Sunteți pe pagina 1din 1

CK-001 - Checklist Inchidere de Zi la Vanzarea prin POS Rev.2@07.03.

2010 Magister Software, Bucuresti, Romania

NR.

OPERATIE

Efectuare Raport Z la POS

Inchidere POS-uri in
programul BackOffice

Descarcare stoc cu
tranzactiile curente

Analiza descoperirilor de
stoc aferente vanzarilor
curente prin POS-uri
(daca este cazul)

CUM SE FACE ?
La fiecare terminal SmartCash POS se efectueaza raportul Z de inchidere de zi, de catre Supervisor
sau de catre Casier atunci cand acest drept i-a fost acordat. Se verifica monetarul si incasarile pe
alte forme de plata. De asemenea se verifica sumele scoase sau introduse in sertar pe schimbul
curent.
In urma efectuarii raportului Z la terminalele POS, tranzactiile aferente inchiderii respective devin
disponibile pentru prelucrare din aplicatia SmartCash Shop. Din meniul [POS/Inchidere POS], se
selecteaza succesiv toate POS-urile la care s-a lucrat in ziua respectiva si se efectueaza pentru
fiecare inchiderea de POS. Se va tipari ultima pagina din raportul de inchidere schimb, pentru
fiecare dintre POS-urile descarcate. Raportul este disponibil din meniul [POS/Listare Inchideri de
POS], folosind butonul [Total Inchidere pe Casieri]. Pe acest document fiecare dintre Casierii
responsabili va semna de luare la cunostinta. Pe ultima foaie a acestui raport se va atasa si raportul
Z listat de imprimanta fiscala la pasul 1.
Se foloseste meniul [POS/Descarcare stoc cu POS] si se descarca stocul cu tranzactiile aferente
de pe toate POS-urile pentru care s-a efectuat operatia de la pasul 2. In cazul in care nu exista
descoperiri de stoc si receptiile au fost efectuate la zi, descarcarea de stoc se va efectua in cateva
secunde. In cazul in care sistemul SmartCash POS este configurat sa permita vanzarea si sub limita
stocului existent, daca exista descoperiri de stoc la vanzare, va fi afisata o caseta cu articolele si
depasirile de stoc. In acest caz se va efectua si pasul urmator 3.
In cazul descoperirii de stoc este afisata o caseta care listeaza cantitatea totala cumulata cu care a
fost depasit stocul scriptic si articolele pentru inchiderile curente. Valoarea este cumulata pentru
toate tranzactiile indiferent de la ce POS au provenit.
1. In cazul in care se observa diferente mari, cauza este cu siguranta lipsa unei receptii pentru
articolul respectiv, caz in care se tipareste lista la imprimanta, si se apasa butonul Abandon. Se
procedeaza la efectuarea Receptilor restante descrisa la pasul 4, dupa care se incearca din
nou descarcarea stocului.
2. In cazul in care diferentele sunt mici si articolele fac parte din game de produse de acelasi tip cu
preturi egale, dar cu coduri de bare diferite, diferentele apar datorita confuziei la vanzare sau la
receptia marfurilor. In aceasta situatie se efectueaza tiparirea listei la imprimanta, apoi
Abandon, iar corectarea diferentelor de stoc ramase in urma descarcarii, se va face prin

operatia de Compensare descrisa la pasul 5.

Efectuarea operatiilor
restante si emiterea
documentelor de stoc
(Receptii, Transferuri,
Consumuri, etc).

Daca nu s-au efectuat pana in acest moment in cursul zilei, se finalizeaza receptiile de marfa
restante, se genereaza retururile de marfa catre furnizori sau bonurile de consum intern. Se inchid
eventualele documente a caror emitere a fost amanata din diverse motive. Toate documentele
trebuiesc listate si semnate. Dupa efectuarea tuturor intrarilor restante si daca descarcarea

Reglarea depasirilor de
stoc pentru inchiderea de
POS prin Compensare

compensari. Se selecteaza succesiv articolul sursa, cantitatea transferata pe alt cod, si articolele
destinatie. La fel ca un inventar, si compensarea genereaza un LDI care dupa inchidere trebuie
listat si adaugat la dosarul zilei. Dupa efectuarea tuturor compensarilor daca descarcarea

