61186

1621

CREDITE BANC. PE TERM. LUNG

305933.9

61186

61186

1621.02

CREDIT TERMEN LUNG INTESA

305933.9

61186

61186

167

ALTE DATORII+MPR.DAT.ASIMIL.

1005.27

631366.41

632371.68

1715355.9

138715.7

53,986

110623.03

249338.73

IMOBILIZRI NECORPORALE

481.33

481.33

CHELT. CONSTITUIRE

481.33

481.33

2476330.27

138715.7

110623.03

2586953.3

24137

24137

Grupa 10

Grupa 11
117
Grupa 12

Grupa 16

Clasa2
Grupa 20
201
Grupa 21

CONTURI DE IMOBILIZRI

IMOBILIZRI CORPORALE

211

TEREN I AMENAJ DE TEREN

2111

TERENURI

212

CONSTRUCII

213

INST.TEH.,MJ. TRANS.

24137

24137

99983.2

17129.03

117112.23

2342760.07

138715.7

1089105

3570580.77

Simbol Cont

Denumire

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

2132

AP. I INST. MAS.CONTROL.REG.

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

214

MOB.APAR.BIROT.

Grupa 28

AMORTIZ. PRIV. IMOBILIZRILE

281

Rulaj lunar
Sold iniial debitor Sold iniial creditor Rulaj lunar debitor creditor

Rulaj cumulat debitor

Rulaj cumulat creditor

Total sume deb

2241752

138715.7

1028705.7

3409173.4

1150

1150

99858.07

60399.3

160257.37

9450

9450

761455.7

53986.4

AMORTIZ. PRIV. IMOB. CORP

761455.7

53986.4

611335.74

2812

AMORTIZ CONSTRUCII

19252.4

838.79

9162.91

2813

AM. INST, MIJ. TRANSP., ANIM

740529.4

53059.5

601115.69

2814

AM. ALTOR IMOB. CORPORALE

16730.9

88.11

1057.14

Clasa 3

CT.DE ST. I PROD N CURS

307120.31

125050.26

238566.39

2888975.94

2645165.81

3321146.51

Grupa 30

STOCURI, MATERII, MATERIALE

0.01

134.7

134.7

589822.61

589822.62

589957.32

302

MATERIALE CONSUMABILE

0.01

588908.3

588908.31

588908.31

3021

MATERIALE AUXILIARE

0.01

438899.9

438899.91

438899.91

3022

COMBUSTIBILI

95836.54

95836.54

95836.54

3025

SEMINE+MAT. DE PLANTAT

52576.13

52576.13

52576.13

3028

MAT. DE NAT. OB. INVENTAR

1595.73

1595.73

1595.73

303

PROD. N CURS DE EXECUIE

134.7

134.7

914.31

914.31

1049.01

Grupa 33

PROD. N CURS DE EXECUIE

297570.94

118507.3

1240701.7

991941.55

1656779.94

331

PRODUSE

297570.94

118507.3

1240701.7

991941.55

1656779.94

Grupa 34

PRODUSE FINITE

9549.35

200315.75

1020335.7

1025285.7

1029885.05

345

PRODUSE FINITE

9549.35

200315.75

1020335.7

1025285.7

1029885.05

Grupa 37

MRFURI

0.01

6408.26

38115.94

38115.93

38115.94

44524.2

0.01

6392

38099.68

38099.67

38099.68

44491.68

0.01

6392

38099.68

38099.67

38099.68

44491.68

16.26

16.26

16.26

16.26

32.52

16.26

16.26

16.26

16.26

32.52

1277798.58

1309902.64

1324812.96

4310417.53

4868411.45

5620320.17

456720.05

425785.21

243251.13

655274.82

1895588.22

1537780.08

468224.43

422287.19

241435.79

1545647.77

1856079.85

1967934.96

468224.43

422287.19

241435.79

1545647.77

1856079.85

422287.19

371 MRFURI
371.01 MRFURI CU RIDICATA
378 DIF DE PRET LA MARFURI
378.01 DIF PRET LA MF. CU RIDICATA
Clasa 4
Grupa 40

CONTURI DE TERI
FURNIZORI, CONTURI ASIMIL
401 FURNIZORI
401.01 FURNIZ.BUNURI I SERV

Simbol Cont

Denumire
404 FURNIZ DE IMOBILIZRI
409 FURNIZORI-DEBITORI

4091 FURNIZM DEB. PT BUN. NAT. ST


Grupa 41

CLIENI CONTURI ASIMIL.

