Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATEA SCOLARA

________________

PROCEDURA DE LUCRU:

PROCEDURA PRIVIND
INSCRIEREA IN CARNETELE
DE MUNCA SI IN REGISTRUL
GENERAL DE EVIDENTA AL
SALARIATILOR
Cod document: PO

DATA
ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT

01.01.2009

Pagina 1 din 5

Exemplar nr.

Versiunea 1.0
SEMNATURA

Secretar Sef DIRECTOR-

1.
SCOP
Prin aceasta Procedura se documenteaza modul in care se face inscrierea datelor in
CARNETELE DE MUNCA pentru angajatii unit. Sc________
Tot prin aceasta procedura se reglementeaza si inscrierea in Registrul General de evidenta al
salariatilor unit.sc.________ in format electronic
2.
DOMENIU
Procedura se aplica de catre Biroul SECRETARIAT
Procedura se aplica tuturor angajatilor unit.sc..________, indiferent de compartimentul din care
fac parte sau de forma de angajare
3.
DOCUMENTE DE REFERINTA
Codul Muncii
Ordinul 136:1976-pentru aprobarea Metodologiei de intocmire,completare pstrare si evidenta a
CM.
Decretul 92:1976-privind CM
HG 161:2006-privind intocmirea si completarea RGES
Clasificarea Ocupatiilor in Romania
ROI
ROF
4.
PRESCURTARI
Unit.sc. ________
L Lege
HG Hotarare de Guvern
RAC Responsabil Asigurarea Calitatii
SMC Sistem de Management al Calitatii
COR - Clasificarea Ocupatiilor in Romania
CM Carnete de Munca
RGES - Registrul General de Evidenta a Salariatilor
BS - Biroul SECRETARIAT
5.
RESPONSABILITATI
DIRECTORUL unit.sc.________
Emite Deciziile care stau la baza inregistrarilor in CM
Asigura resursele necesare pentru buna desfasurare a lucrarilor
Secretar Sef
Coordoneaza activitatile de inscriere a datelor in CM
1

UNITATEA SCOLARA
________________

PROCEDURA DE LUCRU:

Pagina 2 din 5

PROCEDURA PRIVIND
INSCRIEREA IN CARNETELE
DE MUNCA SI IN REGISTRUL
GENERAL DE EVIDENTA AL
SALARIATILOR
Cod document: PO

Versiunea 1.0

Coordoneaza activitatile de intocmire si actualizare a RGES


Asigura conditiile de pastrare a CM cu asigurarea integritatii si disponibilitatii lor
6.
DESCRIEREA PROCEDURII
In cadrul unit.sc. ________ se gestioneaza si se actualizeaza ori de cate ori este nevoie
Carnetele de Munca si Registrul General de Evidenta a Salariatilor pentru toti angajatii.
PROPRIETARUL PROCESULUI: Biroul SECRETARIAT
PROCES AMONTE: Procesele de angajare/promovare in functie a personalului
PROCES AVAL: Procese de promovare in functie/Elaborarea Statelor de functiuni/Elaborarea
Fiselor de Post
ACTIVITATI IN PROCES
La angajarea sau numirea in functie a unei persoane, este necesara intocmirea
Carnetului de Munca a persoanei angajate.
Intocmirea Carnetului de Munca se face la solicitarea angajatului, pe baza
Declaratiei pe propria raspundere referitor la absenta unui Carnet de Munca anterior
In cazul Personalului Contractual, este necesara de asemeni si intocmirea sau dupa
caz actualizarea Registrului General de Evidenta a Salariatilor in format electronic, care trebuie
transmis ca atare la Inspectoratul teritorial de munca
Ori de cate ori apar modificari in pregatirea scolara a acestuia, starea civila, statutul
profesional al angajatului (schimbari ale locului de munca, noi abilitati profesionale atestate,
promovari/retrogradari in functie, cresteri/scaderi in grad sau treapta de salarizare,
aparitia/disparitia unor sporuri sau alte drepturi, stimulente/penalitati) sau privitor la activitate in
munca a angajatului este necesara operarea in Carnetul de Munca a acestor modificari
Intocmirea sau operarea in Carnetul de Munca al unui angajat este declansata de
aparitia documentelor legal valabile care atesta modificarile din statutul persoanei in cauza,
determinand necesitatea consemnarii acestora
In cazul in care Carnetul de munca sunt epuizate foile disponibile pentru operarea
datelor, este necesara achizitionarea foilor suplimentare
Carnetele de Munca (formular necompletat) ca si formularele de foi suplimentare
pentru Carnetul de munca, se achizitioneaza pe baza de Adresa specifica de la Directia de
Munca, Securitate sociala si familie a judetului ________;
Completarea Carnetelor de Munca se face conform normelor metodologice
prevazute in Ordinul 136:1976, prezentate in instructiunile de lucru Completarea Carnetului de
Munca;
Carnetele de Munca se pastreaza in conditii care sa asigure integritatea si
disponibilitatea lor in cazul unor solicitari justificate legal
Carnetul de munca poate fi eliberat angajatului pentru o perioada de 48 de ore pe
baza de solicitare scrisa si semnatura de primire
7.
INREGISTRARI
Carnetul de Munca
Registrul General de Evidenta al Salariatilor
Adresa de procurare a CM sau foilor de suplimentare
2

UNITATEA SCOLARA
________________

PROCEDURA DE LUCRU:

Pagina 3 din 5

PROCEDURA PRIVIND
INSCRIEREA IN CARNETELE
DE MUNCA SI IN REGISTRUL
GENERAL DE EVIDENTA AL
SALARIATILOR
Cod document: PO

Versiunea 1.0

Cerere de eliberare a CM si de consemnare a inmanarii acesteia,


Registrul de evidenta al CM,
8.

ANEXE

Cerere de eliberare a CM si de consemnare a inmanarii acesteia,


Registrul de evidenta al CM,
Anexa 1: Diagrama flux PROCEDURA PRIVIND INSCRIEREA IN CARNETELE DE
MUNCA SI IN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA AL SALARIATILOR

UNITATEA SCOLARA
________________

PROCEDURA DE LUCRU:

Pagina 4 din 5

PROCEDURA PRIVIND
INSCRIEREA IN CARNETELE
DE MUNCA SI IN REGISTRUL
GENERAL DE EVIDENTA AL
SALARIATILOR
Cod document: PO

Versiunea 1.0

Anexa 1: Diagrama flux PROCEDURA PRIVIND INSCRIEREA IN CARNETELE DE


MUNCA SI IN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA AL SALARIATILOR

UNITATEA SCOLARA
________________

PROCEDURA DE LUCRU:

Pagina 5 din 5

PROCEDURA PRIVIND
INSCRIEREA IN CARNETELE
DE MUNCA SI IN REGISTRUL
GENERAL DE EVIDENTA AL
SALARIATILOR
Cod document: PO

Versiunea 1.0

ACTUALIZARI
Nr.
Crt.

Sinteza actualizarii

Versiunea
curenta

Data