Inchidere Retururi de la
Clienti la Bon Fiscal,
pentru inchiderea curenta
si listare NIR Retur

Generare LDI aferent


modificarilor de pret de
peste zi si
Listarea Etichetelor de
Raft

In urma returului de marfa de la clienti, programul a generat automat in cursul zilei, documentele
aferente (factura de retur). Totusi deoarece articolele de returnat erau incluse in tranzactiile zilei
curente, reintroducerea lor pe stoc a fost amanata pana la inchiderea de zi. Acesta este momentul
inchiderii acestor documente, ocazie cu care, articolele sunt reintroduse pe stoc prin generarea
automata a unui NIR. Acest NIR trebuie listat impreuna cu factura de retur generata.
Din meniul [Modificari Pret/Emitere LDI], dupa completarea formularului, se genereaza
documentul (LDI) care cuprinde toate modificarile de pret operate in schimbul curent. Acest
document este inclus in Raportul de Gestiune si trebuie listat la ziua curenta.
Folosind meniul [Modificari Pret/Listare LDI si Etichete de Raft] din lista cu modificari de
preturi, se va selecta ultima modificare (prima din lista). Pentru acesta, se apasa butonul
Genereaza lista de etichete. In mod automat, toate articolele la care s-a schimbat pretul, sunt
adaugate in lista editorului de etichete si folosind listarea de etichete de raft se tiparesc pe
imprimanta. Se decupeaza dupa marcaje si se introduc pe rafturi noile etichete de pret.
In cazul in care folositi cantare cu etichetare, folosind meniul [Logistica/Programare coduri la
Cantar], se vor transmite la cantare noile preturi pentru articolele cu coduri de cantar. In cazul in
care cantarele nu suporta programarea de la PC trebuie sa efectuati aceasta operatie manual.
Din meniul [Rapoarte/Raport de Gestiune/Generare pentru ziua curenta], se genereaza
raportul de gestiune pentru ziua in curs. Acest document trebuie listat la sfarsitul fiecari zile. Toate

Actualizarea preturilor la
cantarele digitale

Generarea si listarea
Raportului de Gestiune
pentru ziua curenta

Editarea Registrului de
Casa

10

Transmitere Raportare
curenta la Centrala de
Magazine

stocului cu vanzarile prin POS nu s-a putut opera, se repeta operatia de la pasul 3 si
daca este cazul 3.
Din meniul [Compensari/Compensare Articole cu LDI] se deschide editorul listei de

stocului cu vanzarile prin POS nu s-a putut opera, se repeta operatia de la pasul 3 si
daca este cazul 3.

documentele existente pe acest raport trebuiesc listate, semnate si atasate la dosarul


zilei de lucru.
Din meniul [Rapoarte/Borderouri si Registre/Registru de Casa] se deschide editorul
registrului de casa pentru ziua curenta. Folosind butoanele [Adauga Incasare/Plata] se adauga
incasarile sau platile cu numerar efectuate in ziua curenta in afara celor inregistrate prin POS.
La final se apasa butonul [Recalculare Registru de Casa] dupa care [Listare Registru de
Casa]. Registrul de casa se va semna si se va atasa la dosarul zilei curente. Soldul final trebuie
sa fie egal cu numerarul ramas in sertar pentru schimbul urmator.
Din meniul [Logistica/Export Tranzactii] se ruleaza plug-in-ul de export pentru tranzactiile zilei
curente. In al doilea pas, se selecteaza optiunea [Genereaza si transmite raportarea curenta]
si se asteapta pana cand apare mesajul Raportarea a fost transmisa cu succes . Daca la
final nu este afisat acest mesaj insemna ca datele nu au ajuns la centrala si se repeta transmiterea
folosind butonul [Inapoi] si optiunea [Retransmite Raportare veche]. In acest caz se
selecteaza raportarea curenta (prima din lista) si se repeta pasii de transmitere pana la primirea
mesajului corect.