Rulaj cumulat creditor

Total sume deb

-5234.8

3498.02

1815.34

24498.02

39508.37

27996.04

919709.68

-914870.97

4838.7100000001

919709.68

-914870.97

4838.7100000001

83387.08

327516.66

395720.16

1347027.42

1064160.04

1674544.08

65858.89

327516.66

395720.16

1347027.42

1213406.01

1740402.97

4111 CLIENI

65858.89

327516.66

395720.16

1347027.42

1213406.01

1740402.97

149245.97

-149245.97

1257

2349

2348

22313

22863

24662

1257

2349

2348

22313

22863

24662

1436

2188

1036

9432

10068

11620

1404

2138

1012

9221

9841

11359

PERSONAL, CT. ASIMIL.


421 PERSONAL SALARII DATORATE

Grupa 43

Rulaj cumulat debitor

411 CLIENI

419 CLIENI CRDITORI


Grupa 42

Rulaj lunar
Sold iniial debitor Sold iniial creditor Rulaj lunar debitor creditor

ASIGURRI+PROTECT. SOCIAL
431 ASIGURRI SOCIALE
4311 CONTR. UNIT LA ASIG. SOC

687

1073

494

4511

4813

5584

4311.01 CONTR. UNIT LA ASIG. SOC

679

1060

488

4458

4756

5518

4311.02 FOND ACCIDENT I BOLI PROF.

13

53

57

66

4312 CONTR. PERS. LA ASIG SOCIALE

342

492

247

2240

2391

2732

4313 CONTR. ANGAJATOR-SNT.

197

315

142

1298

1385

1613

4313.01 CONTR. ANGAJATOR-SNT.

169

271

122

1116

1191

1387

4313.02 CASS CONCEDII MEDICALE

28

44

20

182

194

226

178

258

129

1172

1252

1430

4314 CONTR.ANGAJAI-SNTATE
437 AJUTOR DE OMAJ

Grupa 44

32

50

24

211

227

261

4371 CONTR. UNIT.AJ.OMAJ

16

26

12

106

114

132

4372 CONTR.PERS.AJUTOR OMAJ

16

24

12

105

113

129

66521.94

94179.51

102977.52

660837.4

407750.03

821538.85

14969

7156

14969

7156

14969

14969

7156

14969

7156

14969

69195.13

94057.51

84752.52

644511.4

388214.03

807764.04

69195.13

9304.98

501054.37

291329

579554.48

4426 T.V.A DEDUCTIBIL

47028.76

47028.75

298968.68

298968.68

345997.44

4427 T.V.A. COLECTAT

37723.77

37723.77

-202083.65

-202083.65

-164359.88

4428 T.V.A NEEXIGIBIL

46572

46572

BUG.STATULUI+FD.SPECIALE
441 IMPOZIT PE PROFIT
441.01 IMP.PROFIT 16%
442 TAXA PE VALOAREA ADAUGAT
4424 T.V.A DE RECUPERAT

Simbol Cont

Denumire

Total sume deb

198

109

11063

1304

12323

1413

444.01 IMP.PE VENIT.NAT.SAL

198

109

153

1304

1413

1413

444.02 IMP.PE VENIT DIN AREND

10910

10910

12501.81

12501.81

447 FD.SPEC-TAXA+VRS.ASIMIL.

13

53

57

66

447.01 FD.SNT-VANZ.ALC.+TUTUN

12

12

12

447.03 FD.GARANTATE SALARII

13

41

45

54

GRUP I ASOCIAI

696890

258800

400000

1055250

1168500

1314050

696890

258800

400000

1055250

1168500

1314050

696890

258800

400000

1055250

1168500

1314050

23060.12

179480.16

179480.16

325033.69

299480.16

504513.85

4551 ASOC-CT CURENTE


DEBITORI+CREDITORI DIVER.
461 DEBITORI DIVERI

1339.88

1153.53

2493.41

24400

179480.16

17948.16

323880.16

299480.16

503360.32

995010.37

19604.1

-0.01

235249.2

254853.3

473 DC.OP.IN.CURS DE CLARIFICARE

0.56

-0.01

475 SUBV. PT. INVESTIII

462 CREDITORI DIVERI


Grupa 47

Rulaj cumulat creditor

455 SUME DATORATE ASOCIAILOR

Grupa 46

Rulaj cumulat debitor

444 IMP.VENIT SALARIALE

445 SUBVENII

Grupa 45

Rulaj lunar
Sold iniial debitor Sold iniial creditor Rulaj lunar debitor creditor

CONTURI DE REGULARIZARE

995009.81

19604.1

235249.2

254853.3

Clasa 5

CONTURI DE TREZORERIE

354452.35

681496.27

758482.42

4991234.55

5034041.86

5672730.82

Grupa 51

CONTURI LA BNCI

362559.06

651426.43

652026.2

3792575.21

3829671.4

4444001.64

767.15

651426.43

652021.34

3484761.09

3485183.49

4136954.67

5121 CT. LA BANCI IN LEI

767.15

651426.43

652021.34

3484761.09

3485183.49

4136954.67

5121.01 BANCA CARPATICA IAI

243.67

570850

571394.93

1457955.36

1458148.49

2029049.03

0.66

0.66

104.38

56300

56295.4

266820.01

266718.56

323224.39

11.25

50

50.59

61.25

8674.7

8674

683081.63

683081.63

691756.33

347.1

49635.95

49963

49983.05

50

50

5121.09 INTESA SANPAOLO ROMANIA 2

3.08

15601.73

15651.31

1027178.14

1027181.22

1042782.95

5121,10 BCR IAI

7.01

7.01

40

40

40

512 CT.CURENTE LA BANCI

5121.02 TREZORERIA IAI


5121.03 CEC IAI
5121.04 CEC CARD
5121.05 INTESA SANPAOLO ROMANIA
5121.06 TREZORERIA IAI
5121.07 ATE BANK

5121.11 INTESA CARD

Simbol Cont

Denumire
519 CREDIT. BANCARE PE TERM. SC.

Rulaj cumulat creditor

Total sume deb

363326.21

4.86

307814.12

344487.91

307814.12

363326.21

4.86

307814.12

344487.91

307814.12

CASA

8106.71

2900

79286.38

488050

493761.12

499056.71

531 CASA

8106.71

2900

79286.38

488050

493761.12

499056.71

8106.71

2900

79286.38

488050

493761.12

499056.71

27169.84

27169.84

710609.34

710609.34

737779.18

27169.84

27169.84

710609.34

710609.34

737779.18

5311 CASA N LEI


Grupa 58

Rulaj cumulat debitor

5191.04 CREIT T.S INTESA


Grupa 53

Rulaj lunar
Sold iniial debitor Sold iniial creditor Rulaj lunar debitor creditor

VIRAMENTE INTERNE
581 VIRAMENTE INTERNE

Clasa 6

CHELTUIELI

347268.3

347268.3

2299111.34

2299111.34

2646379.64

Grupa 60

CHELT. PRIV. STOCURILE

86980.86

86980.86

1163231.78

1163231.78

1250212.64

48084.36

48084.36

1102371.05

1102371.05

1150455.41

6021 CHELT CU MAT AUXILIARE

438899.91

438899.91

438899.91

6022 CHELT.CU COMBUSTIBIL.

23622.33

23622.33

468343.85

468343.85

491966.18

6024 CHELT. CU PIESE DE SCHIMB

24462.03

24462.03

140955.43

140955.43

165417.46

6025 CHELT.PRIV.SEM.I.PLANTAII

52576.13

52576.13

52576.13

6028 CHELT.PRIV.ALTE.MAT.CONS

1595.73

1595.73

1595.73

603 CHELT.CU.MAT.NAT.OB.INV

134.7

134.7

914.31

914.31

1049.01

604 CHELT.MAT.NESTOCATE

51.17

51.17

10824.78

10824.78

10875.95

605 CHELT.PRIV.ENERGIA I APA

627.21

627.21

11038.22

11038.22

11665.43

607 CHELT.PRIV.MARFURILE

38083.42

38083.42

38083.42

38083.42

76166.84

602 CHELT. CU MAT CONS.

Grupa 61

Grupa 62

CH.LUCR.+SERV. EXEC.TERI

182493.87

182493.87

232658.61

232658.61

415152.48

611 CHELT DE NTRETINERE I REP.

16264.23

16264.23

16264.23

612 CH.REDEV.LOC.GEST.CHIRII

179480.16

179480.16

179480.16

179480.16

358960.32

613 CH.CU PRIME DE ASIG

3013.71

3013.71

36914.22

36914.22

39927.93

CH.ALTE SERV.EXEC.TERI

7499.53

7499.53

54804.15

54804.15

62303.68

622 CH.PRIV.COMIS.I ONORARII

3621

3621

3621

624 CH.TRANSP. BUNURI I PERS.

468.49

468.49

5481.47

5481.47

5949.96

625 CH.CU DEPL. I TRANSFER

472.56

472.56

472.56

625.01 CH.DEPLASARI.NEIMP.

472.56

472.56

472.56

626 CH.POTALE I TAXE TEL.

80

80

80

627 CH. CU SERV. BANC.I ASIM.

6853.34

6853.34

34313.58

34313.58

41166.92

Simbol Cont

Grupa 63

Denumire

Grupa 65

Grupa 66

Grupa 68

Rulaj cumulat creditor

Total sume deb

177.7

177.7

10835.54

10835.54

11013.24

CH.IMPOZ.,TAXE,VARS.ASIM.

86

86

8931.48

8931.48

9017.48

86

86

8931.48

8931.48

9017.48

635.01 CH.IMPOZIT CLADIRI

1261

1261

1261

635.03 CH.IMPOZIT AUTO

5110

5110

5110

635.04 CH.FD. DE RISC

57

57

63

635.07 CH.ALTE TAE LOCALE

80

80

2503.48

2503.48

2583.48

CH. CU PERSONALUL

2996

2996

29175

29175

32171

641 CH. CU REMUNERARE PERS.

2348

2348

22863

22863

25211

645 CH.PRIV,ASIG.PROT.SOCIAL

648

648

6312

6312

6960

6451 CH.PR.CONTR.UNIT.CAS

488

488

4756

4756

5244

6452 CH.PR.CONTR.UNIT. AJ OMAJ

12

12

114

114

126

6453 CH.PR. CONTR.UNIT.-SANAT

142

142

1385

1385

1527

6458 ALTE CHELT. PR.ASIG. SOC.

57

57

63

ALTE CH.DE EXPLOATARE

248.56

248.56

98460

98460

98708.56

658 ALT.CH.DE EXPLOATARE

248.56

248.56

98460

98460

98708.56

6581 DESP.AMENZI.PENALITATI

248.56

248.56

91119.6

91119.6

91368.16

6588 ALTE CH. DE EXPLOATARE

7341.1

7341.1

7341.1

5821.08

5821.08

93357.88

93357.88

99178.96

665 CH.DIF CURS VALUATR

15.64

15.64

-1498.31

-1498.31

-1482.67

666 CH.PRIV.DOBANZILE

5805.44

5805.44

94856.19

94856.19

100661.63

CH.AMORTIZRI+PROVIZ.

53986.4

53986.4

611335.74

611335.74

665322.14

681 CH.EXPL.PRIV.AMORTIZ.PROVIZ

53986.4

53986.4

611335.74

611335.74

665322.14

53986.4

53986.4

611335.74

611335.74

665322.14

53986.4

53986.4

611335.74

611335.74

665322.14

7156

7156

7156

7156

14312

7156

7156

7156

7156

14312

CH.FINANCIARE

6811 CH.EXPL.PRIV.AMORTIZ.IMOB
6811.02 CH.EXPL.PRIV .IMOB CORP.
Grupa 69

Rulaj cumulat debitor

628 ALTE CH. CU SERV.EXEC.TER

635 CH.ALT.IMP.VARS.ASIMI

Grupa 64

Rulaj lunar
Sold iniial debitor Sold iniial creditor Rulaj lunar debitor creditor

CH.CU IMP PE PROFIT


691 CH.CU IMP.PE PROFIT

Clasa 7

CONTURI DE VENITURI

628221.77

628221.77

5345646.15

5345646.15

5973867.92

Grupa 70

CIFRA DE AFACERI

289792.89

289792.89

1477917.04

1477917.04

1767709.93

230454.5

230454.5

1350030.26

1350030.26

1580484.76

701 VENIT.VANZ.PROD FINITE

Simbol Cont

Grupa 71

Denumire

21238.71

21238.71

89787.1

89787.1

111025.81

707 VENIT VANZARE MARFURI

38099.68

38099.68

38099.68

38099.68

76199.36

318823.05

318823.05

3256221.76

3256221.76

3575044.81

318823.05

318823.05

3256221.76

3256221.76

3575044.81

348361.41

348361.41

348361.41

348361.41

348361.41

348361.41

348361.41

348361.41

348361.41

19604.1

19604.1

239417.15

239417.15

259021.25

19604.1

19604.1

239417.15

239417.15

259021.25

7582 VEN.DIN DONAII+SUBV.PRIM

4167.95

4167.95

4167.95

7584 VEN.SDIN SUBV.PT INVESTITII

19604.1

19604.1

235249.2

235249.2

254853.3

VARIAIA STOCURILOR

VENIT. SUBV EXPLOATARE

ALTE VEN.DIN EXPL.


758 ALTE VEN.DIN EXPL.

TOTAL

Total sume deb

7411 VEN.SUBV.EXPL.AF.C.AFAC.

Grupa 76

Rulaj cumulat creditor

741 VENIT SUBV DE EXPLOATARE

Grupa 75

Rulaj cumulat debitor

704 VENIT.LUCR.EXEC.SERV. PREST

711 VARIAIA STOCURILOR


Grupa 74

Rulaj lunar
Sold iniial debitor Sold iniial creditor Rulaj lunar debitor creditor

1.73

1.73

23728.79

23728.79

23730.52

766 VEN.DIN DOBANZI

VENIT.FINANCIARE

1.73

1.73

5.12

5.12

6.85

767 VEN.SCONTURI OBINUTE

23723.67

23723.67

23723.67

3861411.16

3861411.16

3779244.26

3779244.26

24934364.65

24934364.65

123974697

TOTAL

ADMINISTRATOR
PINTILICIUC ERBAN CORNEL

Sold final
Sold final debitor creditor

Total sume cred


9490118.03

0 4520877.58

200

200

200

200

200

200

84091.38

84091.38

84091.38

84091.38

3762221.92 85554.8300000001

3762221.92 85554.8300000001

3762221.92 85554.8300000001

1529137.44

1345579.44

917269.64

856083.64

305933.9

244747.9

305933.9

244747.9

632371.68

53,986

195,352

481.33

481.33

2586953.3

24137

24137

117112.23

3570580

Sold final
Sold final debitor creditor

Total sume cred


0

3409173.4

1150

160257.37

9450

815442.1

869428.5

1426777.84

2092099.98

29254.1

39255.8

1394704.59

2048879.78

17876.15

19021.4

2883732.2

437414.31

589957.32

588908.31

438899.91

95836.54

52576.13

1595.73

1049.01

1049.01

1655730.93

991941.55

664838.39

1225601.45

4599.35

1225601.45

4599.35

76231.88

31707.68

76199.36

31707.68

76199.36

31707.68

32.52

32.52

7471022.99

1850702.82

2138839.35

601059.27

2565740.07

597805.11

2565740.07

2143452.88

Sold final
Sold final debitor creditor

Total sume cred


36088.91

8092.87

4838.71

4838.71

1543267.28

131276.8

1609126.17

131276.8

1609126.17

131276.8

26468

1806

26468

1806

12540

920

12257

898

5994

410

5923

405

71

2980

248

1724

111

1482

95

242

40

1559

129

283

22

142

10

141

12

510727.55

310811.3

29281

14312

29281

14312

472966.55

334797.49

291329

288225.48

345997.43

-164359.88

46572

Sold final
Sold final debitor creditor

Total sume cred


23584

22171

1764

351

21820

21820

12501.81

71

12

59

2265390

951340

2265390

951340

2265390

951340

502020.44

2493.41

2493.41

341828.32

161532

995012.36

740159.06

2.55

2.55

995009.81

740156.51

6146976.63

397259.66

4844256.66

0 400255.020000001

4137204.83

250.1600000001

4137204.83

250.1600000001

2029543.42

494.3899999997

0.66

323013.96

-210.43

55.59

5.66

691755.63

0.7

49963

20.05

50

1042832.53

49.58

7.01

40

Sold final
Sold final debitor creditor

Total sume cred


707818.98

400004.86

707818.98

400004.86

573047.5

73990.79

573047.5

73990.79

573047.5

73990.79

737779.18

737779.18

2646379.64

1250212.64

1150455.41

438899.91

491966.18

165417.46

52576.13

1595.73

1049.01

10875.95

11665.43

76166.84

415152.48

16264.23

358960.32

39927.93

62303.68

3621

5949.96

472.56

472.56

80

41166.92

Sold final
Sold final debitor creditor

Total sume cred


11013.24

9017.48

9017.48

1261

5110

63

2583.48

32171

25211

6960

5244

126

1527

63

98708.56

98708.56

91368.16

7341.1

99178.96

-1482.67

100661.63

665322.14

665322.14

665322.14

665322.14

14312

14312

5973867.92

1767709.93

1580484.76

Sold final
Sold final debitor creditor

Total sume cred


111025.81

76199.36

3575044.81

3575044.81

348361.41

348361.41

348361.41

259021.25

259021.25

4167.95

254853.3

23730.52

6.85

23723.67

123974696.83

23980302

23980302.42